Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Många användare tycker att de kan arbeta effektivare genom att använda ett externt tangentbord med kortkommandon för Outlook. För användare med en rörlighets- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, dessutom är kortkommandona ett nödvändigt alternativ till att använda musen.

Viktigt!: Stegen kan skilja sig mellan nya och den klassiska Outlook för Windows. Om du vill ta reda på vilken version av Outlook du använder letar du efterFil i menyfliksområdet. Om det inte finns något Arkiv-alternativ följ anvisningarna under fliken Nya Outlook. Om Filen visas väljer du fliken för Klassiska Outlook.

Meddelanden: 

 • Tangentbordsgenvägar i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • Ett plustecken (+) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter samtidigt.

 • Ett kommatecken (,) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter i ordning.

I den här artikeln beskrivs kortkommandon i nyaOutlook för Windows. Många genvägar är desamma som i klassiska Outlook, men det finns också vissa skillnader.

Tips: Om du vill hitta en snabb genväg i den här artikeln kan du använda sökfunktionen. Tryck på Ctrl+F och skriv sedan sökorden.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

Den här tabellen innehåller de vanligaste kortkommandona i nyaOutlook.

Om du vill

Trycker du på

Skapa ett nytt meddelande eller en ny kalenderhändelse.

Ctrl+N

Öppna det markerade meddelandet i ett nytt fönster.

Skift+Retur

Ta bort meddelande eller objekt.

Ta bort

Vidarebefordra meddelande.

Ctrl+B

Gå till kalendern.

Ctrl+2

Välj alternativet Svara alla .

Ctrl+Skift+R

Svara på e-postmeddelande.

Ctrl+R

Skicka e-postmeddelande.

Ctrl+Retur

Öppna delningsknappar.

Alt+nedpil

Överst på sidan

Redigera text

Kortkommandona för textredigering i nyaOutlook är desamma som i andra Microsoft produkter.

Om du vill

Trycker du på

Kopiera markeringen till Urklipp.

Ctrl+C

Klipp ut den markerade texten.

Ctrl+X

Ta bort den markerade texten eller tecknen till vänster om markören.

Backsteg

Ta bort ordet till vänster om markören, men inte blanksteget före ordet.

Ctrl+Backsteg

Infoga en hyperlänk.

Ctrl+I

Klistra in innehåll från Urklipp på den aktuella platsen.

Ctrl+V

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Upprepa den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Överst på sidan

Formatera text

Kortkommandona för textformatering i nyaOutlook är desamma som i andra Microsoft produkter.

Om du vill

Trycker du på

Använda fetstil.

Ctrl+F

Använda kursiv stil.

Ctrl+K

Stryka under texten

Ctrl+U

Överst på sidan

Mail kortkommandon

Använda mappfönstret

Om du vill

Trycker du på

Dölj det markerade avsnittet.

Vänsterpil

Visa det markerade avsnittet.

Högerpil

Överst på sidan

Använda meddelande- och läslistan

Kortkommandona i tabellen nedan kan användas för att utföra samma åtgärd i både meddelandelistan och läslistan.

Om du vill

Trycker du på

Ta bort markerat meddelande.

Ta bort

Markera den valda konversationen eller det valda meddelandet som läst.

Ctrl+Q

Markera den valda konversationen eller det valda meddelandet som oläst.

Ctrl+U

Ta bort det markerade meddelandet eller objektet permanent.

Skift+Delete

Flagga ett meddelande eller markera ett flaggat meddelande som slutfört.

Infoga

Avbryta en sökning.

Esc

Gå till nästa meddelande

Ctrl+>

Gå till föregående meddelande

Ctrl+<

Överst på sidan

Använda meddelandelistan

Kortkommandona i tabellen nedan är specifika för meddelandelistan.

Om du vill

Trycker du på

Markera aktuellt meddelande och nästa meddelande i listan. Använd det här alternativet för att markera flera intilliggande meddelanden.

Skift+Nedåtpil

Markera aktuellt meddelande och föregående meddelande i listan. Använd det här alternativet för att markera flera intilliggande meddelanden.

Shift+Uppåtpil

Markera det första meddelandet i mappen.

Home eller Ctrl+Home

Överst på sidan

Använda läslistan

Kortkommandona i tabellen nedan är specifika för läslistan.

Om du vill

Trycker du på

Stäng ett nytt meddelande.

Esc

Skapa ett nytt meddelande.

Ctrl+N

Vidarebefordra ett markerat meddelande.

Ctrl+B

Gå längst ned i en konversation eller ett meddelande.

End

Gå högst upp i en konversation eller ett meddelande.

Home

Bläddra nedåt en sida om konversationen eller meddelandet innehåller två eller fler sidor.

Page Down

Bläddra uppåt en sida om konversationen eller meddelandet innehåller två eller fler sidor.

Page Up

Skicka ett svar på det markerade meddelandet.

Ctrl+R

Skicka ett svar till avsändaren och alla mottagare av det markerade meddelandet.

Ctrl+Skift+R

Skicka ett meddelande.

Ctrl+Retur

Överst på sidan

Kalender kortkommandon

Om du vill

Trycker du på

Skapa ett nytt kalenderobjekt.

Ctrl+N

Ta bort det markerade objektet

Ta bort

Gå till kalendern.

Ctrl+2

Gå till ett annat område i kalendern.

F6

Gå till nästa händelse eller område i den aktuella vyn.

Tabbtangenten

Gå till en föregående händelse eller ett område i den aktuella vyn.

Skift+Tabb

Öppna det markerade objektet

Retur

Överst på sidan

Använda kalenderkortsvyn

Om du vill

Trycker du på

Öppna Snabbväxlaren.

Ctrl+Skift+I

Panorera åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.

Ctrl+Vänsterpil, Högerpil, Uppåtpil eller Nedåtpil

Med JAWS och NVDA växlar du till fokusnavigering för att använda den här genvägen.

Återställ panorering och zoomning.

Ctrl+J

Flytta det markerade objektet åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.

Ctrl+Skift+Vänster-, Höger-, Uppåt- eller Nedåtpil

Med JAWS och NVDA växlar du till fokusnavigering för att använda den här genvägen.

Avmarkera alla objekt.

Esc

Öppna vyn Anslagstavla .

Skift+Alt+6

Överst på sidan

Tangentbordsgenvägar för kontakter (Kontakter )

Vyn Kontakterär adressboken iOutlook där dina personliga kontakter lagras och där du kan öppna en adressbok som har konfigurerats för organisationen. Vyerna Kontakter, Mailoch Kalender fungerar tillsammans så att du enkelt kan skicka e-post till och schemalägga avtalade tider med dina viktigaste personer.

Om du vill

Trycker du på

Gå till Kontakter.

Ctrl+3

Gå till Mail.

Ctrl+1

Gå till Kalender.

Ctrl+2

Ta bort en kontakt eller kontaktlista.

Ta bort eller Ctrl+D

Skapa en kontakt.

Ctrl+N

Search för en kontakt.

Ctrl+E

Ta bort kontakt.

Esc

Spara en kontakt eller kontaktlista.

Ctrl+S

Markera alla kontakter eller kontaktlistor.

Ctrl+A

Avmarkera alla kontakter eller kontaktlistor.

Esc

Redigera en kontakt eller kontaktlista.

Skift+E

Flytta nedåt i kontaktlistan eller hubben.

Nedpil

Flytta uppåt i kontaktlistan eller hubben.

Uppil

Skapa en kontaktlista.

Ctrl+L

Visa listan över Kontakter kortkommandon.

Skift+Frågetecken (?)

Flytta fokus till fliken Start .

Alt+Windows +H

Flytta fokus till fliken Visa .

Alt+Windows +V

Överst på sidan 

Använda kortkommandon för att lägga till accenttecken och specialtecken

Om du vill lägga till accenttecken eller specialtecken använder du det numeriska tangentbordet med Num Lock aktiverat.

 1. Håll ned Alt.

 2. Skriv den numeriska koden på siffertangenten och släpp Alt.

Överst på sidan 

Vokaler med accenter

I följande tabell visas vokaler med accenttecken och Alt-koden för dem.

