Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Windows Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd kalendern i nyaOutlook med tangentbordet och en skärmläsare för att utföra grundläggande åtgärder. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du öppnar och redigerar kalenderhändelser, ansluter till onlinemöten med mera.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ställa in kalendervyn

Du kan ställa in kalendern så att den visar en vald dag, en arbetsvecka, en hel vecka eller en månad – beroende på vilket sätt du föredrar att arbeta på.

 1. Tryck på Ctrl+2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör "Kalender", följt av ditt namn och antalet händelser i en vald kalender.

 2. Använd följande kortkommandon för att välja kalendervy:

  • Tryck på Alt + en siffertangent för att visa ett antal dagar mellan 1 och 7, med början från och med i dag. Tryck till exempel på Alt+7 för att visa 7 dagar.

  • Om du vill flytta kalendervyn mellan vyerna dag, arbetsvecka, hel vecka och månad flyttar du först fokus till menyfliksområdet genom att trycka på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Ny händelse" och sedan trycka på högerpilen tills du hör den vy du vill använda och sedan trycka på Retur.

Öppna, läsa och redigera kalenderhändelser

Du kan snabbt läsa och redigera händelseinformation så att du kan hålla koll på schemat.

Obs!: Du kan bara redigera händelser du har skapat själv. Du kan till exempel inte redigera mötesförfrågningar du har fått från någon annan.

 1. Tryck på Ctrl+2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör "Inläst", följt av antalet händelser i en vald kalender.

 2. Gör något av följande för att flytta i kalendern:

  • Om du vill gå till föregående dag, vecka eller månad trycker du på Tabb tills du hör "Gå till föregående", följt av tidsenheten, och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill gå till nästa dag, vecka eller månad trycker du på Tabb tills du hör "Gå till nästa", följt av tidsenheten, och trycker sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb i valfri vy om du vill bläddra mellan händelserna under perioden. När du flyttar runt hör du "Händelse", följt av datum, timmar, händelserubrik, händelseplats och organisatör för den markerade händelsen.

 4. Om du vill granska händelsen närmare eller öppna den för redigering trycker du på Retur. Fönstret med information om händelsen öppnas. Du hör: "Lägg till information i händelsen.".

 5. Tryck på Tabb för att bläddra bland händelsens information och alternativ. Skärmläsaren läser upp information och alternativ när du flyttar runt.

 6. Gör något av följande när du är färdig:

  • Om du redigerar ett möte trycker du på Skift + Tabb tills du hör ”Skicka, knapp” och trycker sedan på Retur.

  • Om du redigerar en avtalad tid trycker du på Skift + Tabb tills du hör ”Spara, knapp” och trycker sedan på blanksteg.

  • Om du inte ändrar något i händelsen kan du stänga informationsfönstret genom att trycka på Esc.

  När du lämnar fönstret Information flyttas fokus till Kalender.

Ansluta till ett onlinemöte från Outlook kalender

Du kan enkelt ansluta till Skype för företag eller Microsoft Teams onlinemöten.

Ansluta till ett Skype för företag möte

 1. Tryck på Ctrl+2 i Outlook för att öppna kalendern.

 2. Tryck på Tabb tills du hör händelsen du vill ansluta till och tryck sedan på Retur för att öppna händelsen.

 3. Tryck på Tabb tills du hör länken för att ansluta till mötet och tryck sedan på Retur. Dialogrutan Anslut mötesljud öppnas.

 4. Tryck på Retur om du vill ansluta med fullständiga funktioner för ljud och video. Dialogrutan Anslut mötesljud stängs och du är ansluten till mötet.

  Tips: Om du vill stänga av eller slå på mikrofonen under mötet trycker du på Windows-tangenten+F4. Tryck på Ctrl+Retur för att lägga på.

Ansluta till ett Microsoft Teams möte

 1. Tryck på Ctrl+2 i Outlook för att öppna kalendern.

 2. Tryck på Tabb tills du hör händelsen du vill ansluta till och tryck sedan på Retur för att öppna händelsen.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Anslut till Teams-möte" och tryck sedan på Retur. Mötet öppnas i Microsoft Teams. Du hör: "Välj ljud- och videoinställningar".

 4. Om du vill ändra ljud- och videoinställningarna för mötet trycker du på Tabb tills du hör den inställning du vill ändra och trycker sedan på Retur för att ändra den. Om du vill ansluta till mötet trycker du på Skift + Tabb tills du hör "Anslut till mötet, knapp" och trycker sedan på Retur.

