Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Dekorativ ikon. Skärmläsarinnehåll

Den här artikeln är till för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office produkter och är en del Office innehållsuppsättningen Hjälpmedel. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

Använd e- Outlook med tangentbordet och en skärmläsare för att utföra grundläggande åtgärder. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan fungera med andra skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du kan skriva och skicka e-post, läsa och svara på mottagen e-post, söka efter, filtrera och skriva ut e-postmeddelanden, arbeta med bifogade filer med mera.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Läsa och svara på eller vidarebefordra e-post

Använd skärmläsare och kortkommandon för att läsa och svara på e-postmeddelanden. När ett nytt e-postmeddelande kommer hör du ett ljud.

Öppna och läsa ett e-postmeddelande

 1. I inkorgen trycker du på Tabb-tangenten eller Skift+Tabb tills du hör det första e-postmeddelandet i meddelandelistan. Skärmläsaren anger om e-postmeddelandet är oläst och meddelar sedan avsändare, ämne och mottaget datum och tid.

  • Du bläddrar i meddelandelistan genom att trycka på upp- eller nedpilen.

  • Tryck på Retur för att öppna ett e-postmeddelande.

  • Tryck på SR-tangenten + Ctrl + R för att läsa e-postmeddelandet uppifrån och ned.

  • Om du vill sluta läsa trycker du på Ctrl.

  • Om du vill gå till nästa e-postmeddelande trycker du på Alt+5.

  • Om du vill gå till föregående e-postmeddelande trycker du på Alt+4.

 2. När du är klar med att läsa meddelandet trycker du på ESC för att återgå till inkorgen.

Svara på ett e-postmeddelande

 1. I ett e-postmeddelande eller på ett e-postmeddelande i inkorgen gör du något av följande:

  • Om du bara vill svara den ursprungliga avsändaren trycker du på Ctrl+R. Du hör "Re" följt av meddelandets ämne.

  • Tryck på Ctrl+Skift+R om meddelandet har flera mottagare och du vill svara alla.

 2. Ett nytt e-postmeddelande öppnas med samma ämne, inställt till svar enbart till avsändaren eller till alla som angetts i det ursprungliga e-postmeddelandet. Fokus är på meddelandetexten. Skriv ditt meddelande.

 3. När du är klar med meddelandet skickar du det genom att trycka på Alt+S.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

 1. Tryck på Ctrl-F i ett e-postmeddelande eller på ett e-postmeddelande i inkorgen. Du hör "Vidarebefordra" följt av meddelandets ämne.

 2. Fokus är på fältet Till. Skriv namnen på mottagarna.

 3. Om du vill lägga till ett meddelande trycker du på Tabb tills du hör "Vidarebefordra", följt av meddelandets ämne och "Meddelanderedigering", och skriver sedan meddelandet.

 4. När du är klar med meddelandet skickar du det genom att trycka på Alt+S.

Skapa och skicka e-post

 1. I inkorgen trycker du på Ctrl+N. Du hör "Namnlöst meddelande", följt av meddelandeformatet och "Fönster, Till, redigerar".

 2. Fokus är på fältet Till. Skriv namnen på mottagarna.

 3. Tryck på TABB för att skicka en kopia. Du hör: "Kopia, redigera". Skriv namnen på de kontakter som ska få en kopia.

 4. Om du vill skicka en hemlig kopia trycker du på TABB. Du hör: "Hemlig kopia, redigera." Skriv namnen på de kontakter som ska få en kopia.

  Om du inte hör "Hemlig kopia, redigera" är fältet Hemlig kopia dolt. Tryck på Alt+P, B för att ta fram det.

 5. Om du vill lägga till ett ämne för e-postmeddelandet trycker du på Tabb tills du hör "Ämne, redigera" och skriver sedan meddelandet.

 6. Om du vill lägga till ett meddelande trycker du på Tabb tills du hör ämnet för e-postmeddelandet, följt av "Meddelande, redigerar", och skriver sedan meddelandet.

 7. När du är klar med meddelandet skickar du det genom att trycka på Alt+S.

Arbeta med prioriterad inkorg

Fokusera på de e-postmeddelanden som är viktigast för dig. Som standard skapas Outlook en prioriterad inkorg och en inkorg för övrig e-post. Dina viktigaste e-postmeddelanden läggs i inkorgen Prioriterad medan övrig e-post finns kvar, men ur vägen, i inkorgen Övrig.

Växla mellan inkorgarna Prioriterad och Övrig

Som standard öppnas Outlookprioriterad inkorg.

 1. I Inkorgentrycker du på Skift+Tabb tills du hör "Knappen Övrig" och trycker sedan på Retur.

 2. Gå tillbaka till inkorgen Prioriterad genom att trycka på Skift+Tabb tills du hör: "Knappen Prioriterad". Tryck på Retur för att välja den.

Flytta e-postmeddelande från inkorgen Övrig till inkorgen Prioriterad

 1. Öppna inkorgen Övrig. Navigera till det e-postmeddelande du vill flytta till Prioriterad inkorg.

 2. Tryck på Shift+F10, V när du vill flytta meddelandet.

Dölj den prioriterade inkorgen

Du kan dölja inkorgen Prioriterad och arbeta med en enda meddelandelista.

 1. Om du vill kontrollera om inkorgen Prioriterad visas eller redan är dold trycker du på F6 tills du kommer till innehållet i inkorgen.

 2. Tryck på Skift+Tabb tills du hör "Sortera, ordna eller filtrera meddelanden, knapp" och tryck sedan på Skift+Tabb en gång. Om du hör "Annan" är inkorgen Prioriterad redan dold. Om den inte är det trycker du på Alt+V, W för att dölja den.

Använda sökning och filter för att hitta e-post

Slösa inte bort tid på att söka igenom listor och arkiv efter viktiga e-postmeddelanden. Använd sökning och filtrering för att snabbt hitta det du söker.

Söka efter ett e-postmeddelande

 1. I inkorgen trycker du på Ctrl+E. Fokus flyttas till textfältet Sök. Du hör: "Sök, redigeringsruta".

 2. Om du vill byta mapp att söka i trycker du på Skift+Tabb tills du hör "Aktuell postlåda" och trycker sedan på blanksteg. Tryck på nedåtpilen tills du hör önskat alternativ och tryck sedan på blanksteg.

 3. Skriv in dina sökord.

 4. Om du vill bläddra bland förslagen trycker du på nedpilen. Välj ett förslag genom att trycka på Retur. Sökresultatet visas i meddelandelistan.

