Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Pridanie e-mailového konta do Outlooku

Do Outlooku možno pridať množstvo rôznych druhov e-mailových kont vrátane kont Microsoft 365, Gmail, Yahoo, iCloud a Exchange.

Ak chcete do Outlooku pre PC pridať konto od niektorých externých poskytovateľov e-mailových služieb, akými sú napríklad Gmail, Yahoo alebo iCloud, budete musieť najprv pozmeniť niektoré nastavenia na ich webovej lokalite.

Kroky sú rovnaké bez ohľadu na to, či do Outlooku pridávate prvé konto alebo ďalšie e-mailové kontá.

 1. Vyberte položky Súbor > Pridať konto.

  Vyberte položku Súbor a následne Pridať konto.

  (Ak sa karta Súbor nezobrazuje, možno používate Nový Outlook pre Windows. Pokyny nájdete v novom Outlooku ."

 2. To, čo sa následne zobrazí, závisí od vašej verzie Outlooku.

  Outlook pre Microsoft 365 a Outlook 2016, 2019 alebo 2021

  V Outlooku 2013 a Outlooku 2010

  Zadajte svoju e-mailovú adresu a kliknite na položku Pripojiť.

  Zadajte svoju e-mailovú adresu a kliknite na položku Pripojiť.

  Zadajte svoje meno, e-mailovú adresu a heslo.

  Zadajte meno, e-mailovú adresu a heslo a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 3. Ak sa zobrazí výzva, znova zadajte heslo, vyberte položky OKDokončiť a môžete začať používať e-mailové konto v Outlooku.

Outlook neprijíma moje heslo

Ak Outlook neprijíma vaše heslo a ste si istí, že ide o heslo do vášho e-mailového konta, vaše konto pravdepodobne vyžaduje dodatočné zabezpečenie.

Kontá služieb Gmail, Yahoo, iCloud, Outlook.com a AOL využívajú dvojfaktorové overovanie na overenie, či sa do svojho e-mailového konta prihlasujete skutočne vy.

Ak chcete do Outlooku pridať e-mailové konto do Outlooku, v závislosti od poskytovateľa možno budete potrebovať heslo aplikácie. Toto heslo sa líši od vášho bežného hesla do e-mailového konta. Heslo aplikácie potrebujete, ak sa zobrazí toto hlásenie: 2-factor authentication is set up for your account. Please sign in using your application password. (Pre vaše konto je nastavené 2-krokové overenie. Prihláste sa pomocou hesla aplikácie.)

Postup získania hesla aplikácie sa u každého poskytovateľa e-mailu líši. Pokyny sa zobrazia po výbere poskytovateľa v rozbaľovacej ponuke

Outlook 2019, Outlook 2021 Outlook pre Microsoft 365

V novších verziách Outlooku môžete pridať svoje konto Gmail ako konto IMAP bez nastavenia dvojfaktorového overovania a nepotrebujete heslo aplikácie. Ak však chcete zvýšiť zabezpečenie konta, odporúčame povoliť dvojfaktorové overovanie pre vaše konto Gmail. Tým sa pridá ďalšia vrstva zabezpečenia po zadaní hesla tým, že požiadate o zadanie kódu z telefónu na overenie.

Outlook 2016 a starších verziách alebo ak používate konto POP

Ak používate Outlook 2016 alebo staršiu verziu, alebo ak chcete pridať svoje konto Gmail ako konto POP, budete musieť povoliť dvojfaktorové overovanie a vytvoriť heslo aplikácie. Namiesto bežného hesla použijete heslo aplikácie na pridanie konta do Outlooku.

Ak chcete zapnúť dvojfaktorové overenie a získať heslo aplikácie, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. V prehliadači prejdite na Gmail, potom v pravom hornom rohu obrazovky vyberte ikonu aplikácie Google.

  Výber nastavení aplikácií Google
 2. Vyberte položku Konto. V časti Zabezpečenie vyberte položku Prihlásenie do Googlu.

  Prihlásenie do služby Google
 3. Ak máte VYPNUTÉDvojfaktorové overovanie, v časti Heslo kliknite na tlačidlo > , ktoré sa nachádza vedľa tlačidla VYPNUTÉ. V opačnom prípade prejdite na krok 4.

  1. Na prvej obrazovke kliknite na položku Začíname.

  2. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo do svojho konta Gmailu a vyberte tlačidlo ĎALEJ.

  3. Zadajte svoje telefónne číslo a vyberte, či chcete získať overovacie kódy prostredníctvom SMS správy alebo telefonátu. Potom kliknite na položku ĎALEJ.

  4. Zadajte kód, ktorý ste dostali, a kliknite na položku ĎALEJ.

  5. Nastavenie dvojfaktorového overovania dokončíte kliknutím na položku ZAPNÚŤ.

  6. Na predchádzajúcu obrazovku sa vrátite kliknutím na šípku doľava v hornej časti obrazovky vedľa položky Dvojfaktorové overovanie.

   Výber šípky dozadu na pokračovanie
 4. V časti Heslo vyberte položku Heslá aplikácií.

  Výber aplikácií
 5. Zadajte heslo svojho konta Google a potom vyberte položku Prihlásiť sa. V dolnej časti ďalšej obrazovky vyberte v rozbaľovacích zoznamoch položky Pošta a Počítač so systémom Windows a potom vyberte položku Generovať.

  Výber aplikácie a zariadenia pre heslo aplikácie
 6. Google vám zobrazí heslo aplikácie. Toto heslo skopírujte (bez medzier) a zadajte ho, keď Outlook zobrazí výzvu na zadanie hesla.

  Kopírovanie hesla aplikácie bez medzier

Ak pre Outlook.com používate dvojfaktorové overenie, vygenerujete heslo aplikácie pomocou nasledujúcich krokov.

 1. Prejdite na https://outlook.com, v pravom hornom rohu kliknite na svoje iniciály a potom vyberte položku Zobraziť konto.

 2. V časti Zabezpečenie vyberte položku Aktualizovať.

 3. V časti Ďalšie možnosti zabezpečenia vyberte položku Preskúmať.

 4. Posuňte sa nadol o sekcie výberu hesiel aplikácií a vyberte položku Vytvoriť nové heslo aplikácie.

 5. Heslo aplikácie sa zobrazí na nasledujúcej obrazovke. Toto heslo si poznačte, pretože ho budete potrebovať pri pridávaní konta do Outlooku.

 6. Keď budete chcieť pridať konto do Outlooku, postupujte podľa pokynov na začiatku tohto článku, ale keď Outlook požiada o zadanie hesla, zadajte heslo aplikácie.

 1. V prehliadači prejdite na webovú lokalitu Yahoo a v pravom hornom rohu obrazovky vyberte ikonu nastavení.

  Výber ikony nastavení
 2. Vyberte položky Informácie o konte > Zabezpečenie konta. Možno sa budete musieť znova prihlásiť.

  Zmena nastavení zabezpečenia konta Yahoo
 3. Ak dvojstupňové overenie nie je zapnuté, je nutné ho predtým, než budete pokračovať, zapnúť. Vyberte položku Spravovať heslá aplikácií.

  Môžete overiť konto Yahoo
 4. V rozbaľovacom zozname vyberte položku Počítačová verzia Outlooku a potom vyberte položku Generovať.

  Výber počítačovej verzie Outlooku a položky Generovať.
 5. Yahoo vám zobrazí heslo aplikácie. Toto heslo skopírujte (bez medzier) a zadajte ho, keď Outlook zobrazí výzvu na zadanie hesla.