 5. Om du vill ändra mötesinställningarna eller lägga på trycker du på Tabb tills du hör det alternativ du vill använda och trycker sedan på Retur.

Ställ in alternativ för kalendern

I kalenderinställningarna kan du ändra utseendet på din kalender eller välja att ta emot aviseringar. Du kan också ändra dina frånvaromeddelanden och hur du vill skicka dem.

 1. I Outlook öppnar du fönstret Inställningar genom att trycka på Tabb eller Skift +Tabb tills du hör "Knappen Inställningar" och sedan trycka på Retur.

 2. Tryck på högerpilen tills du hör "Visa alla Outlook inställningar" och tryck sedan på Retur. Fönstret Inställningar öppnas.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Konton, flikobjekt" och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör "Kalender" och tryck sedan på Retur.

 4. Om du vill navigera mellan kalenderinställningarna trycker du på Tabb tills du hör "Underflik för kalenderkategori" och använder sedan uppåt- och nedåtpilarna för att flytta mellan underflikarna.

 5. Om du vill navigera bland inställningarna på en underflik trycker du på Tabb en gång för att flytta fokus till listan med inställningar och flyttar sedan mellan inställningarna genom att trycka på Tabb eller Skift+Tabb. Tryck på Retur för att välja inställningar.

 6. Stäng fönstret Inställningar genom att trycka på Alt+F4 när du är klar.

Skriv ut din kalender

Skriv ut en vald dag, vecka eller kalendermånad i Outlook.

 1. Tryck på Ctrl+2 i Outlook för att öppna kalendern.

 2. Välj den kalendervy du vill skriva ut

 3. Tryck på Ctrl+P i huvudfönstret i kalendern . En förhandsgranskning öppnas.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Skriv ut, knapp" och tryck sedan på Retur. Dialogrutan Skriv ut öppnas.

 5. Om du vill välja en skrivare trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör: "Skrivare." Tryck på blanksteg och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör namnet på den skrivare du vill använda. Tryck på nedåtpilen tills du hör det önskade skrivaralternativet och tryck sedan på blanksteg.

 6. Du bläddrar mellan alternativen med Tabb eller Skift + Tabb. När du är färdig trycker du på Tabb tills du hör ”Skriv ut, knapp” och trycker sedan på blanksteg. Kalendern skrivs ut.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använda en skärmläsare för att schemalägga avtalade tider eller möten i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook Kalender

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd kalendern i Outlook med tangentbordet och skärmläsaren för att utföra grundläggande åtgärder. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du öppnar och redigerar kalenderhändelser, ansluter till onlinemöten med mera.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ställa in kalendervyn

Du kan ställa in kalendern så att den visar ett valt antal dagar, en arbetsvecka, en hel vecka eller en månad – beroende på vilket sätt du föredrar att arbeta.

 1. Tryck på Ctrl+2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör namnet på den aktuella vyn, till exempel ”arbetsveckovy”.

 2. Använd följande kortkommandon för att välja kalendervy:

  • Tryck på Alt + siffra om du vill visa ett antal dagar mellan 1 och 10, med början från dagens datum. Till exempel trycker du på Alt + 0 för att visa 10 dagar.

  • Tryck på Ctrl + Alt + 2 för att visa arbetsveckovyn.

  • Tryck på Ctrl + Alt + 3 för att visa helveckovyn.

  • Tryck på Ctrl + Alt + 4 för att visa månadsvyn.

Öppna, läsa och redigera kalenderhändelser

 1. Tryck på Ctrl+2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör namnet på den aktuella vyn, till exempel ”arbetsveckovy”, följt av antalet händelser i vyn.

 2. Tryck på Ctrl + punkt (.) om du vill bläddra bland händelserna i den aktuella vyn. För varje händelse hör du namn, tidpunkt och organisatör. Tryck på Ctrl + komma (,) för att gå till föregående händelse.

 3. Använd följande kortkommandon för att navigera i kalendern:

  • Tryck på Ctrl + höger eller vänster piltangent för att flytta till nästa eller föregående dag.

  • Tryck på Ctrl + nedåt- eller uppåtpil för att flytta till nästa eller föregående vecka.

  • Tryck på Ctrl + Page Down eller Page Up för att flytta till nästa eller föregående månad.

 4. Om du vill redigera den valda händelsen trycker du på Retur och använder sedan följande kortkommandon till att ändra informationen:

  • Tryck på Alt + U om du vill flytta fokus till fältet Ämne och använd sedan tangentbordet till att redigera texten.

  • Tryck på Alt + I om du vill flytta fokus till fältet Plats och använd sedan tangentbordet till att redigera texten.

  • Tryck på Alt+T för att flytta fokus till raden Starttid . Om du vill ändra startdatumet trycker du på nedåt- eller uppåtpilen för att flytta datumet framåt eller bakåt en dag. Om du vill ändra tiden trycker du på Tabb tills du hör "Starttid" och trycker sedan på nedåt- eller uppåtpilen för att flytta tiden framåt eller bakåt en halvtimme.

  • Tryck på Alt+D för att flytta fokus till raden Sluttid . Om du vill ändra slutdatum trycker du på nedåt- eller uppåtpilen för att flytta datumet framåt eller bakåt en dag. Om du vill ändra tiden trycker du på Tabb tills du hör "Sluttid" och trycker sedan på nedåt- eller uppåtpilen för att flytta tiden framåt eller bakåt en halvtimme.

 5. Om du vill redigera beskrivningen av händelsen trycker du på Tabb tills du hör ”meddelande, redigerar” och använder sedan tangentbordet till att redigera texten. Med JAWS hör du: ”Anteckningar, redigera”. Med NVDA hör du: "Meddelande, redigera flera rader."

 6. Spara ändringarna genom att trycka på Ctrl+S. Stäng händelsefönstret genom att trycka på Esc.

Ansluta till ett möte från Outlook kalender

Obs!: Om du vill ansluta till ett Skype för företag- eller Microsoft Teams-möte enligt beskrivningen nedan kontrollerar du att du har Skype för företag eller Microsoft Teams installerat på datorn och att du är inloggad med ditt arbets- eller skolkonto.

Ansluta till ettSkype för företag möte

 1. Tryck på Ctrl+2 i Outlook för att öppna kalendervyn. Skärmläsaren läser upp den vy som öppnas, till exempel vyn Arbetsvecka eller vyn Månad, och antalet objekt i vyn. Fokus är på idag.

  Obs!: Du kan inte navigera i dagens kalenderhändelser i vyn Månad , så om du är i vyn Månad måste du först ändra till en annan vy. Om du vill ändra till till exempel vyn Arbetsvecka trycker du på Ctrl+Alt+2.

 2. Tryck på Tabb för att gå till kommande kalenderhändelser för idag. Tryck på Skift+Tabb för att gå till de senaste objekten.

 3. Tryck på Ctrl+O när du hör mötet som du vill ansluta till. Kalenderobjektet öppnas.

 4. Om du vill ansluta till mötet trycker du på Alt+H, Y. Fönstret Skype för företag möte öppnas. Tryck på Retur om du vill ansluta med fullständiga funktioner för ljud och video.

  Tips: 

  • Om du vill stänga av eller slå på mikrofonen trycker du på Windows-tangenten+F4.

  • Tryck på Ctrl+Retur för att lägga på.

Ansluta till ettMicrosoft Teams möte

 1. Tryck på Ctrl+Skift+2 i Outlook för att öppna kalendern. Skärmläsaren läser upp den vy som öppnas, till exempel vyn Arbetsvecka eller vyn Månad, och antalet objekt i vyn. Fokus är på idag.

 2. Tryck på Tabb för att gå till kommande kalenderhändelser för idag. Tryck på Skift+Tabb för att gå till föregående objekt.

 3. Tryck på Ctrl+O när du hör mötet som du vill ansluta till. Kalenderobjektet öppnas.

 4. Om du vill ansluta till mötet trycker du på Alt+H, T, J. Appen Microsoft Teams öppnas och du kan nu välja hur du vill ansluta till mötet. Om du vill ansluta med standardinställningarna trycker du på Tabb tills du hör "Anslut nu" och trycker på Retur.

  Tips: 

  • Om du vill stänga av eller slå på mikrofonen trycker du på Ctrl+Skift+M.

  • Tryck på Ctrl+Skift+B för att lägga på.

Skriva ut en händelse

 1. Tryck på Ctrl+2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör namnet på den aktuella vyn, till exempel ”arbetsveckovy”, följt av antalet händelser i vyn.

