Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.
Korišćenje čitača ekrana za umetanje tabele na Excel radni list

Ovaj članak je namenjen osobama sa oštećenjima vida ili kognitivnih sposobnosti koje koriste program čitača ekrana kao što su programi kompanije Microsoft: „Narator“, JAWS ili NVDA sa Microsoft 365 proizvodima. Ovaj članak predstavlja deo skupa sadržaja Microsoft 365 podrške čitača ekrana  u kojem možete pronaći dodatne informacije o pristupačnosti u našim aplikacijama. Za opštu pomoć posetite matičnu stranicu Microsoft podrške.

Koristite Excel tastaturu i čitač ekrana da biste organizovali podatke u tabelu radi brže analize. Testirali smo ga pomoću Naratora, čitača ekrana JAWS i NVDA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti. Saznaćete kako da kreirate tabelu, dodate redove i kolone u tabelu i izbrišete redove i kolone iz tabele.

Napomene: 

U ovoj temi

Kreiranje tabele

 1. Na radnom listu izaberite ćelije koje želite da uključite u tabelu. Ćelije mogu biti prazne ili mogu da sadrže podatke.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + T (ili Ctrl + L). Otvara se dijalog Kreiranje tabele i čujete: "Kreiranje tabele".

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Moja tabela ima zaglavlja", a zatim uradite nešto od sledećeg:

  Napomena: Zaglavlja tabele su veoma važna za pristupačnost. Čitači ekrana koriste informacije iz zaglavlja za navigaciju, a smisleni naslovi kolona mogu da pomognu čitaocima da razumeju podatke.

  • Ako izabrani opseg ćelija sadrži podatke koje želite da prikažete kao zaglavlja tabele, pritisnite razmaknicu da biste izabrali polje za potvrdu.

  • Ako želite da koristite podrazumevana imena koja Excel obezbeđuje (na primer Kolona 1, Kolona 2 i tako dalje), nemojte potvrditi izbor u polju za potvrdu.

   Savet: Podrazumevana imena kolona uvek možete kasnije da promenite tako što ćete izabrati tekst u zaglavlju kolone i otkucati željeno ime.

 4. Da biste zatvorili dijalog Kreiranje tabele i vratili se na radni list, pritiskajte taster Tab dok ne čujete "U redu", a zatim pritisnite taster Enter.

Tasterske prečice za tabele

Evo korisne reference za tasterske prečice koje se primenjuju na tabele u programu Excel.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pravljenje tabele sa podrazumevanim stilom

Ctrl+T ili Ctrl+L

Kreiranje tabele izborom stila iz menija " Oblikuj kao tabelu "

Alt+H, T

Umetanje reda iznad

Alt+H, I, A

Umetanje kolone sa leve strane

Alt+H, I, L

Brisanje reda ili redova

Alt+H, D, L

Brisanje kolone ili kolona

Alt+H, D, M

Otvaranje kartice "Dizajn tabele "

Alt+J, T

Kreiranje ili uklanjanje zaglavlja tabele

Alt+J, T, O

Otvaranje kontekstualnog menija

Shift+F10 ili Windows meni

Dodavanje reda ili kolone u tabelu

 1. Idite na lokaciju na koju želite da dodate novi red ili kolonu.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, I. Otvara se meni Umetanje i čujete: "Umetanje ćelija".

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste umetnuli red iznad, pritisnite taster A.

  • Da biste umetnuli red ispod, pritisnite taster B. Ova opcija je dostupna samo ako ste u poslednjem redu u tabeli.

  • Da biste umetnuli kolonu sa leve strane, pritisnite taster L.

  • Da biste umetnuli kolonu sa desne strane, pritisnite taster T. Ova opcija je dostupna samo ako se nalazite u poslednjoj koloni u tabeli.

Brisanje reda ili kolone iz tabele

 1. Idite na red ili kolonu koju želite da izbrišete.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, D. Otvara se meni Brisanje i čujete: "Izbriši ćelije".

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izbrisali trenutni red, pritisnite taster L.

  • Da biste izbrisali trenutnu kolonu, pritisnite taster M.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za sortiranje ili filtriranje tabele u programu Excel

Tasterske prečice u programu Excel

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Podesite uređaj za rad sa pristupačnošću u sistemu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Excel

Koristite Excel za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste umetnuli i izmenili tabelu u radnoj svesci. Učinite tabele pristupačnijim dodavanjem alternativnog teksta u tabelu. Tabele možete da proširite i tako što ćete dodati nove redove i kolone, a možete i da prikažete podatke kao grafikon.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

U ovoj temi

Umetanje tabele

Dodajte tabelu da biste predstavili podatke na efikasan i sistematičan način. Možete da umetnete tabelu na prazan radni list i unesete podatke. Druga mogućnost je da brzo napravite tabelu pomoću podataka u postojećem klasteru ćelija.