Versal vokal med grav accent

Trycker du på

À

0192

È

0200

Ì

0204

Ò

0210

Ù

0217

Överst på sidan 

Vokal med gemener med grav accent

Trycker du på

à

0224

è

0232

ì

0236

ò

0242

ù

0249

Överst på sidan 

Versal vokal med akut accent

Trycker du på

Á

0193

É

0201

Í

0205

Ó

0211

Ú

0218

Ý

0221

Överst på sidan 

Vokal med gemener med akut accent

Trycker du på

á

0224

é

0233

í

0237

ó

0243

ú

0250

ý

0253

Överst på sidan 

Versal vokal med cirkumflex

Trycker du på

Â

0194

Ê

0202

Î

0206

Ô

0212

Û

0219

Överst på sidan 

Vokal med gemener med cirkumflex

Trycker du på

â

0226

ê

0234

î

0238

ô

0244

û

0251

Överst på sidan 

Versal vokal med tilde-accent

Trycker du på

Ã

0195

Ñ

0209

Õ

0213

Överst på sidan 

Vokal med gemener med tilde-accent

Trycker du på

Ã

0227

ñ

0241

õ

0245

Överst på sidan 

Versal vokal med omljudsaccent

Trycker du på

Ä

0196

Ë

0203

Ï

0207

Ö

0214

Ü

0220

Ÿ

0159

Överst på sidan 

Vokal med gemener med omljudsaccent

Trycker du på

ä

0228

ë

0235

ï

0239

ö

0246

ü

0252

ÿ

0255

Överst på sidan

Skiljetecken, konsonanter och särskilda vokaler

Markera, bokstav, symbol eller tecken

Trycker du på

Inverterat utropstecken (¡)

0161

Inverterat frågetecken (¿)

0191

Versaler C-cedilla (Ç)

0199

Gemener c-cedilla (ç)

0231

Versaler OE diftong (Œ)

0140

Gemener oe diftong (œ)

0156

Eszett eller ss (β)

0223

Maskulin ordningsindikator eller gradsymbol (º)

0186

Kvinnlig ordningsindikator (ª)

0170

Versaler O med ett streck (Ø)

0216

Gemener o med ett slag (ø)

0248

Versaler A med en överskridande, A-ring (Å)

0197

Gemener a med en overring, A-ring (å)

0229

AE-diftong eller aska med versaler (Æ)

0198

Gemener ae diftong eller gemener aska (æ)

0230

Versaler tagg (1)

0222

Gemen tagg (1)

0254

Versaler eth (Ð)

0208

Gemener eth (ð)

0240

Dubbelt vänster vinklat citattecken («)

0171

Dubbla rätvinklade citattecken (»)

0187

Enkelt vänster vinklat citattecken (‹)

0139

Enkelt höger vinklat citattecken (›)

0155

Versaler S med karon (Š)

0138

Gemener med karon (š)

0154

Versaler Z med karon (Ž)

0142

Gemener z med karon (ž)

0158

Överst på sidan

Specialtecken

Tecken

Trycker du på

Centsymbol ¢

0162

Copyrightsymbol ©

0169

Dolksymbol †

0134

Dubbla dolksymbol eller diesis ‡

0135

Pundtecken £

0163

Eurotecken €

0128

Yentecken ¥

0165

Funktionstecken ƒ

0131

Valutatecken ¤

0164

Symbol för ® registrerat varumärke

0174

Varumärkessymbol ™

0153

Bullet•

0149

En dash –

0151

Långt tankstreck –

0150

Avsnittstecken §

0167

Stycketecken eller pilcrow ¶

0182

Överst på sidan

Se även

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook E-post

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook Kalender

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i appen Personer

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Stöd för skärmläsare för Outlook

Meddelanden: 

 • Tangentbordsgenvägar i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • Ett plustecken (+) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter samtidigt.

 • Ett kommatecken (,) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter i ordning.

I det här avsnittet beskrivs kortkommandon i Outlook för Windows.

Tips: Om du vill hitta en snabb genväg i den här artikeln kan du använda sökfunktionen. Tryck på Ctrl+F och skriv sedan sökorden.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

I den här tabellen visas de vanligaste kortkommandona i Outlook.

Om du vill

Trycker du på

Stäng ett fönster eller en meny.

Esc

Gå till fliken Start.

Alt+W

Skapa ett nytt meddelande.

Ctrl+Skift+M

Skicka ett meddelande.

Alt+S

Infoga en fil.

Alt+N, A, F

Ny uppgift

Ctrl+Skift+K

Ta bort ett objekt (när ett meddelande, en uppgift eller ett möte är markerat).

Ta bort

Search för ett objekt.

Ctrl+E eller F3

Svara på ett meddelande.

Alt+H, R, P

Vidarebefordra ett meddelande.

Alt+H, F, W

Välj alternativet Svara alla .

Alt+H, R, A

Kopiera ett objekt.

Ctrl+C eller Ctrl+Insert

Obs!: Ctrl+Insert är inte tillgängligt i läsfönstret.

Gå till fliken Skicka/ta emot .

Alt+J, S

Gå till Kalender.

Ctrl+2

Skapa en avtalad tid.

Ctrl+Skift+A

Flytta ett objekt till en mapp.

Alt+H, M, V och välj en mapp i listan

Öppna dialogrutan Spara som på fliken Bifogad fil .

Alt+J, A, 2, A, V

Hämta ny e-post.

Ctrl+M eller F9

Överst på sidan

Kortkommandon för grundläggande navigering

Om du vill

Trycker du på

Växla till vyn E-post .

Ctrl+1

Växla till kalendervyn .

Ctrl+2

Växla till vyn Kontakter .

Ctrl+3

Växla till vyn Uppgifter .

Ctrl+4

Växla till Anteckningar.

Ctrl+5

Växla till mapplistani mappfönstret .

Ctrl+6

Växla till Kortkommandon.

Ctrl+7

Öppna Journal.

Ctrl+8

Öppna adressboken.

Ctrl+Skift+B

Gå tillbaka till föregående vy.

Alt+B eller Alt+Vänsterpil

Gå framåt till nästa vy.

Alt+högerpil

Växla till nästa öppna meddelande.

Ctrl+punkt (.)

Växla till föregående öppna meddelande.

CTRL + KOMMA (,)

Flytta mellan mappfönstret, huvudfönstret Outlook, läsfönstret och To-Do fältet.

Ctrl+Skift+Tabb eller Skift+Tabb

Flytta mellan fönstret Outlook, de mindre fönstren i mappfönstret, läsfönstret och avsnitten i To-Do fältet.

Tabb eller F6

Flytta mellan menyfliksområdet och kalendern.

F6

Visa snabbtangenterna i menyfliksområdet.

Alt eller F6

Visa knappbeskrivningen för menyfliksområdets element som för närvarande är i fokus.

Ctrl+Shift+F10

Öppna delningsknappar.

Alt+nedpil

Flytta runt raderna i meddelanderubriken i mappfönstret eller i ett öppet meddelande.

Ctrl+Tabb

Flytta mellan navigeringsfönstret och kalendern.

Ctrl+Tabb

Flytta runt i mappfönstret .

Piltangenter

Gå till en annan mapp.

Ctrl+Y

Gå till rutan Sök.

F3 eller Ctrl+E

Gå till föregående meddelande i läsfönstret .

Alt+Uppåtpil eller Ctrl+Komma (,) eller Alt+Page Up

I läsfönstret bläddrar du nedåt genom texten.

Blanksteg

I läsfönstret bläddrar du uppåt genom texten.

Skift+Blanksteg

Komprimera eller expandera en grupp i e-postlistan.

Vänster- respektive högerpil

Gå tillbaka till föregående vy i huvudfönstret Outlook.

Alt+B eller Alt+Vänsterpil

Gå framåt till nästa vy i huvudfönstret Outlook.

Alt+högerpil

Markera informationsfältet om det är tillgängligt, och visa menyn med kommandon.

Ctrl+Skift+W

Visa To-Do (översikt).

Alt+V, B och sedan C för kalender, P för Personer, T för uppgifter eller O för Av

Överst på sidan

Navigera till menyfliksområdet

Om du vill

Trycker du på

Öppna fliken Start .

Alt+W

Öppna Arkiv-menyn.

Alt+A

Öppna fliken Skicka/ta emot .

Alt+J, S

Öppna fliken Mapp .

Alt+O

Öppna fliken Visa .

Alt+V

Öppna fliken Search.

Ctrl+E

Gå till sökfältet Berätta .

Alt + Q

Överst på sidan

Skapa ett objekt eller en fil

Om du vill

Trycker du på

Skapa en avtalad tid.

Ctrl+Skift+A

Skapa en kontakt.

Ctrl+Skift+C

Skapa en kontaktgrupp.

Ctrl + Skift + L

Skapa ett fax.

Ctrl+Skift+X

Skapa en mapp.

Ctrl+Skift+E

Skapa en mötesförfrågan.

Ctrl+Skift+Q

Skapa ett meddelande.

Ctrl+Skift+M

Skapa en anteckning.

Ctrl+Skift+N

Skapa ettMicrosoft Office dokument.

Ctrl + Skift + H

Publicera i den markerade mappen.

Ctrl+Skift+S

Publicera ett svar i den markerade mappen.

Ctrl+T

Skapa en Search mapp.

Ctrl + Skift + P

Skapa en uppgift.

Ctrl+Skift+K

Överst på sidan

Formatera text

I den här tabellen visas kortkommandon för att formatera text i e-postmeddelanden, avtalade tider eller mötesinbjudningar i Outlook.

Om du vill

Trycker du på

Visa fliken Formatera text i menyfliksområdet.

Alt+O

Visa dialogrutan Teckensnitt.

Ctrl + Skift + P

Växla skiftläge för den första bokstaven i ett markerat ord eller en markerad rad.

Skift+F3

Växla skiftläge för den markerade texten mellan kapitäler och versaler.

Ctrl+Skift+I

Använda fetstil.

Ctrl+F

Lägga till en punktlista.

Ctrl + Skift + L

Använda kursiv stil.

Ctrl+K

Öka indraget

Ctrl+T

Minska indraget

Ctrl+Skift+T

Centrera text.

Ctrl+E

Stryka under texten

Ctrl+U

Öka teckenstorleken.

Ctrl+Höger klammerparentes (]) eller Ctrl+Skift+Större än-tecken (>)

Minska teckenstorleken.

Ctrl+vänster klammerparentes ([) eller Ctrl+Skift+Mindre än-tecken (<)

Klipp ut en markering.

Ctrl+X eller Skift+Delete

Kopiera en markering.