 5. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör det första meddelandet. Tryck på nedpilen om du vill bläddra i listan. Tryck på Retur för att öppna ett e-postmeddelande.

 6. Tryck på Esc om du vill rensa listan med sökresultat.

  Om du vill återgå till inkorgen från ett öppet e-postmeddelande och rensa listan med sökresultat, trycker du på Esc två gånger.

Använda filter för att hitta ett e-postmeddelande

 1. Gå till inkorgen och tryck på Alt+H, L. Fokus flyttas till det första objektet i listan med filteralternativ.

 2. Tryck på nedpilen tills du hör önskat val och tryck sedan på Retur. Du hör antingen "Inga resultat hittades" eller "Hittades" följt av antalet e-postmeddelanden som matchar filtret.

 3. Om du vill gå till listan med e-postmeddelanden som matchar filtret trycker du på Tabb tills du hör det första meddelandet. Tryck på nedpilen om du vill bläddra i listan. Tryck på Retur för att öppna ett e-postmeddelande.

 4. Tryck på Esc om du vill rensa resultatlistan och filtret.

  Om du vill återgå till inkorgen från ett öppet e-postmeddelande och rensa listan med sökresultat, trycker du på Esc två gånger.

Öppna eller lägga till bifogade filer

Du kan öppna och lägga till bifogade filer i dina e-postmeddelanden i Outlook.

Öppna bifogade filer

När du får e-post meddelar skärmläsaren om det finns bifogade filer, och i så fall hur många.

 1. Öppna ett e-postmeddelande med bifogad fil. Fokus är på meddelandetexten.

 2. Tryck på Skift + Tabb tills du hör informationen om de bifogade filerna, inklusive filnamn och filtyp.

 3. Öppna den bifogade filen genom att trycka på Retur. Filen öppnas i ett kompatibelt program.

Lägga till bifogade filer

Du kan skicka filer som meritförteckningar, nyhetsbrev eller bilder som kopior eller OneDrive-filer.

 1. Gå till ett e-postmeddelande och tryck på Alt + N, A, F. En snabbmeny öppnas.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill bifoga en fil du arbetat med nyligen trycker du på nedpilen tills du hör filens namn, och tryck på Retur.

  • Om du vill bifoga en fil från en plats på webben trycker du på W. Du hör den första onlineplatsen, till exempel ”OneDrive”. Tryck på Retur för att välja den. Dialogrutan Infoga fil öppnas. Tryck på Tabb och piltangenterna tills du hör den fil som du vill använda, och tryck sedan på Retur.

  • Om du vill bifoga en fil från lokal lagring, till exempel hårddisken, trycker du på B. Dialogrutan Infoga fil öppnas. Tryck på Tabb och piltangenterna tills du hör den fil som du vill använda, och tryck sedan på Retur.

Skriva ut ett e-postmeddelande

Du kan skriva ut ditt e-postmeddelande på papper eller till en fil.

 1. Tryck på Ctrl+P i ett e-postmeddelandeeller på ett e-postmeddelande i Inkorgen. Dialogrutan Skriv ut öppnas.

 2. Om du vill skriva ut med standardinställningarna trycker du på Alt + P, P.

Aktivera eller inaktivera visuella aviseringar och ljudaviseringar

Du kan få ljudaviseringar eller visuella aviseringar när ett nytt e-postmeddelande kommer in. Om du behöver arbeta utan avbrott, kan du inaktivera aviseringarna.

 1. I Inkorgentrycker du på Alt + F, T. Fönstret Outlook Alternativ öppnas med fokus på fliken Allmänt.

 2. Tryck på M. Fliken E-post öppnas.

 3. Tryck på Tabb och sedan på P. Du hör "Spela upp ett ljud, kryssruta" följt av antingen: "Markerad" eller "Avmarkerad". Tryck på blanksteg för att markera eller avmarkera det här alternativet.

 4. Tryck på Tabb för att gå igenom de andra aviseringsalternativen. Tryck på blanksteg för att markera eller avmarkera ett alternativ. När du hör "Konversationsrensning" finns det inga fler aviseringsalternativ att välja.

 5. Du bekräftar ditt val och stänger fönstret Outlook-alternativ genom att trycka på Tabb tills du hör ”OK, knapp” och tryck sedan på RETUR.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook E-post

Använd e- Outlook för Mac med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att utföra grundläggande åtgärder. Du kan skriva och skicka e-post, läsa och svara på mottagen e-post, söka efter, filtrera och skriva ut e-postmeddelanden, arbeta med bifogade filer med mera.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Läsa och svara på eller vidarebefordra ett e-postmeddelande

Läsa ett e-postmeddelande

Som standard visas e Outlook postmeddelanden med den senaste först i appen.

 1. I Outlook trycker du på Kommando + 1 för att öppna huvudvyn E-post. I vyn E-post kan du flytta fokus till meddelandelistan genom att trycka på Tabb tills du hör avsändaren och ämnet för det första meddelandet i meddelandelistan.

 2. Bläddra i meddelandelistan genom att trycka på nedpil för att gå till nästa meddelande, eller på uppilen för att gå till föregående meddelande.

 3. VoiceOver läser information om e-postmeddelanden i din inkorg när du förflyttar dig. Du hör till exempel följande:

  • Namnet på avsändaren

  • E-postmeddelandets ämne

  • Datum då det skickades

  • Om det finns bifogade filer

 4. Om du vill öppna ett enskilt e-postmeddelande eller en e-postkonversation med flera meddelanden trycker du på Kommando + O. Meddelandefönstret öppnas och du hör: "Nu i <ämne för meddelandet>".

 5. Tryck på högerpil eller vänsterpil om du vill läsa ett e-postmeddelande eller flera meddelanden in en konversation. VoiceOver läser upp meddelandefälten när du flyttar runt.

 6. När du är klar trycker du på Kommando + W för att stänga meddelandefönstret. Meddelandefönstret stängs och fokus flyttas till meddelandelistan i inkorgen.

Läsa ett e-postmeddelande från Meddelandecenter

Gå till meddelandecentret på din Mac för att läsa de senaste e-postmeddelandena från Outlook.

 1. Gå till menyn Tillägg på menyraden genom att trycka på Ctrl + Alt + M, M. Du hör: "Menyn Tillägg".

 2. Gå till Meddelandecenter, tryck på högerpilen tills du hör ”meddelandecenter, menyn Tillägg”, och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

 3. Gå till Aviseringar i Meddelandecenter, tryck på Ctrl + Alt + höger eller vänster piltangent tills du hör ”Aviseringar alternativknapp” och tryck sedan på Ctrl + Alternativ + Skift + nedpil.

