Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Interaktívna podpora môže poskytovať digitálne riešenia problémov s balíkom Office

Vyskúšajte interaktívnu podporu

Ak aktivácia balíka Office zlyhá, v záhlaví okna aplikácií balíka Office sa zobrazí upozornenie Produkt bez platnej licencie alebo Nekomerčné použitie/Produkt bez platnej licencie a väčšina funkcií balíka Office sa vypne. Ak chcete obnoviť všetky funkcie balíka Office, najskôr musíte vyriešiť problém, ktorý spôsobuje zlyhanie aktivácie.

Krok 1: Prihláste sa do balíka Office so správnym kontom

Ak Office zobrazí výzvu na prihlásenie, zadajte konto, ktoré ste použili pri kúpe balíka Office. Ak použijete nesprávnu adresu, zobrazí sa hlásenie Nepodarilo sa nájsť žiadne produkty balíka Office.

Vyskúšajte toto: Prihláste sa do balíka Office

Krok 2: Vyhľadajte viac kópií balíka Office

Možno ste si ani neuvedomili, že máte nainštalovaných viac kópií. Dve inštalácie môžu spôsobiť konflikt pri aktivácii.

Vyskúšajte toto: Vyhľadajte viac kópií balíka Office

Krok 3: Skontrolujte stav predplatného

Ak platnosť predplatného uplynula, zobrazí sa hlásenie Nepodarilo sa nájsť žiadne produkty balíka Office. Ak chcete používať Microsoft 365, obnovte si predplatné.

Vyskúšajte toto: Skontrolujte stav predplatného

Krok 4: Vyriešte problémy s aktiváciou

Ak sa Office stále nedá aktivovať, vyberte svoju verziu balíka Office a pozrite si ďalšie riešenie problémov s aktiváciou.

Microsoft 365

Office 2021, 2019 a Office 2016

Office 2013

Poznámka: Ak používate Office vo Windowse 7 (ktorý už nie je podporovaný, pozrite si tému Ukončenie podpory pre Windows 7 a balík Office), musíte sa uistiť, že protokol TLS 1.2 je predvolene zapnutý. Pozrite si tému Aktualizujte a povoľte protokoly TLS 1.1 and TLS 1.2 ako predvolené zabezpečené protokoly vo WinHTTP vo Windowse.

Krok 1: Prihláste sa so správnym kontom

V prípade, že ste zakúpili balík Office pomocou inej e-mailovej adresy, skúste sa prihlásiť pomocou všetkých svojich osobných e-mailových adries. Ak ste v práci alebo v škole, zrejme sa namiesto svojho osobného e-mailového konta budete musieť prihlásiť pomocou svojho pracovného alebo školského e-mailového konta.

Ak chcete skontrolovať, či vaše konto Microsoft je priradené k balíku Office, prihláste sa na stránku Služby a predplatné. Váš produkt balíka Office alebo predplatné služieb Microsoft 365 by tam mali byť uvedené. Ak tam nie sú uvedené, prihlásenie do balíka Office pomocou e-mailovej adresy nebude fungovať.

Krok 2: Vyhľadajte viac kópií balíka Office

Aktivácia sa môže zlyhať, ak máte nainštalovaných viacero kópií balíka Office. Pred ďalším riešením problémov odinštalujte všetky verzie balíka Office, ktoré nepoužívate.

 1. Otvorte ovládací panel podľa krokov pre svoj operačný systém uvedených nižšie.

  •  Windows 11 alebo  Windows 10:  Na paneli úloh vo Windowse zadajte do poľa Zadajte text, ktorý chcete hľadať text Ovládací panel, vo výsledkoch hľadania vyberte položku Ovládací panel a potom vyberte položku Programy a súčasti.

  • Windows 8.1alebo Windows 8: Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart Windowsu vo Windowse 8 a Windowse 10 (v ľavom dolnom rohu), vyberte položku Ovládací panel a potom vyberte položku Programy a súčasti.

