Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Kódy chýb v Správcovi zariadení v systéme Windows

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Súhrn
Tento článok ste si zobrazili pravdepodobne preto, lebo Správca zariadení zobrazil kód chyby a vy neviete ako chybu odstrániť. V tomto článku môžete vyhľadať kód chyby a získať odporúčania krokov, pomocou ktorých sa môžete pokúsiť chybu opraviť.
Bežné riešenia
Najskôr sa chybu pokúste opraviť pomocou niektorého z nasledujúcich bežných riešení:

Spustenie služby automatického riešenia problémov

Spustite poradcu pri riešení problémov Ako opraviť hardvér, ktorý nefunguje alebo ho systém nezisťuje, ktorý je k dispozícii na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Ďalší poradca pri riešení problémov pre zariadenia USB

Ak zaznamenáte chybu zariadení pripojených pomocou portu USB, môžete vyskúšať aj poradcu pri riešení problémov Automatická diagnostika a oprava problémov s rozhraním USB v systéme Windows.

Poznámka: Tento poradca pri riešení problémov sa v súčasnosti nevzťahuje na systémy Windows 8.1 a Windows 8.

Aktualizácia ovládača zariadenia

Aktualizácia ovládača zariadenia za služby Windows Update
Aktualizujte ovládač hardvérového zariadenia prostredníctvom služby Windows Update.
Aktualizácia ovládača zariadenia pomocou webovej lokality dodávateľa
Aktualizujte ovládač zariadenia pomocou webovej lokality dodávateľa. Postupujte podľa jeho pokynov na inštaláciu alebo aktualizáciu.
 • Ak bolo zariadenie v počítači predinštalované, navštívte webovú lokalitu výrobcu počítača.
 • Ak bolo zariadenie nainštalované po zakúpení počítača, navštívte webovú lokalitu výrobcu zariadenia.
 • Ak bolo zariadenie v počítači predinštalované a výrobca počítača neposkytuje aktualizovaný ovládač zariadenia, navštívte webovú lokalitu výrobcu zariadenia.
Poznámka: Uistite sa, že inštalované ovládače zariadení sú kompatibilné s aktuálnou verziou a platformou systému Windows.
Kódy chýb v Správcovi zariadení
Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť pomocou bežných riešení alebo ak tieto riešenia neboli k dispozícii, vyhľadajte kód chyby v nasledujúcej tabuľke a postupujte podľa odporúčaných riešení pre daný kód chyby. Môžete tiež kliknúť na konkrétny kód chyby a získať podrobnejšie informácie.
Postup pri vyhľadaní kódu chyby v Správcovi zariadení
 1. V Správcovi zariadení dvakrát kliknite na typ zariadenia, ktorého sa týka daný problém.
 2. Kliknite pravým tlačidlom na problémové zariadenie a potom kliknite na položku Vlastnosti. Otvorí sa dialógové okno Vlastnosti daného zariadenia. Kód chyby je zobrazený v dialógovom okne v časti Stav zariadenia.
Poznámka: Táto tabuľka neobsahuje všetky kódy chýb generovaných Správcom zariadení. Ak hľadáte riešenia pre kód chyby, ktorý v zozname nie je uvedený, môžete požiadať o pomoc oddelenie technickej podpory dodávateľa hardvérového zariadenia alebo oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft.
Číslo kódu chybyPopis chybyOdporúčané riešenie
Kód 1Zariadenie nie je správne nakonfigurované.
 • Aktualizácia ovládača zariadenia
Kód 3Ovládač pre toto zariadenie môže byť poškodený alebo systém nemá dostatok pamäte alebo iných prostriedkov.
 • Zatvorenie všetkých otvorených programov
 • Odinštalovanie a opätovná inštalácia ovládača
 • Inštalácia ďalšej pamäte RAM
Kód 10Zariadenie sa nedá spustiť.
Kód 12Nedá sa nájsť dostatok voľných prostriedkov pre toto zariadenie. Ak chcete používať toto zariadenie, bude potrebné zakázať niektoré z ďalších zariadení v danom systéme.
 • Vypnutie konfliktného zariadenia
Kód 14Zariadenie bude pracovať správne až po reštartovaní počítača. (Kód 14)
 • Reštartovanie počítača
Kód 16Systém Windows nemôže identifikovať všetky prostriedky, ktoré toto zariadenie používa.
 • Priradenie ďalších prostriedkov zariadeniu
Kód 18Preinštalujte ovládače daného zariadenia.
 • Aktualizácia ovládača zariadenia
 • Odinštalovanie a opätovná inštalácia ovládača
Kód 19Systém Windows nemôže spustiť toto hardvérové zariadenie, pretože jeho konfiguračné informácie (v databáze Registry) sú neúplné alebo poškodené.
 • Odinštalovanie a opätovná inštalácia ovládača
 • Použitie poslednej použiteľnej konfigurácie databázy Registry
Kód 21Systém Windows odstraňuje toto zariadenie.
 • Obnovenie zobrazenia Správcu zariadení
 • Reštartovanie počítača
Kód 22Zariadenie je vypnuté.
 • Zapnutie zariadenia
Kód 24Zariadenie sa nenašlo, nepracuje správne alebo nemá nainštalované všetky ovládače.
 • Aktualizácia ovládača zariadenia
 • Odstránenie zariadenia
Kód 28Nie sú nainštalované ovládače pre toto zariadenie.
 • Inštalácia ovládača zariadenia
Kód 29Zariadenie je vypnuté, pretože mu firmvér zariadenia neposkytol požadované prostriedky.
 • Zapnutie zariadenia v systéme BIOS
Kód 31Zariadenie nepracuje správne, pretože systém Windows nemôže načítať jeho ovládač.
 • Aktualizácia ovládača zariadenia
Kód 32Ovládač (služba) pre toto zariadenie bol vypnutý. Túto funkčnosť môže poskytovať alternatívny ovládač.
 • Odinštalovanie a opätovná inštalácia ovládača
 • Zmena typu spúšťania v databáze Registry
Kód 33Systém Windows nemôže určiť, ktoré prostriedky sú potrebné pre toto zariadenie.
 • Konfigurácia alebo výmena hardvéru
Kód 34Systém Windows nemôže zistiť nastavenia tohto zariadenia.
 • Manuálna konfigurácia zariadenia
Kód 35Firmvér počítača nemá dostatok informácií na konfiguráciu a používanie tohto zariadenia. Ak chcete používať toto zariadenie, obráťte sa na výrobcu počítača, aby vám poskytol aktualizovanú verziu systému BIOS.
 • Kontaktovanie výrobcu počítača so žiadosťou o aktualizáciu systému BIOS
Kód 36Zariadenie požaduje prerušenie PCI, ale je konfigurované s prerušením ISA (alebo naopak). Ak chcete zmeniť konfiguráciu prerušení tohto zariadenia, použite inštalátor počítačového systému.
 • Zmena nastavenia vyhradení prerušení IRQ
Kód 37Systém Windows nemôže inicializovať ovládač zariadenia pre tento hardvér.
 • Odinštalovanie a opätovná inštalácia ovládača
Kód 38Systém Windows nemôže načítať ovládač pre tento hardvér, pretože predchádzajúca inštancia ovládača zariadenia je stále v pamäti.
 • Spustenie Sprievodcu riešením problémov
 • Reštartovanie počítača
Kód 39Systém Windows nemôže načítať ovládač zariadenia pre tento hardvér. Ovládač je možno poškodený alebo chýba.
 • Odinštalovanie a opätovná inštalácia ovládača
Kód 40Systém Windows nemôže pristupovať k tomuto hardvéru, pretože informácie o kľúči služby v databáze Registry chýbajú alebo sú zaznamenané nesprávne.
 • Odinštalovanie a opätovná inštalácia ovládača
Kód 41Systém Windows úspešne načítal ovládač zariadenia pre tento hardvér, ale nemohol nájsť príslušné hardvérové zariadenie.
 • Aktualizácia ovládača zariadenia
 • Odinštalovanie a opätovná inštalácia ovládača
Kód 42Systém Windows nemôže načítať ovládač zariadenia pre tento hardvér, pretože v systéme je už spustené duplicitné zariadenie.
 • Reštartovanie počítača
Kód 43Systém Windows zastavil toto zariadenie, pretože hlási problémy.
 • Spustenie Sprievodcu riešením problémov
 • Kontrola dokumentácie hardvéru
Kód 44Aplikácia alebo služba ukončila prácu tohto zariadenia.
 • Reštartovanie počítača
Kód 45Toto hardvérové zariadenie momentálne nie je pripojené k počítaču.
 • Opätovné pripojenie zariadenia k počítaču
Kód 46Systém Windows nemôže pristupovať k hardvérovému zariadeniu, pretože sa práve vypína operačný systém.
 • Nie je potrebné žiadne riešenie
Kód 47Systém Windows nemôže používať toto hardvérové zariadenie, pretože bolo pripravené na bezpečné odstránenie, ale zatiaľ nebolo odstránené z počítača.
 • Opätovné pripojenie zariadenia k počítaču
 • Reštartovanie počítača
Kód 48Spustenie softvéru pre toto zariadenie je zablokované, pretože spôsobuje problémy systému Windows. Nový ovládač získate u dodávateľa hardvéru.
 • Aktualizácia ovládača zariadenia
Kód 49Systém Windows nemôže spustiť nové hardvérové zariadenia, pretože systémový úľ je príliš veľký (prekračuje hranicu veľkosti databázy Registry).
 • Odinštalovanie zariadení, ktoré sa už nepoužívajú
Kód 52Systém Windows nemôže overiť digitálny podpis požadovaných ovládačov pre toto zariadenie.
 • Spustenie Sprievodcu riešením problémov
 • Aktualizácia ovládača zariadenia
Ďalší krok
Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť pomocou týchto postupov, môže byť potrebné preinštalovať systém Windows. Odporúčame vám kontaktovať oddelenie technickej podpory dodávateľa hardvérového zariadenia alebo oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft a požiadať o pomoc s týmto problémom.
Odkazy
Ďalšie informácie o problémoch so zariadeniami v systéme Windows Vista získate na stránke Oprava problémov s nefunkčnými alebo nezisteným zariadeniami v systéme Windows.

