Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Fel i Windows Update - kan inte söka efter uppdateringar

Symptom
När du försöker hämta eller installera uppdateringar från Windows Update på en dator med Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista kan datorn låsa sig. När datorn låser sig under installation visas ett felmeddelande som liknar följande:

Installerar uppdatering X av Y. Stäng inte av datorn

Obs! I det här meddelandet står platshållarna X och Y för en siffra. Om du exempelvis installerar 16 uppdateringar kan följande felmeddelande visas:
Installerar uppdatering 4 av 16.

Eller så kan datorn låsa sig när Windows Update söker efter uppdateringar utan att ett felmeddelande visas.

Eller så kan datorn låsa sig när du har fått följande felmeddelande:

Förbereder konfiguration av Windows.

Stäng inte av datorn.

Lösning
Lös problemet med en av följande metoder beroende på ditt operativsystem.

Windows 8

Metod 1: Kör sökningen igen

Om genomsökningen låser sig och inte slutförs när Windows Update söker efter uppdateringar försöker du att köra sökningen igen. Om du fortfarande inte kan söka efter uppdateringar fortsätter du till metod 2.
Metod 2: Kör felsökaren för Windows Update


Använd följande metod om Windows Update låser sig vid hämtning. Om problemet kvarstår fortsätter du till metod 3.
Lös det åt mig

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Fix it, klickar på Kör i dialogrutan Filhämtning och följer anvisningarna i guiden Fix it.Anteckningar
 • Den här guiden är kanske enbart på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix it-lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.
Om det fortfarande är problem med att söka efter uppdateringar kan du ställa frågor och få svar från andra användare på Microsoft Community. Om du vill ställa en fråga eller söka efter andra användares inlägg klickar du här.
Metod 3: Utför en systemåterställning
Om du har problem med att installera Windows-uppdateringar använder du följande metod. Om problemet kvarstår fortsätter du till metod 4.

Obs! Om datorn inte är konfigurerad för start från en cd- eller dvd-skiva, eller om Windows redan var installerat på datorn utan cd- eller dvd-skivor, läser du i dokumentationen som medföljde datorn hur du fortsätter.

När du startar datorn med installationsskivan för Windows kan du välja alternativ för systemåterställning vid starten. Gör så här: 
 1. Stäng av datorn manuellt genom att trycka på strömbrytaren.
 2. Slå på datorn genom att trycka på strömbrytaren.
 3. På inloggningsskärmen trycker eller klickar du på ikonen Strömbrytare i det nedre högra hörnet.
 4. Tryck på Skift-tangenten och tryck eller klicka på Starta om.
 5. På sidan Välj ett alternativ trycker eller klickar du på Felsöka och sedan på Avancerade alternativ.
 6. Tryck eller klicka på Systemåterställning. Datorn startas om med systemåterställning. Välj ditt konto för att fortsätta.
 7. På sidan Systemåterställning trycker eller klickar du på Nästa.
 8. Om du ombeds ange den disk som ska återställas, markerar du hårddisken och trycker eller klickar sedan på Nästa.
 9. Klicka på Starta om när återställningen är klar.
Metod 4: Återställ datorn utan att ta bort filer


Obs! När du använder verktyget Återställ datorn utan att ta bort filer återställs den aktuella Windows-installationen till den installerade versionen. Detta kräver också ominstallation av alla uppdateringar som inte finns på installationen. Program som du har installerat från skivor eller webbplatser tas bort. En lista med borttagna program sparas på skrivbordet.
 1. Stäng av datorn manuellt genom att trycka på strömbrytaren.
 2. Slå på datorn genom att trycka på strömbrytaren.
 3. På inloggningsskärmen trycker eller klickar du på ikonen Strömbrytare i det nedre högra hörnet.
 4. Tryck på Skift-tangenten och tryck eller klicka på Starta om.
 5. På sidan Välj ett alternativ trycker eller klickar du på Felsöka och sedan på Avancerade alternativ.
 6. Tryck eller klicka på Återställ datorn utan att ta bort filer.
 7. Tryck eller klicka på Nästa under Återställ datorn utan att ta bort filer.
 8. Följ instruktionerna på skärmen.


