Felsöka svart skärm eller tom skärm

Gäller för: Windows 10

Det ska normalt inte hända ofta, men det kan finnas tillfällen då något går fel och enheten visar en svart eller tom skärm. Några vanliga scenarier som kan orsaka en  svart eller tom skärm är anslutningsproblem med bildskärmen, problem med uppdatering av drivrutinen för bildskärmskortet och problem med de senaste uppdateringarna eller installationerna.

På den här sidan går vi igenom felsökningssteg för att kontrollera både maskinvaran och programvaran och för att hjälpa dig att ta reda på orsaken till problemet och hur du kan lösa det.

Instruktionerna kan se komplicerade ut vid en första anblick, men följ dem bara i ordning, steg för steg, så ska du kunna lösa ditt problem.

Det ska normalt inte hända ofta, men det kan finnas tillfällen då något går fel och enheten visar en svart eller tom skärm. Några vanliga scenarier som kan orsaka en  svart eller tom skärm är anslutningsproblem med bildskärmen, problem med uppdatering av drivrutinen för bildskärmskortet och problem med de senaste uppdateringarna eller installationerna.

På den här sidan går vi igenom felsökningssteg för att kontrollera både maskinvaran och programvaran och för att hjälpa dig att ta reda på orsaken till problemet och hur du kan lösa det.

Instruktionerna kan se komplicerade ut vid en första anblick, men följ dem bara i ordning, steg för steg, så ska du kunna lösa ditt problem.

Om du har problem med en svart eller tom skärm innan inloggningsskärmen visas, kan du prova följande åtgärder i den här ordningen:

Åtgärd 1: Prova att aktivera skärmen med en Windows-tangentkombination

Vi provar att aktivera din enhet och ser om det hjälper. Tryck på CapsLock eller NumLock för att se om statuslampan ovanför tangenten börjar lysa.

Om statuslampan börjar lysa gör du något av följande för att försöka aktivera enheten:

 • Om du har ett tangentbord anslutet trycker du på Windows-tangenten  + Ctrl + Skift + B. Om du är i surfplatteläget trycker du samtidigt på knapparna för volym upp och volym ned tre gånger inom två sekunder.

  Om Windows svarar hörs en kort ljudsignal och skärmen blinkar eller blir mörkare medan Windows försöker uppdatera skärmen.
   
 • Om du använder en stationär dator trycker du på Ctrl + Alt + Delete, väljer ett konto och försöker logga in.

  Om du inte kan logga in väljer duAv/på-knappen   längst ned till höger på skärmen för att starta om enheten. 

  Om du inte ser Av/på  på skärmen håller du ned strömknappen på enheten i tio sekunder för att stänga av den. Starta sedan enheten igen genom att trycka ner och släppa strömknappen.

Om statuslampan inte börjar lysa håller du ned strömknappen på enheten i tio sekunder för att stänga av den och kopplar sedan bort adaptern. Anslut adaptern igen efter 30 sekunder och starta om enheten.

Om du fortfarande ser en svart eller tom skärm provar du med stegen i Åtgärd 2 för att kontrollera anslutningarna för enheten och bildskärmen.

Åtgärd 2: Kontrollera dina anslutningar

Det kan bero på ett problem med anslutningen för datorn eller bildskärmen. Det finns olika åtgärder du kan försöka med:

Om du använder en stationär dator:

 • Kontrollera att bildskärmen är på och ansluten till elnätet.
 • Koppla bort videokabeln från både bildskärmen och datorn och anslut den ordentligt på nytt. När du har anslutit videokabeln igen försöker du att flytta muspekaren på bildskärmen.
 • Beroende på vilken dator du har kan du prova att använda en tangentbordsgenväg för att öka bildskärmens ljusstyrka.
 • Om du har en TV ansluten till datorn ser du till att den är påslagen och inställd på ingången för datorn.
 • Prova att ansluta till andra videoutgångar på datorn. Om drivrutinen ändras kan videosignalen ibland skickas till ett annat bildskärmskort eller en annan utgång.
 • Om du har ett eget bildskärmskort installerat och anslutet till bildskärmen provar du att ansluta bildskärmen till den inbyggda videoanslutningen på moderkortet.