  • Windows 7: Vyberte položky Ovládací panel > Odinštalovať program.

 2. V poli Hľadať programy a súčasti (v pravom hornom rohu) okna Programy a súčasti vyhľadajte slovo office.

  Môže sa zobraziť viacero nainštalovaných verzií, napríklad takto:

  Zobrazenie dvoch kópií balíka Office v ovládacom paneli

  Ak sa zobrazí viac verzií, kliknite pravým tlačidlom myši na každú verziu, ktorú nepoužívate, a vyberte položku Odinštalovať.

  Ak je uvedená len jedna verzia, môžete prejsť na krok 3: Kontrola stavu predplatného služby Microsoft 365.

 3. Po dokončení odinštalovania reštartujte počítač.

 4. Otvorte aplikáciu balíka Office a po zobrazení výzvy sa prihláste.

 5. Ak sa Office stále nedá aktivovať, skúste spustiť online opravu podľa popisu v téme Oprava aplikácie balíka Office a opravte zostávajúcu inštaláciu balíka Office. Ak sa Office stále nedá aktivovať, prejdite na ďalší krok.

Krok 3: Skontrolujte stav služieb Microsoft 365

Ak máte predplatné na Microsoft 365 pre domácnosti, skontrolujte, či je ešte aktívne, a v prípade potreby ho obnovte.

Ak nemáte služby Microsoft 365, môžete prejsť na krok 4: Riešenie problémov s aktiváciou balíka Office.

 1. Zavrite všetky aplikácie balíka Office.

 2. Prejdite na svoju stránku Služby a predplatné.

 3. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Prihlásiť sa a zadajte e-mail a heslo konta Microsoft, ktoré je priradené k vášmu predplatnému na Microsoft 365.

 4. Pozrite si podrobnosti pod nadpisom Predplatné alebo Zrušené predplatné.

  Zobrazenie uplynutého predplatného na Office 365
 5. Ak platnosť predplatného uplynula, môžete ho obnoviť podľa postupu uvedeného v téme Obnovenie služby Microsoft 365 Family.

 6. Po obnovení predplatného môžete podľa potreby znova spustiť aplikácie balíka Office. Ak sa Office stále nedá aktivovať, pokračujte na ďalší krok.

Krok 4: Riešenie problémov s aktiváciou balíka Office

Vyberte svoju verziu balíka Office a pozrite si ďalšie kroky na riešenie problémov:

Microsoft 365

Office 2021, 2019 a Office 2016

Office 2013

Microsoft 365: Použite Microsoft Support and Recovery Assistant

Nástroj Microsoft Support and Recovery Assistant funguje v PC s Windowsom a pomáha identifikovať a riešiť problémy s aktiváciou služieb Microsoft 365.

 1. Kliknite nižšie na tlačidlo Stiahnuť.

  Stiahnuť

 2. Vyberte v rozbaľovacom zozname svoj prehliadač a zistite, ako uložiť a následne spustiť aplikáciu Microsoft Support and Recovery Assistant.

  1. V hornej časti okna prehliadača vyberte položku Otvoriť súbor.

  2. V ďalšom poli, ktoré označuje, že sťahovanie súboru SetupProd_Act.exe sa dokončilo, vyberte položku Spustiť.

  1. Výberom položky Otvoriť v dolnej časti okna prehliadača otvorte súbor SetupProd_Act.exe.

   Ak sa súbor neotvorí automaticky, vyberte položky Uložiť > Otvoriť priečinok a potom dvakrát kliknite na súbor (názov by sa mal začínať reťazcom SetupProd_Act.exe).

  1. V ľavom dolnom rohu vyberte súbor SetupProd_Act.exe a v rozbaľovacej ponuke vyberte položku Zobraziť v priečinku.

   Dvojitým kliknutím stiahnite súbor SetupProd_Act.exe.

