Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Windows Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd To Do med tangentbordet och en skärmläsare för att organisera dagen. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du lägger till uppgifter, ger dem förfalldatum och ställer in påminnelser och gör dem återkommande om de är något du behöver komma ihåg ofta. Du kan också tilldela uppgifter i en delad lista till specifika personer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en uppgift.

Skapa en ny uppgift i en av dina listor.

 1. Tryck på Tabb tills du hör: "Listor". Du hör namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på listan som du vill skapa uppgiften i. Tryck på Retur för att öppna listan.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Lägg till en uppgift i", följt av namnet på listan.

 4. Skriv ett namn för uppgiften, till exempel Handla mat och tryck sedan på Retur. Med Skärmläsaren och NVDA hör du: "Uppgiften har lagts till.". Med JAWS finns det ingen ljudkod.

Slutföra en uppgift

När du är klar med en uppgift markerar du den som slutförd.

 1. Tryck på Tabb tills du hör: "Listor". Du hör namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på listan som innehåller den uppgift som du vill markera som slutförd. Tryck på Retur för att öppna listan.

 3. Om du vill gå till innehållet i uppgiftslistan trycker du på Tabb tills du hör "Listalternativ, knapp" och trycker sedan på Tabb en gång till. Du hör "Uppgift", följt av det första aktivitetsnamnet.

 4. Använd ned- och uppilarna tills du hör uppgiften som du vill markera som slutförd.

 5. Tryck på Tabb en gång. Med Skärmläsaren hör du: "Slutförd uppgift, kryssruta avmarkerad". Med JAWS och NVDA hör du: "Slutförd uppgift, kryssruta inte markerad.". Tryck på Retur för att markera uppgiften som slutförd.

  Ett ljud hörs som bekräftelse på att uppgiften har slutförts.

Tips: 

 • Om du vill markera en slutförd uppgift som ofullständig upprepar du steg 1 till 4 ovan och trycker sedan på Tabb en gång. Med Skärmläsaren hör du: "Slutförd uppgift, kryssruta markerad". Med JAWS och NVDA hör du: "Slutförd uppgift, kryssruta markerad". Tryck på Retur för att markera uppgiften som ofullständig.

 • Som standard visas både slutförda och ej slutförda uppgifter i listorna. Du kan dölja slutförda uppgifter för att underlätta hanteringen av listorna. Instruktioner finns i avsnittet "Visa eller dölja slutförda uppgifter" i Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do.

Öppna detaljvyn

I detaljvyn kan du redigera uppgiften och lägga till ytterligare information, till exempel anteckningar och påminnelser.

 1. Tryck på Tabb tills du hör: "Listor". Du hör namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på listan som innehåller den uppgift du vill granska information för. Tryck på Retur för att öppna listan.

 3. Om du vill gå till innehållet i uppgiftslistan trycker du på Tabb tills du hör "Listalternativ, knapp" och trycker sedan på Tabb en gång till. Du hör "Uppgift", följt av det första aktivitetsnamnet.

 4. Använd nedåt- och uppåtpilarna tills du hör den uppgift du vill använda och tryck sedan på Retur. Med Skärmläsaren och NVDA hör du "Information för uppgift", följt av aktivitetsnamnet. Med JAWS hör du: "Knappen Stäng detaljvyn".

Tips: Stäng detaljvyn genom att trycka på Esc.

Lägga till en uppgift i Min dag

Om du vill lägga till en uppgift från en annan lista i de uppgifter du vill slutföra i dag lägger du till den i listan Min dag . Listan Min dag är en standardlista som redan är konfigurerad när du börjar arbeta med To Do.

 1. Öppna informationen för en uppgift enligt anvisningarna i Öppna detaljvyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Lägg till uppgift i Min dag" och tryck sedan på Retur.

Tips: Om du vill ta bort en uppgift från Min dag trycker du på Tabb i detaljvyn för uppgiften tills du hör "Ta bort uppgift från Min dag" och trycker sedan på Retur.

Byta namn på en uppgift

Använd detaljvyn för att snabbt byta namn på en uppgift.

 1. Öppna informationen för en uppgift enligt anvisningarna i Öppna detaljvyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Uppgiftsrubrik", följt av namnet på uppgiften.

 3. Om du vill ta bort föregående namn trycker du på Ctrl+A för att markera namnet och trycker sedan på Delete.

 4. Skriv ett nytt namn för uppgiften. Namnet sparas automatiskt.

Lägga till en påminnelse

Kom ihåg att slutföra dina viktigaste uppgifter med hjälp av påminnelser.

 1. Öppna informationen för en uppgift enligt anvisningarna i Öppna detaljvyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Påminn mig, knapp" och tryck sedan på Retur.

 3. Använd uppåt- och nedåtpilarna för att bläddra bland påminnelsealternativen. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja Välj ett datum & tid. Tryck på Ange för att välja.

 4. Om du har valt Välj ett datum & tid använder du tabbtangenten och piltangenterna för att definiera datum och tid och trycker sedan på Retur för att välja det. Om du vill ställa in påminnelsen trycker du på Tabb tills du hör "Spara" och trycker sedan på Retur.

Tips: Om du vill ta bort en påminnelse trycker du på Tabb i detaljvyn för uppgiften tills du hör "Ta bort påminnelse" och trycker sedan på Retur.

Lägga till ett förfallodatum

Lägg till ett förfallodatum som hjälper dig att hålla tidsgränser för dina viktigaste uppgifter.

 1. Öppna informationen för en uppgift enligt anvisningarna i Öppna detaljvyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Lägg till förfallodatum" och tryck sedan på Retur.

 3. Använd upp- och nedpilarna för att bläddra bland alternativen för förfallodatum. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja Välj ett datum. Tryck på Ange för att välja.

 4. Om du har valt Välj ett datum använder du Tabb och piltangenterna för att definiera datumet och trycker sedan på Retur för att välja det. Om du vill ange förfallodatum trycker du på Tabb tills du hör "Spara" och trycker sedan på Retur.

Tips: Om du vill ta bort ett förfallodatum trycker du på Tabb i detaljvyn för uppgiften tills du hör "Ta bort förfallodatum" och trycker sedan på Retur.

