Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Dekorativ ikon. Skärmläsarinnehåll

Den här artikeln är till för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office produkter och är en del Office innehållsuppsättningen Hjälpmedel. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

Använd To Do med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa uppgiftslistor för ett visst projekt, en tidslinje eller en rutin. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du ändrar listdesign, delar listor, sorterar dina listor som du vill och hur du tar bort listor när du inte längre behöver dem.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en lista

Skapa en lista med uppgifter som du vill slutföra, till exempel en viss dag eller ett visst projekt.

 1. Om du vill skapa en ny lista i To Do trycker du på Ctrl+L. En ny namnlös lista skapas.

 2. Om du vill namnge listan trycker du på Skift + Tabb tills du hör "Namnlös lista" och trycker sedan på Retur. Skriv sedan namnet på listan och tryck på Retur.

 3. Om du vill lägga till en uppgift i den nya listan trycker du på Tabb tills du hör "Lägg till en uppgift", skriver aktivitetstexten och trycker sedan på Retur. Fokus ligger kvar i fältet Lägg till en uppgift, så du kan upprepa det här steget om du vill lägga till fler aktiviteter.

Byta namn på en lista

Du kan byta namn på en lista efter behov.

Obs!: Det går bara att byta namn på listor som du har skapat.

 1. Tryck på Ctrl+1 för att expanderaTo Do sidofältet.

 2. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Listor", följt av namnet på den markerade listan eller filteralternativet.

 3. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen tills du hittar listan du vill byta namn på och tryck sedan på Retur för att öppna den.

 4. Tryck på Tabb tills du hör det aktuella namnet på listan, följt av "Byt namn på lista, knapp". Tryck på Retur för att redigera namnet.

 5. Skriv ett nytt namn på listan och tryck sedan på Retur för att använda den.

Ändra listteman

Du kan ändra tema för en lista.

 1. Tryck på Ctrl+1 för att expanderaTo Do sidofältet.

 2. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Listor", följt av namnet på den markerade listan eller filteralternativet.

 3. Tryck på ned- eller uppilen tills du hittar listan du vill redigera och tryck sedan på Retur.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Listalternativ, knapp" och tryck sedan på Retur för att öppna menyn.

 5. Om du vill välja en temafärg eller bakgrundsbild trycker du på nedåtpilen tills du hör en temafärg eller ett bakgrundsnamn. Navigera sedan i rutnätet med piltangenterna för att hitta den färg eller bakgrund du vill använda och tryck på blanksteg för att välja den.

  Obs!: I rutnätet visas alla färgalternativ före bakgrundsalternativen.

 6. Tryck på Esc för att stänga menyn.

Visa eller dölja slutförda uppgifter

Som standard visas både slutförda och ej slutförda uppgifter i listorna. Du kan dölja slutförda uppgifter för att underlätta hanteringen av listorna.

 1. Tryck på Ctrl+1 för att expanderaTo Do sidofältet.

 2. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Listor", följt av namnet på den markerade listan eller filteralternativet.

 3. Tryck på ned- eller uppilen tills du hittar listan du vill redigera och tryck sedan på Retur.

 4. Om du vill gå till innehållet i uppgiftslistan trycker du på Tabb tills du hör "Listalternativ, knapp" och trycker sedan på Tabb en gång till.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill dölja slutförda uppgifter trycker du på nedåt- eller uppåtpilen tills du hör "Dölj slutförd" och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill visa dolda slutförda uppgifter trycker du på nedåt- eller uppåtpilen tills du hör "Utöka slutförd" och trycker sedan på Retur.

Sortera en lista

Genom att sortera en lista kan du organisera och hitta dina uppgifter mer effektivt.

 1. Tryck på Ctrl+1 för att expanderaTo Do sidofältet.

 2. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Listor", följt av namnet på den markerade listan eller filteralternativet.

 3. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen tills du hittar listan du vill sortera och tryck sedan på Retur.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Listalternativ, knapp" och tryck sedan på Retur för att öppna menyn.

 5. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Sortera efter" och tryck sedan på Retur.

 6. Tryck på nedpilen tills du hör önskat val och tryck sedan på Retur.

  Menyn stängs när du har gjort markeringen.

Dela en lista

Du kan dela din lista för att samarbeta med andra.

 1. Tryck på Ctrl+1 för att expanderaTo Do sidofältet.

 2. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Listor", följt av namnet på den markerade listan eller filteralternativet.