Ctrl+C eller Ctrl+Insert

Obs!: Ctrl+Insert är inte tillgängligt i läsfönstret.

Klistra in den kopierade eller urklippta markeringen.

Ctrl+V eller Skift+Insert

Ta bort formateringen.

Ctrl+Skift+Z eller Ctrl+Blanksteg

Ta bort nästa ord.

Ctrl + Skift + H

Marginaljustera text (Dra ut ett stycke så att det passar mellan marginalerna}.

Ctrl + Skift + J

Använda formatmallar.

Ctrl+Skift+S

Skapa ett hängande indrag.

Ctrl+T

Infoga en hyperlänk.

Ctrl+I

Vänsterjustera ett stycke.

Ctrl+L

Högerjustera ett stycke.

Ctrl+R

Minska ett hängande indrag.

Ctrl+Skift+T

Ta bort styckeformatering.

Ctrl+Q

Överst på sidan

Skriva ut objekt

Om du vill

Trycker du på

Öppna sidan Skriv utArkiv-menyn .

Alt+F, P

Skriva ut ett objekt från ett öppet fönster.

Alt+F, P, P

Öppna dialogrutan Utskriftsformat på sidan Skriv ut .

Alt+S eller Alt+U

Välj en skrivare på sidan Skriv ut .

Alt+F, P, I

Öppna dialogrutan Utskriftsalternativ .

Alt+F, P, R

Överst på sidan

Använda flaggor

Om du vill

Trycker du på

Öppna dialogrutan Meddelandeflagga och tilldela en flagga.

Ctrl+Skift+G

Överst på sidan

Använda färgkategorier

Om du vill

Trycker du på

Ta bort den valda kategorin från listan i dialogrutan Färgkategorier .

Alt+D

Överst på sidan

Tangentbordsgenvägar för e-post

Om du vill

Trycker du på

Växla till Inkorgen.

Ctrl + Skift + I

Växla till Utkorgen.

Ctrl+Skift+O

Kontrollera namn.

Ctrl+I

Skicka ett meddelande.

Alt+S

Svara på ett meddelande.

Ctrl+R

Välj alternativet Svara alla .

Ctrl+Skift+R

Svara med en mötesförfrågan.

Ctrl+Alt+R

Vidarebefordra ett meddelande.

Ctrl+B

Ange att ett meddelande inte är skräppost.

Ctrl+Alt+J

Visa blockerat innehåll (i ett meddelande).

Ctrl + Skift + I

Anslå i en mapp.

Ctrl+Skift+S

Använd formatmallen Normal .

Ctrl+Skift+N

Hämta ny e-post.

Ctrl+M eller F9

Gå till föregående meddelande.

Uppil

Gå till nästa meddelande.

Nedpil

Skapa ett meddelande (i vyn E-post ).

Ctrl+N

Skapa ett meddelande (från valfri Outlook vy).

Ctrl+Skift+M

Öppna ett mottaget meddelande

Ctrl+O

Ta bort och ignorera en konversation.

Ctrl+Skift+D

Öppna adressboken.

Ctrl+Skift+B

Lägga till en snabbflagga i ett oöppnat meddelande.

Infoga

Visa dialogrutan Flagga för uppföljning .

Ctrl+Skift+G

Markera ett meddelande som läst.

Ctrl+Q

Markera ett meddelande som oläst.

Ctrl+U

Öppna e-posttipset i det sammansatta meddelandet.

Ctrl+Alt+P

Söka efter eller ersätta text.

F4

Leta reda på nästa objekt.

Skift+F4

Skicka ett meddelande.

Ctrl+Retur

Skriva ut ett objekt.

Ctrl + P

Vidarebefordra ett meddelande som en bifogad fil.

Ctrl+Alt+F

Visa det markerade objektets egenskaper.

Alt+Retur

Markera ett objekt som ska laddas ned.

Ctrl+Alt+M 

Kontrollera statusen Markera för nedladdning .

Alt+J, S, M, T

Visa förloppet för Skicka/ta emot .

Alt+J, S, P (när skicka/ta emot pågår)

Spara ett objekt.

Ctrl+S

Öppna dialogrutan Spara som .

F12

Överst på sidan

Använda mappfönstret

Om du vill

Trycker du på

Flytta runt i mappfönstret .

Upp- och nedpilarna

Gå till meddelandelistanfrån mappfönstret .

Blanksteg eller Retur

Skapa en ny mapp.

Skift+F10, N

Expandera en markerad grupp eller mapp med undermappar.

Högerpil

Dölj en markerad grupp eller mapp med undermappar.

Vänsterpil

Öppna ett markerat objekt i mappfönstret .

Blanksteg eller Retur

Byt namn på en markerad mapp i listan med mappar.

F2

Ta bort en markerad mapp i listan (standardmappar, till exempel Inkorgen, Utkorgen, Utkast och Skickat kan inte tas bort).

Skift+F10, D

Gå till mappen genom att skriva första bokstaven i mappnamnet. Om du till exempel vill gå till mappen Utkast skriver du d. Om flera mappar börjar på samma bokstav, upprepar du bokstaven tills du kommer till den mapp du vill använda.

Den första bokstaven i ett mappnamn

Överst på sidan

Använda meddelandelistan

Om du vill

Trycker du på

Flytta nedåt och uppåt i meddelandelistan.

Nedåt- och uppåtpilarna

Gå till objektet längst ned på sidan.

Page Down

Gå till objektet överst på sidan.

Page Up

Utvidga respektive minska markeringen med ett objekt.

Skift+Uppåtpil eller Skift+Nedåtpil

Gå till nästa respektive föregående objekt utan att utöka markeringen.

Ctrl+Uppåtpil eller Ctrl+Nedåtpil

Markera eller avmarkera det aktiva objektet.

Ctrl+Blanksteg

Expandera grupper med meddelanden (till exempel Förra veckan).

Högerpil

Dölj grupper med meddelanden (till exempel Förra veckan).

Vänsterpil

Markera flera intilliggande meddelanden.

Skift+Nedåtpil eller Uppåtpil

Markera flera meddelanden som inte ligger intill varandra.

Ctrl+Uppåtpil eller Nedåtpil och tryck sedan på blanksteg för att markera varje meddelande

Flytta meddelandet till mappen.

Ctrl+Skift+V

Lägg till uppföljning eller snabbflagga i ett meddelande.

Skift+F10, U, T (i Skärmläsaren, Infoga)

Lägg till anpassad flagga i ett meddelande.

Ctrl+Skift+G

Markera meddelandet som skräppost eller inte skräppost.

Skift+F10, J, sedan uppåt- eller nedåtpilen och sedan Retur

Markera ett meddelande som läst.

Ctrl+Q

Markera ett meddelande som oläst.

Ctrl+U

Markera ett objekt som ska laddas ned.

Alt+J, S, M, T

Markera ett objekt om du vill ladda ned en kopia.

Alt+J, S, M, C

Avmarkera ett objekt som du vill ladda ned.

Alt+J, S, U, U

Avmarkera alla objekt som ska laddas ned.

Alt+J, S, U, K

Ta bort ett meddelande.

Alt+H+D, M

Ignorera ett meddelande.

Alt+H, X

Svara på ett meddelande.

Alt+H, R, P

Välj alternativet Svara alla .

Alt+H, R, A

Vidarebefordra ett meddelande.

Alt+H, F, W

Öppna ett meddelande.

Retur

Visa en meny för blockerat innehåll.

Ctrl+Skift+W

Ladda ned blockerade bilder.

Ctrl+Skift+W+P

Visa e-postegenskaper.

Alt+Retur

Anslå i en mapp.

Ctrl+Skift+S

Kopiera objekt till en mapp.

Ctrl + Skift + Y

Skriv ut ett meddelande.

Ctrl + P

Ange hur ofta Outlook söker efter nya meddelanden.

Ctrl+Alt+S

Ange alternativ för skräppost.

Alt+H, J, O

Överst på sidan

Använda läsfönstret

Om du vill

Trycker du på

Gå till föregående meddelande.

Alt+Uppåtpil eller Ctrl+Komma (,) eller Alt+Page Up

Bläddra igenom text.

Blanksteg

Bläddra igenom text.

Skift+Blanksteg

Flytta till nästa fält.

Tabbtangenten

Flytta till föregående fält.

Skift+Tabb

Flytta till nästa eller föregående länk.

Tabb eller Skift+Tabb

Hoppa till knappen Svara .

ALT+R

Välj informationsfältet i ett e-postmeddelande och visa alternativmenyn om tillgängligt.

Informationsfältet visas i meddelanden som innehåller ytterligare information, till exempel om möten i konflikt och åtgärder behövs. Om det finns tillgängligt visas informationsfältet i meddelandet under ämne och avsändare.

Ctrl+Skift+W

Stäng informationsfältets meny.

Esc

Överst på sidan

Sök efter nya e-postmeddelanden och skicka utgående meddelanden (Skicka/ta emot)

Om du vill

Trycker du på

Starta en skicka/ta emot-åtgärd för alla definierade Skicka/ta emot-grupper med Inkludera den här gruppen i Skicka/ta emot (F9) markerat. Detta kan till exempel gälla meddelandehuvuden, fullständiga objekt, vissa mappar, objekt under en viss storlek eller en kombination.

Alt+J, S, G

Starta en skicka/ta emot-åtgärd för den aktuella mappen och hämta fullständiga objekt (sidhuvud, objekt och eventuella bifogade filer).

