Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Ak si nie ste istí, akú verziu balíka Microsoft 365 používate, pozrite si tému Akú verziu balíka Office používam?. V opačnom prípade si nižšie vyberte svoju verziu balíka Microsoft 365.

Dôležité    Nie je možné spúšťať doplnky ani súbory MDE kompilované v 32-bitovej verzii Microsoft 365 v 64-bitovej verzii Microsoft 365 a naopak.

Viem, o ktorú verziu mám záujem. Ako si ju môžem nainštalovať?

Ak ste pred začiatkom procesu inštalácie explicitne nevybrali 32-bitovú verziu, automaticky sa nainštaluje 64-bitová verzia balíka Microsoft 365.

Ak chcete nainštalovať 32 alebo 64-bitovú verziu Microsoft 365, Office 2021 alebo Office 2019, postupujte podľa pokynov v téme Inštalácia balíka Office v počítači.

Dôležité: Ak ste nainštalovali 64-bitovú verziu, ale namiesto toho potrebujete 32-bitovú verziu, musíte najprv odinštalovať 64-bitovú verziu pred inštaláciou 32-bitovej verzie. To isté platí, ak máte nainštalovanú 32-bitovú verziu, ale chcete nainštalovať 64-bitovú verziu. Pozrite si tému chyba „Office (64-bitový alebo 32-bitový) sa nepodarilo nainštalovať”.

Ak sa stále neviete rozhodnúť, či by pre vás bola lepšia 32 alebo 64-bitové verzia, pozrite si nasledujúcu časť.

Prečo si vybrať 64-bitovú verziu

Počítače so 64-bitovou verziou Windowsu sú obyčajne výkonnejšie, majú napríklad vyšší výpočtový výkon a väčšiu pamäť, než ich 32-bitoví predchodcovia. 64-bitové aplikácie majú navyše k dispozícii viac pamäte než 32-bitové aplikácie (až 18,4 miliónov petabajtov). Ak teda pracujete s veľkými súbormi alebo veľkými množinami údajov a máte počítač so 64-bitovou verziou systému Windows, 64-bitová verzia je správna voľba v týchto prípadoch:

 • Ak pracujete s veľkými množinami údajov, ako sú napríklad podnikové zošity programu Excel so zložitými výpočtami, mnohými kontingenčnými tabuľkami, pripojeniami údajov k externým databázam a doplnkami PowerPivot, 3D mapa, PowerView alebo Získať a transformovať. V týchto prípadoch môže byť 64-bitová verzia balíka Microsoft 365 pre vás vhodnejšia. Pozrite si témy Špecifikácie a obmedzenia v Exceli, Špecifikácie a obmedzenia modelu údajov a Využitie pamäte v 32-bitovom vydaní Excelu.

 • Doplnky používate s Outlookom, Excelom alebo inými aplikáciami balíka Office. Zatiaľ čo 32-bitové aplikácie môžu s doplnkami pracovať, môžu využiť dostupný priestor virtuálnej adresy systému. So 64-bitovými aplikáciami máte až 128 TB priestoru virtuálnej adresy, ktorý môže aplikácia a všetky doplnky s rovnakým procesom zdieľať. S 32-bitovými aplikáciami môžete získať len 2 GB priestoru virtuálnej adresy, čo v mnohých prípadoch nestačí a môže spôsobiť, že aplikácia prestane reagovať alebo zlyhá.

 • Ak pracujete s mimoriadne veľkými obrázkami, videami alebo animáciami v PowerPointe. 64-bitová verzia balíka Microsoft 365 môže byť na spracovanie týchto komplexných balíkov snímok vhodnejšia.

 • Ak pracujete v Projecte so súbormi väčšími ako 2 GB, najmä ak má projekt veľa vedľajších projektov.

 • Ak vyvíjate interné riešenia pre Microsoft 365, napríklad doplnky alebo prispôsobenia na úrovni dokumentov. 64-bitová verzia balíka Microsoft 365 vám umožní vytvoriť 64-bitovú aj 32-bitovú verziu týchto riešení. Interní vývojári riešení balíka Microsoft 365 by mali mať prístup k 64-bitovej verzii balíka Office 2016, ktorá im umožní testovať a aktualizovať tieto riešenia.