 3. Tryck på ned- eller uppilen tills du hittar listan du vill dela och tryck sedan på Retur.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Dela lista, knapp" och tryck sedan på Retur.

 5. Tryck på Tabb en gång och tryck på Retur för att öppna dialogrutan delning och skapa länken för delningsinbjudan.

 6. Tryck på Tabb tills du hör ditt eget namn som listägare, tryck på Tabb-tangenten en gång till och tryck sedan på Retur för att kopiera länken till Urklipp.

 7. Stäng dialogrutan och gå tillbaka till listan genom att trycka på Esc.

 8. Klistra in länken i ett e-postmeddelande eller snabbmeddelande och skicka den till dina medarbetare.

Ta bort en lista

När du inte längre behöver en lista som du har skapat kan du ta bort den.

Obs!: Det går bara att ta bort listor för listor som du har skapat.

 1. Tryck på Ctrl+1 för att expanderaTo Do sidofältet.

 2. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Listor", följt av namnet på den markerade listan eller filteralternativet.

 3. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen tills du hittar listan du vill ta bort och tryck sedan på Retur.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Listalternativ, knapp" och tryck sedan på Retur för att öppna menyn.

 5. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Ta bort lista" och tryck sedan på Retur.

 6. Bekräfta borttagningen genom att trycka på Tabb tills du kommer till knappen Ta bort och sedan trycka på Retur.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att flytta uppgifter mellan eller inom listor i To Do

Använda en skärmläsare för att visa alla uppgifter med ett förfallodatum i den planerade listan i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Använd Att göra för Mac med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att skapa uppgiftslistor för ett visst projekt, en tidslinje eller en rutin. Du får också lära dig hur du ändrar listdesign, delar listor, sorterar dina listor som du vill och hur du tar bort listor när du inte längre behöver dem.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Skapa en lista

Skapa en lista med uppgifter som du vill slutföra, till exempel en viss dag eller ett visst projekt.

 1. Om du vill skapa en ny lista i To Do trycker du på Kommando+ L. En ny namnlös lista skapas och fokus flyttas till listans namnfält.

 2. Skriv namnet på listan och tryck på Retur.

 3. Om du vill lägga till en uppgift i den nya listan trycker du på Tabb tills du hör: "Lägg till en uppgift". Skriv aktivitetstexten och tryck sedan på Retur.

Byta namn på en lista

Du kan byta namn på en lista efter behov.

Obs!: Det går bara att byta namn på listor som du har skapat.

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Listor", följt av namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+höger- eller vänsterpil tills du hör listan som du vill byta namn på.

 3. Tryck på Tabb tills du hör namnet på listan, följt av "Listrubrik, redigera text".

 4. Skriv ett nytt namn för listan och tryck på Retur för att använda det.

Ändra listteman

Du kan ändra tema för en lista.

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Listor", följt av namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+höger- eller vänsterpil tills du hör listan som du vill redigera.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Listalternativ" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg för att öppna menyn.

 4. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör "Ändra tema" och välj genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Om du vill flytta fokus till undermenyn trycker du på Ctrl+Alt+Skift+nedpil. Du hör: "Välj en färg."

 6. Om du vill välja en temafärg trycker du på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör den temafärg du vill använda. Tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg för att markera det.

 7. Om du vill ändra bakgrundsbilden för temat trycker du på Ctrl+Alt+högerpil tills du hittar den bild du vill använda och markerar den genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 8. Tryck på Esc för att stänga menyn.

Visa eller dölja slutförda uppgifter

Som standard visas både slutförda och ej slutförda uppgifter i listorna. Du kan dölja slutförda uppgifter för att underlätta hanteringen av listorna.

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Listor", följt av namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+höger- eller vänsterpil tills du hör listan som du vill redigera.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Listalternativ" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg för att öppna menyn.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill dölja slutförda uppgifter trycker du på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör "Dölj slutförda uppgifter" och väljer genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  • Om du vill visa dolda slutförda uppgifter trycker du på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör "Visa slutförda uppgifter" och väljer genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  Menyn stängs när du har gjort markeringen.

Sortera en lista

Genom att sortera en lista kan du organisera och hitta dina uppgifter mer effektivt.

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Listor", följt av namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+höger- eller vänsterpil tills du hör listan du vill sortera.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Listalternativ" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg för att öppna menyn.

 4. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör "Sortera" och välj genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör det alternativ du vill använda och välj genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  Menyn stängs när du har gjort markeringen.

 6. Om du vill ta bort sortering från en lista går du till listan, trycker på Tabb tills du hör "Ta bort sortering" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Dela en lista

Du kan dela din lista för att samarbeta med andra.

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Listor", följt av namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+höger- eller vänsterpil tills du hör listan du vill dela.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Dela lista" och välj genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att skapa länken för delningsinbjudan. Tryck på nedpilen tills du kommer till knappen Kopiera länk och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Stäng dialogrutan och gå tillbaka till listan genom att trycka på Esc.

 6. Klistra in länken i ett e-postmeddelande eller snabbmeddelande och skicka den till dina medarbetare.

Ta bort en lista

När du inte längre behöver en lista som du har skapat kan du ta bort den.

Obs!: Det går bara att ta bort listor för listor som du har skapat.

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Listor", följt av namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+höger- eller vänsterpil tills du hör listan du vill ta bort.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Listalternativ" och tryck på Ctrl+Alt+blanksteg för att öppna menyn.

 4. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör "Ta bort lista" och välj genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. En bekräftelsedialogruta öppnas. Bekräfta borttagningen genom att trycka på Tabb tills du kommer till knappen Ta bort lista och sedan trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att flytta uppgifter mellan eller inom listor

Använda en skärmläsare för att visa alla uppgifter med ett förfallodatum i den planerade listan i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Använd Att göra för iOS med VoiceOver, den inbyggda iOS skärmläsaren, för att skapa listor med uppgifter för ett visst projekt, en tidslinje eller en rutin. Du kan också redigera och dela listor, ändra designen och ordna listorna. När du inte behöver dem längre tar du bort dem.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Skapa en lista

Skapa en lista med de uppgifter du vill slutföra, till exempel en viss dag eller ett visst projekt.

 1. Svep åt vänster i To Do tills du hör: "Sidofält". Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 2. Om du vill skapa en ny lista sveper du åt höger tills du hör: "Ny lista.". Sedan dubbeltrycker du på skärmen för att välja. En ny lista skapas.

 3. Om du vill namnge den nya listan sveper du åt höger. Du hör: "Listrubrik.". Dubbeltryck på skärmen. Använd skärmtangentbordet för att ta bort platshållarnamnet och skriv det nya namnet.

 4. Om du vill lägga till en uppgift i den nya listan sveper du åt höger tills du kommer till knappen Lägg till en uppgift och dubbeltrycker på skärmen. Skriv texten för uppgiften med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar drar du ett finger längst ned till höger på skärmen tills du hör "Retur" och dubbeltrycker på skärmen. Uppgiften läggs till i listan. Upprepa det här steget för alla aktiviteter som du vill lägga till i listan.

 5. Spara den nya listan genom att svepa åt vänster tills du hör: "Knappen Klart". Dubbeltryck på skärmen för att välja. Den nya listan sparas.

 6. Stäng den nya listan och gå tillbaka till sidofältet genom att svepa åt vänster tills du hör "Sidofält, knapp" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

Byta namn på en lista

Du kan byta namn på en lista efter behov.

Obs!: Det går bara att byta namn på listor som du har skapat.

 1. Svep åt vänster i To Do tills du hör: "Sidofält". Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 2. Svep åt höger tills du hör listan som du vill byta namn på. Dubbeltryck på skärmen för att välja listan.

 3. Svep åt höger tills du hör: "Listalternativ.". Dubbeltryck på skärmen för att välja. Menyn Listalternativ öppnas. Du hör: "Byt namn på lista".

 4. Dubbeltryck på skärmen för att ändra listans namn. Fokus flyttas till listans namnfält. Ändra listans namn med hjälp av skärmtangentbordet.

 5. När du har skrivit klart det nya listnamnet sveper du åt höger tills du hör: "Klart". Dubbelklicka på skärmen för att välja.

Ändra listteman

Ändra temat för en lista och dess bakgrundsfärg så att det passar den design du vill ha.

 1. Svep åt vänster i To Do tills du hör: "Sidofält". Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 2. Svep åt höger tills du hör den lista vars tema du vill ändra. Dubbeltryck på skärmen för att välja listan.

 3. Svep åt höger tills du hör: "Listalternativ.". Dubbeltryck på skärmen för att välja. Menyn Listalternativ öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör: "Ändra tema.". Dubbeltryck sedan på skärmen för att välja den. Menyn Tema öppnas.