Skift+F9

Starta en skicka/ta emot-åtgärd.

Alt+J, S, S

Definiera grupper för Skicka/ta emot .

Ctrl+Alt+S

Överst på sidan

Snabbkommandon för Kalendern

Om du vill

Trycker du på

Skapa en avtalad tid (i kalendervyn ).

Ctrl+N

Skapa en avtalad tid (i valfri vy Outlook ).

Ctrl+Skift+A

Skapa en mötesförfrågan.

Ctrl+Skift+Q eller Alt+H, M, R

Öppna menyn Nya objekt för att välja vilket objekt du vill skapa.

Alt+H+I

Vidarebefordra en avtalad tid eller ett möte.

Alt+H, F, W eller Ctrl+F

Svara när du fått en mötesförfrågan i ett meddelande.

Ctrl+R

Välj alternativet Svara alla .

Ctrl+Skift+R

Visa en dag i kalendern.

Alt+1

Visa två dagar i kalendern.

Alt+2

Visa tre dagar i kalendern.

Alt+3

Visa fyra dagar i kalendern.

Alt+4

Visa fem dagar i kalendern.

Alt+5

Visa sex dagar i kalendern.

Alt+6

Visa sju dagar i kalendern.

Alt+7

Visa åtta dagar i kalendern.

Alt+8

Visa nio dagar i kalendern.

Alt+9

Visa tio dagar i kalendern.

Alt+0

Visa i dag i kalendern.

Alt+H, O, D

Visa dagsvyn.

Alt+R, X2 eller Ctrl+Alt+1

Visa de kommande sju dagarna.

Alt+H, X

Gå till ett datum.

Ctrl+G eller Alt+H+L

Växla till månadsvyn .

Alt+Likhetstecken eller Ctrl+Alt+4

Gå till nästa dag.

Ctrl+Högerpil

Gå till nästa vecka.

Alt+nedpil

Gå till nästa månad.

Alt+Page Down

Gå till föregående dag.

Ctrl+Vänsterpil

Gå till föregående vecka.

Alt+uppil

Gå till föregående månad.

Alt+Page Up

Gå till början på veckan.

Alt+Home

Gå till slutet av veckan.

Alt+End

Växla till vyn Hel vecka .

Alt+Minustecken (-) eller Ctrl+Alt+3

Växla till vyn Arbetsvecka .

Ctrl+Alt+2

Gå till föregående avtalade tid.

Ctrl+kommatecken (,) eller Ctrl+Skift+kommatecken (,)

Gå till nästa avtalade tid.

Ctrl+punkt (.) eller Ctrl+Skift+Punkt (.)

Konfigurera en återkommande öppen avtalad tid eller ett möte.

Ctrl+G

Öppna en avtalad tid när påminnelsen visas.

Alt+O

Öppna påminnelsefönstret.

Alt+V, M

Viloläge för påminnelsen.

Alt+S 

stäng av påminnelsen.

Alt + D

Koppla ett ljud till en påminnelse.

Alt+F, T, A och sedan Alt+P. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen Bläddra och tryck på Retur. Skriv eller välj namnet på den ljudfil du vill använda i dialogrutan Påminnelseljudfil .

Hoppa till Search.

Ctrl+E

Visa det valda schemat i en vågrät layout om du vill jämföra kalendrar för att schemalägga möten.

Alt+H, S, V eller Ctrl+Alt+5

Lägg till delade kalendrar från dina kontakter eller skapa en ny kalender.

Alt+H, O, C

Skapa en ny kalendergrupp eller lägg till en avdelningskalender.

Alt+H, C, G

Email en markerad kalender till en kontakt.

Alt+H, E

Dela en kalender med andra.

Alt+H, S, C

Publicera en kalender online.

Alt+H, P, O

Visa och redigera delningsbehörigheterna för en mapp.

Alt+H, F, P

Search för kontakter.

Alt+H, F, C

Öppna adressboken.

Alt+H, A, B

Öppna dialogrutan Outlook-alternativ för kalendrar.

Alt+H, C, O

Om informationen för det markerade objektet är förkortad eller inte läses i sin helhet aktiverar du Microsoft Active Accessibility-informationen (MSAA). MSAA ger mer information till JAWS så att hela informationen kan läsas.

Alt+Ctrl+Skift+M

Öppna schemaläggningskalendern assistent från mötesfönstret.

Alt+X

Överst på sidan

Använda vyn dag/vecka/månad

Om du vill

Trycker du på

Visa från en till nio dagar.

Alt+siffra för antal dagar

Visa 10 dagar.

Alt+0 (noll)

Växla till veckovyn .

Alt+Minustecken (-)

Växla till vyn Månad .

Alt+Likhetstecken ( = )

Flytta mellan kalendervyn , Aktivitetsfältet och mapplistan .

Ctrl+Tabb eller F6

Markera föregående avtalad tid.

Skift+Tabb

Gå till föregående dag.

Vänsterpil

Gå till nästa dag.

Högerpil

Gå till samma veckodag i nästa vecka.

Alt+nedpil

Gå till samma veckodag i föregående vecka.

Alt+uppil

Överst på sidan

Använda endagsvyn

Om du vill

Trycker du på

Markera det klockslag då arbetstiden börjar.

Home

Markera det klockslag då arbetstiden slutar.

End

Markera föregående tidsblock.

Uppil

Markera nästa tidsblock.

Nedpil

Markera tidsblocket överst på skärmen.

Page Up

Markera tidsblocket längst ned på skärmen.

Page Down

Utöka eller minska den markerade tiden.

Skift+Uppåtpil eller Skift+Nedåtpil

Gå till samma veckodag i nästa vecka.

Alt+nedpil

Gå till samma veckodag i föregående vecka.

Alt+uppil

Överst på sidan

Använda veckovyn

Om du vill

Trycker du på

Gå till början av arbetstiden för vald dag.

Home

Gå till slutet av arbetstiden för vald dag.

End

Flytta upp en sidvy i markerad dag.

Page Up

Flytta ned en sidvy i markerad dag.

Page Down

Ändra varaktigheten för det markerade tidsblocket.

Skift+Vänsterpil, Skift+Högerpil, Skift+Uppåtpil, Skift+Nedåtpil, Skift+Home eller Skift+End

Överst på sidan

Använda vyn Månad

Om du vill

Trycker du på

Gå till första dagen i veckan.

Home

Gå till samma dag i veckan på föregående sida.

Page Up

Gå till samma dag i veckan på nästa sida.

Page Down

Överst på sidan

Använda vyn Datumbigatör

Om du vill

Trycker du på

Gå till första dagen i innevarande vecka.

Alt+Home

Gå till sista dagen i innevarande vecka.

Alt+End

Gå till samma veckodag i föregående vecka.

Alt+uppil

Gå till samma veckodag i nästa vecka.

Alt+nedpil

Överst på sidan

Tangentbordsgenvägar för Kontakter

Om du vill

Trycker du på

Ringa ett nytt samtal till en kontakt.

Ctrl+Skift+D

Söka efter en kontakt.

F3 eller Ctrl+E

Ange ett namn i adressböckerna i Search.

F11

I tabell- eller listvyn för kontakter går du till den första kontakten som börjar med en viss bokstav.

Skift, följt av en bokstav

Markera alla kontakter.

Ctrl+A

Skapa ett meddelande med den valda kontakten som ämne.

Ctrl+B

Skapa en kontakt (i Kontakter).

Ctrl+N

Skapa en kontakt (från valfri Outlook vy).

Ctrl+Skift+C

Öppna ett kontaktformulär för en markerad kontakt.

Ctrl+O

Skapa en kontaktgrupp.

Ctrl + Skift + L

Öppna dialogrutan Utskriftsalternativ.

Ctrl + P

Uppdatera en lista över medlemmar i kontaktgruppen.

F5

Gå till en annan mapp.

Ctrl+Y

Öppna adressboken.

Ctrl+Skift+B

Använda Avancerad sökning.

Ctrl+Skift+F

Öppna nästa kontakt från en öppen kontakt.

Ctrl+Skift+Punkt (.)

Hitta en kontakt i Favoriter.

F11

Stänga en kontakt.

Esc

Skicka ett fax till den markerade kontakten.

Ctrl+Skift+X

Öppna dialogrutan Kontrollera adress.

Alt + D

Visa Email 1-information under Internet i ett kontaktformulär.

Alt+Skift+1

Visa informationen Email 2 under Internet i ett kontaktformulär.

Alt+Skift+2

Visa Email 3-information under Internet i ett kontaktformulär.

Alt+Skift+3

Överst på sidan

Använda visitkorts- eller adressvyn

Om du vill

Trycker du på

Markera ett visst kort i listan.

Skriv en eller flera bokstäver i det namn som kortet är lagrat under eller skriv namnet på fältet som du sorterar efter

Markera föregående kort.

Uppil

Markera nästa kort.

Nedpil

Markera det första kortet i listan.

Home

Markera det sista kortet i listan.

End

Markera det första kortet på den aktuella sidan.

Page Up

Markera det första kortet på nästa sida.

Page Down

Markera det närmaste kortet i nästa kolumn.

Högerpil

Markera det närmaste kortet i föregående kolumn.

Vänsterpil

Markera eller avmarkera det aktiva kortet.