  1. Vyberte položku Uložiť súbor a potom tlačidlo OK.

   V okne prehliadača vpravo hore vyberte položku Zobraziť všetky stiahnuté súbory. V knižnici vyberte položky Stiahnuté súbory > SetupProd_Act.exe a potom vyberte ikonu priečinka. Dvakrát kliknite na položku SetupProd_Act.exe.

 3. Otvorí sa dialógové okno Inštalácia aplikácie. Výberom položky Inštalovať spustite inštaláciu.

 4. Microsoft Support and Recovery Assistant sa otvorí v novom okne. Výberom položky Súhlasím vyjadrite súhlas so zmluvou o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft.

 5. Výberom položky Áno povoľte aplikácii vykonávať zmeny v zariadení.

 6. Problém s aktiváciou balíka Office vyriešte pomocou pokynov na riešenie problému.

Ak sa Office ani po spustení aplikácie Microsoft Support and Recovery Assistant nedá aktivovať, môžete si pozrieť časť Samostatné riešenie chýb produktu bez platnej licencie.

Samostatné riešenie chýb produktu bez platnej licencie

Ak ste vyskúšali vyššie uvedené kroky na riešenie problémov a Office je stále bez platnej licencie, môžete skúsiť vyriešiť problémy s aktiváciou sami.

Kontrola dátumu, času a časového pásma počítača

Ak tieto nastavenia nie sú správne, aktivácia balíka Office sa nemusí podariť. Postupujte podľa krokov pre svoj operačný systém.

 Windows 11 alebo Windows 10 

 1. Zavrite všetky aplikácie balíka Office.

 2. V pravom dolnom rohu obrazovky vyberte dátum alebo čas.

 3. Vyberte položku Nastavenia dátumu a času.

 4. Vyberte položku Automatické nastavenie času a ak sa zobrazuje, položku Automaticky nastaviť časové pásmo. Ak nemáte k dispozícii možnosť na automatické nastavenie časového pásma, uistite sa, že miestne časové pásmo sa zobrazuje v časti Časové pásmo.

 5. Znova spustite potrebné aplikácie balíka Office.

 Windows 8.1 alebo Windows 8

 1. Zavrite všetky aplikácie balíka Office.

 2. V pravom dolnom rohu obrazovky vyberte dátum alebo čas.

 3. Vyberte položku Zmeniť nastavenie dátumu a času.

 4. Ak je dátum alebo čas nesprávny, vyberte položku Zmeniť dátum a čas a opravte nastavenia dátumu a času.

 5. Ak je časové pásmo nesprávne, vyberte položku Zmeniť časové pásmo a vyberte miestne časové pásmo.

 6. Znova spustite potrebné aplikácie balíka Office.

Windows 7

 1. Zavrite všetky aplikácie balíka Office.

 2. V pravom dolnom rohu obrazovky vyberte dátum alebo čas.

 3. Vyberte položku Zmeniť nastavenie dátumu a času.

 4. Ak je dátum alebo čas nesprávny, vyberte položku Zmeniť dátum a čas a opravte nastavenia dátumu a času.

 5. Ak je časové pásmo nesprávne, vyberte položku Zmeniť časové pásmo a vyberte miestne časové pásmo.

 6. Znova spustite potrebné aplikácie balíka Office.

Tip: Vo Windowse 7 môžete synchronizovať hodiny počítača s internetovým časovým serverom a aktualizovať tak čas hodín počítača. Ak to chcete urobiť, vyberte dátum alebo čas v pravom dolnom rohu obrazovky a potom vyberte položku Zmeniť nastavenie dátumu a času. Vyberte kartu Internetový čas, položku Zmeniť nastavenia, vyberte možnosť Synchronizovať s internetovým časovým serverom a potom vyberte položku Aktualizovať.

Spustenie balíka Office ako správca

Používanie balíka Office ako správca vám pomôže vyriešiť problémy s povoleniami, ktoré môžu spôsobiť zlyhanie aktivácie balíka Office. Postupujte podľa krokov pre svoj operačný systém.