Om du använder en bärbar dator eller surfplatta:

 • Om den sitter i en dockningsstation tar du bort den tillfälligt. Se till att locket på den bärbara datorn är helt öppet efter borttagningen.
 • Se till att den externa bildskärmen är påslagen och ansluten.
 • Beroende på vilken enhet du har kan du prova att använda en tangentbordsgenväg för att öka bildskärmens ljusstyrka.
 • Kontrollera om någon av kablarna är skadad (DVI, VGA, HDMI, Thunderbolt, DisplayPort), att kablarna är korrekt anslutna och att det inte är fel på någon adapter (till exempel DVI-till-VGA).

Om du använder flera bildskärmar provar du att projicera video på en annan bildskärm. Tryck på Windows-tangenten   + P, välj en bildskärm och tryck sedan på Retur.

Om anslutningarna fungerar bra och du fortfarande ser en svart eller tom skärm provar du med stegen i Åtgärd 3 för att ta bort antivirusprogramvara från tredje part.

Åtgärd 3: Ta bort antivirusprogram från tredje part

Vissa antivirusprogram från tredje part har visat sig orsaka svarta eller tomma skärmar. Du kan tillfälligt avinstallera programvaran för att se om det var den som orsakade problemet, och sedan installera om programvaran när enheten fungerar som den ska igen.

Enheten blir inte oskyddad om du tar bort programvaran eftersom Windows Defender Antivirus aktiveras automatiskt om inget annat antivirusprogram körs. Mer information om Windows-säkerhet

För att kunna ta bort antivirusprogramvara från tredje part måste du först logga in i Windows med felsäkert läge. Anvisningar för hur du loggar in på Windows med felsäkert läge finns i avsnittet “Från svart eller tom skärm” på sidan Starta datorn i felsäkert läge i Windows 10 .

När enheten är i felsäkert läge väljer du Start  och sedan Inställningar  > System  > Appar och funktioner. Välj Sortera efter namn och ändra alternativet till Sortera efter installationsdatum. Välj det antivirusprogram från tredje part som du vill ta bort och välj sedan Avinstallera. När du har tagit bort antivirusprogrammet från tredje part startar du om enheten.

Om du fortfarande ser en svart eller tom skärm provar du med stegen i Åtgärd 4 för att göra en ren start.

 

Åtgärd 4: Genomför en ren start 

När du startar Windows med en normal start startas flera program och tjänster automatiskt, och dessa körs sedan i bakgrunden. Dessa appar och tjänster innefattar grundläggande systemprocesser, antivirusprogramvara, systemverktyg och andra program som har installerats tidigare.

Vid en “ren start” startar Windows med en minimal uppsättning drivrutiner och startprogram så att du kan avgöra om problemet orsakas av ett program som körs i bakgrunden. En ren start är främst avsedd för felsökning av problem med programvarukompatibilitet.

Följ först instruktionerna i Gör en ren start i Windows. Det är viktigt att veta att problemet med den svarta eller tomma skärmen inte åtgärdas genom att du kör en ren start.

Men om problemet inte förekommer när enheten har startats med en ren start kan du avgöra om ett startprogram eller starttjänst orsakar problemet genom att systematiskt aktivera eller inaktivera dem och sedan starta om enheten.

När du har startat om enheten med en ren start kan du gå till avsnittet med felsökningssteg för att installera, avinstallera eller köra program på sidan Gör en ren start i Windows för att ta reda på hur du kan kontrollera om ditt problem orsakas av ett startprogram eller en starttjänst.

När du är klar med felsökningen går du till avsnittet ”Återställ datorn så att den startar som vanligt” på samma sida.

Om du fortfarande ser en svart eller tom skärm efter den rena starten försöker du med stegen i Åtgärd 5 för att kontrollera om ditt grafikkort stöds i Windows 10.

Åtgärd 5: Kontrollera om Windows 10 stöder ditt grafikkort

Om du har problem med en svart eller tom skärm kan de bero på att grafikkortet inte är kompatibelt med Windows 10.

Det bästa sättet att kontrollera detta är att gå till grafikkortstillverkarens webbplats där du kan hämta de senaste grafikkortsdrivrutinerna för Windows 10 och ta reda på om grafikkortet är kompatibelt med Windows 10.

Om en inloggningsskärm visas och skärmen sedan blir svart eller tom kan du prova följande åtgärder:

Åtgärd 1: Prova att aktivera skärmen med en Windows-tangentkombination.

Vi provar att aktivera din enhet och ser om det hjälper.

Om du har ett tangentbord anslutet trycker du på Windows-tangenten  + Ctrl + Skift + B. Om du är i surfplatteläget trycker du samtidigt på knapparna för volym upp och volym ned tre gånger inom två sekunder.

