Samlad uppdatering för Windows RT 8.1, Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 i november 2014

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3000850
Viktigt När du installerar den här uppdateringen (3000850) från Windows Update uppdateras 3016437, 3003057 och 3014442are som ingår i installationen.

Uppdateringen för Windows RT 8.1, Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 November 2014 löser problem och innehåller förbättringar av prestanda och tillförlitlighet. Vi rekommenderar att du installerar den här uppdateringen som en del av dina rutiner för regelbundet underhåll. Checka ut den åtgärdade problem i den här uppdateringen. Även Observera att det finns en förutsättning och en krav på omstartför den här uppdateringen.

Nya funktioner och förbättringar
Den här samlade uppdateringen innehåller följande nya funktioner och förbättringar:
 • Uppdaterade språkpaket
 • Säkerhet för skydd på djupet och Schannel-härdning
 • Stöd för nyare maskinvara (tillgång till boot-ordning, förbättringar för SD-kort, USB-felsökning)
 • Förbättrad webbtjänster för enheter (WSD) stöd för skrivare under nätverksswitchar
 • Förbättringar av prestanda och tillförlitlighet i uppdragskritiska miljöer med klustrade virtuella maskiner
 • Förbättrad hantering
 • Ytterligare maskinvarustöd (enheter som kör tredjepartsprogram för diskkryptering kan nu lättare uppgraderas till Windows 8.1)
Novembers uppdatering innehåller även alla tidigare uppdateringar sedan föregående bild i April 2014. Detta är ett bekvämt enda steg så att Windows-klienter och servrar uppdaterade. Till skillnad från vår apriluppdatering måste novemberuppdateringen inte installeras för att fortsatt kunna ta emot säkerhets- eller andra uppdateringar. Vi rekommenderar dock att du distribuerar den till Windows-klienter och servrar för att utnyttja dessa nya funktioner och förbättringar samt att många kända problem som har åtgärdats sedan April. Den här uppdateringen testas noggrant till samma kvalitetsnivå som våra tidigare service packs. Men till skillnad från servicepack uppdateringen ändras inte versionen nummer och inte föråldrad eller ändra alla API: er på ett sätt som skulle kräva ny certifiering i enlighet.
Den här uppdateringen löser problem
Det här uppdateringspaketet åtgärdar de problem som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base.

Lista över åtgärdade problem

Hemanvändare:


För IT-proffs:

Kända problem i denna uppdatering
 • Du får ett 0x800f0922 eller 0x80070005 felmeddelande när du försöker installera den här uppdateringen

  Symptom
  Anta att du har någon av följande konfigurationer:
  • Du har en server med Windows Server 2012 R2 som körs på maskinvara som har UEFI med säker Start aktiveras.
  • Du har en Windows Server 2012 R2-baserade Hyper-V-värd som körs och du kör Generation 2 virtuella datorn Gäst som använder UEFI firmware stöder och som har aktiverat alternativet säker start. Dessutom är gäst virtuella datorn kör Windows Server 2012 R2.
  Uppdatering 3000850 kan inte installeras i dessa konfigurationer och 0x800f0922 eller 0x80070005 felmeddelande visas.

  Lösning
  Lös problemet så här:
  1. Installera den uppdaterade servicing stack-uppdateringen 2975061, och starta sedan om datorn.
  2. Försök installera om uppdateringen.
 • Datorn kan krascha om du återställer systemet till en återställningspunkt som skapades före installationen av Samlad uppdatering 3000850

  Kommentarer
  • Det här problemet gäller bara för Windows 8.1 utgåvor.
  • En installation av en uppdatering för Windows skapar vanligtvis en återställningspunkt ska som systemet kan lyftas tillbaka om installationen eller uppdateringarna orsaka problem. I det här fallet uppstår datorn startfel om du försöker återställa systemet till en återställningspunkt som skapades innan du installerade uppdateringen 3000850.
  • Om datorn har Windows Recovery Environment (WRE) har konfigurerats, återställer systemet själva automatiskt till senast kända fungerande tillstånd.

  temporär lösning
  Undvik det här problemet genom att använda program och funktioner på Kontrollpanelen i stället för Systemåterställning. Klicka på Visa installerade uppdateringar i navigeringspanelen i program och funktionergenom att markera KB3000850 i listan och klicka sedan på Avinstallera.
 • När du har installerat den här uppdateringen på en dator svarar datorn inte under avstängning om du har aktiverat Snabb start.

