Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To Do

Den här artikeln är avsedd för personer som använder ett skärmläsarprogram som Windows Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd Att göra för Windows 10 med tangentbordet och en skärmläsare för att använda förslagsfönstret för att markera uppgifter som slutförda, lägga till dem i Min dag och hämta ytterligare föreslagna uppgifter. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. I förslagsfönstret visas de oavslutade uppgifterna, till exempel försenade eller förfallna i dag.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna förslagsfönstret

 1. Öppna förslagsfönstret genom att trycka på Tabb i vyn Min dag tills du hör "Knappen Förslag" och sedan trycka på blanksteg. Förslagsfönstret öppnas till höger omTo Do fönstret.

Slutföra uppgifter

 1. Tryck på Tabb en gång i förslagsfönstret för att gå till listan med uppgifter och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör namnet på uppgiften du vill slutföra.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Slutför uppgift, kryssruta" och tryck sedan på blanksteg för att markera uppgiften som slutförd. Du hör ett ljudtips för att bekräfta åtgärden.

Lägga till en uppgift i Min dag

 1. Tryck på Tabb en gång i förslagsfönstret för att gå till uppgiftslistan och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör namnet på den uppgift du vill lägga till i Min dag.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Lägg till i min dag" och tryck sedan på blanksteg för att lägga till uppgiften i Min dag.

Stänga förslagsfönstret

 1. I förslagsfönstret trycker du på Skift + Tabb tills du hör: "Knappen Dölj föreslagna uppgifter."

 2. Tryck på blanksteg för att stänga förslagsfönstret och återgå till vyn Min dag .

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Använda en skärmläsare för att visa alla uppgifter med ett förfallodatum i den planerade listan i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Använd Att göra för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda macOS skärmläsaren, för att använda förslagsfönstret för att markera uppgifter som slutförda och lägga till föreslagna uppgifter i Min dag. I förslagsfönstret visas de oavslutade uppgifterna, till exempel försenade eller förfallna i dag.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Öppna förslagsfönstret

 1. Öppna förslagsfönstret genom att trycka på Tabb i vyn Min dag tills du hör "Förslag, dold knapp" och sedan trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Förslagsfönstret öppnas till höger.

 2. Använd nedåt- och uppåtpilarna för att bläddra bland förslagen.

Slutföra uppgifter

 1. Tryck på nedåtpilen i förslagsfönstret tills du hör uppgiften som du vill markera som slutförd.

 2. Tryck på Tabb en gång. Du hör "Ange", följt av uppgiftsnamnet och sedan "Ofullständig uppgift".

 3. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att markera uppgiften som slutförd. Du hör ett ljudtips för att bekräfta åtgärden.

Lägga till en uppgift i Min dag

 1. Tryck på nedåtpilen i förslagsfönstret tills du hör den uppgift du vill lägga till i Min dag.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Lägg till, knapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg för att lägga till uppgiften i Min dag.

Stänga förslagsfönstret

 1. Stäng förslagsfönstret genom att trycka på Skift+Tabb tills du hör "Förslag, expanderad knapp" och sedan trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Använda en skärmläsare för att visa alla uppgifter med ett förfallodatum i den planerade listan i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Använd Att göra för iPhone med VoiceOver, den inbyggda iOS skärmläsaren, för att använda förslagsvyn för att markera uppgifter som slutförda, lägga till dem i Min dag och hämta ytterligare föreslagna uppgifter. I vyn Förslag visas dina oavslutade uppgifter, till exempel försenade eller förfallna i dag.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Öppna förslagsvyn

 1. I vyn Min dag sveper du åt höger tills VoiceOver meddelar: "Komma åt föreslagna uppgifter via förslag."

 2. Dubbeltryck på skärmen för att öppna förslagsvyn.

Slutföra uppgifter

 1. Svep åt höger i förslagsvyn tills VoiceOver läser upp uppgiften som du vill markera som slutförd. Dubbeltryck sedan på skärmen för att öppna uppgiftsinformationen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Ofullständig uppgift" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Lägga till en uppgift i Min dag

 1. Svep åt höger i förslagsvyn tills VoiceOver läser upp den uppgift du vill lägga till i Min dag. Dubbeltryck sedan på skärmen för att öppna uppgiftsinformationen.