 2. Tryck på Ctrl + punkt (.) om du vill bläddra bland händelserna i den aktuella vyn. För varje händelse hör du namn, tidpunkt och organisatör. Tryck på Ctrl + komma (,) för att gå till föregående händelse.

 3. Använd följande kortkommandon för att navigera i kalendern:

  • Tryck på Ctrl + höger eller vänster piltangent för att flytta till nästa eller föregående dag.

  • Tryck på Ctrl + nedåt- eller uppåtpil för att flytta till nästa eller föregående vecka.

  • Tryck på Ctrl + Page Down eller Page Up för att flytta till nästa eller föregående månad.

 4. Tryck på Retur för att öppna den markerade händelsen.

 5. Tryck på Alt + F och sedan på P. Menyn Skriv ut öppnas.

 6. Välj vilken skrivare du vill använda genom att trycka på I, leta reda på skrivaren med uppåt- och nedåtpilarna och sedan trycka på Retur.

 7. Om du vill skriva ut händelsen trycker du på Alt + P och sedan på P.

 8. Om du till exempel skriver ut till en fil och vill konvertera händelsen till PDF-format skriver du ett filnamn och trycker sedan på Retur för att skapa filen.

  Menyn Skriv ut stängs och fokus återgår till händelsefönstret.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använda en skärmläsare för att schemalägga avtalade tider eller möten i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook Kalender

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd kalendern i Outlook för Mac med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att utföra grundläggande åtgärder. Du får lära dig hur du öppnar, läser och redigerar kalenderhändelser som du har skapat, ansluter till Microsoft Teams möten med mera.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Ställa in kalendervyn

Du kan ställa in kalendern så att du visar en viss dag, en arbetsvecka, en hel vecka eller en månad – beroende på hur du föredrar att arbeta.

 1. Öppna kalendern genom att trycka på Kommando+2 i Outlook. Du hör den aktuella tidsperioden och om några händelser är schemalagda.

 2. Använd följande kortkommandon för att välja kalendervy:

  • Tryck på Ctrl + Kommando + 1 för att visa dagsvyn.

  • Tryck på Ctrl + Kommando + 2 för att vyn arbetsveckovyn.

  • Tryck på Ctrl + Kommando + 3 för att vyn helveckovyn.

  • Tryck på Ctrl + Kommando + 4 för att visa månadsvyn.

Öppna, läsa och redigera kalenderhändelser

Du kan snabbt läsa och redigera händelseinformation så att du kan hålla koll på schemat.

Obs!: Du kan bara redigera händelser du har skapat själv. Du kan till exempel inte redigera mötesförfrågningar du har fått från någon annan.

 1. Gå till den händelse du vill öppna iOutlook kalender och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg eller Kommando+O. Fönstret med händelseinformation öppnas.

 2. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att bläddra bland information om händelsen. VoiceOver läser upp informationen när du flyttar runt. Stäng informationsfönstret utan att redigera informationen genom att trycka på Kommando+W.

 3. Om du vill redigera händelseinformationen trycker du på Skift + Tabb i fönstret med händelseinformation tills du hör "Knappen Redigera händelse" och trycker på Ctrl + Alt + blanksteg. Navigera bland redigerbara fält och menyer genom att trycka på Tabb eller Skift+Tabb.

 4. Om du vill spara ändringarna gör du något av följande:

  • Om du redigerar ett möte trycker du på Skift + Tabb tills du hör "Skicka" och trycker sedan på Ctrl + Alternativ + Blanksteg.

  • Om du redigerar en avtalad tid trycker du på Skift+Tabb tills du hör "Spara" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Händelsen ändras och fokus återgår till kalenderrutnätet.

Ansluta till ettMicrosoft Teams möte frånOutlook-kalendern

Obs!: Om du vill ansluta till ettMicrosoft Teams möte enligt beskrivningen nedan kontrollerar du att du harMicrosoft Teams-appen installerad på din Mac och att du är inloggad med ditt arbets- eller skolkonto.

 1. Gå till den händelse du vill ansluta till iOutlook kalender och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg eller Kommando+O för att öppna händelseinformationen.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Anslut till Teams-möte, knapp" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

 3. AppenMicrosoft Teams öppnas och du kan nu välja hur du vill ansluta till mötet. Om du vill ansluta med standardinställningarna trycker du på Tabb tills du hör "Anslut nu" och trycker på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  Tips: Om du vill slå på eller stänga av mikrofonen trycker du på Skift+Kommando+M. Lägg på genom att trycka på Skift+Kommando+B.

