Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams

Den här artikeln är avsedd för personer som använder ett skärmläsarprogram som Windows Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd Microsoft Teams med tangentbordet och en skärmläsare för att chatta med dina kontakter. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får också lära dig layouten för en chatt, hur du lägger till emojier eller memes i ett meddelande, filtrerar dina chattar, skickar filer till dig själv och mycket mer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lär dig layouten för en chatt 

Privata chattar på fliken Chatt

När du väljer en chatt i chattvyn visas chatttråden i huvudinnehållsfönstret till höger om listan med chattar. Huvudinnehållsfönstret består av ett verktygsfält högst upp på skärmen som visar följande objekt: 

 • I verktygsfältets övre vänstra hörn visas namnet på den person du chattar med.

 • Till höger om namnet, följande objekt:

  • På fliken Chatt visas de chattmeddelanden som du har utväxlat med kontakten. Under meddelandelistan hittar du meddelanderutan där du skriver meddelandet. Under redigeringsrutan finns en menyrad med alternativ för att formatera texten, lägga till bifogade filer eller emojier, markera meddelandet som viktigt och mycket mer. Till höger om formateringsalternativen hittar du knappen Spela in ett videoklipp och knappen Skicka.

  • Fliken Filer som innehåller de filer som du och kontakten du chattar med har delat i chatten.

  • Fliken Organisation som visar den aktuella kontaktens organisationsträd.

  • Fliken Aktivitet som visar den senaste aktiviteten för den aktuella kontakten.

  • Fliken LinkedIn som visar kontaktens LinkedIn-profil om den är tillgänglig och aktiverad.

  • Knappen Lägg till en flik för att lägga till nya flikar i chatten.

 • I det övre högra hörnet i verktygsfältet knapparna Videosamtal, Ljudsamtal, Skärmdelning, Ta fram chatt (inte tillgängligt när fliken Filer är markerad) lägger du till personer (inte tillgängligt när fliken Filer är markerad).

Gruppera chattar i en kanal

När du väljer en kanal i Teams-vyn öppnas huvudinnehållsfönstret till höger om team- och kanallistan. Där visas de meddelanden som publicerats i den valda kanalen. Det består av ett verktygsfält högst upp på skärmen som visar följande objekt:

 • I det övre vänstra hörnet i verktygsfältet, namnet på kanalen.

 • Till höger om kanalnamnet följer du följande flikar:

  • Fliken Inlägg som visar alla meddelanden som skickas till kanalen. Längst ned på skärmen under meddelandelistan hittar du knappen Ny konversation för att skapa ett nytt meddelande. Med det här alternativet öppnas meddelanderutan där du skriver meddelandet. Under redigeringsrutan finns en menyrad med alternativ för att formatera texten, lägga till bifogade filer eller emojier med mera. Till höger om formateringsalternativen hittar du knappen Skicka.

  • Fliken Filer som innehåller de filer som har delats i kanalen.

  • Knappen Lägg till en flik för att lägga till nya flikar i kanalen.

 • Till höger om flikarna går du till Möte-menyn för att starta ett snabbmöte eller schemalägga ett möte, knappen Visa kanalinformation och knappen Fler alternativ för att komma åt ytterligare kanalalternativ, till exempel att fästa en kanal eller kanalaviseringar.

Läsa chattmeddelanden

 1. Tryck på Ctrl+2 för att öppna chattvyn . I listfönstret visas nu dina fästa och senaste chattar.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hittar den chatt du vill läsa och tryck sedan på Retur. Chatten öppnas i huvudinnehållsfönstret och fokus flyttas till meddelanderutan.

  Tips: Om chatten du söker inte finns i listorna Fästa eller Senaste trycker du på Ctrl+E för att hitta det med hjälp av sökfältet. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams.

 3. Bläddra bland chattmeddelandena genom att trycka på Skift+Tabb en gång. Fokus flyttas till det senaste meddelandet. Du hör "Chattinnehåll", följt av meddelandets innehåll. Använd sedan upp- och nedpilarna för att flytta mellan meddelanden.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. Tryck på Ctrl+2 för att öppna chattvyn . I listfönstret visas nu dina fästa och senaste chattar.

 2. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen eller I eller Skift+I tills du hittar chatten du vill läsa och tryck sedan på Alt+Retur. Chatten öppnas i innehållsfönstret och fokus flyttas till meddelanderutan.

  Tips: Om chatten du söker inte finns i listorna Fästa eller Senaste trycker du på Ctrl+E för att hitta det med hjälp av sökfältet. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams.

 3. Bläddra bland meddelandena genom att trycka på Skift+Tabb en gång. Fokus flyttas till det senaste meddelandet. Du hör: "Chattinnehåll", följt av meddelandets innehåll. Tryck sedan på H eller Skift+H för att flytta mellan de olika rubrikerna i listan. Rubriknivåerna är:

  • Rubrik 2: Huvudinnehållsområdets rubrik

  • Rubrik 3: Datumavgränsare i konversationen.

  • Rubrik 4: Enskilda meddelanden under ett datum.

  • Rubrik 5: Svar på meddelanden.

Starta en privat chatt

Du kan chatta privat med de kontakter du väljer. Om du vill nå alla team- eller kanalmedlemmar går du till Starta en gruppchatt i en kanal för anvisningar.

 1. Tryck på Ctrl+2 för att öppna chattvyn .

 2. Starta en ny chatt genom att trycka på Alt+N. Ett nytt chattfönster öppnas i huvudinnehållsfönstret och fokus flyttas till textfältet Till:

 3. Börja skriva namnet på den kontakt du vill chatta med. Sökresultaten uppdateras medan du skriver. Tryck på nedåtpilen eller I för att bläddra bland sökresultaten. Tryck på Retur när du hör namnet på rätt kontakt. Kontakten läggs till som mottagare av meddelandet. Upprepa det här steget för varje kontakt som du vill lägga till i chatten.

 4. Tryck på Tabb tills du hör: "Skriv, skriv ett nytt meddelande.". Skriv ditt meddelande.

 5. Skicka meddelandet genom att trycka på Tabb tills du hör "Skicka, knapp" och sedan trycka på Retur.

Starta en gruppchatt i kanalen

När du publicerar ett chattmeddelande på en kanal får alla teammedlemmar som har behörighet att granska kanalinnehållet även ta emot och svara på chattmeddelandena. Om du bara vill skicka ett 1:1-meddelande eller en chatt till några få deltagare går du till Starta en privat chatt för anvisningar.

 1. Tryck på Ctrl+3 för att öppna Teams-vyn . I listfönstret visas dina team och kanaler i teamen.

 2. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen eller I eller Skift+I tills du hör namnet på den kanal där du vill starta en ny chatt och tryck sedan på Retur. Meddelanden som publiceras på kanalen visas i huvudinnehållsfönstret. Fokus flyttas till knappen Ny konversation .

 3. Tryck på Retur. Fokus flyttas till meddelanderutan.

 4. Skriv ditt meddelande. Du kan också lägga till bifogade filer eller till och med emojier, dekaler och mem för att ge meddelandet något extra. Mer information finns i Lägga till en bifogad fil, Lägg till en emoji och Lägga till en dekal eller meme.

 5. Skicka meddelandet genom att trycka på Tabb tills du hör "Skicka, knapp" och sedan trycka på Retur.

Starta en ny chatt i ett nytt fönster 

Du kan välja att starta en ny chatt i huvudfönstret i Microsoft Teams eller i ett nytt separat fönster. Som standard startar du en chatt i huvudfönstret, men du kan ändra dina inställningar i appinställningarna. Nästa gång du startar en ny chatt öppnas den automatiskt i ett nytt fönster.

 1. Öppna appinställningarna genom att trycka på Ctrl+komma (,). Du hör: "Allmänt, markerad flik." Fokus är på fliken Allmänt i fönstret Inställningar.

 2. Tryck på Tabb tills du hör: "Öppna ny chatt i huvudfönstret."

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill öppna dina nya chattmeddelanden i Microsoft Teams huvudfönster trycker du på blanksteg.

  • Om du vill öppna dina nya chattmeddelanden i ett nytt separat fönster trycker du på högerpilen tills du hör "Öppna ny chatt i nytt fönster" och trycker sedan på blanksteg.

 4. Stäng fönstret Inställningar genom att trycka på Esc.

Lägga till en bifogad fil

Du kan lägga till filer från ett moln eller från datorn.

 1. När fokus är i meddelanderutan trycker du på Tabb en gång. Du hör: "Åtgärder för ett nytt meddelandeverktygsfält".

 2. Tryck på höger- eller vänsterpilen tills du hör "Bifoga filer, menyknapp" och tryck sedan på Retur.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till filer från en molnplats trycker du på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på platsen eller tjänsten du vill använda, till exempel "OneDrive " och trycker sedan på Retur. Använd Tabb och piltangenterna för att bläddra i listan med mappar och filer. Tryck på Retur för att öppna en mapp. När fokus är på filen som du vill bifoga trycker du på Tabb tills du hör "Välj, knapp" och trycker sedan på Retur. Filen bifogas i meddelandet.

