Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Da biste dobili detaljne informacije o funkciji, kliknite na njeno ime u prvoj koloni.

Funkcija

Opis

Funkcija AVEDEV

Daje prosek apsolutnih odstupanja mesta podataka od njihove srednje vrednosti

Funkcija AVERAGE

Daje prosek svojih argumenata

Funkcija AVERAGEA

Daje prosek svojih argumenata, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija AVERAGEIF

Daje prosek (aritmetičku sredinu) svih ćelija u opsegu koje zadovoljavaju date kriterijume

Funkcija AVERAGEIFS

Daje prosek (aritmetičku sredinu) svih ćelija koje ispunjavaju više kriterijuma

Funkcija BETA.DIST
Excel 2010

Daje kumulativnu funkciju beta raspodele

Funkcija BETA.INV
Excel 2010

Daje inverznu vrednost kumulativne funkcije raspodele za navedenu beta raspodelu

Funkcija BINOM.DIST
Excel 2010

Daje verovatnoću binomne raspodele pojedinačnih termina

Funkcija BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Daje verovatnoću probnog rezultata pomoću binomne raspodele

Funkcija BINOM.INV
Excel 2010

Daje najmanju vrednost za koju je kumulativna funkcija binomne raspodele manja ili jednaka vrednosti kriterijuma

Funkcija CHISQ.DIST
Excel 2010

Daje kumulativnu funkciju beta raspodele verovatnoće

Funkcija CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Daje jednostranu verovatnoću za hi-kvadratnu raspodelu

Funkcija CHISQ.INV
Excel 2010

Daje kumulativnu funkciju beta raspodele verovatnoće

Funkcija CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Daje inverznu vrednost jednostrane verovatnoće za hi-kvadratnu raspodelu

Funkcija CHISQ.TEST
Excel 2010

Daje test nezavisnosti

Funkcija CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Daje interval pouzdanosti za srednju vrednost populacije

Funkcija CONFIDENCE.T
Excel 2010

Daje interval pouzdanosti za srednju vrednost populacije koristeći Studentovu t-raspodelu

Funkcija CORREL

Daje koeficijent korelacije između dva skupa podataka

Funkcija COUNT

Broji koliko se brojeva nalazi na listi argumenata

Funkcija COUNTA

Broji koliko se vrednosti nalazi na listi argumenata

Funkcija COUNTBLANK

Broji koliko se praznih ćelija nalazi unutar opsega

Funkcija COUNTIF

Prebrojava one ćelije u opsegu koje zadovoljavaju dati kriterijum

Funkcija COUNTIFS

Prebrojava one ćelije u opsegu koje zadovoljavaju više kriterijuma

Funkcija COVARIANCE.P
Excel 2010

Daje kovarijansu, srednju vrednost proizvoda odstupanja parova podataka

Funkcija COVARIANCE.S
Excel 2010

Daje kovarijansu uzorka, srednju vrednost proizvoda odstupanja za svaki par mesta podataka iz dva skupa podataka

Funkcija DEVSQ

Daje zbir kvadrata odstupanja

Funkcija EXPON.DIST
Excel 2010

Daje eksponencijalnu raspodelu

Funkcija F.DIST
Excel 2010

Daje F raspodelu verovatnoće

Funkcija F.DIST.RT
Excel 2010

Daje F raspodelu verovatnoće

Funkcija F.INV
Excel 2010

Daje inverznu vrednost F raspodele verovatnoće

Funkcija F.INV.RT
Excel 2010

Daje inverznu vrednost F raspodele verovatnoće

Funkcija F.TEST
Excel 2010

Daje rezultat F-testa

Funkcija FISHER

Daje Fišerovu transformaciju

Funkcija FISHERINV

Daje inverznu Fišerovu transformaciju

Funkcija FORECAST

Daje vrednosti po linearnom trendu

Napomena: U programu Excel 2016 ta funkcija je zamenjena funkcijom FORECAST.LINEAR kao deo novih funkcija predviđanja, ali je i dalje dostupna za kompatibilnost sa starijim verzijama.