  Lösning

  Om du inte stöter på problem men har aktiverat Snabb start, installera snabbkorrigering 3042085 innan du installerar uppdateringen November 2014.
  Starta om datorn om du har problem att undvika det här problemet.
 • När du har installerat Säkerhetsuppdatering 2992611 ellerUppdatera 3000850, domänanvändare som loggar in på datorer som ingår i domänen 8.1 Windows uppstår följande problem:
  • Lägga till nytt konto i Windows Live Mail 2012 misslyckas med felkoden 0x80090345.
  • Spara RDP lösenord misslyckas inget uppenbart fel.
  • Ingående Referenshanteraren misslyckas med felkoden 0x80090345.
  • Explorer låser sig när jag försöker kryptera en fil. En WPA-spårning innehåller följande signatur:
   Explorer taking ~664 seconds to Encrypt a file. TID #3376. This is being serviced by LSASS TID #1488 .LSASS TID#3848 is executing the sspCryptUnprotectData call which leads into GetMasterKey. GetMasterKey is taking ~664 seconds (TimesinceLast). LSASS TID 3848. We spend the whole time waiting on LSASS TID 576 which is performing DCLocator pings to find a DC.File Encryption delay/hang is also accounted by the same code change where the backup is required.
  temporär lösning
  Undvik problemet genom att ange värdet för den ProtectionPolicy registerpost som ಻蔸⾷耀 Aktivera lokal säkerhetskopiering av MasterKey i stället för att kräva en RWDC i följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Cryptography\Protect\Providers\df9d8cd0-1501-11 d 1-8c7a-00c04fc297eb
 • Text för DNS-händelser återges inte i snapin-modulen mmc i DNS-hanteraren när du har installerat Samlad uppdatering för Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 (2975719) i augusti 2014 eller en senare version av månatliga uppdateringar på Windows Server 2012 R2-baserade DNS-servrar.

  temporär lösning
  Undvik det här problemet genom att visa DNS-händelser med hjälp av snapin-modulerna Loggboken och Datorhantering.
Så här hämtar du uppdateringen

Metod 1: Windows Update

Den här uppdateringen ingår som en viktig uppdatering från Windows Update. Om du aktiverar automatiska uppdateringar installeras uppdateringen automatiskt.

Hur du genomför uppdateringen med hjälp av Windows Update

 1. Öppna Windows Update genom att svepa från den högra kanten av skärmen (eller peka på det nedre högra hörnet av skärmen och flytta muspekaren) knackar eller klickar du på Inställningar, knackar eller klickar du på ändra datorinställningaroch knacka sedan på eller klicka på uppdatering och återställning.
 2. Knacka eller klicka på Sök nu och vänta medan Windows söker efter de senaste uppdateringarna för datorn.
 3. Om uppdateringar hittas knackar eller klickar du på installera uppdateringar.
 4. Välj Uppdatera 3000850 under valfrioch knackar eller klickar du på Installera.
Obs! Du kan behöva starta om datorn för att slutföra installationen av vissa uppdateringar. Spara och stäng filer och program innan du startar om så att du inte förlorar något arbete eller data.

Mer information om Windows Update finns vanliga frågor och svar om Windows Update.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan även hämta fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center.

HämtaHämta uppdateringspaketet för x 86-baserad Windows 8.1 nu.
HämtaHämta uppdateringspaketet för x 64-baserade Windows 8.1 nu.
HämtaHämta uppdateringspaketet för x 64-baserade Windows Server 2012 R2 nu.