  • Om du vill lägga till en fil från datorn trycker du på nedåtpilen tills du hör "Ladda upp från datorn" och trycker sedan på Retur. Dialogrutan Windows Öppna öppnas. Tryck på Tabb för att flytta fokus mellan huvudområdena i dialogrutan och använd sedan piltangenterna för att flytta i ett område. Tryck på Retur för att öppna en mapp. När fokus är på filen du vill bifoga trycker du på Retur eller Alt+O. Filen bifogas i meddelandet.

Lägga till en emoji

 1. När fokus är i meddelanderutan trycker du på Tabb en gång. Du hör: "Åtgärder för ett nytt meddelandeverktygsfält".

 2. Tryck på höger eller vänster piltangent tills du hör "Emoji-knapp" och tryck sedan på Retur. Emojimenyn öppnas och fokus är i textrutan Sök .

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill söka efter en emoji skriver du sökorden. Tryck på Tabb en gång och använd sedan piltangenterna för att bläddra i listan med emojier.

  • Om du vill välja en emoji i den valda emojikategorin trycker du på Tabb en gång och använder sedan piltangenterna för att bläddra bland den tillgängliga emojin.

  • Om du vill växla till en annan emojikategori trycker du på Tabb tills du hör den valda kategorin, till exempel "Smilies menyobjekt". Tryck på höger- eller vänsterpilen tills du hör namnet på kategorin du vill använda, till exempel "Menyalternativet Aktiviteter", och tryck sedan på Retur. Kategorin ändras och du kan nu bläddra eller söka efter en emoji.

 4. Tryck på Retur när du hör en emoji som du vill infoga. Emojin läggs till i meddelandet.

Lägga till en dekal eller mem

 1. När fokus är i meddelanderutan trycker du på Tabb en gång. Du hör: "Åtgärder för ett nytt meddelandeverktygsfält".

 2. Tryck på höger- eller vänsterpilen tills du hör "Dekal, knapp" och tryck sedan på Retur. Dekalmenyn öppnas och fokus är i textrutan Sök .

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill söka efter en dekal skriver du sökorden. Tryck på Tabb en gång och använd sedan piltangenterna för att bläddra i listan med dekaler.

  • Om du vill välja en dekal från den valda dekalkategorin trycker du på Tabb en gång och använder sedan piltangenterna för att bläddra bland tillgängliga dekaler.

  • Om du vill växla till en annan dekalkategori trycker du på Tabb tills du hör "Dekalkategorier", följt av den valda kategorin. Tryck på höger- eller vänsterpilen tills du hör namnet på kategorin du vill använda, till exempel "Meme-flikobjekt", och tryck sedan på Retur. Kategorin ändras och du kan nu bläddra eller söka efter en dekal.

 4. Tryck på Retur om du vill infoga dekalen i meddelandet.

 5. Om dekalen har ett textfält som du kan redigera hör du: "Beskrivning, redigera.". Fokus är i textfältet. Skriv den nya dekaltexten och tryck på Tabb när du är klar tills du hör "Knappen Klart" och tryck sedan på blanksteg.

Skicka filer till dig själv i en chatt 

För att hålla ordning kan du skicka meddelanden, dokument, bilder och media till dig själv i ett chattmeddelande. Du kan snabbt komma åt allt du skickar till dig själv oavsett om du använder Microsoft Teams på skrivbordet, webben eller telefonen. Du hittar chatten högst upp i de fästa chattarna i chattlistan.

 1. Tryck på Ctrl+2 för att öppna chattvyn .

 2. Tryck på uppåtpilen tills du hör ditt användarnamn följt av "Du".

 3. Tryck på Retur för att välja din personliga chatt. Fokus flyttas till meddelanderutan.

 4. Gör något eller båda av följande:

  • Om du vill skicka ett textmeddelande till dig själv behöver du bara börja skriva. När meddelandet är klart trycker du på Tabb tills du hör "Skicka, knapp" och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill skicka en fil till dig själv, till exempel ett dokument eller en mediefil, finns instruktioner i Lägga till en bifogad fil .

Fäst eller ta bort en chatt

Du kan fästa en chatt, vilket placerar den högst upp i listan med chattar där du enkelt kan komma åt den.

 1. När fokus är i listan över chattar använder du uppåt- och nedåtpilarna för att navigera till den chatt som du vill fästa eller ta bort.

 2. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg eller Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill fästa en chatt trycker du på nedåtpilen tills du hör "Fäst" och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill ta bort en chatt trycker du på nedåtpilen tills du hör "Ta bort" och trycker sedan på Retur.

Öppna en chatt i ett nytt fönster

Du kan öppna en privat chatt eller gruppchatt i ett separat fönster. På så sätt kan du göra något annat i huvudfönstret Microsoft Teams och snabbt växla till chatten när du vill.

 1. I listan över chattar använder du uppåt- och nedåtpilarna för att gå till den chatt som du vill ta fram.

 2. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg eller Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Ta fram chatt". Tryck på Retur för att öppna chatten i ett nytt fönster och flytta fokus till meddelanderutan.

Tips: Du kan också öppna en chatt från chattens huvudinnehållsfönster. Tryck på Skift + Tabb i meddelanderutan tills du hör "Ta fram chatt, knapp" och tryck sedan på Retur för att öppna chatten i ett nytt fönster och flytta fokus till skrivrutan för meddelandet.

Få en avisering när en kontakt är tillgänglig

 1. När fokus är i listan med chattar trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör: "Chatt, menyobjekt, dold".

 2. Tryck på Retur för att öppna menyn, tryck på nedåtpilen tills du hör "Kontakter" och tryck sedan på Retur. Kontaktlistan öppnas.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hittar den kontakt som du vill få ett meddelande om.

 4. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg eller Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Meddela när det är tillgängligt" och tryck sedan på Retur.

  Skärmläsaren meddelar dig när den valda kontakten blir tillgänglig i Microsoft Teams.

  Obs!: Om du vill sluta ta emot meddelanden trycker du på nedåtpilen på menyn Fler alternativ tills du hör "Stäng av meddelanden" och trycker sedan på Retur.

Inaktivera eller aktivera en chatt

Du kan stänga av ljudet för en chatt om du vill sluta ta emot meddelanden. Slå på ljudet för chatten om du vill börja ta emot meddelanden igen.

 1. När fokus är i listan över chattar använder du uppåt- och nedåtpilarna för att gå till den chatt som du vill stänga av eller slå på ljudet för.

 2. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg eller Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill stänga av ljudet för en chatt trycker du på nedåtpilen tills du hör "Stäng av ljud" och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill slå på ljudet för en tidigare avstängd chatt trycker du på nedåtpilen tills du hör "Slå på ljud" och trycker sedan på Retur.

Filtrera dina chattar

Du kan filtrera meddelandena i chattvyn efter namnet på en person om du bara vill visa gruppchatt, möten eller privata chattar där det namnet inträffar. Du kan också filtrera listan så att endast olästa eller avstängda chattar eller chattar som skickas under möten visas.

 1. När fokus är i listan med chattar trycker du på Ctrl+Skift+F. Du hör: "Filter."

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill filtrera chattar efter namn skriver du namnet.

  • Om du bara vill visa olästa eller avstängda chattar som skickats under möten trycker du på Tabb tills du hör "Fler alternativ", trycker på Retur för att öppna den nedrullningsbara menyn, trycker på nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill använda och trycker sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb tills du kommer till den filtrerade listan med chattar och tryck sedan på nedåt- eller uppåtpilen för att bläddra i listan.

 4. Om du vill rensa filtret trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Stäng filter" och trycker sedan på Retur.

Inaktivera förhandsgranskningar av meddelanden

Om du vill ge dig ännu mer sekretess kan du inaktivera förhandsgranskningar av meddelanden på skrivbordet förMicrosoft Teams. Förhandsgranskning av meddelanden är aktiverat som standard.

 1. Öppna fönstret Inställningar genom att trycka på Ctrl+komma (,). Du hör: "Menyalternativet Inställningar." Tryck på Retur. Fönstret Inställningar öppnas med fokus på fliken Allmänt .

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Fliken Meddelanden" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "Visa förhandsgranskning av meddelande, kryssruta markerad.".

 4. Om du vill inaktivera förhandsgranskningen av meddelandet med Skärmläsaren trycker du på Caps Lock+Retur. Tryck på blanksteg med NVDA eller JAWS.

 5. Stäng dialogrutan Inställningar genom att trycka på Esc.

Markera chattar som brådskande

Särskilt viktiga privata chattmeddelanden kan markeras som brådskande. Brådskande meddelanden skickar en avisering till mottagaren varannan minut under en period av tjugo minuter.

 1. När fokus är i meddelanderutan trycker du på Tabb en gång. Du hör: "Åtgärder för ett nytt meddelandeverktygsfält".

 2. Tryck på höger eller vänster piltangent tills du hör "Ange leveransalternativ, knapp" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Markera meddelandet som brådskande" och tryck sedan på Retur för att markera meddelandet som brådskande.

Ändra avstånd i chattmeddelanden 

Beroende på bildskärmens storlek och visningsinställning kanske du vill ändra hur mycket avstånd som visas i chattmeddelanden.