Lägga till ett återkommande förfallodatum

Om du har uppgifter som ska utföras regelbundet kan du ange ett förfallodatum som upprepas för dessa.

 1. Öppna informationen för en uppgift enligt anvisningarna i Öppna detaljvyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Upprepa" och tryck sedan på Retur.

 3. Använd upp- och nedpilarna för att bläddra bland alternativen för återkommande händelser. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja Anpassad. Tryck på Ange för att välja.

 4. Om du har valt Anpassad anger du först hur många gånger du vill att aktiviteten ska upprepas under en vald tid. Tryck sedan på Tabb en gång och sedan på nedåtpilen tills du hör den frekvens du vill använda. Om du vill ange upprepningsfrekvens trycker du på Tabb tills du hör "Spara" och trycker sedan på Retur.

Tips: Om du vill ta bort ett upprepat förfallodatum trycker du på Tabb i detaljvyn för uppgiften tills du hör "Upprepa aldrig" och trycker sedan på Retur.

Lägga till en fil

Om du vill ge en uppgift mer kontext kan du bifoga en fil till den. Om uppgiften till exempel är Skriv ut programformulär kan du bifoga dokumentet till uppgiften.

Obs!:  To Do stöder alla filtyper, men bifogade filer är begränsade till 25 MB per uppgift.

 1. Öppna informationen för en uppgift enligt anvisningarna i Öppna detaljvyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Lägg till fil" och tryck sedan på Retur. Dialogrutan Windows Öppna öppnas.

 3. Navigera till och välj den fil som du vill ladda upp från datorn. Om du vill flytta mellan områdena i dialogrutan trycker du på Tabb eller Skift +Tabb. Använd piltangenterna för att flytta inom ett område. Välj genom att trycka på Retur eller blanksteg.

  Filen läggs till och fokus återgår till detaljvyn.

Tips: Om du vill ta bort en fil trycker du på Tabb i uppgiftens detaljvy tills du hör filen du vill ta bort. Tryck på Skift+F10 eller Windows-menytangenten och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör: "Ta bort fil". Tryck på Retur. Bekräfta borttagningen av filen genom att trycka på Tabb tills du hör "Ta bort" och sedan trycka på Retur.

Lägg till en anteckning

Anteckningar är praktiska när du behöver lägga till mer information om en uppgift och samtidigt hålla uppgiftsnamnet kort. Om din uppgift till exempel heter Handla mat kan du lägga till inköpslistan i en anteckning.

 1. Öppna informationen för en uppgift enligt anvisningarna i Öppna detaljvyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör: "Lägg till anteckning."

 3. Skriv anteckningen. Anteckningen sparas automatiskt.

Söka efter uppgifter

Använd sökfunktionen för att snabbt hitta en uppgift i dina listor.

 1. Tryck på Ctrl+F för att söka efter en uppgift. Fokus flyttas till sökfältet.

 2. Börja skriva ett sökord. Skärmläsaren och NVDA läser upp antalet resultat medan du skriver. Med JAWS finns det ingen ljudkod.

 3. Om du vill gå till listan med sökresultat trycker du på Tabb tills du hör "Fler alternativ, knapp" och trycker sedan på Tabb en gång till.

 4. Använd nedåt- och uppåtpilarna för att navigera i listan med sökresultat.

 5. Tryck på Retur för att öppna detaljvyn för det markerade resultatet.

Ta bort en uppgift

Du kan ta bort en uppgift om du till exempel inte längre behöver komma ihåg den.

 1. Öppna informationen för en uppgift enligt anvisningarna i Öppna detaljvyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Ta bort uppgift" och tryck sedan på Retur.

 3. Bekräfta borttagningen genom att trycka på Tabb tills du hör "Ta bort" och sedan trycka på Retur.

Tilldela en uppgift

Använd detaljvyn för att tilldela en uppgift i en delad lista till en viss listmedlem. Uppgifter som tilldelats dig visas i listan Tilldelad till mig , som är en standardlista som redan är konfigurerad när du börjar arbeta med To Do.

Tips: Du kan bara tilldela uppgiften till någon som har anslutit till den delade listan som innehåller uppgiften. Mer information om hur du delar en lista finns i avsnittet "Dela en lista" i Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do.

 1. Öppna informationen för en uppgift enligt anvisningarna i Öppna detaljvyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Tilldela till" eller den person som den är tilldelad till och tryck sedan på Retur. Med Skärmläsaren och JAWS hör du "List members", följt av namnet på en person i medlemslistan. Med NVDA hör du "Tilldela till", följt av namnet på en person i medlemslistan.

 3. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör den person som du vill tilldela uppgiften till och tryck sedan på Retur.

Tips: Om du vill ta bort tilldelningen av en uppgift trycker du på Tabb i detaljvyn för uppgiften tills du hör "Ta bort uppgift" och trycker sedan på Retur.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Använda en skärmläsare för att flytta uppgifter mellan eller inom listor i To Do

Använda en skärmläsare för att lägga till steg och ange prioritet för en uppgift i To Do

Använda en skärmläsare för att visa flaggade e-postmeddelanden som uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Använd To Do med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda macOS skärmläsaren, för att organisera dagen. Du får lära dig hur du lägger till uppgifter, ger dem förfalldatum och ställer in påminnelser och gör dem återkommande om de är något du behöver komma ihåg ofta. Du kan också tilldela uppgifter i en delad lista till specifika personer.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Skapa en uppgift

Skapa en ny uppgift i en av dina listor.

 1. Tryck på Tabb tills du hör "Ange listtabell" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att öppna listtabellen.

 2. Tryck på ned- eller uppilen tills du hör namnet på listan som du vill skapa uppgiften i.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "Lägg till en uppgift.".

 4. Ange ett namn för uppgiften, till exempel Handla mat.

 5. Tryck på Retur för att slutföra uppgiften.

Slutföra en uppgift

När du är klar med en uppgift markerar du den som slutförd.

 1. Tryck på Tabb tills du hör "Ange listtabell" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att öppna listtabellen.

 2. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen tills du hör namnet på listan som innehåller den uppgift som du vill markera som slutförd.

 3. Om du vill gå till innehållet i uppgiftslistan trycker du på Tabb tills du hör "Ange uppgiftstabell" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att öppna uppgiftstabellen.