Om Windows svarar hörs en kort ljudsignal och skärmen blinkar eller blir mörkare medan Windows försöker uppdatera skärmen

Om du fortfarande ser en svart eller tom skärm kan du prova med stegen i Åtgärd 2 och se om du kan öppna Aktivitetshanteraren för att starta om Utforskaren.

Åtgärd 2: Försök att öppna Aktivitetshanteraren för att starta om Utforskaren

Om du ser en del innehåll eller en markör på den svarta eller tomma skärmen kan du prova att öppna Aktivitetshanteraren så att du kan starta om Utforskaren. Gör så här:

 1. Tryck på Ctrl + Alt + Delete och välj sedan Aktivitetshanteraren.
 2. Sök efter Utforskaren under fliken Processer. Högerklicka på Utforskaren, och välj sedan Starta om.
 3. Om det inte fungerade väljer duArkiv längst upp till vänster i Aktivitetshanteraren och sedan Kör ny aktivitet. Skriv explorer.exe och välj sedan Ok.

Om du fortfarande ser en svart eller tom skärm provar du med stegen i Åtgärd 3 för att återställa till en tidigare drivrutin för bildskärmskortet.

Åtgärd 3: Återställ bildskärmskortets drivrutin

Om du har problem med en svart eller tom skärm och om Windows fungerade korrekt före en uppdatering, kan du återställa drivrutinen för bildskärmskortet för att ångra ändringarna som gjordes när du uppdaterade Windows 10.

För att kunna göra detta måste du först logga in i Windows med felsäkert läge. Anvisningar för hur du loggar in på Windows med felsäkert läge finns i avsnittet “Från svart eller tom skärm” på sidan Starta datorn i felsäkert läge i Windows 10 .

När enheten är i felsäkert läge gör du följande för att återställa drivrutinen för bildskärmskortet:

 1. Öppna Enhetshanteraren genom att skriva enhetshanteraren i sökrutan i Aktivitetsfältet, välja Enhetshanteraren och välja pilen för att utöka Bildskärmskort.
 2. Under Bildskärmskort högerklickar du på alternativet och väljer Egenskaper.
 3. Välj fliken Drivrutin och välj sedan Återställ tidigare drivrutin > Ja.
 4. Stäng av enheten och aktivera den sedan igen.

Om du fortfarande ser en svart eller tom skärm provar du med stegen i Åtgärd 4 för att avinstallera drivrutinen för bildskärmskortet.

Åtgärd 4: Avinstallera drivrutinen för bildskärmskortet

Drivrutinsuppdateringar för Windows 10 och många enheter (t.ex. nätverkskort, bildskärmar, skrivare och grafikkort) laddas ner och installeras automatiskt när du uppdaterar Windows 10.

Det är troligt att du redan har den senaste drivrutinen. Men om du har problem med en svart eller tom skärm kan du prova att åtgärda det genom att avinstallera drivrutinen.

Om du vill göra det ser du först till att Windows är i felsäkert läge.

När enheten är i felsäkert läge gör du följande för att avinstallera drivrutinen för bildskärmskortet:

 1. Öppna Enhetshanteraren genom att skriva enhetshanteraren i sökrutan i Aktivitetsfältet, välja Enhetshanteraren och välja pilen för att utöka Bildskärmskort.
 2. Under Bildskärmskort högerklickar du på alternativet och väljer Egenskaper.
 3. Välj fliken Drivrutin, välj Avinstallera > OK.
 4. Stäng av enheten och aktivera den sedan igen.

Om du fortfarande ser en svart eller tom skärm provar du med stegen i Åtgärd 5 för att ta bort antivirusprogramvara från tredje part.

Åtgärd 5: Ta bort antivirusprogram från tredje part

Vissa antivirusprogram från tredje part har visat sig orsaka svarta eller tomma skärmar. Du kan tillfälligt avinstallera programvaran för att se om det var den som orsakade problemet, och sedan installera om programvaran när enheten fungerar som den ska igen.

Enheten blir inte oskyddad om du tar bort programvaran eftersom Windows Defender Antivirus aktiveras automatiskt om inget annat antivirusprogram körs. Mer information om Windows-säkerhet


Om du vill göra det ser du först till att Windows är i felsäkert läge.