 4. Tryck på högerpil eller vänsterpil för att bläddra i listan med meddelanden. När du kommer till Outlook-avisering läser VoiceOver upp meddelandet som "Microsoft Outlook", följt av meddelandetid, ämne, avsändare och meddelandetexten. Tryck på Retur för att öppna e-postmeddelandet.

Svara på ett e-postmeddelande

 1. I ett e-postmeddelande gör du något av följande:

  • Tryck på kommando + R för att svara meddelandets avsändare.

  • Tryck på Skift + Kommando + R för att svara alla.

 2. Ett nytt e-postmeddelande öppnas med samma ämne, inställt till svar enbart till avsändaren eller till alla som angetts i det ursprungliga e-postmeddelandet. Fokus är på meddelandetexten. Skriv ditt meddelande.

 3. När du är klar med meddelandet skickar du det genom att trycka på Kommando + Retur.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

 1. Tryck på Kommando+J i ett e-postmeddelande.

 2. Fokus är på fältet Till. Du hör: "Till mottagare." Skriv mottagarnas namn.

 3. Om du vill lägga till ett meddelande trycker du på Tabb tills du hör "Redigera text" och skriver sedan meddelandet.

 4. När du är klar med meddelandet skickar du det genom att trycka på Kommando+Retur.

Skapa och skicka e-post

 1. I Outlook trycker du på Kommando + 1 för att öppna huvudvyn E-post.

 2. Skapa ett nytt e-postmeddelande genom att trycka på Kommando+N. Ett nytt meddelande öppnas i sidofältet.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "Till mottagare." Skriv mottagarnas namn.

 4. Om du vill skicka en kopia trycker du på Tabb tills du hör "Visa kopia, knapp" och trycker på Retur. Fokus flyttar till fältet Kopia. Skriv namnen på de kontakter som ska få en kopia.

  Om du vill skicka en hemlig kopia trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Visa Hemlig kopia, knapp" och trycker på Retur. Fokus flyttas till fältet Hemlig kopia. Skriv namnen på de kontakter som ska få en hemlig kopia.

 5. Om du vill lägga till ett ämne för e-postmeddelandet trycker du på TABB tills du hör ”Ämne, redigera text”, och skriver sedan ämnet.

 6. Skriv meddelandet genom att trycka på Tabb tills du hör "Redigera text" och skriv sedan meddelandet.

 7. När du är klar med meddelandet skickar du det genom att trycka på Kommando+Retur.

Arbeta med prioriterad inkorg

Fokusera på de e-postmeddelanden som är viktigast för dig. Som standard skapas Outlook en prioriterad inkorg och en inkorg för övrig e-post. Dina viktigaste e-postmeddelanden läggs i inkorgen Prioriterad medan övrig e-post finns kvar, men ur vägen, i inkorgen Övrig.

Växla mellan inkorgarna Prioriterad och Övrig

Som standard öppnas Outlookprioriterad inkorg.

 1. I Inkorgentrycker du på Tabb en gång tills du hör "Prioriterad inkorg markerad" och trycker sedan på Retur för att öppna inkorgen Övrig.

 2. Om du vill gå tillbaka till inkorgen Prioriterad trycker du på Tabb tills du hör "Övrig inkorg markerad" och trycker på Retur.

Flytta e-postmeddelande från inkorgen Övrig till inkorgen Prioriterad

 1. Öppna inkorgen Övrig. Navigera till det e-postmeddelande du vill flytta till Prioriterad inkorg.

 2. Flytta e-postmeddelandet genom att trycka på Alt+O. Du hör: "Flytta till Annan".

Dölj den prioriterade inkorgen

Du kan dölja inkorgen Prioriterad och arbeta med en enda meddelandelista.

 1. Om du vill kontrollera om inkorgen Prioriterad visas eller redan är dold trycker du på Tabb-tangenten en gång i Inkorgen. Om inkorgen Prioriterad visas hör du antingen "Prioriterad inkorg markerad" eller "Prioriterad inkorg avmarkerad".

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Filtrera och sortera" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg för att öppna den nedrullningrullningade menyn.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Inställningar" och tryck på Retur. Fönstret Inställningar öppnas.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Sortera meddelanden i Fokuserad och Annan" och tryck sedan på Retur för att inaktivera alternativet.

 5. Stäng fönstret Inställningar genom att trycka på Kommando+W.

Använda sökning och filter för att hitta ett e-postmeddelande

Slösa inte tid på att söka igenom listor och arkiv efter viktiga e-postmeddelanden. Använd sök- och filterfunktionerna för att snabbt hitta det du söker.

Söka efter ett e-postmeddelande

 1. I vyn E-post trycker du på Alt+Kommando+F för att öppna fliken Sök. Du hör "Utökad sökning" och fokus flyttas till sökmenyn i.

 2. Du kan söka i den aktuella mappen, undermappar eller den aktuella postlådan. Om du vill välja mellan de tillgängliga alternativen trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det du vill använda och trycker på Retur för att välja det.

 3. Du kan söka efter termen i fältet Från,Till,Ämneeller Nyckelord. Om du vill välja ett fält trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör det du vill använda och skriver sökordet.

 4. Om du vill söka efter termen i det valda fältet trycker du på Tabb tills du hör "Sök, knapp" och trycker på Retur. Sökresultatet visas i meddelandelistan och fokus flyttas till det första objektet i listan.

 5. Tryck på uppåt- eller nedpil för att bläddra igenom sökresultaten. När du flyttar runt meddelar VoiceOver meddelandena efter meddelandets ämne, avsändare och datum.

 6. Tryck på Kommando+O om du vill öppna ett e-postmeddelande. Stänga e-postfönstret och återgå till vyn E-post genom att trycka på Kommando + W.

 7. När du är klar och är i vyn E-post avslutar du Sök genom att trycka på Skift+Tabb tills du hör "Avbryt sökning, knapp" och sedan trycka på Retur.

Använda filter för att hitta ett e-postmeddelande

 1. I vyn E-post trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör: "Filtrera och sortera, popup-knapp".

 2. Öppna listan med filtreringsalternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck på nedåtpilen tills du hör det filtreringsalternativ du vill ha och tryck sedan på Retur. Fokus flyttas till meddelandelistan med e-postmeddelanden som matchar filtret.

 3. Om du vill bläddra igenom de e-postmeddelanden som matchar filtret trycker du på nedåtpilen för att gå till nästa meddelande, eller på uppilen för att gå till föregående meddelande. VoiceOver läser upp meddelandeinformationen när du förflyttar dig genom listan.