  Mer information om hur du ansluter tillMicrosoft Teams möten finns i Använda en skärmläsare för att ansluta till ett möte i Microsoft Teams.

Skriv ut din kalender

Skriv ut en vald kalenderdag, vecka eller månad i Outlook.

 1. IOutlook anger du kalendern så att den vy som du vill skriva ut enligt anvisningarna i Konfigurera kalendervyn.

 2. Navigera till den dag, vecka eller månad som du vill ta med i utskriften.

 3. Öppna dialogrutan Skriv ut genom att trycka på Kommando+P. Du hör namnet på standardskrivaren.

 4. Välj en skrivare genom att trycka på blanksteg, trycka på nedåtpilen tills du hör namnet på den skrivare du vill använda och sedan välja den genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att bläddra och ändra andra utskriftsalternativ. När du är klar trycker du på Tabb tills du hör "Skriv ut" och trycker på Ctrl+Alt+blanksteg. Kalendern skrivs ut.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använda en skärmläsare för att schemalägga avtalade tider eller möten i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook Kalender

Använd kalendern i Outlook för iOS med VoiceOver, den inbyggda iOS-skärmläsaren, för att utföra grundläggande åtgärder. Du får lära dig hur du konfigurerar kalendervyn, öppnar, läser och redigerar kalenderhändelser som du har skapat, ansluter till Microsoft Teams möten och mycket mer.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Ställa in kalendervyn

Du kan välja mellan tre alternativ för att visa kalendern: vyn Dagordning, Dag, 3 dagar eller Månad . Standardinställningen är Dagordning.

 1. I Outlook för iOS kalender trycker du högst upp på skärmen med fyra fingrar, sveper åt höger tills du hör "Ändra vy", följt av den aktuella vyn, till exempel "Agendavy" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. En lista med vyalternativ öppnas. Svep åt höger eller vänster tills du hör det alternativ du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen.

Öppna, läsa och redigera kalenderhändelser

Du kan snabbt läsa och redigera händelseinformation så att du kan hålla koll på schemat.

Obs!: Du kan bara redigera händelser du har skapat själv. Du kan till exempel inte redigera mötesförfrågningar du har fått från någon annan.

 1. Gör något av följande i Outlook för iOS kalender:

  • Svep åt höger i agendavyn tills du hör: "Dagordning." Svep uppåt för att bläddra till händelser i framtiden.

  • I vyn Dag sveper du åt höger tills du hör "Dag, idag", följt av dagens datum och antalet schemalagda händelser för i dag. Svep uppåt om du vill granska händelser under de kommande dagarna.

  • I vyn 3 dagar sveper du åt höger tills du hör "Timeslot-händelser", följt av information om dagens första händelse. Svep uppåt för att bläddra till händelser i framtiden.

  • I vyn Månad sveper du åt höger tills du hör den första händelsen i den aktuella månadens vy. Bläddra till händelser i framtiden genom att svepa åt höger. Om du har flera poster för en enda dag dubbeltrycker du på skärmen för att växla till agendavyn och granska varje händelse separat.

 2. När du är på en händelse vars information du vill granska dubbeltrycker du på skärmen. Händelseinformationen öppnas i ett nytt fönster.

 3. Om du vill höra händelseinformationen sveper du åt höger eller vänster eller drar ett finger nedåt på skärmen. VoiceOver läser upp informationen när du flyttar runt. Om du vill stänga informationsfönstret utan att redigera informationen sveper du åt vänster tills du hör "Bakåt, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

 4. Om du vill redigera händelsen sveper du åt höger eller vänster i fönstret med händelseinformation tills du hör "Redigera" och dubbeltrycker på skärmen. Fönstret Redigera händelse öppnas.

 5. Svep åt höger tills du hör den händelseinformation du vill redigera, dubbeltryck på skärmen och gör önskade ändringar.

 6. När du är klar sparar du ändringarna genom att svepa åt vänster tills du hör "Klart" och dubbeltrycka på skärmen. Fokus återgår till fönstret med händelseinformation.

 7. Stäng fönstret med händelseinformation genom att svepa åt vänster tills du hör "Bakåt, knapp" och dubbeltrycka på skärmen. Fokus återgår till kalenderrutnätet.

