Vytvorenie lokality SharePoint so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Vytvorenie lokality SharePoint so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Váš tím teda odteraz bude používať SharePoint 2013. Chcete vytvoriť lokalitu a chcete, aby ju mohol používať ktokoľvek vrátane používateľov s postihnutím.

Snímka obrazovky s novou lokalitou SharePoint so zobrazením dlaždíc, ktoré slúžia na prispôsobenie lokality

Máte šťastie. Vďaka SharePointu 2016 môžete jednoduchšie použiť správny kontrast farieb, pridať alternatívny text a splniť všetky ostatné položky v mnohých kontrolných zoznamoch zjednodušenia ovládania. SharePoint je navyše dôkladne testovaný, aby sa zaručilo, že ihneď po spustení možno používať lokality bez myši. Na navigáciu na každej sharepointovej stránke a použitie ľubovoľného tlačidla či príkazu vystačí klávesnica.

Tento článok je určený ľuďom, ktorí používajú SharePoint na bežné úlohy, ako je napríklad spolupráca alebo knižnica dokumentov. Nepredpokladá sa, že máte žiadne špeciálne zručnosti, len každodenné poznatky o vašom počítači.

Chcete vytvoriť lokalitu SharePoint so zjednodušeným ovládaním? Poďme na to.

Čo vás zaujíma?

Prvý krok – vytvorenie novej lokality

Vybavenie lokality nadpisom, popisom a logom

Vytvorenie skvelého vzhľadu lokality vďaka motívu so zjednodušeným ovládaním

Použitie integrovaného motívu so zjednodušeným ovládaním

Prispôsobenie vlastnej kombinácie farieb

Kontrola zjednodušenia ovládania s vybratými nastaveniami

Ďalšie kroky

Prvý krok – vytvorenie novej lokality

Ak chcete vytvoriť lokalitu, použite tento postup.

 1. Na navigačnom paneli v hornej časti stránky kliknite na položku Lokality.

 2. Na stránke Lokality kliknite na položku Nová lokalita.

Stránka Lokality v SharePointe Online so zobrazením tlačidla Nová lokalita

 1. V dialógovom okne Spustiť novú lokalitu zadajte názov svojej lokality a kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

  Tipy: 

  • Pri prvom kliknutí na položku Lokality sa zobrazí niekoľko obrazoviek nastavenia lokality a pokynov na vytvorenie vašej osobnej lokality. Skôr ako budete pokračovať ďalším krokom, chvíľu počkajte a potom znova kliknite na položku Lokality.

  • V závislosti od spôsobu nastavenia lokality bude pravdepodobne potrebné určiť ďalšiu osobu, ktorá bude môcť lokalitu tiež spravovať, a nastaviť potrebnú úroveň zabezpečenia obsahu.

Vaša lokalita sa vytvorí v umiestnení preddefinovanom správcom a zobrazí sa medzi lokalitami, ktoré sledujete. Lokalita nezdedí žiadne nastavenie povolení ani navigácie iných lokalít. Po vytvorení lokality môžete pridať dokumenty a obrázky, zdieľať lokalitu s ďalšími používateľmi, zmeniť vzhľad a zjednodušiť ovládanie.

Vybavenie lokality nadpisom, popisom a logom

Po vytvorení lokality SharePoint je jedným z prvých krokov pridanie nadpisu, popisu a loga. Ide o prvý krok smerom k zjednodušeniu ovládania, pretože pridáte textovú alternatívu (alternatívny text) k obrázku, ktorý sa použije ako logo. Alternatívny text je jednou z najdôležitejších vecí, ktorá zjednoduší ovládanie webovej lokality. Pomocné technológie pre ľudí s postihnutím, napríklad čítačky obrazovky, čítajú alternatívny text nahlas používateľom, ktorí nevidia obrazovku.

Ak chcete zjednodušiť ovládanie obrázka loga, jednoducho napíšte jeho popis. SharePoint použije popis a vytvorí alternatívny text v jazyku HTML za vás.

 1. Kliknite na položky Nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 > Nastavenia lokality.

 2. V časti Vzhľad a prostredie kliknite na položku Názov, popis a logo.

 3. Zadajte nadpis a popis.

Dialógové okno nadpisu novej lokality v SharePointe Online

 1. Zadajte umiestnenie súboru obrázka loga a vytvorte popis.

  Dialógové okno nadpisu a loga novej lokality v SharePointe Online so zobrazením postupu vytvorenia alternatívneho textu obrázka loga

 2. Kliknite na tlačidlo OK.

  Po návrate na domovskú stránku lokality sa zobrazia výsledky.

