Obsah
×

Tu je niekoľko informácií o nabíjaní zariadenia Surface a o tom, aké napájacie zdroje licencované spoločnosťou Microsoft sú k dispozícii pre Surface. 

Informácie o napájaní zariadení Surface Studio nájdete v téme Riešenie problémov s napájaním modelov Surface Studio.

Máte problémy s nabíjaním zariadenia Surface alebo iné problémy súvisiace s batériou? Pozrite si tému Batéria zariadenia Surface sa nenabíja alebo zariadenie Surface nefunguje na batériu.

Pripojenie nabíjačky

Ak chcete začať nabíjať Surface, pripojte napájací zdroj dodaný spolu so zariadením Surface k zdroju napájania, ako je elektrická zásuvka, istič alebo prepäťová ochrana.

Pripojenie zariadenia Surface k zdroju napájania

Nabíjaciu spojnicu môžete zapojiť do nabíjacieho portu zariadenia Surface v oboch smeroch. 

Keď je napájací zdroj pripojený k zariadeniu Surface, je pripojený k zdroju napájania a zariadenie Surface je napájané, LED dióda na okraji konektora napájacieho zdroja bude svietiť.

Ak LED indikátor  nesvieti, máte problém s napájacím zdrojom. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo robiť, ak napájací zdroj alebo nabíjačka zariadenia Surface nefunguje.

Dôrazne odporúčame, aby ste na nabíjanie batérie používali len originálny napájací zdroj od spoločnosti Microsoft alebo licencovaný spoločnosťou Microsoft, ktorý bol dodaný so zariadením Surface alebo bol zakúpený samostatne. Zdroje napájania licencované spoločnosťou Microsoft si môžete zakúpiť v Microsoft Store.

Dôležité: Kompatibilita s produktmi tretej strany

Určité príslušenstvo tretej strany nemusí byť kompatibilné s vaším zariadením alebo nemusí byť originálne, a preto vám dôrazne odporúčame nakupovať a používať len originálne zariadenia alebo príslušenstvo od spoločnosti Microsoft alebo licencované spoločnosťou Microsoft. Používanie nekompatibilného alebo falšovaného príslušenstva, batérií a napájacích zariadení môže viesť k poškodeniu zariadenia a predstavovať možné riziko požiaru, výbuchu alebo zlyhania batérie a viesť tak k vážnym poraneniam alebo iným závažným hrozbám. Na škody spôsobené používaním s produktmi, ktoré nevyrobila, nelicencovala alebo nedodala spoločnosť Microsoft, sa nevzťahuje záruka na hardvér.

Pre zariadenia využívajúce port USB-C

V prípade zariadení, ktoré majú port USB-C, môžete zariadenie nabiť pomocou tohto portu. Ak sa tak rozhodnete, nezabúdajte na tieto veci:

 • Na dosiahnutie najlepšieho výkonu odporúčame používať nabíjačku USB-C, ktorá poskytuje minimálne rovnaký výkon ako zdroj napájania, ktorý bol dodaný spolu so zariadením Surface. Ďalšie informácie o zdrojoch napájania pre Surface nájdete v téme Zdroje napájania a požiadavky na nabíjanie zariadenia Surface.

 • Ak zapojí dolnú nabíjačku alebo USB-A nabíjačku pomocou kábla USB-A-to-USB-C, vaše zariadenie sa môže nabíjať pomaly. Namiesto toho zapojte odporúčanú nabíjačku.

 • Ak sa batéria vybije a nabíjačka, ktorú používate, má 60 wattov alebo viac, Surface sa zapne okamžite po zapojení. Ak používate nabíjačku, ktorá má menej ako 60 wattov, Surface sa musí pred zapnutím dobiť na 10 %.

 • Surface nebudete môcť súčasne nabíjať nabíjačkou Surface Connect a nabíjačkou USB-C. Ak sú pripojené obe nabíjačky, Surface sa bude nabíjať len z nabíjačky Surface Connect.

 • Surface Studio 2 má port USB-C, ale nemá batériu a jeho napájanie prostredníctvom pripojenia USB-C nie je možné. Na napájanie musíte používať napájací kábel, ktorý sa dodáva so zariadením Surface Studio 2.

