Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda en skärmläsare för att visa alla uppgifter med ett förfallodatum i den planerade listan i To Do

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Windows Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd To Do med tangentbordet och en skärmläsare för att visa alla dina uppgifter med ett förfallodatum i listan Planerat och hålla koll på dina mest brådskande uppgifter. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får också lära dig hur du markerar uppgifter i listan Planerat genom att markera dem som viktiga.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Gå till listan Planerade

Dina uppgifter med förfalldatum samlas bekvämt in på ett och samma ställe. När du lägger till en uppgift med ett förfallodatum i en lista läggs även uppgiften automatiskt till i listan Planerat .

 1. Tryck på Ctrl+1 för att expanderaTo Do sidofältet.

 2. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Listor", följt av namnet på den markerade listan eller filteralternativet.

 3. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör "Planerat" och tryck sedan på Retur.

 4. Om du vill gå till uppgifterna i listan Planerat trycker du på Tabb tills du hör "Listalternativ, knapp" och trycker sedan på Tabb en gång till. Du kan använda upp- och nedpilarna för att bläddra bland uppgifterna.

Markera en uppgift som viktig

Om du vill prioritera en aktivitet i listan Planerad markerar du den som viktig.

 1. Öppna listan Planerat enligt beskrivningen i Navigera till listan Planerad.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör den uppgift du vill prioritera.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Markera som viktig" och tryck sedan på Retur.

Tips: Om du vill ta bort en uppgift från listan Viktigt upprepar du stegen ovan.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att lägga till steg och ange prioritet för en uppgift i To Do

Använda en skärmläsare för att visa flaggade e-postmeddelanden som uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att visa Planner-uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Använd Att göra för Mac med VoiceOver, den inbyggda macOS skärmläsaren, för att visa alla dina uppgifter med ett förfallodatum i listan Planerat och hålla koll på dina mest brådskande uppgifter. Du får också lära dig hur du markerar uppgifter i listan Planerat genom att markera dem som viktiga.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Gå till listan Planerade

Dina uppgifter med förfalldatum samlas bekvämt in på ett och samma ställe. När du lägger till en uppgift med ett förfallodatum i en lista läggs även uppgiften automatiskt till i listan Planerat .

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör: "Listor, tabell." Öppna listan med alla listor genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+nedpil.

 2. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen tills du hör "Planerad, smart lista", följt av antalet ej slutförda uppgifter. Listan öppnas när fokus flyttas på den.

 3. Om du vill gå till den första aktiviteten i listan Planerat trycker du på Tabb tills du hör "Ange uppgiftstabell" följt av informationen om den första aktiviteten. Öppna listan med uppgifter genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+nedpil.

 4. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen för att bläddra i listan med uppgifter. Aktivitetsinformationsvyn öppnas automatiskt när fokus flyttas på en uppgift.

 5. Om du vill gå till detaljvyn trycker du på Tabb tills du hör "Slutför uppgift", följt av namnet på uppgiften.

  Om du vill flytta i detaljvyn trycker du på Ctrl+Alt+höger- eller vänsterpil. Välj ett alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  Om du vill avsluta detaljvyn trycker du på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör "Stäng detaljvyn, knapp" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Markera en uppgift som viktig

Om du vill prioritera en aktivitet i listan Planerad markerar du den som viktig.

 1. Öppna listan Planerat enligt beskrivningen i Navigera till listan Planerad.

 2. Om du vill gå till den första aktiviteten i listan Planerat trycker du på Tabb tills du hör "Ange uppgiftstabell" följt av informationen om den första aktiviteten. Öppna listan med uppgifter genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+nedpil.

 3. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen för att bläddra i listan med uppgifter. Aktivitetsinformationsvyn öppnas automatiskt när fokus flyttas på en uppgift.

 4. Om du vill gå till detaljvyn trycker du på Tabb tills du hör "Slutför uppgift", följt av namnet på uppgiften.

 5. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör: "Viktigt, växlingsknapp". Om du vill markera uppgiften som viktig trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 6. Om du vill avsluta detaljvyn trycker du på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör "Stäng detaljvyn, knapp" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Tips: Om du vill ta bort en uppgift från listan Viktigt upprepar du stegen ovan.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att lägga till steg och ange prioritet för en To Do uppgift

Använda en skärmläsare för att visa flaggade e-postmeddelanden som uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Använd Att göra för iOS med VoiceOver, den inbyggda iOS skärmläsaren, för att visa alla dina uppgifter med ett förfallodatum i listan Planerat och hålla koll på dina mest brådskande uppgifter. Du får också lära dig hur du markerar uppgifter genom att markera dem som viktiga.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Gå till listan Planerade

Dina uppgifter med förfalldatum samlas bekvämt in på ett och samma ställe. När du lägger till en uppgift med ett förfallodatum i en lista läggs även uppgiften automatiskt till i listan Planerat .

 1. I To Do huvudvyn sveper du åt vänster tills du hör "Sidofält" och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Dra ett finger nedåt på skärmen tills du hör "Planerat" och dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till listvyn Planerat .

 3. Bläddra i listan genom att svepa åt höger. Du hör uppgiftens rubrik och information.

 4. Dubbeltryck på skärmen för att välja och öppna en uppgift i detaljvyn.

 5. Svep åt höger eller vänster för att flytta i detaljvyn. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

 6. Om du vill avsluta detaljvyn och återgå till den planerade listvyn sveper du åt vänster tills du hör "Stäng detaljvyn" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Markera en uppgift som viktig

Om du vill prioritera en aktivitet i listan Planerad markerar du den som viktig.