Funkcija FORECAST.ETS
Excel 2016

Vraća buduću vrednost na osnovu postojećih (istorijskih) vrednosti korišćenjem AAA verzije algoritma eksponencijalnog uglačavanja (ETS)

Funkcija FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Vraća interval pouzdanosti za vrednost predviđanja za navedeni ciljni datum

Funkcija FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Vraća dužinu obrasca koji se ponavlja koji Excel otkriva za navedenu grupu vremena

Funkcija FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Vraća statističku vrednost kao rezultat predviđanja grupe vremena

Funkcija FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Daje buduću vrednost na osnovu postojećih vrednosti

Funkcija FREQUENCY

Daje raspodelu učestalosti kao vertikalni niz

Funkcija GAMMA
Excel 2013

Daje vrednost gama funkcije

Funkcija GAMMA.DIST
Excel 2010

Daje gama raspodelu

Funkcija GAMMA.INV
Excel 2010

Daje inverznu vrednost gama kumulativne raspodele

Funkcija GAMMALN

Daje prirodni logaritam gama funkcije, Γ(x)

Funkcija GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Daje prirodni logaritam gama funkcije, Γ(x)

Funkcija GAUSS
Excel 2013

Daje za 0,5 manje od uobičajene normalne kumulativne raspodele

Funkcija GEOMEAN

Daje geometrijsku srednju vrednost

Funkcija GROWTH

Daje vrednosti po eksponencijalnom trendu

Funkcija HARMEAN

Daje harmonijsku srednju vrednost

Funkcija HYPGEOM.DIST

Daje hipergeometrijsku raspodelu

Funkcija INTERCEPT

Daje presek linije linearne regresije

Funkcija KURT

Daje kurtozis (meru spljoštenosti) skupa podataka

Funkcija LARGE

Daje k-tu po veličini (počev od najveće) vrednost u skupu podataka

Funkcija LINEST

Daje parametre linearnog trenda

Funkcija LOGEST

Daje parametre eksponencijalnog trenda

Funkcija LOGNORM.DIST
Excel 2010

Daje kumulativnu log-normalnu raspodelu

Funkcija LOGNORM.INV
Excel 2010

Daje inverznu vrednost kumulativne log-normalne raspodele

Funkcija MAX

Daje maksimalnu vrednost iz liste argumenata

Funkcija MAXA

Daje maksimalnu vrednost iz liste argumenata, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija MAXIFS
Excel 2016

Daje maksimalnu vrednost u ćelijama koje određuje dati skup uslova ili kriterijuma

Funkcija MEDIAN

Daje medijanu datih brojeva

Funkcija MIN

Daje minimalnu vrednost sa liste argumenata

Funkcija MINIFS
Excel 2016

Daje minimalnu vrednost u ćelijama koje određuje dati skup uslova ili kriterijuma.

Funkcija MINA

Daje najmanju vrednost sa liste argumenata, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija MODE.MULT
Excel 2010

Daje vertikalni niz vrednosti koje se najčešće pojavljuju ili se ponavljaju u nizu ili opsegu podataka

Funkcija MODE.SNGL
Excel 2010

Daje najčešću vrednost u skupu podataka

Funkcija NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Daje negativnu binomnu distribuciju

Funkcija NORM.DIST
Excel 2010

Daje normalnu kumulativnu raspodelu

Funkcija NORM.INV
Excel 2010

Daje inverznu vrednost normalne kumulativne raspodele

Funkcija NORM.S.DIST
Excel 2010

Daje standardnu normalnu kumulativnu raspodelu

Funkcija NORM.S.INV
Excel 2010

Daje inverznu vrednost standardne normalne kumulativne raspodele

Funkcija PEARSON

Daje Pirsonov koeficijent korelacije (proizvoda momenata)

Funkcija PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Daje k-ti percentil vrednosti u opsegu, pri čemu se k nalazi u opsegu 0..1, isključujući te brojeve.