Ctrl+Blanksteg

Utöka markeringen till föregående kort och avmarkera korten efter startpunkten.

Shift+Uppåtpil

Utöka markeringen till nästa kort och avmarkera korten före startpunkten.

Skift+Nedåtpil

Utöka markeringen till föregående kort, oavsett startpunkt.

Ctrl + Skift + Uppåtpil

Utöka markeringen till nästa kort, oavsett startpunkt.

Ctrl + Skift + Nedåtpil

Utöka markeringen till första kortet i listan.

Skift+Home

Utöka markeringen till sista kortet i listan.

Skift+End

Utöka markeringen till första kortet på föregående sida.

Skift+Page Up

Utöka markeringen till sista kortet på den sista sidan.

Skift+Page Down

Överst på sidan

Kortkommandon i dialogrutan Redigera visitkort

Om du vill

Trycker du på

Öppna menylistan Lägg till .

Alt+A

Markera text i rutan Etikett när fältet med en tilldelad etikett är markerat.

Alt+B

Öppna dialogrutan Lägg till bildkort .

Alt+C

Placera markören i början av textfältet Redigera .

Alt + E

Gå till och markera rutan Fält .

Alt+A

Välj menyn Bildjustering .

Alt+G

Välj färgpaletten för bakgrunden.

Alt+K, Retur

Välj layoutmenyn .

Alt+L

Ta bort det markerade fältet från rutan Fält.

Alt+R

Överst på sidan

Flytta mellan fält i ett öppet visitkort

Om du vill använda följande kortkommando måste du se till att ett fält på kortet har valts.

Om du vill

Trycker du på

Flytta till nästa fält och kontroll.

Tabbtangenten

Flytta till föregående fält och kontroll.

Skift+Tabb

Stänga det aktiva kortet.

Retur eller Esc

Överst på sidan

Flytta mellan tecken i ett visitkortsfält

Om du vill använda följande kortkommando måste du se till att ett fält på kortet har valts eller är att fokus är i fältet.

Om du vill

Trycker du på

Lägga till en rad i ett flerradsfält.

Retur

Flytta till början av raden.

Home

Flytta till slutet av raden.

End

Flytta markören till början av ett flerradsfält.

Page Up

Flytta markören till slutet av ett flerradsfält.

Page Down

Flytta markören till föregående rad i ett flerradsfält.

Uppil

Flytta markören till nästa rad i ett flerradsfält.

Nedpil

Flytta markören till föregående tecken i ett fält.

Vänsterpil

Flytta markören till nästa tecken i ett fält.

Högerpil

Överst på sidan

Tangentbordsgenvägar i Aktiviteter

Om du vill

Trycker du på

Acceptera en uppgiftsförfrågan.

Ctrl+C

Tacka nej till en uppgiftsförfrågan.

Ctrl+D

Söka efter en uppgift eller annat objekt.

Ctrl+E

Öppna dialogrutan Gå till mapp.

Ctrl+Y

Skapa en uppgift i vyn Uppgifter .

Ctrl+N

Skapa en uppgift från valfri Outlook vy.

Ctrl+Skift+I

Öppna det markerade objektet

Ctrl+O

Skriv ut det markerade objektet.

Ctrl + P

Markera alla objekt.

Ctrl+A

Ta bort markerat objekt.

Ctrl+D

Vidarebefordra en uppgift som en bifogad fil.

Ctrl+B

Skapa en uppgiftsförfrågan.

Ctrl+Skift+Alt+U

Växla mellan mappfönstret, uppgiftslistan och To-Do fältet.

F6

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Flagga ett objekt eller markera som slutförd.

Insert

Överst på sidan

Använda vyn Tidslinje när ett objekt är markerat

Om du vill

Trycker du på

Markera föregående objekt.

Vänsterpil

Markera nästa objekt

Högerpil

Markera flera intilliggande objekt.

Skift+Vänster- eller högerpil

Markera flera objekt som inte ligger intill varandra.

Ctrl+Vänsterpil+Blanksteg eller Ctrl+Högerpil+Blanksteg

Öppna markerade objekt.

Retur

Markera det första objektet på tidslinjen (om objekten inte är grupperade) eller det första objektet i gruppen.

Home

Markera det sista objektet på tidslinjen (om objekten inte är grupperade) eller det sista objektet i gruppen.

End

Visa (utan att markera) det första objektet på tidslinjen (om objekt inte är grupperade) eller det första objektet i gruppen.

Ctrl+Home

Visa (utan att markera) det sista objektet på tidslinjen (om objekt inte är grupperade) eller det sista objektet i gruppen.

Ctrl+End

Överst på sidan

Använda vyn Tidslinje när en grupp är markerad

Om du vill

Trycker du på

Expandera en grupp.

Retur- eller högerpil

Komprimera en grupp.

Retur- eller vänsterpil

Markera föregående grupp.

Uppil

Markera nästa grupp.

Nedpil

Markera den första gruppen på tidslinjen.

Home

Markera den sista gruppen på tidslinjen.

End

Markera det första objektet på skärmen i en expanderad grupp eller det första objektet utanför skärmen till höger.

Högerpil

Överst på sidan

Använda vyn Tidslinje när en tidsenhet på tidsskalan för dagar är markerad

Om du vill

Trycker du på

Gå bakåt i steg om tid som är desamma som de som visas på tidsskalan.

Vänsterpil

Gå framåt i så stora intervall som visas på tidsskalan.

Högerpil

Växla mellan aktiv vy, To-Do fältet, Search och tillbaka till den aktiva vyn.

Tabb och Skift+Tabb

Överst på sidan

Öppna Visual Basic Editor

Om du vill

Trycker du på

Öppna Visual Basic-Editor.

Alt+F11

Överst på sidan

Spela upp makron

Om du vill

Trycker du på

Spela upp ett makro.

Alt+F8

Överst på sidan

Arbeta med objektgrupper

Om du vill

Trycker du på

Expandera en markerad grupp.

Högerpil

Komprimera en markerad grupp.

Vänsterpil

Markera föregående grupp.

Uppil

Markera nästa grupp.

Nedpil

Markera den första gruppen.

Home

Markera den sista gruppen.

End

Markera det första objektet på skärmen i en expanderad grupp eller det första objektet utanför skärmen till höger.

Högerpil

Överst på sidan

Se även

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook E-post

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook Kalender

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Stöd för skärmläsare för Outlook

I den här artikeln beskrivs kortkommandon i Outlook för Mac.

Meddelanden: 

 • Om du vill hitta en snabb genväg i den här artikeln kan du använda sökfunktionen. Tryck på Kommando+F och skriv sedan sökorden.

 • Inställningarna i vissa versioner av Mac-operativsystem och vissa verktygsprogram kan vara i konflikt med kortkommandon och funktionstangenter i Microsoft 365 för Mac. Information om hur du ändrar tangenttilldelningen för ett kortkommando finns i Mac-hjälpen för din version av Mac-operativsystemet eller i verktygsprogrammet.

 • Om du vill skapa egna genvägar i Microsoft 365 för Mac går du till Skapa ett eget kortkommando för Office för Mac.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

I följande tabell visas vanliga kortkommandon i Outlook för Mac.

Om du vill

Trycker du på

Spara ett objekt.

Kommandoknappen.+S

Skriva ut ett objekt.

Kommandoknappen.+P

Ångra den senaste åtgärden.

Kommandoknappen.+Z

Gör om den senaste åtgärden.

Kommandoknappen.+Y

Minimera det aktiva fönstret.

Kommandoknappen.+M

Skapa en ny mapp i mappfönstret.

Skift+Kommandoknappen.+N

Skapa ny e-post (i e-postvyn).

Kommandoknappen.+N

Dölj läsfönstret eller visa det till höger.

Kommandoknappen.+Omvänt snedstreck (\)

Dölj läsfönstret eller visa det nedan.

Skift+Kommandoknappen.+Omvänt snedstreck (\)

Flytta det markerade objektet till en annan mapp.

Skift+Kommandoknappen.+M

Kopiera det markerade objektet till en annan mapp.

Skift+Kommandoknappen.+C

Markera alla objekt i objektlistan om objektlistan är det aktiva fönstret.

Kommandoknappen.+A

Minimera eller expandera menyfliksområdet.

Alternativ +Kommandoknappen.+ R

Dölj Outlook.

Kommandoknappen.+H

Avsluta Outlook.

Kommandoknappen.+Q

Börja diktamen.

Fn+Fn

Infoga emoji.

Kontroll+Kommandoknappen.+Blanksteg

Överst på sidan 

Arbeta i fönster och dialogrutor

Om du vill

Trycker du på

Gå till vyn E-post .

Kommandoknappen.+1

Gå till kalendervyn .

Kommandoknappen.+2

Gå till vyn Kontakter .

Kommandoknappen.+3

Gå till vyn Uppgifter .

Kommandoknappen.+4

Gå till vyn Anteckningar .

Kommandoknappen.+5

Öppna fönstret Synkroniseringsstatus eller gör det till det aktiva fönstret.

Kommandoknappen.+7

Öppna fönstret Synkroniseringsfel eller gör det till det aktiva fönstret.

Kommandoknappen.+8

Öppna fönstret Kontakter Search.

Kommandoknappen.+0

Öppna dialogrutan Inställningar för Outlook .

Kommandoknappen.+kommatecken (,)

Växla framåt genom öppna fönster.

