Innehållsförteckning
×

Om du har problem med pekskärmen på Surface (inklusive fysiska skador på skärmen), behöver drivrutiner för pekskärmen eller inbyggd programvara eller om du vill inaktivera touch på Surface kan du prova följande lösningar.

Identifiera problemet

Välj ditt problem om du vill se en mer detaljerad beskrivning. Om beskrivningen matchar ditt problem väljer du länken med rekommenderad lösning. Om ditt problem inte visas kan du läsa Standardfelsökning för pekskärm.

Obs!: Om du använder en annan enhet Windows 11 istället för en Surface fungerar inte de här stegen. Om så är fallet kontaktar Windows 11 enhetstillverkaren för felsökningssupport.

 • När du trycker någonstans eller på ett visst område av skärmen händer ingenting.

 • Varken multitouch (till exempel dra ihop för att zooma) eller pekgester med ett finger fungerar.

 • Pennanteckningar fungerar inte.

 • Det fungerar att klicka, utföra andra åtgärder med musen och skriva.

Rekommenderad lösning: Standardfelsökning för pekskärm

 • Multitouchgester, som dra ihop för att zooma och svepa, fungerar inte.

 • Pekgester med ett finger, till exempel rullning och trycka för att öppna appar, fungerar.

 • Pennanteckningar fungerar inte.

 • Det fungerar att klicka, utföra andra åtgärder med musen och skriva.

 • När du rör skärmen svarar en annan del av skärmen. Om du till exempel trycker på höger sida av skärmen svarar något på vänster sida av skärmen.

Rekommenderad lösning: Standardfelsökning för pekskärm

 • När du trycker för att öppna en app eller fil tar det lång tid innan appen eller filen öppnas.

 • Det tar lång tid att svara på tryckinmatningar.

Rekommenderad lösning: Förbättra Surface prestanda

Obs!: Prestanda för pekgester beror på enhetens förmåga att bearbeta åtgärder och aktiviteter, inte på själva pekskärmen.

 • Surface reagerar som om någon rör vid skärmen, men ingen gör det.

 • Vita punkter visas på en del av eller på hela skärmen.

 • De här spökgesterna stör när du använder musen, klickar eller skriver.

Om du upplever något av dessa problem kan du gå till Felsökning av standard-pekskärm.

 • Du kanske vill inaktivera alla pekfunktioner på Surface.

 • Observera att när du inaktiverar touch så inaktiveras även pektillbehör som Surface-pennan, Surface Dial och pektangentbordet i Windows.

Rekommenderad lösning: Aktivera och inaktivera pekskärmen i Windows

 • När du försöker rita eller göra pennanteckningar med Surface-pennan i Surface fungerar det inte, och pennan känns inte igen av Surface.

 • Dessutom kanske inte pekskärmen på Surface fungerar.

Rekommenderad lösning: Felsöka Microsoft Surface-pennan

 • När du öppnar Enhetshanteraren visas inte den inbyggda programvaran för Surface Touch.

 • Drivrutinen för HID-kompatibel pekskärm saknas i Enhetshanteraren.

 • Det visas en gul varningstriangel eller ett fel bredvid den inbyggda programvaran eller drivrutinerna för Surface Touch i Enhetshanteraren.

Rekommenderad lösning:  Standardfelsökning medpekskärm, eller så kan du ladda ned drivrutiner och inbyggd programvara för Surface.

 • Surface-pekskärmen är skadad. Detta innefattar sprickor, bubblor, små defekter och andra fysiska skador.

Rekommenderad lösning: Sprucken skärm eller fysisk skada på Surface 

Se Ladda ner drivrutiner och inbyggd programvara till Surface.

Varning!: Under felsökningen kan det fastställas att din Surface måste återställas eller bytas ut. Mer information om hur du säkerhetskopierar dina data finns i Säkerhetskopiera data på din Surface.

Standardfelsökning för pekskärm

Har du inte anslutit ett tangentbord eller en mus? Beroende på ditt problem kanske du inte kan utföra de här stegen. Vi rekommenderar att du använder Surface Type Cover eller ett tangentbord eller en mus med USB eller Bluetooth.