Windows 7 och Windows Vista

Metod 1: Kör felsökaren för Windows Update
Använd följande metod om Windows Update låser sig vid hämtningen. Om problemet kvarstår fortsätter du till metod 2.


Lös det åt mig

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på Fix it för din Windows-version. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ stegen i guiden Fix it.

Windows 7Windows Vista

Microsoft fix it banner
Felsökaren Diagnostisera och åtgärda automatiskt vanliga problem med Windows Update kanske automatiskt kan lösa problemet som beskrivs i artikeln.

Den här felsökaren löser många olika sorters problem.
Mer information
Kör nu


Anteckningar
 • Den här guiden är kanske enbart på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix it-lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows XP
Säkerhetskopiera registret (för Windows Vista)
Säkerhetskopiera registret (för Windows 7)


Så här återställer du Windows Update-komponenter:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och tryck på Retur.
 2. Skriv net stop bits i kommandotolken och tryck på Retur.
 3. Skriv net stop wuauserv och tryck på Retur.
 4. Ta bort qmgr*.dat-filerna. Gör det genom att skriva följande kommando och trycka på Retur:
  Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
 5. Skriv cd /d %windir%\system32 och tryck på Retur.
 6. Registrera om BITS och Windows Update-filer genom att skriva följande kommandon och tänk på att skriva Retur efter varje kommando.
  • regsvr32.exe atl.dll
  • regsvr32.exe urlmon.dll
  • regsvr32.exe mshtml.dll
  • regsvr32.exe shdocvw.dll
  • regsvr32.exe browseui.dll
  • regsvr32.exe jscript.dll
  • regsvr32.exe vbscript.dll
  • regsvr32.exe scrrun.dll
  • regsvr32.exe msxml.dll
  • regsvr32.exe msxml3.dll
  • regsvr32.exe msxml6.dll
  • regsvr32.exe actxprxy.dll
  • regsvr32.exe softpub.dll
  • regsvr32.exe wintrust.dll
  • regsvr32.exe dssenh.dll
  • regsvr32.exe rsaenh.dll
  • regsvr32.exe gpkcsp.dll
  • regsvr32.exe sccbase.dll
  • regsvr32.exe slbcsp.dll
  • regsvr32.exe cryptdlg.dll
  • regsvr32.exe oleaut32.dll
  • regsvr32.exe ole32.dll
  • regsvr32.exe shell32.dll
  • regsvr32.exe initpki.dll
  • regsvr32.exe wuapi.dll
  • regsvr32.exe wuaueng.dll
  • regsvr32.exe wuaueng1.dll
  • regsvr32.exe wucltui.dll
  • regsvr32.exe wups.dll
  • regsvr32.exe wups2.dll
  • regsvr32.exe wuweb.dll
  • regsvr32.exe qmgr.dll
  • regsvr32.exe qmgrprxy.dll
  • regsvr32.exe wucltux.dll
  • regsvr32.exe muweb.dll
  • regsvr32.exe wuwebv.dll
 7. Återställ Winsock Gör detta genom att skriva netsh reset winsock och sedan trycka på Retur.
 8. Om du kör Windows XP kan du ange proxyinställningen genom att skriva proxycfg.exe -d i kommandotolken och trycka på Retur.
 9. Starta om BITS- och Windows Update-tjänsterna genom att skriva följande i kommandotolken. Kom ihåg att trycka på Retur efter varje kommando.
  • net start bits
  • net start wuauserv
 10. Rensa BITS-kön om du kör Windows Vista eller Windows 7. Skriv bitsadmin.exe /reset /allusers i kommandotolken och tryck sedan på Retur.
 11. Installera den senaste versionen av Windows Update Agent. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  949104 Skaffa den senaste versionen av Windows Update Agent för hantering av uppdateringar på en dator
 12. Starta om datorn.

Metod 2: Utför en systemåterställning
Om du har problem med att installera uppdateringar från Windows Update använder du följande metod. Om problemet kvarstår fortsätter du till metod 3.