Ďalšie informácie o kódoch chýb v systémoch Windows 2000, Windows Millennium, Windows 98 a Windows 95 získate v článku Vysvetlenie kódov chýb generovaných Správcom zariadení.

Ďalšie informácie o riešení konfliktov zariadení pomocou Správcu zariadení získate v článku Riešenie problémov s konfliktami zariadení pomocou Správcu zariadení.

Ďalšie informácie o riešení konfliktov zariadení pomocou Správcu zariadení získate kliknutím na nasledujúce prepojenia:
Ďalšie informácie
V tejto časti sú uvedené kódy chýb a ich možné riešenia. Kódy chýb sú uvedené v číselnom poradí.

Kód 1

Zariadenie nie je správne nakonfigurované. (Kód 1)
Príčina
Zariadenie nemá v počítači nainštalované žiadne ovládače alebo sú ovládače nesprávne nakonfigurované.

Odporúčané riešenie
Aktualizácia ovládača

V dialógovom okne Vlastnosti daného zariadenia kliknite na kartu Ovládač a potom kliknutím na tlačidlo Aktualizovať ovládač spustite Sprievodcu aktualizáciou hardvéru. Ovládač aktualizujte podľa zobrazených pokynov. Ak aktualizovanie ovládača nefunguje, prečítajte si bližšie informácie v dokumentácii k hardvéru.

Poznámka: Môže sa zobraziť výzva na zadanie cesty k ovládaču. Ovládač môže byť vstavaný v systéme Windows alebo môžete mať ovládače zariadenia nainštalované od času, kedy ste naposledy inštalovali zariadenie. Ak sa zobrazí výzva na zadanie ovládača a ovládač nemáte, môžete sa pokúsiť prevziať najnovší ovládač z webovej lokality dodávateľa hardvéru.

Kód 3

Ovládač pre toto zariadenie môže byť poškodený, alebo systém nemá dostatok pamäte alebo iných prostriedkov. (Kód 3)
Odporúčané riešenia
Zatvorenie niektorých otvorených aplikácií

Ak nemá počítač dostatok pamäte na spustenie zariadenia, môžete ďalšiu pamäť uvoľniť zatvorením niektorých aplikácií. Môžete tiež skontrolovať pamäť, systémové prostriedky a nastavenie virtuálnej pamäte.
 • Ak chcete skontrolovať pamäť a systémové prostriedky, otvorte Správcu úloh. Stlačte klávesy CTRL + ALT + DELETE a potom kliknite na položku Správca úloh.
 • Ak chcete skontrolovať nastavenie virtuálnej pamäte, otvorte dialógové okno Vlastnosti systému, kliknite na kartu Spresnenie a potom kliknite na tlačidlo Nastavenie v časti Výkon.
Odinštalovanie a opätovná inštalácia ovládača

Ovládač zariadenia sa mohol poškodiť. Ak je ovládač poškodený, odinštalujte ho pomocou Správcu zariadení a potom spustite zisťovanie nového hardvéru, aby sa daný ovládač znovu nainštaloval.
 1. V dialógovom okne Vlastnosti daného zariadenia kliknite na kartu Ovládač a potom kliknite na tlačidlo Odinštalovať. Postupujte podľa pokynov.
 2. Reštartujte počítač.
 3. Otvorte Správcu zariadení, kliknite na položku Akcia a potom kliknite na položku Zistiť zmeny hardvéru. Postupujte podľa pokynov.
Poznámka: Môže sa zobraziť výzva na zadanie cesty k ovládaču. Ovládač môže byť vstavaný v systéme Windows alebo môžete mať ovládače zariadenia nainštalované od času, kedy ste naposledy inštalovali zariadenie. Niekedy sa však môže otvoriť Sprievodca novým hardvérom, ktorý môže zobraziť výzvu na zadanie ovládača. Ak sa zobrazí výzva na zadanie ovládača a ovládač nemáte, môžete sa pokúsiť prevziať najnovší ovládač z webovej lokality dodávateľa hardvéru.

Inštalácia ďalšej pamäte RAM

V niektorých prípadoch môže byť nutné nainštalovanie dodatočnej pamäte RAM.

Kód 10

Zariadenie sa nedá spustiť. (Kód 10)
Poznámka: Ak má zariadenie priradenú hodnotu FailReasonString vo svojom hardvérovom kľúči, daný reťazec sa zobrazí ako chybové hlásenie. Túto hodnotu reťazca databázy Registry vkladá do chybového hlásenia ovládač alebo enumerátor.
Odporúčané riešenia
Aktualizácia ovládača

V dialógovom okne Vlastnosti daného zariadenia kliknite na kartu Ovládač a potom kliknutím na tlačidlo Aktualizovať ovládač spustite Sprievodcu aktualizáciou hardvéru. Pomocou zobrazených pokynov aktualizujte ovládač.

Poznámka: Môže sa zobraziť výzva na zadanie cesty k ovládaču. Ovládač môže byť vstavaný v systéme Windows alebo môžete mať ovládače zariadenia nainštalované od času, kedy ste naposledy inštalovali zariadenie. Ak sa zobrazí výzva na zadanie ovládača a ovládač nemáte, môžete sa pokúsiť prevziať najnovší ovládač z webovej lokality dodávateľa hardvéru.

Zobrazenie súvisiaceho článku v databáze Microsoft Knowledge Base

Ďalšie informácie o odstraňovaní chýb s kódom 10 získate v článku Oprava: „Toto zariadenie sa nedá spustiť“ s kódom 10 v Správcovi zariadení v systéme Windows.

Kód 12

Nedá sa nájsť dostatok voľných prostriedkov pre toto zariadenie. Ak chcete používať toto zariadenie, bude potrebné zakázať niektoré z ďalších zariadení v danom systéme. (Kód 12)
Príčina
Táto chyba sa môže vyskytnúť, ak sú dvom zariadeniam priradené rovnaké vstupno-výstupné porty, rovnaká hodnota prerušenia alebo rovnaký kanál DMA (Direct Memory Access) (priradené sú systémom BIOS, operačným systémom alebo oboma). Toto chybové hlásenie sa môže zobraziť tiež vtedy, keď systém BIOS nevyhradil dostatok prostriedkov pre zariadenie.

Odporúčané riešenie
Na určenie konfliktného zariadenia a jeho vypnutie môžete použiť Sprievodcu riešením problémov v Správcovi zariadení.

Vypnutie konfliktného zariadenia pomocou Sprievodcu riešením problémov
 1. V dialógovom okne Vlastnosti daného zariadenia kliknite na kartu Všeobecné.
 2. Kliknutím na tlačidlo Riešenie problémov spustite Sprievodcu riešením problémov. Sprievodca zobrazí niekoľko jednoduchých otázok a na základe vašich odpovedí navrhne riešenie problému.
 3. Pri riešení problému postupujte podľa krokov, ktoré zobrazí sprievodca.