 Windows 11 a Windows 10

 1. Zavrite všetky aplikácie balíka Office.

 2. Stlačte tlačidlo Štart v ľavom dolnom rohu obrazovky.

 3. Zadajte názov aplikácie, napríklad Word. Medzi výsledkami hľadania sa zobrazí ikona programu Word.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Wordu a potom vyberte položku Spustiť ako správca.

 5. Vyberte možnosť Áno a povoľte spustiť Office ako správca.

 Windows 8.1

 1. Zavrite všetky aplikácie balíka Office.

 2. Vo Windowse 8.1 kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart v ľavom dolnom rohu obrazovky a potom vyberte položku Hľadať.

 3. Zadajte názov aplikácie, napríklad Word. Medzi výsledkami hľadania sa zobrazí ikona programu Word.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Wordu a potom vyberte položku Spustiť ako správca.

 5. Vyberte možnosť Áno a povoľte spustiť Office ako správca.

Windows 8

 1. Zavrite všetky aplikácie balíka Office.

 2. Vo Windowse 8 presunutím kurzora myši do pravého horného rohu obrazovky otvorte panel kľúčových tlačidiel a potom vyberte položku Vyhľadávanie.

 3. Zadajte názov aplikácie, napríklad Word. Medzi výsledkami hľadania sa zobrazí ikona programu Word.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Wordu a potom vyberte položku Spustiť ako správca.

 5. Vyberte možnosť Áno a povoľte spustiť Office ako správca.

Windows 7

 1. Zavrite všetky aplikácie balíka Office.

 2. Stlačte tlačidlo Štart v ľavom dolnom rohu obrazovky.

 3. Do poľa Prehľadať programy a súbory zadajte názov aplikácie, napríklad Word. Medzi výsledkami hľadania sa zobrazí ikona programu Word.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Excelu a potom vyberte položku Spustiť ako správca.

 5. Ak sa zobrazí výzva, výberom možnosti Áno povoľte spustiť Office ako správca.

Aktualizácia balíka Office

Najnovšie aktualizácie balíka Office môžu obsahovať opravy problémov s aktiváciou. Postup aktualizácie balíka Office nájdete v téme Inštalácia aktualizácií balíka Office.

Kontrola brány firewall

Ak používate firewall od iného výrobcu, informácie o možnostiach dočasného vypnutia firewallu získate na webovej lokalite výrobcu. Informácie týkajúce sa brány Windows Firewall nájdete nižšie.

Windows 11 a Windows 10

Windows 8.1 a 7

Kontrola antivírusového programu

Informácie o možnostiach vypnutia antivírusového softvéru nájdete na webovej lokalite výrobcu antivírusového softvéru. Pomôcť môže aj odinštalovanie antivírusového softvéru. Po nainštalovaní balíka Office ho nezabudnite znova nainštalovať; ak ste ho vypli, znova ho zapnite.

Ak si nie ste istí, ktorý antivírusový program máte, pomocou nasledujúcich pokynov prejdite na Ovládací panel a vyhľadajte názov antivírusového softvéru nainštalovaného v zariadení.

Tip: Windows 10 obsahuje predvolený antivírusový softvér Windows Defender. Ak zistíte, že ho používate, vyberte tlačidlo Štart > položky Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečeniea potom vľavo vyberte Windows Defender. Tlačidlo posuňte do polohy Vypnúť. Nezabudnite ho znovu Zapnúť.

 1. V ponuke Štart Tlačidlo Štart Windowsu vo Windowse 8 a Windowse 10 zadajte do vyhľadávacieho poľa Ovládací panel a z výsledkov vyberte položku Ovládací panel.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • V zobrazení Kategória vyberte možnosti Systém a zabezpečenie > Zabezpečenie a údržba a potom vyberte šípku nadol vedľa položky Zabezpečenie.

  • V zobrazení Veľké ikony alebo Malé ikony vyberte možnosť Zabezpečenie a údržba a potom vyberte šípku nadol vedľa položky Zabezpečenie.