 • V programe Access pracujete s typom údajov Veľké číslo a hoci tento typ údajov 32-bitová verzia programu Access podporuje, môže dôjsť k neočakávaným výsledkom, keď budete spúšťať kódy alebo výrazy používajúce natívne 32-bitové verzie knižníc VBA. 64-bitová verzia jazyka VBA poskytuje typ údajov LongLong, ktorý plnohodnotne podporuje veľké čísla. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie typu údajov Veľké číslo.

Prečo si vybrať 32-bitovú verziu

Do nasledovných počítačových systémov je možné nainštalovať len 32-bitovú verziu balíka Microsoft 365. Skontrolujte svoju verziu Windowsu.

 • 64-bitová Windows 10 s procesorom typu ARM

 • 32-bitový operačný systém s (32-bitovým) procesorom typu x86

 • Menej než 4 GB pamäte RAM

Tip: Ak máte 64-bitový operačný systém s procesorom typu x64, môžete si vybrať, či chcete nainštalovať 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu balíka Microsoft 365.

IT odborníci a najmä vývojári by si mali pozrieť aj nasledovné situácie, v ktorých je 32-bitová verzia balíka Microsoft 365 pre vás alebo vašu organizáciu aj naďalej tým najlepším riešením.

 • Máte 32-bitové verzie doplnkov architektúry COM bez 64-bitovej alternatívy. 32-bitové verzie doplnkov architektúry COM môžete aj naďalej používať v 32-bitovej verzii balíka Microsoft 365 v 64-bitovej verzii systému Windows. Môžete sa tiež obrátiť na dodávateľa doplnkov architektúry COM a požiadať o 64-bitovú verziu.

 • Máte 32-bitové verzie ovládacích prvkov bez 64-bitovej alternatívy. 32-bitové verzie ovládacích prvkov, ako sú napríklad ovládacie prvky od spoločnosti Microsoft (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) alebo akékoľvek 32-bitové verzie ovládacích prvkov tretích strán, môžete aj naďalej používať v 32-bitovej verzii balíka Microsoft 365.

 • Kód VBA používa príkazy Declare. Väčšinu kódov VBA netreba pri používaní v 64-bitovej alebo 32-bitovej verzii meniť, pokiaľ príkazy Declare nepoužívate na volanie rozhrania Windows API pomocou 32-bitových údajových typov, ako je Long, v prípade ukazovateľov a popisovačov. Vo väčšine prípadov sa pridaním kľúčového slova PtrSafe do príkazu Declare a nahradením údajového typu Long typom LongPtr nastaví kompatibilita príkazu Declare s 32-bitovou aj 64-bitovou verziou. Nemusí to byť možné v určitých ojedinelých prípadoch, kedy pre výraz Declare neexistuje žiadne 64-bitové rozhranie API. Ďalšie informácie o zmenách v kóde VBA, ktoré je potrebné vykonať, aby fungoval v 64-bitovej verzii balíka Microsoft 365, nájdete v téme Prehľad 64-bitovej verzie programu Visual Basic for Applications.

 • Máte 32-bitové verzie aplikácií s rozhraním MAPI pre Outlook. Vzhľadom na narastajúci počet zákazníkov so 64-bitovou verziou programu Outlook sa odporúča prebudovať aplikácie, doplnky alebo makrá s 32-bitovou verziou rozhrania MAPI na 64-bitovú verziu programu Outlook, v prípade potreby ich však môžete aj naďalej používať len v 32-bitovej verzii programu Outlook. Informácie o príprave aplikácií programu Outlook na 32-bitovú a 64-bitovú platformu nájdete v témach Budovanie aplikácií s rozhraním MAPI na 32-bitovej a 64-bitovej platforme a Referenčná príručka rozhrania MAPI pre Outlook.

 • Aktivujete 32-bitovú verziu servera alebo objektu OLE. 32-bitovú verziu aplikácie servera OLE môžete aj naďalej používať s nainštalovanou 32-bitovou verziou balíka Microsoft 365.

 • Potrebujete 32-bitovú verziu databázových súborov .mde, .ade a .accde programu Microsoft Access. Hoci je možné prekompilovať 32-bitovú verziu súborov .mde, .ade a .accde tak, aby bola kompatibilná so 64-bitovou verziou, môžete 32-bitové verzie súborov .mde, .ade a .accde aj naďalej používať v 32-bitovej verzii Accessu.

