Odobratie členov z rodinnej skupiny

Vzťahuje sa na: Konto Microsoft

Online

Konto môžete tiež odstrániť zo svojej rodinnej skupiny. Konto bude naďalej existovať, ale nebude už mať výhody alebo obmedzenia, ktoré malo, keď patrilo do rodinnej skupiny. Ak chcete odstrániť člena rodinnej skupiny, musíte mať konto dospelej osoby, a byť človekom, ktorý dal súhlas.

 • Prejdite na lokalitu account.microsoft.com/family.
 • Prihláste sa pomocou konta Microsoft, potom:
  • Ak chcete odobrať dieťa, posuňte sa nadol a vyberte položku Spravovanie informácií v profile môjho dieťaťa, vyberte dieťa, vyberte položku Odvolať súhlas pre toto detské konto a potvrďte. Potom prejdite späť na stránku rodiny a pod menom dieťaťa vyberte položku Ďalšie možnosti > Odobrať z rodiny a potvrďte.
  • Ak chcete odobrať dieťa, pretože je už dospelou osobu alebo ak bol dospelý používateľ omylom označený ako dieťa, overte konto.
  • Ak chcete odobrať dospelú osobu, pod jej menom vyberte položky Ďalšie možnosti > Odstrániť z rodiny a potvrďte.
  • Ak chcete odísť z rodiny a ste jedinou dospelou osobou, budete musieť najprv odobrať všetky deti a potom vyhľadať svoje meno, vybrať možnosť Opustiť rodinu a potvrdiť. Ak sa chcete sami odobrať, musíte dosahovať plnoletosť.
  • Ak ste dospelá osoba, ktorá je nesprávne uvedená ako dieťa, pozrite si článok Zmena dátumu narodenia v konte Microsoft.

Xbox One

 • Ak chcete odstrániť člena rodinnej skupiny, musíte mať konto dospelej osoby, a byť človekom, ktorý dal súhlas.
  • Prihláste sa v konzole pomocou svojho konta.
  • Stlačte na ovládači tlačidlo Xbox a otvorte sprievodcu, prejdite na položky Systém > Nastavenia > Účet > Nastavenia rodiny > Spravovať člena rodiny.
  • Zadajte heslo alebo prístupové heslo na overenie zmeny.
  • Vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom vyberte možnosť Odobrať <meno člena> z rodiny.
  • Potvrďte výberom položky Odobrať z rodiny.
 • Aj seba môžete odobrať z rodinnej skupiny
 • Ak máte obavy, že k vášmu kontu má prístup neoprávnená osoba, použite riešenie problému s ohrozeným kontom.