 2. Svep åt höger tills VoiceOver meddelar: "Lägg till uppgift i Min dag.".

 3. Dubbeltryck på skärmen för att lägga till uppgiften i Min dag.

Läsa in fler förslag

 1. Svep åt höger i förslagsvyn tills VoiceOver meddelar: "Mer."

 2. Dubbeltryck på skärmen för att lägga till fler uppgifter.

Stänga förslagsvyn

 1. När du är på en uppgift i förslagsvyn sveper du åt vänster tills VoiceOver meddelar: "Klart.".

 2. Dubbeltryck på skärmen för att stänga förslagsvyn.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Använda en skärmläsare för att visa alla uppgifter med ett förfallodatum i den planerade listan i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Använd Att göra för Android med TalkBack, den inbyggda Android skärmläsaren, för att använda förslagsvyn för att markera uppgifter som slutförda, lägga till dem i Min dag och hämta ytterligare föreslagna uppgifter. I vyn Förslag visas dina oavslutade uppgifter, till exempel försenade eller förfallna i dag.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Öppna förslagsvyn

 1. I vyn Min dag sveper du åt höger tills TalkBack meddelar: "För idag. Dubbeltryck för att komma åt föreslagna uppgifter via förslag."

 2. Dubbeltryck på skärmen för att öppna förslagsvyn.

Slutföra uppgifter

 1. Svep åt höger i förslagsvyn tills TalkBack läser upp uppgiften som du vill markera som slutförd.

 2. Svep åt höger tills TalkBack läser upp "Ofullständig uppgift", följt av uppgiftsnamnet.

 3. Dubbeltryck på skärmen för att markera uppgiften som slutförd.

Lägga till en uppgift i Min dag

 1. Svep åt höger i förslagsvyn tills TalkBack läser upp uppgiften du vill lägga till i Min dag.

 2. Svep åt höger tills TalkBack meddelar: "Lägg till att göra i Min dag.".

 3. Dubbeltryck på skärmen för att lägga till uppgiften i Min dag.

Stänga förslagsvyn

 1. När du är på en uppgift i förslagsvyn sveper du åt vänster tills TalkBack läser upp: "Tillbaka.".

 2. Dubbeltryck på skärmen för att stänga förslagsvyn. Vyn Min dag öppnas och TalkBack läser upp: ”Min dag”.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Använda en skärmläsare för att visa alla uppgifter med ett förfallodatum i den planerade listan i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Använd Att göra för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att använda förslagsfönstret för att markera uppgifter som slutförda och lägga till förslag på uppgifter i Min dag. I förslagsfönstret visas de oavslutade uppgifterna, till exempel försenade eller förfallna i dag. Vi har testat det med Skärmläsaren i Microsoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • När du använder Att göra för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Att göra för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) gäller till exempel för webbläsaren – inte Att göra för webben.

I det här avsnittet

Öppna och använda förslagsfönstret

 1. I vyn Min dag trycker du på Tabb tills du hör: "Förslag, knapp.".

 2. Tryck på Retur för att öppna förslagsfönstret. Förslagsfönstret öppnas till höger.

 3. Gå till förslagsfönstret genom att trycka på Tabb tills du har Skärmläsaren och JAWS hör du: "Det här är en lista över uppgifter som du har skapat som du kan markera som slutförda eller lägga till i min dag." Med NVDA hör du: "Dialogruta, stäng, knapp.". Fokus är på knappen Stäng för förslagsfönstret.

 4. Tryck på Tabb för att bläddra bland förslagen.

Slutföra uppgifter

 1. Tryck på Tabb i förslagsfönstret tills du hör uppgiften som du vill markera som slutförd.

 2. Tryck på Skift+Tabb en gång. När Skärmläsaren hör du: "Markera som slutförd, kryssruta avmarkerad.". Med JAWS och NVDA hör du: "Markera som slutförd, kryssruta inte markerad.". 

 3. Tryck på Retur för att markera uppgiften som slutförd. Du hör ett ljudtips för att bekräfta åtgärden.

Lägga till en uppgift i Min dag

 1. Tryck på Tabb i förslagsfönstret tills du hör den uppgift du vill lägga till i Min dag.

 2. Tryck på Tabb-tangenten en gång till. Du hör: "Lägg till i Min dag". Tryck på Retur för att lägga till uppgiften i Min dag.

Stänga förslagsfönstret

 1. När du är på en uppgift i förslagsfönstret trycker du på Skift + Tabb tills du hör: "Stäng, knapp.".

 2. Tryck på Retur för att stänga förslagsfönstret. Fokus återgår till vyn Min dag .

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Använda en skärmläsare för att visa Planner-uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att visa alla uppgifter med ett förfallodatum i den planerade listan i To Do

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×