 • Ak sa vyskytnú problémy s nabíjaním pri používaní portu USB-C, pozrite tému Riešenie problémov s rozhraním USB-C.

Najčastejšie otázky

Stav nabitia batérie sa zobrazuje na viacerých miestach:

 • Obrazovka uzamknutia: Pri prebudení zariadenia Surface sa ikona batérie  zobrazuje v pravom dolnom rohu obrazovky uzamknutia.

 • Panel úloh pracovnej plochy: Stav nabitia batérie sa zobrazuje na pravej strane panela úloh. Po výbere ikony batérie  získate informácie o stave nabitia batérie vrátane zostávajúcich percent a času do vybitia.

Surface vás upozorní, keď je batéria takmer vybitá. Ak po zobrazení tohto upozornenia batériu nenabijete, Surface môže uložiť výsledky vašej práce a vypnúť sa.

Počas nabíjania zariadenia Surface sa rozsvieti LED indikátor na hrote konektora napájacieho zdroja, čím signalizuje, že sa Surface nabíja, a na ikone stavu nabitia batérie sa zobrazí elektrická zásuvka. Vyberte ikonu Batéria a zobrazí sa odhad, ako dlho by malo trvať, kým sa zariadenie úplne nabite. Zobrazenie tohto odhadu môže chvíľu trvať.

Ak indikátor LED nie je rozsvietený alebo ikona batérie neukazuje, že sa batéria nabíja (na ikone sa nezobrazí elektrotechnik), pozrite si časť Batéria zariadenia Surface sa nenabíja alebo Surface nefunguje na batériu .

Skontrolujte, či LED indikátor  na špičke nabíjacieho konektora napájacieho zdroja svieti. Ak nie, možno máte problém s napájacím zdrojom. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo robiť, ak napájací zdroj alebo nabíjačka zariadenia Surface nefunguje.

Ak je batéria vybitá, jej úplné nabitie môže trvať niekoľko hodín. Ak Surface počas nabíjania používate v rámci aktivít náročných na výkon, ako je hranie hier alebo streamovanie videa, môže trvať ešte dlhšie. Ak chcete zobraziť odhadovaný čas zostávajúci do úplného nabitia batérie, vyberte ikonu batérie na pravej strane panela úloh.

Ďalšie informácie o nabíjaní zariadenia Surface Book

Batérie v zariadení Surface Book sa môžu nabíjať aj v rôznych intervaloch, a to v závislosti od stavu nabitia každej batérie. Batéria nabitá na menej než na 20 % sa bude nabíjať ako prvá. Po nabití oboch batérií na 20 % sa obe nabíjajú naraz.

Ak chcete zistiť, či je možné inovovať Surface Book 2 na Windows 11, pozrite si časť Ktoré zariadenia Surface je možné inovovať na Windows 11?

Informácie o zdrojoch napájania a požiadavkách na nabíjanie zariadenia Surface nájdete v téme Zdroje napájania a požiadavky na nabíjanie zariadenia Surface.

Informácie o tom, ako sa správne starať o napájací kábel a napájací zdroj, nájdete v téme Čistenie a starostlivosť o Surface.

Niektoré zariadenia Surface podporujú rýchle nabíjanie, ktoré vám umožňuje rýchlejšie nabiť zariadenie. Ďalšie informácie o rýchlom nabíjaní a jeho požiadavkách na napájanie nájdete v téme Rýchle nabíjanie pre zariadenia Surface.

Keď sa používateľ dotkne zariadenia, môže niekedy pocítiť, že ho zasiahol veľmi slabý a nie nebezpečný impulz zvyškového elektrického prúdu, ktorý sa označuje ako dotykový prúd. Pocity pri zasiahnutí dotykovým prúdom môžu byť rozličné od vibrácií až po jemné potrasenie alebo pocit ako po pichnutí špendlíkom.

