Information om Surface-garanti

Gäller för: Surface

Din nya Surface eller ditt Surface-märkta tillbehör levereras med:

  • En ettårig begränsad maskinvarugaranti 
  • 90 dagars teknisk support*

Utöver den begränsade standardgarantin kan du köpa ytterligare skydd för din Surface (inte tillgängligt i alla länder). Mer information om de två garantityperna och andra vanliga frågor hittar du nedan.

*Både Arc Touch Mouse och Wedge Touch Mouse Surface Edition täcks av en separat treårig begränsad maskinvarugaranti.

Vanliga frågor och svar om garanti


Vanliga frågor och svar om service


Information om standardgaranti och utökad garanti


Din nya Surface levereras med en ettårig begränsad maskinvarugaranti och 90 dagars teknisk support. Standardgarantin omfattar endast maskinvarudefekter och täcker inte oavsiktliga skador Teknisk support tillhandahåller hjälp och teknisk support för förinstallerad programvara under 90 dagar efter köpet.

Om du vill utöka garantin så att den till exempel täcker oavsiktliga skador kan du köpa Microsoft Complete när du köper enheten eller inom 45 dagar efter köpet. Microsoft Complete utökar standardgarantin och innefattar en försäkring vid oavsiktliga skador. Microsoft Complete utökar också den tekniska supporten för förinstallerad programvara till hela varaktigheten för den utökade garantin. Mer information finns i Microsoft Complete.

Mer garantiinformation finns i Surface-garantidokument.