Varning!: Utför inte de här stegen på en Surface Pro X, den kan placera din Surface i ett oanvändbart tillstånd och föra över dina data på risk. 

 1. Gå till Starta> Inställningar > Windows uppdateringar> Sök efter uppdateringar.

 2. När uppdateringarna har installerats väljer du Starta om nu, under Windows Update. Din Surface kan starta om flera gånger, beroende på vilka uppdateringar som installeras.

Om du vill kontrollera om detta löste problemet använder du en pekgest för att öppna ett program som Microsoft Edge eller en annan webbläsare. Försök sedan rulla, dra ihop för att zooma, svepa in från höger och göra en lång tryckning för att testa pekfunktionerna. Om pekskärmen inte fungerar när du har gjort detta fortsätter du med lösning 2.

Tips: Har du problem med att hämta uppdateringar? Vill du köra diagnostik för Surface? Om du vill åtgärda problem med Windows Update och få åtkomst till en rad tester för Surface kan du kolla in Diagnostikverktyg för Surface.

Behöver du bara en drivrutin eller inbyggd programvara till Surface? Se Ladda ner drivrutiner och inbyggd programvara till Surface.

Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) är en typ av programvara som hjälper Windows att kommunicera med Surfaces maskinvara. Eftersom UEFI fungerar oberoende av Windows fungerar testningen av maskinvara i UEFI om problemet är maskinvarurelaterat. Om pekgester inte fungerar i UEFI har enheten troligtvis ett maskinvarufel och behöver service. Om touch fungerar i UEFI, innebär problemet antagligen Windows eller drivrutin för pekskärm. Följ dessa steg för att starta med UEFI och testa touch-funktioner: 

 1. Gå till Start  > Av/på  > Stäng av.

 2. När Surface är avstängd håller du ned volymhöjningsknappen och trycker på strömknappen tills en Microsoft- eller Surface-logotyp visas på skärmen.

 3. När du är i UEFI trycker du på Surface-skärmen och ser om den reagerar normalt. Prova att navigera i UEFI genom att trycka på olika menyalternativ. Sedan, beroende på hur Surface svarar på pekgester, följer du något av följande steg:

  • Om touch inte fungerar på din Surface har din pekskärm antagligen drabbats av ett maskinvarufel. Gå till Service och reparation av enhetför att starta ett serviceärende för din Surface. Om du vill komma i kontakt med en Surface-supporttekniker kan du kontakta oss.

  • Om pekplattan fungerar på din Surface väljer du EXIT, följer eventuella anvisningar på skärmen och startar om Windows. Fortsätt sedan med lösning 3.

 1. Skriv enhetshanteraren i sökrutan i Aktivitetsfältetoch välj sedan Enhetshanteraren i resultatet.

 2. Utöka kategorin HID-enheter (Human Interface Devices).

 3. Högerklicka på Intel(R) Precise Touch Device, välj Avinstallera enhetoch välj sedan Avinstallera i dialogrutan Avinstallera enhet.

 4. Högerklicka på HID-kompatibel pekskärm, välj Avinstallera enhetoch välj sedan Avinstallera i dialogrutan Avinstallera enhet. Om du ser två drivrutiner för HID-kompatibel pekskärm högerklickar du på den första, väljer Avinstallera enhet, väljer Avinstallera och upprepar processen för den andra drivrutinen.

  Installera drivrutin för HID-kompatibel pekskärm

 5. Från menyn Åtgärd väljer du Sök efter maskinvaruförändringar. Du kanske även behöver starta om Surface. Pekskärmsdrivrutinen laddas ned och installeras automatiskt när du är ansluten till Internet.

 6. Använd en pekgest för att öppna ett program som Microsoft Edge eller en annan webbläsare och försök rulla, dra ihop för att zooma, svepa in från höger och göra en lång tryckning för att testa pekfunktionerna.

Fortfarande problem? Fortsätt till lösning 4.

