Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Ak jeden obrázok povie viac než tisíc slov, čo povie ľuďom, ktorí ho nemôžu vidieť? V našom digitálnom svete je pre ľudí so zrakovým postihnutím jednoduché zmeškať kritické informácie alebo mať frustrujúce a negatívne skúsenosti. Predstavte si napríklad, že hlavný rečník rozpošle svoju prezentáciu po konferencii. Prezentácia obsahuje informačné grafiky na ilustráciu kľúčového bodu. Bez popisov informačných grafík nemôže nikto so zrakovým postihnutím pochopiť informačnú grafiku a príde o kľúčové informácie.

Alternatívny text (alt text) je popisný text, ktorý vyjadruje význam a kontext vizuálnej položky v digitálnom nastavení, napríklad v aplikácii alebo na webovej stránke. Keď čítačky obrazovky, ako napríklad Microsoft Moderátor, JAWS a NVDA, dosiahnu digitálny obsah s alternatívnym textom, alternatívny text prečítajú nahlas, čo umožní ľuďom lepšie porozumieť tomu, čo sa nachádza na obrazovke. Dobre napísaný a popisný alternatívny text výrazne znižuje nejednoznačnosť a zlepšuje používateľskú skúsenosť.

Ľudia počujú slová objektívne, ale rozumejú im subjektívne. Táto téma popisuje, ako porozumieť, písať a používať efektívny alternatívny text v produktoch Microsoft 365.

Skupina ľudí sediacich pred počítačom

Kedy použiť alternatívny text?

Obrázky a fotografie

Uistite sa, že stručne a jednoznačne poskytuje informácie o obsahu a účele obrázka. Alternatívny text by nemal byť dlhší ako jedna až dve vety, väčšinou stačí niekoľko vhodne vybratých slov. Zvážte, čo je na obrázku dôležité. Dôležitým kontextom môže byť napríklad prostredie, emócie na tvárach ľudí, farby alebo relatívne veľkosti.

Tabla alternatívneho textu zobrazujúca príklad dobrého alternatívneho textu.

V alternatívnom texte neopakujte okolitý obsah ani nepoužívajte slovné spojenia, ktoré odkazujú na obrázok, napríklad „na obrázku sa nachádza“ alebo „obrázok niečoho“. V nižšie uvedenom príklade alternatívny text odkazuje na obrázok a dostatočne nepopisuje obsah obrázka.

Tabla alternatívneho textu zobrazujúca príklad zlého alternatívneho textu.

 Alternatívny text môžete pridať aj ako argument do funkcie IMAGE pomocou textu v úvodzovkách alebo pomocou odkazu na bunku, ktorá obsahuje text. Príklad: IMAGE("www.contoso.com/logo.jpg"; "logo spoločnosti Contoso"). 

Diagramy, vývojové diagramy a grafy

Pri práci s objektmi, ktoré poskytujú podrobné informácie, ako je napríklad informačná grafika, použite alternatívny text na poskytnutie informácií sprostredkovaných v objekte. Napríklad popísanie grafu ako „pruhový graf zobrazujúci predaj v priebehu času“ by pre nevidiacich nebolo užitočné. Pokúste sa vyjadriť podrobnejšie informácie; napríklad „Pruhový graf zobrazujúci predaj v priebehu času. V júli predaj značky A prevýšil predaj značky B a počas celého roka neustále rástol.“ Alternatívny text by mal tiež jasne popisovať počiatočný bod, priebeh a záver vývojových diagramov.

Koláčový graf predaja koláčov zobrazujúci príklad dobrého alternatívneho textu.

Videá

Videá, ktoré nevysvetľujú svoj obsah, vyžadujú alternatívny text na popis vizuálneho zážitku, a to aj v prípade, že používateľ počuje hudbu, zvuky na pozadí a reč. Alternatívny text by mal popisovať obsah a účel videa.

V ideálnom prípade by malo video obsahovať druhú zvukovú stopu s popisom prvkov videa, ktoré sú čisto vizuálne a nie sú prístupné pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Tabuľky

Funkcia Kontrola zjednodušenia ovládania v Microsoft 365 neoznačí ako chybu, ak tabuľka nemá alternatívny text. Vždy je však vhodné napísať jasný, popisný a stručný alternatívny text pre tabuľku.

Kedy nepoužiť alternatívny text?

Dekoratívne vizuálne objekty

Dekoratívne objekty sú vizuálne zaujímavé, ale nie sú informatívne (napríklad štýlové orámovanie). Ľudia používajúci čítačky obrazovky si vypočujú, že tieto objekty sú dekoratívne, a budú vedieť, že neprichádzajú o žiadne dôležité informácie. Ak chcete označiť vizuál ako dekoratívny, jednoducho začiarknite políčko Označiť ako dekoratívne, keď je otvorená tabla alternatívny text. Pole na zadávanie textu sa bude zobrazovať sivou farbou.

Obrázok označený ako dekoratívny na table Alternatívny text.

Tip: Ak exportujete dokument vo formáte PDF, všetky vizuály, ktoré ste označili ako dekoratívne, sa automaticky označia ako artefakty, čo znamená, že čítačky obrazovky ich budú pri navigácii v PDF súboroch ignorovať. 