Kód 14

Zariadenie bude pracovať správne až po reštartovaní počítača. (Kód 14)
Odporúčané riešenie
Reštartovanie počítača

Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Vypnúť a reštartujte počítač kliknutím na položku Reštartovať v dialógovom okne Vypnutie systému Windows.

Kód 16

Systém Windows nemôže určiť všetky prostriedky, ktoré toto zariadenie používa. (Kód 16)
Príčina
Zariadenie je len čiastočne nakonfigurované.

Odporúčané riešenie
Priradenie ďalších prostriedkov zariadeniu

Poznámka: Nasledujúci postup môže byť funkčný iba vtedy, ak je používané zariadenie typu Plug and Play. Ak nejde o zariadenie typu Plug and Play, prečítajte si ďalšie informácie v dokumentácii dodanej so zariadením.
 1. V dialógovom okne Vlastnosti daného zariadenia kliknite na kartu Prostriedky.
 2. Ak sa zobrazí prostriedok, vedľa ktorého je zobrazený otáznik, vyberte tento prostriedok a priraďte ho zariadeniu.
  • Ak sa prostriedok nedá zmeniť, kliknite na tlačidlo Zmeniť nastavenie.
  • Ak nie je tlačidlo Zmeniť nastavenie prístupné, skúste ho sprístupniť zrušením začiarknutia políčka Použiť automatické nastavenie.

Kód 18

Preinštalujte ovládače pre toto zariadenie. (Kód 18)
Odporúčané riešenie
Aktualizujte ovládač. Ak to problém nevyrieši, preinštalujte ovládač tohto zariadenia pomocou Správcu zariadení.

Aktualizácia ovládača

V dialógovom okne Vlastnosti daného zariadenia kliknite na kartu Ovládač a potom kliknutím na tlačidlo Aktualizovať ovládač spustite Sprievodcu aktualizáciou hardvéru. Ovládač aktualizujte podľa zobrazených pokynov. Ak sa problém nevyrieši, budete musieť ovládač odinštalovať a potom znovu nainštalovať.

Poznámka: Môže sa zobraziť výzva na zadanie cesty k ovládaču. Ovládač môže byť vstavaný v systéme Windows alebo môžete mať ovládače zariadenia nainštalované od času, kedy ste naposledy inštalovali zariadenie. Ak sa zobrazí výzva na zadanie ovládača a ovládač nemáte, môžete sa pokúsiť prevziať najnovší ovládač z webovej lokality dodávateľa hardvéru.

Odinštalovanie a opätovná inštalácia ovládača

Ak je ovládač poškodený, odinštalujte ho pomocou Správcu zariadení a potom spustite zisťovanie nového hardvéru, aby sa daný ovládač znovu nainštaloval.
 1. V dialógovom okne Vlastnosti daného zariadenia kliknite na kartu Ovládač a potom kliknite na tlačidlo Odinštalovať. Postupujte podľa pokynov.
 2. Reštartujte počítač.
 3. Otvorte Správcu zariadení, kliknite na položku Akcia a potom kliknite na položku Zistiť zmeny hardvéru. Postupujte podľa pokynov.

Kód 19

Systém Windows nemôže spustiť toto hardvérové zariadenie, pretože jeho konfiguračné informácie (v databáze Registry) sú neúplné alebo poškodené. Pri riešení tohto problému môžete najprv skúsiť spustiť Sprievodcu pri riešení problémov. Ak spustenie sprievodcu problém nevyrieši, mali by ste hardvérové zariadenie odinštalovať a potom znovu nainštalovať. (Kód 19)
Príčina
Zistil sa problém s databázou Registry.

Táto situácia môže nastať, ak je pre zariadenie definovaných viacero služieb, ak dôjde k zlyhaniu pri otváraní podkľúča služby, alebo ak sa z podkľúča služby nedá získať názov ovládača.
Odporúčané riešenia
Pri riešení tohto problému môžete najskôr skúsiť spustiť Sprievodcu riešením problémov. Ak sa tým problém nevyrieši, môžete sa ho pokúsiť vyriešiť pomocou nasledujúcich postupov.

Odinštalovanie a opätovná inštalácia ovládača

Odinštalujte ovládač pomocou Správcu zariadení a potom spustite zisťovanie nového hardvéru, aby sa daný ovládač znovu nainštaloval.
 1. V dialógovom okne Vlastnosti daného zariadenia kliknite na kartu Ovládač a potom kliknite na tlačidlo Odinštalovať. Postupujte podľa pokynov.
 2. Reštartujte počítač.
 3. Otvorte Správcu zariadení, kliknite na položku Akcia a potom kliknite na položku Zistiť zmeny hardvéru. Postupujte podľa pokynov.
Poznámka: Môže sa zobraziť výzva na zadanie cesty k ovládaču. Ovládač môže byť vstavaný v systéme Windows alebo môžete mať ovládače zariadenia nainštalované od času, kedy ste naposledy inštalovali zariadenie. Niekedy sa však môže otvoriť Sprievodca novým hardvérom, ktorý môže zobraziť výzvu na zadanie ovládača. Ak sa zobrazí výzva na zadanie ovládača a ovládač nemáte, môžete sa pokúsiť prevziať najnovší ovládač z webovej lokality dodávateľa hardvéru.

Použitie poslednej použiteľnej konfigurácie databázy Registry

Funkcia Posledná známa funkčná konfigurácia je možnosťou obnovenia, ktorú môžete použiť na spustenie počítača pomocou nastavení, ktoré ako posledné pracovali. Funkcia Posledná známa funkčná konfigurácia obnoví všetky informácie databázy Registry a nastavenie ovládačov, ktoré sa použili pri poslednom úspešnom spustení počítača.

Ďalšie informácie o funkcii Posledná známa funkčná konfigurácia získate kliknutím na nasledujúce prepojenia:

Kód 21

Systém Windows odstraňuje toto zariadenie. (Kód 21)
Odporúčané riešenie
Táto chyba znamená, že v systéme Windows prebieha proces odstránenia zariadenia. Toto zariadenie sa však zatiaľ úplne neodstránilo. Tento problém sa môžete pokúsiť vyriešiť vykonaním nasledujúcich postupov.
 • Počkajte niekoľko sekúnd a potom obnovte zobrazenie Správcu zariadení stlačením klávesu F5.
 • Ak sa problém nevyrieši, reštartujte počítač. Kliknite na tlačidlo Štart, na položku Vypnúť a potom reštartujte počítač kliknutím na položku Reštartovať v okne Vypnutie systému Windows.

Kód 22

Zariadenie je vypnuté. (Kód 22)
Odporúčané riešenie
Zapnite zariadenie pomocou Správcu zariadení.

V Správcovi zariadení kliknite na položku Akcia a potom kliknite na položku Zapnúť zariadenie. Spustí sa Sprievodca zapnutím zariadenia. Postupujte podľa pokynov.

Kód 24

Zariadenie sa nenašlo, nepracuje správne alebo nemá nainštalované všetky ovládače. (Kód 24)
Príčina
Zariadenie je nesprávne nainštalované. Problémom môže byť zlyhanie hardvéru, alebo sa požaduje nový ovládač.
Zariadenia zostávajú v tomto stave, ak boli pripravené na odstránenie. Po odstránení zariadenia táto chyba zmizne.
Odporúčané riešenie
Odstráňte zariadenie a táto chyba by sa mala odstrániť.

Kód 28

Nie sú nainštalované ovládače pre toto zariadenie. (Kód 28)
Odporúčané riešenie
Inštalácia ovládača

V dialógovom okne Vlastnosti daného zariadenia kliknite na kartu Ovládač a potom kliknutím na tlačidlo Aktualizovať ovládač spustite Sprievodcu aktualizáciou hardvéru. Nainštalujte ovládač podľa zobrazených pokynov.

Poznámka: Môže sa zobraziť výzva na zadanie cesty k ovládaču. Ovládač môže byť vstavaný v systéme Windows. Ak sa zobrazí výzva na zadanie ovládača a ovládač nemáte, môžete si skúsiť prevziať najnovší ovládač z webovej lokality dodávateľa hardvéru.

Kód 29

Zariadenie je vypnuté, pretože mu firmvér zariadenia neposkytol požadované prostriedky. (Kód 29)
Odporúčané riešenie
Zapnutie zariadenie v systéme BIOS

Zapnite zariadenie v systéme BIOS zariadenia. Informácie ako postupovať pri vykonaní tejto zmeny nájdete v dokumentácii k hardvéru, alebo sa obráťte na jeho výrobcu.

Kód 31

Zariadenie nepracuje správne, pretože systém Windows nemôže načítať jeho ovládač. (Kód 31)
Odporúčané riešenie
Aktualizácia ovládača

V dialógovom okne Vlastnosti daného zariadenia kliknite na kartu Ovládač a potom kliknutím na tlačidlo Aktualizovať ovládač spustite Sprievodcu aktualizáciou hardvéru. Pomocou zobrazených pokynov aktualizujte ovládač.

Poznámka: Môže sa zobraziť výzva na zadanie cesty k ovládaču. Ovládač môže byť vstavaný v systéme Windows alebo môžete mať ovládače zariadenia nainštalované od času, kedy ste naposledy inštalovali zariadenie. Niekedy sa však môže otvoriť Sprievodca novým hardvérom, ktorý môže zobraziť výzvu na zadanie ovládača. Ak sa zobrazí výzva na zadanie ovládača a ovládač nemáte, môžete sa pokúsiť prevziať najnovší ovládač z webovej lokality dodávateľa hardvéru.

Kód 32

Ovládač (služba) pre toto zariadenie bol vypnutý. Túto funkčnosť pravdepodobne poskytuje alternatívny ovládač. (Kód 32)
Príčina
Spustenie tohto ovládača je v databáze Registry zakázané.

Odporúčané riešenia
Preinštalujte ovládač tohto zariadenia. Ak sa problém nevyrieši, pravdepodobne bude nutné zmeniť parameter spúšťania zariadenia v databáze Registry.

Odinštalovanie a opätovná inštalácia ovládača

Odinštalujte ovládač pomocou Správcu zariadení a potom spustite zisťovanie nového hardvéru, aby sa daný ovládač znovu nainštaloval.
 1. V dialógovom okne Vlastnosti daného zariadenia kliknite na kartu Ovládač a potom kliknite na tlačidlo Odinštalovať. Postupujte podľa pokynov.
 2. Reštartujte počítač.
 3. Otvorte Správcu zariadení, kliknite na položku Akcia a potom kliknite na položku Zistiť zmeny hardvéru. Postupujte podľa pokynov.
Poznámka: Môže sa zobraziť výzva na zadanie cesty k ovládaču. Ovládač môže byť vstavaný v systéme Windows alebo môžete mať ovládače zariadenia nainštalované od času, kedy ste naposledy inštalovali zariadenie. Niekedy sa však môže otvoriť Sprievodca novým hardvérom, ktorý môže zobraziť výzvu na zadanie ovládača. Ak sa zobrazí výzva na zadanie ovládača a ovládač nemáte, môžete sa pokúsiť prevziať najnovší ovládač z webovej lokality dodávateľa hardvéru.

Zmena typu spúšťania v databáze Registry

Ako posledný krok môžete priamo upraviť databázu Registry, ak sa ovládač požaduje a preinštalovaním ani inováciou sa problém nevyriešil. Zmena typu spúšťania v databáze Registry pomocou editora databázy Registry

Kód 33

Systém Windows nemôže určiť, ktoré prostriedky sú potrebné pre toto zariadenie. (Kód 33)
Príčina
Prekladač, ktorý určuje typy prostriedkov potrebné pre toto zariadenie, zlyhal.

Odporúčané riešenie
Nakonfigurujte hardvér. Ak sa problém nevyrieši konfiguráciou hardvéru, bude nutné hardvér vymeniť.

Konfigurácia alebo výmena hardvéru

Ak spustenie Sprievodcu riešením problémov nevyrieši problém, nakonfigurujte alebo vymeňte zariadenie. Požiadajte o ďalšie informácie s návodom na konfiguráciu alebo výmenu hardvéru dodávateľa hardvérového zariadenia.

Kód 34

Systém Windows nemôže zistiť nastavenia tohto zariadenia. Informácie o nastavení konfigurácie nájdete v dokumentácii k zariadeniu. Na nastavenie konfigurácie použite kartu Prostriedky. (Kód 34)
Odporúčané riešenie
Manuálna konfigurácia zariadenia

Zariadenie požaduje manuálnu konfiguráciu. Návod na manuálnu konfiguráciu zariadenia nájdete v dokumentácii k hardvéru, alebo oň požiadajte dodávateľa hardvéru. Po nakonfigurovaní zariadenia môžete použiť kartu Prostriedky v Správcovi zariadení a nakonfigurovať nastavenie prostriedkov v systéme Windows.

Kód 35

Firmvér počítača nemá dostatok informácií na konfiguráciu a používanie tohto zariadenia. Ak chcete používať toto zariadenie, obráťte sa na výrobcu počítača, aby vám poskytol aktualizovanú verziu systému BIOS. (Kód 35)
Príčina
Tabuľka Multiprocessor System (MPS), v ktorej sú uložené informácie o priradení prostriedkov pre systém BIOS, neobsahuje položku zastupujúcu dané zariadenie a je nutné ju aktualizovať.

Odporúčané riešenie
Požiadajte dodávateľa počítača o aktualizáciu systému BIOS.

Kód 36

Zariadenie požaduje prerušenie PCI, ale je konfigurované s prerušením ISA (alebo naopak). Ak chcete zmeniť konfiguráciu prerušení tohto zariadenia, použite inštalátor počítačového systému. (Kód 36)
Odporúčané riešenie
Zlyhal preklad žiadosti o prerušenie (IRQ). Zmeňte nastavenie vyhradení prerušení IRQ.

Zmena nastavenia vyhradení prerušení IRQ

Ďalšie informácie o vykonávaní zmien nastavenia systému BIOS nájdete v dokumentácii k hardvéru.

Na zmenu nastavenia vyhradení IRQ (ak takáto možnosť existuje) môžete použiť tiež nástroj na nastavenie systému BIOS. V systéme BIOS môžu byť k dispozícii možnosti na rezervovanie určitých IRQ pre zariadenia PCI alebo ISA.

Kód 37

Systém Windows nemôže inicializovať ovládač zariadenia pre tento hardvér. (Kód 37)
Odporúčané riešenie
Ovládač vrátil chybu pri spúšťaní rutiny DriverEntry. Preinštalujte ovládače daného zariadenia.

Odinštalovanie a opätovná inštalácia ovládača

Odinštalujte ovládač pomocou Správcu zariadení a potom spustite zisťovanie nového hardvéru, aby sa daný ovládač znova nainštaloval.
 1. V dialógovom okne Vlastnosti daného zariadenia kliknite na kartu Ovládač a potom kliknite na tlačidlo Odinštalovať. Postupujte podľa pokynov.
 2. Reštartujte počítač.
 3. Otvorte Správcu zariadení, kliknite na položku Akcia a potom kliknite na položku Zistiť zmeny hardvéru. Postupujte podľa pokynov.
Poznámka: Môže sa zobraziť výzva na zadanie cesty k ovládaču. Ovládač môže byť vstavaný v systéme Windows alebo môžete mať ovládače zariadenia nainštalované od času, kedy ste naposledy inštalovali zariadenie. Niekedy sa však môže otvoriť Sprievodca novým hardvérom, ktorý môže zobraziť výzvu na zadanie ovládača. Ak sa zobrazí výzva na zadanie ovládača a ovládač nemáte, môžete sa pokúsiť prevziať najnovší ovládač z webovej lokality výrobcu hardvéru.

Kód 38

Systém Windows nemôže načítať ovládač pre tento hardvér, pretože predchádzajúca inštancia ovládača zariadenia je stále v pamäti. (Kód 38)
Odporúčané riešenie
Ovládač sa nepodarilo načítať, pretože jeho predchádzajúca inštancia je stále načítaná. Reštartujte počítač.

Použitie Sprievodcu riešením problémov

Ak ste zatiaľ nespustili Sprievodcu riešením problémov, spustite ho teraz.
 1. V dialógovom okne Vlastnosti daného zariadenia kliknite na kartu Všeobecné.
 2. Kliknutím na tlačidlo Riešenie problémov spustite Sprievodcu riešením problémov. Sprievodca zobrazí niekoľko jednoduchých otázok a na základe vašich odpovedí navrhne riešenie problému.
 3. Pri riešení problému postupujte podľa krokov, ktoré zobrazí sprievodca.
Reštartujte počítač.

Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Vypnúť a reštartujte počítač kliknutím na položku Reštartovať v dialógovom okne Vypnutie systému Windows.

Kód 39

Systém Windows nemôže načítať ovládač zariadenia pre tento hardvér. Ovládač je možno poškodený alebo chýba. (Kód 39)
Príčina
Chyby s kódom 39 majú viacero príčin:
 • Chýba požadovaný ovládač zariadenia.
 • Požadovaný binárny súbor je poškodený.
 • Vyskytol sa problém so vstupno-výstupným procesom súboru.
 • Ovládač odkazujúci na vstupný bod v inom binárnom súbore sa nedá načítať.
Odporúčané riešenie
Odinštalovanie a opätovná inštalácia ovládača

Odinštalujte ovládač pomocou Správcu zariadení a potom spustite zisťovanie nového hardvéru, aby sa daný ovládač znova nainštaloval.
 1. V dialógovom okne Vlastnosti daného zariadenia kliknite na kartu Ovládač a potom kliknite na tlačidlo Odinštalovať. Postupujte podľa pokynov.
 2. Reštartujte počítač.
 3. Otvorte Správcu zariadení, kliknite na položku Akcia a potom kliknite na položku Zistiť zmeny hardvéru. Postupujte podľa pokynov.
Poznámka: Môže sa zobraziť výzva na zadanie cesty k ovládaču. Ovládač môže byť vstavaný v systéme Windows alebo môžete mať ovládače zariadenia nainštalované od času, kedy ste naposledy inštalovali zariadenie. Niekedy sa však môže otvoriť Sprievodca novým hardvérom, ktorý môže zobraziť výzvu na zadanie ovládača. Ak sa zobrazí výzva na zadanie ovládača a ovládač nemáte, môžete sa pokúsiť prevziať najnovší ovládač z webovej lokality dodávateľa hardvéru.

Kód 40

Systém Windows nemôže pristupovať k tomuto hardvéru, pretože informácie o kľúči služby v databáze Registry chýbajú alebo sú zaznamenané nesprávne. (Kód 40)
Odporúčané riešenie
Informácie v podkľúči služby v databáze Registry súvisiace s ovládačom sú neplatné. Preinštalujte ovládače daného zariadenia.

Odinštalovanie a opätovná inštalácia ovládača

Odinštalujte ovládač pomocou Správcu zariadení a potom spustite zisťovanie nového hardvéru, aby sa daný ovládač znova nainštaloval.
 1. V dialógovom okne Vlastnosti daného zariadenia kliknite na kartu Ovládač a potom kliknite na tlačidlo Odinštalovať. Postupujte podľa pokynov.
 2. Reštartujte počítač.
 3. Otvorte Správcu zariadení, kliknite na položku Akcia a potom kliknite na položku Zistiť zmeny hardvéru. Postupujte podľa pokynov.
Poznámka: Môže sa zobraziť výzva na zadanie cesty k ovládaču. Ovládač môže byť vstavaný v systéme Windows alebo môžete mať ovládače zariadenia nainštalované od času, kedy ste naposledy inštalovali zariadenie. Niekedy sa však môže otvoriť Sprievodca novým hardvérom, ktorý môže zobraziť výzvu na zadanie ovládača. Ak sa zobrazí výzva na zadanie ovládača a ovládač nemáte, môžete sa pokúsiť prevziať najnovší ovládač z webovej lokality dodávateľa hardvéru.

Kód 41

Systém Windows úspešne načítal ovládač zariadenia pre tento hardvér, ale nemohol nájsť príslušné hardvérové zariadenie. (Kód 41)
Odporúčané riešenie
Tento problém sa vyskytuje, ak nainštalujete ovládač zariadenia, ktoré nie je typu Plug and Play, no systém Windows nedokáže toto zariadenie nájsť. Tento problém môžete skúsiť vyriešiť vykonaním uvedených akcií.

Ak Sprievodca riešením problémov nevyrieši problém, vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
 • Ak bolo zariadenie odstránené, odinštalujte ovládač, pripojte zariadenie a potom kliknutím na položku Zistiť zmeny hardvéru ovládač preinštalujte.
 • Ak sa hardvér neodstránil, súbory ovládača môžu byť zastarané. V takomto prípade aktualizujte ovládač pomocou Správcu zariadení. V dialógovom okne vlastností zariadenia kliknite na kartu Ovládač a potom kliknutím na položku Aktualizovať ovládač spustite Sprievodcu aktualizáciou hardvéru. Ovládač aktualizujte podľa zobrazených pokynov.
 • Ak dané zariadenie nie je typu Plug and Play, môže byť nutné nainštalovať novšiu verziu ovládača. Na nainštalovanie zariadenia, ktoré nepodporuje Plug and Play, použite Sprievodcu pridaním hardvéru. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte hdwwiz.cpl.

Kód 42

Systém Windows nemôže načítať ovládač zariadenia pre tento hardvér, pretože v systéme je už spustené duplicitné zariadenie. (Kód 42)
Odporúčané riešenie
Zistilo sa duplicitné zariadenie. Táto chyba sa vyskytuje, keď ovládač zbernice nesprávne vytvorí dva identicky pomenované podprocesy (známe ako chyba ovládača zbernice), alebo keď sa zariadenie so sériovým číslom zistí v novom umiestnení skôr, než sa odstráni zo starého umiestnenia. Tento problém sa môže vyriešiť reštartovaním počítača.

Reštartovanie počítača

Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Vypnúť a reštartujte počítač kliknutím na položku Reštartovať v dialógovom okne Vypnutie systému Windows.

Kód 43

Systém Windows zastavil toto zariadenie, pretože hlási problémy. (Kód 43)
Odporúčané riešenie
Jeden z ovládačov riadiacich dané zariadenie upozornil operačný systém, že zariadenie určitým spôsobom zlyhalo.

Ak ste už spustili Sprievodcu riešením problémov, môže byť vhodné prečítať si dokumentáciu k hardvéru, ktorá môže obsahovať ďalšie informácie o diagnostikovaní problému.

Kód 44

Aplikácia alebo služba ukončila prácu tohto zariadenia. (Kód 44)
Odporúčané riešenie
Reštartovanie počítača

Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Vypnúť a reštartujte počítač kliknutím na položku Reštartovať v dialógovom okne Vypnutie systému Windows.

Kód 45

Toto hardvérové zariadenie momentálne nie je pripojené k počítaču. (Kód 45)
Odporúčané riešenie
Táto chyba sa vyskytujte vtedy, keď už k počítaču nie je pripojené zariadenie, ktoré bolo predtým pripojené. Problém odstráňte opakovaným pripojením hardvérového zariadenia k počítaču.

Nie je nutné vykonávať žiadne opravné akcie. Tento kód chyby sa používa iba na označenie stavu odpojenia zariadenia a nevyžaduje sa riešenie chyby. Chyba s týmto kódom sa vyrieši automaticky po pripojení príslušného zariadenia k počítaču.

Ďalšie informácie

Ak sa Správca zariadení spustí s premennou prostredia
DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES
nastavenou na hodnotu 1 (čo znamená, že sa majú zobraziť takéto zariadenia), všetky zariadenia (NONPRESENT), ktoré boli v minulosti pripojené, sa zobrazia v zozname zariadení a majú priradený tento kód chyby.

Kód 46

Systém Windows nemôže pristupovať k hardvérovému zariadeniu, pretože sa práve vypína operačný systém. (Kód 46)
Odporúčané riešenie
Zariadenie nie je dostupné, pretože systém sa vypína.

Nie je nutné vykonávať žiadne opravné akcie. Hardvérové zariadenie by malo pri ďalšom spustení počítača pracovať správne.

Tento kód chyby sa nastaví len v prípade, ak je Overovač ovládačov zapnutý v čase, kedy sú už všetky aplikácie vypnuté.

Kód 47

Systém Windows nemôže používať toto hardvérové zariadenie, pretože bolo pripravené na „bezpečné odstránenie“, ale zatiaľ nebolo odstránené z počítača. (Kód 47)
Odporúčané riešenia
Opätovné pripojenie zariadenia

Tento kód chyby sa zobrazí len v prípade, že ste použili aplikáciu na bezpečné odstraňovanie zariadení na pripravenie zariadenia na odpojenie, alebo ste stlačili hardvérové tlačidlo na vysunutie (a odpojenie) zariadenia.

Opätovné pripojenie zariadenia k počítaču

Odpojte toto zariadenie od počítača a potom ho znovu pripojte.

Reštartovanie počítača

Uistite sa, že je zariadenie správne pripojené k počítaču a potom počítač reštartujte. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Vypnúť a reštartujte počítač kliknutím na položku Reštartovať v dialógovom okne Vypnutie systému Windows.

Kód 48

Spustenie softvéru pre toto zariadenie je zablokované, pretože spôsobuje problémy systému Windows. Nový ovládač získate u dodávateľa hardvéru. (Kód 48)
Odporúčané riešenie
Aktualizácia ovládača

Obráťte sa na výrobcu hardvérového zariadenia a požiadajte ho o najnovšiu verziu ovládača alebo aktualizovaný ovládač. Potom ho nainštalujte v počítači.

Kód 49

Systém Windows nemôže spustiť nové hardvérové zariadenia, pretože systémový úľ je príliš veľký (prekračuje hranicu veľkosti databázy Registry). (Kód 49)
Príčina
Systémový úľ prekročil maximálnu povolenú veľkosť a nové zariadenia nemôžu pracovať, kým sa jeho veľkosť nezníži. Systémový úľ (alebo podregister) je permanentnou súčasťou databázy Registry, ktorá je priradená súprave súborov obsahujúcich informácie týkajúce sa konfigurácie počítača, na ktorom je operačný systém nainštalovaný. Medzi konfigurované položky patria aplikácie, preferenčné nastavenia používateľa, zariadenia, atď. Problém môžu spôsobovať konkrétne zariadenie, ktoré už nie sú pripojené k počítaču, ale stále sú uvedené v systémovom podregistre.
Odporúčané riešenie
Odinštalovanie zariadení, ktoré sa už nepoužívajú

Pri riešení tohto problému by ste mali najprv odinštalovať všetky hardvérové zariadenia, ktoré už viac nepoužívate.
 1. Nastavte Správcu zariadení na zobrazenie zariadení, ktoré už viac nie sú pripojené k počítaču.
  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.
  2. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz cmd. Otvorí sa okno príkazového riadka.
  3. Do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter:
   set devmgr_show_nonpresent_devices=1
 2. V Správcovi zariadení kliknite na položku Zobraziť a potom kliknite na položku Zobraziť skryté zariadenia. Teraz sa zobrazia zariadenia, ktoré nie sú pripojené k počítaču.
  1. Vyberte zariadenie, ktoré chcete odinštalovať.
  2. V dialógovom okne vlastností zariadenia kliknite na kartu Ovládač a potom kliknite na položku Odinštalovať. Postupujte podľa pokynov.
  3. Reštartujte počítač.
 3. Odinštalujte zariadenia, ktoré už viac nepotrebujete.
 4. V okne vlastností zariadenia v Správcovi zariadení skontrolujte, či sa chyba odstránila.

Kód 52

Systém Windows nemôže overiť digitálny podpis požadovaných ovládačov pre toto zariadenie. Pri nedávnom vykonávaní zmien hardvéru alebo softvéru sa mohol nainštalovať súbor, ktorý je nesprávne podpísaný, poškodený alebo je súborom škodlivého softvéru z neznámeho zdroja. (Kód 52)
Príčina
Ovládač pravdepodobne nie je podpísaný alebo je poškodený.
Odporúčané riešenie
Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť pomocou Sprievodcu riešením problémov, skúste vykonať jeden z nasledujúcich krokov:
error codes in WinXP
Vlastnosti

ID článku: 310123 – Posledná kontrola: 03/08/2014 15:51:00 – Revízia: 4.0

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V

 • kbresolve kbenv kberrmsg kbhardware kbinfo KB310123
Pripomienky