Vytvorenie skvelého vzhľadu lokality vďaka motívu so zjednodušeným ovládaním

Ďalším krokom smerom k zjednodušeniu ovládania je nastavenie farby a kontrastu. Farba a kontrast sú pre zjednodušenie ovládania dôležité. Slabozraké osoby (napríklad osoby s makulárnou degeneráciou) potrebujú určitý kontrast, aby videli informácie na obrazovke. Dôležité je tiež starostlivo vybrať farby, pretože farboslepé osoby niektoré farby nerozoznávajú. Ak napríklad niekto trpí farbosleposťou červenej a zelenej farby, červenú a zelenú vidí ako rovnakú farbu.

SharePoint uľahčuje tento krok tým, že je vybavený kolekciou motívov pripravených na používanie. Ak ste doteraz nepoužívali motívy, ide o kolekcie výberov farby, rozloženia stránok, písma atď.

Použitie integrovaného motívu so zjednodušeným ovládaním

 1. Na novo vytvorenej lokalite kliknite na dlaždicu Aký je váš štýl?

Novo vytvorená lokalita v SharePointe Online so zobrazením dlaždíc s možnosťou kliknutia, ktoré umožňujú ďalšie prispôsobenie lokality

 1. Na stránke Zmena vzhľadu si prezrite dostupné šablóny.

Stránka v SharePointe Online so zobrazením obrázkov šablón lokality

 1. Ak chcete vybrať motív s úplným zjednodušením ovládania a testovanou farbou a kontrastom, vyberte motív Office.
  Ak vyberiete motív balíka Office , farbu nemusíte testovať. Ak chcete použiť iný motív, prejdite na nasledujúcu časť, Prispôsobenie vlastnej kombinácie farieb, ktorá obsahuje informácie o vytvorení kombinácie farieb na zjednodušenie ovládania.

 2. Vybratý motív sa zobrazí na nasledujúcej stránke. Ak chcete zobraziť viac podrobností, kliknite na položku Vyskúšať. Ak chcete vybrať iný motív, kliknite na položku Začať odznova.

Prispôsobenie vlastnej kombinácie farieb

Ak chcete použiť iný motív, môžete vybrať inú farebnú kombináciu, ktorá je k dispozícii. Budete musieť otestovať, či je k dispozícii, ale skúšobné nástroje sa jednoducho používajú.

Ak chcete po vybratí motívu prispôsobiť farby, stačí vyhľadať ponuku Farby na stránke so zobrazením motívu.

 1. Kliknutím na šípku nadol v poli farieb zobrazte zabudované možnosti:

Snímka obrazovky s ponukou výberu farby na novej lokalite SharePoint

 1. Vyberte farbu a kliknutím na položku Vyskúšať zobrazte obrázok s vybratými farbami.

 2. Ak sa vám vzhľad páči, kliknite na tlačidlo Áno, ponechať takto. Ak chcete vzhľad zmeniť, kliknutím na tlačidlo Nie, ešte to nie je ono prejdite späť.

Kontrola zjednodušenia ovládania s vybratými nastaveniami

Ak chcete mať istotu, že váš výber pomáha zjednodušiť ovládanie, mali by ste vykonať kontrolu. Ak chcete skontrolovať kontrast, môžete použiť niektorý z bezplatných nástrojov z dôveryhodnej lokality. Tu je niekoľko možností, ktoré môžete použiť:

Ďalšie kroky

Ďalšie zdroje informácií o zjednodušení ovládania nájdete v téme Príprava – vytvorenie lokality SharePoint so zjednodušeným ovládaním

Informácie o pridávaní obsahu na novú lokalitu nájdete v téme Pridanie obsahu a obrázkov so zjednodušeným ovládaním na lokalitu

Moderné online prostredie služby Microsoft SharePoint zjednodušuje vytváranie lokality, ktorú môžu používať všetci vrátane ľudí s určitými obmedzeniami.

SharePoint Vďaka moderným funkciám môžete jednoducho vybrať ideálny farebný kontrast, pridať alternatívny text (alternatívny text) a tak ďalej – všetky položky z mnohých kontrolných zoznamov zjednodušenia ovládania. Používajte SharePoint mimo poľa bez myši alebo pomocou čítačky obrazovky moderátora. Posúvajte sa po každej SharePoint strane a použite ľubovoľné tlačidlo alebo príkaz iba pomocou klávesnice.

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí používajú SharePoint napríklad na spoluprácu alebo usporiadanie knižnice dokumentov. Nejde o príručku pre správcov a nevyžadujú sa žiadne špeciálne schopnosti.

Čo vás zaujíma?

Vytvorenie novej lokality

Ak chcete vytvoriť lokalitu, použite tento postup.