 4. Tryck på ned- eller uppilen tills du hör uppgiften som du vill markera som slutförd och tryck sedan på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpil. Du hör: "Ofullständig uppgift".

 5. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att markera uppgiften som slutförd. Ett ljud hörs som bekräftelse på att uppgiften har slutförts.

Tips: 

 • Om du vill markera en slutförd uppgift som ofullständig upprepar du steg 1 till 3, trycker på nedåt- eller uppåtpilen tills du hör uppgiften som du vill markera som ofullständig och trycker sedan på Ctrl+Alt+Skift+nedpil. Du hör: "Slutförd uppgift". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att markera uppgiften som ofullständig.

 • Som standard visas både slutförda och ej slutförda uppgifter i listorna. Du kan dölja slutförda uppgifter för att underlätta hanteringen av listorna. Instruktioner finns i avsnittet "Visa eller dölja slutförda uppgifter" i Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do.

Öppna detaljvyn

I detaljvyn kan du redigera uppgiften och lägga till ytterligare information, till exempel anteckningar och påminnelser.

 1. Tryck på Tabb tills du hör "Ange listtabell" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att öppna listtabellen.

 2. Tryck på ned- eller uppilen tills du hör namnet på listan som innehåller den uppgift du vill granska information för.

 3. Om du vill gå till innehållet i uppgiftslistan trycker du på Tabb tills du hör: "Ange uppgiftstabell." Detaljvyn öppnas.

 4. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att öppna uppgiftstabellen och använd sedan ned- och uppilarna för att bläddra i uppgiftslistan. I detaljvyn visas information om den markerade aktiviteten.

Tips: Stäng detaljvyn genom att trycka på Tabb tills du hör "Stäng detaljvyn, knapp" och sedan trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Lägga till en uppgift i Min dag

Om du vill lägga till en uppgift från en annan lista i de uppgifter du vill slutföra i dag lägger du till den i listan Min dag . Listan Min dag är en standardlista som redan är konfigurerad när du börjar arbeta med To Do.

 1. Öppna informationen för en uppgift enligt anvisningarna i Öppna detaljvyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Lägg till i Min dag, knapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Tips: Om du vill ta bort en uppgift från Min dag trycker du på Tabb i uppgiftens detaljvy tills du hör "Ta bort uppgift från Min dag" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Lägg till i Min dag, knapp".

Byta namn på en uppgift

Använd detaljvyn för att snabbt byta namn på en uppgift.

 1. Öppna informationen för en uppgift enligt anvisningarna i Öppna detaljvyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör namnet på uppgiften, följt av "Innehåll markerat, uppgiftsrubrik, redigera text".

 3. Skriv ett nytt namn för uppgiften och tryck sedan på Retur.

Lägga till en påminnelse

Kom ihåg att slutföra dina viktigaste uppgifter med hjälp av påminnelser.

 1. Öppna informationen för en uppgift enligt anvisningarna i Öppna detaljvyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Påminn mig, knapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+upp- eller nedpil för att bläddra bland påminnelsealternativen. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja Välj ett datum & tid. Du väljer genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg.

 4. Om du har valt Välj ett datum & tid trycker du på Tabb för att bläddra till det påminnelsedatum och den tid du vill använda. Om du vill ange datum och tid manuellt trycker du på Tabb tills du hör dagens datum och aktuell tid, följt av "Datum och tidsområde" och anger sedan datum och tid. Om du vill ställa in påminnelsen trycker du på Tabb tills du hör "Spara, knapp" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Tips: Om du vill ta bort en påminnelse trycker du på Tabb i detaljvyn för uppgiften tills du hör "Ta bort påminnelse" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Påminn mig, knapp.".

Lägga till ett förfallodatum

Lägg till ett förfallodatum som hjälper dig att hålla tidsgränser för dina viktigaste uppgifter.

 1. Öppna informationen för en uppgift enligt anvisningarna i Öppna detaljvyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Lägg till förfallodatum, knapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+upp- eller nedpil för att bläddra bland alternativen för förfallodatum. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja Välj ett datum. Du väljer genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg.

 4. Om du har valt Välj ett datum använder du Tabb för att bläddra till önskat datum. Om du vill ange datumet manuellt trycker du på Tabb tills du hör dagens datum, följt av "Datumområde" och anger sedan datumet. Om du vill ange förfallodatum trycker du på Tabb tills du hör "Spara, knapp" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Tips: Om du vill ta bort ett förfallodatum trycker du på Tabb i detaljvyn för uppgiften tills du hör "Ta bort förfallodatum" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Lägg till förfallodatum, knapp".

Lägga till ett återkommande förfallodatum

Om du har uppgifter som ska utföras regelbundet kan du ange ett förfallodatum som upprepas för dessa.

 1. Öppna informationen för en uppgift enligt anvisningarna i Öppna detaljvyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Upprepa, knapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+upp- eller nedpil för att bläddra bland alternativen för återkommande. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja Anpassad. Du väljer genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg.

 4. Om du valde Anpassad trycker du på Tabb tills du hör "Upprepa intervall" och skriver sedan hur många gånger du vill att förfallodatumet ska upprepas under den angivna tiden. Tryck sedan på Tabb en gång. Du hör: "Upprepa typ." Använd nedåt- eller uppåtpilen tills du hör den typ av upprepning du vill använda och välj sedan genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Om du vill ange upprepningsfrekvens trycker du på Tabb tills du hör "Klart, knapp" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Tips: Om du vill ta bort ett återkommande förfallodatum trycker du på Tabb i uppgiftens detaljvy tills du hör "Radera återkommande" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Upprepa, knapp.".

Lägga till en fil

Om du vill ge en uppgift mer kontext kan du bifoga en fil till den. Om uppgiften till exempel är Skriv ut programformulär kan du bifoga dokumentet till uppgiften.

Obs!:  To Do stöder alla filtyper, men bifogade filer är begränsade till 25 MB per uppgift.

 1. Öppna informationen för en uppgift enligt anvisningarna i Öppna detaljvyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Lägg till fil, knapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Dialogrutan Fil öppnas.

 3. Navigera till och välj den fil som du vill ladda upp från datorn. Om du vill flytta mellan områdena i dialogrutan trycker du på Tabb eller Skift +Tabb. Använd piltangenterna för att flytta inom ett område. Välj genom att trycka på Retur eller Ctrl+Alt+Blanksteg.