Oavsett om du vill optimera för att läsa mer text på en gång eller läsa mindre text på en bekvämare nivå kan du anpassa chatttätheten efter dina behov. Som standard är chattdensitet inställd på bekvämt läge, men om du vill ha mer av chatten synlig och en bredare ruta där du skriver meddelanden kan du ändra detta i appinställningarna. 

 1. Öppna fönstret Inställningar genom att trycka på Ctrl+komma (,). Du hör: "Menyalternativet Inställningar." Tryck på Retur. Fönstret Inställningar öppnas med fokus på fliken Allmänt .

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör "Chattdensitet", följt av den chatttäthet som för närvarande är vald, "Bekväm" eller "kompakt".

 3. Om du vill ändra den aktuella densiteten trycker du på höger- eller vänsterpilen tills du hör det alternativ du vill använda och trycker sedan på Retur för att välja det.

 4. Stäng fönstret Inställningar genom att trycka på Esc.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. Öppna fönstret Inställningar genom att trycka på Ctrl+komma (,). Du hör: "Menyalternativet Inställningar." Tryck på Retur. Fönstret Inställningar öppnas med fokus på fliken Allmänt .

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör "Chattdensitet", följt av den chatttäthet som för närvarande är vald, "Bekväm" eller "kompakt".

 3. Om du vill ändra den aktuella densiteten trycker du på upp- eller nedpilen tills du hör det alternativ du vill använda och trycker sedan på Retur för att välja det.

 4. Stäng fönstret Inställningar genom att trycka på Esc.

Se även

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att kontrollera den senaste aktiviteten i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Video: Starta och fästa chattar

Använd Microsoft Teams på Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att chatta med dina kontakter. Du får lära dig layouten för en chatt, hur du lägger till bifogade filer, emojier och memes i dina meddelanden och hur du filtrerar chattmeddelanden. Du får också lära dig hur du fäster en chatt för att alltid ha den överst i dina senaste chattar, stänga av ljudet för en chatt för att sluta ta emot aviseringar och skicka filer till dig själv i ett chattmeddelande.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lär dig layouten för en chatt 

Privata chattar på fliken Chatt

När du väljer en chatt i chattvyn visas chatttråden i huvudinnehållsfönstret till höger om listan med chattar. Huvudinnehållsfönstret består av ett verktygsfält högst upp på skärmen som visar följande objekt: 

 • I verktygsfältets övre vänstra hörn visas namnet på den person du chattar med.

 • Till höger om namnet, följande objekt:

  • På fliken Chatt visas de chattmeddelanden som du har utväxlat med kontakten. Under meddelandelistan hittar du meddelandet skriv cha du skriver meddelandet. Under textfältet finns en menyrad med alternativ för att formatera texten, lägga till bifogade filer eller emojier, markera meddelandet som viktigt och mycket mer. Till höger om formateringsalternativen hittar du knappen Spela in ett videoklipp och knappen Skicka.

  • Fliken Filer innehåller de filer som du och kontakten du chattar med har delat i chatten.

  • På fliken Organisation visas den aktuella kontaktens organisationsträd.

  • På fliken Aktivitet visas den senaste aktiviteten för den aktuella kontakten.

  • På fliken LinkedIn visas kontaktens LinkedIn-profil om den är tillgänglig och aktiverad.

  • Knappen Lägg till en flik för att lägga till nya flikar i chatten.

 • I det övre högra hörnet i verktygsfältet finns knapparna Videosamtal, Ljudsamtal, Skärmdelning, Lägg till personer och Ta fram chatt. Knapparna Ta fram chatt och Lägg till personer är inte tillgängliga när fliken Filer är markerad.

Gruppera chattar i en kanal

När du väljer en kanal i Teams-vyn öppnas huvudinnehållsfönstret till höger om team- och kanallistan. Där visas de meddelanden som publicerats i kanalen. Det består av ett verktygsfält högst upp på skärmen som visar följande objekt:

 • I det övre vänstra hörnet i verktygsfältet, namnet på kanalen.

 • Till höger om kanalnamnet följer du följande flikar:

  • På fliken Inlägg visas alla meddelanden som skickas till kanalen. Längst ned på skärmen under meddelandelistan hittar du knappen Ny konversation för att skapa ett nytt meddelande. Med det här alternativet öppnas skrivrutan där du skriver chattmeddelandet. Under redigeringsrutan finns en menyrad med alternativ för att formatera texten, lägga till bifogade filer eller emojier med mera. Till höger om formateringsalternativen hittar du knappen Skicka.

  • Fliken Filer innehåller de filer som har delats i kanalen.

  • Knappen Lägg till en flik för att lägga till nya flikar i kanalen.

 • Till höger om flikarna går du till Möte-menyn för att starta ett snabbmöte eller schemalägga ett möte, knappen Visa kanalinformation och knappen Fler alternativ för att komma åt ytterligare kanalalternativ, till exempel att fästa en kanal eller kanalaviseringar.

Läsa chattmeddelanden

 1. Tryck på Kommando+2 för att öppna chattvyn. I listfönstret visas nu dina fästa och senaste chattar.

 2. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Ange chattlistetabell" följt av namnet på den markerade chatten och det sista meddelandet i den.

 3. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hittar chatten du vill läsa och tryck sedan på Retur. Chatten öppnas i innehållsfönstret och fokus flyttas till meddelanderutan.

  Tips: Om chatten du söker inte finns med i listorna Fästa eller Senaste trycker du på Kommando+E för att hitta dem med hjälp av sökfältet. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams.

 4. Chattmeddelandena visas i innehållsfönstret. Bläddra bland meddelandena genom att trycka på Skift+Tabb för att gå till det senaste meddelandet och sedan använda uppåt- och nedåtpilarna för att flytta mellan meddelanden.

Starta en privat chatt

Du kan chatta privat med de kontakter du väljer. Om du vill nå alla team- eller kanalmedlemmar går du till Starta en gruppchatt i en kanal för anvisningar. 

 1. Tryck på Kommando+2 för att öppna chattvyn och tryck sedan på Kommando+N för att starta en ny chatt. Fönstret Ny chatt öppnas och fokus är i textfältet Till .

 2. Skriv namnet på den person du vill chatta med. Sökresultaten uppdateras medan du skriver. Om du vill bläddra bland resultaten använder du nedåt- och uppåtpilarna tills du hör namnet på den person du vill chatta med och trycker sedan på Retur för att välja. Kontakten läggs till i textfältet Till . Upprepa det här steget för varje kontakt som du vill lägga till i chatten.

 3. Tryck på Tabb en gång. Fokus flyttas till meddelanderutan. Skriv ditt meddelande.

 4. Skicka meddelandet genom att trycka på Retur. Meddelandet skickas. Du kan läsa chattmeddelandena enligt beskrivningen i Läsa chattmeddelanden.

Starta en gruppchatt i en kanal

När du publicerar ett chattmeddelande på en kanal får alla teammedlemmar som har behörighet att granska kanalinnehållet även ta emot och svara på chattmeddelandena. Om du bara vill skicka ett 1:1-meddelande eller en chatt till några få deltagare går du till Starta en privat chatt för anvisningar.

 1. Tryck på Kommando+3 för att öppna Teams-vyn .

 2. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen tills du hör namnet på den kanal där du vill starta en chatt och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Skift+Tabb tills du hör "Starta ett nytt inlägg" och tryck sedan på Retur. Du hör: "Lägg till ett ämne.". Nu kan du skriva ett valfritt ämne för meddelandet.

 4. Om du vill flytta fokus till meddelanderutan trycker du på Tabb tills du hör: "Lämnar meddelandeformatet, skriv ett nytt meddelande.". Nu kan du skriva meddelandet.

 5. Skicka meddelandet genom att trycka på Kommando+Retur.

Starta en ny chatt i ett nytt fönster 

Du kan välja att starta en ny chatt i huvudfönstret i Microsoft Teams eller i ett nytt separat fönster. Som standard startar du en chatt i huvudfönstret, men du kan ändra dina inställningar i appinställningarna. Nästa gång du startar en ny chatt öppnas den automatiskt i ett nytt fönster.

 1. Öppna appinställningarna genom att trycka på Kommando+komma (,). Du hör: "Allmänt, markerad flik." Fokus är på fliken Allmänt i fönstret Inställningar .

 2. Tryck på Tabb tills du hör: "Öppna ny chatt i huvudfönstret."

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill öppna dina nya chattmeddelanden i Microsoft Teams huvudfönstret trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  • Om du vill öppna dina nya chattmeddelanden i ett nytt separat fönster trycker du på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör "Öppna ny chatt i nytt fönster" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Stäng fönstret Inställningar genom att trycka på Esc.

Öppna en länk eller en bifogad fil

Använd skärmläsaren för att öppna länkar som ingår i meddelanden eller för att öppna eller spara en bifogad fil.

Öppna en bifogad fil

När du läser meddelanden i en konversation meddelar skärmläsaren om det aktuella meddelandet har en bifogad fil.

