Aktivácia Windowsu 10

Vzťahuje sa na: Windows 10

Pomocou aktivácie sa overuje, či je vaša kópia Windowsu pravá nepoužíva sa vo viacerých zariadeniach, než umožňujú licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft.
 

Kontrola stavu aktivácie


Najprv budete chcieť zistiť, či máte Windows 10 aktivovaný a prepojený s vaším kontom Microsoft.

Je nevyhnutné v zariadení prepojiť konto Microsoft s licenciou Windowsu 10. Prepojenie konta Microsoft so svojou digitálnou licenciou vám umožňuje opätovne aktivovať Windows pomocou Poradcu pri riešení problémov s aktiváciou po významnej zmene hardvéru.

Spôsoby aktivácie


V závislosti od toho, ako ste získali svoju kópiu Windowsu 10, sa na jej aktiváciu použije 25-miestny kód Product Key alebo digitálna licencia. Bez kódu alebo licencie nebudete môcť zariadenie aktivovať.

  • Digitálna licencia (vo verzii 1511 Windowsu 10 sa volala digitálne oprávnenie) predstavuje spôsob aktivácie vo Windowse 10, ktorý nevyžaduje zadanie kódu Product Key. 
  • Kód Product Key je 25-miestny kód, ktorý sa používa na aktiváciu Windowsu. Zobrazuje sa ako reťazec PRODUCT KEY: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

Po určení metódy aktivácie, ktorú používate, postupujte podľa pokynov v príslušnej téme Aktivácia pomocou digitálnej licencie alebo Aktivácia pomocou kódu Product Key.

 

Aktivácia pomocou digitálnej licencie


Digitálne licencie sú priradené k vášmu hardvéru a prepojené s vaším kontom Microsoft, takže vo svojom počítači nemusíte nič hľadať. Všetko je pripravené, keď je počítač pripojený na internet a ste prihlásení do svojho konta Microsoft. 

Ak nemáte digitálnu licenciu, na aktiváciu sa použije kód Product Key.  

Aktivácia použitím kódu Product Key


Kód Product Key je 25-miestny kód, ktorý vyzerá takto:

KÓD PRODUCT KEY: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Počas inštalácie sa zobrazí výzva na zadanie kódu Product Key. Prípadne ak chcete po inštalácii zadať kód Product Key, zvoľte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Aktualizácia a zabezpečenie  > Aktivácia  > Aktualizácia kódu Product Key > Zmena kódu Product Key.

Ak chcete nájsť kód Product Key, pozrite si tabuľku kódu Product Key v téme Spôsoby aktivácie, v časti Akú metódu aktivácie používam, digitálnu licenciu alebo kód Product Key?

Ak máte kód product key, môžete využiť položku Zmena kódu Product Key na aktiváciu Windowsu 10 v každom z nasledujúcich scenárov. Nižšie sú uvedené doplnkové informácie, ktoré vám môžu pomôcť s aktiváciou:

Súvisiace prepojenia