Kommentarer
 • Uppdatering för Windows RT 8.1 kan hämtas från Windows Update.
 • Uppdatering KB3016437 gäller endast för datorer som har rollen Windows Server 2012 R2 Active Directory DS (AD DS) är aktiverat. Om du försöker installera KB3016437 på en Windows-klient eller en Windows-server på vilken AD DS-rollen inte är aktiverad, uppdateringen installeras inte. Det finns inga negativa effekter.


För mer information om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hur du hämtar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälpa till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Uppdatera detaljerad information

Förutsättningar

Om du vill installera den här uppdateringen måste du först installera uppdateringen 2919355 på Windows Server 2012 R2 eller Windows 8.1.

Information om omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen.

Information om vad uppdateringen ersätter

Den här uppdateringen ersätter inte alla tidigare utgivna uppdateringar.

Filinformation

Detaljerad filinformation

En lista över filer som ingår i uppdateringen 3000850, hämta den Filinformation för uppdateringen 3000850.

Hash-filinformation

I följande tabell visas thumbprints för certifikat som används för att signera uppdateringar (MSU). Verifiera tumavtryck för certifikat i den här Microsoft Knowledge Base-artikeln mot tumavtryck för certifikat som anges i uppdateringen att hämta.
FilnamnSHA1 och SHA2
Windows8.1-KB3000850-arm.msuSHA1: 18EE162CF68D6C3E0E127C4692BF8B2D7F57B890
SHA256: B08466D5F8380A092D72BEC80897F13E6F8FEA9943ECCF85D4746BC1886A3FF2
Windows8.1-KB3000850-x64.msuSHA1: 94A08E535C004B860E9434FBD1E2D293583620A2
SHA256: E0E292FF13179FB1F211DB3B2DAE11A1253C046036C7FFF981DC1B2134817539
Windows8.1-KB3000850-x86.msuSHA1: 28CB632E527E2E78FF59432779CD3B9539BC896F
SHA256: A1DB258F260296402BDA8DD55E7CF40CF4452871FD0EDC653E21B3725D659B38
Windows8.1-KB3016437-x64.msuSHA1: 4187471B733E02D40EA8EF1A0F742B6AF122491A
SHA256: 49B6315FB5C93E2F2A35DAC95115F1BBBDEB828373C18F0984625B391C6A94D8
Windows8.1-KB3003057-arm.msuSHA1: E4E73C142DB559889D4CEE4CCF7C5CE2EC7414FD
SHA256: 53A11146CC7FADECD2BC4B8D8BFE75308F605C7A5034844C23F3EAD60652672F
Windows8.1-KB3003057-x64.msuSHA1: D28A8EF73C4064431057DE9E40491F0237A53851
SHA256: A39D4330CB3310C71BA33A10CA5CD51087A0D13E32B18EC8FFDA9C6000424D06
Windows8.1-KB3003057-x86.msuSHA1: 2E7A2FE45D6387D05B7AA5C658F4FFB42D3691A3
SHA256: 47BF8C29997BF8B1790CCB63D35AEA1012080B19C33AC2B19D38DD60390559CF
Windows8.1-KB3014442-arm.msuSHA1: 1D02721C1A9DF57DE2DC4A1C33CD1BAF75898C52
SHA256: 2FE2E168AB3735EC33B4CA1CC10E832A39890C89CEC844E227C0CB8DB53364F9
Windows8.1-KB3014442-x64.msuSHA1: 7144F7A9E3431816253ADED98773797143D2E150
SHA256: BDE0A21A582DB4F0CEACA8EC2EEB6B14B9AA11E3F7A3619B9F4E849A540BD9F4
Windows8.1-KB3014442-x86.msuSHA1: B7A8DCC749C1E9D6C431857E52FF6EE1D03940D4
SHA256: E30146C78EBF3F606E45AE2FF1B7C7414831D86B4FD647AAAE44809EEF82EBA5
Referenser
Finns på terminologi som Microsoft använder för att beskriva programvaruuppdateringar.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Lastnosti

ID članka: 3000850 – Zadnji pregled: 01/17/2016 08:53:00 – Revizija: 16.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1

 • kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB3000850 KbMtsv
Povratne informacije