Ak Windows dokáže zistiť antivírusový softvér, bude uvedený v časti Ochrana pred vírusmi.

 1. Prejdite na ovládací panel kliknutím pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart Windowsu vo Windowse 8 a Windowse 10 (v ľavom dolnom rohu) a výberom položky Ovládací panel.

  Zobrazenie zoznamu možností a príkazov po stlačení klávesu s logom Windows + X

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • V zobrazení Kategória vyberte možnosti Systém a zabezpečenie > Centrum akcií a potom vyberte šípku nadol vedľa položky Zabezpečenie.

  • V zobrazení Veľké ikony alebo Malé ikony vyberte možnosť Centrum akcií a potom vyberte šípku nadol vedľa položky Zabezpečenie.

Ak Windows dokáže zistiť antivírusový softvér, bude uvedený v časti Ochrana pred vírusmi.

 1. Prejdite na Ovládací panel výberom tlačidla Štart Tlačidlo Štart vo Windowse 7 (v ľavom dolnom rohu) a výberom položky Ovládací panel.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • V zobrazení Kategória vyberte možnosti Systém a zabezpečenie > Centrum akcií a potom vyberte šípku nadol vedľa položky Zabezpečenie.

  • V zobrazení Veľké ikony alebo Malé ikony vyberte možnosť Centrum akcií a potom vyberte šípku nadol vedľa položky Zabezpečenie.

Ak Windows dokáže zistiť antivírusový softvér, bude uvedený v časti Ochrana pred vírusmi.

Kontrola nastavení proxy servera

Ak zariadenie používate doma aj v práci, skúste pred inštaláciou balíka Microsoft 365 vypnúť nastavenia servera proxy v prehliadači Microsoft Edge alebo Internet Explorer. Ak používate iný prehliadač, pozrite si Pomocníka v danom prehliadači a zistite, ako vypnúť nastavenia servera proxy.

Microsoft Edge

 1. Kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart Windowsu vo Windowse 8 a Windowse 10 (v ľavom dolnom rohu) a vyberte položku Nastavenia.

 2. Vyberte položku Sieť a internet, prejdite do dolnej časti výberov na ľavej strane a kliknite na položku Proxy.

 3. Automatické nastavenie servera proxy automaticky zistí nastavenia alebo môžete použiť skript nastavenia pomocou tlačidiel Zapnúť alebo Vypnúť.

 4. Manuálne nastavenie servera proxy poskytuje možnosť používať proxy server. Všeobecne je vypnutý, ale ak prepnete na možnosť Zapnúť, nezabudnite vybrať položku Uložiť. Ak bol predvolene vypnutý a potom ste ho zapli, po dokončení nezabudnite prepnúť tlačidlo do polohy Vypnúť.

Internet Explorer 7, 8, 9, 10 alebo 11

 1. V Internet Exploreri kliknite na položky Nástroje (v pravom hornom rohu) > Možnosti internetu.

 2. Kliknite na kartu Pripojenia a potom na tlačidlo Nastavenie siete LAN.

 3. V časti Server proxy zrušte začiarknutie možnosti Pre sieť LAN použiť server proxy (toto nastavenie sa nepoužije pre telefonické pripojenie ani pre pripojenie VPN).

 4. Kliknutím na položky Použiť a OK uložte zmeny. Reštartujte počítač.

Poznámka: Môže existovať viacero nastavení servera proxy, ktoré je potrebné obísť. Ak toto riešenie nepomáha a Office inštalujete z práce alebo školy, ďalšie informácie vám poskytne IT oddelenie. Správcovia IT nájdu ďalšie informácie v téme URL adresy a rozsahy IP adries v Microsoft 365.

Stále potrebujete pomoc? Obráťte sa na oddelenie podpory.

Ak ste vyskúšali všetko, čo je v tomto článku a stále potrebujete pomoc, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory pre Office.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×