Rýchle filtre

Ak funkcia Kontrola zjednodušenia ovládania v Microsoft 365 neoznačí objekt, ktorému chýba alternatívny text, nemusíte preň zadať alternatívny text. Príkladom takéhoto objektu je rýchly filter.

Ako pridať alternatívny text k objektu?

Podrobný postup pridania alternatívneho textu v programoch Outlook, Word, Excel a PowerPoint nájdete v téme Pridanie alternatívneho textu k tvaru, obrázku, grafu, grafickému prvku SmartArt alebo inému objektu.

Tipy na používanie alternatívneho textu v programe Microsoft 365

  • Nezabudnite počas procesu kontroly použiť funkciu Kontrola zjednodušenia ovládania v Microsoft 365. Skontroluje, či všetok relevantný vizuálny obsah má alternatívny text, a tiež vám poskytne ďalšie návrhy na zlepšenie zjednodušenia ovládania obsahu, ako je napríklad kontrola pomerov kontrastu. Ak chcete spustiť kontrolu zjednodušenia ovládania, stačí kliknúť na kartu Revízia na páse s nástrojmi a potom na položku Skontrolovať zjednodušenie ovládania. Ďalšie informácie o kontrole zjednodušenia ovládania nájdete v téme Zlepšenie zjednodušenia ovládania s kontrolou zjednodušenia ovládania.

  • Ako alternatívny text nepoužívajte názov súboru, duplicitný text ani URL adresy. Kontrola zjednodušenia ovládania ich označí ako chybu, pretože nie sú užitočné pre osoby so zrakovým postihnutím. Ďalšie informácie nájdete v téme Pravidlá funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania.

  • Ak existuje skupina objektov, ktoré tvoria sémantickú skupinu, napríklad skupina fotografií, na ktorých sa na všetkých zobrazujú psy, priraďte alternatívny text celej skupine. Ak boli objekty zoskupené z dôvodu formátovania, objekty oddeľte a priraďte každému objektu vhodný alternatívny text.

Poznámka: Ak Microsoft 365 už nejaký čas používate, možno ste si všimli, že tabla Alternatívny text kedysi mala dve polia, Názov a Popis. Vo väčšine aplikácií teraz používame jedno pole Popis. Zistilo sa totiž, že používanie jedného poľa je pre vás ako autora aj pre každého, kto používa čítačku obrazovky, jednoduchšie a menej mätúce.

Automatický alternatívny text

V službe Microsoft 365 možno alternatívny text generovať automaticky. Keď vložíte obrázok, v dolnej časti obrázka sa môže zobraziť panel s automaticky generovaným alternatívnym textom.

V balíku Office 2019 sa alternatívny text nevygeneruje automaticky po vložení obrázka. Ak chcete pridať automatický alternatívny text, vyberte tlačidlo Automaticky vygenerovať popis na table Alternatívny text. V závislosti od obsahu obrázka vám funkcia niekedy poskytne popisné značky a niekedy dostanete celé vety.

Ak sa vygeneruje automatický alternatívny text, nezabudnite ho skontrolovať a upraviť na table Alternatívny text a odstrániť všetky komentáre, ktoré tam boli pridané, ako napríklad „Popis vygenerovaný s vysokou spoľahlivosťou“.

Obrázok s automaticky vygenerovaným alternatívnym textom na dolnom okraji obrázka vo Worde pre Windows.

Zapnutie automatického alternatívneho textu

Poznámka: Pred použitím automatického alternatívneho textu možno budete musieť zapnúť Inteligentné služby Microsoft 365 v ľubovoľnom produkte Microsoft 365. Vyberte položky Súbor > Možnosti > Všeobecné a skontrolujte, či položka Povoliť služby v časti Inteligentné služby Microsoft 365 je vybratá. Ďalšie informácie nájdete v článku Online funkcie v Microsoft 365.

  1. Vyberte položky Súbor > Možnosti > Zjednodušenie ovládania

  2. Skontrolujte, či je položka Automaticky pre mňa generovať alternatívny text vybratá v časti Automatický alternatívny text.

Schválenie automatického alternatívneho textu

  1. V aplikácii Microsoft 365 kliknite pravým tlačidlom myši na položku, ktorej alternatívny text chcete skontrolovať, a potom vyberte položku Upraviť alternatívny text. Otvorí sa tabla Alternatívny text.

  2. Ak je alternatívny text uspokojivý, začiarknite políčko Schváliť alternatívny text.

Automatický alternatívny text zobrazený na table Alternatívny text so začiarknutým políčkom Schváliť alternatívny text.

Vypnutie automatického alternatívneho textu

  1. Vyberte položky Súbor > Možnosti > Zjednodušenie ovládania a zrušte začiarknutie políčka Automaticky pre mňa generovať alternatívny text v časti Automatický alternatívny text.

Kde nájsť funkčné pokyny pre alternatívny text

Získajte ďalšie zdroje informácií, ktoré vám pomôžu písať efektívny alternatívny text:

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×