Blokovanie nevhodných aplikácií, hier a médií vo Windowse 10 a Xboxe One

Vzťahuje sa na: Konto Microsoft

Online

 • Deťom môžete zabrániť v nakupovaní a používaní nevhodných aplikácií, hier a médií v zariadeniach s Windowsom 10 a v Xboxe One nastavením úrovne povolení na základe veku. Informácie týkajúce sa webových lokalít nájdete v téme Blokovanie nevhodných webových lokalít vo Windowse 10 a Xboxe One.
 • 1. Prejdite na lokalitu https://account.microsoft.com/family a prihláste sa pomocou svojho konta Microsoft dospelej osoby.
 • 2. Vyhľadajte meno svojho dieťaťa a vyberte možnosť Obmedzenie zobrazenia obsahu.
 • 3. Prejdite na položku Aplikácie, hry a médiá a prepnite nastavenie Blokovať nevhodné aplikácie a hry a médiá z možnosti Vypnúť na Zapnúť. V časti Povoliť aplikácie a hry s hodnotením vyberte vekové obmedzenie, ktoré chcete použiť na svoje dieťa.
 • 4. Keď vaše dieťa požiada, aby mohlo použiť zablokovanú aplikáciu alebo hru, môžete ju schváliť a pridať ju do zoznamu Vždy povolené, ktorý sa nachádza v časti Obmedzenia zobrazenia obsahu.
  Toto je snímka obrazovky zobrazujúca zákazníkom obsah stránky obmedzenia prístupu k obsahu služby Rodina v Microsofte.
 • 5. Ak vaše dieťa stiahlo niečo ešte pred nastavením týchto obmedzení, môžete to zablokovať tam, kde sa to zobrazí na stránke Aktivity. Na ďalšie použitie bude potrebné vaše povolenie a na žiadosti budete môcť odpovedať prostredníctvom e-mailu alebo na lokalite https://account.microsoft.com/family.
 • Poznámka: Ak chcete dávať pozor na obsah používaný vaším dieťaťom, ale nechcete nastavovať obmedzenia prístupu k obsahu, prejdite na stránku Aktivity a zmeňte nastavenie položky Protokolovanie aktivity z hodnoty Vypnuté na hodnotu Zapnuté.

Xbox One

Zablokujte obsah pre dospelých na konzole Xbox One nastavením vekového limitu pre obsah. Tu je postup:

 • Prihláste sa v konzole Xbox One pomocou konta dospelej osoby.
 • Na ovládači stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, potom vyberte položky Systém > Nastavenia  > Konto > Rodina.
 • Vyberte detské konto, ktoré chcete aktualizovať, vyberte položku Prístup k obsahu, potom vyberte vekový limit, o ktorom si myslíte, že je vhodný pre vaše dieťa. Podľa predvoleného nastavenia budú obmedzenia pre vaše dieťa nastavené podľa veku súvisiaceho s jeho kontom Microsoft.
 • Keď vaše dieťa požiada, aby mohlo použiť zablokovanú aplikáciu alebo hru, môžete ju schváliť a pridať ju do zoznamu Vždy povolené, ktorý sa nachádza v časti Obmedzenia obsahu na webovej lokalite https://account.microsoft.com/family.
 • Ak vaše dieťa stiahlo niečo ešte pred nastavením týchto obmedzení, môžete to zablokovať tam, kde sa to zobrazí na stránke Aktivity. Na ďalšie použitie bude potrebné vaše povolenie a na žiadosti budete môcť odpovedať prostredníctvom e-mailu alebo na lokalite https://account.microsoft.com/family. Poznámka: Ak chcete dávať pozor na obsah používaný vaším dieťaťom, ale nechcete nastavovať obmedzenia prístupu k obsahu, prejdite na stránku Aktivity a zmeňte nastavenie položky Protokolovanie aktivity z hodnoty Vypnuté na hodnotu Zapnuté.