 1. Da biste prešli na ćeliju u koju želite da umetnete tabelu, prevlačite jednim prstom preko ekrana dok ne čujete ime željene ćelije. Ako želite da pretvorite postojeće podatke u ćelijama u tabelu, jednostavno idite na jednu od ćelija u grupi ćelija. Zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Prevlačite jednim prstom oko donjeg desnog ugla ekrana dok ne čujete "Isključeno, prekidač 'Još opcija'", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete "Meni sa karticama", a zatim trenutno izabranu karticu, na primer "Izabrana je kartica 'Početak'". 

 3. Dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni sa karticama. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Kartica 'Umetanje'", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Dugme 'Tabela'", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Nije potvrđeno, tabela ima zaglavlja, polje za potvrdu”.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako tabela sadrži podatke koje želite da prikažete kao zaglavlja tabele, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: "Nije potvrđeno, tabela ima zaglavlja, polje za potvrdu, dodirnite dvaput da biste uključili/isključite". Zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Potvrđeno.“

  • Ako želite da koristite podrazumevana imena Excel obezbeđuje (na primer Kolona1, Kolona2 itd.), nemojte potvrditi izbor u polju za potvrdu i pređite na sledeći korak.

  Napomena: Zaglavlja tabele su veoma važna za pristupačnost. Čitači ekrana koriste informacije iz zaglavlja za navigaciju, a smisleni naslovi kolona mogu da pomognu čitaocima da razumeju podatke.

 6. Da biste napustili polje za potvrdu, dodirnite bilo gde na ekranu pomoću dva prsta.

  Tabela se sada dodaje na radni list.

Dodavanje alternativnog teksta u tabelu

Da biste tabele u programu Excel pristupačnim za širu publiku, u njega dodajte kratak i opisni alternativni tekst.

 1. Na radnom listu prevlačite jednim prstom preko ekrana dok ne čujete "Unos tabele", a zatim detalje tabele i ćelije, a zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus može da bude bilo gde u tabeli.

 2. Prevlačite jednim prstom oko donjeg desnog ugla ekrana dok ne čujete "Isključeno, prekidač 'Još opcija'", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete "Meni sa karticama", a zatim trenutno izabranu karticu, na primer "Izabrana je kartica 'Početak'".

 3. Dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni sa karticama. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Kartica 'Tabela'", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Meni 'Alternativni tekst'", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: "Alternativni tekst".

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: "Polje za uređivanje za, opišite ovaj objekat za nekoga ko je slep". Zatim dvaput dodirnite ekran. 

 6. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali kratak alternativni tekst za tabelu. Da biste zatvorili tastaturu, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo.

 7. Da biste se vratili na meni kartice Tabela, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo.

Dodavanje reda ili kolone u tabelu

Lako možete da proširite tabelu tako što ćete dodati još redova ili kolona u tabelu.

 1. Na radnom listu prevlačite jednim prstom preko ekrana dok ne čujete "Unos tabele", a zatim detalje tabele i ćelije.

 2. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete lokaciju na koju želite da dodate novi red ili kolonu, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Prevlačite jednim prstom oko donjeg desnog ugla ekrana dok ne čujete "Isključeno, prekidač 'Još opcija'", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete "Meni sa karticama", a zatim trenutno izabranu karticu, na primer "Izabrana je kartica 'Početak'".

 4. Dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni sa karticama. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Kartica 'Tabela'", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste umetnuli red iznad trenutne lokacije, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Dugme 'Umetni iznad'", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste umetnuli red ispod trenutne lokacije, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Dugme 'Umetni ispod'", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste umetnuli kolonu levo od trenutne lokacije, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Dugme 'Umetni levo'", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste umetnuli kolonu desno od trenutne lokacije, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Dugme 'Umetni desno'", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Brisanje reda ili kolone iz tabele

Možete brzo da izbrišete nepotrebne redove ili kolone iz tabele.

 1. Na radnom listu prevlačite jednim prstom preko ekrana dok ne čujete "Unos tabele", a zatim detalje tabele i ćelije.

 2. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete red ili kolonu koju želite da izbrišete.

 3. Prevlačite jednim prstom oko donjeg desnog ugla ekrana dok ne čujete "Isključeno, prekidač 'Još opcija'", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete "Meni sa karticama", a zatim trenutno izabranu karticu, na primer "Izabrana je kartica 'Početak'".

 4. Dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni sa karticama. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Kartica 'Tabela'", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Dugme 'Izbriši redove'" ili "Dugme 'Izbriši kolone'", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Primena oblikovanja na tabelu

Možete da izaberete unapred definisani stil za tabelu.

 1. Na radnom listu prevlačite jednim prstom preko ekrana dok ne čujete "Unos tabele", a zatim detalje tabele i ćelije.

 2. Prevlačite jednim prstom oko donjeg desnog ugla ekrana dok ne čujete "Isključeno, prekidač 'Još opcija'", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete "Meni sa karticama", a zatim trenutno izabranu karticu, na primer "Izabrana je kartica 'Početak'".