Ansluta till ett Microsoft Teams möte frånOutlook för iOS-kalendern

Obs!: Om du vill ansluta till ettMicrosoft Teams möte enligt beskrivningen nedan kontrollerar du att du har appenMicrosoft Teams installerad på telefonen, att appen är igång och att du har loggat in påMicrosoft Teams med ditt arbets- eller skolkonto.

 1. Flytta fokus till den händelse du vill ansluta till iOutlook för iOS kalender. Öppna fönstret med mötesinformation genom att dubbeltrycka på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Anslut, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

 3. AppenMicrosoft Teams öppnas och du är ansluten till mötet.

Mer information om hur du ansluter tillMicrosoft Teams möten finns i Använda en skärmläsare för att ansluta till ett möte i Microsoft Teams

Svara på händelsepåminnelser

När du har schemalagda händelser i appen Outlook och du har aktiverat aviseringar läser VoiceOver upp påminnelser om händelser vid den fördefinierade tiden före händelsen och en händelsepåminnelse visas på skärmen. Fokus flyttas till påminnelsen.

 1. Om du vill svara på påminnelsen gör du något av följande:

  • Öppna händelseinformationen genom att svepa åt höger tills du hör "Visa" och dubbeltrycka på skärmen.

  • Stäng påminnelsen tills händelsetiden genom att svepa åt höger tills du hör "Viloläge" och dubbeltrycka på skärmen.

  • Om du vill stänga påminnelsen utan att vidta någon åtgärd sveper du åt höger tills du hör "Stäng" och dubbeltrycker på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använda en skärmläsare för att schemalägga avtalade tider eller möten i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook Kalender

Använd kalendern i Outlook för Android med TalkBack, den inbyggda Android-skärmläsaren, för att utföra grundläggande åtgärder. Du får lära dig hur du öppnar, läser och redigerar kalenderhändelser som du har skapat, ansluter till Microsoft Teams möten och svarar på händelsepåminnelser.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Öppna, läsa och redigera kalenderhändelser

Du kan snabbt läsa och redigera händelseinformation så att du kan hålla koll på schemat.

Obs!: Du kan bara redigera händelser du har skapat själv. Du kan inte redigera mötesförfrågningar som du har fått från någon annan.

 1. Dra ett finger över skärmen iOutlook för Android kalender tills du hör rubriken på den händelse du vill granska och dubbeltryck på skärmen. Fönstret med händelseinformation öppnas.

  Tips: Om du har många händelser i kalendern kan du bläddra bland dem genom att svepa uppåt och nedåt med två fingrar.

 2. Om du vill höra händelsens rubrik, dag, datum, tid, plats och annan information sveper du åt höger eller vänster eller drar ett finger nedåt på skärmen. TalkBack läser upp informationen när du flyttar runt. Om du vill stänga informationsfönstret utan att redigera informationen sveper du nedåt och sedan åt vänster.

 3. Om du vill redigera händelsen sveper du åt höger eller vänster i fönstret med händelseinformation tills du hör "Redigera" och dubbeltrycker på skärmen. Fönstret Redigera händelse öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör den händelseinformation du vill redigera och dubbeltryck sedan på skärmen. Gör önskade ändringar. När du är klar sveper du åt vänster tills du hör "Spara" och dubbeltrycker på skärmen.

  Tips: Om du vill avbryta händelsen sveper du åt höger tills du hör "Avbryt händelse" och dubbeltrycker på skärmen.

 5. Stäng fönstret med händelseinformation genom att svepa åt vänster tills du hör "Bakåt, knapp" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

Ansluta till ett Microsoft Teams möte frånOutlook för Android-kalendern

Obs!: Om du vill ansluta till ettMicrosoft Teams möte enligt beskrivningen nedan kontrollerar du att du har appen Microsoft Teams installerad på telefonen, att appen är igång och att du har loggat in påMicrosoft Teams med ditt arbets- eller skolkonto.

 1. Flytta fokus till den händelse du vill ansluta till iOutlook för Android kalender. När en händelse är ett Microsoft Teams möte meddelar TalkBack: "På platsMicrosoft Teams möte." Öppna fönstret med mötesinformation genom att dubbeltrycka på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Anslut, knapp” och dubbeltryck på skärmen. AppenMicrosoft Teams öppnas och du är ansluten till mötet.

Mer information om hur du ansluter tillMicrosoft Teams möten finns i Använda en skärmläsare för att ansluta till ett möte i Microsoft Teams

Svara på händelsepåminnelser

Om du har aktiverat aviseringar för dina Outlook Kalender händelser hör du ett klockslag vid den fördefinierade tiden före händelsen.

