Obsah
×
Text a tabuľky
Text a tabuľky

Pridanie čísel snímok, čísel strán alebo dátumu a času

Do prezentácie môžete pridať čísla snímok, dátum a čas.

Päta snímky

1. Dátum a čas

2. Číslo snímky

Ak chcete do podkladov pridať informácie hlavičiek a piat, pozrite si tému Úprava číslovania strán, piat a hlavičiek pre podklady v PowerPointe.

Pridávanie čísel snímok alebo čísel strán s poznámkami

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií kliknite na položku Normálne.

 2. V ľavej časti obrazovky na table, ktorá obsahuje miniatúry snímok, kliknite na prvú miniatúru snímky v prezentácii.

 3. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na tlačidlo Hlavička a päta.

  Karta Vložiť

 4. V dialógovom okne Hlavička a päta vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať čísla snímok, kliknite na kartu Snímka a potom začiarknite políčko Číslo snímky.

  • Ak chcete k poznámkam pridať čísla strán, kliknite na kartu Poznámky a podklady a potom začiarknite políčko Číslo strany.

  Dialógové okno Hlavička a päta

 5. Ak chcete pridať čísla strán na všetky snímky alebo strany s poznámkami v prezentácii, kliknite na položku Použiť na všetky.

Zmena čísla prvej snímky

Môžete zmeniť číslo prvej snímky, číslo jedinej snímky alebo číslo prvej snímky môžete vynechať. Postupujte takto:

 1. Na karte Návrh v skupine Prispôsobiť kliknite na položku Veľkosť snímky > Vlastná veľkosť snímok.

 2. V okne Veľkosť snímky v rozbaľovacom zozname Číslovať snímky od vyberte začiatočné číslo.

Číslovanie len jednej snímky alebo všetkých snímok okrem prvej snímky

 1. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na tlačidlo Hlavička a päta.

  Karta Vložiť

 2. V dialógovom okne Hlavička a päta kliknite na kartu Snímka.

  Dialógové okno Hlavička a päta

 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete očíslovať aktuálne vybratú snímku, začiarknite políčko Číslo snímky a potom kliknite na tlačidlo Použiť. Tento krok zopakujte pre každú ďalšiu snímku, ktorú chcete očíslovať.

  • Ak chcete očíslovať všetky snímky okrem prvej snímky, začiarknite políčko Číslo snímky, vyberte Nezobrazovať na úvodnej snímke a potom kliknite na tlačidlo Použiť na všetky.

Informácie o tom, ako zmeniť usporiadanie snímok v prezentácii, nájdete v téme Zmena poradia snímok.

Pridanie dátumu a času

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií kliknite na položku Normálne.

 2. V ľavej časti obrazovky na table, ktorá obsahuje miniatúry snímok, kliknite na prvú miniatúru snímky v prezentácii.

 3. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Dátum a čas.

 4. V poli Hlavička a päta vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať dátum a čas do snímok, kliknite na kartu Snímka.

  • Ak chcete pridať dátum a čas do strán s poznámkami, kliknite na kartu Poznámky a podklady.

 5. Začiarknite políčko Dátum a čas a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete nastaviť aktualizáciu dátumu a času na aktuálny dátum a čas po každom otvorení alebo tlači prezentácie, kliknite na položku Aktualizovať automaticky a potom vyberte požadovaný formát dátumu a času.

  • Ak chcete nastaviť dátum a čas na špecifický dátum, kliknite na položku Pevný a v poli Pevný zadajte požadovaný dátum.

   Ak nastavíte dátum prezentácie tak, aby bol pevný, môžete jednoducho sledovať časový priebeh jeho posledných zmien.

 6. Ak chcete pridať dátum a čas na všetky snímky v prezentácii, strany s poznámkami alebo podkladmi, kliknite na položku Použiť na všetky.

Pridávanie čísel snímok alebo čísel strán s poznámkami

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií kliknite na položku Normálne.

