Zmena nastavení protokolu TCP/IP

Protokol TCP/IP určuje, ako váš počítač komunikuje s inými počítačmi.

Na uľahčenie spravovania nastavení protokolu TCP/IP odporúčame použiť automatizovaný protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Ak to vaša sieť podporuje, DHCP automaticky priraďuje adresy internetového protokolu (IP) počítačom v sieti. Ak používate DHCP, nemusíte pri premiestnení svojho počítača meniť nastavenia protokolu TCP/IP a protokol DHCP nevyžaduje, aby ste manuálne konfigurovali nastavenia TCP/IP, ako sú napríklad DNS (Domain Name System) a WINS (Windows Internet Name Service). Ak chcete zapnúť DHCP alebo zmeniť ďalšie nastavenia protokolu TCP/IP, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vykonajte niektorý z týchto krokov:
  • Vo Windowse 10 zadajte do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh slovné spojenie Zobraziť sieťové pripojenia a potom v hornej časti zoznamu vyberte položku Zobraziť sieťové pripojenia.
  • Vo Windowse 8.1 kliknite na tlačidlo Štart, napíšte Zobraziť sieťové pripojenia a potom v zozname vyberte položku Zobraziť sieťové pripojenia.
  • Vo Windowse 7 otvorte Sieťové pripojenia výberom tlačidla Štart a výberom položky Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte slovo adaptér a potom v časti Centrum sietí a zdieľania vyberte položku Zobraziť sieťové pripojenia.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na pripojenie, ktoré chcete zmeniť, a potom vyberte položku Vlastnosti. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
 3. Vyberte kartu Siete. V časti Toto pripojenie používa tieto položky, vyberte buď Protokol TCP/IPv4 (Internet Protocol Version 4), alebo Protokol TCP/IPv6 (Internet Protocol Version 6) a potom vyberte položku Vlastnosti.
 4. Ak chcete zadať adresu IP protokolu IPv4, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
  • Ak chcete získať nastavenia IP automaticky pomocou DHCP, vyberte položku Získať adresu IP automaticky a potom vyberte tlačidlo OK.
  • Ak chcete adresu IP zadať ručne, vyberte položku Použiť túto adresu IP a potom do polí Adresa IP, Maska podsietePredvolená brána zadajte nastavenia adresy IP.
 5. Ak chcete zadať adresu IP protokolu IPv6, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
  • Ak chcete získať nastavenia IP automaticky pomocou DHCP, vyberte položku Získať adresu IPv6 automaticky a potom vyberte tlačidlo OK.
  • Ak chcete adresu IP zadať ručne, vyberte položku Použiť túto adresu IPv6 a potom do polí Adresa IPv6, Dĺžka predpony podsietePredvolená brána zadajte nastavenia adresy IP.
 6. Ak chcete zadať nastavenia adresy servera DNS, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
  • Ak chcete získať adresu servera DNS automaticky pomocou DHCP, vyberte položku Získať adresu servera DNS automaticky a potom vyberte tlačidlo OK.
  • Ak chcete zadať adresu servera DNS, vyberte položku Použiť tieto adresy serverov DNS a potom do polí Preferovaný server DNSAlternatívny server DNS zadajte adresy primárneho a sekundárneho servera DNS.
 7. Ak chcete zmeniť rozšírené nastavenia DNS, WINS a IP, vyberte položku Rozšírené.


Vlastnosti

ID článku: 15089 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Pripomienky