 4. Tryck på Kommando+O om du vill öppna ett e-postmeddelande.

 5. Om du vill ta bort filtreringsalternativet trycker du på Tabb eller Skift + Tabb i vyn E-post tills du hör "Filtrera och sortera, popup-knapp" och trycker sedan på Ctrl + Alt + blanksteg. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Skalstreck", följt av namnet på filtreringsalternativet du valde och tryck sedan på blanksteg för att ta bort det.

Öppna eller lägga till bifogade filer

Du kan öppna och lägga till bifogade filer i dina e-postmeddelanden i Outlook för Mac.

Öppna en bifogad fil

VoiceOver meddelar om det finns bifogade filer i ett mottaget e-postmeddelande.

 1. Öppna e-postmeddelandet med en eller flera bifogade filer.

 2. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Bifogad fil", följt av filnamn och storlek och tryck på blanksteg. Den bifogade filen öppnas i det program som stöds.

Lägga till en bifogad fil

Du kan skicka filer som meritförteckningar, foton och mötesinbjudningar som bifogade filer.

Bifoga en fil

 1. När du skriver ett meddelande i det nya e-postfönstret trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Bifoga, knapp" och trycker sedan på Ctrl + Alt + blanksteg. En dialogruta öppnas och du kan bläddra efter den fil du vill bifoga, till exempel från Dokument eller iCloud.

 2. Bläddra till den fil du vill ha och markera den med Ctrl + Alt + blanksteg.

 3. Filen bifogas till ditt e-postmeddelande och fokus flyttas tillbaka till det nya e-postfönstret.

Infoga en bild

 1. När du skriver ett meddelande i det nya e-postfönstret trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Gruppen Anger formateringsfält" och trycker sedan på högerpilen tills du hör: "Bilder". Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg för att öppna listrinsmenyn Bilder.

 2. Tryck på nedpilen tills du hör "Bild från fil" och tryck sedan på blanksteg. En dialogruta öppnas och du kan bläddra efter den bildfil som du vill bifoga.

 3. Bläddra till den bild du vill ha och markera den med Ctrl + Alt + blanksteg.

 4. Bilden infogas i meddelandet.

Skriva ut ett e-postmeddelande

Du kan skriva ut ditt e-postmeddelande på papper eller till en fil.

 1. I Outlook väljer du det e-postmeddelande som du vill skriva ut.

 2. Tryck på Kommando + P för att öppna dialogrutan Skriv ut. Om du vill skriva ut e-postmeddelandet trycker du på Tabb tills du hör "Skriv ut, standardknapp" och trycker sedan på Retur för att skicka dokumentet till din standardskrivare.

Aktivera eller inaktivera visuella aviseringar och ljudaviseringar

Du kan snabbt aktivera eller inaktivera aviseringar.

 1. I Outlook du på Kommando+komma (,) för att öppna Outlook Inställningar. Du hör: ”Inställningar, visa alla, knapp”.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Aviseringar och ljud, knapp” och tryck sedan på blanksteg. Fönstret Aviseringar och ljud öppnas.

 3. Om du vill aktivera eller inaktivera alla meddelanden trycker du på Tabb tills du hör "Visa en avisering på skrivbordet" och trycker sedan på blanksteg för att aktivera inställningen (avmarkerad).

 4. Om du vill aktivera eller inaktivera ljudaviseringar trycker du på Tabb tills du hör "Nytt meddelande" eller "Påminnelse" och trycker sedan på blanksteg för att aktivera ljudaviseringar för nya meddelanden eller påminnelser ("avmarkerad") eller inaktivera dem ("avmarkerad").

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook E-post

Använd e-post i Outlook för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS för att utföra grundläggande åtgärder. Du kan skriva och skicka e-post, läsa och svara på mottagen e-post, söka efter och filtrera e-postmeddelanden, arbeta med prioriterade meddelanden och med bifogade filer.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Läsa och svara på eller vidarebefordra ett e-postmeddelande

Läsa ett e-postmeddelande

Som standard visas det Outlook senaste e-postmeddelandet först.

Tips: När du är i meddelandelistan och på ett meddelande sveper du uppåt eller nedåt för att höra vilka meddelandeåtgärder du kan utföra. Om du vill utföra en viss åtgärd dubbeltrycker du när du hör åtgärden.

 1. För att höra VoiceOver läsa e-postmeddelandena i din inkorg går du till meddelandelistan och sveper du åt höger eller drar med fingret nedåt i listan. Du hör till exempel följande:

  • Namnet på avsändaren

  • E-postmeddelandets ämne

  • Datum då det skickades

  • Bifogade filer (om det finns)

  • De första raderna i e-postmeddelandet

  • Antalet meddelanden i en konversation

 2. Om du vill öppna ett enskilt e-postmeddelande eller en e-postkonversation med flera meddelanden, dubbeltrycker du på skärmen.

 3. Om du vill läsa ett e-postmeddelande eller en konversation sveper du åt höger och drar med fingret uppifrån och ned i listan med e-postmeddelanden. Du hör ämne, avsändarens namn, meddelandet och hur många meddelanden som finns i en konversation.

 4. Om konversationen är lång kanske du måste öppna hela meddelandet för att kunna höra det. När det första meddelandet har lästs upp sveper du åt höger. Om du hör ”Öppna hela meddelandet, knapp” finns det mer text i meddelandet. Dubbeltryck på skärmen om du vill öppna meddelandet.

  Återgå till den dolda meddelandevyn genom att svepa åt vänster tills du hör ”Stäng, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 5. Om du snabbt vill flytta till nästa e-postmeddelande sveper du åt vänster tills du hör ”Nästa meddelande, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Om du snabbt vill flytta till föregående e-postmeddelande sveper du åt vänster tills du hör ”Föregående meddelande, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 6. När du har läst meddelandet och vill återgå till inkorgen sveper du åt höger tills du hör ”Bakåt-knappen” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Svara på ett e-postmeddelande

 1. I ett e-postmeddelande sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Svarsalternativ, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "Svara". Dubbeltryck på skärmen.

 2. Du hör "Svarsruta har utökats" och fokus flyttas till brödtexten i svarsmeddelandet. Om du vill redigera meddelandets mottagare sveper du åt vänster tills du hör "Svarsalternativ" och dubbeltrycker på skärmen, sveper åt höger tills du hör "Redigera eller visa mottagare" och dubbeltrycker på skärmen. Fokus flyttas till fältet Till i svarsmeddelandet. Redigera listan över mottagare med hjälp av skärmtangentbordet och svep sedan åt höger tills du hör: "Meddelandetext".