Varning!: Kalibrera inte om pekskärmsinställningarna manuellt. Surface-enheter är fabrikskalibrerade och optimerade för penn- och tryckinmatning för att fungera så bra som möjligt. Om någon kalibrerar om din Surface manuellt eller om standardkalibreringen ändras av någon anledning kan det ha orsakat problemet med din enhet.

 1. I sökrutan i Aktivitetsfältet skriver du kalibrera och väljer sedan Kalibrera skärmen för penn- eller tryckinmatning i listan med resultat. (Om du använder en mus välj Start  och sedan Kalibrera skärmen för penn- eller tryckinmatning.)

 2. Tryck på Tab tills du har valtÅterställoch tryck sedan på Enter.  (Om du använder en mus väljer du Återställ.) Om Återställ inte är tillgängligt (visas nedtonat) är kalibreringen av touch på Surface en fabriksinställning. Fortsätt till lösning 5.

 3. Tryck på Tab tills du har valt Ja, tryck på Enteroch följ anvisningarna på skärmen för att kalibrera Surface. (Om du använder en mus väljer du Jaoch följer sedan anvisningarna på skärmen för att kalibrera om Surface.)

 4. Starta om din Surface och testa att pekskärmen fungerar korrekt.

Om du vill kontrollera om detta löste problemet använder du en pekgest för att öppna ett program som Microsoft Edge eller en annan webbläsare och försöker rulla, dra ihop för att zooma, svepa in från höger och göra en lång tryckning för att testa pekfunktionerna.

Fortfarande problem? Fortsätt till lösning 5.

Nu måste du kontrollera att problemet inte beror på Surface-enheten. Följande tabell kan användas för att avgöra vilket återställningsalternativ som passar för din situation.

Typ av återställning

Vad den gör

Hur den påverkar dig

Återställa Surface helt eller till en tidigare tidpunkt

Den här metoden gör att enheten återgår till fabriksinställningarna, precis som den var första gången du tog ut den ur förpackningen. Den använder en version av Windows som finns lagrad på hårddisken. Det fungerar bra om det inte finns några problem med den version av Windows som finns lagrad på hårddisken.

 • Information går förlorad

 • Inställningar återgår till fabriksinställningarna

 • Du måste installera om alla appar

 • Du måste troligtvis installera uppdateringar efter återställningen

Skapa och använda en USB-återställningsenhet

Det här är den mest grundliga återställningsmetoden. Den version av Windows som finns lagrad på Surface-enhetens hårddisk installeras om helt och hållet.

 • Information går förlorad

 • Inställningar återgår till fabriksinställningarna

 • Du måste installera om alla appar

 • Du kan behöva installera uppdateringar efter återställningen

 • Du måste ha en USB-enhet

När du har återställt och konfigurerat enheten använder du en pekgest för att öppna ett program som Microsoft Edge eller en annan webbläsare och försöker rulla, dra ihop för att zooma, svepa in från höger och göra en lång tryckning för att testa pekfunktionerna.

Om en återställning löste problemet har något ändrats i enhetens programvara som gjorde att pekskärmen inte fungerade korrekt. Kontrollera pekskärmens funktion när du lägger till program och appar på enheten. 

Se till att installera alla tillgängliga uppdateringar för Surface när du har gjort en återställning. Information om hur du gör detta finns i Installera uppdateringar för Surface och Windows.

Fortfarande problem? Din pekskärm har troligtvis ett maskinvarufel. Gå till Service och reparation av enhet för att starta ett serviceärende för din Surface. Om du vill komma i kontakt med en Surface-supporttekniker kan du kontakta oss.

Vill du ge oss feedback om Surface? Lär dig hur du använder Feedbackhubben i Windows för att ge feedback om din upplevelse av Surface och berätta för oss var vi kan förbättra den.

Vill du ett mer djupgående och tekniskt innehåll? Kolla in Microsoft Docsom du vill läsa dokument utformade för slutanvändare, utvecklare och IT-proffs.

Relaterade ämnen

Tips: Har du problem med Surface? Försök åtgärda det med diagnostikverktyget för Surface.