 5. Om du vill välja en bakgrundsfärg sveper du åt höger tills du hör den färg du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 6. Om du vill välja en temabild fortsätter du att svepa åt höger tills du hör den bild du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 7. När du har valt den nya bakgrundsfärgen eller bilden sparar och stänger du menyn Tema genom att svepa åt vänster tills du hör: "Klart". Dubbelklicka på skärmen för att välja.

Visa eller dölja slutförda uppgifter

Som standard visas både slutförda och inte slutförda uppgifter i dina listor. Du kan dölja slutförda uppgifter för att underlätta hanteringen av listorna.

 1. Svep åt vänster i To Do tills du hör: "Sidofält". Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 2. Svep åt höger tills du hör listan där du vill dölja eller ändra slutförda uppgifter. Dubbeltryck på skärmen för att välja listan.

 3. Svep åt höger tills du hör: "Listalternativ.". Dubbeltryck på skärmen för att välja. Menyn Listalternativ öppnas.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill dölja slutförda uppgifter sveper du åt höger tills du hör: "Dölj slutförda uppgifter". Sedan dubbeltrycker du på skärmen för att välja.

  • Om du vill visa dolda slutförda uppgifter sveper du åt höger tills du hör: "Visa slutförda uppgifter". Sedan dubbeltrycker du på skärmen för att välja.

  Menyn Listalternativ stängs och fokus återgår till listan.

Sortera en lista

Om du sorterar uppgifterna i en lista kan du lättare organisera och hitta dina uppgifter på ett effektivare sätt.

 1. Svep åt vänster i To Do tills du hör: "Sidofält". Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 2. Svep åt höger tills du hör listan som du vill sortera. Dubbeltryck på skärmen för att välja listan.

 3. Svep åt höger tills du hör: "Listalternativ.". Dubbeltryck på skärmen för att välja. Menyn Listalternativ öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör: "Sortera.". Dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Sortera öppnas.

 5. Välj ett sorteringsalternativ genom att svepa åt höger tills du hör det alternativ du vill använda och sedan dubbeltrycka på skärmen för att välja det.

  Menyn Sortera stängs och fokus återgår till listan.

 6. Om du vill ta bort sortering från en lista navigerar du till och öppnar listan, sveper åt höger eller vänster tills du hör: "Ta bort sortering" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Dela en lista

Du kan dela din lista för att samarbeta med andra.

Obs!: Du kan dela listor som du har skapat.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Sidofält" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Gå till en lista genom att svepa åt höger tills du hör listan som du vill dela och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Dela lista" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Dra åt höger tills du hör "Kopiera" och dubbelklicka på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör appen där du vill dela länken och dubbeltryck på skärmen.

 6. Stäng dialogrutan Delning och gå tillbaka till listan genom att svepa åt höger tills du hör "Klart" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 7. Klistra in länken i ett e-postmeddelande eller snabbmeddelande och skicka den till dina medarbetare.

Ta bort en lista

När du inte längre behöver en lista som du har skapat kan du ta bort den.

Obs!: Det går bara att ta bort listor för listor som du har skapat.

 1. Svep åt vänster i To Do tills du hör: "Sidofält". Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 2. Svep åt höger tills du hör listan du vill ta bort. Dubbeltryck på skärmen för att välja listan.

 3. Svep åt höger tills du hör: "Listalternativ.". Dubbeltryck på skärmen för att välja. Menyn Listalternativ öppnas.

 4. Om du vill ta bort listan sveper du åt höger tills du hör: "Ta bort lista.". Dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Ett bekräftelsefönster öppnas. Bekräfta borttagningen genom att svepa åt höger. Du hör: "Ta bort lista" Dubbeltryck på skärmen för att välja.

  Listan tas bort och fokus flyttas till nästa lista.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att flytta uppgifter mellan eller inom listor

Använda en skärmläsare för att visa alla uppgifter med ett förfallodatum i den planerade listan i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Använd Att göra för Android med TalkBack, den inbyggda Android skärmläsaren, för att skapa uppgiftslistor för ett visst projekt, en tidslinje eller en rutin. Du kan också ändra listdesignen, sortera listorna som du vill och dela listor med dina kollegor. När du inte behöver dem längre tar du bort dem.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Skapa en lista

Skapa en lista med de uppgifter du vill slutföra, till exempel en viss dag eller ett visst projekt.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Sidofält" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Om du vill skapa en ny lista sveper du åt höger tills du hör "Ny lista" och dubbeltrycker sedan på skärmen. En ny namnlös lista skapas och fokus flyttas till listans namnfält.

 3. Skriv namnet på listan med hjälp av skärmtangentbordet.

 4. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 5. Svep åt höger tills du hör "Skapa lista" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Om du vill lägga till en uppgift i den nya listan sveper du åt höger tills du kommer till knappen Lägg till en uppgift . Dubbelklicka på skärmen för att välja. Fokus flyttas till aktivitetstextfältet. Skriv aktivitetstexten med hjälp av skärmtangentbordet.

  När du är klar sveper du åt höger tills du hör "Lägg till en uppgift" och dubbeltrycker på skärmen. Uppgiften läggs till i listan och du kan skriva texten för nästa uppgift.

 7. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

Byta namn på en lista

Du kan byta namn på en lista efter behov.

Obs!: Det går bara att byta namn på listor som du har skapat.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Sidofält" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Gå till en lista genom att svepa åt höger tills du hör listan som du vill byta namn på och dubbeltryck på skärmen.

 3. Öppna menyn listalternativ genom att svepa åt höger tills du hör "Fler alternativ" och sedan dubbeltrycka på skärmen. Du hör: ”Menyn har utökats”.

 4. Fokus är på alternativet Byt namn på lista . Dubbeltryck på skärmen för att välja knappen. Fokus flyttas till listans namnfält.

 5. Ändra listans namn med hjälp av skärmtangentbordet.

 6. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 7. Svep åt höger tills du hör "Spara" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Ändra listteman

Du kan ändra tema för en lista.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Sidofält" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Gå till en lista genom att svepa åt höger tills du hör den lista vars tema du vill ändra och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Fler alternativ" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Menyn har utökats”.

 4. Svep åt höger tills du hör "Ändra tema" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Om du vill välja en bakgrundsfärg sveper du åt höger tills du hör den färg du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 6. Om du vill välja en temabild fortsätter du att svepa åt höger tills du hör det tema du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 7. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga menyn.

Visa eller dölja slutförda uppgifter

Som standard visas både slutförda och ej slutförda uppgifter i listorna. Du kan dölja slutförda uppgifter för att underlätta hanteringen av listorna.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Sidofält" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Gå till en lista genom att svepa åt höger tills du hör listan där du vill dölja eller visa slutförda uppgifter och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Fler alternativ" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Menyn har utökats”.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill dölja slutförda uppgifter sveper du åt höger tills du hör "Dölj slutförda uppgifter" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  • Om du vill visa dolda slutförda uppgifter sveper du åt höger tills du hör "Visa slutförda uppgifter" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Sortera en lista

Genom att sortera en lista kan du organisera och hitta dina uppgifter mer effektivt.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Sidofält" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Gå till en lista genom att svepa åt höger tills du hör listan som du vill sortera och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Fler alternativ" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Menyn har utökats”.

 4. Svep åt höger tills du hör "Sortera" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Välj ett sorteringsalternativ genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör det alternativ som du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen. När du har valt ett sorteringsalternativ stängs menyn Sortera och fokus återgår till listvyn.

 6. Om du vill ta bort sortering från en lista går du till och öppnar listan, sveper åt höger eller vänster tills du hör "Ta bort sortering" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Dela en lista

Du kan dela din lista för att samarbeta med andra.

Obs!: Du kan dela listor som du har skapat.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Sidofält" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Gå till en lista genom att svepa åt höger tills du hör listan som du vill dela och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Dela lista" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Skicka inbjudan, länk" och dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör appen där du vill dela länken och dubbeltryck på skärmen.

 6. Klistra in länken i ett e-postmeddelande eller snabbmeddelande och skicka den till dina medarbetare.

 7. Stäng dialogrutan Dela lista genom att svepa nedåt och sedan åt vänster.

Ta bort en lista

När du inte längre behöver en lista som du har skapat kan du ta bort den.

Obs!: Det går bara att ta bort listor för listor som du har skapat.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Sidofält" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Gå till en lista genom att svepa åt höger tills du hör listan som du vill ta bort och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Fler alternativ" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Menyn har utökats”.

 4. Om du vill ta bort listan sveper du åt höger tills du hör ”Ta bort” och dubbeltrycker på skärmen.

 5. Bekräfta borttagningen genom att svepa åt höger tills du hör "Ta bort" och dubbeltryck sedan på skärmen.

När du har raderat listan återgår fokus till sidofältets meny.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att flytta uppgifter mellan eller inom listor

Använda en skärmläsare för att visa alla uppgifter med ett förfallodatum i den planerade listan i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Använd Att göra för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa listor med uppgifter för ett visst projekt, en tidslinje eller en rutin. Vi har testat det med Skärmläsaren med Edge och JAWS med Chrome, men det kan fungera med andra webbläsare och skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får också lära dig hur du redigerar, delar, ändrar designen och organiserar listorna. Du kan även ta bort listor när du inte längre behöver dem.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en lista

Skapa en lista med frågor som du vill slutföra, till exempel en viss dag eller ett visst projekt.

 1. Om du vill skapa en ny lista i To Do trycker du på Tabb tills du hör "Ny lista" och trycker sedan på blanksteg för att välja den. En ny namnlös lista skapas och fokus flyttas till listans namnfält.

 2. Ange ett namn på listan och tryck på Retur. Listan skapas och fokus flyttas till textfältet för den första uppgiften i listan.

 3. Skriv texten för uppgiften och tryck på Retur. Uppgiften läggs till i listan. Upprepa det här steget för alla uppgifter i den här listan.

Byta namn på en lista

Du kan byta namn på en lista efter behov.

Obs!: Det går bara att byta namn på listor som du har skapat.

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör listan du vill använda och tryck på blanksteg.

 2. Tryck på Tabb tills du hör: "Listalternativ." Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 3. Om du vill byta namn på listan trycker du på Tabb en gång. Du hör: "Byt namn på lista".

 4. Tryck på blanksteg. Fokus flyttas till listans namnfält.

 5. Skriv det nya listnamnet och tryck på Retur. Listnamnet uppdateras.

Ändra listteman

Ändra temafärgen för en lista för att anpassa listorna.

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör listan du vill använda och tryck på blanksteg.

 2. Tryck på Tabb tills du hör: "Listalternativ." Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Undermenyn Ändra tema" och tryck på blanksteg.

 4. Tryck på Tabb tills du hör den temafärg du vill använda och tryck på blanksteg för att välja den.

Visa eller dölja slutförda uppgifter

Som standard visas både slutförda och inte slutförda uppgifter i dina listor. Du kan dölja slutförda uppgifter för att underlätta hanteringen av listorna.

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör listan du vill använda och tryck på blanksteg.

 2. Tryck på Tabb tills du hör: "Listalternativ." Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill dölja slutförda uppgifter trycker du på Tabb tills du hör "Dölj slutförda uppgifter" och trycker sedan på blanksteg.

  • Om du vill visa dolda slutförda uppgifter trycker du på Tabb tills du hör "Visa slutförda uppgifter" och trycker sedan på blanksteg för att välja.

Sortera en lista

Genom att sortera en lista kan du organisera och hitta dina uppgifter mer effektivt.

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör listan du vill använda och tryck på blanksteg.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Sortera uppgifter" och tryck sedan på blanksteg. Menyn Sortera öppnas.

 3. Om du vill välja ett sorteringsalternativ trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör det alternativ du vill använda och trycker sedan på blanksteg för att välja det.

 4. Om du vill ta bort sortering från en lista navigerar du till och markerar listan du vill använda, trycker på Tabb eller Skift+Tabb tills du hör "Stäng sorteringsordning, alternativ" och trycker sedan på blanksteg för att välja.

Dela en lista

Du kan dela din lista för att samarbeta med andra.

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör listan du vill dela och tryck på blanksteg för att välja.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Dela lista" och tryck på Retur.

 3. Tryck på Retur för att skapa länken för delningsinbjudan, tryck på Tabb tills du kommer till knappen Kopiera länk och tryck på Retur.

 4. Stäng dialogrutan och gå tillbaka till listan genom att trycka på Esc.

 5. Klistra in länken i ett e-postmeddelande eller snabbmeddelande och skicka den till dina medarbetare.

Ta bort en lista

Du kan snabbt ta bort en lista som du har skapat när den inte behövs längre.

Obs!: Det går bara att ta bort listor för listor som du har skapat.

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör listan du vill ta bort och tryck på blanksteg för att välja.

 2. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Listalternativ.". Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 3. Om du vill ta bort listan trycker du på Tabb tills du hör "Ta bort lista" och trycker sedan på blanksteg för att välja den.

 4. En bekräftelsedialogruta öppnas. Bekräfta borttagningen genom att trycka på Tabb tills du hör "Ta bort lista" och sedan trycka på blanksteg för att markera den.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att flytta uppgifter mellan eller inom listor

Använda en skärmläsare för att visa alla uppgifter med ett förfallodatum i den planerade listan i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To Do

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×