Installera om Windows 10

Gäller för: Windows 10

Om du har problem med Windows 10 på datorn, eller om du vill ha en ny, renare kopia av Windows 10 fri från gamla filer och appar, kan du försöka få bukt med problemen genom att installera om Windows 10.
 

Kontrollera diskutrymmet

Om datorn inte fungerar som väntat eller om du har problem med Windows 10 kan det bero på att du har för lite ledigt diskutrymme. Innan du använder anvisningarna för att installera om Windows 10 kan du prova att frigöra utrymme för att se om det löser problemen. Anvisningar om hur du gör detta finns i Frigöra diskutrymme i Windows 10.

Innan du börjar

Typer av ominstallationer för Windows 10

Följande diagram visar information om olika alternativ som du kan välja för varje typ av installation, inklusive vad som händer med appar, filer, personliga data, och hur mycket diskutrymme som krävs för ominstallationen. Ta hjälp av diagrammet för att avgöra vilket alternativ du ska använda för att installera om Windows 10.

Vi rekommenderar att du börjar med alternativet "Återställa Windows 10" först, sedan "Installera om Windows 10 med installationsmedia" och sedan alternativet Gör en ren installation av Windows 10 med installationsmedia" om det behövs. 

 

Typ av ominstallation Ominstallationsalternativ som du kan välja Vad händer med dina appar 

Vad som händer med dina personliga data som lagras under \Användare

Vad som händer med data som lagras i andra mappar eller enheter  Diskutrymme som krävs 
Återställa Windows 10
 
Behåll mina filer 

Appar som inte medföljde datorn tas bort. 

Bevaras  Bevaras Medel 
Återställa Windows 10 Ta bort allt  Appar som inte medföljde datorn tas bort.   Tas bort  Tas bort  Låg
Behåll allt (standard) Alla appar och inställningar bevaras. Bevaras  Bevaras  Hög
Installera om Windows 10 med installationsmedia Behåll personliga data Alla appar tas bort. Bevaras  Bevaras  Medel
Installera om Windows 10 med installationsmedia Behåll ingenting Alla appar tas bort. Tas bort  Tas bort  Låg

(Det här alternativet tar bort och återskapar alla diskpartitioner.)

Tas bort  Tas bort  Tas bort  Mycket låg

 

Återställa Windows 10

Det här alternativet återställer enheten till ett liknande tillstånd som när du startade enheten för första gången. Alla personliga filer och program som du har installerat tas bort, beroende på vilka filer du valt att behålla. Windows sköter allt automatiskt. Du behöver inte använda någon extern lagringsenhet. Att återställa enheten har mindre påverkan än en ren installation, men kräver ändå tillräckligt med ledigt diskutrymme. 

Du kan återställa datorn från Inställningar, inloggningsskärmen eller med en återställningsenhet eller installationsmedia. Anvisningar för hur du återställer Windows 10 finns i Återställa eller installera om Windows 10.

Om datorn inte har tillräckligt med ledigt utrymme för att återställa Windows 10 får du ett meddelande. I det här fallet använder du stegen i "Installera om Windows 10 med verktyget för att skapa installationsmedia" för att installera om Windows 10.

Installera om Windows 10 med installationsmedia

Det här alternativet använder ett verktyg för att skapa installationsmedia som du kan använda för att helt rensa disken och installera en ny kopia av Windows 10. Det här alternativet kräver att du använder en extern lagringsenhet, till exempel en USB-enhet. Det kräver några extra steg, men tar bort allt så att du får en ren installation.  

Kontrollera att du har följande innan du börjar:

 • En Internetanslutning
 • En extern lagringsenhet, till exempel en USB-enhet, ett SD-kort eller en extern hårddisk med minst 8 GB ledigt utrymme.

Skapa installationsmediet

Först skapar du installationsmediet du behöver för att installera om Windows 10. 

 1. Se till att du har säkerhetskopierat alla filer på enheten som du vill spara på en extern lagringsenhet, till exempel en USB-enhet, ett SD-kort eller en extern hårddisk. Du kan också ladda upp dina filer till OneDrive.
 2. Ladda ned Windows 10-installationsmedia på en separat extern lagringsenhet med minst 8 GB. Allt på enheten tas bort för att slutföra nedladdningen, så se till att den är tom innan du fortsätter. Gör så här:
  1. På en fungerande dator går du till webbplatsen för nedladdning av Microsoft-programvara.
  2. När nedladdningen är klar öppnar du verktyget från skrivbordet och väljer Ja när du får en fråga om du vill tillåta att verktyget gör ändringar på enheten.
  3. När Windows 10-installationsguiden visas accepterar du licensvillkoren och avtalen.
  4. Välj Skapa installationsmedia (USB-flashminne, DVD eller ISO-fil) för en annan dator och välj sedan Nästa.
  5. Välj språk, version och arkitektur (32-bitars eller 64-bitars).
  6. Följ anvisningarna för att skapa installationsmediet och välj sedan Slutför.

Använda installationsmediet för att installera om Windows 10

Anslut installationsmediet som du skapade till datorn och installera om Windows 10.

 1. På den första installationsskärmen anger du språk och andra inställningar och väljer sedan Nästa. Om installationsskärmen inte visas är din dator kanske inte inställd för att kunna startas från en annan enhet. Gå till datortillverkarens webbplats och leta efter information om hur du ändrar datorns startordning. Försök sedan igen.
 2. Välj Installera nu.
 3. Om du har en produktnyckel anger du den på sidan Skriv in produktnyckeln för att aktivera Windows. Om du uppgraderade till Windows 10 utan kostnad eller köpte och aktiverade Windows 10 från Microsoft Store, väljer du Hoppa över så aktiveras Windows automatiskt senare. Mer information finns i Aktivering i Windows 10.
 4. Om du godkänner licensvillkoren väljer du Jag accepterar licensvillkoren på sidan Licensvillkor och väljer sedan Nästa.
 5. Välj Anpassad på sidan Vilken slags installation vill du utföra?
 6. På sidan Var vill du installera Windows? väljer du först en partition och sedan ett formateringsalternativ (om det behövs) och följer sedan anvisningarna.
 7. Välj Nästa när formateringen är klar.
 8. Slutför installationen av Windows 10 genom att följa resten av anvisningarna.

Gör en ren installation av Windows 10 med installationsmedia

Det här alternativet använder ett verktyg för att skapa installationsmedia som du kan använda för att helt rensa disken och installera en ny kopia av Windows 10. Det här alternativet kräver att du använder en extern lagringsenhet, till exempel en USB-enhet. Det kräver några extra steg, men tar bort allt så att du får en ren installation. Den här typen av ren installation tar bort och återskapar systempartitionerna. Den tar bort alla personliga filer på enheten och den partition på hårddisken som för närvarande används för din återställningsenhet.

Kontrollera att du har följande innan du börjar:

 • En Internetanslutning
 • En extern lagringsenhet, till exempel en USB-enhet, ett SD-kort eller en extern hårddisk med minst 8 GB ledigt utrymme.

Skapa installationsmediet

Först skapar du installationsmediet du behöver för att göra en ren installation av Windows 10. 

 1. Se till att du har säkerhetskopierat alla filer på enheten som du vill spara på en extern lagringsenhet, till exempel en USB-enhet, ett SD-kort eller en extern hårddisk. Du kan också ladda upp dina filer till OneDrive.
 2. Ladda ned Windows 10-installationsmedia på en separat extern lagringsenhet med minst 8 GB. Allt på enheten tas bort för att slutföra nedladdningen, så se till att den är tom innan du fortsätter. Gör så här:
  1. På en fungerande dator går du till webbplatsen för nedladdning av Microsoft-programvara.
  2. När nedladdningen är klar öppnar du verktyget från skrivbordet och väljer Ja när du får en fråga om du vill tillåta att verktyget gör ändringar på enheten.
  3. När Windows 10-installationsguiden visas accepterar du licensvillkoren och avtalen.
  4. Välj Skapa installationsmedia (USB-flashminne, DVD eller ISO-fil) för en annan dator och välj sedan Nästa.
  5. Välj språk, version och arkitektur (32-bitars eller 64-bitars).
  6. Följ anvisningarna för att skapa installationsmediet och välj sedan Slutför.

Använda installationsmedia för att utföra en ren installation

Anslut installationsmediet som du skapade till datorn och utföra en ren installation av Windows 10.

 1. Välj Start  och sedan Inställningar > Uppdatering och säkerhet  > Återställning .
 2. Välj Starta om nu under Avancerad start.
 3. Välj Använd en enhet och välj sedan den enhet som motsvarar den externa lagringsenhet som du använder.
 1. När den första Windows-skärmen visas väljer du de alternativ som bäst passar dina behov. Välj sedan Nästa. 
 2. VäljInstallera nu och markera sedan rutan Jag accepterar. Välj Nästa och välj sedan Anpassad: Installera bara Windows (avancerat). Nu visar din enhet en lista med drivrutiner och partitioner. Om flera diskar visas behöver du bara ta bort alla partitioner från den disk där du vill installera Windows.
 3. Markera varje enhet/partition i listan och välj Ta bort. Välj OK när meddelandet för installationsprogrammet för Windows visas.
 4. Slutför steg fem för varje enhet i listan, utom den som det står Inte allokerat utrymme vid. När du är klar ska bara Enhet 0 Inte allokerat utrymme vara kvar.
 5. Välj Nästa.
 6. Windows-installationsskärmen visar du Installerar Windows. När installationen är klar startas enheten om. När det sker kan den försöka starta om från den externa lagringsenheten. Om den första Windows-installationsskärmen ber dig välja språk/tangentbordslayout tar du bort den externa lagringsenheten från enheten och väljer OK. Därmed startas enheten om.
 7. När installationen är klar och enheten har startats om väljer du de inställningar du vill ha för din enhet.

ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)New URL: about:blank