 • Vo Worde vyžadujete staršiu verziu editora rovníc alebo súbory .wll (knižnice doplnkov Wordu). V 32-bitovej verzii Wordu môžete aj naďalej používať staršiu wordovú verziu editora rovníc a spúšťať súbory .wll.

 • V powerpointovej prezentácii máte vložený starý mediálny súbor, ku ktorému nie je k dispozícii 64-bitová verzia kodeku.

Ste pripravení na inštaláciu?

Ak chcete nainštalovať 32 alebo 64-bitovú verziu Microsoft 365, Office 2021 alebo Office 2019, postupujte podľa pokynov v téme Inštalácia balíka Office v počítači.

Viem, o ktorú verziu mám záujem. Ako si ju môžem nainštalovať?

Ak ste pred začiatkom procesu inštalácie explicitne nevybrali 64-bitovú verziu, automaticky sa nainštaluje 32-bitová verzia balíka Microsoft 365.

Ak chcete nainštalovať 32 alebo 64-bitovú verziu balíka Office 2016, postupujte podľa pokynov v téme Inštalácia služby Microsoft 365 alebo balíka Office 2016 v počítači.

Dôležité: Ak už máte nainštalovanú 32-bitovú verziu, ale chcete si namiesto nej nainštalovať 64-bitovú verziu (alebo naopak), bude potrebné odinštalovať verziu, ktorú nechcete, ešte pred inštaláciou požadovanej verzie. Pozrite si tému Chyba „32-bitovú alebo 64-bitovú verziu balíka Office sa nepodarilo nainštalovať“.

Ak sa stále neviete rozhodnúť, či by pre vás bola lepšia 32 alebo 64-bitové verzia, pozrite si nasledujúcu časť.

Prečo si vybrať 64-bitovú verziu

Počítače so 64-bitovou verziou systému Windows sú obyčajne výkonnejšie, majú napríklad vyšší výpočtový výkon a väčšiu pamäť, než ich 32-bitoví predchodcovia. 64-bitové aplikácie majú navyše k dispozícii viac pamäte než 32-bitové aplikácie (až 18,4 miliónov petabajtov). Ak teda pracujete s veľkými súbormi alebo veľkými množinami údajov a máte počítač so 64-bitovou verziou systému Windows, 64-bitová verzia je správna voľba v týchto prípadoch:

 • Ak pracujete s veľkými množinami údajov, ako sú napríklad podnikové zošity programu Excel so zložitými výpočtami, mnohými kontingenčnými tabuľkami, pripojeniami údajov k externým databázam a doplnkami PowerPivot, 3D mapa, PowerView alebo Získať a transformovať. V týchto prípadoch môže byť 64-bitová verzia balíka Microsoft 365 pre vás vhodnejšia. Pozrite si témy Vlastnosti a obmedzenia v Exceli, Špecifikácie a obmedzenia modelu údajov a Využitie pamäte v 32-bitovom vydaní Excelu.

 • Ak pracujete s mimoriadne veľkými obrázkami, videami alebo animáciami v PowerPointe. 64-bitová verzia balíka Microsoft 365 môže byť na spracovanie týchto komplexných balíkov snímok vhodnejšia.

 • Ak pracujete v Projecte so súbormi väčšími ako 2 GB, najmä ak má projekt veľa vedľajších projektov.

 • Ak vyvíjate interné riešenia pre Microsoft 365, napríklad doplnky alebo prispôsobenia na úrovni dokumentov. 64-bitová verzia balíka Microsoft 365 vám umožní vytvoriť 64-bitovú aj 32-bitovú verziu týchto riešení. Interní vývojári riešení balíka Microsoft 365 by mali mať prístup k 64-bitovej verzii balíka Microsoft 365 2016, ktorá im umožní testovať a aktualizovať tieto riešenia.

 • V Accesse pracujete s typom údajov Veľké číslo a hoci tento typ údajov 32-bitová verzia Accessu podporuje, môže dôjsť k neočakávaným výsledkom, keď budete spúšťať kódy alebo výrazy používajúce natívne 32-bitové verzie knižníc VBA. 64-bitová verzia jazyka VBA poskytuje typ údajov LongLong, ktorý plnohodnotne podporuje veľké čísla. Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie typu údajov Veľké číslo.

Prečo si vybrať 32-bitovú verziu

V 32-bitovom operačnom systéme s (32-bitovým) procesorom typu x86 je možné nainštalovať len 32-bitovú verziu balíka Microsoft 365. Skontrolujte svoju verziu Windowsu.