Funkcija PERCENTILE.INC
Excel 2010

Daje k-ti percentil vrednosti iz opsega

Funkcija PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Daje rang vrednosti u skupu podataka kao procenat (0..1, isključujući te brojeve) skupa podataka

Funkcija PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Daje rang vrednosti u skupu podataka u vidu procenta

Funkcija PERMUT

Daje broj permutacija za zadati broj objekata

Funkcija PERMUTATIONA
Excel 2013

Daje broj permutacija za dati broj objekata (sa ponavljanjima) koji može biti izabran iz ukupnog broja objekata.

Funkcija PHI
Excel 2013

Daje vrednost funkcije gustine za standardnu normalnu raspodelu

Funkcija POISSON.DIST
Excel 2010

Daje Poasonovu raspodelu

Funkcija PROB

Daje verovatnoću da se vrednosti iz opseg nalaze između dve granične vrednosti

Funkcija QUARTILE.EXC
Excel 2010

Daje kvartil skupa podataka na osnovu vrednosti percentila od 0..1, isključujući te brojeve

Funkcija QUARTILE.INC
Excel 2010

Daje kvartil skupa podataka

Funkcija RANK.AVG
Excel 2010

Daje rang broja na listi brojeva

Funkcija RANK.EQ
Excel 2010

Daje rang broja na listi brojeva

Funkcija RSQ

Daje kvadrat Pirsonovog koeficijenta korelacije (proizvoda momenata)

Funkcija SKEW

Daje asimetriju neke raspodele

Funkcija SKEW.P
Excel 2013

Daje asimetričnost raspodele na osnovu populacije: opisivanje stepena asimetrije raspodele u odnosu na srednju vrednost

Funkcija SLOPE

Daje nagib linije linearne regresije

Funkcija SMALL

Daje k-tu po veličini (počev od najmanje) vrednost skupa podataka

Funkcija STANDARDIZE

Daje normalizovanu vrednost

Funkcija STDEV.P
Excel 2010

Izračunava standardnu devijaciju na osnovu ukupne populacije

Funkcija STDEV.S
Excel 2010

Procenjuje standardnu devijaciju na osnovu uzorka

Funkcija STDEVA

Procenjuje standardnu devijaciju na osnovu uzorka, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija STDEVPA

Izračunava standardnu devijaciju na osnovu ukupne populacije, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija STEYX

Daje standardnu grešku regresije predviđene y-vrednosti za svako x u regresiji

Funkcija T.DIST
Excel 2010

Daje tačke procenta (verovatnoću) za Studentovu t-raspodelu

Funkcija T.DIST.2T
Excel 2010

Daje tačke procenta (verovatnoću) za Studentovu t-raspodelu

Funkcija T.DIST.RT
Excel 2010

Daje Studentovu t-raspodelu

Funkcija T.INV
Excel 2010

Daje t-vrednost Studentove t-raspodele kao funkciju verovatnoće i stepen slobode

Funkcija T.INV.2T
Excel 2010

Daje inverznu vrednost Studentove t-raspodele

Funkcija T.TEST
Excel 2010

Daje verovatnoću koja odgovara Studentovom t-testu

Funkcija TREND

Daje vrednosti po linearnom trendu

Funkcija TRIMMEAN

Daje srednju vrednost unutrašnjosti skupa podataka

Funkcija VAR.P
Excel 2010

Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije

Funkcija VAR.S
Excel 2010

Procenjuje varijansu na osnovu uzorka

Funkcija VARA

Procenjuje varijansu na osnovu uzorka, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija VARPA

Izračunava varijansu na osnovu ukupne populacije, uključujući brojeve, tekst i logičke vrednosti

Funkcija WEIBULL.DIST
Excel 2010

Daje Vejbulovu raspodelu

Funkcija Z.TEST
Excel 2010

Daje jednostranu vrednost verovatnoće z-testa

Važno: Izračunati rezultati formula i nekih funkcija Excel radnih listova mogu malo da se razlikuju između Windows računara koji koriste x86 ili x86-64 arhitekturu i Windows RT računara koji koriste ARM arhitekturu. Saznajte više o razlikama.

Srodne teme

Excel funkcije (po kategoriji)
Excel funkcije (abecednim redom)

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×