 3. Skriv meddelandet med skärmtangentbordet.

 4. När du är klar med meddelandet sveper du åt vänster tills du hör "Skicka, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

 1. I ett e-postmeddelande sveper du åt höger tills du hör "Svarsalternativ, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör "Vidarebefordra" och dubbeltryck på skärmen.

 2. Du hör: ”Till, textfält, redigerar”. Fokus är på fältet Till, och skärmtangentbordet finns i nedre halvan av skärmen. Skriv mottagarnas namn.

 3. Om du vill skriva ett meddelande sveper du åt höger tills du hör "Flerradig textruta" och dubbeltrycker sedan. Skriv ditt meddelande.

 4. När du är klar med meddelandet sveper du åt höger tills du hör "Skicka, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Arbeta med prioriterade meddelanden

Fokusera på de e-postmeddelanden som är viktigast för dig. Som standard skapas Outlook en prioriterad inkorg och en inkorg för övrig e-post. Dina viktigaste e-postmeddelanden läggs i inkorgen Prioriterad medan övrig e-post finns kvar, men ur vägen, i inkorgen Övrig.

Som standard öppnas Outlookprioriterad inkorg. Så här går du till inkorgen Övrig:

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Övrig inkorg" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Om du vill gå tillbaka till inkorgen Prioriterad sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Prioriterad inkorg" och dubbeltrycker på skärmen.

Så här flyttar du ett e-postmeddelande från inkorgen Övrig till inkorgen Prioriterad:

 1. Navigera till meddelandet du vill flytta och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster tills du hör "Fler konversationsåtgärder" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Gå till prioriterad inkorg, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Du hör en avisering. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill ha, och dubbeltryck på skärmen.

Så här inaktiverar du inkorgen Prioriterad och arbetar med en enda meddelandelista:

 1. Svep åt vänster tills du hör "Meny" följt av namnet på ditt e-postkonto och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Inställningar, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Prioriterad inkorg” och dubbeltryck sedan på skärmen. Outlook nu en enda inkorg.

Skapa och skicka e-post

 1. I meddelandelistan sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Skriv, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Fönstret Nytt meddelande öppnas med fokus på fältet Till, och skärmtangentbordet visas i nedre halvan av skärmen. Skriv namnen på mottagarna.

 3. Om du vill skicka en kopia eller hemlig kopia sveper du åt höger tills du hör "Visa Kopia och Hemlig kopia, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Fokus flyttar till fältet Kopia. Skriv namnen på de kontakter som ska få en kopia.

  Svep åt höger för att skicka en hemlig kopia. Du hör: "Hemlig kopia, textfält". Dubbeltryck på skärmen och skriv sedan kontaktnamnen.

 4. Om du vill skriva ett ämne för e-postmeddelandet sveper du åt höger tills du hör ”Ämne, textfält”, dubbeltrycker på skärmen och skriver sedan meddelandet.

 5. Svep åt höger tills du hör "Flerradig textruta" och dubbeltryck sedan. Skriv meddelandet.

 6. När du är klar med meddelandet sveper du åt vänster tills du hör "Skicka, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Använda sökning och filter för att hitta ett e-postmeddelande

Slösa inte bort tid på att söka igenom listor och arkiv efter viktiga e-postmeddelanden. Använd sökning och filtrering för att snabbt hitta det du söker.

Söka efter ett e-postmeddelande

 1. I meddelandelistan sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Sök, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Fokus flyttas till fältet Sök efter e-post. Börja skriva dina sökord. Sökresultatlistan uppdateras medan du skriver.

 3. Svep åt höger för att bläddra igenom sökresultaten. VoiceOver läser upp informationen och meddelandet när du förflyttar dig genom listan.

 4. När du hör ett e-postmeddelande som du vill öppna, dubbeltrycker du på skärmen.

 5. Stäng Sök genom att svepa åt vänster tills du hör "Avbryt, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Använda filter för att hitta ett e-postmeddelande

 1. I meddelandelistan sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Filter, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör det filtreringsalternativ du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger för att bläddra igenom de e-postmeddelanden som matchar filtret. VoiceOver läser upp informationen och meddelandet när du förflyttar dig genom listan.

 4. När du hör ett e-postmeddelande som du vill öppna, dubbeltrycker du på skärmen.

 5. Om du vill ta bort filtreringsalternativet sveper du åt vänster eller höger i inkorgen tills du hör "Filter, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Öppna eller lägga till bifogade filer

Du kan öppna och lägga till bifogade filer i dina e-postmeddelanden i Outlook för iOS.

Öppna en bifogad fil

VoiceOver meddelar om det finns bifogade filer i ett mottaget e-postmeddelande.

 1. Öppna e-postmeddelandet med en eller flera bifogade filer.

 2. Svep åt höger tills du hör den bifogade filtypen, följt av "Bifogad fil", filnamn och storlek, och dubbeltryck sedan på skärmen. Den bifogade filen öppnas i ett program som stöds.

Lägga till en bifogad fil

Du kan skicka filer som meritförteckningar, foton och mötesinbjudningar som bifogade filer.

Bifoga en fil

 1. När du skriver ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Bifoga en fil eller ett foto, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Bifoga fil”. Dubbeltryck på skärmen.

 2. Bläddra till den fil du vill använda och markera den genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Bifoga fil” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Bifoga ett foto

 1. När du skriver ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Bifoga en fil eller ett foto, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Så här tar du ett foto med enhetskameran och bifogar det:

 1. Svep åt höger. Du hör: "Ta bild, knapp."

 2. Dubbeltryck på skärmen. Kameran aktiveras.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Ta bild, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Använd foto” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Om du vill bifoga det senast tagna fotot sveper du åt höger tills du hör ”Använd senast tagna foto” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Så här bifogar du en bild från Foton:

 1. Svep åt höger tills du hör ”Välj foto från bibliotek” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Leta rätt på den bild som du vill använda och dubbeltryck på skärmen.

Bifoga en mötesinbjudan

 1. När du skriver ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Bifoga möte, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Du hör: "Skicka tillgänglighet, knapp." Dubbeltryck på skärmen om du vill skicka din första tillgängliga tid för ett möte.

  Om du vill skapa en ny inbjudan sveper du åt höger tills du hör ”Skapa inbjudan, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Ett nytt Outlook kalenderhändelsefönster öppnas. Anvisningar för hur du skapar mötesinbjudningar finns i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook.