Dotykový prúd sa môže vyskytnúť, keď je zariadenie zapojené do elektrickej zásuvky v stene. Za normálnych okolností elektrina prechádza zo zásuvky cez zariadenie späť do zásuvky v uzavretej slučke. Dotykový prúd je možné zaznamenať v prípade, že malý zlomok tohto elektrického prúdu sa nevráti do zásuvky, ale prechádza cez používateľa. Správny dizajn zariadenia a testy rizika zasiahnutia elektrickým prúdom zaručujú, že dotykový prúd, ktorý môže zasiahnuť používateľa, je zanedbateľný a nie je nebezpečný.

Dotykový prúd sa nevyskytuje pri prevádzkovaní zariadenia s napájaním z batérie, pretože zdroj napájania zariadenia (batéria) a jeho napájací systém sa v celom rozsahu nachádzajú v zariadení.

Interné normy spoločnosti Microsoft pre dotykový prúd, ktoré sú prísnejšie než platné regulačné normy, sú navrhnuté tak, aby sa znižovali možnosť výskytu dotykového prúdu na minimum.

Bezpečnostné a produktové informácie pre Surface a napájacie zdroje pre Surface vrátane informácií o dodávke a bezpečnosti napájacieho kábla nájdete v časti Bezpečnostné informácie pre zariadenia Microsoft.

Kúpte si zdroj napájania

Ak máte záujem o nákup ďalšieho zdroja napájania alebo inováciu napájacieho zdroja, pozrite si tému Napájacie zdroje pre Microsoft Surface v Microsoft Store.

Napájanie zariadenia Surface sú navrhnuté tak, aby fungovali so zariadením Surface. Dôrazne odporúčame na nabíjanie batérie používať len originálny napájací zdroj Microsoft alebo licencovaný spoločnosťou Microsoft, ktorý bol dodaný so zariadením Surface alebo bol zakúpený samostatne.

Súvisiace témy

Tu je niekoľko informácií o nabíjaní zariadenia Surface a o tom, aké napájacie zdroje licencované spoločnosťou Microsoft sú k dispozícii pre Surface.

Informácie o napájaní zariadení Surface Studio nájdete v téme Riešenie problémov s napájaním modelov Surface Studio.

Máte problémy s nabíjaním zariadenia Surface alebo iné problémy súvisiace s batériou? Pozrite si tému Batéria zariadenia Surface sa nenabíja alebo zariadenie Surface nefunguje na batériu.

Pripojenie nabíjačky

Ak chcete začať nabíjať Surface, pripojte napájací zdroj dodaný spolu so zariadením Surface k zdroju napájania, ako je elektrická zásuvka, istič alebo prepäťová ochrana.

Pripojenie zariadenia Surface k zdroju napájania

Napájací konektor môžete zapojiť do napájacieho portu na zariadení Surface v ľubovoľnom smere. Surface 3 je výnimkou, pretože tam musí byť napájací konektor pripojený káblom nadol a diódou LED  otočenou k vám.

Keď je napájací zdroj pripojený k zariadeniu Surface, je pripojený k zdroju napájania a zariadenie Surface je napájané, LED dióda na okraji konektora napájacieho zdroja bude svietiť.

Ak LED indikátor  nesvieti, máte problém s napájacím zdrojom. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo robiť, ak napájací zdroj alebo nabíjačka zariadenia Surface nefunguje.

Dôrazne odporúčame, aby ste na nabíjanie batérie používali len originálny napájací zdroj od spoločnosti Microsoft alebo licencovaný spoločnosťou Microsoft, ktorý bol dodaný so zariadením Surface alebo bol zakúpený samostatne. Zdroje napájania licencované spoločnosťou Microsoft si môžete zakúpiť v Microsoft Store.

Dôležité: Kompatibilita s produktmi tretej strany

Určité príslušenstvo tretej strany nemusí byť kompatibilné s vaším zariadením alebo nemusí byť originálne, a preto vám dôrazne odporúčame nakupovať a používať len originálne zariadenia alebo príslušenstvo od spoločnosti Microsoft alebo licencované spoločnosťou Microsoft. Používanie nekompatibilného alebo falšovaného príslušenstva, batérií a napájacích zariadení môže viesť k poškodeniu zariadenia a predstavovať možné riziko požiaru, výbuchu alebo zlyhania batérie a viesť tak k vážnym poraneniam alebo iným závažným hrozbám. Na škody spôsobené používaním s produktmi, ktoré nevyrobila, nelicencovala alebo nedodala spoločnosť Microsoft, sa nevzťahuje záruka na hardvér.