 1. När fokus är på ett meddelande som innehåller en bifogad fil trycker du på Retur.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Fler alternativ för bifogade filer" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill öppna filen i den relaterade appen, till exempel PowerPoint, trycker du på nedåt- eller uppåtpilen tills du hör: "Öppna i, dold". Tryck på högerpilen en gång, tryck på nedåtpilen tills du hör namnet på appen du vill använda och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Om du uppmanas att välja om du vill öppna liknande filer med den valda appen alltid eller bara en gång, trycker du på Tabb tills du hör det alternativ du vill använda och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  • Om du vill ladda ned och spara filen på datorn trycker du på nedåtpilen tills du hör "Ladda ned, menyobjekt" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Filen sparas på din standardplats för nedladdningar, som vanligtvis är mappen Hämtade filer.

Lägga till en bifogad fil

Lägga till en bifogad fil från en plats att spara online

 1. När fokus är i meddelanderutan trycker du på Tabb en gång. Du hör: "Ange åtgärder för ett nytt meddelandeverktygsfält".

 2. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil eller vänsterpil tills du hör "Bifoga filer" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil eller vänsterpil tills du hör den fillagringsplats du vill ha, till exempel "OneDrive " . Du väljer genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg.

 4. Tryck på upp- eller nedpilen för att bläddra i listan med mappar eller filer.

 5. Tryck på Retur när du hittar filen som du vill bifoga.

 6. Tryck på Tabb tills du hör "Dela, knapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Filen läggs till i meddelandet.

Bifoga en lokal fil

 1. När fokus är i meddelanderutan trycker du på Tabb en gång. Du hör: "Ange åtgärder för ett nytt meddelandeverktygsfält".

 2. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil eller vänsterpil tills du hör "Bifoga filer" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör "Ladda upp från datorn" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Dialogrutan för att välja en fil öppnas.

 4. Tryck på Tabb för att navigera i de viktigaste delarna av dialogrutan och använd sedan piltangenterna för att flytta inuti dem.

 5. Tryck på Retur när fokus är på den fil du vill använda. Filen läggs till i meddelandet.

Lägga till en emoji

 1. När fokus är i meddelanderutan trycker du på Tabb en gång. Du hör: "Ange åtgärder för ett nytt meddelandeverktygsfält".

 2. Tryck på Ctrl+Alt+höger- eller vänsterpil tills du hör "Emoji" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Emojimenyn öppnas och fokus är i textrutan Sök.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill söka efter en emoji skriver du sökorden och använder sedan piltangenterna för att bläddra i listan med emojier.

  • Om du vill välja en emoji i den valda emojikategorin trycker du på Tabb en gång och använder sedan piltangenterna för att bläddra bland den tillgängliga emojin.

  • Om du vill växla till en annan emojikategori trycker du på Tabb tills du hör den valda kategorin, till exempel "Smilies menyobjekt". Tryck på höger- eller vänsterpilen tills du hör namnet på kategorin du vill använda, till exempel "Menyalternativet Aktiviteter" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Kategorin ändras och du kan nu bläddra eller söka efter en emoji.

 4. När du hör en emoji som du vill lägga till trycker du på Ctrl+Alt+blanksteg. Emojin läggs till i meddelandet.

Lägga till en dekal eller mem

 1. När fokus är i meddelanderutan trycker du på Tabb en gång. Du hör: "Ange åtgärder för ett nytt meddelandeverktygsfält".

 2. Tryck på höger- eller vänsterpilen tills du hör "Dekal" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg för att öppna menyn dekal och meme. Fokus flyttas till textrutan Sök.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill söka efter en dekal eller meme skriver du sökorden. Tryck på Tabb en gång för att bläddra bland sökresultaten och använd sedan piltangenterna.

  • Om du vill infoga en dekal eller meme från den aktuella kategorin trycker du på Tabb en gång och använder sedan piltangenterna.

  • Om du vill växla till en annan kategori trycker du på Skift+Tabb en gång, trycker på nedåt- eller uppåtpilen tills du hittar den kategori du vill använda och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Om du vill bläddra i kategorin trycker du på Tabb en gång och använder sedan piltangenterna.

 4. Om du vill välja en dekal eller meme trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg. Förhandsgranskningen av dekalen öppnas och fokus är i textfältet Överrubrik.

 5. Om det behövs kan du redigera den översta rubriken på dekalen eller memen genom att skriva den nya beskrivningen. Om du vill redigera den nedre beskrivningen trycker du på Tabb en gång och skriver sedan beskrivningen.

 6. När du är klar trycker du på Tabb tills du hör "Knappen Klart" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg för att välja den. Dekalen eller memen läggs till i meddelandet i redigeringsrutan.

Skicka filer till dig själv i en chatt 

För att hålla ordning kan du skicka meddelanden, dokument, bilder och media till dig själv i ett chattmeddelande. Du kan snabbt komma åt allt du skickar till dig själv oavsett om du använder Microsoft Teams på skrivbordet, webben eller telefonen. Du hittar chatten högst upp i de fästa chattarna i chattlistan. 

 1. Tryck på Kommando+2 för att öppna chattvyn . Du hör "Gruppchatt", följt av information om chattmeddelandet som för närvarande är i fokus.

 2. Tryck på Skift+Ctrl+Alt+nedåtpilen för att öppna chattlistan.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+vänsterpil tills du hör "Profilbild", följt av ditt användarnamn och "Du".

 4. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att välja din personliga chatt. Fokus flyttas till meddelanderutan.

 5. Gör något eller båda av följande:

  • Om du vill skicka ett textmeddelande till dig själv behöver du bara börja skriva. När meddelandet är klart trycker du på Tabb tills du hör "Skicka, markerad knapp" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  • Anvisningar om hur du skickar en bifogad fil till dig själv finns i Lägga till en bifogad fil .

Fäst eller ta bort en chatt

Du kan fästa en chatt för att hålla den överst i listan över dina senaste chattar i chattvyn .

 1. Tryck på Kommando+2 för att öppna chattvyn .

 2. Tryck på ned- eller uppilen tills du hör chattmeddelandet som du vill fästa eller ta bort och tryck sedan på blanksteg. Menyn Fler alternativ öppnas.

 3. Gör något av följande:

  • Fäst chatten genom att trycka på nedåtpilen tills du hör "Fäst" och sedan trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  • Om du vill ta bort chatten trycker du på nedåtpilen tills du hör "Ta bort" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Öppna en chatt i ett nytt fönster

Du kan öppna en privat chatt i ett separat fönster. På så sätt kan du göra något annat i huvudfönstret Microsoft Teams och snabbt växla till chatten när du vill.

 1. Tryck på Kommando+2 för att öppna chattvyn .

 2. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen tills du hör det chattmeddelande du vill ta fram och tryck sedan på blanksteg. Du hör: "Ta fram chatt". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att öppna chatten i ett nytt fönster och flytta fokus till meddelanderutan.

Tips: Du kan också öppna en chatt från chattens huvudinnehållsfönster. Tryck på Skift +Tabb i meddelanderutan tills du hör "Ta fram chatt, knapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg för att öppna chatten i ett nytt fönster och flytta fokus till meddelanderutan.

Få en avisering när en kontakt är tillgänglig

 1. Tryck på Kommando+2 för att öppna chattvyn .

 2. Tryck på Skift+Tabb tills du hör: "Chatt, markerad listruta, popup-fönster dold".

 3. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att öppna menyn, tryck på nedåtpilen tills du hör "Kontakter" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Menyn Fler alternativ öppnas.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör namnet på den högra kontakten och tryck sedan på blanksteg. Du hör: "Ta fram chatt".

 5. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Meddela när det är tillgängligt" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  Obs!: Om du vill sluta ta emot aviseringar om tillgänglighet går du till menyn Fler alternativ enligt anvisningarna ovan i steg 1 till 3 och väljer sedan Inaktivera meddelanden.

Inaktivera eller aktivera en chatt

Du kan stänga av ljudet för en chatt om du vill sluta ta emot meddelanden. Slå på ljudet om du vill börja ta emot meddelanden igen.

 1. Tryck på Kommando+2 för att öppna chattvyn .

 2. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen för att gå till chatten som du vill stänga av eller slå på och tryck sedan på blanksteg. Menyn Fler alternativ öppnas.

 3. Om du vill stänga av ljudet för en chatt trycker du på nedåtpilen tills du hör "Stäng av ljud" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Om du vill slå på ljudet för en tidigare avstängd chatt trycker du på nedåtpilen tills du hör "Slå på ljud" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Filtrera dina chattar

Du kan filtrera meddelandena i chattvyn efter namnet på en person eller ett nyckelord om du bara vill visa gruppchatter, möten eller privata chattar där ordet förekommer. Du kan också filtrera listan så att endast olästa chattar, möten eller avstängda chattar visas.

 1. I chattvyn trycker du på Kommando+Skift+F. Du hör: "Filtrera efter nyckelord.".

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill filtrera chattar med nyckelord skriver du nyckelordet.

  • Om du bara vill visa olästa chattar, möten eller avstängda chattar trycker du på Tabb tills du hör "Fler alternativ" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg för att öppna filtermenyn. Tryck på nedåtpilen tills du hör det filteralternativ du vill använda och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör den filtrerade listan med chattar.

 4. Om du vill rensa filtret trycker du på Tabb tills du hör "Rensa filter" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Inaktivera förhandsgranskningar av meddelanden

Om du vill ge dig ännu mer sekretess kan du inaktivera förhandsgranskningar av meddelanden på skrivbordet förMicrosoft Teams. Förhandsgranskning av meddelanden är aktiverat som standard.

 1. Öppna fönstret Inställningar genom att trycka på Kommando+komma (,).

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Fliken Meddelanden" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Markerad kryssruta, Visa förhandsgranskning av meddelande" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: ”Avmarkerad”.

 4. Stäng fönstret Inställningar genom att trycka på Esc.

Markera chattar som brådskande

Särskilt viktiga privata chattmeddelanden kan markeras som brådskande. Brådskande meddelanden skickar en avisering till mottagaren varannan minut under en period av tjugo minuter.

 1. När fokus är i meddelanderutan trycker du på Tabb en gång. Du hör: "Ange åtgärder för ett nytt meddelandeverktygsfält".

 2. Tryck på höger eller vänster piltangent tills du hör "Ange leveransalternativ, knapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Brådskande, mottagaren meddelad varannan minut i 20 minuter, inte markerad" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg för att markera meddelandet som brådskande.

Ändra avstånd i chattmeddelanden 

Beroende på bildskärmens storlek och visningsinställning kanske du vill ändra hur mycket avstånd som visas i chattmeddelanden.

Oavsett om du vill optimera för att läsa mer text på en gång eller läsa mindre text på en bekvämare nivå kan du anpassa chatttätheten efter dina behov. Som standard är chattdensitet inställd på bekvämt läge, men om du vill ha mer av chatten synlig och en bredare ruta där du skriver meddelanden kan du ändra detta i appinställningarna. 

 1. Öppna fönstret Inställningar genom att trycka på Kommando+komma (,). Du hör: "Allmänt, markerad flik." Fokus är på fliken Allmänt i fönstret Inställningar .

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör den valda chattdensiteten, "Bekväm" eller "Kompakt".

 3. Om du vill ändra den aktuella densiteten trycker du på Ctrl+Alt+höger- eller vänsterpil tills du hör önskat alternativ och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Stäng fönstret Inställningar genom att trycka på Esc.

Se även

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att kontrollera den senaste aktiviteten i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd Microsoft Teams för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att chatta med dina kontakter. Du får också lära dig layouten för ett chattmeddelande och hur du skickar filer till dig själv och filtrerar chattmeddelanden.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Lär dig layouten för en chatt 

Privata chattar på fliken Chatt

När du väljer ett chattmeddelande på fliken Chatt öppnas chattfönstret. Det består av ett verktygsfält högst upp på skärmen som visar följande objekt: 

 • Knappen Bakåt i det övre vänstra hörnet för att återgå till huvudfliken Chatt .

 • I mitten av verktygsfältet står namnet på den person du chattar med.

 • I verktygsfältets övre högra hörn finns knapparna Videosamtal och Ljudsamtal.

Under det övre verktygsfältet är chattfönstret uppdelat i följande flikar:

 • Chatt: På den här fliken visas de chattmeddelanden som du har utväxlat med kontakten. Under meddelandelistan, längst ned till vänster på skärmen, hittar du knappen Skriv alternativ för att till exempel infoga eller bifoga filer i meddelandet, markera meddelandet som viktigt eller brådskande och formatera meddelandet. Till höger om knappen Skriv alternativ finns textfältet Skriv ett meddelande där du skriver chattmeddelandet. Textfältet innehåller uttrycksväljarknappen för att infoga en emoji. Till höger om textfältet hittar du knappen Kamera för att infoga bilder i meddelandet och knappen Spela in ljudmeddelande. De här två knapparna är bara tillgängliga när det inte finns någon text i textfältet Skriv ett meddelande . När du har skrivit text i textfältet ersätts dessa knappar med knappen Skicka.

 • Filer: På den här fliken visas de filer som du och kontakten du chattar med har delat i chatten.

 • Mer: På den här fliken visas de appar som har lagts till i chatten.

Gruppera chattar i en kanal

När du väljer en chattmeddelandetråd i en kanal på fliken Teams öppnas chattfönstret. Det består av ett verktygsfält högst upp på skärmen som visar följande objekt:

 • Knappen Bakåt i det övre vänstra hörnet för att återgå till huvudfliken i Teams .

 • I mitten av verktygsfältet står namnet på kanalen.

 • I det övre högra hörnet i verktygsfältet finns knapparna Möte nu och Följ kanal.

Under det övre verktygsfältet är chattfönstret uppdelat i tre flikar:

 • Inlägg: På den här fliken visas chattmeddelanden i kanalen. Längst ned på skärmen under meddelandelistan hittar du knappen Starta ett inlägg för att skapa ett nytt meddelande. När den är markerad öppnar knappen textfältet Skriv ett meddelande där du skriver chattmeddelandet. Textfältet innehåller uttrycksväljarknappen för att infoga en emoji. Till vänster om textfältet finns knappen Skriv alternativ för att till exempel infoga eller bifoga filer i meddelandet, markera meddelandet som viktigt eller brådskande och formatera meddelandet. Till höger om textfältet hittar du knappen Kamera för att infoga bilder i meddelandet och knappen Spela in ljudmeddelande. De här två knapparna är bara tillgängliga när det inte finns någon text i textfältet Skriv ett meddelande . När du har skrivit text i textfältet ersätts dessa knappar med knappen Skicka.

 • Filer: På den här fliken visas de filer som har delats i kanalen.

 • Mer: På den här fliken visas ytterligare kanalspecifika appar.

Starta en gruppchatt i en kanal

När du publicerar ett chattmeddelande på en kanal får alla teammedlemmar som har behörighet att granska kanalinnehållet även ta emot och svara på chattmeddelandena. Om du bara vill skicka ett 1:1-meddelande eller en chatt till några få deltagare går du till Starta en privat chatt för anvisningar.

 1. I den kanal där du vill skriva meddelandet går du till fliken Inlägg och trycker med fyra fingrar längst ned på skärmen. Du hör: "Knappen Nytt inlägg". Dubbeltryck på skärmen för att starta ett nytt chattmeddelande.

 2. Skriv meddelandet med hjälp av skärmtangentbordet.

 3. När du har skrivit sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Skicka, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen för att skicka meddelandet.

Starta en privat chatt

Du kan chatta privat med de kontakter du väljer. Om du vill nå alla team- eller kanalmedlemmar går du till Starta en gruppchatt i en kanal för anvisningar.

 1. Tryck med fyra fingrar nära skärmens nederkant. Du hör: "Flikfält". Svep åt vänster tills du hör "Fliken Chatt" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Markerad, fliken Chatt”. Listpanelen visar dina senaste konversationer, om du har några.

 2. Tryck med fyra fingrar nära skärmens överkant, svep åt höger tills du hör "Knappen Ny chatt" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Till, sökfält, redigerar". Fönstret Ny chatt öppnas och fokus är på fältet Till .

 3. Använd skärmtangentbordet för att börja skriva namnet på den kontakt du vill chatta med. Sökresultaten visas medan du skriver. Gå till resultatet genom att svepa åt vänster tills du hör ett kontaktnamn. Dubbeltryck på skärmen för att välja en kontakt. Upprepa det här steget för varje kontakt som du vill skicka ditt privata chattmeddelande till.

 4. Svep åt höger tills du hör "Skriv ett nytt meddelande" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Insättningspunkt i slutet.".

 5. Använd skärmtangentbordet till att skriva meddelandet.

 6. Du skickar meddelandet genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Knappen Skicka” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "Meddelandet har skickats."

  När personen svarar på ditt meddelande tillkännager VoiceOver att det finns ett nytt eller ett oläst meddelande.

Infoga en bild i ett chattmeddelande 

Du kan infoga bilder i privata chattmeddelanden och gruppchattmeddelanden. 

 1. Placera fokus i textfältet Skriv ett meddelande , men börja inte skriva meddelandet än.

 2. Svep åt höger tills du hör "Kamera, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Om du hör "Knappen Skicka" i stället för "Knappen Kamera" kan textfältet Skriv ett meddelande innehålla text som du måste ta bort först.

 3. Svep åt höger tills du hör "Fotobibliotek" och dubbeltryck sedan på skärmen. Om du uppmanas att ge Microsoft Teams åtkomst till bilderna sveper du åt höger tills du hör "Tillåt åtkomst till alla foton" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hittar den bild du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen för att välja den.

 5. Om du vill infoga den markerade bilden i meddelandet sveper du åt höger tills du hör "Klart" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Markera chattar som brådskande

Särskilt viktiga privata chattmeddelanden kan markeras som brådskande. Brådskande meddelanden skickar en avisering till mottagaren varannan minut under en period av tjugo minuter.

 1. När du skriver ett nytt chattmeddelande sveper du åt vänster tills du hör "Skrivalternativ" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Prioritet, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen för att välja den.

 3. Svep åt höger tills du hör "Brådskande, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Meddelandet markeras som brådskande. Du kan fortsätta skriva meddelandet med skärmtangentbordet eller svepa åt höger eller vänster tills du hör "Skicka, knapp" och sedan dubbeltrycka på skärmen för att skicka meddelandet.

Skicka filer till dig själv i en chatt

För att hålla ordning kan du skicka meddelanden, dokument, bilder och media till dig själv i ett chattmeddelande. Du kan snabbt komma åt allt du skickar till dig själv oavsett om du använder Microsoft Teams på skrivbordet, webben eller telefonen. Du hittar chatten högst upp i de fästa chattarna i chattlistan.

 1. Tryck med fyra fingrar längst ned på skärmen, svep åt vänster tills du hör "Fliken Chatt" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Tryck med fyra fingrar nära skärmens överkant och svep åt höger tills du hör "Chattgenväg", följt av ditt användarnamn. Dubbeltryck på skärmen.

 3. Utför en eller flera av följande åtgärder:

  • Om du vill skicka en bifogad fil till dig själv trycker du med fyra fingrar längst ned på skärmen, sveper åt vänster tills du hör "Skrivalternativ" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör "Bifoga" och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör namnet på filen du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen. Skicka genom att svepa åt höger tills du hör "Skicka, knapp" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

  • Om du vill ta en bild och skicka den till dig själv trycker du med fyra fingrar nära skärmens nederkant, sveper åt vänster tills du hör "Kamera, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Enhetskameran öppnas. Om du vill ta en bild sveper du åt höger tills du hör "Ta ett foto" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Skicka bilden genom att svepa åt höger tills du hör "Skicka media, knapp" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

  • Om du vill infoga media, till exempel en video, sveper du åt vänster med fyra fingrar längst ned på skärmen tills du hör "Skrivalternativ" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör "Media" och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör "Fotobibliotek" och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör namnet på filen du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör "Knappen Klart" och dubbeltryck sedan på skärmen. Skicka mediefilen genom att svepa åt höger tills du hör "Skicka media, knapp" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

  • Om du vill skicka ett textmeddelande till dig själv trycker du med fyra fingrar längst ned på skärmen, sveper åt vänster tills du hör "Skriv ett meddelande" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Använd skärmtangentbordet till att skriva meddelandet. Du skickar meddelandet genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Knappen Skicka” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Filtrera chattar

Filtrera chattmeddelanden så att du kan hitta exakt den konvertering du letar efter.

 1. På fliken Chatt trycker du med fyra fingrar högst upp på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Filtrera, filtrera objekt, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill använda för att filtrera chattmeddelandena och dubbeltryck sedan på skärmen. Välj till exempel Möte om du vill visa meddelanden som skickas i en chatt under möten.

 4. Om du vill rensa filtret trycker du med fyra fingrar nära skärmens överkant, sveper åt höger tills du hör namnet på det aktuella filtret och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Tips: Anvisningar om hur du hittar chattmeddelanden som skickas av en viss kontakt finns i Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams.

Se även

Använda en skärmläsare för att gilla och spara meddelanden i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd Microsoft Teams för Android med Talkback, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att chatta med dina kontakter. Du får också lära dig hur du skickar filer till dig själv i en chatt, lär dig layouten på en chatt och filtrerar chattmeddelanden.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Lär dig layouten för en chatt 

Privata chattar på fliken Chatt

När du väljer ett chattmeddelande på fliken Chatt öppnas huvudchattfönstret och dina chattmeddelanden visas. Huvudchattfönstret har ett verktygsfält högst upp på skärmen som visar följande objekt: 

 • Knappen Bakåt i det övre vänstra hörnet för att återgå till huvudfliken Chatt .

 • I mitten av verktygsfältet står namnet på den person du chattar med.

 • I verktygsfältets övre högra hörn kan du använda knapparna för att starta ett video- eller ljudsamtal och knappen för att öppna menyn Fler alternativ.

Under det övre verktygsfältet finns en rad med flikar som innehåller följande flikar:

 • Sök: På den här fliken visas textfältet Sök . Här kan du söka efter kontakter, filer, meddelanden med mera.

 • Filer: På den här fliken visas de filer som du och kontakten du chattar med har delat i chatten.

 • Mer: På den här fliken visas de appar som har lagts till i chatten.

Under flikfältet finns huvudinnehållsområdet. Dess innehåll beror på den valda vyn eller fliken. Som standard innehåller huvudinnehållsområdet de chattmeddelanden som du har utväxlat med kontakten och följande objekt:

 • Under meddelandelistan, längst ned till vänster på skärmen, trycker du på knappen Skriv alternativ för att till exempel infoga eller bifoga filer i meddelandet, markera meddelandet som viktigt eller brådskande och formatera meddelandet.

 • Till höger om knappen Skriv alternativ skriver du textfältet Skriv ett meddelande där du skriver chattmeddelandet. Textfältet innehåller emojiväljarknappen direkt om du vill infoga en emoji.

 • Till höger om textfältet kan du använda knapparna för att ta ett foto och infoga det i meddelandet och spela in ett ljudmeddelande. De här två knapparna är bara tillgängliga när det inte finns någon text i textfältet Skriv ett meddelande . När du har skrivit text i textfältet ersätts dessa knappar med knappen Skicka meddelande.

Gruppera chattar i en kanal

När du väljer en chattmeddelandetråd i en kanal på fliken Teams öppnas chattfönstret. Det består av ett verktygsfält högst upp på skärmen som visar följande objekt:

 • Knappen Bakåt i det övre vänstra hörnet för att återgå till huvudfliken i Teams .

 • I mitten av verktygsfältet står namnet på kanalen.

 • I verktygsfältets övre högra hörn kan du använda knapparna för att hantera kanalaviseringar, skapa ett snabbmöte och komma åt fler alternativ, till exempel att fästa en chatt.

Under det övre verktygsfältet är chattfönstret uppdelat i tre flikar:

 • Inlägg: På den här fliken visas chattmeddelanden i kanalen. Längst ned på skärmen under meddelandelistan hittar du knappen Ny konversation för att skapa ett nytt meddelande. När den är markerad öppnar knappen textfältet Skriv ett meddelande där du skriver chattmeddelandet. Textfältet innehåller emojiväljarknappen direkt om du vill infoga en emoji. Till vänster om textfältet finns knappen Skriv alternativ för att till exempel infoga eller bifoga filer i meddelandet, markera meddelandet som viktigt eller brådskande och formatera meddelandet. Till höger om textfältet hittar du knapparna för att infoga bilder i meddelandet och spela in ett ljudmeddelande. De här två knapparna är bara tillgängliga när det inte finns någon text i textfältet Skriv ett meddelande . När du har skrivit text i textfältet ersätts dessa knappar med knappen Skicka meddelande.

 • Filer: På den här fliken visas de filer som har delats i kanalen.

 • Mer: På den här fliken visas ytterligare kanalspecifika appar.

Starta en gruppchatt i en kanal

När du publicerar ett chattmeddelande på en kanal får alla teammedlemmar som har behörighet att granska kanalinnehållet även ta emot och svara på chattmeddelandena. Om du bara vill skicka ett 1:1-meddelande eller en chatt till några få deltagare går du till Starta en privat chatt för anvisningar. 

 1. I den kanal där du vill skriva meddelandet sveper du åt höger tills du hör "Knappen Ny konversation" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Använd skärmtangentbordet till att skriva meddelandet.

 3. När du har skrivit sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Skicka meddelande, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Starta en privat chatt

Du kan chatta privat med de kontakter du väljer. Om du vill nå alla team- eller kanalmedlemmar går du till Starta en gruppchatt i en kanalför anvisningar.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Fliken Chatt" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster tills du hör ”Knappen Ny chatt” och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Redigeringsruta, Redigera namn, telefonnummer eller e-postadress". Skärmens tangentbordet visas på den nedre halvan av skärmen.

 3. Börja skriva namnet på kontakten med hjälp av skärmtangentbordet. Sökresultaten visas och läses upp medan du skriver. Bläddra i listan genom att svepa nedåt och sedan åt vänster för att stänga skärmtangentbordet och sedan svepa åt vänster eller höger tills du hör namnet på kontakten. Dubbeltryck på skärmen för att välja kontakten. Upprepa det här steget för varje kontakt du vill chatta med.

 4. Svep åt höger tills du hör "Redigering, skriv ett meddelande, redigeringsruta" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Använd skärmtangentbordet till att skriva meddelandet. När du har skrivit klart sveper du nedåt och sedan åt vänster för att stänga skärmtangentbordet.

 6. Du skickar meddelandet genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör ”Knappen Skicka meddelande” och dubbeltrycker sedan på skärmen. När kontakten svarar på meddelandet läser TalkBack upp meddelandets innehåll.

Infoga en bild i ett chattmeddelande

Du kan infoga bilder i privata chattmeddelanden och gruppchattmeddelanden. Du kan till och med skicka en bild till dig själv i ett chattmeddelande.

 1. Svep åt vänster tills du hör "Knappen Skriv alternativ" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Media" och dubbeltryck sedan på skärmen. Om du uppmanas att ge Microsoft Teams åtkomst till bilderna sveper du åt höger tills du hör "Tillåt åtkomst till alla foton" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Öppna fotobibliotek" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill infoga en bild från appen Media sveper du åt höger tills du hittar den bild du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen för att välja den.

  • Om du vill infoga en bild med en annan plats att spara på, till exempel OneDrive, sveper du åt vänster tills du hör "Internt galleri" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Om du uppmanas att välja din personliga profil eller arbetsprofil sveper du åt höger tills du hör önskat alternativ och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör den plats du vill spara på och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hittar den bild du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen för att välja den.

 5. Svep åt höger tills du hör "Förhandsgranska, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Om du vill infoga den markerade bilden i meddelandet och skicka meddelandet sveper du åt höger tills du hör "Skicka, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Öppna eller spara bifogade filer

Du kan använda skärmläsaren för att öppna eller spara en bifogad fil.

 1. När du läser meddelanden i en konversation meddelar TalkBack om det aktuella meddelandet har en bifogad fil. Du hör "Arkiv", följt av filnamnet och filstorleken.

 2. Svep åt höger tills du hör: "Filalternativ, knapp". Öppna menyn genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill öppna den bifogade filen i den relaterade appen, till exempel PowerPoint, sveper du åt höger tills du hör "Öppna i app" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Den bifogade filen öppnas i den relaterade appen så att du kan läsa eller redigera den.

  • Om du vill spara filen på telefonen sveper du åt höger tills du hör "Ladda ned" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Filen sparas på din standardplats för nedladdning.

Markera chattar som brådskande

Särskilt viktiga privata chattmeddelanden kan markeras som brådskande. Brådskande meddelanden skickar en avisering till mottagaren varannan minut under en period av tjugo minuter.

 1. När du skriver ett nytt chattmeddelande sveper du nedåt och sedan åt vänster för att stänga skärmtangentbordet.

 2. Svep åt vänster tills du hör "Knappen Skriv alternativ" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Prioritet, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Välj prioritetsnivå.".

 4. Svep åt höger tills du hör "Brådskande" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Skicka filer till dig själv i en chatt

För att hålla ordning kan du skicka meddelanden, dokument, bilder och media till dig själv i ett chattmeddelande. Du kan snabbt komma åt allt du skickar till dig själv oavsett om du använder Microsoft Teams på skrivbordet, webben eller telefonen. Du hittar chatten högst upp i de fästa chattarna i chattlistan.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Fliken Chatt" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Fäst chatt", följt av ditt användarnamn. Dubbeltryck på skärmen.

 3. Utför en eller flera av följande åtgärder:

  • Om du vill skicka en bifogad fil till dig själv sveper du åt höger tills du hör "Skrivalternativ" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör "Bifoga" och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör den filtyp du vill bifoga och dubbeltryck sedan på skärmen. Svep åt höger tills du hör namnet på filen du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen. Skicka den bifogade filen genom att svepa åt höger tills du hör "Skicka meddelande" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  • Om du vill ta en bild och skicka den till dig själv sveper du åt höger tills du hör "Knappen Kamera" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Enhetskameran öppnas. Om du vill ta en bild sveper du åt höger tills du hör "Knappen Spela in" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Skicka bilden genom att svepa åt höger tills du hör "Skicka, knapp" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

  • Instruktioner finns i Infoga en bild i ett chattmeddelande om du vill infoga media, till exempel en video eller ett foto som sparats på enheten.

  • Om du vill skicka ett sms sveper du åt höger tills du hör "Skriv ett meddelande" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Använd skärmtangentbordet till att skriva meddelandet. Stäng skärmtangentbordet genom att svepa nedåt och sedan åt vänster. Skicka meddelandet genom att svepa åt höger tills du hör "Skicka meddelande, knapp" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

Filtrera chattar

Filtrera chattmeddelanden så att du kan hitta exakt den konvertering du letar efter.

 1. På fliken Chatt sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Filtrera chattmeddelanden, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill använda för att filtrera chattmeddelandena och dubbeltryck sedan på skärmen. Välj till exempel Möte om du vill visa meddelanden som skickas i en chatt under möten.

 3. Om du vill rensa filtret sveper du åt vänster eller höger tills du hör namnet på det aktuella filtret och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Tips: Anvisningar om hur du hittar chattmeddelanden som skickas av en viss kontakt finns i Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams.

Se även

Använda en skärmläsare för att gilla och spara meddelanden i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd Microsoft Teams på Internet med tangentbordet och en skärmläsare för att chatta med dina kontakter. Vi har testat det med Skärmläsaren iMicrosoft Edge och med JAWS och NVDA i Chrome, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får också lära dig layouten för ett chattmeddelande, hur du filtrerar chattar, infogar emojier, memer och dekaler i ett meddelande och mycket mer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lär dig layouten för en chatt 

Privata chattar på fliken Chatt

När du väljer en chatt i chattvyn visas chatttråden i huvudinnehållsfönstret till höger om listan med chattar. Huvudinnehållsfönstret består av ett verktygsfält högst upp på skärmen som visar följande objekt: 

 • I verktygsfältets övre vänstra hörn visas namnet på den person du chattar med.

 • Till höger om namnet, följande objekt:

  • På fliken Chatt visas de chattmeddelanden som du har utväxlat med kontakten. Under meddelandelistan hittar du meddelanderutan där du skriver meddelandet. Under redigeringsrutan finns en menyrad med alternativ för att formatera texten, lägga till bifogade filer eller emojier, markera meddelandet som viktigt och mycket mer. Till höger om formateringsalternativen hittar du knappen Spela in ett videoklipp och knappen Skicka.

  • Fliken Filer som innehåller de filer som du och kontakten du chattar med har delat i chatten.

  • Fliken Organisation som visar den aktuella kontaktens organisationsträd.

  • Fliken Aktivitet som visar den senaste aktiviteten för den aktuella kontakten.

  • Fliken LinkedIn som visar kontaktens LinkedIn-profil om den är tillgänglig och aktiverad.

  • Knappen Lägg till en flik för att lägga till nya flikar i chatten.

 • I det övre högra hörnet i verktygsfältet finns knapparna Videosamtal, Ljudsamtal och Lägg till personer. Knappen Lägg till personer är inte tillgänglig när fliken Filer är markerad.

Gruppera chattar i en kanal

När du väljer en kanal i Teams-vyn öppnas huvudinnehållsfönstret till höger om team- och kanallistan. Där visas de meddelanden som publicerats i den valda kanalen. Det består av ett verktygsfält högst upp på skärmen som visar följande objekt:

 • I det övre vänstra hörnet i verktygsfältet, namnet på kanalen.

 • Till höger om kanalnamnet följer du följande flikar:

  • Fliken Inlägg som visar alla meddelanden som skickas till kanalen. Längst ned på skärmen under meddelandelistan hittar du knappen Ny konversation för att skapa ett nytt meddelande. Med det här alternativet öppnas meddelanderutan där du skriver meddelandet. Under redigeringsrutan finns en menyrad med alternativ för att formatera texten, lägga till bifogade filer eller emojier med mera. Till höger om formateringsalternativen hittar du knappen Skicka.

  • Fliken Filer som innehåller de filer som har delats i kanalen.

  • Knappen Lägg till en flik för att lägga till nya flikar i kanalen.

 • Till höger om flikarna går du till Möte-menyn för att starta ett snabbmöte eller schemalägga ett möte, knappen Visa kanalinformation och knappen Fler alternativ för att komma åt ytterligare kanalalternativ, till exempel att fästa en kanal eller kanalaviseringar.

Starta en gruppchatt i en kanal

När du publicerar ett chattmeddelande på en kanal får alla teammedlemmar som har behörighet att granska kanalinnehållet även ta emot och svara på chattmeddelandena. Om du bara vill skicka ett 1:1-meddelande eller en chatt till några få deltagare går du till Starta en privat chattför anvisningar. 

 1. Tryck på Ctrl+Skift+3 för att öppna Teams-vyn . I listfönstret visas nu dina team och kanaler i teamen.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör "Länk" följt av namnet på den kanal där du vill starta en ny chatt och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb eller Ctrl+F6 tills du hör "Knappen Ny konversation" och tryck sedan på Retur. Fokus flyttas till meddelanderutan.

 4. Skriv ditt meddelande. Du kan också lägga till bifogade filer eller till och med emojier, dekaler och mem för att ge meddelandet något extra. Mer information finns i Lägga till en bifogad fil, Lägg till en emoji och Lägga till en dekal eller meme.

 5. Skicka meddelandet genom att trycka på Tabb tills du hör "Skicka, knapp" och sedan trycka på Retur.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. Tryck på Ctrl+Skift+3 för att öppna Teams-vyn . I listfönstret visas nu dina team och kanaler i teamen.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hittar kanalen där du vill starta en ny chatt och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på F tills du hör "Knappen Ny konversation" och tryck sedan på Retur. Fokus flyttas till meddelanderutan.

 4. Skriv ditt meddelande. Du kan också lägga till bifogade filer eller till och med emojier, dekaler och mem för att ge meddelandet något extra. Mer information finns i Lägga till en bifogad fil, Lägg till en emoji och Lägga till en dekal eller meme.

 5. Skicka meddelandet genom att trycka på Tabb tills du hör "Skicka, knapp" och sedan trycka på Retur.

Starta en privat chatt

Du kan chatta privat med de kontakter du väljer. Om du vill nå alla team- eller kanalmedlemmar går du till Starta en gruppchatt i en kanal för anvisningar. 