Om du har problem med pekskärmen på Surface (inklusive fysiska skador på skärmen), behöver drivrutiner för pekskärmen eller inbyggd programvara eller om du vill inaktivera touch på Surface kan du prova följande lösningar.

Identifiera problemet

Välj ditt problem om du vill se en mer detaljerad beskrivning. Om beskrivningen matchar ditt problem väljer du länken med rekommenderad lösning. Om ditt problem inte visas kan du läsa Standardfelsökning för pekskärm.

Obs!: Om du använder en annan Windows 10-enhet än Surface fungerar inte dessa steg. I så fall kontaktar du tillverkaren av Windows 10-enheten för att få hjälp med felsökningen.

 • När du trycker någonstans eller på ett visst område av skärmen händer ingenting.

 • Varken multitouch (till exempel dra ihop för att zooma) eller pekgester med ett finger fungerar.

 • Pennanteckningar fungerar inte.

 • Det fungerar att klicka, utföra andra åtgärder med musen och skriva.

Rekommenderad lösning: Standardfelsökning för pekskärm

 • Multitouchgester, som dra ihop för att zooma och svepa, fungerar inte.

 • Pekgester med ett finger, till exempel rullning och trycka för att öppna appar, fungerar.

 • Pennanteckningar fungerar inte.

 • Det fungerar att klicka, utföra andra åtgärder med musen och skriva.

 • När du rör skärmen svarar en annan del av skärmen. Om du till exempel trycker på höger sida av skärmen svarar något på vänster sida av skärmen.

Rekommenderad lösning: Standardfelsökning för pekskärm

 • När du trycker för att öppna en app eller fil tar det lång tid innan appen eller filen öppnas.

 • Det tar lång tid att svara på tryckinmatningar.

Rekommenderad lösning: Förbättra Surface prestanda

Obs!: Prestanda för pekgester beror på enhetens förmåga att bearbeta åtgärder och aktiviteter, inte på själva pekskärmen.

 • Surface reagerar som om någon rör vid skärmen, men ingen gör det.

 • Vita punkter visas på en del av eller på hela skärmen.

 • De här spökgesterna stör när du använder musen, klickar eller skriver.

Den rekommenderade lösningen beror på enheten:

 • Du kanske vill inaktivera alla pekfunktioner på Surface.

 • Observera att när du inaktiverar touch så inaktiveras även pektillbehör som Surface-pennan, Surface Dial och pektangentbordet i Windows.

Rekommenderad lösning:  Aktivera och inaktivera pekskärmen i Windows 10

 • När du försöker rita eller göra pennanteckningar med Surface-pennan i Surface fungerar det inte, och pennan känns inte igen av Surface.

 • Dessutom kanske inte pekskärmen på Surface fungerar.

Rekommenderad lösning:  Felsöka Microsoft Surface-pennan

 • När du öppnar Enhetshanteraren visas inte den inbyggda programvaran för Surface Touch.

 • Drivrutinen för HID-kompatibel pekskärm saknas i Enhetshanteraren.

 • Det visas en gul varningstriangel eller ett fel bredvid den inbyggda programvaran eller drivrutinerna för Surface Touch i Enhetshanteraren.

Rekommenderad lösning:  Standardfelsökning medpekskärm, eller så kan du ladda ned drivrutiner och inbyggd programvara för Surface.

 • Surface-pekskärmen är skadad. Detta innefattar sprickor, bubblor, små defekter och andra fysiska skador.

Rekommenderad lösning: Sprucken skärm eller fysisk skada på Surface 

Se Ladda ner drivrutiner och inbyggd programvara till Surface.

Varning!: Under felsökningen kan det fastställas att din Surface måste återställas eller bytas ut. Mer information om hur du säkerhetskopierar dina data finns i Säkerhetskopiera data på din Surface.

Standardfelsökning för pekskärm

Har du inte anslutit ett tangentbord eller en mus? Beroende på ditt problem kanske du inte kan utföra de här stegen. Vi rekommenderar att du använder Surface Type Cover eller ett tangentbord eller en mus med USB eller Bluetooth.