 1. I To Do huvudvyn sveper du åt vänster tills du hör "Sidofält" och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Dra ett finger nedåt på skärmen tills du hör "Planerat" och dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till listvyn Planerat .

 3. Svep åt höger tills du hör den uppgift du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen. Uppgiften öppnas i detaljvyn.

 4. Svep åt höger tills du hör "Normal uppgift" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Om du vill avsluta detaljvyn och återgå till den planerade listvyn sveper du åt vänster tills du hör "Stäng detaljvyn" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Tips: Om du vill ta bort en uppgift från listan Viktigt sveper du åt höger eller vänster i uppgiftens detaljvy tills du hör "Viktig uppgift" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att lägga till steg och ange prioritet för en To Do uppgift

Använda en skärmläsare för att visa flaggade e-postmeddelanden som uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att visa Planner-uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Använd Att göra för Android med TalkBack, den inbyggda Android skärmläsaren, för att visa alla dina uppgifter med ett förfallodatum i listan Planerat och hålla koll på dina mest brådskande uppgifter. Du får också lära dig hur du markerar uppgifter genom att markera dem som viktiga.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Gå till listan Planerade

Dina uppgifter med förfalldatum samlas bekvämt in på ett och samma ställe. När du lägger till en uppgift med ett förfallodatum i en lista läggs även uppgiften automatiskt till i listan Planerat .

 1. I To Do huvudvyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Sidofält" och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Dra ett finger nedåt på skärmen tills du hör "Planerat" och dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till vyn Planerat .

 3. Bläddra i listan genom att svepa åt höger. Du hör uppgiftens rubrik och information.

 4. Dubbeltryck på skärmen för att välja och öppna en uppgift i detaljvyn.

 5. Svep åt höger eller vänster för att flytta i detaljvyn. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

  Om du vill avsluta detaljvyn och återgå till den planerade listvyn sveper du nedåt och sedan åt vänster.

Markera en uppgift som viktig

Om du vill prioritera en aktivitet i listan Planerad markerar du den som viktig.

 1. I To Do huvudvyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Sidofält" och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Dra ett finger nedåt på skärmen tills du hör "Planerat" och dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till vyn Planerat .

 3. Svep åt höger tills du hör den uppgift du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen. Uppgiften öppnas i detaljvyn.

 4. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Normal uppgift" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Om du vill avsluta detaljvyn och återgå till den planerade listvyn sveper du nedåt och sedan åt vänster.

Tips: Om du vill ta bort en uppgift från listan Viktigt sveper du åt höger eller vänster i uppgiftens detaljvy tills du hör "Viktig uppgift" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att lägga till steg och ange prioritet för en To Do uppgift

Använda en skärmläsare för att visa flaggade e-postmeddelanden som uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att visa Planner-uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Använd Att göra för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att visa alla dina uppgifter med ett förfallodatum i listan Planerat och hålla koll på dina mest brådskande uppgifter. Vi har testat det med Skärmläsaren iMicrosoft Edge och NVDA i Chrome, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får också lära dig hur du markerar uppgifter i listan Planerat genom att markera dem som viktiga.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • När du använder Att göra för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Att göra för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) gäller till exempel för webbläsaren – inte Att göra för webben.

I det här avsnittet

Gå till listan Planerade

Dina uppgifter med förfalldatum samlas bekvämt in på ett och samma ställe. När du lägger till en uppgift med ett förfallodatum i en lista läggs även uppgiften automatiskt till i listan Planerat .

 1. Med Skärmläsaren i huvudvyn i To Do trycker du på Tabb tills du hör: "Listmeny". Med NVDA trycker du på Tabb tills du hör: "Menyknapp, undermeny."

 2. Tryck på Tabb en gång för att flytta fokus till listan med alla To Do listor.

 3. Med Skärmläsaren trycker du på SL-tangenten + höger- eller vänsterpilen för att bläddra i listan tills du hör "Planerat" och trycker sedan på Retur. Med NVDA trycker du på nedåt- eller uppåtpilen för att bläddra i listan tills du hör "Planerat" och trycker sedan på Retur.

  Listan Planerad öppnas. Fokus flyttas till Lägg till ett textinmatningsfält för en aktivitet ovanför befintliga aktiviteter.

 4. Om du vill flytta fokus till aktiviteterna i listan Planerat trycker du på Tabb tills du hör "Uppgift", följt av namnet på en aktivitet.

 5. Om du vill bläddra bland uppgifterna i listan med Skärmläsaren använder du SL-tangenten + höger- och vänsterpilen. Med NVDA använder du nedåt- och uppåtpilarna.

Markera en uppgift som viktig

Om du vill prioritera en aktivitet i listan Planerad markerar du den som viktig.

 1. Öppna listan Planerat enligt beskrivningen i Navigera till listan Planerad.

 2. Med Skärmläsaren trycker du på SL-tangenten + höger- eller vänsterpilen tills du hör den uppgift du vill prioritera. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen med NVDA.

 3. Med Skärmläsaren trycker du på SL-tangenten + Högerpil tills du hör "Markera uppgift som viktig" och trycker sedan på Retur. Med NVDA trycker du på Tabb tills du hör "Markera uppgift som viktig" och trycker sedan på Retur.

Tips: Om du vill ta bort en uppgift från listan Viktigt upprepar du stegen ovan tills du i steg 3 hör "Ta bort prioritet" och trycker sedan på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att lägga till steg och ange prioritet för en uppgift i To Do

Använda en skärmläsare för att visa flaggade e-postmeddelanden som uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att visa Planner-uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×