  Filen läggs till och fokus återgår till detaljvyn.

Tips: Om du vill ta bort en fil trycker du på Tabb i uppgiftens detaljvy tills du hör filen du vill ta bort och trycker sedan på Tabb igen. Du hör: "Ta bort fil". Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg. Bekräfta borttagningen av filen genom att trycka på Tabb tills du hör "Ta bort fil" och sedan trycka på Retur.

Lägg till en anteckning

Anteckningar är praktiska när du behöver lägga till mer information om en uppgift och samtidigt hålla uppgiftsnamnet kort. Om din uppgift till exempel heter Handla mat kan du lägga till inköpslistan i en anteckning.

 1. Öppna informationen för en uppgift enligt anvisningarna i Öppna detaljvyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör: "Lägg till en anteckning."

 3. Om uppgiften redan har en befintlig anteckningstext och du vill behålla den, trycker du på vänster- eller högerpilen en gång för att flytta fokus till början eller slutet av anteckningen. 

 4. Skriv anteckningen. Anteckningen sparas automatiskt.

Söka efter uppgifter

Använd sökfunktionen för att snabbt hitta en uppgift i dina listor.

 1. Om du vill söka efter en uppgift trycker du på Kommando+F. Fokus flyttas till sökfältet.

 2. Börja skriva ett sökord. Skärmläsaren läser upp antalet resultat medan du skriver.

 3. Gå till sökresultatlistan genom att trycka på Tabb tills du hör "Ange resultat för" följt av söktexten och det första sökresultatet.

 4. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att ange sökresultatet.

 5. Använd nedåt- och uppåtpilarna för att bläddra bland sökresultaten.

Ta bort en uppgift

Du kan ta bort en uppgift om du till exempel inte längre behöver komma ihåg den.

 1. Öppna informationen för en uppgift enligt anvisningarna i Öppna detaljvyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Ta bort uppgift, knapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Bekräfta borttagningen genom att trycka på Tabb tills du hör "Ta bort uppgift" och sedan trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Tilldela en uppgift

Använd detaljvyn för att tilldela en uppgift i en delad lista till en viss listmedlem. Uppgifter som tilldelats dig visas i listan Tilldelad till mig , som är en standardlista som redan är konfigurerad när du börjar arbeta med To Do.

Tips: Du kan bara tilldela uppgiften till någon som har anslutit till den delade listan som innehåller uppgiften. Mer information om hur du delar en lista finns i avsnittet "Dela en lista" i Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do.

 1. Öppna informationen för en uppgift enligt anvisningarna i Öppna detaljvyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Tilldela till, knapp" eller den person som den är tilldelad till och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på Tabb tills du hör namnet på en person i medlemslistan.

 4. Använd upp- och nedpilarna för att bläddra i medlemslistan tills du hör namnet på den person som du vill tilldela uppgiften till. Du tilldelar uppgiften genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Tips: Om du vill ta bort tilldelningen av en uppgift trycker du på Tabb i detaljvyn för uppgiften tills du hör "Ta bort uppgift, knapp" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Tilldela till, knapp".

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Använda en skärmläsare för att flytta uppgifter mellan eller inom listor i To Do

Använda en skärmläsare för att lägga till steg och ange prioritet för en uppgift i To Do

Använda en skärmläsare för att visa flaggade e-postmeddelanden som uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Använd Att göra för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att organisera dagen. Du får lära dig hur du lägger till uppgifter, ger dem förfalldatum och ställer in påminnelser och gör dem återkommande om de är något du behöver komma ihåg ofta. Du kan också tilldela uppgifter i en delad lista till specifika personer.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Skapa en uppgift.

Skapa en ny uppgift i en av dina listor.

 1. Svep åt vänster tills du hör "Sidofält". Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör namnet på listan som du vill skapa uppgiften i. Öppna listan genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Lägg till en uppgift" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Ange ett namn för uppgiften, till exempel Handla mat.

 5. När du har skrivit uppgiftens namn sveper du åt vänster tills du hör: "Retur.". Dubbeltryck på skärmen för att välja. Uppgiften läggs till i listan.

Slutföra en uppgift

När du är klar med en uppgift markerar du den som slutförd.

 1. Svep åt vänster tills du hör "Sidofält". Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör namnet på listan som innehåller uppgiften som du vill markera som slutförd. Öppna listan genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör uppgiften som du vill markera som slutförd och dubbeltryck på skärmen för att öppna detaljvyn.

 4. Svep åt höger tills du hör "Slutförd". Dubbeltryck på skärmen för att slutföra uppgiften.

Tips: 

 • Om du vill markera en slutförd uppgift som ofullständig upprepar du stegen ovan tills du hör "Markerad slutförd uppgift" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 • Kontrollera att de slutförda uppgifterna visas i listan. Mer information om hur du visar och döljer slutförda uppgifter i listor finns i Visa/dölj slutförda uppgifter.

Öppna detaljvyn

I detaljvyn kan du redigera uppgiften och lägga till ytterligare information, till exempel anteckningar och påminnelser.

 1. Svep åt vänster tills du hör "Sidofält". Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör namnet på listan som innehåller den uppgift som du vill visa information för. Öppna listan genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör den uppgift du vill använda och dubbeltryck på skärmen för att öppna detaljvyn. Du hör: "Information om uppgiften", följt av namnet på uppgiften.

Tips: Stäng detaljvyn genom att svepa åt vänster tills du hör: "Stäng detaljvyn". Dubbeltryck sedan på skärmen för att välja den.

Lägga till en uppgift i Min dag

Om du vill lägga till en uppgift från en annan lista i de uppgifter du vill slutföra i dag lägger du till den i listan Min dag . Listan Min dag är en standardlista som redan är konfigurerad när du börjar arbeta med To Do.

I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör "Lägg till uppgift i Min dag" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Tips: Om du vill ta bort en uppgift från Min dag sveper du åt höger i detaljvyn för en uppgift tills du hör "Ta bort uppgift från Min dag" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Byta namn på en uppgift

Använd detaljvyn för att snabbt byta namn på en uppgift.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör "Uppgiftsrubrik" följt av namnet på uppgiften och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Ta bort det tidigare namnet med hjälp av tangentbordet och skriv det nya. Namnet sparas automatiskt.

Lägga till en påminnelse

Kom ihåg att slutföra dina viktigaste uppgifter med hjälp av påminnelser.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör "Påminnelse" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Menyn Påminnelse öppnas.

 2. Svep åt höger och vänster för att bläddra bland påminnelsealternativen. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja Välj ett datum & tid. Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 3. Om du har valt Välj ett datum & tid sveper du åt höger och vänster för att definiera datum och tid och dubbeltrycker på skärmen för att välja. Om du vill ställa in påminnelsen sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Ange" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Tips: Om du vill ta bort en påminnelse sveper du åt vänster i menyn Påminnelse tills du hör "Ta bort" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Påminnelsen tas bort och menyn stängs.

Lägga till ett förfallodatum

Lägg till ett förfallodatum som hjälper dig att hålla tidsgränser för dina viktigaste uppgifter.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör "Förfallodatum" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Menyn Förfallodatum öppnas.

 2. Svep åt höger och vänster för att bläddra bland alternativen för förfallodatum. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja Välj ett datum & tid. Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 3. Om du har valt Välj ett datum sveper du åt höger och vänster för att definiera datum och tid och dubbeltrycker på skärmen för att välja. Om du vill ange förfallodatum sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Ange" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Tips: Om du vill ta bort ett förfallodatum sveper du åt vänster i menyn Förfallodatum tills du hör "Ta bort" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Förfallodatumet tas bort och menyn stängs.

Lägga till ett återkommande förfallodatum

Om du har uppgifter som ska utföras regelbundet kan du ange ett förfallodatum som upprepas för dessa.

Obs!: Du måste först lägga till ett förfallodatum innan du anger att det ska upprepas.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör "Upprepa" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Menyn Upprepa öppnas.

 2. Svep åt höger och vänster för att bläddra bland alternativen för återkommande. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja Anpassad. Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 3. Om du har valt Anpassad sveper du åt höger och vänster för att definiera upprepningsfrekvensen och dubbeltrycker på skärmen för att välja den. Om du vill ange upprepningsfrekvensen sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Ange" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Tips: Om du vill ta bort ett återkommande förfallodatum sveper du åt vänster på menyn Upprepa tills du hör "Ta bort" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Det upprepade förfallodatumet tas bort och menyn stängs.

Lägga till en fil

Om du vill ge en uppgift mer kontext kan du bifoga en fil till den. Om uppgiften till exempel är Skriv ut programformulär kan du bifoga dokumentet till uppgiften.

Obs!:  To Do stöder alla filtyper, men bifogade filer är begränsade till 25 MB per uppgift.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör "Lägg till en fil" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Välj var du vill ladda upp filen från. Svep åt höger eller vänster för att bläddra bland alternativen och dubbeltryck på skärmen för att välja alternativet.

 3. Navigera till och välj den fil du vill ladda upp från enheten. Bläddra bland objekten genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör det objekt du vill använda. Öppna en mapp genom att dubbeltrycka på skärmen. När du är på den fil du vill ladda upp dubbeltrycker du på skärmen för att ladda upp den.

  Filen läggs till och fokus återgår till detaljvyn.

Lägg till en anteckning

Anteckningar är praktiska om du behöver lägga till mer information om en uppgift och samtidigt hålla uppgiftsnamnet kort. Om din uppgift till exempel heter Handla mat kan du lägga till inköpslistan i en anteckning.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör "Lägg till en anteckning" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Skriv anteckningen.

 3. Spara anteckningen genom att svepa åt vänster tills du hör "Klart" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Söka efter uppgifter

Använd sökfunktionen för att snabbt hitta en uppgift i dina listor.

 1. Svep åt vänster tills du hör "Sidofält" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Sök" och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till textfältet Sök.

 3. Börja skriva ett sökord med skärmtangentbordet. Sökresultaten uppdateras medan du skriver.

 4. Gå till sökresultatlistan genom att svepa åt höger tills du hör ett resultat. Bläddra bland sökresultaten genom att svepa åt höger eller vänster. VoiceOver läser upp uppgiftens namn, status och förfallodatum när du kommer till varje aktivitet.

 5. Öppna detaljvyn för det markerade resultatet genom att dubbeltrycka på skärmen.

Ta bort en uppgift

Du kan ta bort en uppgift om du till exempel inte längre behöver komma ihåg den.

 1. Svep åt höger i detaljvyn för en uppgift tills du hör "Ta bort" och namnet på uppgiften. Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 2. Bekräfta borttagningen genom att svepa åt höger tills du hör "Ta bort uppgift" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Tilldela en uppgift

Använd detaljvyn för att tilldela en uppgift i en delad lista till en viss listmedlem. Uppgifter som tilldelats dig visas i listan Tilldelad till mig , som är en standardlista som redan är konfigurerad när du börjar arbeta med To Do.

Tips: Du kan bara tilldela uppgiften till någon som har anslutit till den delade listan som innehåller uppgiften. Mer information om hur du delar en lista finns i Dela en lista.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör "Tilldela till" eller den person som den för närvarande är tilldelad till och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör den person som du vill tilldela uppgiften till och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Tilldelad.".

Tips: Om du vill ta bort tilldelningen av en uppgift sveper du åt höger i uppgiftens detaljvy tills du hör den person som den är tilldelad till och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör "Ta bort", följt av namnet på den tilldelade personen, och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Uppgiften har tagits bort".

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Använda en skärmläsare för att flytta uppgifter mellan eller inom listor i To Do

Använda en skärmläsare för att lägga till steg och ange prioritet för en uppgift i To Do

Använda en skärmläsare för att visa flaggade e-postmeddelanden som uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Använd Att göra för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att organisera dagen. Du får lära dig hur du lägger till uppgifter, ger dem förfalldatum och ställer in påminnelser och gör dem återkommande om de är något du behöver komma ihåg ofta. Du kan också tilldela uppgifter i en delad lista till specifika personer.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Skapa en uppgift.

Skapa en ny uppgift i en av dina listor.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör: "Sidofält". Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör namnet på listan som du vill skapa uppgiften i. Öppna listan genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Lägg till en uppgift" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Ange ett namn för uppgiften, till exempel Handla mat.

 5. Svep åt höger tills du hör "Lägg till en uppgift" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

Slutföra en uppgift

När du är klar med en uppgift markerar du den som slutförd.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör: "Sidofält". Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör namnet på listan som innehåller uppgiften som du vill markera som slutförd. Öppna listan genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör uppgiften som du vill markera som slutförd.

 4. Svep åt höger en gång. Du hör: "Ofullständig uppgift". Dubbeltryck på skärmen för att slutföra uppgiften.

Tips: 

 • Om du vill markera en slutförd uppgift som ofullständig går du till listan Med namnet Uppgifter och sveper åt höger tills du hör den uppgift du vill ha. Svep åt höger en gång. Du hör: "Slutförd uppgift". Dubbeltryck på skärmen för att markera uppgiften som ofullständig.

 • Kontrollera att de slutförda uppgifterna visas i listan. Mer information om hur du visar och döljer slutförda uppgifter i listor finns i Visa/dölj slutförda uppgifter.

Öppna detaljvyn

I detaljvyn kan du redigera uppgiften och lägga till ytterligare information, till exempel anteckningar och påminnelser.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör: "Sidofält". Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör namnet på listan som innehåller den uppgift som du vill visa information för. Öppna listan genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör den uppgift du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Information om uppgiften", följt av namnet på uppgiften.

Tips: Stäng detaljvyn genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör: "Stäng detaljvyn" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Lägga till en uppgift i Min dag

Om du vill lägga till en uppgift från en annan lista i de uppgifter du vill slutföra i dag lägger du till den i listan Min dag . Listan Min dag är en standardlista som redan är konfigurerad när du börjar arbeta med To Do.

I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Lägg till i Min dag" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "Uppgiften har lagts till i Min dag".

Tips: Om du vill ta bort en uppgift från Min dag sveper du åt höger eller vänster i uppgiftens detaljvy tills du hör "Har lagts till i Min dag" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "Uppgiften har tagits bort från Min dag".

Byta namn på en uppgift

Använd detaljvyn för att snabbt byta namn på en uppgift.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger eller vänster tills du hör namnet på uppgiften och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Ta bort det gamla namnet med hjälp av tangentbordet och ange sedan det nya. Namnet sparas automatiskt.

Lägga till en påminnelse

Kom ihåg att slutföra dina viktigaste uppgifter med hjälp av påminnelser.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Påminn mig" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger och vänster för att bläddra bland påminnelsealternativen. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja Välj ett datum & tid. Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 3. Om du har valt Välj ett datum & tid sveper du åt höger och vänster för att definiera datum och tid och dubbeltrycker på skärmen för att välja. Om du vill ställa in påminnelsen sveper du åt höger tills du hör "Spara" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Tips: Om du vill ta bort en påminnelse sveper du åt höger eller vänster i uppgiftens detaljvy tills du hör "Ta bort påminnelse" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Lägga till ett förfallodatum

Lägg till ett förfallodatum som hjälper dig att hålla tidsgränser för dina viktigaste uppgifter.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Lägg till förfallodatum" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger och vänster för att bläddra bland alternativen för förfallodatum. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja Välj ett datum. Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 3. Om du har valt Välj ett datum sveper du åt höger och vänster för att definiera datumet och dubbeltrycker på skärmen för att välja det. Om du vill ange förfallodatum sveper du åt höger tills du hör "Spara" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Tips: Om du vill ta bort ett förfallodatum sveper du åt höger eller vänster i uppgiftens detaljvy tills du hör "Ta bort förfallodatum" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Lägga till ett återkommande förfallodatum

Om du har uppgifter som ska utföras regelbundet kan du ange ett förfallodatum som upprepas för dessa.

Obs!: Du måste först lägga till ett förfallodatum innan du anger att det ska upprepas.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Upprepa" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger och vänster för att bläddra bland alternativen för återkommande. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja Anpassad. Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 3. Om du har valt Anpassad sveper du åt höger och vänster för att definiera upprepningsfrekvensen och dubbeltrycker på skärmen för att välja den. Om du vill ange upprepningsfrekvensen sveper du åt höger tills du hör "Spara" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Tips: Om du vill ta bort ett återkommande förfallodatum sveper du åt höger eller vänster i uppgiftens detaljvy tills du hör "Ta bort återkommande" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Lägga till en fil

Om du vill ge en uppgift mer kontext kan du bifoga en fil till den. Om uppgiften till exempel är Skriv ut programformulär kan du bifoga dokumentet till uppgiften.

Meddelanden: 

 • To Do stöder alla filtyper, men bifogade filer är begränsade till 25 MB per uppgift.

 • Se till att du ger To Do åtkomst till foton, media och filer på telefonen i appbehörigheterna i Inställningar.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör "Lägg till en fil" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Välj var du vill ladda upp filen från. Svep åt höger eller vänster för att bläddra bland alternativen och dubbeltryck på skärmen för att välja alternativet.

 3. Navigera till och välj den fil du vill ladda upp från enheten. Bläddra bland objekten genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör det objekt du vill använda. Öppna en mapp genom att dubbeltrycka på skärmen. När du är på den fil du vill ladda upp dubbeltrycker du på skärmen för att ladda upp den.

  Filen läggs till och fokus återgår till detaljvyn.

Tips: Om du vill ta bort en fil sveper du åt höger eller vänster i uppgiftens detaljvy tills du hör filen du vill ta bort. Svep åt höger tills du hör: "Ta bort fil" och dubbeltryck sedan på skärmen. Bekräfta borttagningen av filen genom att svepa åt höger tills du hör "Ta bort" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

Lägg till en anteckning

Anteckningar är praktiska när du behöver lägga till mer information om en uppgift och samtidigt hålla uppgiftsnamnet kort. Om din uppgift till exempel heter Handla mat kan du lägga till inköpslistan i en anteckning.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Lägg till en anteckning" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Skriv anteckningen.

 3. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Stäng och spara" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Söka efter uppgifter

Använd sökfunktionen för att snabbt hitta en uppgift i dina listor.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Sidofält" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Ange sökning" och dubbeltryck sedan på skärmen. Sökmenyn öppnas och fokus flyttas till sökfältet.

 3. Börja skriva ett sökord med skärmtangentbordet. Skärmläsaren läser upp antalet resultat medan du skriver.

 4. Gå till sökresultatlistan genom att svepa åt höger tills du hör ett resultat. Du hör resultatets placering i listan och namnet på resultatet. Bläddra bland sökresultaten genom att svepa åt höger eller vänster.

 5. Öppna detaljvyn för det markerade resultatet genom att dubbeltrycka på skärmen.

Ta bort en uppgift

Du kan ta bort en uppgift om du till exempel inte längre behöver komma ihåg den.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör "Ta bort uppgift" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Bekräfta borttagningen genom att svepa åt höger tills du hör "Ta bort" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Tilldela en uppgift

Använd detaljvyn för att tilldela en uppgift i en delad lista till en viss listmedlem. Uppgifter som tilldelats dig visas i listan Tilldelad till mig , som är en standardlista som redan är konfigurerad när du börjar arbeta med To Do.

Tips: Du kan bara tilldela uppgiften till någon som har anslutit till den delade listan som innehåller uppgiften. Mer information om hur du delar en lista finns i Dela en lista.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger tills du hör "Tilldela till" eller den person som den för närvarande är tilldelad till och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "Assignee picker open".

 2. Svep åt höger tills du hör den person som du vill tilldela uppgiften till och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Assignee picker closed".

Tips: Om du vill ta bort tilldelningen av en uppgift sveper du åt höger i uppgiftens detaljvy tills du hör "Ta bort uppgift" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Använda en skärmläsare för att flytta uppgifter mellan eller inom listor i To Do

Använda en skärmläsare för att lägga till steg och ange prioritet för en uppgift i To Do

Använda en skärmläsare för att visa flaggade e-postmeddelanden som uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Använd Att göra för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att organisera dagen. Vi har testat det med Skärmläsaren i Microsoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du lägger till uppgifter, ger dem förfalldatum och ställer in påminnelser och gör dem återkommande om de är något du behöver komma ihåg ofta. Du kan också tilldela uppgifter i en delad lista till specifika personer.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • När du använder Att göra för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Att göra för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) gäller till exempel för webbläsaren – inte Att göra för webben.

I det här avsnittet

Skapa en uppgift

Skapa en ny uppgift i en av dina listor.

 1. Tryck på Tabb tills du hör "Listor", följt av den markerade listan.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på listan som du vill skapa uppgiften i och tryck sedan på Retur för att öppna listan. Fokus är på fältet Lägg till en aktivitet.

 3. Skriv ett namn för uppgiften, till exempel Handla mat och tryck sedan på Retur.

Slutföra en uppgift

När du är klar med en uppgift markerar du den som slutförd.

 1. Tryck på Tabb tills du hör "Listor", följt av den markerade listan.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på listan som du vill skapa uppgiften i och tryck sedan på Retur för att öppna listan.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Uppgift", följt av ett aktivitetsnamn.

 4. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på uppgiften som du vill markera som slutförd.

 5. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Markera som slutförd". Tryck på Retur för att slutföra uppgiften. Ett ljudtips bekräftar att du har slutfört uppgiften och fokus flyttas till kryssrutan för nästa uppgift.

Tips: 

 • Om du vill markera en slutförd uppgift som ofullständig upprepar du steg 1 till 3 och trycker sedan på nedåtpilen tills du hör "Slutförd uppgift", följt av önskad uppgift. Tryck sedan på Tabb en gång. Du hör: "Markera som slutförd". Tryck på Retur för att markera uppgiften som ofullständig.

 • Som standard visas både slutförda och ej slutförda uppgifter i listorna. Du kan dölja slutförda uppgifter för att underlätta hanteringen av listorna. Instruktioner finns i Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do.

Öppna detaljvyn

I detaljvyn kan du redigera uppgiften och lägga till ytterligare information, till exempel anteckningar och påminnelser.

 1. Tryck på Tabb tills du hör "Listor", följt av den markerade listan.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på listan som innehåller den uppgift du vill använda och tryck sedan på Retur för att öppna listan.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Uppgift", följt av ett aktivitetsnamn.

 4. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på den uppgift du vill granska information för och tryck sedan på Tabb två gånger. Du hör "Uppgift", följt av uppgiftens namn och sedan "Knapp".

 5. Tryck på Retur. Detaljvyn öppnas till höger.

Tips: Stäng detaljvyn genom att trycka på Esc.

Lägga till en uppgift i Min dag

Om du vill lägga till en uppgift från en annan lista i de uppgifter du vill slutföra i dag lägger du till den i listan Min dag . Listan Min dag är en standardlista som redan är konfigurerad när du börjar arbeta med To Do.

 1. Öppna informationen för en uppgift enligt anvisningarna i Öppna detaljvyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Lägg till i Min dag" och tryck sedan på Retur.

Tips: Om du vill ta bort en uppgift från Min dag trycker du på Tabb-tangenten när du har öppnat detaljvyn för uppgiften tills du hör "Ta bort från min dag" och trycker sedan på Retur.

Byta namn på en uppgift

Använd detaljvyn för att snabbt byta namn på en uppgift.

 1. Öppna informationen för en uppgift enligt anvisningarna i Öppna detaljvyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Byt namn på uppgift" och tryck sedan på Retur.

 3. Om du vill ta bort föregående namn trycker du på Ctrl+A för att markera namnet och trycker sedan på Delete.

 4. Skriv det nya namnet och tryck sedan på Retur för att slutföra namnet på uppgiften.

Lägga till en påminnelse

Kom ihåg att slutföra dina viktigaste uppgifter med hjälp av påminnelser.

 1. Öppna informationen för en uppgift enligt anvisningarna i Öppna detaljvyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Påminn mig" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb för att bläddra bland påminnelsealternativen. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja Välj ett datum & tid. Tryck på Ange för att välja.

 4. Om du har valt Välj ett datum & tid använder du tabbtangenten och piltangenterna för att definiera datum och tid och trycker sedan på Retur för att välja det. Om du vill ställa in påminnelsen trycker du på Tabb tills du kommer till knappen Spara och trycker sedan på Retur.

Tips: Om du vill ta bort en påminnelse öppnar du detaljvyn för uppgiften, trycker på Tabb tills du hör "Ta bort påminnelse" och trycker sedan på Retur.

Lägga till ett förfallodatum

Lägg till ett förfallodatum som hjälper dig att hålla tidsgränser för dina viktigaste uppgifter.

 1. Öppna informationen för en uppgift enligt anvisningarna i Öppna detaljvyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Lägg till förfallodatum" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb för att bläddra bland alternativen för förfallodatum. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja Välj ett datum. Tryck på Ange för att välja.

 4. Om du har valt Välj ett datum använder du Tabb och piltangenterna för att definiera datumet och trycker sedan på Retur för att välja det. Om du vill ange förfallodatum trycker du på Tabb tills du kommer till knappen Spara och trycker sedan på Retur.

Tips: Om du vill ta bort ett förfallodatum öppnar du detaljvyn för uppgiften, trycker på Tabb tills du hör "Ta bort förfallodatum" och trycker sedan på Retur.

Lägga till ett återkommande förfallodatum

Om du har uppgifter som ska utföras regelbundet kan du ange ett förfallodatum som upprepas för dessa.

 1. Öppna informationen för en uppgift enligt anvisningarna i Öppna detaljvyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Upprepa" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb för att bläddra bland alternativen för återkommande händelser. Du kan välja bland de fördefinierade alternativen eller välja Anpassad. Tryck på Ange för att välja.

 4. Om du har valt Anpassad anger du först hur många gånger du vill att aktiviteten ska upprepas under en vald tid. Tryck sedan på Tabb en gång och sedan på nedåtpilen tills du hör den frekvens du vill använda. Om du vill ange upprepningsfrekvens trycker du på Tabb tills du hör "Spara" och trycker sedan på Retur.

Tips: Om du vill ta bort ett återkommande förfallodatum öppnar du detaljvyn för uppgiften, trycker på Tabb tills du hör "Ta bort återkommande" och trycker sedan på Retur.

Lägga till en fil

Om du vill ge en uppgift mer kontext kan du bifoga en fil till den. Om uppgiften till exempel är Skriv ut programformulär kan du bifoga dokumentet till uppgiften.

Obs!:  To Do stöder alla filtyper, men bifogade filer är begränsade till 25 MB per uppgift.

 1. Öppna informationen för en uppgift enligt anvisningarna i Öppna detaljvyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Lägg till fil" och tryck sedan på Retur. Dialogrutan Windows Öppna öppnas.

 3. Navigera till och välj den fil som du vill ladda upp från datorn. Om du vill flytta mellan områdena i dialogrutan trycker du på Tabb eller Skift +Tabb. Använd piltangenterna för att flytta inom ett område. Tryck på Retur för att välja den.

  Filen läggs till och fokus återgår till webbläsaren.

Tips: Om du vill ta bort en fil öppnar du detaljvyn för uppgiften och trycker sedan på Tabb tills du hör filen du vill ta bort. Tryck på Tabb igen. Du hör: "Ta bort fil". Tryck på Retur. Bekräfta borttagningen av filen genom att trycka på Tabb tills du hör "Ta bort fil" och sedan trycka på Retur.

Lägg till en anteckning

Anteckningar är praktiska när du behöver lägga till mer information om en uppgift och samtidigt hålla uppgiftsnamnet kort. Om din uppgift till exempel heter Handla mat kan du lägga till inköpslistan i en anteckning.

 1. Öppna informationen för en uppgift enligt anvisningarna i Öppna detaljvyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör: "Skriv en anteckning." 

 3. Skriv anteckningen. När du är klar trycker du på Skift + Tabb för att lämna textfältet. Anteckningen sparas automatiskt.

Söka efter uppgifter

Använd sökfunktionen för att snabbt hitta en uppgift i dina listor.

 1. Om du vill söka efter en uppgift trycker du på Tabb tills du hör "Ange sökning, knapp" och trycker sedan på Retur.

 2. Börja skriva ett sökord med skärmtangentbordet. Sökresultaten uppdateras medan du skriver.

 3. Gå till sökresultatlistan genom att trycka på Tabb tills du hör det första resultatet. Bläddra i listan med sökresultat genom att trycka på Tabb eller Skift +Tabb. När du flyttar runt läser skärmläsaren upp följande information för varje sökresultat:

  • Markera som slutförd kryssruta

  • Uppgiftsnamn, följt av listan som innehåller uppgiften

  • Markera uppgiften som viktig kryssruta

 4. Om du vill öppna detaljvyn för det sökresultat du vill använda trycker du på Retur när du är på det uppgiftsnamn du vill använda.

Ta bort en uppgift

Du kan ta bort en uppgift om du till exempel inte längre behöver komma ihåg den.

 1. Öppna informationen för en uppgift enligt anvisningarna i Öppna detaljvyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Ta bort uppgift" och tryck sedan på Retur.

 3. Bekräfta borttagningen genom att trycka på Tabb tills du hör "Ta bort uppgift" och sedan trycka på Retur.

Tilldela en uppgift

Använd detaljvyn för att tilldela en uppgift i en delad lista till en viss listmedlem. Uppgifter som tilldelats dig visas i listan Tilldelad till mig , som är en standardlista som redan är konfigurerad när du börjar arbeta med To Do.

Tips: Du kan bara tilldela uppgiften till någon som har anslutit till den delade listan som innehåller uppgiften. Mer information om hur du delar en lista finns i avsnittet "Dela en lista" i Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do.

 1. Öppna informationen för en uppgift enligt anvisningarna i Öppna detaljvyn.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Tilldela till" eller den person som den för närvarande är tilldelad till. Tryck på Retur.

 3. Tryck på Tabb tills du hör den person du vill tilldela uppgiften till och tryck sedan på Retur.

Tips: Om du vill ta bort tilldelningen av en uppgift trycker du på Tabb i detaljvyn för uppgiften tills du hör "Ta bort uppgift" och trycker sedan på Retur.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Använda en skärmläsare för att flytta uppgifter mellan eller inom listor i To Do

Använda en skärmläsare för att lägga till steg och ange prioritet för en uppgift i To Do

Använda en skärmläsare för att visa flaggade e-postmeddelanden som uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To Do

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×