Varning!: Utför inte de här stegen på en Surface Pro X, den kan placera din Surface i ett oanvändbart tillstånd och föra över dina data på risk. 

 1. Gå till Start  > Inställningar  > Uppdatering och säkerhet  > Windows Update > Sök efter uppdateringar.

 2. När uppdateringarna har installerats väljer du Starta om nu, under Windows Update. Din Surface kan starta om flera gånger, beroende på vilka uppdateringar som installeras.

Om du vill kontrollera om detta löste problemet använder du en pekgest för att öppna ett program som Microsoft Edge eller en annan webbläsare. Försök sedan rulla, dra ihop för att zooma, svepa in från höger och göra en lång tryckning för att testa pekfunktionerna. Om pekskärmen inte fungerar när du har gjort detta fortsätter du med lösning 2.

Tips: Har du problem med att hämta uppdateringar? Vill du köra diagnostik för Surface? Om du vill åtgärda problem med Windows Update och få åtkomst till en rad tester för Surface kan du kolla in Diagnostikverktyg för Surface.

Behöver du bara en drivrutin eller inbyggd programvara till Surface? Se Ladda ner drivrutiner och inbyggd programvara till Surface.

Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) är en typ av programvara som hjälper Windows att kommunicera med Surfaces maskinvara. Eftersom UEFI fungerar oberoende av Windows fungerar testningen av maskinvara i UEFI om problemet är maskinvarurelaterat. Om pekgester inte fungerar i UEFI har enheten troligtvis ett maskinvarufel och behöver service. Om touch fungerar i UEFI, innebär problemet antagligen Windows eller drivrutin för pekskärm. Följ dessa steg för att starta med UEFI och testa touch-funktioner: 

 1. Gå till Start  > Av/på  > Stäng av.

 2. När Surface är avstängd håller du ned volymhöjningsknappen och trycker på strömknappen tills en Microsoft- eller Surface-logotyp visas på skärmen.

 3. När du är i UEFI trycker du på Surface-skärmen och ser om den reagerar normalt. Prova att navigera i UEFI genom att trycka på olika menyalternativ. Sedan, beroende på hur Surface svarar på pekgester, följer du något av följande steg:

  • Om touch inte fungerar på din Surface har din pekskärm antagligen drabbats av ett maskinvarufel. Gå till Service och reparation av enhetför att starta ett serviceärende för din Surface. Om du vill komma i kontakt med en Surface-supporttekniker kan du kontakta oss.

  • Om pekplattan fungerar på din Surface väljer du EXIT, följer eventuella anvisningar på skärmen och startar om Windows. Fortsätt sedan med lösning 3.

 1. Skriv enhetshanteraren i sökrutan i Aktivitetsfältetoch välj sedan Enhetshanteraren i resultatet.

 2. Utöka kategorin HID-enheter (Human Interface Devices).

 3. Högerklicka på Intel(R) Precise Touch Device, välj Avinstallera enhetoch välj sedan Avinstallera i dialogrutan Avinstallera enhet.

 4. Högerklicka på HID-kompatibel pekskärm, välj Avinstallera enhetoch välj sedan Avinstallera i dialogrutan Avinstallera enhet. Om du ser två drivrutiner för HID-kompatibel pekskärm högerklickar du på den första, väljer Avinstallera enhet, väljer Avinstallera och upprepar processen för den andra drivrutinen.

  Installera drivrutin för HID-kompatibel pekskärm

 5. Från menyn Åtgärd väljer du Sök efter maskinvaruförändringar. Du kanske även behöver starta om Surface. Pekskärmsdrivrutinen laddas ned och installeras automatiskt när du är ansluten till Internet.

 6. Använd en pekgest för att öppna ett program som Microsoft Edge eller en annan webbläsare och försök rulla, dra ihop för att zooma, svepa in från höger och göra en lång tryckning för att testa pekfunktionerna.

Fortfarande problem? Fortsätt till lösning 4.