 3. När du har schemalagt mötet går du till händelsefönstret i kalendern, sveper åt vänster eller höger tills du hör ”Klar, knapp” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook E-post

Använd e-post i Outlook för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android för att utföra grundläggande åtgärder. Du kan skriva och skicka e-post, läsa och svara på mottagen e-post, söka efter och filtrera e-postmeddelanden, arbeta med prioriterade meddelanden och med bifogade filer med mera.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Läsa och svara på eller vidarebefordra ett e-postmeddelande

Läsa ett e-postmeddelande

Som standard visas de senaste e-postmeddelandena först.

 1. Svep åt vänster eller höger i meddelandelistan eller dra med fingret nedåt för att lyssna när TalkBack läser upp e-postmeddelandena. Du hör information om varje e-postmeddelande, inklusive:

  • Avsändarens namn

  • Datumet och tiden då meddelandet togs emot

  • Ämnet

  • De första raderna av e-postmeddelandets innehåll

 2. Du öppnar ett e-postmeddelande genom att dubbeltrycka på skärmen. TalkBack börjar automatiskt läsa meddelandet från början.

  Om du vill att TalkBack ska läsa upp ett e-postmeddelande uppifrån och ned sveper du nedåt och åt höger. Den globala snabbmenyn öppnas. Svep åt höger tills du hör "Läs uppifrån" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Om du snabbt vill skumma igenom meddelandet drar du med fingret nedåt från skärmens överkant.

  Svep uppåt i meddelandet med två fingrar om du vill bläddra nedåt. Svep nedåt med två fingrar om du vill bläddra uppåt.

 3. När du har läst meddelandet och vill återgå till inkorgen sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Stäng, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Svara på ett e-postmeddelande

 1. När e-postmeddelandet är öppet sveper du åt höger tills du hör "Svarsalternativ". Dubbeltryck på skärmen och gör något av följande:

  • Om du bara vill svara den ursprungliga avsändaren sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Svara, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  • Om meddelandet har flera mottagare och du vill svara alla sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Svara alla, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Ett nytt e-postmeddelande öppnas med samma ämne, inställt till svar enbart till avsändaren eller till alla som angetts i det ursprungliga e-postmeddelandet. Fokus är på meddelandetexten. Dubbeltryck på skärmen för att aktivera skärmtangentbordet och skriv meddelandet.

 3. När du har skrivit klart meddelandet sveper du åt vänster tills du hör "Skicka" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Skickat, Outlook, tangentbordet dolt”.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

Du kan enkelt vidarebefordra ett e-postmeddelande med TalkBack.

 1. Med e-postmeddelandet öppet sveper du åt höger tills du hör "Svarsalternativ" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Vidarebefordra" och dubbeltryck på skärmen. Ett nytt e-postmeddelande öppnas med samma ämne.

 3. Svep åt höger tills du hör "Redigeringsruta, till fält" och dubbeltryck på skärmen. Skriv mottagarnas namn.

 4. Skriv ett meddelande genom att svepa åt höger tills du hör "Dubbeltryck för att redigera" och dubbeltryck sedan på skärmen. Skriv ditt meddelande.

 5. När du har skrivit klart meddelandet sveper du åt vänster tills du hör "Skicka" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Arbeta med prioriterade meddelanden

Fokusera på de e-postmeddelanden som är viktigast för dig. Som standard skapas Outlook en prioriterad inkorg och en inkorg för övrig e-post. Dina viktigaste e-postmeddelanden finns i inkorgen Prioriterad medan övrig e-post finns kvar, men ur vägen, i inkorgen Övrig.

Som standard öppnas Outlookprioriterad inkorg. Så här går du till inkorgen Övrig:

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör ”Växla till övrig e-post, växlingsknapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Gå tillbaka till inkorgen Prioriterad genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör "Växla till Prioriterad inkorg, växla" och dubbeltrycka på skärmen.

Så här flyttar du ett e-postmeddelande från inkorgen Övrig till inkorgen Prioriterad:

 1. Navigera till meddelandet du vill flytta och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör "Markerad", följt av meddelandeinformationen.

 2. Svep åt vänster tills du hör ”Fler alternativ, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Gå till prioriterad inkorg, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Du hör en avisering. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill ha, och dubbeltryck på skärmen.

Så här inaktiverar du inkorgen Prioriterad och arbetar med en enda meddelandelista:

 1. Svep åt höger tills du hör "Öppna navigeringslådan" och dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Inställningar” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Växla inställningen Prioriterad inkorg, På" och dubbeltryck sedan på skärmen. Outlook nu en enda inkorg.

Skapa och skicka e-post

 1. I meddelandelistan sveper du åt höger tills du hör "Skriv, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Fönstret Nytt meddelande öppnas.

 2. Svep åt höger tills du hör "Redigeringsruta, till fält" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Skriv mottagarnas namn eller e-postadresser. Listan över matchande kontakter uppdateras när du skriver.

  Obs!: Beroende på enhet kan du behöva svepa åt höger tills du hör ”sökkatalog” och sedan dubbeltrycka på skärmen om du vill leta efter en kontakt.

 4. Välj en kontakt genom att svepa åt höger tills du hör önskat namn. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Skicka en kopia av meddelandet till andra mottagare genom att dra åt höger tills du hör ”Kopia, fält” och sedan dubbeltrycka på skärmen. Lägg till mottagarna enligt instruktionerna i föregående steg.

 6. Om du vill skicka en hemlig kopia till andra mottagare sveper du åt höger tills du hör "Hemlig kopia, fält". Dubbeltryck på skärmen och lägg till mottagarna.

 7. Om du vill lägga till ett ämne för e-postmeddelandet sveper du åt höger. Du hör: "Ämne, redigeringsruta." Dubbeltryck på skärmen och skriv ett ämne.

 8. Skriv meddelandet genom att svepa åt höger. Du hör: "Dubbeltryck för att redigera text." Dubbeltryck på skärmen och skriv meddelandet.

 9. När du har skrivit klart meddelandet sveper du åt vänster tills du hör "Skicka" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Använda sökning och filter för att hitta e-post

Slösa inte bort tid på att söka igenom listor och arkiv efter viktiga e-postmeddelanden. Använd sökning och filtrering för att snabbt hitta det du söker.

Söka efter ett e-postmeddelande

 1. Svep åt höger i meddelandelistan tills du hör "Sök, flik" och dubbeltryck sedan på skärmen. Fönstret Sök öppnas.

 2. Svep åt vänster tills du hör "Sök efter e-post, händelser, kontakter, filer" och dubbeltryck på skärmen. Börja skriva dina sökord. Sökresultatlistan uppdateras medan du skriver.