 2. V ľavej časti obrazovky na table, ktorá obsahuje miniatúry snímok, kliknite na prvú miniatúru snímky v prezentácii.

 3. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Číslo snímky.

 4. V dialógovom okne Hlavička a päta vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať čísla snímok, kliknite na kartu Snímka a potom začiarknite políčko Číslo snímky.

  • Ak chcete na strany s poznámkami pridať čísla strán, kliknite na kartu Poznámky a podklady a potom začiarknite políčko Číslo strany.

 5. Ak chcete pridať čísla strán na všetky snímky alebo strany s poznámkami v prezentácii, kliknite na položku Použiť na všetky.

Zmena čísla prvej snímky

Môžete zmeniť číslo prvej snímky, číslo jedinej snímky alebo číslo prvej snímky môžete vynechať. Postupujte takto:

 1. Na karte Návrh v skupine Nastavenie strany kliknite na položku Nastavenie strany.

 2. V poli Nastavenie strany v rozbaľovacom zozname Číslovať snímky od vyberte začiatočné číslo.

Číslovanie len jednej snímky alebo všetkých snímok okrem prvej snímky

 1. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Číslo snímky.

  V skupine Text

 2. V dialógovom okne Hlavička a päta kliknite na kartu Snímka.

  Hlavička alebo päta
 3. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete očíslovať aktuálne vybratú snímku, začiarknite políčko Číslo snímky a potom kliknite na tlačidlo Použiť. Tento krok zopakujte pre každú ďalšiu snímku, ktorú chcete očíslovať.

  • Ak chcete očíslovať všetky snímky okrem prvej snímky, začiarknite políčko Číslo snímky, vyberte Nezobrazovať na úvodnej snímke a potom kliknite na tlačidlo Použiť na všetky.

Informácie o tom, ako zmeniť usporiadanie snímok v prezentácii, nájdete v téme Zmena poradia snímok.

Pridanie dátumu a času

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií kliknite na položku Normálne.

 2. V ľavej časti obrazovky na table, ktorá obsahuje miniatúry snímok, kliknite na prvú miniatúru snímky v prezentácii.

 3. Na karte Vložiť v skupine Text kliknite na položku Dátum a čas.

 4. V poli Hlavička a päta vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete pridať dátum a čas do snímok, kliknite na kartu Snímka.

  • Ak chcete pridať dátum a čas do strán s poznámkami, kliknite na kartu Poznámky a podklady.

 5. Začiarknite políčko Dátum a čas a potom vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete nastaviť aktualizáciu dátumu a času na aktuálny dátum a čas po každom otvorení alebo tlači prezentácie, kliknite na položku Aktualizovať automaticky a potom vyberte požadovaný formát dátumu a času.

  • Ak chcete nastaviť dátum a čas na špecifický dátum, kliknite na položku Pevný a v poli Pevný zadajte požadovaný dátum.

   Ak nastavíte dátum prezentácie tak, aby bol pevný, môžete jednoducho sledovať časový priebeh jeho posledných zmien.

 6. Ak chcete pridať dátum a čas na všetky snímky v prezentácii, strany s poznámkami alebo podkladmi, kliknite na položku Použiť na všetky.

Pozrite tiež

Pridanie, usporiadanie a odstránenie snímok

Zobrazenie čísla snímky a celkového počtu snímok na každej snímke

Zmena poradia snímok

Vloženie alebo odstránenie čísel snímok

 1. Prejdite na položky Zobraziť > Normálne.

 2. Prejdite na položky Vložiť > Číslo snímky.

 3. Vyberte položku Číslo snímky a zadajte počiatočné číslo snímky. V ukážke sa zobrazí umiestnenie.

 4. Ak chcete číslo snímky pridať alebo odstrániť len z titulnej strany, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Nezobrazovať na úvodnej snímke.

 5. Vyberte položku Použiť na všetky alebo Použiť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×