Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Anpassa behörigheter för SharePoint lista eller bibliotek

Som administratör eller ägare till ett bibliotek, en lista eller en undersökning kan du ändra behörigheterna så att rätt personer har tillgång till de data de behöver samtidigt som du begränsar andras åtkomst.

Obs!: Om du vill lägga till, ändra eller ta bort behörigheter för ett enskilt dokument eller en enskild mapp läser du Dela filer eller mappar i Microsoft 365.

Som standard ärver alla webbplatser, listor och bibliotek i en webbplatssamling behörighetsinställningarna från webbplatsen direkt ovanför dem i webbplatshierarkin. Det innebär att en webbplats ärver behörigheter från webbplatssamlingens rotwebbplats och att en underwebbplats ärver behörigheter från den överordnade webbplatsen. Mappar, listor och dokument ärver behörigheter från den webbplats som innehåller dem o.s.v.

När en lista eller ett bibliotek innehåller fler än 100 000 objekt kan du inte bryta behörighetsarvet i själva listan. Du kan inte heller åter ärva behörigheter i själva listan.

När en mapp innehåller fler än 100 000 objekt kan du inte bryta behörighetsarvet för själva mappen. Du kan inte heller ärva behörigheter på nytt för själva mappen.

Objekt i biblioteket eller mappen som når gränsen (t.ex. en enskild fil eller mapp) påverkas inte, så du kan till exempel bryta arvet för en enskild fil i ett bibliotek med fler än 100 000 objekt.

Om du vill tilldela unika behörigheter till en lista, ett bibliotek eller en undersökning måste du först bryta behörighetsarvet och sedan tilldela unika behörigheter. Du kan göra allt det på sidan Behörigheter. Den här artikeln visar hur du kommer till sidan Behörigheter och bryter behörighetsarvet och ger sedan stegvisa anvisningar för att tilldela eller ändra behörigheter.

Obs!: När en användare delar ett dokument eller ett annat enskilt objekt bryts arvet automatiskt för det objektet. Ärvda behörigheter kopieras till objektet och behörigheter för de användare som objektet delas med läggs till. Men om behörighetsändringar görs för det överordnade objektet tillämpas inte de ändringarna på objektet.

De här anvisningarna gäller för Microsoft Listor, SharePoint i Microsoft 365, Prenumerationsversion av SharePoint Server,SharePoint Server 2019, SharePoint Server 2016 och SharePoint Server 2013.

Visa behörighetssidan iSharePoint

För en lista eller ett bibliotek

 1. Gå till och öppna biblioteket eller listan.

 2. Välj Inställningar Ikon för Inställningaroch sedan Inställningar för bibliotek eller Listinställningar.

  Gå till inställningar, Inställningar för bibliotek

  Om du inte ser Inställningar Ikon för Inställningarväljer du fliken Bibliotek eller Lista för att öppna menyfliksområdet och väljer sedan Inställningar för bibliotek eller Listinställningar i menyfliksområdet.

  Listinställningar i menyfliksområdet
 3. På sidan Inställningar under Behörigheter och hantering väljer du Behörigheter för den här listan eller Behörigheter för det här dokumentbiblioteket.

  Behörigheter för den här länken till dokumentbiblioteket

  Överst på sidan

För en undersökning

 1. Öppna undersökningen.

 2. Välj Inställningar.

  Knappen Inställningar längst upp i en undersökningsöversikt
 3. Välj listrutan och välj Undersökningsinställningar.

  Menyn Inställningar för undersökning med undersökningsinställningar markerade
 4. Välj Behörigheter för den här undersökningen under Behörigheter och hantering på sidan Inställningar.

Om unika behörigheter för enskilda objekt

När du går till sidan Behörigheter kan det hända att ett eller flera meddelanden visas högst upp på sidan:

Bilden visar meddelandet för unika behörigheter för en lista eller ett bibliotek

Här är vad varje meddelande betyder:

 • Vissa objekt i den här listan kan ha unika behörigheter som inte styrs från den här sidan. Visa de här objekten. Det här innebär att ett enskilt objekt i listan, biblioteket eller undersökningen tidigare delats med andra. När du klickar på Visa dessa objekt visas dialogrutan Undantag där det visas vilka de här objekten är. Om du är ägare till objektet klickar du på Hantera behörigheter för att göra ändringar.

 • Det finns användare med begränsad åtkomst på den här webbplatsen. Användarna kan ha begränsad åtkomst om ett objekt eller dokument under webbplatsen har delats med dem. Visa användarna. Det här innebär att om ett objekt har delats med användare, men inte hela listan, biblioteket eller undersökningen, är användarnas åtkomst begränsad till det objekt som delades med dem. Klicka på Visa användare att se vilka de är.

  När du delar ett objekt med en användare får de begränsad åtkomst till webbplatsen för att ge dem åtkomst till objektet. Om du tar bort delningen av objektet fortsätter användaren att ha begränsad åtkomst till webbplatsen (och du ser det här meddelandet), men de har inte åtkomst till några objekt som inte delas med dem.

 • Det här biblioteket ärver behörigheter från den överordnade nivån. (namn på webbplats). Det innebär att arvet ännu inte har brutits för listan, biblioteket eller undersökningen. Mer information om hur du gör det finns i Bryta behörighetsarv nedan.

Överst på sidan

Bryta behörighetsarv i SharePoint

När du bryter behörighetsarvet för en lista, ett bibliotek eller en undersökning och sedan definierar nya behörighetsinställningar blir listan (eller biblioteket) överordnad objekten i den. Objekten under det överordnade objektet ärver nu de nya behörighetsinställningarna (såvida inte objekten har unikt definierade behörigheter).

Utför följande steg för att bryta arvet och tilldela unika behörigheter:

 1. Gå till och öppna listan, biblioteket eller undersökningen.

 2. Gå till sidan Behörigheter med hjälp av stegen i föregående avsnitt.

 3. Om du vill bryta behörighetsarvet från det överordnade objektet väljer du Sluta ärva behörigheter.

  Behörighetskontrollen för listor och biblioteket visar knappen Sluta ärva behörigheter

  Överst på sidan

Tilldela unika behörigheter i SharePoint

Du måste bryta arvet från den överordnade webbplatsen innan du kan tilldela unika behörigheter. När du har brutit arvet enligt stegen i avsnittet ovan utför du följande steg för att tilldela unika behörigheter:

 1. Gå till och öppna listan, biblioteket eller undersökningen.

 2. Gå till sidan Behörigheter med hjälp av stegen i föregående avsnitt.

 3. Välj Bevilja behörigheter på fliken Behörigheter .

  Knappen Ta bort unika behörigheter

  Obs!: Om listan eller biblioteket ärver från det överordnade objektet visas inte Bevilja behörigheter.

 4. I dialogrutan Dela dialogrutan kontrollerar du att Bjud in personer är markerat och skriver namnen på de personer eller grupper som du vill ge åtkomst till i rutan Ange namn eller e-postadresser.

  Dialogrutan Dela

 5. Lägg till ett personligt meddelande om du vill.

 6. Markera eller avmarkera Dela allt i den här mappen, även objekt med unika behörigheter. Detta beviljar eller begränsar åtkomsten till objekt som du redan har angett unika behörigheter för. (Det här alternativet är bara tillgängligt för mappar.)

 7. Behörighetsnivån som beviljas är redigerad som standard, vilket innebär att de personer du bjuder in kan göra några ändringar i listan, biblioteket eller undersökningen. Om du vill tilldela en annan behörighetsnivå, till exempel Skrivskydd , klickar du på Visa alternativ och ändrar markeringen i rutan Välj en behörighetsnivå .

 8. Ett e-postmeddelande skickas till alla i rutan Bjud in personer. Om du inte vill att det ska ske klickar du på Visa alternativ och avmarkerar Skicka en e-postinbjudan.

 9. När du är klar klickar du på Dela.

  Överst på sidan

I vissa fall kan du vilja skapa en Windows Active Directory-säkerhetsgrupp och bevilja åtkomst till ett bibliotek eller en lista till alla personer i Windows-säkerhetsgruppen. Du kanske t.ex. vill ge hela ditt team åtkomst till en lista genom att lägga till teamsäkerhetsgruppen till en SharePoint-grupp. När sedan nya personer läggs till ditt team tilldelar du dem rätt behörigheter genom att helt enkelt lägga till dem i rätt Windows-säkerhetsgrupp. Mer information om Windows-säkerhetsgrupper finns i Active Directory-säkerhetsgrupper.

Obs!: Du kan inte tilldela åtkomst till en distributionsgrupp som inte är en Windows-säkerhetsgrupp.

Ändra behörighetsnivåer i SharePoint

Du måste bryta arvet från den överordnade webbplatsen innan du kan ändra unika behörigheter. När du har brutit arvet enligt stegen i avsnittet ovan utför du följande steg för att ändra unika behörigheter:

 1. Gå till och öppna listan, biblioteket eller undersökningen.

 2. Gå till sidan Behörigheter för listan, biblioteket eller undersökningen med hjälp av stegen i föregående avsnitt.

 3. I listan Namn markerar du kryssrutan bredvid namnet på den användare eller grupp som du ändrar behörighetsnivåer för.

  Platsbehörigheter har ändrats.
 4. Välj Redigera användarbehörigheter.

  Klicka på Redigera behörigheter om du vill ändra behörighetsnivå
 5. Under Behörigheter markerar du kryssrutan för den behörighetsnivå som du vill använda för de användare eller grupper som du valt.

  Ändra behörighetsnivåer i dialogrutan Behörigheter

Mer information om behörighetsnivåer finns i Förstå behörighetsnivåer i SharePoint.

Överst på sidan

Ta bort användarbehörigheter i SharePoint

Om du vill ta bort behörigheter från användare eller grupper som du har tilldelat åtkomst utför du följande steg:

 1. Gå till och öppna listan, biblioteket eller undersökningen.

 2. Gå till sidan Behörigheter för listan, biblioteket eller undersökningen med hjälp av stegen i föregående avsnitt.

 3. I listan Namn markerar du kryssrutan bredvid namnet på den användare eller grupp som du vill ta bort behörigheter från.

  Platsbehörigheter har ändrats.
 4. Välj Ta bort användarbehörigheter.

Behörighetssidan uppdateras och visar att gruppen eller användaren inte längre har behörigheter till listan.

Återställa arv för att ta bort alla unika behörigheter i SharePoint

Om du har brutit behörighetsarvet mellan en webbplats, mapp, lista, bibliotek, listobjekt eller dokumentet och dess överordnade objekt kan du återställa arvet när som helst och på så sätt ta bort alla anpassade behörigheter du har angett.

 1. Gå till och öppna listan, biblioteket eller undersökningen.

 2. Gå till sidan Behörigheter för listan, biblioteket eller undersökningen med hjälp av stegen i föregående avsnitt.

 3. På fliken Behörigheter (för en lista eller ett bibliotek) väljer du Ta bort unika behörigheter.

  Knappen Ta bort unika behörigheter
 4. Välj OK. Statusfältet för listan rapporterar nu "Den här listan ärver behörighet från sin överordnade lista". Namnet på den överordnade webbplatsen visas bredvid den uppdaterade statusen.

Överst på sidan

Visa behörighetssidan i SharePoint 2010

För en lista eller ett bibliotek

 1. Gå till och öppna biblioteket eller listan.

 2. Välj Fliken Bibliotek eller Lista för att öppna menyfliksområdet och välj sedan Biblioteksinställningar eller Listinställningar i menyfliksområdet.

  Knappen Listinställningar i menyfliksområdet
 3. På sidan Inställningar under Behörigheter och hantering väljer du Behörigheter för den här listan eller Behörigheter för det här dokumentbiblioteket.

  Behörigheter för den här länken till dokumentbiblioteket

  Överst på sidan

För en undersökning

 1. Öppna undersökningen.

 2. Välj Inställningar.

  Knappen Inställningar längst upp i en undersökningsöversikt
 3. Välj listrutan och välj Undersökningsinställningar.

  Menyn Inställningar för undersökning med undersökningsinställningar markerade
 4. Välj Behörigheter för den här undersökningen under Behörigheter och hantering på sidan Inställningar.

Om unika behörigheter för enskilda objekt

När du går till sidan Behörigheter kan det hända att ett eller flera meddelanden visas högst upp på sidan:

Bilden visar meddelandet för unika behörigheter för en lista eller ett bibliotek

Här är vad varje meddelande betyder:

 • Vissa objekt i den här listan kan ha unika behörigheter som inte styrs från den här sidan. Visa de här objekten. Det här innebär att ett enskilt objekt i listan, biblioteket eller undersökningen tidigare delats med andra. När du klickar på Visa dessa objekt visas dialogrutan Undantag där det visas vilka de här objekten är. Om du är ägare till objektet klickar du på Hantera behörigheter för att göra ändringar.

 • Det finns användare med begränsad åtkomst på den här webbplatsen. Användarna kan ha begränsad åtkomst om ett objekt eller dokument under webbplatsen har delats med dem. Visa användarna. Det här innebär att om ett objekt har delats med användare, men inte hela listan, biblioteket eller undersökningen, är användarnas åtkomst begränsad till det objekt som delades med dem. Klicka på Visa användare att se vilka de är.

 • Det här biblioteket ärver behörigheter från den överordnade nivån. (namn på webbplats). Det innebär att arvet ännu inte har brutits för listan, biblioteket eller undersökningen. Mer information om hur du gör det finns i Bryta behörighetsarv nedan.

Överst på sidan

Bryta arvet från överordnade objekt i SharePoint 2010

 1. Öppna listan eller biblioteket som du vill begränsa tillgången till.

 2. På fliken Listverktyg eller Biblioteksverktyg klickar du på Lista eller Bibliotek för att visa tillgängliga kommandon.

 3. På menyfliksområdet klickar du på knappen Listbehörigheter eller Biblioteksbehörighet.

  Knappen Biblioteksbehörigheter i menyfliksområdet

  Behörighetssidan för listan eller biblioteket öppnas med ett gult statusfält som förklarar att listan ärver behörigheter från den överordnade webbplatsen.

  Obs!: Om du inte ser list- eller biblioteksbehörigheter kontrollerar du att du visar fönstret i helskärmsläge eftersom flera knappar förminskas till ikoner utan text.

 4. Klicka Sluta ärva behörigheter.

  Listan är nu inte längre kopplad till den överordnade webbplatsen.

  Klicka på Sluta ärva behörigheter om du vill använda unika behörigheter

Det är viktigt att tänka på två saker:

 • Listan har fortfarande samma behörighetsinställningar som tidigare. Men i stället för att ärva behörigheter från det överordnade objektet har det nu en egen kopia av förälderns behörigheter.

 • Ändringar av behörighetsinställningarna för den överordnade webbplatsen ärvs inte längre av denna lista.

Ta bort grupper eller användare som du inte vill använda i SharePoint 2010

 1. I avsnittet Namn på behörighetssidan markerar du kryssrutorna för de grupper eller användare som inte ska ha tillgång till listan.

 2. Klicka på Ta bort användarbehörigheter.

  Knappen Ta bort användarbehörigheter
 3. Behörighetssidan uppdateras och visar att gruppen eller användaren inte längre har behörigheter till listan.

Överst på sidan

Bevilja åtkomst till grupper eller användare i SharePoint 2010

I vissa fall kan du vilja skapa en grupp som du sedan ger behörighet för listan. Du kanske till exempel vill ge din grupp tillgång till en lista. Eftersom du vet att ditt team kan växa i framtiden är det bäst att skapa en grupp för ditt team och ge gruppen åtkomst till listan. När din grupp får nya medlemmar lägger du bara till dem i gruppen du skapade.

Mer information om hur du skapar en grupp finns i Anpassa SharePoint-webbplatsbehörigheter.

I andra fall kanske du vill ge tillgång till bara en eller två personer i din grupp.

 1. På behörighetssidan för listan går du till fliken Redigera och klickar på Tilldela behörigheter.

  Knappen Bevilja behörigheter
 2. Ange namnet på den grupp eller användare som ska tilldelas behörighet i rutan Användare/grupper.

  Dialogrutan Bevilja behörigheter
 3. Välj den behörighetsnivå som gruppen eller användarna ska ha.

 4. Klicka på OK.

Redigera behörigheter för behörighetsnivåer för en lista eller ett bibliotek i SharePoint 2010

Använd följande steg för att ändra behörigheterna för behörighetsnivåer för specifika användare och SharePoint-grupper som är kopplade till en lista eller ett bibliotek. Observera att om det skyddbara objektet för vilket du ändrar behörighetsnivåer ärver behörigheter från ett överordnat skyddbart objekt bryts arvet om dessa steg utförs.

Du kan senare välja att åter tillämpa de ärvda behörigheterna från det överordnade skyddbara objektet. Observera att arv av behörigheter från det överordnade objektet tar bort alla unika behörigheter som skapats för detta skyddbara objekt, inklusive unika SharePoint-grupper eller tilldelningar av behörighetsnivåer som skapades för detta skyddbara objekt med de unika behörigheterna.

 1. Öppna den lista eller det bibliotek för vilket du vill ändra behörighetsnivåer.

 2. Klicka på Inställningar för lista eller Inställningar för dokumentbibliotek på fliken Lista eller Bibliotek i menyfliksområdet.

  Knappen Listinställningar i menyfliksområdet
 3. I kolumnen Behörigheter och hantering på sidan Anpassa klickar du på Behörigheter för den här listan ellerBehörigheter för det här dokumentbiblioteket.

  Behörigheter för den här listlänken

  Behörighetssidan visar alla användare och SharePoint-grupper som är kopplade till detta bibliotek och deras tilldelade behörighetsnivåer.

  Sidbeskrivningen ger en beskrivning av arvsstatusen för detta skyddbara objekt. Om unika behörigheter används för detta skyddbara objekt visas kryssrutor intill kolumnen Namn. Om kryssrutor inte visas intill namnet för användare och grupper på behörighetssidan så ärvs behörigheterna från ett överordnat skyddbart objekt.

 4. Om listan eller biblioteket ärver behörigheter måste du först stoppa arvet av behörigheter för att ändra behörighetsnivåerna för detta skyddbara objekt. Du gör det genom att klicka på Sluta ärva behörigheter och sedan på OK för att bekräfta.

  Klicka på Sluta ärva behörigheter om du vill använda unika behörigheter
 5. Välj kryssrutorna för de användare och SharePoint-grupper för vilka du vill ändra behörighetsnivåerna för detta skyddbara objekt.

 6. Klicka på Redigera användarbehörigheter

  Redigera användarbehörigheter
 7. I avsnittet Välj behörigheter markerar du de behörighetsnivåer du vill ha, avmarkerar de du inte vill ha och klickar sedan på OK.

Överst på sidan

Redigera behörigheter för behörighetsnivåer för en mapp, ett dokument eller ett listobjekt i SharePoint 2010

Använd följande steg för att ändra behörighetsnivåer för specifika användare och SharePoint-grupper som är kopplade till en mapp, ett dokument eller ett listobjekt. Observera att om det skyddbara objektet för vilket du ändrar behörighetsnivåer ärver behörigheter från ett överordnat skyddbart objekt bryts arvet om dessa steg utförs.

Du kan senare välja att åter tillämpa de ärvda behörigheterna från det överordnade skyddbara objektet. Observera att arv av behörigheter från det överordnade objektet tar bort alla unika behörigheter som skapats för detta skyddbara objekt, inklusive unika SharePoint-grupper eller tilldelningar av behörighetsnivåer som skapades för detta skyddbara objekt med de unika behörigheterna.

 1. Öppna den lista eller det bibliotek som innehåller mappen, dokumentet eller listobjektet för vilket du vill ändra behörighetsnivåer.

 2. Klicka på menyn till höger om mappen, dokumentet eller listobjektet för vilket du vill ändra behörighetsnivåer och klicka sedan på Hantera behörigheter.

  Alternativet Hantera behörigheter i en listruta

  Behörigheterna: Namnsidan med skyddbara objekt visar alla användare och SharePoint-grupper för detta skyddbara objekt och deras tilldelade behörighetsnivåer.

  Sidbeskrivningen ger en beskrivning av arvsstatusen för detta skyddbara objekt. Om unika behörigheter används för detta skyddbara objekt visas kryssrutor intill kolumnen Namn. Om kryssrutor inte visas intill namnet för användare och grupper på behörighetssidan så ärvs behörigheterna från ett överordnat skyddbart objekt.

 3. Om listan eller biblioteket ärver behörigheter måste du först stoppa arvet av behörigheter för att ändra behörighetsnivåerna för detta skyddbara objekt. Du gör det genom att klicka på Sluta ärva behörigheter och sedan på OK för att bekräfta.

  Klicka på Sluta ärva behörigheter om du vill använda unika behörigheter
 4. Välj kryssrutorna för de användare och SharePoint-grupper för vilka du vill ändra behörighetsnivåerna för detta skyddbara objekt.

 5. Klicka på Redigera användarbehörigheter

  Redigera användarbehörigheter
 6. I avsnittet Välj behörigheter markerar du de behörighetsnivåer du vill ha, avmarkerar de du inte vill ha och klickar sedan på OK.

Överst på sidan

Konfigurera en lista eller ett bibliotek så den åter ärver behörigheter i SharePoint 2010

När du har brutit behörighetsarvet mellan en webbplats, mapp, lista, bibliotek, listobjekt eller ett dokument och dess överordnade objekt kan du återställa arvet när som helst.

 1. Öppna den lista du vill återställa arv för.

 2. På fliken Listverktyg eller Biblioteksverktyg i galleriet för Lista eller Bibliotek klickar du på Listbehörigheter eller Biblioteksbehörigheter.

 3. På listans behörighetssida klickar du på Ärv behörigheter.

  Klicka på Ärv behörigheter för att återkoppla till överordnat objekt

Överst på sidan

View SharePoint 2007-användare och -grupper som är kopplad till en lista eller ett bibliotek

 1. Öppna den lista eller det bibliotek för vilket du vill visa användare och SharePoint-grupper.

 2. På menyn Inställningar klickar du på Inställningar för dokumentbibliotek eller Listinställningar.

  Inställningar för lista på Inställningar-menyn
 3. I kolumnen Behörigheter och hantering på sidan Anpassa klickar du på Behörigheter för det här dokumentbiblioteket eller Behörigheter för den här listan.

  Behörigheter för den här listlänken

  Behörigheterna: Namnsidan med skyddbara objekt visar alla användare och SharePoint-grupper (och deras tilldelade behörighetsnivåer) som är kopplade till detta skyddbara objekt.

  Sidbeskrivningen ger en beskrivning av arvsstatusen för detta skyddbara objekt. Om unika behörigheter används för detta skyddbara objekt visas kryssrutor intill kolumnen Användare/grupper.

Överst på sidan

Visa de SharePoint 2007-användare och -grupper som är kopplade till en mapp, ett dokument eller ett listobjekt

 1. Öppna den lista eller det bibliotek som innehåller de mappar, dokument eller listobjekt för vilka du vill se användare och SharePoint-grupper.

 2. Placera pekaren på den mapp, det dokument eller det listobjekt för vilket du vill se behörigheter och klicka på den pil som visas och sedan på Hantera behörigheter.

  Hantera behörigheter på listrutemenyn för ett objekt

  Behörigheterna: Namnsidan med skyddbara objekt visar alla användare och SharePoint-grupper och deras tilldelade behörighetsnivåer som är tilldelade för detta skyddbara objekt.

  Sidbeskrivningen ger en beskrivning av arvsstatusen för detta skyddbara objekt. Om unika behörigheter används för detta skyddbara objekt visas kryssrutor intill kolumnen Användare/grupper.

Överst på sidan

Lägg till användare i en lista eller ett bibliotek i SharePoint 2007

Använd följande steg för att lägga till användare i en befintlig SharePoint-grupp som är kopplad till en viss lista eller ett visst bibliotek. Om det skyddbara objekt du konfigurerar använder unika behörigheter går det även att lägga till användare direkt till det skyddbara objektet med de behörigheter du vill eller lägga till befintliga SharePoint-grupper till listan med de behörigheter du vill använda.

Obs!: Om behörigheter ärvs från det överordnade skyddbara objektet går det inte att lägga till användare eller SharePoint-grupper direkt till det skyddbara objektet. I detta fall kan du bara lägga till användare i befintliga SharePoint-grupper. Om unika behörigheter skapas för det skyddbara objektet går det sedan att lägga till användare.

 1. Öppna den lista eller det bibliotek för vilket du vill lägga till användare eller SharePoint-grupper.

 2. På menyn Inställningar klickar du på Inställningar för dokumentbibliotek eller Listinställningar.

  Inställningar för lista på Inställningar-menyn
 3. I kolumnen Behörigheter och hantering på sidan Anpassa klickar du på Behörigheter för det här dokumentbiblioteket eller Behörigheter för den här listan.

  Behörigheter för den här listlänken

  Behörighetssidan visar alla användare och SharePoint-grupper som är kopplade till denna lista eller detta bibliotek och deras tilldelade behörighetsnivåer.

  Obs!: Om kryssrutor inte visas intill namnet för användare och grupper på behörighetssidan så ärvs behörigheterna från ett överordnat skyddbart objekt. I detta fall läggs de användare och SharePoint-grupper som läggs till även till i det överordnade objektet (som detta skyddbara objekt ärver sina behörigheter från). Om unika behörigheter används (som inte ärvs från det överordnade objektet) påverkar de användare och SharePoint-grupper du lägger till i detta skyddbara bara detta skyddbara objekt och andra objekt som ärver behörigheter från detta skyddbara objekt.

 4. Klicka på Lägg till användare på menyn Ny.

  Knappen Lägg till användare i listrutan

  Obs!: Menyn Ny visas inte om listan eller biblioteket ärver behörigheter från den överordnade webbplatsen. I detta fall klickar du på Redigera behörigheter i menyn Åtgärder och sedan på OK för att bekräfta att du vill skapa unika behörigheter.

 5. I avsnittet Lägg till användare anger du de användare och SharePoint-grupper du vill lägga till i detta skyddbara objekt.

  Dialogrutan Lägg till användare
 6. I avsnittet Tilldela behörighet lägger du antingen till användarna till en befintlig SharePoint-grupp eller ger dem behörigheter direkt till det skyddbara objektet och markerar en eller flera av kryssrutorna för att ge användarna de behörigheter du vill för detta skyddbara objekt.

  Meddelanden: 

  • Om behörigheter ärvs från det överordnade skyddbara objektetet går det inte att lägga till användare eller SharePoint-grupper direkt till det skyddbara objektet. Du kan då bara lägga till användare till en befintlig SharePoint-grupp.

  • Det går inte att lägga till en SharePoint-grupp till en annan SharePoint-grupp. Om en SharePoint-grupp lades till i steg 5 måste du välja Ge användare behörighet direkt.

 7. Klicka på OK.

Överst på sidan

Lägg till användare för en mapp, ett dokument eller ett listobjekt i SharePoint 2007

Använd följande steg för att lägga till användare i en befintlig SharePoint-grupp som är kopplad till en viss mapp, ett visst dokument eller ett visst listobjekt. Om det skyddbara objekt du konfigurerar använder unika behörigheter går det även att lägga till användare direkt till det skyddbara objektet med de behörigheter du vill eller lägga till befintliga SharePoint-grupper till listan med de behörigheter du vill använda.

Obs!: Om behörigheter ärvs från det överordnade skyddbara objektet går det inte att lägga till användare eller SharePoint-grupper direkt till det skyddbara objektet. Du kan då bara lägga till användare i befintliga SharePoint-grupper som är kopplade till detta skyddbara objekt. Om unika behörigheter skapas för det skyddbara objektet går det sedan att lägga till användare.

 1. Öppna den lista eller det bibliotek som innehåller de mappar, dokument eller listobjekt för vilka du vill lägga till användare eller SharePoint-grupper.

 2. Placera pekaren på den mapp, det dokument eller det listobjekt för vilket du vill lägga till användare eller SharePoint-grupper och klicka på den pil som visas och sedan på Hantera behörigheter.

  Hantera behörigheter på listrutemenyn för ett objekt

  Behörighetssidan visar alla användare och SharePoint-grupper och deras tilldelade behörighetsnivåer som är tilldelade för detta skyddbara objekt.

  Obs!: Sidbeskrivningen ger en beskrivning av arvsstatusen för detta skyddbara objekt. Om unika behörigheter används för detta skyddbara objekt visas kryssrutor intill kolumnen Användare/grupper. Om kryssrutor inte visas intill namnet för användare och grupper på behörighetssidan så ärvs behörigheterna från ett överordnat skyddbart objekt. I detta fall läggs de användare och SharePoint-grupper som läggs till även till i det överordnade objektet (som detta skyddbara objekt ärver sina behörigheter från). Om unika behörigheter används (som inte ärvs från det överordnade objektet) påverkar de användare och SharePoint-grupper du lägger till i detta skyddbara bara detta skyddbara objekt och andra objekt som ärver från detta skyddbara objekt.

 3. Klicka på Lägg till användare på menyn Ny.

  Knappen Lägg till användare i listrutan

  Obs!: Menyn Ny visas inte om listan eller biblioteket ärver behörigheter från den överordnade webbplatsen. I detta fall klickar du på Redigera behörigheter i menyn Åtgärder och sedan på OK för att bekräfta att du vill skapa unika behörigheter.

 4. I avsnittet Lägg till användare anger du de användare och SharePoint-grupper du vill lägga till i detta skyddbara objekt.

  Dialogrutan Lägg till användare
 5. I avsnittet Tilldela behörighet lägger du antingen till användarna till en befintlig SharePoint-grupp eller ger dem behörigheter direkt för det skyddbara objektet och markerar en eller flera av kryssrutorna för att ge användarna de behörigheter du vill för detta skyddbara objekt.

  Meddelanden: 

  • Om behörigheter ärvs från det överordnade skyddbara objektetet går det inte att lägga till användare eller SharePoint-grupper direkt till det skyddbara objektet. Du kan då bara lägga till användare till en befintlig SharePoint-grupp.

  • Det går inte att lägga till en SharePoint-grupp till en annan SharePoint-grupp. Om en SharePoint-grupp lades till i steg 5 måste du välja Ge användare behörighet direkt.

 6. Klicka på OK.

Överst på sidan

Skapa en SharePoint-grupp från en lista eller ett bibliotek i SharePoint 2007

Detta kan bara utföras från en lista eller ett bibliotek som ärver behörigheter från den överordnade webbplatsen.

Obs!: Oavsett utgångspunkten så skapas alla SharePoint-grupper på webbplatssamlingsnivå. Detta innebär att alla SharePoint-grupper är tillgängliga för alla webbplatser i webbplatssamlingen.

 1. Öppna den lista eller det bibliotek från vilket du vill skapa en ny SharePoint-grupp.

 2. På menyn Inställningar klickar du på Inställningar för dokumentbibliotek eller Listinställningar.

 3. I kolumnen Behörigheter och hantering klickar du på Behörigheter för det här dokumentbiblioteket eller Behörigheter för den här listan.

  Behörigheter för den här listlänken

  Behörighetssidan visar alla användare och SharePoint-grupper som är kopplade till denna lista eller detta bibliotek och deras tilldelade behörighetsnivåer.

  Sidbeskrivningen ger en beskrivning av arvsstatusen för detta skyddbara objekt. Om unika behörigheter används för detta skyddbara objekt visas kryssrutor intill kolumnen Användare/grupper. Om kryssrutor inte visas intill namnet för användare och grupper på behörighetssidan så ärvs behörigheterna från ett överordnat skyddbart objekt.

 4. Om listan eller biblioteket ärver behörigheter från det överordnade objektet klickar du på Hantera överordnade behörigheter i menyn Åtgärder. Annars går det inte att skapa en SharePoint-grupp från listan eller biblioteket.

  Alternativet Hantera överordnade behörigheter
 5. Klicka på Ny grupp på menyn Ny.

  Skapa en ny grupp
 6. På sidan Ny grupp anger du inställningarna för den nya SharePoint-gruppen, inklusive de behörighetsnivåer du vill tilldela, och sedan klickar du på Skapa.

  När den nya SharePoint-gruppen skapats går du till sidan Personer och grupper där du kan lägga till användare till den nya SharePoint-gruppen.

Överst på sidan

Skapa en ny SharePoint 2007-grupp från en mapp, ett dokument eller ett listobjekt

Använd följande steg för att skapa en ny SharePoint-grupp och tilldela den till en mapp, ett dokument eller ett listobjekt. Detta kan bara utföras från en mapp, ett dokument eller ett listobjekt som ärver behörigheter från den överordnade webbplatsen.

Obs!: Oavsett utgångspunkten så skapas alla SharePoint-grupper på webbplatssamlingsnivå. Detta innebär att alla SharePoint-grupper är tillgängliga för alla webbplatser i webbplatssamlingen.

 1. Öppna den lista eller det bibliotek där du vill skapa en ny SharePoint-grupp.

 2. Placera pekaren på den mapp, det dokument eller det listobjekt för vilket du vill skapa en ny SharePoint-grupp och klicka på den pil som visas och sedan på Hantera behörigheter.

  Hantera behörigheter på listrutemenyn för ett objekt

  Behörighetssidan visar alla användare och SharePoint-grupper (och deras tilldelade behörighetsnivåer) som är tilldelade för detta skyddbara objekt.

  Sidbeskrivningen ger en beskrivning av arvsstatusen för detta skyddbara objekt. Om unika behörigheter används för detta skyddbara objekt visas kryssrutor intill kolumnen Användare/grupper. Om kryssrutor inte visas intill namnet för användare och grupper på behörighetssidan så ärvs behörigheterna från ett överordnat skyddbart objekt.

 3. Om listan eller biblioteket ärver behörigheter från det överordnade objektet klickar du på Hantera överordnade behörigheter i menyn Åtgärder. Annars går det inte att skapa en SharePoint-grupp från listan eller biblioteket.

 4. Klicka på Ny grupp på menyn Ny.

  Skapa en ny grupp
 5. På sidan Ny grupp anger du inställningarna för den nya SharePoint-gruppen, inklusive de behörighetsnivåer du vill tilldela, och sedan klickar du på Skapa.

  När den nya SharePoint-gruppen skapats går du till sidan Personer och grupper där du kan lägga till användare till den nya SharePoint-gruppen.

Överst på sidan

Redigera behörigheter för behörighetsnivåer för en lista eller ett bibliotek i SharePoint 2007

Använd följande steg för att ändra behörigheterna för behörighetsnivåer för specifika användare och SharePoint-grupper som är kopplade till en lista eller ett bibliotek. Observera att om det skyddbara objektet för vilket du ändrar behörighetsnivåer ärver behörigheter från ett överordnat skyddbart objekt bryts arvet om dessa steg utförs.

Du kan senare välja att åter tillämpa de ärvda behörigheterna från det överordnade skyddbara objektet. Observera att arv av behörigheter från det överordnade objektet tar bort alla unika behörigheter som skapats för detta skyddbara objekt, inklusive unika SharePoint-grupper eller tilldelningar av behörighetsnivåer som skapades för detta skyddbara objekt med de unika behörigheterna.

 1. Öppna den lista eller det bibliotek för vilket du vill ändra behörighetsnivåer.

 2. På menyn Inställningar klickar du på Listinställningar eller Inställningar för dokumentbibliotek.

 3. I kolumnen Behörigheter och hantering på sidan Anpassa klickar du på Behörigheter för den här listan ellerBehörigheter för det här dokumentbiblioteket.

  Behörigheter för den här listlänken

  Behörighetssidan visar alla användare och SharePoint-grupper som är kopplade till detta bibliotek och deras tilldelade behörighetsnivåer.

  Sidbeskrivningen ger en beskrivning av arvsstatusen för detta skyddbara objekt. Om unika behörigheter används för detta skyddbara objekt visas kryssrutor intill kolumnen Användare/grupper. Om kryssrutor inte visas intill namnet för användare och grupper på behörighetssidan så ärvs behörigheterna från ett överordnat skyddbart objekt.

 4. Om listan eller biblioteket ärver behörigheter måste du först stoppa arvet av behörigheter för att ändra behörighetsnivåerna för detta skyddbara objekt. Gör detta genom att på menyn Åtgärder klicka på Redigera behörigheter och sedan klicka på OK för att bekräfta.

 5. Välj kryssrutorna för de användare och SharePoint-grupper för vilka du vill ändra behörighetsnivåerna för detta skyddbara objekt.

 6. På menyn Åtgärder klickar du på Redigera användarbehörigheter.

  Redigera användarbehörigheter på åtgärdsmenyn
 7. I avsnittet Välj behörigheter markerar du de behörighetsnivåer du vill ha, avmarkerar de du inte vill ha och klickar sedan på OK.

Överst på sidan

Redigera behörigheter för behörighetsnivåer för en mapp, ett dokument eller ett listobjekt i SharePoint 2007

Använd följande steg för att ändra behörighetsnivåer för specifika användare och SharePoint-grupper som är kopplade till en mapp, ett dokument eller ett listobjekt. Observera att om det skyddbara objektet för vilket du ändrar behörighetsnivåer ärver behörigheter från ett överordnat skyddbart objekt bryts arvet om dessa steg utförs.

Du kan senare välja att åter tillämpa de ärvda behörigheterna från det överordnade skyddbara objektet. Observera att arv av behörigheter från det överordnade objektet tar bort alla unika behörigheter som skapats för detta skyddbara objekt, inklusive unika SharePoint-grupper eller tilldelningar av behörighetsnivåer som skapades för detta skyddbara objekt med de unika behörigheterna.

 1. Öppna den lista eller det bibliotek som innehåller mappen, dokumentet eller listobjektet för vilket du vill ändra behörighetsnivåer.

 2. Klicka på menyn till höger om mappen, dokumentet eller listobjektet för vilket du vill ändra behörighetsnivåer och klicka sedan på Hantera behörigheter.

  Hantera behörigheter på listrutemenyn för ett objekt

  Behörigheterna: Namnsidan med skyddbara objekt visar alla användare och SharePoint-grupper för detta skyddbara objekt och deras tilldelade behörighetsnivåer.

  Sidbeskrivningen ger en beskrivning av arvsstatusen för detta skyddbara objekt. Om unika behörigheter används för detta skyddbara objekt visas kryssrutor intill kolumnen Användare/grupper. Om kryssrutor inte visas intill namnet för användare och grupper på behörighetssidan så ärvs behörigheterna från ett överordnat skyddbart objekt.

 3. Om listan eller biblioteket ärver behörigheter måste du först stoppa arvet av behörigheter för att ändra behörighetsnivåerna för detta skyddbara objekt. Gör detta genom att på menyn Åtgärder klicka på Redigera behörigheter och sedan klicka på OK för att bekräfta.

  Alternativet Redigera behörigheter på menyn Åtgärder
 4. Välj kryssrutorna för de användare och SharePoint-grupper för vilka du vill ändra behörighetsnivåerna för detta skyddbara objekt.

 5. På menyn Åtgärder klickar du på Redigera användarbehörigheter.

  Redigera användarbehörigheter på åtgärdsmenyn
 6. I avsnittet Välj behörigheter markerar du de behörighetsnivåer du vill ha, avmarkerar de du inte vill ha och klickar sedan på OK.

Överst på sidan

Bryta arv av behörigheter för en lista eller ett bibliotek i SharePoint 2007

Som standard ärver listor och bibliotek behörigheter från den överordnade webbplatsen. Gör så här för att bryta arvet och skapa unika behörigheter för en viss lista eller ett visst dokument.

Du kan senare välja att åter tillämpa de ärvda behörigheterna från det överordnade skyddbara objektet. Observera att arv av behörigheter från det överordnade objektet tar bort alla unika behörigheter som skapats för detta skyddbara objekt, inklusive unika SharePoint-grupper eller tilldelningar av behörighetsnivåer som skapades för detta skyddbara objekt med de unika behörigheterna. Observera att alla unika behörigheter också tas bort från mappar i listor och bibliotek, listobjekt samt dokument i listan eller biblioteket när du väljer att återupprätta arv av behörigheter.

 1. Öppna listan eller biblioteket där du vill bryta arvet från det överordnade skyddbara objektet.

 2. På menyn Inställningar klickar du på Listinställningar eller Inställningar för dokumentbibliotek.

 3. I kolumnen Behörigheter och hantering klickar du på Behörigheter för det här dokumentbiblioteket eller Behörigheter för den här listan.

  Behörigheter för den här listlänken

  Behörigheterna: Namnsidan med skyddbara objekt visar alla användare och SharePoint-grupper för detta skyddbara objekt och deras tilldelade behörighetsnivåer.

  Sidbeskrivningen ger en beskrivning av arvsstatusen för detta skyddbara objekt. Om unika behörigheter används för detta skyddbara objekt visas kryssrutor intill kolumnen Användare/grupper. Om kryssrutor inte visas intill namnet för användare och grupper på behörighetssidan så ärvs behörigheterna från ett överordnat skyddbart objekt.

 4. På menyn Åtgärder klicka du på Redigera behörigheter och sedan på OK för att bekräfta åtgärden.

  Alternativet Redigera behörigheter på menyn Åtgärder

  Obs!: Alternativet Redigera behörigheter är inte tillgängligt på menyn Åtgärder om detta skyddbara objekt har unika behörigheter som inte ärvs från det överordnade skyddbara objektet.

Överst på sidan

Bryta arv av behörighet för en mapp, ett dokument eller ett listobjekt i SharePoint 2007

Som standard ärver mappar, dokument och listor behörigheter från det överordnade skyddbara objektet. I de flesta fall innebär detta att de ärver behörigheterna från den lista eller det bibliotek som de är placerade i. I de fall där mappar, dokument och listor är placerade i andra mappar ärver de som standard behörigheterna från den mapp de är placerade i. Gör så här för att bryta arvet och skapa unika behörigheter för en viss mapp, ett visst dokument eller ett visst listobjekt.

Du kan senare välja att åter tillämpa de ärvda behörigheterna från det överordnade skyddbara objektet. Observera att arv av behörigheter från det överordnade objektet tar bort alla unika behörigheter som skapats för detta skyddbara objekt, inklusive unika SharePoint-grupper eller tilldelningar av behörighetsnivåer som skapades för detta skyddbara objekt med de unika behörigheterna.

 1. Öppna den lista eller det bibliotek som innehåller mappen, dokumentet eller listobjektet för vilket du vill bryta arvet från det överordnade skyddbara objektet.

 2. Placera pekaren på den mapp, det dokument eller det listobjekt för vilket du vill bryta arvet och klicka på den pil som visas och sedan på Hantera behörigheter.

  Hantera behörigheter på listrutemenyn för ett objekt

  Behörighetssidan visar alla användare och SharePoint-grupper för detta skyddbara objekt och deras tilldelade behörighetsnivåer.

  Sidbeskrivningen ger en beskrivning av arvsstatusen för detta skyddbara objekt. Om unika behörigheter används för detta skyddbara objekt visas kryssrutor intill kolumnen Användare/grupper. Om kryssrutor inte visas intill namnet för användare och grupper på behörighetssidan så ärvs behörigheterna från ett överordnat skyddbart objekt.

 3. På menyn Åtgärder klicka du på Redigera behörigheter och sedan på OK för att bekräfta åtgärden.

  Alternativet Redigera behörigheter på menyn Åtgärder

  Obs!: Alternativet Redigera behörigheter är inte tillgängligt på menyn Åtgärder om detta skyddbara objekt har unika behörigheter som inte ärvs från det överordnade skyddbara objektet.

Överst på sidan

Ärva behörigheter för en lista eller ett bibliotek i SharePoint 2007

Som standard ärver listor och bibliotek behörigheter från den överordnade webbplatsen. Detta arv kan brytas för att skapa unika behörigheter för ett visst skyddbart objekt. Du kan när som helst återställa arvet av behörigheter. Gör så här för att återställa arvet av behörighet från det överordnade skyddbara objektet för en lista eller ett bibliotek som använder unika behörigheter som inte ärvs från det överordnade objektet.

Arv av behörigheter från det överordnade objektet tar bort alla unika behörigheter som skapats för detta skyddbara objekt, inklusive unika SharePoint-grupper eller tilldelningar av behörighetsnivåer som skapades för detta skyddbara objekt med de unika behörigheterna.

 1. Öppna den lista eller det bibliotek för vilket du åter vill ärva behörigheter.

 2. På menyn Inställningar klickar du på Listinställningar eller Inställningar för dokumentbibliotek.

 3. I kolumnen Behörigheter och hantering på sidan Anpassa klickar du på Behörigheter för den här listan ellerBehörigheter för det här dokumentbiblioteket.

  Behörigheter för den här listlänken

  Behörighetssidan visar alla användare och SharePoint-grupper som är kopplade till detta bibliotek och deras tilldelade behörighetsnivåer.

  Sidbeskrivningen ger en beskrivning av arvsstatusen för detta skyddbara objekt. Om unika behörigheter används för detta skyddbara objekt visas kryssrutor intill kolumnen Användare/grupper. Om kryssrutor inte visas intill namnet för användare och grupper på behörighetssidan så ärvs behörigheterna redan från ett överordnat skyddbart objekt.

 4. På menyn Åtgärder klicka du på Ärv behörigheter och sedan på OK för att bekräfta åtgärden.

  Alternativet Ärv behörigheter på åtgärdsmenyn

  Obs!: Alternativet Ärv behörigheter är inte tillgängligt på menyn Åtgärder om behörigheter redan ärvs från det överordnade skyddbara objektet.

Överst på sidan

Ärva behörigheter för en mapp, ett dokument eller ett listobjekt i SharePoint 2007

Som standard ärver mappar, dokument och listor behörigheter från det överordnade skyddbara objektet. I de flesta fall innebär detta att de ärver behörigheterna från den lista eller det bibliotek som de är placerade i. I de fall där mappar, dokument och listor är placerade i andra mappar ärver de som standard behörigheterna från den mapp de är placerade i. Gör så här för att återställa arvet av behörighet från det överordnade skyddbara objektet för en mapp, ett dokument eller ett listobjekt som använder unika behörigheter som inte ärvs från det överordnade objektet.

Arv av behörigheter från det överordnade objektet tar bort alla unika behörigheter som skapats för detta skyddbara objekt, inklusive unika SharePoint-grupper eller tilldelningar av behörighetsnivåer som skapades för detta skyddbara objekt med de unika behörigheterna.

 1. Öppna den lista eller det bibliotek som innehåller mappen, dokumentet eller listobjektet för vilket du åter vill ärva behörigheter.

 2. Placera pekaren på den mapp, det dokument eller det listobjekt för vilket du åter vill ärva behörigheter och klicka på den pil som visas och sedan på Hantera behörigheter.

  Hantera behörigheter på listrutemenyn för ett objekt

  Behörighetssidan visar alla användare och SharePoint-grupper för detta skyddbara objekt och deras tilldelade behörighetsnivåer.

  Sidbeskrivningen ger en beskrivning av arvsstatusen för detta skyddbara objekt. Om unika behörigheter används för detta skyddbara objekt visas kryssrutor intill kolumnen Användare/grupper. Om kryssrutor inte visas intill namnet för användare och grupper på behörighetssidan så ärvs behörigheterna redan från ett överordnat skyddbart objekt.

 3. På menyn Åtgärder klicka du på Ärv behörigheter och sedan på OK för att bekräfta åtgärden.

  Alternativet Ärv behörigheter på åtgärdsmenyn

  Obs!: Alternativet Ärv behörigheter är inte tillgängligt på menyn Åtgärder om behörigheter redan ärvs från det överordnade skyddbara objektet.

Överst på sidan

Ta bort användarbehörigheter från en lista eller ett bibliotek i SharePoint 2007

Gör så här för att ta bort användare eller SharePoint-grupper från en lista eller ett bibliotek.

 1. Öppna den lista eller det bibliotek för vilket du vill ta bort användarbehörigheter.

 2. På menyn Inställningar klickar du på Listinställningar eller Inställningar för dokumentbibliotek.

 3. I kolumnen Behörigheter och hantering på sidan Anpassa klickar du på Behörigheter för den här listan ellerBehörigheter för det här dokumentbiblioteket.

  Behörigheter för den här listlänken

  Behörighetssidan visar alla användare och SharePoint-grupper som är kopplade till detta bibliotek och deras tilldelade behörighetsnivåer.

  Meddelanden: 

  • Sidbeskrivningen ger en beskrivning av arvsstatusen för detta skyddbara objekt. Om unika behörigheter används för detta skyddbara objekt visas kryssrutor intill kolumnen Användare/grupper. Om kryssrutor inte visas intill namnet för användare och grupper på behörighetssidan så ärvs behörigheterna från ett överordnat skyddbart objekt.

  • Om behörigheter ärvs från det överordnade objektet kan du inte ta bort användare i detta skyddbara objekt. Om du viIl ta bort användare och SharePoint-grupper från det överordnade skyddbara objektet (som detta skyddbara objekt ärver behörigheterna från) måste du hantera behörigheterna för det överordnade objektet.

 4. Gör något av följande:

  • Hantera behörigheter för det överordnade objektet genom att klicka på Hantera överordnade behörigheter i menyn Åtgärder.

   Alternativet Hantera överordnade behörigheter
  • Om du för närvarande ärver behörigheter från det överordnade objektet och vill bryta arvet och skapa unika behörigheter för detta skyddbara objekt klickar du på Redigera behörigheter på menyn Åtgärder och sedan på OK för att bekräfta åtgärden.

   Alternativet Redigera behörigheter på menyn Åtgärder
  • Om listan eller biblioteket redan använder unika behörigheter som inte ärvs från det överordnade objektet går du vidare till nästa steg.

 5. Markera kryssrutorna för de användare och SharePoint-grupper du vill ta bort från denna lista eller detta bibliotek.

 6. På menyn Åtgärder klicka du på Ta bort användarbehörigheter och sedan på OK för att bekräfta åtgärden.

  Ta bort användarbehörigheter på åtgärdsmenyn

Överst på sidan

Ta bort behörigheter från en mapp, ett dokument eller ett listobjekt i SharePoint 2007

Gör så här för att ta bort användare eller SharePoint-grupper från en mapp, ett dokument eller ett listobjekt.

 1. Öppna den lista eller det bibliotek som innehåller mappen, dokumentet eller listobjektet för vilket du vill ta bort användarbehörigheter.

 2. Placera pekaren på den mapp, det dokument eller det listobjekt för vilket du vill ta bort användarbehörigheter och klicka på den pil som visas och sedan på Hantera behörigheter.

  Hantera behörigheter på listrutemenyn för ett objekt

  Behörighetssidan visar alla användare och SharePoint-grupper för detta skyddbara objekt och deras tilldelade behörighetsnivåer.

  Meddelanden: 

  • Sidbeskrivningen ger en beskrivning av arvsstatusen för detta skyddbara objekt. Om unika behörigheter används för detta skyddbara objekt visas kryssrutor intill kolumnen Användare/grupper. Om kryssrutor inte visas intill namnet för användare och grupper på behörighetssidan så ärvs behörigheterna från ett överordnat skyddbart objekt.

  • Om behörigheter ärvs från det överordnade objektet kan du inte ta bort användare i detta skyddbara objekt. Om du viIl ta bort användare och SharePoint-grupper från det överordnade skyddbara objektet (som detta skyddbara objekt ärver behörigheterna från) måste du hantera behörigheterna för det överordnade objektet.

 3. Gör något av följande:

  • Hantera behörigheter för det överordnade objektet genom att klicka på Hantera överordnade behörigheter i menyn Åtgärder.

   Alternativet Hantera överordnade behörigheter
  • Om du för närvarande ärver behörigheter från det överordnade objektet och vill bryta arvet och skapa unika behörigheter för detta skyddbara objekt klickar du på Redigera behörigheter på menyn Åtgärder och sedan på OK för att bekräfta åtgärden.

   Alternativet Redigera behörigheter på menyn Åtgärder
  • Om detta skyddbara objekt redan använder unika behörigheter som inte ärvs från det överordnade objektet går du vidare till nästa steg.

 4. Markera kryssrutorna för de användare och SharePoint-grupper du vill ta bort från detta skyddbara objekt.

 5. På menyn Åtgärder klicka du på Ta bort användarbehörigheter och sedan på OK för att bekräfta åtgärden.

  Ta bort användarbehörigheter på åtgärdsmenyn

Överst på sidan

Se även

Förstå behörighetsnivåer

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×