När enheten är i felsäkert läge väljer du Start och sedan Inställningar  > System  > Appar och funktioner. Välj Sortera efter namn och ändra alternativet till Sortera efter installationsdatum. Välj det antivirusprogram från tredje part som du vill ta bort och välj sedan Avinstallera. När du har avinstallerat antivirusprogramvaran från tredje part startar du om enheten.

Om du fortfarande ser en svart eller tom skärm provar du med stegen i Åtgärd 6 för att återställa enheten till en tidigare tidpunkt med Systemåterställning.

Åtgärd 6: Använda Systemåterställning

Använd Systemåterställning för att återställa Windows till en tidigare tidpunkt, en så kallad återställningspunkt. En systemåterställning ändrar inte dina personliga filer, men kan ta bort nyligen installerade appar och drivrutiner. Återställningspunkter skapas när du installerar en ny app, drivrutin eller uppdatering, eller när du skapar en systemåterställningspunkt manuellt.

Mer information om hur du återställer enheten med Systemåterställning finns i avsnittet "Återställa från en systemåterställningspunkt" på sidan Återställningsalternativ i Windows 10.

Om du fortfarande ser en svart eller tom skärm provar du med stegen i Åtgärd 7 för att avinstallera nya uppdateringar.

Åtgärd 7: Avinstallera nya uppdateringar

Om du nyligen har installerat en uppdatering kan du försöka lösa problemet genom att avinstallera uppdateringen. Gör först detta för att se till att Windows är i felsäkert läge.

När enheten är i felsäkert läge följer du dessa steg för att avinstallera nya uppdateringar:

 1. Välj Start   och sedan Inställningar  > Uppdatering och säkerhet > Windows Update > Avancerade alternativ > Visa uppdateringshistorik > Avinstallera uppdateringar.
 2. Markera uppdateringen du vill ta bort och välj sedan Avinstallera.

Om du fortfarande ser en svart eller tom skärm följer du stegen i Åtgärd 8 för att göra en ren start.

Åtgärd 8: Genomför en ren start

När du startar Windows med en normal start startas flera program och tjänster automatiskt, och dessa körs sedan i bakgrunden. Dessa appar och tjänster innefattar grundläggande systemprocesser, antivirusprogramvara, systemverktyg och andra program som har installerats tidigare.

Vid en “ren start” startar Windows med en minimal uppsättning drivrutiner och startprogram så att du kan avgöra om problemet orsakas av ett program som körs i bakgrunden. En ren start är främst avsedd för felsökning av problem med programvarukompatibilitet.

Först följer du stegen för att göra en ren start i Windows. Det är viktigt att veta att en ren start inte löser problemet med en svart eller tom skärm.

Men om problemet inte förekommer när enheten har startats med en ren start kan du avgöra om ett startprogram eller starttjänst orsakar problemet genom att systematiskt aktivera eller inaktivera dem och sedan starta om enheten.

När du har startat om enheten med en ren start kan du gå till avsnittet med felsökningssteg för att installera, avinstallera eller köra program på sidan Gör en ren start i Windows. Där kan du se hur du kontrollerar om ditt problem orsakas av ett startprogram eller en starttjänst.

När du är klar med felsökningen går du till avsnittet ”Återställ datorn så att den startar som vanligt” på samma sida.

Om du ser en svart eller färgad skärm med punkter som rör sig i ett litet cirkulärt mönster efter att du startat om enheten betyder det vanligtvis att uppdateringarna slutförs. I så fall behöver du bara vänta.

Men om dessa punkter stannar kvar på skärmen för länge efter en uppdatering kan du ha grafikkort eller drivrutiner som inte är kompatibla eller som inte matchar. Prova dessa åtgärder i följande ordning:

Åtgärd 1: Starta om enheten

En indikation på att du kanske behöver starta om enheten är att det inte finns någon hårddiskaktivitet. Om indikatorlampan på hårddisken är släckt provar du att starta om enheten.

Om omstarten inte fungerar provar du stegen i Åtgärd 2 för att koppla från all USB-utrustning du inte behöver.

Åtgärd 2: Koppla från onödig USB-utrustning.

Ibland kan enhetens externa enheter orsaka problem. Koppla från alla enheter du inte behöver och håll sedan ner strömknappen på enheten i tio sekunder för att stänga av den. Tryck sedan och släpp strömknappen för att aktivera enheten igen.

Om det inte fungerar provar du stegen i Åtgärd 3.

Åtgärd 3: Lär dig mer om felsökning av Windows Update-problem

Om du vill ha mer hjälp med Windows Update-fel och andra problem kan du se något av följande: