Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Funkcia SUMIFS, jedna z matematických a trigonometrických funkcií, spočíta všetky svoje argumenty, ktoré spĺňajú viaceré kritériá. Funkciu SUMIFS by ste napríklad mohli použiť na sčítanie maloobchodných predajcov v krajine, ktorí 1) majú sídlo s rovnakým PSČ a 2) ich zisky presahujú konkrétnu hodnotu v eurách.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Syntax

SUMIFS(rozsah_súčtu; rozsah_kritérií1; kritériá1; [rozsah_kritérií2; kritériá2]; ...)

  • =SUMIFS(A2:A9;B2:B9;"=J*";C2:C9;"Tomáš")

  • =SUMIFS(A2:A9;B2:B9;"<>Banány";C2:C9;"Tomáš")

Názov argumentu

Popis

Rozsah_súčtu    (povinný argument)

Rozsah buniek, ktoré sa majú sčítať.

Rozsah_kritérií1    (povinný argument)

Rozsah, ktorý sa testuje pomocou argumentu Kritériá1.

Argumenty Rozsah_kritérií1 a Kritériá1 nastavia vyhľadávaciu dvojicu, pomocou ktorej sa v rozsahu vyhľadávajú hodnoty podľa konkrétnych kritérií. Keď sa v rozsahu nájdu položky, ich zodpovedajúce hodnoty v argumente Rozsah_súčtu sa pripočítajú.

Kritériá1    (povinný argument)

Kritériá definujúce, ktoré bunky v argumente Rozsah_kritérií1 sa pripočítajú. Môžete zadať napríklad kritériá ako 32, ">32", B4, "jablká" alebo "32".

Rozsah_kritérií2; kritériá2; …    (voliteľný argument)

Ďalšie rozsahy a ich príslušné kritériá. Môžete zadať maximálne 127 párov rozsahov/kritérií.

Príklady

Ak chcete používať tieto príklady v Exceli, údaje v tabuľke vyberte potiahnutím, potom kliknite pravým tlačidlom myši na výber a vyberte položku Kopírovať. V novom hárku kliknite pravým tlačidlom myši na bunku A1 a vyberte položku Prispôsobiť formátovanie cieľu v časti Možnosti prilepenia.

Predané množstvo

Produkt

Predajca

5

Jablká

Tomáš

4

Jablká

Laura

15

Artičoky

Tomáš

3

Artičoky

Laura

22

Banány

Tomáš

12

Banány

Laura

10

Mrkva

Tomáš

33

Mrkva

Laura

Vzorec

Popis

=SUMIFS(A2:A9; B2:B9; "=J*"; C2:C9; "Tomáš")

Spočíta produkty, ktoré sa začínajú na písmeno J a predajcom bol Tomáš. Zástupný znak * v argumente Kritériá1, "=A*" sa používa na vyhľadanie zhodných názvov produktov v Criteria_range1 B2:B9 a v Criteria_range2 C2:C9 vyhľadá názov Tomáš. Potom sa pripočítajú čísla v argumente Rozsah_súčtu A2:A9, ktoré spĺňajú obidve podmienky. Výsledok je 20.

=SUMIFS(A2:A9; B2:B9; "<>Banány"; C2:C9; "Tomáš")

Spočíta produkty, ktoré nie sú banány a predajcom bol Tomáš. Banány sa do kritérií1 vylúčia pomocou <>"<>Banány" a v Criteria_range2 C2:C9 vyhľadá názov Tomáš. Potom sa pripočítajú čísla v argumente Rozsah_súčtu A2:A9, ktoré spĺňajú obidve podmienky. Výsledok je 30.

Bežné problémy

Problém

Popis

Namiesto očakávaného výsledku sa zobrazí 0 (nula).

Skontrolujte, či sú argumenty Kritériá1,2 pri vyhľadávaní textovej hodnoty, ako je napríklad meno osoby, uvedené v úvodzovkách.

Nesprávny výsledok sa vráti vtedy, ak argument Rozsah_súčtu obsahuje hodnoty TRUE alebo FALSE.

Hodnoty TRUE a FALSE sa pre argument Rozsah_súčtu vyhodnocujú inak. Preto ich použitie môže spôsobiť vznik neočakávaných výsledkov.

Bunky v argumente Rozsah_súčtu obsahujúce hodnotu TRUE sa vyhodnocujú ako 1. Bunky obsahujúce hodnotu FALSE sa vyhodnocujú ako 0 (nula).

Najvhodnejšie postupy

Postup

Popis

Používajte zástupné znaky

Používaním zástupných znakov, ako je napríklad otáznik (?) a hviezdička (*) v argumente Kritériá1,2, môžete vyhľadávať zhody, ktoré sú podobné, nie však presné.

Otáznik predstavuje ľubovoľný jeden znak. Hviezdička predstavuje ľubovoľnú sekvenciu znakov. Ak chcete vyhľadať skutočný otáznik alebo hviezdičku, zadajte pred otáznikom vlnovku (~).

Funkcia =SUMIFS(A2:A9; B2:B9; "=J*"; C2:C9; "To?") napríklad pridá všetky inštancie mena začínajúceho sa na „To“ a končiaceho sa na posledné písmeno, ktoré sa môže líšiť.

Rozdiely medzi funkciami SUMIF a SUMIFS.

Poradie argumentov sa vo funkciách SUMIFS a SUMIF líši. Konkrétne: Argument rozsah_súčtu je prvým argumentom funkcie SUMIFS, ale tretím argumentom funkcie SUMIF. Tento fakt býva pri používaní týchto funkcií bežným zdrojom problémov.

Pri kopírovaní a úprave týchto podobných funkcií dávajte pozor, aby ste argumenty zadali v správnom poradí.

Pre rozsah argumentov používajte rovnaký počet riadkov a stĺpcov.

Argument Rozsah_kritérií musí obsahovať rovnaký počet riadkov a stĺpcov ako argument Rozsah_súčtu.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Pozrite tiež

Pozrite si video o používaní pokročilých funkcií IF, ako je napríklad SUMIFS

Funkcia SUMIF spočíta len hodnoty, ktoré spĺňajú jedno kritérium

Funkcia SUMSQ vykoná súčet druhých mocnín viacerých hodnôt.

Funkcia COUNTIF spočíta len hodnoty, ktoré spĺňajú jedno kritérium

Funkcia COUNTIFS spočíta len hodnoty, ktoré spĺňajú viacero kritérií

Funkcia IFS (Microsoft 365, Excel 2016 a novšie verzie)

Prehľad vzorcov v Exceli

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Zisťovanie chýb vo vzorcoch

Matematické a trigonometrické funkcie

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×