Kommandoknappen.+Tilde (~)

Växla bakåt genom öppna fönster.

Skift+Kommandoknappen.+Tilde (~)

Stänga det aktiva fönstret.

Kommandoknappen.+W

Öppna det markerade objektet

Kommandoknappen.+O

Gå framåt genom kontrollerna i ett fönster.

Tabbtangenten

Gå bakåt genom kontrollerna i ett fönster.

Skift+Tabb

Flytta framåt från ett skrivfönster.

Ctrl+Alt+Tabb

Överst på sidan 

Använda sökning

Om du vill

Trycker du på

Search den aktuella mappen

Alt+Kommandoknappen.+F

Gör en avancerad sökning i Outlook (lägg till Objekt innehåller filter för sökning).

Skift+Kommandoknappen.+F

Söka efter text i ett objekt.

Kommandoknappen.+F

Leta reda på nästa förekomst av texten du sökte efter i ett objekt.

Kommandoknappen.+G

Leta reda på föregående förekomst av texten du sökte efter i ett objekt.

Kommandoknappen.+Skift+G

Överst på sidan 

Skicka och ta emot e-post

Om du vill

Trycker du på

Skapa ett nytt meddelande.

Kommandoknappen.+N

Skicka det öppna meddelandet.

Kommandoknappen.+Retur

Skicka alla meddelanden i Utkorgen och ta emot alla inkommande meddelanden.

Ctrl+Kommandoknappen.+K

Skicka alla meddelanden i Utkorgen.

Skift+Kommandoknappen.+K

Spara det öppna meddelandet och spara det i mappen Utkast .

Kommandoknappen.+S

Lägg till en bifogad fil i det öppna meddelandet.

Kommandoknappen.+E

Öppna dialogrutan Stavning och grammatik .

Kommandoknappen.+Kolon (:)

Kontrollera mottagarnamnen i de öppna meddelandena.

Ctrl+Kommandoknappen.+C

Svara till meddelandets avsändare eller svara på distributionslistan om meddelandet kommer från en distributionslista.

Kommandoknappen.+R

Svara alla.

Skift+ Kommandoknappen.+R

Vidarebefordra meddelandet.

Kommandoknappen.+J

Öppna det markerade meddelandet i ett separat fönster.

Kommandoknappen.+O

Ta bort flaggan för det markerade meddelandet.

Alt+Kommandoknappen.+Apostrof (')

Markera det markerade meddelandet som skräppost.

Kommandoknappen.+Shift+J

Markera det markerade meddelandet som inte skräppost.

Kommandoknappen.+Skift+Alt+J

Visa föregående meddelande.

Ctrl+vänster klammerparentes ([)

Visa nästa meddelande.

Kontroll+Höger hakparentes (])

Gå till föregående fönster i vyn E-post.

Skift+Ctrl+Vänster klammerparentes ([)

Gå till nästa fönster i e-postvyn.

Skift+Ctrl+Höger klammerparentes (])

Flytta det markerade meddelandet till en mapp.

Skift+Kommandoknappen.+M

Minska visningsstorleken för text i ett öppet meddelande eller i läsfönstret.

Kommandoknappen.+Bindestreck (-)

Öka visningsstorleken för text i ett öppet meddelande eller i läsfönstret.

Kommandoknappen.+Plustecken (+)

Rulla ned till nästa skärm med text eller, om du befinner dig i slutet av ett meddelande, visa nästa meddelande.

Blanksteg

Rulla upp till föregående skärm med text eller, om du är i början av ett meddelande, visa föregående meddelande.

Skift+Blanksteg

Ta bort det markerade meddelandet.

Ta bort

Ta bort det markerade meddelandet permanent.

Skift+Delete

Ta bort det aktuella meddelandet och stäng det om meddelandefönstret är öppet.

Kommandoknappen.+Delete

Markera markerade meddelanden som lästa.

Kommandoknappen.+T

Markera markerade meddelanden som olästa.

Shift+Kommandoknappen.+T

Markera alla meddelanden i en mapp som lästa.

Alt+Kommandoknappen.+T

Arkivera ett markerat meddelande.

Kontroll + E

Överst på sidan 

Använda kalendern

Om du vill

Trycker du på

Öppna kalendervyn.

Kommandoknappen.+2

Skapa en ny avtalad tid.

Kommandoknappen.+N

Öppna den markerade kalenderhändelsen.

Kommandoknappen.+O

Ta bort kalenderhändelsen.

Ta bort

Byt vy så att den inkluderas i dag.

Kommandoknappen.+T

Gå till föregående dag i dagsvyn. I vyerna Vecka och Arbetsvecka flyttar du till föregående vecka. Gå till föregående månad i vyn Månad .

Kommandoknappen.+Alternativ+Vänsterpil

Gå till nästa dag i dagsvyn. I vyerna Vecka och Arbetsvecka flyttar du till nästa vecka. Gå till nästa månad i vyn Månad .

Kommandoknappen.+Alternativ+Högerpil

Gå till föregående fönster i kalendervyn.

Skift+Ctrl+Vänster klammerparentes ([)

Gå till nästa fönster i kalendervyn.

Skift+Ctrl+Höger klammerparentes (])

Överst på sidan 

Arbeta med personer och kontakter

Om du vill

Trycker du på

Skapa en ny kontakt.

Kommandoknappen.+N

Öppna den markerade kontakten.

Kommandoknappen.+O

Ta bort kontakten.

Ta bort

Stäng den aktuella öppna kontakten och öppna föregående kontakt.

Ctrl+vänster klammerparentes ([)

Stäng den aktuella öppna kontakten och öppna nästa kontakt.

Kontroll+Höger hakparentes (])

Navigera till föregående fönster i vyn Personer.

Skift+Ctrl+Vänster klammerparentes ([)

Gå till nästa fönster i vyn Personer.

Skift+Ctrl+Höger klammerparentes (])

Överst på sidan 

Hantera uppgifter

Om du vill

Trycker du på

Gå till uppgiftsfönstret .

Kommandoknappen.+4

Skapa en ny uppgift.

Kommandoknappen.+N

Öppna den markerade uppgiften.

Kommandoknappen.+O

Ta bort uppgiften.

Ta bort

Stäng den aktuella öppna aktiviteten och öppna föregående aktivitet i uppgiftslistan .

Ctrl+vänster klammerparentes ([)

Stäng den aktuella öppna aktiviteten och öppna nästa uppgift i uppgiftslistan .

Kontroll+Höger hakparentes (])

Gå till föregående fönster i vyn Uppgifter .

Skift+Ctrl+Vänster klammerparentes ([)

Gå till nästa fönster i vyn Uppgifter .

Skift+Ctrl+Höger klammerparentes (])

Överst på sidan 

Använda anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Gå till fönstret Anteckningar .

Kommandoknappen.+5

Skapa en ny anteckning.

Kommandoknappen.+N

Öppna den markerade anteckningen.

Kommandoknappen.+O

Ta bort anteckningen.

Ta bort

Stäng den aktuella öppna anteckningen och öppna föregående anteckning i listan Anteckningar .

Ctrl+vänster klammerparentes ([)

Stäng den aktuella öppna anteckningen och öppna nästa anteckning i listan Anteckningar .

Kontroll+Höger hakparentes (])

Gå till föregående fönster i vyn Anteckningar .

Skift+Ctrl+Vänster klammerparentes ([)

Gå till nästa fönster i vyn Anteckningar .

Skift+Ctrl+Höger klammerparentes (])

Skicka en anteckning som ett e-postmeddelande.

Kommandoknappen.+J

Skicka en anteckning som en HTML-bilaga i ett e-postmeddelande.

När fokus är på anteckningen i listan med anteckningar trycker du på Ctrl +Kommandoknappen.+ J

Överst på sidan 

Redigera och formatera text

Om du vill

Trycker du på

Klippa ut den markerade texten till Urklipp.

Kommandoknappen.+X

Kopiera en markering till Urklipp.

Kommandoknappen.+C

Klistra in en markering från Urklipp.

Kommandoknappen.+V

Klistra in en markering från Urklipp och matcha målformatet.

Skift+Alt+Kommandoknappen.+V

Gör markerad text fetstilt.

Kommandoknappen.+B

Gör den markerade texten kursiv.

Kommandoknappen.+I

Gör markerad text understruken.

Kommandoknappen.+U

Stryka igenom den markerade texten.

Skift+Kommandoknappen.+X

Infoga en hyperlänk.

Kommandoknappen.+K

Flytta markören ett tecken åt vänster.

Vänsterpil

Flytta markören åt höger ett tecken.

Högerpil

Flytta markören en rad uppåt.

Uppil

Flytta markören en rad nedåt.

Nedpil

Flytta markören till början av det aktuella stycket.

Alt+uppil

Flytta markören till slutet av det aktuella stycket.

Alt+nedpil

Flytta markören till början av det aktuella ordet.

Alt+vänsterpil

Flytta markören till slutet av det aktuella ordet.

Alt+högerpil

Minska indraget

Kommandoknappen.+Vänster klammerparentes ({)

Öka indraget

Kommandoknappen.+Höger klammerparentes (})

Ta bort tecknet till vänster om markören eller ta bort den markerade texten.

Ta bort

Ta bort tecknet till höger om markören eller ta bort den markerade texten.

Mac Delete-knappen med en korssymbol på. eller Fn+Delete

Infoga ett tabbstopp.