 3. Dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni sa karticama. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Kartica 'Tabela'", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Meni 'Stilovi tabele'", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Stilovi tabele“.

 5. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete ime željenog stila. Stilovi su organizovani u tri kategorije: svetlo, srednje i tamno. Da biste izabrali stil, dodirnite dvaput ekran. 

Prikazivanje podataka u grafikonu

Podatke možete da prikažete u tabeli u obliku grafikona.

 1. Na radnom listu prevlačite jednim prstom preko ekrana dok ne čujete "Unos tabele", a zatim detalje tabele i ćelije.

 2. Prevlačite jednim prstom oko donjeg desnog ugla ekrana dok ne čujete "Isključeno, prekidač 'Još opcija'", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete "Meni sa karticama", a zatim trenutno izabranu karticu, na primer "Izabrana je kartica 'Početak'".

 3. Dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni sa karticama. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete "Kartica 'Umetanje'", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: "Meni 'Grafikon'". Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Grafikon“.

 5. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete tip grafikona koji želite da izaberete, na primer "Kružni, meni". Dvaput dodirnite ekran. Čućete ime izabranog tipa grafikona, na primer "Kružni". Otvara se lista tipova grafikona.

 6. Na listi tipova grafikona brzo prevucite nadesno ili nalevo da biste pregledali listu. Čućete imena stavki liste, na primer "3D kružni, stavka liste". Da biste izabrali tip grafikona, dodirnite dvaput ekran.

  Grafikon se generiše na radnom listu.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za sortiranje ili filtriranje tabele u programu Excel

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Tasterske prečice u programu Excel

Podesite uređaj za rad sa pristupačnošću u sistemu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Excel

Koristite Excel za veb tastaturu i čitač ekrana da biste organizovali podatke u tabelu radi brže analize. Testirali smo ga sa naratorom u programima Microsoft Edge i JAWS i NVDA u pregledaču Chrome, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana i veb pregledačima sve dok prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti. Tabele vam omogućavaju da lako filtrirate podatke i izračunate ukupne vrednosti.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću Microsoft 365 za veb. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft 365.

 • Kada koristite Excel za veb, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Excel za veb pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Excel za veb.

 • Kada koristite Excel za veb čitača ekrana, prebacite se na režim celog ekrana. Pritisnite taster F11 da biste uključili i isključili režim celog ekrana.

U ovoj temi

Kreiranje tabele

 1. U Excel za veb izaberite ćelije koje želite da uključite u tabelu. Ćelije mogu biti prazne ili mogu da sadrže podatke.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+L da biste otvorili dijalog Kreiranje tabele. Čućete: "Create table" (Kreiraj tabelu).

 3. Pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete "Opozvan je izbor u polju za potvrdu 'Moja tabela ima zaglavlja'", a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Ako izabrani opseg ćelija sadrži podatke koje želite da prikažete kao zaglavlja tabele, pritisnite razmaknicu da biste izabrali polje za potvrdu Moja tabela ima zaglavlja .

  • Ako želite da koristite podrazumevana imena Excel obezbeđuje (na primer Kolona1, Kolona2 itd.), nemojte potvrditi izbor u polju za potvrdu i pređite na sledeći korak.

  Napomena: Zaglavlja tabele su veoma važna za pristupačnost. Čitači ekrana koriste informacije iz zaglavlja za navigaciju, a smisleni naslovi kolona mogu da pomognu čitaocima da razumeju podatke.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 5. Sada možete da unesete podatke u tabelu. Da biste uneli ili zamenili podatke u ćeliji, premestite se na željenu ćeliju i otkucajte tekst, broj ili formulu.

  Savet: Da biste saznali više o dodavanju ili uređivanju podataka, pogledajte članak Osnovni zadaci u korišćenju čitača ekrana u programu Excel.

Dodavanje reda ili kolone u tabelu

 1. Idite na red iznad kojeg želite da dodate novi red ili u kolonu sa leve strane u koji želite da dodate novu kolonu.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom, H, a zatim taster I. Otvara se meni Umetanje i čujete: "Umetanje kopiranih ćelija".

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste umetnuli red iznad, pritisnite taster A.

  • Da biste umetnuli kolonu sa leve strane, pritisnite taster L.

Brisanje reda ili kolone iz tabele

 1. Idite na red ili kolonu koju želite da izbrišete.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom, H, a zatim taster D. Otvara se meni Brisanje i čujete: "Izbriši redove lista".

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izbrisali trenutni red, pritisnite taster L.

  • Da biste izbrisali trenutnu kolonu, pritisnite taster M.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za sortiranje ili filtriranje tabele u programu Excel

Korišćenje čitača ekrana za pronalaženje i zamenu podataka u programu Excel

Tasterske prečice u programu Excel

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Excel

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Pridružite se razgovoru

Pitajte zajednicu >

Pronalaženje podrške

OBRATITE NAM SE >

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×