 3. Svep åt höger för att bläddra igenom sökresultaten. TalkBack läser upp informationen och meddelandet när du förflyttar dig genom listan.

 4. När du hör ett e-postmeddelande som du vill öppna, dubbeltrycker du på skärmen.

 5. Om du vill lämna listan med sökresultat sveper du åt vänster tills du hör "Stäng, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen för att återgå till sökfönstret.

Använda filter för att hitta ett e-postmeddelande

 1. I meddelandelistan sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Filter, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör det filtreringsalternativ du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger för att bläddra igenom de e-postmeddelanden som matchar filtret. TalkBack läser upp meddelandeinformationen när du förflyttar dig genom listan.

 4. När du hör det e-postmeddelande du vill öppna dubbeltrycker du på skärmen.

 5. Om du vill ta bort filtreringsalternativet och visa alla e-postmeddelanden i meddelandelistan sveper du åt vänster eller höger tills du hör ”Avmarkera meddelandefilter, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

Öppna eller lägga till bifogade filer

Du kan öppna och lägga till bifogade filer i dina e-postmeddelanden i Outlook för Android.

Öppna en bifogad fil

TalkBack meddelar om det finns bifogade filer i ett mottaget e-postmeddelande.

 1. Öppna e-postmeddelandet med en eller flera bifogade filer.

 2. Svep åt vänster tills du hör filtyp, namn och storlek och dubbeltryck sedan på skärmen. Om du hör "Öppna med" sveper du åt höger tills du hör det alternativ du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen för att välja det.

 3. Dubbeltryck på skärmen för att öppna den bifogade filen i det valda programmet.

Lägga till en bifogad fil

Du kan skicka filer som meritförteckningar, foton och mötesinbjudningar som bifogade filer.

Bifoga en fil

 1. När du skriver ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Bifoga filer” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Välj filer”.

 2. Om du vill lägga till en Outlook sveper du åt höger tills du hör "Filer" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Om du vill lägga till en fil från din enhet sveper du åt höger tills du hör "Enhet" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 3. Bläddra till den fil du vill använda och dubbeltryck på skärmen för att markera och bifoga den.

Bifoga ett foto

 1. När du skriver ett meddelande sveper du åt höger tills du hör: "Bifoga filer".

Så här tar du ett foto med enhetskameran och bifogar det:

 1. Svep åt höger. Du hör: "Ta bild, knapp."

 2. Dubbeltryck på skärmen. Kameran aktiveras.

 3. Svep åt höger tills du hör "Ta bild, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Bilden tas.

 4. Svep åt höger tills du hör "Klart, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

Så här bifogar du en bild från Foton:

 1. Dubbeltryck på skärmen, svep åt höger tills du hör "Välj bland fotobibliotek" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Gå till den bild som du vill använda och dubbeltryck på skärmen.

  Beroende på enhet kan du först behöva bläddra till den plats där fotot är sparat.

Bifoga en mötesinbjudan

 1. När du skriver ett meddelande sveper du åt höger tills du hör ”Bifoga möte” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Du hör: "Skicka tillgänglighet." Dubbeltryck på skärmen om du vill skicka din första tillgängliga tid för ett möte.

 3. Om du vill skapa en ny inbjudan sveper du åt höger tills du hör ”Skapa en inbjudan” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Den Outlook kalendern öppnas. Anvisningar för hur du skapar mötesinbjudningar finns i Schemalägga ett möte eller en ny avtalad tid.

 4. När du är klar med att schemalägga mötet går du till händelsefönstret i kalendern, sveper åt vänster eller höger tills du hör ”Klar” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook E-post

Använd Outlook på webben med tangentbordet och en skärmläsare för att utföra grundläggande åtgärder med E-post. Vi har testat det med Skärmläsaren i Microsoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, men det kan fungera med andra skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du kan skriva och skicka e-post, läsa och svara på mottagen e-post, söka efter, filtrera och skriva ut e-postmeddelanden, arbeta med bifogade filer med mera.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • Vi uppdaterar för närvarande Outlook.office.com (Outlook på webben). Vissa använder redan det nya Outlook och för andra visas den klassiska versionen som standard tills uppdateringen slutförs. Mer information finns i Få hjälp med det nya Outlook på webben. Eftersom anvisningarna i den här artikeln gäller den nya versionen rekommenderar vi att du byter från det klassiska gränssnittet till det nya Outlook. Om du vill byta till det nya Outlook trycker du på Ctrl + F6 tills du hör ”Kommando, Prova nya Outlook”. Tryck sedan på Retur. Om du hör ”Kommandoverktygsfält” istället för ”Kommando, Prova nya Outlook” använder du redan det nya Outlook.

 • I den här artikeln förutsätter vi att Läsfönster är avmarkerat.

 • När du använder Outlook på webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook på webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook på webben.

I det här avsnittet

Läsa och svara på eller vidarebefordra ett e-postmeddelande

Använd skärmläsare och kortkommandon för att läsa och svara på e-postmeddelanden. När ett nytt e-postmeddelande kommer hör du ett ljud.

Tips: Det är enklare att navigera bland meddelandena om du inte använder konversationsvyn. Om du vill inaktivera den trycker du på Alt+Q, trycker på Tabb tills du hör "Inställningar, knapp" och trycker sedan på Retur för att Inställningar menyn. Tryck på Tabb tills du hör "Konversationsvy" följt av det markerade alternativet. Om det inte är "Av" trycker du på nedåtpilen tills du hör "Markerad, av" och trycker sedan på Esc för att stänga Inställningar menyn.

Läsa ett e-postmeddelande

Gå till ett e-postmeddelande i meddelandelistan i E-post och hör skärmläsaren läsa upp e-postmeddelandet och den tillhörande informationen.

Obs!: Läsfönstret måste vara inaktiverat innan du kan följa de här instruktionerna. Bekräfta detta genom att trycka på Alt+Q, tryck på Tabb tills du hör "Inställningar, knapp" och tryck på Retur för att Inställningar menyn. Tryck på Tabb tills du hör "Läsfönster" följt av det markerade alternativet. Om du hör "Visa till höger" eller "Visa längst ned" trycker du på nedåtpilen tills du hör "Dölj" och trycker på Esc för att stänga Inställningar menyn.

 1. I huvudvyn i E-post trycker du på Ctrl+F6 eller Skift+Ctrl+F6 tills du hör "Meddelandelista, landmärke" och trycker på Tabb tills du hör "Meddelandelista", följt av rubriken på ett e-postmeddelande i inkorgen.