Tabbtangenten

Flytta markören till början av raden.

Kommandoknappen.+Vänsterpil

Flytta markören till slutet av raden.

Kommandoknappen.+Högerpil

Flytta markören högst upp i meddelandetexten.

Kommandoknappen.+Uppil

Flytta markören längst ned i meddelandetexten.

Kommandoknappen.+Nedpil

Flytta markören till början av den markerade texten.

Kommandoknappen.+Home

Flytta markören till slutet av den markerade texten.

Kommandoknappen.+Slut

Rulla vyn uppåt.

Page Up

Rulla vyn nedåt.

Page Down

Överst på sidan 

Flagga meddelanden, kontakter och uppgifter för uppföljning

Om du vill

Trycker du på

Flagga det markerade objektet för uppföljning, med I dag som förfallodatum.

Ctrl+1

Flagga det markerade objektet för uppföljning med Förfallodatumi morgon.

Ctrl+2

Flagga det markerade objektet för uppföljning, med Den här veckan som förfallodatum.

Ctrl+3

Flagga det markerade objektet för uppföljning, med Nästa vecka som förfallodatum.

Ctrl+4

Flagga det markerade objektet för uppföljning, utan förfallodatum.

Ctrl+5

Flagga det markerade objektet för uppföljning och lägg till ett anpassat förfallodatum.

Kontroll+6

Flagga det markerade objektet för uppföljning och lägg till en påminnelse.

Ctrl+Likhetstecken ( = )

Markera det markerade objektet som slutfört.

Ctrl+Noll (0)

Ta bort det markerade objektets uppföljningsflagga.

Alt+Kommandoknappen.+Apostrof (')

Överst på sidan 

Se även

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook E-post

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook Kalender

Stöd för skärmläsare för Outlook

I den här artikeln beskrivs kortkommandon i Outlook för iOS.

Meddelanden: 

 • Om du vill hitta en snabb genväg i den här artikeln kan du använda sökfunktionen. Tryck på Kommando+F och skriv sedan sökorden.

 • Om du är bekant med kortkommandon på din macOS-dator fungerar samma tangentkombinationer med Outlook för iOS med ett externt tangentbord också. De kortkommandon som listas i den här artikeln är de enda kortkommandona som fungerar i den här versionen av Outlook.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon på en iPad

I den här tabellen visas de vanligaste kortkommandona i Outlook för iOS.

Om du vill

Trycker du på

Växla till fliken E-post .

Kommandoknappen.+1

Växla till fliken Search.

Kommandoknappen.+2

Växla till fliken Kalender .

Kommandoknappen.+3

Öppna kompositören för att skriva ett meddelande.

Kommandoknappen.+N

Stäng meddelandets kompositör.

Esc

Skicka ett meddelande.

Kommandoknappen.+Retur

Flytta till nästa fält.

Tabbtangenten

Öppna kompositören för att skapa en ny händelse.

Skift+Kommandoknappen.+N

Markera föregående meddelande i meddelandelistan.

Uppil

Markera nästa meddelande i meddelandelistan.

Nedpil

Arbeta med meddelanden på iPad

Om du vill

Trycker du på

Öppna Snabbsvar.

Kommandoknappen.+Q

Öppna dialogrutan Svara för att svara på ett meddelande.

Kommandoknappen.+R

Öppna dialogrutan Svara alla om du vill svara alla mottagare i ett meddelande.

Skift+Kommandoknappen.+R

Öppna dialogrutan Vidarebefordra om du vill vidarebefordra ett meddelande.

Kommandoknappen.+J

Ta bort ett meddelande.

Del eller Backsteg

Schemalägga ett meddelande.

Kommandoknappen.+S

Arkivera ett meddelande.

Kommandoknappen.+A

Markera ett meddelande som oläst.

Kommandoknappen.+U

Flagga ett meddelande.

Kommandoknappen.+L

Ångra en åtgärd.

Kommandoknappen.+Z

Search i Outlook för iPad

Om du vill

Trycker du på

Flytta fokus till fältet Search.

Tabbtangenten

Starta sökningen när du har skrivit sökorden.

Retur

Se även

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook E-post

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook Kalender

Stöd för skärmläsare för Outlook

I det här avsnittet beskrivs kortkommandon i Outlook på webben.

Meddelanden: 

 • I Outlook på webben och Outlook.comkan du använda tangentbordsgenvägarna från Outlook.com, Yahoo Mail, Gmail eller Outlook. I den här artikeln beskrivs de kortkommandon som är tillgängliga om du väljer Outlook. Anvisningar om hur du ändrar versionen av genvägen finns i Ändra version av kortkommandon.

 • Om du vill hitta en snabb genväg i den här artikeln kan du använda sökfunktionen. Tryck på Ctrl+F och skriv sedan sökorden.

 • Åtgärden som ett kortkommando utför kan vara unik för området eller vyn du arbetar i, trots att du har välbekanta tangentnamn och tangentkombinationer.

I det här avsnittet

Ändra versionen av kortkommandon

I Outlook på webben och Outlook.com kan du välja vilka kortkommandon du vill använda: Outlook.com, Yahoo Mail, Gmail eller Outlook. Du kan också inaktivera kortkommandon.

Om du vill se en fullständig lista över kortkommandon som är tillgängliga i den version du väljer trycker du på Skift+Frågetecken (?) på tangentbordet.

 • I Outlook.com och den nya Outlook på webben väljer du Inställningar Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel. Under Kortkommandon väljer du det alternativ du vill använda och väljer sedan Spara.

 • I den klassiska Outlook på webben väljer du Inställningar Inställningar > E-post > Allmänt > Kortkommandon. Välj det alternativ du vill använda och välj sedan Spara.

Vanliga kortkommandon

I den här tabellen visas de vanligaste kortkommandona i Outlook på webben och Outlook.com.

Om du vill

Trycker du på

Skapa ett nytt meddelande eller en ny kalenderhändelse.

N

Öppna det markerade meddelandet i ett nytt fönster.

Skift+Retur

Flytta meddelandet till mappen Arkiv .

E

Ta bort meddelande eller objekt.

Ta bort

Vidarebefordra meddelande.

Ctrl+Skift+F eller Skift+F

Gå till kalendern.

Ctrl+Skift+2

Välj alternativet Svara alla .

Ctrl+Skift+R eller Skift+R

Svara på e-postmeddelande.

Ctrl+R eller R

Skicka e-postmeddelande.

Ctrl+Retur

Använd sökfunktionen.

Alt + Q

Öppna delningsknappar.

Alt+nedpil

Överst på sidan

Redigera text

Kortkommandona för textredigering i Outlook på webben och Outlook.com är desamma som i andra Microsoft produkter.

Om du vill

Trycker du på

Kopiera markeringen till Urklipp.

Ctrl+C

Klipp ut den markerade texten.

Ctrl+X

Ta bort den markerade texten eller tecknen till vänster om markören.

Backsteg

Ta bort ordet till vänster om markören, men inte blanksteget före ordet.

Ctrl+Backsteg

Infoga en hyperlänk.

Ctrl+I

Klistra in innehåll från Urklipp på den aktuella platsen.

Ctrl+V

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Upprepa den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Växla mellan att infoga och skriva över text.

Insert

Överst på sidan

Formatera text

Kortkommandona för textformatering i Outlook på webben och Outlook.com är desamma som i andra Microsoft produkter.

Om du vill

Trycker du på

Använda fetstil.

Ctrl+F

Använda kursiv stil.

Ctrl+K

Stryka under texten

Ctrl+U

Överst på sidan

Mail kortkommandon

Använda mappfönstret

Om du vill

Trycker du på

Dölj det markerade avsnittet.

Vänsterpil

Visa det markerade avsnittet.

Högerpil

Överst på sidan

Använda meddelande- och läslistan

Kortkommandona i tabellen nedan kan användas för att utföra samma åtgärd i både meddelandelistan och läslistan.

Om du vill

Trycker du på

Ta bort markerat meddelande.

Ta bort

Markera den valda konversationen eller det valda meddelandet som läst.

Ctrl+Q eller Q

Markera den valda konversationen eller det valda meddelandet som oläst.

Ctrl+U eller U

Ta bort det markerade meddelandet eller objektet permanent.

Skift+Delete

Flagga ett meddelande eller markera ett flaggat meddelande som slutfört.

Infoga

Avbryta en sökning.

Esc

Överst på sidan

Använda meddelandelistan

Kortkommandona i tabellen nedan är specifika för meddelandelistan.

Om du vill

Trycker du på

Markera aktuellt meddelande och nästa meddelande i listan. Använd det här alternativet för att markera flera intilliggande meddelanden.

Skift+Nedåtpil

Markera aktuellt meddelande och föregående meddelande i listan. Använd det här alternativet för att markera flera intilliggande meddelanden.

Shift+Uppåtpil

Markera det första meddelandet i mappen.

Home eller Ctrl+Home

Överst på sidan

Använda läslistan

Kortkommandona i tabellen nedan är specifika för läslistan.

Om du vill

Trycker du på

Stäng ett nytt meddelande.

Esc

Skapa ett nytt meddelande.

N

Vidarebefordra ett markerat meddelande.

Ctrl+Skift+F eller Skift+F

Gå längst ned i en konversation eller ett meddelande.

End eller Ctrl+End

Gå högst upp i en konversation eller ett meddelande.