Pre zariadenia využívajúce port USB-C

V prípade zariadení, ktoré majú port USB-C, môžete zariadenie nabiť pomocou tohto portu. Ak sa tak rozhodnete, nezabúdajte na tieto veci:

 • Na dosiahnutie najlepšieho výkonu odporúčame používať nabíjačku USB-C, ktorá poskytuje minimálne rovnaký výkon ako zdroj napájania, ktorý bol dodaný spolu so zariadením Surface. Ďalšie informácie o zdrojoch napájania pre Surface nájdete v téme Zdroje napájania a požiadavky na nabíjanie zariadenia Surface.

 • Ak zapojí dolnú nabíjačku alebo USB-A nabíjačku pomocou kábla USB-A-to-USB-C, zariadenie sa môže nabíjať pomaly alebo sa môže zobraziť chyba "PC sa nebíja". Namiesto toho zapojte odporúčanú nabíjačku.

 • Ak sa batéria vybije a nabíjačka, ktorú používate, má 60 wattov alebo viac, Surface sa zapne okamžite po zapojení. Ak používate nabíjačku, ktorá má menej ako 60 wattov, Surface sa musí pred zapnutím dobiť na 10 %.

 • Surface nebudete môcť súčasne nabíjať nabíjačkou Surface Connect a nabíjačkou USB-C. Ak sú pripojené obe nabíjačky, Surface sa bude nabíjať len z nabíjačky Surface Connect.

 • Surface Studio 2 má port USB-C, ale nemá batériu a jeho napájanie prostredníctvom pripojenia USB-C nie je možné. Na napájanie musíte používať napájací kábel, ktorý sa dodáva so zariadením Surface Studio 2.

 • Ak sa vyskytnú problémy s nabíjaním pri používaní portu USB-C, pozrite tému Riešenie problémov s rozhraním USB-C.

Najčastejšie otázky

Stav nabitia batérie sa zobrazuje na viacerých miestach:

 • Obrazovka uzamknutia: Pri prebudení zariadenia Surface sa ikona batérie  zobrazuje v pravom dolnom rohu obrazovky uzamknutia.

  Ikona batérie na obrazovke uzamknutia

 • Panel úloh pracovnej plochy: Stav nabitia batérie sa zobrazuje na pravej strane panela úloh. Po výbere ikony batérie  získate informácie o stave nabitia batérie vrátane zostávajúcich percent a času do vybitia.

  Zobrazenie stavu batérie na paneli úloh vo Windowse 10.

Surface vás upozorní, keď je batéria takmer vybitá. Ak po zobrazení tohto upozornenia batériu nenabijete, Surface môže uložiť výsledky vašej práce a vypnúť sa.

Počas nabíjania zariadenia Surface sa rozsvieti LED indikátor na hrote konektora napájacieho zdroja, čím signalizuje, že sa Surface nabíja, a na ikone stavu nabitia batérie sa zobrazí elektrická zásuvka. Výberom ikony  zobrazíte odhad, ako dlho potrvá úplné nabitie zariadenia. Zobrazenie tohto odhadu môže chvíľu trvať.

Upozornenie na nabíjanie batérie zariadenia Surface s časovým odhadom trvania do úplného nabitia.

Ak sa LED indikátor nerozsvieti alebo ikona batérie nesignalizuje, že sa batéria nabíja (na ikone sa nezobrazuje elektrická zásuvka), pozrite si tému Batéria zariadenia Surface sa nenabíja alebo zariadenie Surface nefunguje na batériu.

Ak sa váš Surface nenabíja správne, v zariadení sa zobrazí upozornenie „Počítač sa nenabíja“ (zobrazené nižšie v angličtine).

Počítač na zariadení Surface nebíja upozornenie.