 1. Prihláste sa do aplikácie Microsoft 365.

 2. Zo zoznamu dostupných aplikácií vyberte položku SharePoint.

 3. Na stránke lokality kliknite na položku Vytvoriť lokalitu.

  Snímka obrazovky zobrazujúca tlačidlo Vytvoriť lokalitu v SharePointe.

 4. V okne Vytvorenie lokality vyberte možnosť Tímová lokalita alebo Lokalita zameraná na komunikáciu.

 5. Zadajte názov a popis lokality. (Ak vytvárate Lokalitu zameranú na komunikáciu, prejdite priamo na krok 9.)

 6. Vyberte pre lokalitu vyhlásenie o ochrane osobných údajov a kliknite na položku Ďalej.

 7. Ak chcete na lokalitu pridať vlastníkov, zadajte ich mená alebo e-mailové adresy do poľa Pridať ďalších vlastníkov.

 8. Ak chcete na lokalitu pridať členov, zadajte ich mená alebo e-mailové adresy do poľa Pridať členov.

 9. Vyberte tlačidlo Dokončiť.

Tipy: 

 • SharePoint skontroluje, či už bol názov lokality použitý. V takom prípade sa zobrazí výzva Nie je k dispozícii.

 • V závislosti od nastavenia lokality možno bude potrebné určiť aj druhého správcu lokality. Je potrebné zadať aj úroveň zabezpečenia obsahu.

 • Alternatívny text je jedným z najdôležitejších nástrojov, ktoré pomáhajú vytvárať lokalitu SharePoint so zjednodušením ovládania. Jasne napísaný alternatívny text obsahuje podrobné popisy obrázkov a grafických prvkov, ktoré sú určené pre pomocné technológie, ako je Moderátor a iné čítačky obrazovky. Používatelia so zrakovým postihnutím používajú na interakciu s lokalitou SharePoint namiesto zraku čítačky obrazovky.

Vaša lokalita sa vytvorí v umiestnení preddefinovanom správcom a zobrazí sa medzi lokalitami, ktoré sledujete. Lokalita nezdedí žiadne nastavenia povolení ani navigácie iných lokalít. Po vytvorení lokality sem môžete pridávať dokumenty a obrázky, zdieľať lokalitu s inými používateľmi, meniť jej vzhľad a zjednodušiť ovládanie.

Označenie lokality logom

Tímové lokality používajú rovnaké logo ako skupina v službách Microsoft 365, ku ktorej sú pripojené. Keď zmeníte logo na tímovej lokalite pripojenej ku skupine SharePoint, logo príslušnej skupiny Microsoft 365 sa zmení aj.

 1. Prejdite na svoju lokalitu.

 2. V pravom hornom rohu vyberte položku Nastavenia.

 3. Vyberte položku Informácie o lokalite.

  Snímka obrazovky zobrazujúca položku ponuky Informácie o lokalite v SharePointe.

 4. Pod logom lokality vyberte položku Zmeniť.

  Snímka obrazovky dialógového okna na zmenu loga lokality v SharePointe.

 5. Vyberte nové logo, kliknite na položku Otvoriť a potom vyberte položku Uložiť.

Výber vzhľadu so zjednodušením ovládania

Farba a kontrast sú pre zjednodušenie ovládania dôležité. Slabozraké osoby (napríklad osoby s makulárnou degeneráciou) potrebujú vysoký kontrast, aby videli informácie na obrazovke. SharePoint kolekciu takýchto vzhľadov obsahuje. Výberom vzhľadu s vysokým kontrastom vytvoríte lokalitu SharePoint so zjednodušením ovládania.

 1. Na lokalite kliknite na položku Nastavenia a potom kliknite na možnosť Zmeniť vzhľad.

  Snímka obrazovky zobrazujúca položku ponuky Zmena vzhľadu v SharePointe.

 2. Vyberte požadovaný vzhľad a potom vyberte položku Uložiť. Ak sa vám vzhľad nepáči a chcete ho vrátiť na pôvodnú schému, vyberte namiesto toho položku Zrušiť.

  Snímka obrazovky s možnosťami farieb pre SharePoint určenými na zmenu vzhľadu lokality.

Poznámka: Ak sa možnosť Zmeniť vzhľad v ponuke Nastavenia nezobrazuje, pravdepodobne nemáte povolenie na spravovanie tejto možnosti. Ďalšie informácie nájdete v téme Úrovne povolení v SharePointe alebo sa spýtajte správcu.

Ďalšie kroky

Ďalšie zdroje informácií o zjednodušení ovládania nájdete v téme Zjednodušenia ovládania v službách Office 365.

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×