Home eller Ctrl+Home

Bläddra nedåt en sida om konversationen eller meddelandet innehåller två eller fler sidor.

Page Down

Bläddra uppåt en sida om konversationen eller meddelandet innehåller två eller fler sidor.

Page Up

Skicka ett svar på det markerade meddelandet.

Ctrl+R eller R

Skicka ett svar till avsändaren och alla mottagare av det markerade meddelandet.

Ctrl+Skift+R eller Skift+R

Skicka ett meddelande.

Ctrl+Retur

Överst på sidan

Kalender kortkommandon

Om du vill

Trycker du på

Skapa ett nytt kalenderobjekt.

N

Ta bort det markerade objektet

Ta bort

Gå till kalendern.

Ctrl+Skift+2

Gå till nästa tidsperiod.

Alt+Shift+Högerpil

Gå till föregående tidsperiod.

Shift+Vänsterpil

Gå till i dag

Skift+Alt+Y

Gå till ett annat område i kalendern.

Ctrl+F6

Gå till nästa händelse eller område i den aktuella vyn.

Tabbtangenten

Gå till en föregående händelse eller ett område i den aktuella vyn.

Skift+Tabb

Öppna det markerade objektet

Retur

Växla till dagsvyn .

Skift+Alt+1

Växla till hel veckovy .

Skift+Alt+3

Växla till månadsvyn .

Skift+Alt+4

Växla till vyn Arbetsvecka .

Skift+Alt+2

Överst på sidan

Använda kalenderformulär

Om du vill

Trycker du på

Spara en avtalad tid.

Ctrl+S

Skicka ett möte.

Ctrl+RETUR eller Alt + S

Överst på sidan

Använda kalenderkortsvyn

Om du vill

Trycker du på

Öppna Snabbväxlaren.

Ctrl+Skift+I

Zooma in.

Ctrl+Höger hakparentes (])

Zooma ut.

Ctrl+Vänster hakparentes ([)

Panorera åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.

Ctrl+Vänsterpil, Högerpil, Uppåtpil eller Nedåtpil

Med JAWS och NVDA växlar du till fokusnavigering för att använda den här genvägen.

Återställ panorering och zoomning.

Ctrl+J

Flytta det markerade objektet åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.

Ctrl+Skift+Vänster-, Höger-, Uppåt- eller Nedåtpil

Med JAWS och NVDA växlar du till fokusnavigering för att använda den här genvägen.

Avmarkera alla objekt.

Esc

Lås anslagstavla.

Skift+C

Med JAWS och NVDA växlar du till fokusnavigering för att använda den här genvägen.

Låsa objekt.

Skift+I

Med JAWS och NVDA växlar du till fokusnavigering för att använda den här genvägen.

Öppna vyn Anslagstavla .

Skift+Alt+6

Överst på sidan

Kontakter kortkommandon

Appen Kontakterär din adressbok iOutlook på webben där dina personliga kontakter lagras och där du kan öppna en adressbok som har konfigurerats för organisationen.  ApparnaKontakter, Mailoch Kalender fungerar tillsammans så att du enkelt kan skicka e-post till och schemalägga avtalade tider med dina viktigaste personer. Mer information om appenKontakter finns i Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Personer-appen.

Om du vill

Trycker du på

Gå till Kontakter.

Ctrl+Skift+3

Gå till Mail.

Ctrl+Skift+1

Gå till Kalender.

Ctrl+Skift+2

Ta bort en kontakt eller kontaktlista.

Ta bort

Skapa en kontakt.

Skift+N

Search för en kontakt.

Alt + Q

Stäng ändringar när du redigerar en kontakt.

Esc

Spara en kontakt eller kontaktlista.

Ctrl+S

Markera alla kontakter eller kontaktlistor.

Ctrl+A

Avmarkera alla kontakter eller kontaktlistor.

Esc

Redigera en kontakt eller kontaktlista.

Skift+E

Flytta nedåt i kontakt- eller navlistan.

Nedpil

Flytta uppåt i kontakt- eller navlistan.

Uppil

Skapa en kontaktlista.

Skift+L

Visa listan över Kontakter kortkommandon.

Skift+Frågetecken (?)

Flytta fokus till menyfliksområdet.

Alt+Punkt (.)

Flytta fokus till fliken Start .

Alt+W

Flytta fokus till fliken Visa .

Alt+V

Gå framåt till nästa område, knapp, länk eller alternativ i en dialogruta eller stäng en meny.

Tabbtangenten

Flytta bakåt till föregående område, knapp eller länk.

Skift+Tabb

Markera ytterligare kontakter när en kontakt redan är markerad.

Skift+nedåt- eller uppåtpil och sedan blanksteg

Flytta mellan och välj alternativ på en meny.

Nedåtpil eller uppåtpil

Markera eller avmarkera kryssrutan för en kontakt i en kontaktlista eller ett alternativ i en dialogruta.

Blanksteg

Ta bort alla markeringar på en sida och uppdatera sidan i webbläsaren.

F5

Aktivera en knapp eller länk eller öppna en meny.

Retur

Öppna snabbmenyn när en kontakt är markerad.

Skift+F10 eller Windows-menytangenten

Stäng en dialogruta.

Esc

Överst på sidan 

Använda kortkommandon för att lägga till accenttecken och specialtecken

Om du vill lägga till accenttecken eller specialtecken använder du det numeriska tangentbordet med Num Lock aktiverat.

 1. Håll ned Alt.

 2. Skriv den numeriska koden på siffertangenten och släpp Alt.

Tips: Om du vill skriva specialtecken på en Mac trycker du på Kommando+Ctrl+Blanksteg.

Överst på sidan 

Vokaler med accenter

I följande tabell visas vokaler med accenttecken och Alt-koden för dem.

Versal vokal med grav accent

Trycker du på

À

0192

È

0200

Ì

0204

Ò

0210

Ù

0217

Överst på sidan 

Vokal med gemener med grav accent

Trycker du på

à

0224

è

0232

ì

0236

ò

0242

ù

0249

Överst på sidan 

Versal vokal med akut accent

Trycker du på

Á

0193

É

0201

Í

0205

Ó

0211

Ú

0218

Ý

0221

Överst på sidan 

Vokal med gemener med akut accent

Trycker du på

á

0224

é

0233

í

0237

ó

0243

ú

0250

ý

0253

Överst på sidan 

Versal vokal med cirkumflex

Trycker du på

Â

0194

Ê

0202

Î

0206

Ô

0212

Û

0219

Överst på sidan 

Vokal med gemener med cirkumflex

Trycker du på

â

0226

ê

0234

î

0238

ô

0244

û

0251

Överst på sidan 

Versal vokal med tilde-accent

Trycker du på

Ã

0195

Ñ

0209

Õ

0213

Överst på sidan 

Vokal med gemener med tilde-accent

Trycker du på

Ã

0227

ñ

0241

õ

0245

Överst på sidan 

Versal vokal med omljudsaccent

Trycker du på

Ä

0196

Ë

0203

Ï

0207

Ö

0214

Ü

0220

Ÿ

0159

Överst på sidan 

Vokal med gemener med omljudsaccent

Trycker du på

ä

0228

ë

0235

ï

0239

ö

0246

ü

0252

ÿ

0255

Överst på sidan

Skiljetecken, konsonanter och särskilda vokaler

Markera, bokstav, symbol eller tecken

Trycker du på

Inverterat utropstecken (¡)

0161

Inverterat frågetecken (¿)

0191

Versaler C-cedilla (Ç)

0199

Gemener c-cedilla (ç)

0231

Versaler OE diftong (Œ)

0140

Gemener oe diftong (œ)

0156

Eszett eller ss (β)

0223

Maskulin ordningsindikator eller gradsymbol (º)

0186

Kvinnlig ordningsindikator (ª)

0170

Versaler O med ett streck (Ø)

0216

Gemener o med ett slag (ø)

0248

Versaler A med en överskridande, A-ring (Å)

0197

Gemener a med en overring, A-ring (å)

0229

AE-diftong eller aska med versaler (Æ)

0198

Gemener ae diftong eller gemener aska (æ)

0230

Versaler tagg (1)

0222

Gemen tagg (1)

0254

Versaler eth (Ð)

0208

Gemener eth (ð)

0240

Dubbelt vänster vinklat citattecken («)

0171

Dubbla rätvinklade citattecken (»)

0187

Enkelt vänster vinklat citattecken (‹)

0139

Enkelt höger vinklat citattecken (›)

0155

Versaler S med karon (Š)

0138

Gemener med karon (š)

0154

Versaler Z med karon (Ž)

0142

Gemener z med karon (ž)

0158

Överst på sidan

Specialtecken

Tecken

Trycker du på

Centsymbol ¢

0162

Copyrightsymbol ©

0169

Dolksymbol †

0134

Dubbla dolksymbol eller diesis ‡

0135

Pundtecken £

0163

Eurotecken €

0128

Yentecken ¥

0165

Funktionstecken ƒ

0131

Valutatecken ¤

0164

Symbol för ® registrerat varumärke

0174

Varumärkessymbol ™

0153

Bullet•

0149

En dash –

0151

Långt tankstreck –

0150

Avsnittstecken §

0167

Stycketecken eller pilcrow ¶

0182

Överst på sidan

Se även

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med kalendern i Outlook

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook E-post

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook Kalender

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i appen Personer

Stöd för skärmläsare för Outlook

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×