Tip: Ak máte 64-bitový operačný systém s procesorom typu x64, môžete si vybrať, či chcete nainštalovať 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu balíka Microsoft 365.

IT odborníci a najmä vývojári by si mali pozrieť aj nasledovné situácie, v ktorých je 32-bitová verzia balíka Microsoft 365 pre vás alebo vašu organizáciu aj naďalej tým najlepším riešením.

 • Máte 32-bitové verzie doplnkov architektúry COM bez 64-bitovej alternatívy. 32-bitové verzie doplnkov architektúry COM môžete aj naďalej používať v 32-bitovej verzii balíka Microsoft 365 v 64-bitovej verzii systému Windows. Môžete sa tiež obrátiť na dodávateľa doplnkov architektúry COM a požiadať o 64-bitovú verziu.

 • Máte 32-bitové verzie ovládacích prvkov bez 64-bitovej alternatívy. 32-bitové verzie ovládacích prvkov, ako sú napríklad bežné ovládacie prvky v systéme MicrosoftWindows (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) alebo akékoľvek 32-bitové verzie ovládacích prvkov tretích strán, môžete aj naďalej používať v 32-bitovej verzii balíka Microsoft 365.

 • Kód VBA používa príkazy Declare. Väčšinu kódov VBA netreba pri používaní v 64-bitovej alebo 32-bitovej verzii meniť, pokiaľ príkazy Declare nepoužívate na volanie rozhrania Windows API pomocou 32-bitových údajových typov, ako je Long, v prípade ukazovateľov a popisovačov. Vo väčšine prípadov sa pridaním kľúčového slova PtrSafe do príkazu Declare a nahradením údajového typu Long typom LongPtr nastaví kompatibilita príkazu Declare s 32-bitovou aj 64-bitovou verziou. Nemusí to byť možné v určitých ojedinelých prípadoch, kedy pre výraz Declare neexistuje žiadne 64-bitové rozhranie API. Ďalšie informácie o zmenách v kóde VBA, ktoré je potrebné vykonať, aby fungoval v 64-bitovej verzii balíka Microsoft 365, nájdete v téme Prehľad 64-bitovej verzie programu Visual Basic for Applications.

 • Máte 32-bitové verzie aplikácií s rozhraním MAPI pre Outlook. Vzhľadom na narastajúci počet zákazníkov so 64-bitovou verziou programu Outlook sa odporúča prebudovať aplikácie, doplnky alebo makrá s 32-bitovou verziou rozhrania MAPI na 64-bitovú verziu Outlooku, v prípade potreby ich však môžete aj naďalej používať len v 32-bitovej verzii Outlooku. Informácie o príprave aplikácií Outlooku na 32-bitovú a 64-bitovú platformu nájdete v témach Budovanie aplikácií s rozhraním MAPI na 32-bitovej a 64-bitovej platforme a Referenčná príručka rozhrania MAPI pre Outlook.

 • Aktivujete 32-bitovú verziu servera alebo objektu OLE. 32-bitovú verziu aplikácie servera OLE môžete aj naďalej používať s nainštalovanou 32-bitovou verziou balíka Microsoft 365.

 • Potrebujete 32-bitovú verziu databázových súborov .mde, .ade a .accde programu MicrosoftAccess. Hoci je možné prekompilovať 32-bitovú verziu súborov .mde, .ade a .accde tak, aby bola kompatibilná so 64-bitovou verziou, môžete 32-bitové verzie súborov .mde, .ade a .accde aj naďalej používať v 32-bitovej verzii Accessu.

 • V programe Word vyžadujete staršiu verziu editora rovníc alebo súbory WLL (knižnice doplnkov programu Word). V 32-bitovej verzii programu Word môžete aj naďalej používať staršiu verziu editora rovníc pre Word a spúšťať súbory WLL.

 • V prezentácii programu PowerPoint máte vložený starý mediálny súbor, ku ktorému nie je k dispozícii 64-bitová verzia kodeku.

Ste pripravení na inštaláciu?

Ak chcete nainštalovať 32 alebo 64-bitovú verziu balíka Office 2016, postupujte podľa pokynov v téme Inštalácia služby Microsoft 365 alebo balíka Office 2016 v počítači.

Pozrite tiež

Ktorú verziu operačného systému Windows používam?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×