 2. Tryck på ned- eller uppilen tills du hittar det e-postmeddelande du vill ha och tryck sedan på Retur för att öppna meddelandet i innehållsfönstret.

 3. Om du vill läsa igenom hela e-postmeddelandet trycker du på SR-knappen + R. Om du vill sluta läsa trycker du på Ctrl. Om du vill stänga e-postmeddelandet och återgå till meddelandelistan trycker du på Esc.

Svara på ett e-postmeddelande

Använd skärmläsaren för att snabbt svara på dina e-postmeddelanden i Outlook på webben.

 1. Tryck på Ctrl+R i ett e-postmeddelande eller på ett e-postmeddelande i meddelandelistan. Tryck på Ctrl + Skift + R om du vill svara alla. Du hör: "Meddelandetext, redigerar."

 2. Skriv in ditt svar.

 3. Tryck på Ctrl + Retur för att skicka e-postmeddelandet.

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

Du kan enkelt vidarebefordra ett e-postmeddelande med hjälp av kortkommandon och din skärmläsare.

 1. Tryck på Ctrl + Skift + F i ett e-postmeddelande eller när du är på ett e-postmeddelande i meddelandelistan. Du hör: "Innehållsfönstret, redigera". Fokus är på fältet Till i e-postmeddelandet.

 2. Skriv mottagarens namn eller e-postadress. När du börjar skriva visas Outlook på webben matchande förslag. Tryck på nedåtpilen för att bläddra bland förslagen. Om du hittar rätt personer bland förslagen trycker du på Retur för att lägga till dem i fältet Till.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Meddelandetext, redigerar" och skriv sedan meddelandet.

 4. Tryck på Ctrl + Retur för att skicka e-postmeddelandet.

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

Låt din skärmläsare hjälpa dig att skriva ett nytt e-postmeddelande och nå ut med ditt budskap.

 1. Tryck Ctrl+N i huvudvyn i E-post. Du hör: "Innehållsfönstret, redigera". Fokus är på fältet Till i det nya e-postmeddelandet.

 2. Skriv mottagarens namn eller e-postadress. När du börjar skriva visas Outlook på webben matchande förslag. Tryck på nedåtpilen för att bläddra bland förslagen. Om du hittar rätt personer bland förslagen trycker du på Retur för att lägga till dem i fältet Till.

 3. Om du vill skicka en kopia av e-postmeddelandet till någon trycker du på Tabb tills du hör: "Redigerbar kombinationsruta." Skriv e-postadressen till mottagaren av kopian.

 4. Tryck på Tabb. Du hör: "Lägg till ett ämne." Skriv ett ämne för e-post.

 5. Tryck på Tabb. Du hör: ”Meddelandetext, redigerar.”

 6. Skriv ditt meddelande.

  Tips: Gå till alternativen för meddelandeformatering genom att trycka på Tabb tills du hör: "Formateringsalternativ". Du förflyttar dig på menyn med formateringsalternativ genom att trycka på vänster- eller högerpilen. Tryck på blanksteg om du vill se undermenyerna.

 7. Tryck på Ctrl + Retur för att skicka e-postmeddelandet.

Ladda ned eller lägga till bifogade filer

Du kan ladda ned och lägga till bifogade filer i dina e-postmeddelanden i Outlook på webben.

Ladda ned en bifogad fil

När skärmläsaren läser ett e-postmeddelande i meddelandelistan och i läsfönstret talar den om e-postmeddelandet innehåller bifogade filer.

 1. I e-postmeddelandet i läsfönstret trycker du på Tabb tills du hör namnet på den bifogade filen.

 2. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Ladda ned, knapp". Tryck på Retur.

 3. När skärmläsaren läser upp ett nytt meddelande trycker du på Alt+N för att flytta fokus dit. Tryck sedan på Tabb eller Skift + Tabb för att bläddra bland alternativen och tryck på Retur för att göra ett val.

Lägga till en bifogad fil

Du kan skicka filer som till exempel meritförteckningar, nyhetsbrev eller söta kattbilder som kopior eller som OneDrive-filer.

Lägg till en fil från OneDrive

 1. När du skriver ett nytt e-postmeddelande trycker du på Tabb tills du hör "Bifoga, komprimerad, menyalternativ" och trycker sedan på blanksteg för att öppna menyn.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Bläddra bland molnplatser" och tryck på Retur. Fokus är på OneDrive-mappen.

 3. I fillistan trycker du på upp- eller nedpilen i menyn tills du hör namnet på filen som du vill välja. Filen markeras automatiskt.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Nästa, knapp" och tryck sedan på Retur. Du hör: "Växla till panelvy".

 5. Om du vill bifoga filen som en kopia eller dela den som OneDrive länk trycker du på Tabb tills du hör det alternativ du vill markera och trycker sedan på Retur.

Lägg till en lokal fil från datorn

 1. När du skriver ett nytt e-postmeddelande trycker du på Tabb tills du hör "Bifoga, komprimerad, menyalternativ" och trycker sedan på blanksteg för att öppna menyn. Du hör: "Bläddra i den här datorn." Tryck på Blanksteg. Dialogrutan Windows Öppna fil öppnas.

 2. Använd Tabb och piltangenterna för att gå till den fil som du vill bifoga och tryck på Retur.

Skriva ut ett e-postmeddelande

Du kan skriva ut ditt e-postmeddelande på papper eller till en fil.

 1. I meddelandelistan trycker du på Skift+F10 i e-postmeddelandet som du vill skriva ut för att öppna snabbmenyn.

 2. Tryck på nedpilen tills du hör "Skriv ut, menyalternativ" och tryck sedan på Retur. Dialogrutan Skriv ut öppnas.

 3. Välj utskriftsalternativ i dialogrutan. Tryck på Tabb för att bläddra bland alternativen. Tryck på blanksteg om du vill visa menyalternativen. Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

 4. Om du vill skriva ut trycker du på Tabb tills du hör "Skriv ut, knapp" och trycker sedan på Retur.

Använda mörkt läge

Om du visar Outlook på webben i ett mörkt rum gör användningen av mörkt läge mindre belastning på ögonen.

 1. I huvudvyn i E-post trycker du på Alt + Q, trycker på Tabb tills du hör "Inställningar, knapp" och trycker på Retur för att öppna Inställningar menyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Av, Mörkt läge" och tryck på Retur för att aktivera eller inaktivera läget.

 3. Om du vill stänga menyn Inställningar trycker du på Esc.

Se även

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook E-post

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×