Skontrolujte, či LED indikátor  na špičke nabíjacieho konektora napájacieho zdroja svieti. Ak nie, možno máte problém s napájacím zdrojom. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo robiť, ak napájací zdroj alebo nabíjačka zariadenia Surface nefunguje.

Ak je batéria vybitá, jej úplné nabitie môže trvať niekoľko hodín. Ak Surface počas nabíjania používate v rámci aktivít náročných na výkon, ako je hranie hier alebo streamovanie videa, môže trvať ešte dlhšie. Ak chcete zobraziť odhadovaný čas zostávajúci do úplného nabitia batérie, vyberte ikonu batérie na pravej strane panela úloh.

Ďalšie informácie o nabíjaní zariadenia Surface Book

Batérie v zariadení Surface Book sa môžu nabíjať aj v rôznych intervaloch, a to v závislosti od stavu nabitia každej batérie. Batéria nabitá na menej než na 20 % sa bude nabíjať ako prvá. Po nabití oboch batérií na 20 % sa obe nabíjajú naraz.

Stav nabíjania batérie počítača Surface Book na paneli úloh na pracovnej ploche.

Informácie o zdrojoch napájania a požiadavkách na nabíjanie zariadenia Surface nájdete v téme Zdroje napájania a požiadavky na nabíjanie zariadenia Surface.

Informácie o tom, ako sa správne starať o napájací kábel a napájací zdroj, nájdete v téme Čistenie a starostlivosť o Surface.

Niektoré zariadenia Surface podporujú rýchle nabíjanie, ktoré vám umožňuje rýchlejšie nabiť zariadenie. Ďalšie informácie o rýchlom nabíjaní a jeho požiadavkách na napájanie nájdete v téme Rýchle nabíjanie pre zariadenia Surface.

Keď sa používateľ dotkne zariadenia, môže niekedy pocítiť, že ho zasiahol veľmi slabý a nie nebezpečný impulz zvyškového elektrického prúdu, ktorý sa označuje ako dotykový prúd. Pocity pri zasiahnutí dotykovým prúdom môžu byť rozličné od vibrácií až po jemné potrasenie alebo pocit ako po pichnutí špendlíkom.

Dotykový prúd sa môže vyskytnúť, keď je zariadenie zapojené do elektrickej zásuvky v stene. Za normálnych okolností elektrina prechádza zo zásuvky cez zariadenie späť do zásuvky v uzavretej slučke. Dotykový prúd je možné zaznamenať v prípade, že malý zlomok tohto elektrického prúdu sa nevráti do zásuvky, ale prechádza cez používateľa. Správny dizajn zariadenia a testy rizika zasiahnutia elektrickým prúdom zaručujú, že dotykový prúd, ktorý môže zasiahnuť používateľa, je zanedbateľný a nie je nebezpečný.

Dotykový prúd sa nevyskytuje pri prevádzkovaní zariadenia s napájaním z batérie, pretože zdroj napájania zariadenia (batéria) a jeho napájací systém sa v celom rozsahu nachádzajú v zariadení.

Interné normy spoločnosti Microsoft pre dotykový prúd, ktoré sú prísnejšie než platné regulačné normy, sú navrhnuté tak, aby sa znižovali možnosť výskytu dotykového prúdu na minimum.

Bezpečnostné a produktové informácie pre Surface a napájacie zdroje pre Surface vrátane informácií o dodávke a bezpečnosti napájacieho kábla nájdete v časti Bezpečnostné informácie pre zariadenia Microsoft.

Kúpte si zdroj napájania

Ak máte záujem o nákup ďalšieho zdroja napájania alebo inováciu napájacieho zdroja, pozrite si tému Napájacie zdroje pre Microsoft Surface v Microsoft Store.

Napájanie zariadenia Surface sú navrhnuté tak, aby fungovali so zariadením Surface. Dôrazne odporúčame na nabíjanie batérie používať len originálny napájací zdroj Microsoft alebo licencovaný spoločnosťou Microsoft, ktorý bol dodaný so zariadením Surface alebo bol zakúpený samostatne.
 

Súvisiace témy

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×