Obs! Du måste vara inloggad i Windows med ett administratörskonto för att kunna använda denna metod. Om din dator tillhör ett nätverk ber du systemadministratören om hjälp. Gå till följande Microsoft-webbplats för mer information om hur du loggar in på Windows som administratör:
Obs! Om datorn inte är konfigurerad för start från en cd- eller dvd-skiva, eller om Windows redan var installerat på datorn utan cd- eller dvd-skivor, läser du i dokumentationen som medföljde datorn hur du fortsätter.

När du startar datorn med installationsskivan för Windows kan du välja alternativ för systemåterställning vid starten. Gör så här: 
 1. Sätt in installationsskivan för Windows Vista eller Windows 7 i enheten och starta om datorn.
 2. Tryck på valfri tangent när du uppmanas att starta från skivan.
 3. Gör följande inställningar när du uppmanas till det och klicka sedan på Nästa:
  • Språk att installera
  • Tids- och valutaformat
  • Tangentbordslayout
 4. Klicka på Reparera datorn.
 5. Klicka på Windows-versionen du vill reparera på sidan Systemåterställningsalternativ och sedan på Nästa.
 6. Klicka på Systemåterställning på sidan Systemåterställningsalternativ.
 7. Klicka på Nästa på sidan Systemåterställning.
 8. Välj en systemåterställningspunkt där du vet att operativsystemet fungerade, och klicka sedan på Nästa.

  Återställningspunkten ska vara ett datum före första gången som felet inträffade. Välj ett datum med hjälp av alternativet Välj en annan återställningspunkt och klicka på Nästa.
 9. Om du ombeds ange den disk som ska återställas, markerar du hårddisken och klickar sedan på Nästa.
 10. Klicka på Slutför på sidan Bekräfta återställningspunkten.
 11. Klicka på Starta om när återställningen är klar.
Metod 3: Genomför en direktuppgradering
Om du genomför en direktuppgradering återställs den aktuella Windows-installationen till versionen på dvd-installationskivan. När du har gjort denna uppgradering måste du installera om alla uppdateringar som inte finns på dvd-installationsskivan.

Obs! Om datorn levererades med Windows installerat kan du granska tillverkarens dokumentationen för information om hur en direktuppgradering görs.

Obs! Vi rekommenderar starkt att du säkerhetskopierar alla personliga filer. Information om hur du säkerhetskopierar dina filer finns på följande Microsoft-webbplats: 
 1. Sätt in dvd-skivan för Windows 7 eller Windows Vista i datorns dvd-enhet.
  • Obs! Om datorn inte är konfigurerad för start från en cd- eller dvd-skiva, eller om Windows redan var installerat på datorn utan cd- eller dvd-skivor, läser du i dokumentationen som medföljde datorn hur du fortsätter.
 2. Klicka på Installera nu i installationsfönstret.
  • Obs! Gör så här om DVD:n inte identifieras automatiskt:
   1. Klicka på Start och skriv sedan Enhet:\setup.exe i rutan Påbörja sökning.

    Obs! Platshållaren Enhet är dvd-enhetens beteckning. Bokstaven är vanligen D.
   2. I listan Program klickar du på Setup.exe.
   3. Klicka på Installera nu i installationsfönstret.
 3. Klicka på Gå online och hämta de senaste uppdateringarna för installation (rekommenderas).
 4. Skriv in cd- eller dvd-nyckeln om du uppmanas att göra detta.
 5. Välj operativsystem på den Installera Windows-sida som du vill uppgradera.
 6. Klicka på Ja för att acceptera licensvillkoren för programvara från Microsoft.
 7. På skärmen Vilken slags installation vill du utföra? klickar du på Uppgradera.
 8. När installationen är klar startar du om datorn.


Mer Information
Mer information om hur du felsöker vanliga problem med Windows Update-installation finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 2700567 – senaste granskning 09/23/2013 06:46:00 – revision: 13.0

Microsoft Windows Update

 • consumertargetwinfy13 KB2700567
Feedback
> ;did=1&t=">