Lägga till medlemmar i din familjegrupp

Gäller för: Microsoft-konto

Det finns ett par olika sätt du kan lägga till någon i din familjegrupp, men det enklaste sättet att konfigurera och hantera medlemmar är att gå till account.microsoft.com/family och sedan göra följande:

 1. Logga in med ditt Microsoft-konto och välj sedan Lägg till en familjemedlem.

 2. Välj Barn eller Vuxen.

 3. Ange en e-postadress eller ett mobilnummer för den person du vill lägga till och välj Skicka inbjudan. (Om barnet inte har något e-postkonto eller mobilnummer väljer du Skapar ett nytt för dem.)

 4. Låt personen du bjuder in acceptera din inbjudan från e-postmeddelandet eller sms:et personen får.

 5. Du kan också gå till account.microsoft.com/family, och i avsnittet Meddelanden längst upp på sidan under Väntande medlem och välja Acceptera nu bredvid personens e-postadress. Du måste logga ut så att personen du försöker lägga till kan logga in och gå med i familjegruppen. 

 6. Logga in igen och slutför konfigurationen av kontrollfunktionerna för barnets konto.


Lägga till ett barnkonto på datorn för familjegruppen

Om barnet redan har ett användarkonto på datorn kan du lägga till det i din familjegrupp.

 1. Be ditt barn logga in på datorn.
 2. Välj Start > Inställningar och sedan Konton .
 3. Välj Din information.
 • Om ditt barn inte brukar logga in med ett Microsoft-konto väljer du Logga in med ett Microsoft-konto och anger barnets e-postadress. Du använder barnets e-postadress för att lägga till barnet i din familjegrupp om en liten stund.
 • Om en e-postadress redan är kopplad till barnets konto antecknar du den. Du använder den för att lägga till barnet i din familjegrupp.
 1. Sedan kan du logga in på account.microsoft.com/family och lägga till barnet i din familjegrupp. Fram till det att barnen accepterar din e-postinbjudan att gå med i familjegruppen kan de logga in utan att deras konton övervakas eller begränsas.

Lägg till en familjemedlem på Xbox One

Hur du lägger till någon i din familjegrupp på Xbox One beror på om de är nya på Xbox Live eller om de redan har ett Xbox Live-konto. Barn som är nya på Xbox Live lägger du till i familjegruppen på konsolen. Sedan hanterar du deras familjeinställningar på account.microsoft.com/family. Annars visas de inte i listan över familjemedlemmar på konsolen.

Om ditt barn inte har något Xbox Live-konto

 1. Tryck på Xbox-knappen  för att öppna guiden och välj sedan Logga in och logga in med ditt konto.
 2. Tryck på Xbox-knappen  igen och välj System > Inställningar  > Konto > Familjeinställningar > Hantera familjemedlemmarLägg till i familj > Lägg till ny.
 3. När personen du vill lägga till ombeds logga in med sin e-postadress för Microsoft-kontot trycker du på B på handkontrollen och för den vänstra spaken nedåt för att välja Skaffa ett nytt konto. Låt sedan personen skapa ett nytt Microsoft-konto enligt anvisningarna.
 4. Välj Lägg till i familj när du uppmanas att göra det.


Om ditt barn har ett Xbox Live-konto på konsolen

 1. Tryck på Xbox-knappen  för att öppna guiden och välj sedan Logga in och logga in med ditt konto.
 2. Tryck på Xbox-knappen  igen och välj System > Inställningar  > Konto > Familjeinställningar > Hantera familjemedlemmarLägg till i familj.
 3. Välj profilen för den person som du vill lägga till och tryck sedan på A-knappen på handkontrollen.


Om ditt barn har ett Xbox Live-konto som inte finns på konsolen

 1. Tryck på Xbox-knappen  för att öppna guiden och välj sedan Logga in och logga in med ditt konto.
 2. Tryck på Xbox-knappen  igen och välj System > Inställningar  > Konto > Familjeinställningar > Hantera familjemedlemmarLägg till i familj > Lägg till ny.
 3. Låt den person som du vill lägga till logga in med sin e-postadress och sitt lösenord för Microsoft-kontot och välj Lägg till i familj när du uppmanas att göra det.

Hantera barnkonton

Mer information om skillnaderna mellan barn- och vuxenkonton och hur du hanterar dem finns i: