Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams

Skärmläsarinnehåll Skärmläsarinnehåll

Den här artikeln är för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med produkter för Office och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

Använd Microsoft Teams med tangentbordet och en skärmläsare för att chatta med dina kontakter. Vi har testat det med JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du hör direkt en avisering när någon skickar ett meddelande till dig.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Läsa chattmeddelanden

 1. Tryck på Ctrl+2 för att öppna chattvyn. Listfönstret visar nu dina fästa chattaroch senaste chattar.

 2. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör: "Chattlista, trädvy, chatt" följt av namnet på den markerade chatten.

 3. Tryck på upp- eller nedpil tills du hittar den chatt som du vill läsa och tryck sedan på Retur. Chatten öppnas i innehållsfönstret och fokus flyttas till skrivrutan för meddelanden.

  Tips: Om chatten du letar efter inte finns med i listorna Fästa eller Senaste trycker du på Ctrl+E för att hitta den med hjälp av sökfältet. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams.

 4. Chattmeddelandena visas i innehållsfönstret. Bläddra bland meddelandena genom att trycka på Skift+Tabb för att gå till det senaste meddelandet och använd sedan upp- och nedpilarna för att gå mellan meddelanden.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. Tryck på Ctrl+2 för att öppna chattvyn. Listfönstret visar nu dina fästa chattaroch senaste chattar.

 2. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör: "Chattlista, trädvy, chatt" följt av namnet på den markerade chatten.

 3. Tryck på upp- eller nedpil tills du hittar den chatt som du vill läsa och tryck sedan på Retur. Chatten öppnas i innehållsfönstret och fokus flyttas till skrivrutan för meddelanden.

  Tips: Om chatten du letar efter inte finns med i listorna Fästa eller Senaste trycker du på Ctrl+E för att hitta den med hjälp av sökfältet. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams.

 4. Chattmeddelandena visas i innehållsfönstret. Bläddra bland meddelandena genom att trycka på H eller Skift + H för att flytta mellan de olika rubrikerna i listan. Rubriknivåerna är:

  • Rubrik 2: Rubrik för huvudinnehållsområdet

  • Rubrik 3: Datumavgränsare i konversationen.

  • Rubrik 4: Enskilda meddelanden under ett datum.

  • Rubrik 5: Svarar på meddelanden.

Starta en privat chatt

 1. Tryck på Ctrl+2 för att öppna vyn Chatt och tryck sedan på Ctrl+N för att starta en ny chatt.

 2. Skriv namnet på den person som du vill chatta med. Du hör det första sökresultatet, följt av: "Sökresultaten har uppdaterats". Använd nedåt- och uppåtpilarna tills du hör namnet på den person du vill chatta med och tryck på Retur för att välja den.

 3. Tryck på Tabb. Fokus flyttas till meddelanderutan. Skriv meddelandet och tryck på Retur. Meddelandet skickas. Du kan läsa chattmeddelandena enligt beskrivningen i Läsa chattmeddelanden.

Starta en gruppchatt

Du kan lägga till fler personer i en chatt om du vill göra det till en gruppchatt.

 1. Om du vill chatta med fler än en person startar du först en chatt med en av dem enligt beskrivningen i Starta en privat chatt. När du är i chatten trycker du sedan på Skift+ Tabb tills du hör "Lägg till personer-knapp" och trycker sedan på Retur.

 2. Skriv namnet på den person du vill lägga till i chatten. Du hör "Sökresultaten har uppdaterats" följt av det första sökresultatet. Använd ned- och uppilen tills du hör namnet på den person du vill lägga till och tryck på Retur för att välja den. Upprepa det här steget för alla personer som du vill lägga till i gruppchatten.

 3. Om du vill lägga till alla markerade personer i chatten trycker du på Tabb tills du hör "Lägg till-knapp" och trycker sedan på Retur. Fokus flyttas till meddelanderutan.

Lägga till en bifogad fil

 1. Tryck på Ctrl+O i meddelanderutan. Du hör: "OneDrive."

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hittar den plats där du vill lägga till en fil och tryck sedan på blanksteg.

  Du kan lägga till filer från ett moln eller lokalt från datorn.

 3. Så här lägger du till filer från ett moln:

  1. I dialogrutan Dokument trycker du på uppåt- eller nedåtpilen för att förflytta dig i listan med mappar eller filer och trycker på Retur för att öppna en mapp.

  2. Tryck på Tabb tills du hittar den fil du vill bifoga och tryck på Retur. Tryck på Tabb tills du hittar knappen Dela och tryck på Retur. Filen bifogas i meddelandet.

  Så här lägger du till lokala filer:

  1. I dialogrutan Öppna i Windows trycker du på Tabb för att navigera i huvudområdena i dialogrutan och använder piltangenterna för att flytta i ett huvudområde.

  2. När du har flyttat fokus till rätt fil trycker du på Alt+O. Filen bifogas i meddelandet.

Lägga till en emoji

 1. Tryck på Tabb en gång i meddelanderutan. Tryck på högerpilen tills du hittar Emoji-knappen och tryck på Retur. Emojilistan öppnas.

 2. Tryck på Tabb för att gå till emojilistan. Bläddra i listan genom att trycka på vänster- eller högerpil.

 3. När du hör en emoji som du vill lägga till trycker du på Retur. Emojin läggs till i meddelandet.

Lägga till en dekal eller mem

 1. Tryck på Tabb en gång i meddelanderutan. Tryck på högerpilen tills du hittar knappen Dekal och tryck sedan på Retur. Listan Dekal och mem öppnas.

 2. Gå till fönstret med kategorier för dekaler och memes genom att trycka på Skift+Tabb tills du hör: "Populärt". Bläddra i fönstret genom att trycka på upp- eller nedpil. Välj en mapp genom att trycka på Retur. Fokus flyttas till listan med dekaler och memes i kategorin.

 3. Bläddra i listan genom att trycka på vänster- eller högerpil. Välj genom att trycka på Blanksteg.

 4. Redigera dekal- eller memtexten som du vill. När du är klar trycker du på Tabb tills du hittar knappen Klar och trycker sedan på blanksteg.

Fäst eller ta bort en chatt

Du kan fästa en chatt så att den visas överst på fliken Senaste.

 1. På fliken Senaste trycker du på uppåt- och nedåtpilarna för att gå till chatten som du vill fästa eller ta bort.

 2. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg.

 3. Om chatten för närvarande inte är fäst hör du: "Fäst." Tryck på Retur för att fästa chatten. Om chatten är fäst hör du: "Ta bort". Tryck på Retur för att ta bort chatten.

Öppna en chatt i ett nytt fönster

Du kan öppna en privat chatt eller gruppchatt i ett separat fönster. På så sätt kan du göra något annat Microsoft Teams huvudfönstret och snabbt växla till chatten när du vill.

 1. Tryck på Ctrl+2 för att gå till chattvyn.

 2. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör: "Chattlista".

 3. Tryck på upp- eller nedpil tills du hittar den chatt som du vill öppna.

 4. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg. Du hör: "Öppna chatt i ett fönster". Tryck på Retur för att öppna chatten i ett nytt fönster och flytta fokus till skrivrutan för meddelanden.

Tips: Du kan också öppna en chatt i chattfönstret. I meddelanderutan trycker du på Skift+Tabb tills du hör "Öppna chatt i nytt fönster, knapp" och trycker sedan på Retur för att öppna chatten i ett nytt fönster och flytta fokus till meddelanderutan.

Meddela när en kontakt är tillgänglig

 1. Tryck på Ctrl+2 för att gå till chattvyn.

 2. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör: "Chattlista".

 3. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör: "Chatt, knapp, meny".

 4. Tryck på Retur för att öppna menyn, tryck på nedåtpilen tills du hör "Kontakter" och tryck sedan på Retur.

 5. Tryck på Tabb tills du hör "Kontaktlisteträd" och tryck sedan på uppåt- och nedåtpilarna tills du hittar kontakten du vill bli meddelad om.

 6. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg. Du hör: "Öppna chatt i ett fönster". Tryck på nedpilen tills du hör "Meddela när det är tillgängligt" och tryck sedan på Retur.

  Skärmläsaren meddelar nu när den markerade kontakten blir tillgänglig i Microsoft Teams.

  Obs!: Om du inte vill ta emot aviseringarna väljer du Inaktivera meddelanden på menyn Fler alternativ.

Stänga av eller slå på ljudet för en chatt

Du kan stänga av ljudet på en chatt om du inte vill ta emot några aviseringar. Om du vill börja ta emot meddelanden igen slå du på ljudet.

 1. Tryck på Ctrl+2 för att gå till chattvyn.

 2. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör "Chattlista, Trädvy, Senaste" och tryck på Retur.

 3. På fliken Senaste trycker du på uppåt- och nedåtpilarna för att gå till chatten som du vill slå på eller stänga av ljudet på.

 4. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg.

 5. Om du vill stänga av ljudet på en chatt trycker du på nedåtpilen tills du hör "Stäng av ljud" och trycker sedan på Retur. Om du vill slå på ljudet på en tidigare avstängd chatt trycker du på nedåtpilen tills du hör "Slå på ljud" och trycker sedan på Retur.

Filtrera dina chattar

Du kan filtrera meddelandena i vyn Chatt i Microsoft Teams efter namnet på en person för att endast visa gruppchattar, möten eller privata chattar där den personen är en deltagare. Du kan också filtrera listan så att endast olästa chattar, möten eller avstängda chattar visas.

 1. I chattvyn trycker du på Ctrl+Skift+F. Du hör: "Filtrera efter namn".

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill filtrera chattar efter namn skriver du in nyckelordet.

  • Om du bara vill visa olästa chattar, möten eller avstängda chattar trycker du på Tabb tills du hör "Fler alternativ". Tryck på Retur för att öppna den nedrullningade menyn, tryck på nedpilen tills du hör det alternativ du vill ha och tryck sedan på Retur.

 3. Använd nedåt- och uppåtpilarna för att bläddra i den filtrerade listan med chattar.

 4. Tryck på Esc om du vill rensa filtret.

Inaktivera förhandsgranskningar av meddelanden

För att ge dig ännu mer sekretess kan du nu inaktivera förhandsgranskningar av meddelanden i skrivbordsmeddelanden förMicrosoft Teams. Förhandsgranskning av meddelanden är aktiverat som standard.

 1. Tryck på Ctrl+E för att flytta fokus till sökrutan och tryck sedan på Tabb. Du hör: "Profil, appinställningar med mera". Tryck på Retur.

 2. Tryck på nedpilen tills du hör "Inställningar" och tryck på Retur. Dialogrutan Inställningar öppnas.

 3. Tryck på nedpil tills du hör "Aviseringar, flik" och tryck på Retur.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Visa förhandsgranskning av meddelande" och tryck sedan på blanksteg för att stänga av växlingsknappen. Du hör: "Inte markerad".

 5. Stäng dialogrutan Inställningar genom att trycka på Skift+Tabb tills du hör "Knappen Stäng inställningar" och tryck på Retur.

Markera chattar som brådskande

Särskilt viktiga privata chattmeddelanden kan markeras som brådskande. Brådskande meddelanden skickar en avisering till mottagaren varannan minut under en period på tjugo minuter.

 1. Tryck på Tabb i meddelanderutan för att flytta fokus till åtgärdsmenyn. Tryck på högerpilen tills du hittar knappen Ange leveransalternativ och tryck på Retur.

 2. Tryck på nedpil tills du hör "Markera meddelande som brådskande" och tryck på Retur för att markera meddelandet som brådskande.

Se även

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att kontrollera den senaste aktiviteten i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Video: Starta chattar och ringa samtal

Använd Microsoft Teams på Mac med ditt tangentbord och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren för Mac OS för att chatta med dina kontakter. Du hör direkt en avisering när någon skickar ett meddelande till dig. Lägg till bifogade filer, emojier och memes i dina meddelanden. Fäst en chatt för att alltid ha den överst i dina senaste chattar. Stänga av ljudet på en chatt om du vill sluta ta emot aviseringar.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Läsa chattmeddelanden

 1. Tryck på Kommando + 2 för att öppna chattvyn. Listfönstret visar nu dina fästa chattaroch senaste chattar.

 2. Tryck på Tabb eller Skift+Tabb tills du hör: "Ange chattlisttabell", följt av namnet på den markerade chatten och det sista meddelandet i den.

 3. Tryck på upp- eller nedpil tills du hittar den chatt som du vill läsa och tryck sedan på Retur. Chatten öppnas i innehållsfönstret och fokus flyttas till skrivrutan för meddelanden.

  Tips: Om chatten du letar efter inte finns med i listorna Fästa eller Senaste trycker du på Kommando + E för att hitta dem med hjälp av sökfältet. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams.

 4. Chattmeddelandena visas i innehållsfönstret. Bläddra bland meddelandena genom att trycka på Skift+Tabb för att gå till det senaste meddelandet och använd sedan upp- och nedpilarna för att gå mellan meddelanden.

Starta en privat chatt

 1. Tryck på Kommando + 2 för att öppna chattvyn och tryck sedan på Kommando + N för att starta en ny chatt.

 2. Skriv namnet på den person som du vill chatta med. Du hör det första sökresultatet, följt av: "Sökresultaten har uppdaterats". Använd nedåt- och uppåtpilarna tills du hör namnet på den person du vill chatta med och tryck på Retur för att välja den.

 3. Tryck på Tabb. Fokus flyttas till meddelanderutan. Skriv meddelandet och tryck på Retur. Meddelandet skickas. Du kan läsa chattmeddelandena enligt beskrivningen i Läsa chattmeddelanden.

Starta en gruppchatt

Du kan lägga till fler personer i en chatt om du vill göra det till en gruppchatt.

 1. Om du vill chatta med fler än en person startar du först en chatt med en av dem enligt beskrivningen i Starta en privat chatt. När du är i chatten trycker du sedan på Skift+Tabb tills du hör "Knappen Lägg till personer" och trycker på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. Skriv namnet på den person du vill lägga till i chatten. Du hör "Sökresultaten har uppdaterats" följt av det första sökresultatet. Använd ned- och uppilen tills du hör namnet på den person du vill lägga till och tryck på Retur för att välja den. Upprepa det här steget för alla personer som du vill lägga till i gruppchatten.

 3. Om du vill lägga till alla markerade personer i chatten trycker du på Tabb tills du hör "Lägg till-knapp" och trycker på Ctrl + Alt + blanksteg. Fokus flyttas till meddelanderutan.

Utforska meddelandeinnehåll

Du kan använda skärmläsaren för att öppna länkar i meddelanden eller för att öppna eller spara en bifogad fil.

Öppna en bifogad fil

 1. När du läser meddelanden i en konversation meddelar skärmläsaren om det aktuella meddelandet har en bifogad fil.

 2. Tryck på högerpilen tills du hör "Bifogad fil" följt av filnamnet.

 3. Tryck på högerpilen tills du hör: "Fler alternativ för bifogade filer." Tryck på Retur för att öppna menyn.

 4. Använd höger och vänster piltangent för att välja ett av följande alternativ och tryck på Retur för att välja det.

  • Öppna i skrivbordsprogrammet:Öppnar den bifogade filen i det relaterade programmet, till exempel PowerPoint, så att du kan läsa eller redigera den.

  • Laddaned: Sparar filen på datorn eller på en nätverksenhet så att du till exempel kan gå tillbaka till den senare eller bifoga den i ett e-postmeddelande. Filen sparas på din standardplats för nedladdningar, vanligtvis mappen Hämtade filer.

Lägga till en bifogad fil

 1. Tryck på Kommando+O i skrivrutan. Väljaren för bifogade filer öppnas.

 2. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hittar molnplatsen där du vill lägga till en fil och tryck sedan på Retur för att välja den.

 3. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att förflytta dig i listan med mappar eller filer.

 4. Tryck på Retur när du hittar den fil du vill bifoga. Du hör: "Markerat." Tryck på Tabb tills du hittar knappen Ladda upp och tryck sedan på Retur. Filen läggs till i meddelandet.

Bifoga en lokal fil

 1. Bifoga en fil från datorn i meddelandet genom att trycka på Kommando+O.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Ladda upp från datorn" och tryck sedan på Retur. Dialogrutan för att välja en fil öppnas.

 3. Navigera mellan huvuddelarna i dialogrutan med Tabb-tangenten och förflytta dig inom dem med hjälp av piltangenterna.

 4. När du har flyttat fokus till den fil du vill använda trycker du på Retur. Filen läggs till i meddelandet.

Lägga till en emoji

 1. Tryck på Alt+Q i redigeringsrutan.

 2. Tryck på Tabb för att gå till emojilistan. Bläddra i listan genom att trycka på vänster- eller högerpil.

 3. När du hör en emoji som du vill lägga till trycker du på Ctrl+Alt+blanksteg. Emojin läggs till i meddelandet.

Lägga till en dekal eller mem

 1. Tryck på Tabb i skrivrutan tills VoiceOver meddelar: "Bifogad fil".

 2. Tryck på högerpilen tills du kommer till knappen Dekal. Öppna menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

 3. Gå till fönstret med kategorier för dekaler och memes genom att trycka på Skift+Tabb. Bläddra i fönstret genom att trycka på höger- eller vänsterpil. Tryck på Retur för att välja en kategori.

 4. Tryck på Tabb för att gå till listan med dekaler och memes i en kategori. Bläddra sedan i listan genom att trycka på vänster- eller högerpil. Välj ett objekt genom att trycka på Ctrl+Alt+blanksteg.

 5. Om du vill kan du redigera dekal- eller memtexten. När du är klar trycker du på Tabb tills du kommer till knappen Klar. Du väljer genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg.

  Dekalen eller memen läggs till i meddelandet i redigeringsrutan.

Fäst eller ta bort en chatt

Du kan fästa en chatt för att behålla den överst i listan över dina senaste chattar i vyn Chatt.

 1. Tryck på Kommando + 2 för att gå till chattvyn.

 2. Tryck på Kommando + F6 tills du hör "Senaste" och tryck på Retur.

 3. Tryck på Tabb en gång för att gå till listan över de senaste chattarna och tryck sedan på Ctrl + Alt + Skift + nedpilen för att öppna listan.

 4. Tryck på ned- eller uppilen för att gå till chatten som du vill fästa eller ta bort.

 5. Tryck på Blanksteg. Menyn Fler alternativ öppnas.

 6. Om chatten för närvarande inte är fäst hör du: "Fäst." Tryck på Retur för att fästa. Om chatten är fäst hör du: "Ta bort". Tryck på Retur för att ta bort.

Öppna en chatt i ett nytt fönster

Du kan öppna en privat chatt eller gruppchatt i ett separat fönster. På så sätt kan du göra något annat Microsoft Teams huvudfönstret och snabbt växla till chatten när du vill.

 1. Tryck på Kommando + 2 för att gå till chattvyn.

 2. Tryck på Kommando + F6 tills du hör "Senaste" och tryck på Retur.

 3. Tryck på Tabb en gång för att gå till listan över de senaste chattarna och tryck sedan på Ctrl + Alt + Skift + nedpilen för att öppna listan.

 4. Tryck på ned- eller uppilen för att gå till den chatt som du vill öppna.

 5. Tryck på uppåt- och nedåtpilarna tills du hittar den chatt som du vill öppna.

 6. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg. Du hör: "Öppna chatt i ett fönster". Tryck på Retur för att öppna chatten i ett nytt fönster och flytta fokus till skrivrutan för meddelanden.

Tips: Du kan också öppna en chatt i chattfönstret. Tryck på Skift+Tabb i meddelanderutan tills du hör "Öppna chatt i nytt fönster, knapp" och tryck sedan på Retur för att öppna chatten i ett nytt fönster och flytta fokus till meddelanderutan.

Meddela när en kontakt är tillgänglig

 1. Tryck på Kommando + 2 för att gå till chattvyn.

 2. Tryck på Skift+Tabb tills du hör: "Chatt, popup-knapp".

 3. Tryck på Retur för att öppna menyn, tryck på nedåtpilen tills du hör "Kontakter" och tryck på Retur.

 4. Tryck på Tabb tills du hör: "Favoriter".

 5. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg. Du hör: "Öppna chatt i ett fönster". Tryck på nedpilen tills du hör "Meddela när det är tillgängligt" och tryck sedan på Retur.

  Obs!: Om du inte vill ta emot aviseringarna väljer du Inaktivera meddelanden på menyn Fler alternativ.

Stänga av eller slå på ljudet för en chatt

Du kan stänga av ljudet på en chatt om du inte vill ta emot några aviseringar. Om du vill börja ta emot meddelanden igen slå du på ljudet.

 1. Tryck på Kommando + 2 för att gå till chattvyn.

 2. Tryck på Kommando + F6 tills du hör "Senaste" och tryck på Retur.

 3. Tryck på Tabb en gång för att gå till listan över de senaste chattarna och tryck sedan på Ctrl + Alt + Skift + nedpilen för att öppna listan.

 4. Tryck på ned- eller uppilen för att gå till den chatt som du vill slå på eller stänga av ljudet.

 5. Tryck på Blanksteg. Menyn Fler alternativ öppnas.

 6. Om du vill stänga av ljudet på en chatt trycker du på nedåtpilen tills du hör "Stäng av ljud" och trycker sedan på Retur. Om du vill slå på en tidigare avstängd chatt trycker du på nedåtpilen tills du hör "Slå på ljud" och trycker sedan på Retur.

Filtrera dina chattar

Du kan filtrera meddelandena i vyn Chatt i Microsoft Teams efter namnet på en person eller ett nyckelord för att bara visa gruppchattar, möten eller privata chattar där ordet förekommer. Du kan också filtrera listan så att endast olästa chattar, möten eller avstängda chattar visas.

 1. I chattvyn trycker du på Kommando+Skift+F. Du hör: "Filtrera efter nyckelord".

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill filtrera chattar efter nyckelord skriver du in nyckelordet.

  • Om du bara vill visa olästa chattar, möten eller avstängda chattar trycker du på Tabb tills du hör "Fler alternativ". Tryck på Retur för att öppna den nedrullningta menyn, tryck på nedpilen tills du hör det alternativ du vill ha och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb tills du hör den filtrerade listan med chattar.

Inaktivera förhandsgranskningar av meddelanden

För att ge dig ännu mer sekretess kan du nu inaktivera förhandsgranskningar av meddelanden i skrivbordsmeddelanden förMicrosoft Teams. Förhandsgranskning av meddelanden är aktiverat som standard.

 1. Tryck på Kommando + E för att flytta fokus till sökrutan och tryck sedan på Tabb-tangenten. Du hör: "Profil, appinställningar med mera". Tryck på Retur.

 2. Tryck på nedpilen tills du hör "Inställningar" och tryck på Retur. Dialogrutan Inställningar öppnas.

 3. Tryck på nedpil tills du hör "Aviseringar, flik" och tryck på Retur.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Meddelandeformat" och tryck sedan på Tabb en gång för att flytta fokus till växlingsknappen Visa förhandsgranskning av meddelande. Tryck på blanksteg för att stänga av växlingsknappen. Du hör: "Avmarkerad, kryssruta".

 5. Stäng dialogrutan Inställningar genom att trycka på Skift+Tabb tills du hör "Knappen Stäng inställningar" och tryck på Retur.

Markera chattar som brådskande

Särskilt viktiga privata chattmeddelanden kan markeras som brådskande. Brådskande meddelanden skickar en avisering till mottagaren varannan minut under en period på tjugo minuter.

 1. Tryck på Tabb i meddelanderutan för att flytta fokus till åtgärdsmenyn. Tryck på högerpilen tills du hittar knappen Ange leveransalternativ och tryck på Retur.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Markera som brådskande" och tryck på Retur för att markera meddelandet som brådskande.

Se även

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att kontrollera den senaste aktiviteten i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd Microsoft Teams för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att chatta med dina kontakter. Du hör direkt en avisering när någon skickar ett meddelande till dig.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

I det här avsnittet

Starta en gruppchatt

 1. I den kanal där du vill skriva ditt meddelande placerar du fingret på skärmen på fliken Inlägg, drar det längst ned på skärmen tills du hör "Knappen Nytt inlägg" och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Skriv meddelandet med hjälp av skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör: ”Q”.

 3. När du har skrivit klart skickar du meddelandet genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör "Skicka, knapp" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

  Tips: Du kan även skicka ett meddelande med en bild som har sparats på telefonen. När du skriver ditt meddelande skickar du ett foto genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör "Bild" och dubbeltrycka på skärmen. Svep åt höger tills du hör "Foto bibliotek" och dubbel tryck på skärmen. Välj sedan en bild från ditt fotobibliotek.

Starta en privat chatt

 1. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Fliken Chatt" och dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Markerad, fliken Chatt”. Listpanelen visar dina senaste konversationer, om du har några.

 2. Placera ett finger på skärmen, dra det till det övre högra hörnet tills du hör "Knappen Ny chatt" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Ange ett namn, e-post, grupp eller tagg." Fönstret Ny chatt öppnas och fokus är på fältet Till.

 3. Om du vill söka efter en kontakt sveper du åt höger tills du hör det första tecknet på skärmens tangentbord.

 4. För att ange sökorden sveper du ett finger över tangentbordet tills du hör det tecken du vill ha och dubbeltrycker sedan på skärmen. Tecknet läggs även till i Till-fältet.

 5. Sökresultaten visas medan du skriver. Gå till resultatet genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör ett kontaktnamn. Dubbeltryck på skärmen för att välja en kontakt.

 6. Svep åt höger tills du hör "Skriv ett nytt meddelande" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Textfält, redigerar, insättningspunkt i början”.

 7. Skriv ditt meddelande med hjälp av skärmens tangentbord enligt anvisningarna ovan.

 8. Du skickar meddelandet genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Knappen Skicka” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "Meddelandet har skickats."

  När personen svarar på ditt meddelande tillkännager VoiceOver att det finns ett nytt eller ett oläst meddelande.

Markera chattar som brådskande

Särskilt viktiga privata chattmeddelanden kan markeras som brådskande. Brådskande meddelanden skickar en avisering till mottagaren varannan minut under en period på tjugo minuter.

 1. När du skriver ett nytt chattmeddelande sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Välj bland fler alternativ" och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Du hör: "Knappen Prioritet". Dubbelklicka på skärmen för att välja.

 3. Svep åt höger tills du hör "Brådskande, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Meddelandet markeras som brådskande. Du kan fortsätta skriva meddelandet med skärmtangentbordet eller svepa åt höger tills du kommer till knappen Skicka och sedan dubbeltrycka på skärmen för att skicka meddelandet.

Se även

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd Microsoft Teams för Android med Talkback, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att chatta med dina kontakter. Du hör direkt en avisering när någon skickar ett meddelande till dig.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

I det här avsnittet

Starta en gruppchatt

 1. I den kanal där du vill skriva ditt meddelande sveper du åt höger tills du hör: ”Knappen Skriv ett nytt meddelande”. Dubbeltryck på skärmen.

 2. Skriv meddelandet med skärmtangentbordet. Gå till tangentbordet genom att placera ett finger på skärmen och dra runt det tills du hör ett tangentbordselement.

 3. När du har skrivit klart skickar du meddelandet genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Knappen Skicka meddelande” och dubbeltrycker på skärmen.

  Tips: I ditt meddelande kan du även skicka en emoji, en gif eller en bild som har sparats på telefonen. Medan du skriver ditt meddelande sveper du åt höger eller vänster tills du hör önskat alternativ. Sedan dubbeltrycker du på skärmen för att välja alternativet.

Starta en privat chatt

 1. Svep åt höger tills du hör ”Fliken Chatt” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör det första objektet i listan med de senaste konversationerna som visas i listpanelen.

 2. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Ny chatt” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Redigeringsruta, Till, Sök efter kontakter här”. Skärmens tangentbordet visas på den nedre halvan av skärmen.

 3. Om du vill ange sökorden sveper du ett finger över skärmens nedre halva tills du hör det tecken du vill använda, lyfter fingret och dubbeltrycker sedan på skärmen. Tecknet läggs även till i Till-fältet.

 4. Sökresultaten visas och läses upp medan du skriver. Fokus flyttas till det första sökresultatet. Om du vill bläddra i listan sveper du åt vänster eller höger tills du hör kontaktens namn. Dubbeltryck på skärmen för att välja kontakten.

 5. Svep åt höger tills du hör ”Skriv ett meddelande här, redigeringsruta” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Skriv ditt meddelande med hjälp av skärmens tangentbord enligt anvisningarna ovan.

 7. Du skickar meddelandet genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Knappen Skicka meddelande” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Meddelandet har skickats”.

 8. När personen svarar på ditt meddelande hör du: ”Meddelandet har mottagits, visar objekt <number of the current item and its position in the list of items>”.

Utforska meddelandeinnehåll

Du kan använda skärmläsaren för att öppna eller spara en bifogad fil.

 1. När du läser meddelanden i en konversation meddelar skärmläsaren om det aktuella meddelandet har en bifogad fil. Du hör "Arkiv" följt av filnamnet.

 2. Svep åt höger tills du hör: "Filalternativ, knapp". Öppna menyn genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Svep åt höger eller vänster för att välja något av följande alternativ och dubbeltryck på skärmen för att välja det.

  • Öppna i app:Öppnar den bifogade filen i den relaterade appen, till exempel PowerPoint, så att du kan läsa eller redigera den.

  • Laddaned: Sparar filen på telefonen så att du till exempel kan gå tillbaka till den senare eller bifoga den i ett e-postmeddelande. Filen sparas på din standardplats för nedladdning.

Markera chattar som brådskande

Särskilt viktiga privata chattmeddelanden kan markeras som brådskande. Brådskande meddelanden skickar en avisering till mottagaren varannan minut under en period på tjugo minuter.

 1. När du skriver ett nytt chattmeddelande sveper du åt höger tills du hör "Välj bland fler alternativ" och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Prioritet" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Meddelande markerat som brådskande" och dubbeltryck på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd Microsoft Teams på Internet med tangentbordet och en skärmläsare för att chatta med dina kontakter. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du hör direkt en avisering när någon skickar ett meddelande till dig.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Starta en gruppchatt

 1. Tryck på Ctrl + Skift + 2 för att öppna chattvyn. I listfönstret visas nu eventuella favoriter, Senaste kontakter och Föreslagna kontakter.

 2. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör "Knappen Ny chatt" och tryck på Retur. Sök efter minst två kontakter som du vill chatta med och lägg till kontakterna. Tryck på Tabb tills du hör: "Skriv ett nytt meddelande."

 3. Skriv ditt meddelande. Du kan också lägga till bifogade filer eller till och med emojier, dekaler och mem för att ge meddelandet något extra. Mer information finns i Lägga till en bifogad fil, Lägga till en emojioch Lägga till en dekal eller mem.

 4. Skicka ett meddelande genom att trycka på Retur.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. Tryck på F tills du hör: "Knappen Ny konversation" och tryck på Retur. Fokus flyttas till meddelanderutan.

 2. Skriv ditt meddelande. Du kan också lägga till bifogade filer eller till och med emojier, dekaler och mem för att ge meddelandet något extra. Mer information finns i Lägga till en bifogad fil, Lägga till en emojioch Lägga till en dekal eller mem.

 3. Skicka ett meddelande genom att trycka på Retur.

Starta en privat chatt

 1. Tryck på Ctrl + Skift + 2 för att öppna chattvyn.

 2. Med JAWS trycker du på Ctrl+F6 tills du hör: "Chattlista". Med NVDA hör du: "Chatt".

 3. Tryck på upp- eller nedpil tills du hör namnet på den kontakt du vill chatta med, följt av deras tillgänglighetsinformation.

  Tips: Om kontakten du letar efter inte finns med i listanFavoriter,Senaste eller Föreslagna trycker du på Ctrl+E för att hitta dem med hjälp av sökfältet. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams.

 4. Tryck på Retur, skriv meddelandet och tryck på Retur igen. Meddelandet skickas.

 5. När personen svarar på ditt meddelande hör du "Meddelande från", följt av personens namn och texten i meddelandet.

  Obs!: Om du får ett meddelande från någon annan än personen du chattar med för närvarande, eller om du får ett meddelande när du är i en annan vy, hör du avsändarens namn, följt av texten i meddelandet.

Chattmeddelandena visas i innehållsfönstret. Bläddra bland meddelandena genom att trycka på Tabb eller Skift + Tabb tills du hittar det senaste meddelandet. Använd sedan upp- och nedpilarna.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. Tryck på Ctrl + Skift + 2 för att öppna chattvyn.

 2. Med JAWS trycker du på Ctrl+F6 tills du hör: "Chattlista". Med NVDA hör du: "Chatt".

 3. Tryck på upp- eller nedpil tills du hör namnet på den kontakt du vill chatta med, följt av deras tillgänglighetsinformation.

  Tips: Om kontakten du letar efter inte finns med i listanFavoriter,Senaste eller Föreslagna trycker du på Ctrl+E för att hitta dem med hjälp av sökfältet. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams.

 4. Tryck på Retur, skriv meddelandet och tryck på Retur igen. Meddelandet skickas.

 5. När personen svarar på ditt meddelande hör du "Meddelande från", följt av personens namn och texten i meddelandet.

  Obs!: Om du får ett meddelande från någon annan än personen du chattar med för närvarande, eller om du får ett meddelande när du är i en annan vy, hör du avsändarens namn, följt av texten i meddelandet.

Chattmeddelandena visas i innehållsfönstret. Bläddra bland meddelandena genom att trycka på H eller Skift + H för att flytta mellan de olika rubrikerna i listan. Rubriknivåerna är:

 • Rubrik 2: Rubrik för huvudinnehållsområdet

 • Rubrik 3: Datumavgränsare i konversationen.

 • Rubrik 4: Enskilda meddelanden under ett datum.

 • Rubrik 5: Svarar på meddelanden.

Utforska meddelandeinnehåll

Du kan använda skärmläsaren för att öppna länkar i meddelanden eller för att öppna eller spara en bifogad fil.

Öppna en bifogad fil

 1. När du läser meddelanden i en konversation meddelar skärmläsaren om det aktuella meddelandet har en bifogad fil.

 2. Tryck på Retur för att öppna snabbmenyn och tryck sedan på Tabb tills du hör "Bifogad fil" följt av filnamnet.

 3. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Fler alternativ för bifogade filer." Öppna menyn genom att trycka på Retur.

 4. Använd upp- och nedpilarna för att välja något av följande alternativ och tryck på Retur för att välja det.

  • Öppna i skrivbordsprogrammet:Öppnar den bifogade filen i det relaterade programmet, till exempel PowerPoint, så att du kan läsa eller redigera den.

  • Laddaned: Sparar filen på datorn eller på en nätverksenhet så att du till exempel kan gå tillbaka till den senare eller bifoga den i ett e-postmeddelande. Filen sparas på din standardplats för nedladdningar, vanligtvis mappen Hämtade filer.

Lägga till en bifogad fil

 1. Tryck på Ctrl+Skift+O i meddelanderutan. Du hör: "OneDrive."

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hittar den plats där du vill lägga till en fil och tryck sedan på blanksteg.

  Du kan lägga till filer från ett moln eller lokalt från datorn.

 3. Så här lägger du till filer från ett moln:

  1. I dialogrutan Dokument trycker du på uppåt- eller nedåtpilen för att förflytta dig i listan med mappar eller filer och trycker på Retur för att öppna en mapp.

  2. Tryck på Tabb tills du hör den fil du vill bifoga och tryck på Retur. Tryck på Tabb tills du hittar knappen Dela och tryck på Retur. Filen bifogas i meddelandet.

  Så här lägger du till lokala filer:

  1. I dialogrutan Öppna i Windows trycker du på Tabb för att navigera i huvudområdena i dialogrutan och använder piltangenterna för att flytta i ett huvudområde. Tryck på Retur för att öppna en mapp.

  2. Tryck på Tabb tills du hittar rätt fil och tryck på Alt + O. Filen bifogas i meddelandet.

Lägga till en emoji

 1. Tryck på Tabb en gång i meddelanderutan. Tryck på högerpilen tills du kommer till Emoji-knappen och tryck sedan på Retur. Emojilistan öppnas.

 2. Tryck på Tabb för att gå till emojilistan. Bläddra i listan genom att trycka på vänster- eller högerpil.

 3. När du hör en emoji som du vill lägga till trycker du på Retur. Emojin läggs till i meddelandet.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. Tryck på Tabb en gång i meddelanderutan. Tryck på B tills du kommer till Emoji-knappen och tryck på Retur. Emojilistan öppnas.

 2. Tryck på Tabb för att gå till emojilistan. Bläddra i listan genom att trycka på vänster- eller högerpil.

 3. När du hör en emoji som du vill lägga till trycker du på Retur. Emojin läggs till i meddelandet.

Lägga till en dekal eller mem

 1. Tryck på Tabb en gång i meddelanderutan. Tryck på högerpilen tills du kommer till knappen Dekal och tryck sedan på Retur. Emojilistan öppnas.

 2. Gå till fönstret med kategorier för dekaler och memes genom att trycka på Skift+Tabb. Bläddra i fönstret genom att trycka på upp- eller nedpil. Välj en mapp genom att trycka på Retur. Fokus flyttas till listan med dekaler och memes i kategorin.

 3. Bläddra i listan genom att trycka på vänster- eller högerpil. Välj genom att trycka på Blanksteg.

 4. Om det finns ett textfält kan du redigera dekal- eller memtexten. När du är klar trycker du på Tabb tills du kommer till knappen Klar och trycker sedan på blanksteg.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. Tryck på Tabb en gång i meddelanderutan. Tryck på B tills du kommer till knappen Dekal och tryck sedan på Retur. Emojilistan öppnas.

 2. Gå till fönstret med kategorier för dekaler och memes genom att trycka på Skift+Tabb. Bläddra i fönstret genom att trycka på upp- eller nedpil. Välj en mapp genom att trycka på Retur. Fokus flyttas till listan med dekaler och memes i kategorin.

 3. Bläddra i listan genom att trycka på vänster- eller högerpil. Välj genom att trycka på Blanksteg.

 4. Om det finns ett textfält kan du redigera dekal- eller memtexten. När du är klar trycker du på B tills du kommer till knappen Klar och trycker sedan på blanksteg.

Fäst eller ta bort en chatt

Du kan fästa en chatt så att den visas överst på fliken Senaste.

 1. På fliken Senaste trycker du på uppåt- och nedåtpilarna för att gå till chatten som du vill fästa eller ta bort.

 2. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg.

 3. Om chatten för närvarande inte är fäst hör du: "Fäst." Tryck på Retur för att fästa chatten. Om chatten är fäst hör du: "Ta bort". Tryck på Retur för att ta bort chatten.

Meddela när en kontakt är tillgänglig

 1. Tryck på Ctrl + Skift + 2 för att gå till chattvyn.

 2. Med JAWS trycker du på Ctrl+F6 tills du hör: "Chattlista". Med NVDA hör du: "Chatt".

 3. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör: "Chatt, knapp".

 4. Tryck på Retur för att öppna menyn, tryck på nedåtpilen tills du hör "Kontakter" och tryck sedan på Retur.

 5. Tryck på Tabb tills du hör "Kontaktlisteträd" och tryck sedan på uppåt- och nedåtpilarna tills du hittar kontakten du vill bli meddelad om.

 6. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg. Du hör: "Ta bort från den här gruppen." Tryck på nedpilen tills du hör "Meddela när det är tillgängligt" och tryck sedan på Retur.

  Skärmläsaren meddelar nu när den markerade kontakten blir tillgänglig i Microsoft Teams på Internet.

  Obs!: Om du inte vill ta emot aviseringarna väljer du Inaktivera meddelanden på menyn Fler alternativ.

Stänga av eller slå på ljudet för en chatt

Du kan stänga av ljudet på en chatt om du inte vill ta emot några aviseringar. Om du vill börja ta emot meddelanden igen slå du på ljudet.

 1. Tryck på Ctrl + Skift + 2 för att gå till chattvyn.

 2. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör: "Chattlista, trädvy, senaste chattar".

 3. I chattlistan använder du upp- och nedpilarna för att gå till den chatt som du vill slå på eller stänga av ljudet på.

 4. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg.

 5. Om du vill stänga av ljudet på en chatt trycker du på nedåtpilen tills du hör "Stäng av ljud" och trycker sedan på Retur. Om du vill slå på ljudet på en tidigare avstängd chatt trycker du på nedåtpilen tills du hör "Slå på ljud" och trycker sedan på Retur.

Filtrera dina chattar

Du kan filtrera meddelandena i vyn Chatt i Microsoft Teams efter namn på en person för att bara visa gruppchattar, möten eller privata chattar där namnet förekommer. Du kan också filtrera listan så att endast olästa chattar, möten eller avstängda chattar visas.

 1. I chattvyn trycker du på Ctrl+Skift+F. Du hör: "Filter".

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill filtrera chattar efter namn skriver du namnet.

  • Om du bara vill visa olästa chattar, möten eller avstängda chattar trycker du på Tabb tills du hör "Fler alternativ". Tryck på Retur för att öppna den nedrullningade menyn, tryck på nedpilen tills du hör det alternativ du vill ha och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb tills du kommer till den filtrerade listan med chattar.

Inaktivera förhandsgranskningar av meddelanden

För att ge dig ännu mer sekretess kan du nu inaktivera förhandsgranskningar av meddelanden i skrivbordsmeddelanden förMicrosoft Teams. Förhandsgranskning av meddelanden är aktiverat som standard.

 1. Flytta fokus Microsoft Teams på Internet sökrutan genom att trycka på Ctrl+E i dialogrutan Sök och tryck sedan på Tabb. Du hör: "Profil." Tryck på Retur.

 2. I Skärmläsaren trycker du på nedpilen tills du hör "Inställningar, knapp" och trycker sedan på Retur. Dialogrutan Inställningar öppnas.

  Med JAWS trycker du på SR-tangenten + nedåtpilen tills du hör "Inställningar, knapp" och trycker sedan på Retur. Dialogrutan Inställningar öppnas.

 3. Tryck på nedpil tills du hör "Aviseringar, flik" och tryck på Retur.

 4. I Skärmläsaren trycker du på Tabb en gång, trycker på SR-tangenten + Högerpil tills du hör "Visa förhandsgranskning av meddelande" och trycker sedan på blanksteg för att stänga av växlingsknappen.

  Med JAWS trycker du på Tabb tills du hör "Visa förhandsgranskning av meddelande" och trycker sedan på blanksteg för att stänga av växlingsknappen.

 5. Stäng dialogrutan Inställningar genom att trycka på Skift+Tabb tills du hör "Knappen Stäng inställningar" och tryck på Retur.

Markera chattar som brådskande

Särskilt viktiga privata chattmeddelanden kan markeras som brådskande. Brådskande meddelanden skickar en avisering till mottagaren varannan minut under en period på tjugo minuter.

 1. Tryck på Tabb en gång i meddelanderutan. Tryck på högerpilen tills du kommer till knappen Ange leveransalternativ och tryck sedan på Retur.

 2. Tryck på nedpil tills du hör "Markera meddelande som brådskande" och tryck på Retur för att markera meddelandet som brådskande.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. Tryck på Tabb en gång i meddelanderutan. Tryck på B tills du kommer till knappen Ange leveransalternativ och tryck på Retur.

 2. Tryck på nedpil tills du hör "Markera meddelande som brådskande" och tryck på Retur för att markera meddelandet som brådskande.

Se även

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att kontrollera den senaste aktiviteten i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Video: Starta chattar och ringa samtal

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×