Riešenie problémov s čiernou obrazovkou

Ak sa vo vašom PC zobrazí čierna obrazovka po inovácii na Windows 10, problém sa môžete pokúsiť vyriešiť nasledujúcimi krokmi.
Ste prihlásení do Windowsu 10?

Ste prihlásení do Windowsu 10?

Čierna obrazovka a používateľ neprihlásený do Windowsu 10
Ak sa vo vašom PC zobrazí čierna obrazovka po inovácii na Windows 10 a ešte ste sa neprihlásili, skúste nasledujúce kroky: 
 
Kontrola pripojení
Spustenie PC v núdzovom režime


Použitie jednotky na obnovenie
Spustenie PC v núdzovom režime pomocou jednotky na obnovenie:

 1. Najskôr skontrolujte, či je vaše PC vypnuté. Pripojte k počítaču jednotku na obnovenie a zapnite počítač.
 2. Na obrazovke Výber možnosti vyberte položky Riešenie problémov > Rozšírené možnosti > Nastavenia spustenia > Reštartovať.
 3. Po reštartovaní počítača výberom možnosti 5 alebo klávesu F5 reštartujte PC v Núdzovom režime s použitím siete. Ak sa vaše PC nespustí v núdzovom režime s použitím siete, vyskúšajte znova kroky 1 a 2 a keď sa PC reštartuje, výberom možnosti 3 alebo klávesu F3 povoľte video s nízkym rozlíšením.
 4. Keď je PC v núdzovom režime, otvorte Správcu zariadení zadaním príkazu správca zariadení do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh, vyberte položku Správca zariadení a výberom šípky rozbaľte položku Display adapters (Grafické adaptéry).
  1. Ak sa zobrazia dve položky v časti Display adapters (Grafické adaptéry):
   1. Kliknite pravým tlačidlom myši na pridaný grafický adaptér (napríklad Intel HD 4000 alebo AMD Radeon HD 4200) a potom vyberte položky Zakázať > Áno. Ak sa chcete presvedčiť, či to pomohlo, odpojte jednotku na obnovenie a potom znovu zapnite PC.
   2. Ak to nepomôže, reštartujte PC v núdzovom režime (pozrite si kroky 1 až 3), vráťte sa do časti Display adapters (Grafické adaptéry) v Správcovi zariadení, povoľte grafický adaptér a potom zakážte druhý grafický adaptér.
  2. Ak vidíte jednu položku v časti Display adapters (Grafické adaptéry), obnovte ovládač alebo odinštalujte grafický adaptér.
   1. Ak chcete obnoviť ovládač, otvorte Správcu zariadení a výberom šípky rozbaľte ponuku Display adapters (Grafické adaptéry). V časti Display adapters (Grafické adaptéry) kliknite pravým tlačidlom myši na niektorú položku a vyberte možnosť Vlastnosti. Vyberte kartu Ovládač a potom vyberte položky Vrátiť zmeny ovládača > Áno.
   2. Ak chcete odinštalovať grafický adaptér, otvorte Správcu zariadení a výberom šípky rozbaľte ponuku Display adapters (Grafické adaptéry). V časti Display adapters (Grafické adaptéry) kliknite pravým tlačidlom myši na niektorú položku a vyberte možnosť Vlastnosti. Vyberte kartu Ovládač a vyberte položky Odinštalovať > OK.
 5. Vypnite PC, odpojte jednotku na obnovenie a potom znovu zapnite PC.
Použitie inštalačného média
Spustenie PC v núdzovom režime pomocou inštalačného média:

 1. Vo fungujúcom PC prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Microsoft so softvérom na stiahnutie a vytvorte inštalačné médium pre Windows 10.
 2. Vložte vytvorené inštalačné médium a reštartujte PC.
 3. Na obrazovke inštalácie systému Windows vyberte položku Oprava počítača. (Ak sa táto obrazovka nezobrazí, váš počítač pravdepodobne nie je nastavený na spustenie z jednotky. Navštívte webovú lokalitu výrobcu PC a prečítajte si informácie o spúšťaní z média. Potom to skúste znova.)
 4. Na obrazovke Výber možnosti vyberte položku Riešiť problémy. Odtiaľ môžete použiť núdzový režim. Vyberte položky Rozšírené možnosti > Nastavenia spustenia > Reštartovať.
 5. Po reštartovaní počítača výberom možnosti 5 alebo klávesu F5 reštartujte PC v núdzovom režime s použitím siete. Ak sa vaše PC nespustí v núdzovom režime s použitím siete, vyskúšajte znova kroky 2 – 4 a keď sa PC reštartuje, výberom možnosti 3 alebo klávesu F3 povoľte video s nízkym rozlíšením.
 6. Keď je PC v núdzovom režime, otvorte Správcu zariadení zadaním príkazu správca zariadení do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh, vyberte položku Správca zariadení a výberom šípky rozbaľte položku Display adapters (Grafické adaptéry).
  1. Ak sa zobrazia dve položky v časti Display adapters (Grafické adaptéry):
   1. Kliknite pravým tlačidlom myši na pridaný grafický adaptér (napríklad Intel HD 4000 alebo AMD Radeon HD 4200) a potom vyberte položky Zakázať > Áno. Ak sa chcete presvedčiť, či to pomohlo, odpojte inštalačné médium a potom znovu zapnite PC.
   2. Ak to nepomôže, reštartujte PC v núdzovom režime (pozrite si kroky 2 až 5), vráťte sa do časti Display adapters (Grafické adaptéry) v Správcovi zariadení, povoľte grafický adaptér a potom zakážte druhý grafický adaptér.
  2. Ak vidíte jednu položku v časti Display adapters (Grafické adaptéry), obnovte ovládač alebo odinštalujte grafický adaptér.
   1. Ak chcete obnoviť ovládač, otvorte Správcu zariadení a výberom šípky rozbaľte ponuku Display adapters (Grafické adaptéry). V časti Display adapters (Grafické adaptéry) kliknite pravým tlačidlom myši na niektorú položku a vyberte možnosť Vlastnosti. Vyberte kartu Ovládač a potom vyberte položky Vrátiť zmeny ovládača > Áno.
   2. Ak chcete odinštalovať grafický adaptér, otvorte Správcu zariadení a výberom šípky rozbaľte ponuku Display adapters (Grafické adaptéry). V časti Display adapters (Grafické adaptéry) kliknite pravým tlačidlom myši na niektorú položku a vyberte možnosť Vlastnosti. Vyberte kartu Ovládač a vyberte položky Odinštalovať > OK.
 7. Vypnite PC, odpojte inštalačné médium a potom znovu zapnite PC.

Čierna obrazovka a používateľ prihlásený do Windowsu 10

Ak sa vo vašom počítači zobrazuje po prihlásení do Windowsu 10 čierna obrazovka, vyskúšajte nasledujúce kroky:

Odpojenie externých zariadení
Skúste prebudiť obrazovku
Riešenie problémov v núdzovom režime Problémy stále pretrvávajú?
Môžete kontaktovať technickú podporu na telefónnom čísle 1 800-642-7676 alebo na lokalite https://support.microsoft.com/contactus.
Vlastnosti

ID článku: 14106 – Posledná kontrola: 16. 12. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky