Använda en skärmläsare för att ändra indrag och avstånd i Outlook

Använda en skärmläsare för att ändra indrag och avstånd i Outlook

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använd Outlook med tangent bordet och en skärm läsare för att ange avståndet före och efter varje stycke och storleken på dess indrag. Vi har testat det med skärm läsaren och JAWS, men kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker. Du kan också skapa ett indrag enbart på första raden i ett stycke, eller skapa ett hängande indrag där den första raden i stycket inte har indrag men efterföljande rader har indrag. Du kan även ändra radavstånd för ett stycke.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ange styckeavstånd

 1. När du skriver ett meddelande markerar du det stycke som du vill ange avstånd för. Tryck på Ctrl+A om du vill ange styckeavståndet för hela meddelandet.

 2. Gå till fliken Formatera text , tryck på Alt + O, P, G. Dialog rutan stycke öppnas med fokus på fliken indrag och avstånd . Du hör: ”Fönstret Stycke. Justering.” I JAWS hör du: ”Dialogrutan Stycke. Sidan Indrag och avstånd.”

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Före” för att ange avståndet före ett stycke. Tryck sedan på uppåtpilen eller nedåtpilen tills du hör det punktvärde du önskar, eller skriv punktvärdet som du vill använda (till exempel 6 eller 18). (Lägre punktvärden representerar kortare avstånd.)

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Efter” för att ange avståndet efter ett stycke. Tryck sedan på uppåtpilen eller nedåtpilen tills du hör det punktvärde du önskar, eller skriv punktvärdet som du vill använda (till exempel 6 eller 18).

 5. Stäng dialogrutan Stycke genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på blanksteg. Fokus återgår till meddelandefönstret.

Ställa in radavstånd

 1. Om du vill ändra radavståndet i ett stycke markerar du stycket som du vill formatera.

 2. Gå till fliken Formatera text , tryck på Alt + O, P, G. Dialog rutan stycke öppnas med fokus på fliken indrag och avstånd .

 3. Du väljer ett radavstånd genom att trycka på Tabb-tangenten tills du hör ”Radavstånd” följt av radavståndsalternativet.

 4. Tryck på blanksteg så att alternativlistan öppnas. Använd sedan upp- eller nedpilen tills du hör det radavståndsalternativ som du vill använda. Välj med Retur.

  Om du väljer ett anpassningsbart alternativ, till exempel Flera, för att ange avståndsstorlek trycker du på Tabb. Du hör ”Vid” och den aktuella avståndsstorleken. Skriv sedan ett värde.

 5. Stäng dialogrutan Stycke genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på blanksteg. Fokus återgår till meddelandefönstret.

Ange styckeindrag

Endast indrag av första raden i ett stycke

 1. Markera de stycken där du vill ha indrag av första raden i stycket när du skriver ett meddelande.

 2. Öppna fliken Formatera text genom att trycka på Alt + O, P, G. Dialog rutan stycke öppnas med fokus på fliken indrag och avstånd . Du hör: ”Fönstret Stycke. Justering.” I JAWS hör du: ”Dialogrutan Stycke. Sidan Indrag och avstånd.”

 3. Om du vill ha indrag av första raden i stycket använder du alternativen i gruppen Indrag. Tryck på Tabb tills du hör: ”Special, <indragsalternativ> redigerbar kombinationsruta”. I JAWS hör du: ”Särskild kolumn kombinationsruta, <indragsalternativ>”. Om du vill göra indrag av första raden trycker du på blanksteg och använder sedan uppåtpilen eller nedåtpilen tills du hör: ”Första raden.” Tryck på Retur för att välja den.

 4. Tryck på Tabb för att ange storleken på den första radens indrag. Du hör ”Med” och den aktuella indragsstorleken. Skriv ett värde i cm, till exempel 1,5.

 5. Stäng dialogrutan Stycke genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på blanksteg. Fokus återgår till meddelandefönstret.

Obs!: Alla efterföljande stycken som du skriver kommer att ha indrag.

Indrag av alla rader utom den första i ett stycke

 1. Markera stycket där du vill ha indrag av alla rader utom den första raden i stycket (hängande indrag) när du skriver ett meddelande.

 2. Öppna fliken Formatera text genom att trycka på Alt + O, P, G. Dialog rutan stycke öppnas med fokus på fliken indrag och avstånd . Du hör: ”Fönstret Stycke. Justering.” I JAWS hör du: ”Dialogrutan Stycke. Sidan Indrag och avstånd.”

 3. Om du vill ha indrag av alla rader utom den första raden i stycket använder du alternativen i gruppen Indrag. Tryck på Tabb tills du hör: ”Special, <indragsalternativ> redigerbar kombinationsruta”. I JAWS hör du: ”Särskild kolumn kombinationsruta, <indragsalternativ>”.

  Om du vill skapa ett hängande indrag trycker du på blanksteg och använder sedan uppilen eller nedpilen tills du hör: ”Hängande.” Tryck på Retur för att välja den.

 4. Tryck på Tabb för att ange storleken på indraget. Du hör ”Med” och den aktuella indragsstorleken. Skriv ett värde i cm, till exempel 1,5.

 5. Stäng dialogrutan Stycke genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på blanksteg. Fokus återgår till meddelandefönstret.

Öka eller minska indraget för ett helt stycke

 1. Markera de stycken där du vill öka eller minska vänster eller höger indrag när du skriver ett meddelande.

 2. Öppna fliken Formatera text genom att trycka på Alt + O, P, G. Dialog rutan stycke öppnas med fokus på fliken indrag och avstånd . Du hör: ”Fönstret Stycke. Justering.” I JAWS hör du: ”Dialogrutan Stycke. Sidan Indrag och avstånd.”

 3. Använd alternativen i gruppen Indrag och gör något av följande:

  • Om du vill ändra indraget från vänster marginal trycker du på Tabb tills du hör: ”Vänster”.

  • Om du vill ändra indraget från höger marginal trycker du på Tabb tills du hör: ”Höger”.

  Du anger indragsstorleken genom att skriva ett tal i cm. Indragsstorleken meddelas.

 4. Stäng dialogrutan Stycke genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på blanksteg. Fokus återgår till meddelandefönstret.

Se även

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Outlook

Använda en skärmläsare för att skapa punktlistor eller numrerade listor i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook e-post

Använd Outlook på webben med tangent bordet och en skärm läsare för att ange storleken på styckenas indrag. Vi har testat det med skärm läsaren men den kan fungera med andra skärm läsare så länge de följer vanliga hjälpmedels standarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • I den här artikeln förutsätter vi att Läsfönster är avmarkerat.

 • När du använder Outlook på webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook på webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook på webben.

 • Vi uppdaterar för närvarande Outlook.office.com (Outlook på webben). Vissa använder redan det nya Outlook och för andra visas den klassiska versionen som standard tills uppdateringen slutförs. Mer information finns i Få hjälp med det nya Outlook på webben. Eftersom anvisningarna i den här artikeln gäller den nya versionen rekommenderar vi att du byter från det klassiska gränssnittet till det nya Outlook. Om du vill byta till det nya Outlook trycker du på Ctrl + F6 tills du hör ”Kommando, Prova nya Outlook”. Tryck sedan på Retur. Om du hör ”Kommandoverktygsfält” istället för ”Kommando, Prova nya Outlook” använder du redan det nya Outlook.

Öka eller minska indraget för ett stycke

 1. När du skriver ett meddelande placerar du markören någonstans i stycket där du vill ändra indraget. Om du vill ändra stycke indraget för hela meddelandet trycker du på CTRL + A för att markera all text.

 2. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "formateringsalternativ". Gör sedan något av följande:

  • Om du vill öka indraget från vänstermarginalen trycker du på höger-eller vänsterpilen tills du hör "öka indrag, knapp" och trycker sedan på blank steg. Fokus återgår till stycket.

  • Minska indraget från vänstermarginalen genom att trycka på höger-eller vänsterpilen tills du hör "minska indrag, knapp" och sedan trycka på blank steg. Fokus återgår till stycket.

Se även

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Outlook

Använda en skärmläsare för att skapa punktlistor eller numrerade listor i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Använda en skärm läsare för att utforska och navigera i Outlook e-post

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Ett prenumeration för att få ut mesta möjliga av din tid

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×