 1. Om du vill visa händelsepåminnelsen sveper du nedåt från skärmens överkant med två fingrar för att öppna meddelandeskugga.

 2. Svep åt höger tills du hör "Outlook " följt av händelseinformationen.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill öppna fönstret med händelseinformation för att granska informationen dubbeltrycker du på skärmen.

  • Om du vill stänga påminnelsen utan att vidta någon åtgärd dubbeltrycker du och håller ned skärmen, sveper åt höger tills du hör "Klart" och dubbeltrycker på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använda en skärmläsare för att schemalägga avtalade tider eller möten i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook Kalender

Använd kalendern i Outlook på webben med tangentbordet och en skärmläsare för att utföra grundläggande åtgärder. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du öppnar och redigerar kalenderhändelser, ansluter till onlinemöten med mera.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • När du använder Outlook på webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook på webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook på webben.

 • Vi uppdaterar för närvarande Outlook.office.com (Outlook på webben). Vissa använder redan det nya Outlook och för andra visas den klassiska versionen som standard tills uppdateringen slutförs. Mer information finns i Få hjälp med det nya Outlook på webben. Eftersom anvisningarna i den här artikeln gäller den nya versionen rekommenderar vi att du byter från det klassiska gränssnittet till det nya Outlook. Om du vill byta till det nya Outlook trycker du på Ctrl + F6 tills du hör ”Kommando, Prova nya Outlook”. Tryck sedan på Retur. Om du hör ”Kommandoverktygsfält” istället för ”Kommando, Prova nya Outlook” använder du redan det nya Outlook.

I det här avsnittet

Ställa in kalendervyn

Du kan ställa in kalendern så att den visar en vald dag, en arbetsvecka, en hel vecka eller en månad – beroende på vilket sätt du föredrar att arbeta på.

 1. Tryck på Ctrl+Skift+2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör "Inläst", följt av antalet händelser i en vald kalender.

 2. Använd följande kortkommandon för att välja kalendervy:

  • Tryck på Skift + Alt + 1 för att visa dagsvyn.

  • Tryck på Skift + Alt + 2 för att visa arbetsveckovyn.

  • Tryck på Skift + Alt + 3 för att visa helveckovyn.

  • Tryck på Skift + Alt + 4 för att visa månadsvyn.

Öppna, läsa och redigera kalenderhändelser

Du kan snabbt läsa och redigera händelseinformation så att du kan hålla koll på schemat.

Obs!: Du kan bara redigera händelser du har skapat själv. Du kan till exempel inte redigera mötesförfrågningar du har fått från någon annan.

 1. Tryck på Ctrl+Skift+2 i Outlook för att öppna kalendern. Du hör "Inläst", följt av antalet händelser i en vald kalender.

 2. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör "Hoppa till kalendervyalternativ" och tryck på Retur. Gör något av följande för att flytta i kalendern:

  • Om du vill gå till föregående dag, vecka eller månad trycker du på högerpilen tills du hör "Gå till föregående", följt av tidsenheten, och trycker på Retur.

  • Om du vill gå till nästa dag, vecka eller månad trycker du på högerpilen tills du hör "Gå till nästa" följt av tidsenheten och trycker på Retur.

 3. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb i valfri vy om du vill bläddra mellan händelserna under perioden. När du flyttar runt hör du "Händelser" följt av datum, timmar, händelserubrik, händelseplats och organisatör för den markerade händelsen.

 4. Om du vill granska händelsen närmare eller öppna den för redigering trycker du på Retur. Fönstret med information om händelsen öppnas. Du hör: ”Lägg till en rubrik för händelsen”.

 5. Tryck på Tabb för att bläddra bland händelsens information och alternativ. Skärmläsaren läser upp informationen och alternativen medan du flyttar runt.

 6. Gör något av följande när du är färdig:

  • Om du redigerar ett möte trycker du på Skift + Tabb tills du hör ”Skicka, knapp” och trycker sedan på Retur.

  • Om du redigerar en avtalad tid trycker du på Skift + Tabb tills du hör ”Spara, knapp” och trycker sedan på blanksteg.

  • Om du inte ändrar något i händelsen kan du stänga informationsfönstret genom att trycka på Esc.

Händelsen ändras och fokus flyttas till kalendern.