Varning!: Kalibrera inte om pekskärmsinställningarna manuellt. Surface-enheter är fabrikskalibrerade och optimerade för penn- och tryckinmatning för att fungera så bra som möjligt. Om någon kalibrerar om din Surface manuellt eller om standardkalibreringen ändras av någon anledning kan det ha orsakat problemet med din enhet.

 1. I sökrutan i Aktivitetsfältet skriver du kalibrera och väljer sedan Kalibrera skärmen för penn- eller tryckinmatning i listan med resultat. (Om du använder en mus välj Start  och sedan Kalibrera skärmen för penn- eller tryckinmatning.)

 2. Tryck på Tab tills du har valtÅterställoch tryck sedan på Enter.  (Om du använder en mus väljer du Återställ.) Om Återställ inte är tillgängligt (visas nedtonat) är kalibreringen av touch på Surface en fabriksinställning. Fortsätt till lösning 5.

 3. Tryck på Tab tills du har valt Ja, tryck på Enteroch följ anvisningarna på skärmen för att kalibrera Surface. (Om du använder en mus väljer du Jaoch följer sedan anvisningarna på skärmen för att kalibrera om Surface.)

 4. Starta om din Surface och testa att pekskärmen fungerar korrekt.

Om du vill kontrollera om detta löste problemet använder du en pekgest för att öppna ett program som Microsoft Edge eller en annan webbläsare och försöker rulla, dra ihop för att zooma, svepa in från höger och göra en lång tryckning för att testa pekfunktionerna.

Fortfarande problem? Fortsätt till lösning 5.

Nu måste du kontrollera att problemet inte beror på Surface-enheten. Följande tabell kan användas för att avgöra vilket återställningsalternativ som passar för din situation.

Typ av återställning

Vad den gör

Hur den påverkar dig

Återställa Surface helt eller till en tidigare tidpunkt

Den här metoden gör att enheten återgår till fabriksinställningarna, precis som den var första gången du tog ut den ur förpackningen. Den använder en version av Windows som finns lagrad på hårddisken. Det fungerar bra om det inte finns några problem med den version av Windows som finns lagrad på hårddisken.

 • Information går förlorad

 • Inställningar återgår till fabriksinställningarna

 • Du måste installera om både skrivbordsappar och Windows Store-appar

 • Du måste troligtvis installera uppdateringar efter återställningen

Skapa och använda en USB-återställningsenhet

Det här är den mest grundliga återställningsmetoden. Den version av Windows som finns lagrad på Surface-enhetens hårddisk installeras om helt och hållet.

 • Information går förlorad

 • Inställningar återgår till fabriksinställningarna

 • Du måste installera om både skrivbordsappar och Windows Store-appar

 • Du måste troligtvis installera uppdateringar efter återställningen

 • Du måste ha en USB-enhet

När du har återställt och konfigurerat enheten använder du en pekgest för att öppna ett program som Microsoft Edge eller en annan webbläsare och försöker rulla, dra ihop för att zooma, svepa in från höger och göra en lång tryckning för att testa pekfunktionerna.

Om en återställning löste problemet har något ändrats i enhetens programvara som gjorde att pekskärmen inte fungerade korrekt. Kontrollera pekskärmens funktion när du lägger till program och appar på enheten. 

Se till att installera alla tillgängliga uppdateringar för Surface när du har gjort en återställning. Information om hur du gör detta finns i Installera uppdateringar för Surface och Windows.

Fortfarande problem? Din pekskärm har troligtvis ett maskinvarufel. Gå till Service och reparation av enhet för att starta ett serviceärende för din Surface. Om du vill komma i kontakt med en Surface-supporttekniker kan du kontakta oss.

Vill du ge oss feedback om Surface? Läs om hur du kan använda Feedbackhubben i Windows 10 för att ge feedback om din upplevelse med Surface och berätta vad vi kan förbättra.

Vill du ett mer djupgående och tekniskt innehåll? Kolla in Microsoft Docsom du vill läsa dokument utformade för slutanvändare, utvecklare och IT-proffs.

Relaterade ämnen

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×