  Poznačenie si hesla aplikácie

 1. V prehliadači prejdite na webovú lokalitu Apple ID a zadajte svoje Apple ID a heslo.

  Prihláste sa pomocou svojho meno používateľa a hesla v iCloude
 2. Ak už ste zapli dvojfaktorové overovanie, do niektorého zo svojich zariadení dostanete kód. Ak chcete pokračovať, zadajte tento kód. V opačnom prípade zapnite dvojfaktorové overenie.

  Zadajte svoj kód dvojfaktorového overenia
 3. V sekcii Zabezpečenie vyberte v časti HESLÁ ŠPECIFICKÉ PRE APLIKÁCIU položku Generovať heslo...

 4. Zadajte názov pre heslo, napríklad Outlook, a vyberte položku Vytvoriť.

  Zadajte názov hesla aplikácie
 5. Apple vám zobrazí heslo aplikácie. Toto heslo skopírujte (bez medzier) a zadajte ho, keď Outlook zobrazí výzvu na zadanie hesla.

  Skopírujte heslo aplikácie

Máte problémy s pridaním e-mailového konta? Použite rozšírené nastavenie.

Možno budete musieť e-mailové konto pridať manuálne. Vyberte si niektorú z nasledujúcich pokročilých metód:

Pridanie e-mailového konta POP alebo IMAP v Outlooku pre Windows pomocou rozšíreného nastavenia

Ak pri nastavovaní názvových serverov prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty, čísel portov alebo protokolu SSL potrebujete zadať konkrétne hodnoty, môžete použiť možnosť rozšíreného nastavenia Outlooku. Pomocou týchto pokynov môžete pridať konto POP alebo IMAP do Outlooku.

 1. Otvorte Outlook a vyberte položky Súbor > Pridať konto.

 2. Na ďalšej obrazovke zadajte e-mailovú adresu, vyberte položku Rozšírené možnosti, potom začiarknite políčko pre možnosť Umožniť manuálne nastavenie konta a vyberte položku Pripojiť.

 3. Vyberte typ konta. Väčšinou, keď potrebujete použiť túto možnosť, vyberte možnosť IMAP.

 4. Obrazovka Nastavenie konta by mala byť vopred vyplnená a mala by sa na nej zobrazovať väčšina potrebných nastavení konta. Ak však hľadáte svoje nastavenie, pozrite si tému Nastavenia konta POP a IMAP. Zadajte svoje nastavenia servera prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty a potom vyberte položku Ďalej.

 5. Zadajte svoje heslo a vyberte položku Pripojiť.

Pridanie e-mailového konta s rozhraním MAPI tretej strany do Outlooku pre Windows pomocou rozšíreného nastavenia

Ak používate poskytovateľa rozhrania MAPI tretej strany, stiahnite si a nakonfigurujte aplikáciu poskytovateľa e-mailu s rozhraním MAPI podľa návrhu spoločnosti poskytovateľa.

 1. Otvorte Outlook a vyberte položky Súbor > Pridať konto.

 2. Na ďalšej obrazovke zadajte e-mailovú adresu, vyberte položku Rozšírené možnosti, začiarknite políčko pre možnosť Umožniť manuálne nastavenie konta a vyberte položku Pripojiť.

 3. Na obrazovke Rozšírené nastavenie vyberte možnosť Iné.

 4. Na obrazovke Iné vyberte typ servera, ku ktorému sa chcete pripojiť zo zoznamu.
  Poznámka: Možnosť Iné a typ vášho konta uvedený pod ňou sa zobrazia len vtedy, ak ste správne nainštalovali a nakonfigurovali poskytovateľa rozhrania MAPI.

 5. Kliknite na tlačidlo Pripojiť.

 6. Mala by sa spustiť aplikácia poskytovateľa rozhrania MAPI tretej strany nainštalovaná vo vašom počítači.

 7. Postupujte podľa pokynov poskytovateľa rozhrania MAPI a dokončte nastavenie konta.

Potrebujete aktualizovať nastavenia existujúceho e-mailového konta v Outlooku?

Ak ste už vytvorili e-mailové konto, ale potrebujete aktualizovať existujúce nastavenia z dôvodu nedávnych problémov, prejdite na tému Zmena alebo aktualizácia nastavenia e-mailového konta v Outlooku pre Windows.

Poznámka: Zákazníci služieb AOL a Verizon, ktorí si potrebujú aktualizovať nastavenia kont po nedávnej zmene nastavení serverov služieb AOL, by si mali prečítať časť Aktualizácia nastavení e-mailu v Outlooku pre Mac. Pri kontrole nastavení šifrovania skontrolujte, aby bolo nastavené na protokol SSL, SSL/TLS alebo Auto, nie len na protokol TLS.

Rýchle pridanie nového konta

Väčšinu e-mailových kont vrátane kont Microsoft 365, kont Exchange servera, kont Outlook.com, Hotmail.com, Live.com a Google môžete nastaviť pomocou niekoľkých rýchlych krokov.

 1. Vyberte Outlook > Nastavenia > Konto.

 2. Kliknite na znak plus (+) > Nové konto.

 3. Zadajte svoju e-mailovú adresu a vyberte položku Pokračovať.

  Prvá zobrazená obrazovka obsahuje výzvu na zadanie e-mailovej adresy

 4. Zadajte svoje heslo a vyberte položku Pridať konto. (V závislosti od pridávaného konta sa môže vzhľad obrazovky mierne líšiť.)

  Zadajte heslo konta služby outlook.com

 5. Ak pridávate konto Yahoo alebo iné konto IMAP alebo POP, možno budete na danú lokalitu presmerovaní a zobrazí sa vám výzva, aby ste Outlooku povolili prístup k pošte, kontaktom a kalendáru. Ak chcete pokračovať, kliknite na možnosť Povoliť.

 6. Ak pridávate konto Gmail, v Outlooku sa vám zobrazí výzva na prihlásenie do konta Google. Týka sa to používateľov, ktorí pracujú so zostavou 16.15.18070902 a vyššou.

  Výzva na prihlásenie týkajúca sa konta Google

  Ak ste si už pridali Gmail konto do Outlooku, pozrite si Vylepšené overovanie pre existujúcich používateľov Gmailu.

 7. Vyberte položku Hotovo a môžete začať používať Outlook 2016 pre Mac.

  Potvrdenie pri úspešnom pridaní e-mailového konta

Ak ste si konto Google pridali do Outlooku pre Mac ešte pred vydaním vylepšených funkcií overovania pre kontá Google typu IMAP, budete sa musieť pripojiť ku kontu tak, že sa prihlásite pomocou prehliadača. 

 1. Vyberte položku Prihlásiť sa do Googlu.

  Zobrazuje sa výzva týkajúca sa existujúceho konta Gmail

 2. Vyberte konto.

 3. Zobrazí sa vám výzva, aby ste Outlooku povolili prístup k svojej pošte, kontaktom a kalendárom. Vyberte položku Povoliť.

  Zobrazuje sa okno povolení pre Outlook na udelenie prístupu k vášmu kontu Gmail

 4. Zobrazí sa vám výzva, aby ste sa vrátili do Outlooku. Vyberte položku Povoliť.

  Zobrazuje sa výzva na návrat do Outlooku

 5. Vyberte položku Hotovo a môžete začať používať Outlook 2016 pre Mac.

 1. Vyberte položky Nástroje > Kontá.

 2. Vyberte e-mailové konto, ktoré chcete zmeniť.

 3. V závislosti od konta, ktoré upravujete, si aktualizujte jeho popis, osobné informácie, používateľské meno, heslo alebo iné nastavenia.

 4. Po dokončení úprav vyberte možnosť OK.

Po nastavení prvého konta môžete pridať všetky ďalšie e-mailové kontá podľa týchto krokov.

 1. Vyberte položky Nástroje > Kontá.

 2. Kliknite na znak plus (+) > položku Nové konto.

 3. Zadajte e-mailovú adresu konta.

 4. Podľa pokynov dokončite nastavenie konta.

Dvojfaktorové overenie je ďalšia vrstva zabezpečenia vášho konta. Pri každom prihlásení do konta Gmail v novom zariadení dostanete do telefónu jednorazový kód. Prihlásenie dokončíte zadaním kódu.

 1. V prehliadači prejdite na Gmail, potom v pravom hornom rohu obrazovky vyberte ikonu aplikácie Google.

  Výber nastavení aplikácií Google
 2. Vyberte položku Moje konto. V časti Prihlásenie a zabezpečenie vyberte položku Prihlásenie do Googlu.

  Prihlásenie do služby Google
 3. Vyberte dvojstupňové overenie a postupujte podľa pokynov.

 1. V prehliadači prejdite na webovú lokalitu Yahoo a v pravom hornom rohu obrazovky vyberte ikonu nastavení.

  Výber ikony nastavení
 2. Vyberte položky Informácie o konte > Zabezpečenie konta. Možno sa budete musieť znova prihlásiť.

  Zmena nastavení zabezpečenia konta Yahoo
 3. Ak dvojstupňové overenie nie je zapnuté, je nutné ho predtým, než budete pokračovať, zapnúť. Vyberte položku Spravovať heslá aplikácií.

  Môžete overiť konto Yahoo
 4. V rozbaľovacom zozname vyberte položku Počítačová verzia Outlooku a potom vyberte položku Generovať.

  Výber počítačovej verzie Outlooku a položky Generovať.
 5. Yahoo vám zobrazí heslo aplikácie. Poznačte si toto heslo (bez medzier) a použite ho pri pridávaní nového konta do Outlooku.

  Poznačenie si hesla aplikácie

 1. V prehliadači prejdite na webovú lokalitu Apple ID a zadajte svoje Apple ID a heslo.

  Prihláste sa pomocou svojho meno používateľa a hesla v iCloude
 2. Ak už ste zapli dvojfaktorové overovanie, do niektorého zo svojich zariadení dostanete kód. Ak chcete pokračovať, zadajte tento kód. V opačnom prípade zapnite dvojfaktorové overenie.

  Zadajte svoj kód dvojfaktorového overenia
 3. V sekcii Zabezpečenie vyberte v časti HESLÁ ŠPECIFICKÉ PRE APLIKÁCIU položku Generovať heslo...

 4. Zadajte názov pre heslo, napríklad Outlook, a vyberte položku Vytvoriť.

  Zadajte názov hesla aplikácie
 5. Apple vám zobrazí heslo aplikácie. Poznačte si toto heslo (bez medzier) a použite ho pri pridávaní nového konta do Outlooku.

  Skopírujte heslo aplikácie
 1. V dolnej časti tably priečinok vyberte položku Pridať konto.

  Tlačidlo Pridať konto v Outlooku

 2. V rozbaľovacej ponuke vyberte navrhované konto alebo zadajte iné konto a vyberte položku Pokračovať.

 3. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo konta a vyberte položku Hotovo.

  Dialógové okno Pridanie konta v novom Outlooku pre Windows

Spravovanie e-mailových kont 

 1. Vyberte položku Zobraziť > nastavenia zobrazenia.

 2. Vyberte položku Kontá > e-mailové kontá.

 3. Pridajte nové kontá alebo spravujte pridané kontá.

 4. Po dokončení zavrite okno Nastavenia .

Ľutujeme, ale v Outlook na webe nemôžete pridať ďalšie e-mailové konto. 

Pozrite tiež

Zmena alebo aktualizácia nastavenia e-mailového konta v Outlooku pre Windows

Nastavenia e-mailu POP a IMAP pre Outlook

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie

Spýtať sa komunity >

Získať podporu

KONTAKTUJTE NÁS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×