Ansluta till ett onlinemöte från Outlook kalender

Du kan enkelt ansluta till Skype för företag eller Microsoft Teams onlinemöten.

Ansluta till ett Skype för företag möte

 1. Tryck på Ctrl+Skift+2 i Outlook på webben för att öppna kalendern.

 2. Tryck på Tabb tills du hör händelsen du vill ansluta till och tryck på Retur för att öppna händelsen.

 3. Tryck på Tabb tills du hör länken för att ansluta till mötet och tryck på Retur. Dialogrutan Anslut mötesljud öppnas.

 4. Tryck på Retur om du vill ansluta med fullständiga funktioner för ljud och video. Dialogrutan Anslut mötesljud stängs och du är ansluten till mötet.

  Tips: Om du vill stänga av eller slå på mikrofonen under mötet trycker du på Windows-tangenten+F4. Tryck på Ctrl+Retur för att lägga på.

Ansluta till ett Microsoft Teams möte

 1. Tryck på Ctrl+Skift+2 i Outlook på webben för att öppna kalendern.

 2. Tryck på Tabb tills du hör händelsen du vill ansluta till och tryck på Retur för att öppna händelsen.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Anslut till Teams-möte" och tryck på Retur. Fliken Anslut till konversation öppnas i webbläsaren.

 4. Du kanske uppmanas att bekräfta att du vill byta bort appar från Kalender. I så fall trycker du på Tabb tills du hör "Knappen Ja" och trycker sedan på Retur.

 5. Om du vill använda Microsoft Teams på Internet trycker du på Tabb tills du hör "Anslut på webben i stället" och trycker på Retur.

 6. Ange dina autentiseringsuppgifter när du tillfrågas och tryck på Retur. Du hör: "Välj ljud- och videoinställningar".

 7. Om du vill ändra inställningarna trycker du på Tabb tills du hör den inställning du vill ändra och trycker på Retur för att ändra den. Om du vill ansluta till mötet trycker du på Skift + Tabb tills du hör "Anslut till mötet, knapp" och trycker sedan på Retur.

 8. Om du vill ändra mötesinställningarna eller lägga på trycker du på Tabb tills du hör det alternativ du vill använda och trycker sedan på Retur.

Ställ in alternativ för kalendern

I kalenderinställningarna kan du ändra utseendet på din kalender eller välja att ta emot aviseringar. Du kan också ändra dina frånvaromeddelanden och hur du vill skicka dem.

 1. Öppna fönstret Inställningar i Outlook genom att trycka på Tabb eller Skift +Tabb tills du hör "Knappen Inställningar" och sedan trycka på Retur.

 2. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb för att navigera mellan de tillgängliga inställningarna i fönstret. Skärmläsaren läser upp inställningarna när du förflyttar dig genom fönstret.

 3. Tryck på Retur för att välja en inställning eller öppna fler alternativ för en inställning. Om du vill flytta mellan inställningarna trycker du på Tabb eller Skift + Tabb.

 4. Tryck på Esc när du är färdig eller vill stänga fönstret Inställningar.

Skriv ut din kalender

Skriv ut en vald dag, vecka eller kalendermånad i Outlook.

 1. Tryck på Ctrl+Skift+2 i Outlook för att öppna kalendern.

 2. Välj den kalendervy du vill skriva ut

 3. I huvudfönstret för kalendern trycker du på Ctrl+F6 tills du hör "Hoppa till kalendervyalternativ" och trycker på Retur. Tryck sedan på högerpilen tills du hör "Skriv ut" och tryck på blanksteg. En förhandsgranskning öppnas.

 4. Öppna dialogrutan Skriv ut genom att trycka på Tabb tills du hör "Knappen Skriv ut" och trycka på Retur. Dialogrutan öppnas med fokus på kombinationsrutan Skrivare .

 5. Om du vill välja en skrivare trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör: "Skrivare." Tryck på blanksteg och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör namnet på den skrivare du vill använda. Tryck på nedåtpilen tills du hör det önskade skrivaralternativet och tryck sedan på blanksteg.

 6. Du bläddrar mellan alternativen med Tabb eller Skift + Tabb. När du är färdig trycker du på Tabb tills du hör ”Skriv ut, knapp” och trycker sedan på blanksteg. Kalendern skrivs ut.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och svara på en mötesförfrågan i Outlook

Använda en skärmläsare för att schemalägga avtalade tider eller möten i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook Kalender

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×