 1. Tryck på Ctrl+Skift+2 för att öppna chattvyn .

 2. Starta en ny chatt genom att trycka på Alt+N. Ett nytt chattfönster öppnas i huvudinnehållsfönstret och fokus flyttas till textfältet Till:

 3. Tryck på Retur och börja sedan skriva namnet på den kontakt du vill chatta med. Sökresultaten uppdateras medan du skriver. Tryck på nedåtpilen för att bläddra bland sökresultaten. Tryck på Retur när du hör namnet på rätt kontakt. Kontakten läggs till som mottagare av meddelandet. Upprepa det här steget för varje kontakt som du vill lägga till i chatten.

 4. Tryck på Tabb tills du hör: "Skriv ett nytt meddelande." Skriv ditt meddelande.

 5. Skicka meddelandet genom att trycka på Tabb tills du hör "Skicka, knapp" och sedan trycka på Retur.

Öppna en länk eller en bifogad fil

Du kan använda skärmläsaren för att öppna länkar som ingår i meddelanden eller för att öppna eller spara en bifogad fil.

Öppna en bifogad fil

När du läser meddelanden i en konversation meddelar skärmläsaren om det aktuella meddelandet har en bifogad fil.

 1. När fokus är på ett meddelande som innehåller en bifogad fil trycker du på Retur för att öppna snabbmenyn och trycker sedan på Tabb tills du hör "Bifogad fil", följt av filnamnet.

 2. Tryck på Tabb en gång. Fokus flyttas till knappen för alternativ för bifogade filer. Öppna menyn genom att trycka på Retur.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill öppna den bifogade filen i den relaterade appen, till exempel PowerPoint, trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör "Öppna i, undermeny" och trycker sedan på högerpilen för att expandera menyn. Tryck på nedåtpilen tills du hör det appalternativ du vill använda och tryck sedan på Retur.

  • Om du vill ladda ned filen till datorn trycker du på upp- eller nedpilen tills du hör "Ladda ned" och trycker sedan på Retur. Filen sparas på din standardplats för nedladdningar, som vanligtvis är mappen Hämtade filer .

Lägga till en bifogad fil

Du kan lägga till filer från ett moln eller från datorn.

 1. När fokus är i meddelanderutan trycker du på Tabb en gång. Du hör: "Åtgärder för ett nytt meddelandeverktygsfält".

 2. Tryck på höger- eller vänsterpilen tills du hör "Bifoga filer, menyknapp" och tryck sedan på Retur.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till filer från en molnplats trycker du på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på platsen eller tjänsten du vill använda, till exempel "OneDrive " och trycker sedan på Retur. Använd Tabb och piltangenterna för att bläddra i listan med mappar och filer. Tryck på Retur för att öppna en mapp. När fokus är på filen som du vill bifoga trycker du på Tabb tills du hör "Välj, knapp" och trycker sedan på Retur. Filen bifogas i meddelandet.

  • Om du vill lägga till en fil från datorn trycker du på nedåtpilen tills du hör "Ladda upp från datorn" och trycker sedan på Retur. Dialogrutan WindowsÖppna öppnas. Tryck på Tabb för att flytta fokus mellan huvudområdena i dialogrutan och använd sedan piltangenterna för att flytta i ett område. Tryck på Retur för att öppna en mapp. När fokus är på filen du vill bifoga trycker du på Retur eller Alt+O. Filen bifogas i meddelandet.

Lägga till en emoji

 1. När fokus är i meddelanderutan trycker du på Tabb en gång. Du hör: "Åtgärder för ett nytt meddelandeverktygsfält".

 2. Tryck på höger eller vänster piltangent tills du hör "Emoji-knapp" och tryck sedan på Retur. Emojimenyn öppnas och fokus är i textrutan Sök .

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill söka efter en emoji skriver du sökorden. Tryck på Tabb en gång och använd sedan piltangenterna för att bläddra i listan med emojier.

  • Om du vill välja en emoji i den valda emojikategorin trycker du på Tabb en gång och använder sedan piltangenterna för att bläddra bland den tillgängliga emojin.

  • Om du vill växla till en annan emojikategori trycker du på Tabb tills du hör den valda kategorin, till exempel "Smilies menyobjekt". Tryck på höger- eller vänsterpilen tills du hör namnet på kategorin du vill använda, till exempel "Menyalternativet Aktiviteter", och tryck sedan på Retur. Kategorin ändras och du kan nu bläddra eller söka efter en emoji.

 4. Tryck på Retur när du hör en emoji som du vill infoga. Emojin läggs till i meddelandet.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. När fokus är i meddelanderutan trycker du på Tabb en gång. Du hör: "Åtgärder för ett nytt meddelandeverktygsfält".

 2. Tryck på B eller Skift+B tills du hör "Emoji-knapp" och tryck sedan på Alt+Retur. Emojimenyn öppnas och fokus är i textrutan Sök .

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill söka efter en emoji skriver du sökorden. Tryck på Tabb en gång och använd sedan piltangenterna för att bläddra i listan med emojier.

  • Om du vill välja en emoji i den valda emojikategorin trycker du på Tabb en gång och använder sedan piltangenterna för att bläddra bland den tillgängliga emojin.

  • Om du vill växla till en annan emojikategori trycker du på Tabb tills du hör den valda kategorin, till exempel "Smilies menyobjekt". Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på kategorin du vill använda, till exempel "Menyalternativet Aktiviteter", och tryck sedan på Retur. Kategorin ändras och du kan nu bläddra eller söka efter en emoji.

 4. Tryck på Retur när du hör en emoji som du vill infoga. Emojin läggs till i meddelandet.

Lägga till en dekal eller mem

 1. När fokus är i meddelanderutan trycker du på Tabb en gång. Du hör: "Åtgärder för ett nytt meddelandeverktygsfält".

 2. Tryck på höger- eller vänsterpilen tills du hör "Dekal, knapp" och tryck sedan på Retur. Dekalmenyn öppnas och fokus är i textrutan Sök .

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill söka efter en dekal skriver du sökorden. Tryck på Tabb en gång och använd sedan piltangenterna för att bläddra i listan med dekaler.

  • Om du vill välja en dekal från den valda dekalkategorin trycker du på Tabb en gång och använder sedan piltangenterna för att bläddra bland tillgängliga dekaler.

  • Om du vill växla till en annan dekalkategori trycker du på Tabb tills du hör "Dekalkategorier", följt av den valda kategorin. Tryck på höger- eller vänsterpilen tills du hör namnet på kategorin du vill använda, till exempel "Meme-flikobjekt", och tryck sedan på Retur. Kategorin ändras och du kan nu bläddra eller söka efter en dekal.

 4. Tryck på Retur om du vill infoga dekalen i meddelandet.

 5. Om dekalen har ett textfält som du kan redigera hör du: "Redigerbar.". Fokus är i textfältet. Skriv den nya dekaltexten och tryck på Tabb när du är klar tills du hör "Knappen Klart" och tryck sedan på blanksteg.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. Tryck på Tabb en gång i meddelanderutan. Du hör: "Åtgärder för ett nytt meddelandeverktygsfält".

 2. Tryck på B eller Skift+B tills du hör "Dekal, knapp" och tryck sedan på Alt+Retur. Dekalmenyn öppnas och fokus är i textrutan Sök .

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill söka efter en dekal skriver du sökorden. Tryck på Tabb en gång och använd sedan piltangenterna för att bläddra i listan med dekaler.

  • Om du vill välja en dekal från den valda dekalkategorin trycker du på Tabb en gång och använder sedan piltangenterna för att bläddra bland tillgängliga dekaler.

  • Om du vill växla till en annan dekalkategori trycker du på Tabb tills du hör "Dekalkategorier", följt av den valda kategorin. Tryck på höger- eller vänsterpilen tills du hör namnet på kategorin du vill använda, till exempel "Meme-flikobjekt", och tryck sedan på Retur. Kategorin ändras och du kan nu bläddra eller söka efter en dekal.

 4. Tryck på Retur för att infoga dekalen eller memen i meddelandet.

 5. Om dekalen har ett textfält som du kan redigera hör du: "Redigerbar.". Fokus är på textfältet. Skriv den nya dekaltexten och tryck på Tabb när du är klar tills du hör "Knappen Klart" och tryck sedan på blanksteg.

Skicka filer till dig själv i en chatt 

För att hålla ordning kan du skicka meddelanden, dokument, bilder och media till dig själv i ett chattmeddelande. Du kan snabbt komma åt allt du skickar till dig själv oavsett om du använder Microsoft Teams på skrivbordet, webben eller telefonen. Du hittar chatten högst upp i de fästa chattarna i chattlistan. 

 1. Tryck på Ctrl+Skift+2 för att öppna chattvyn .

 2. Tryck på uppåtpilen tills du hör "Profilbild", följt av ditt användarnamn och "Du".

 3. Tryck på Retur för att välja din personliga chatt. Fokus flyttas till meddelanderutan.

 4. Gör något eller båda av följande:

  • Om du vill skicka ett textmeddelande till dig själv behöver du bara börja skriva. När meddelandet är klart trycker du på Tabb tills du hör "Skicka, markerad knapp" och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill skicka en fil till dig själv, till exempel ett dokument eller en mediefil, finns instruktioner i Lägga till en bifogad fil .

Fäst eller ta bort en chatt

Du kan fästa en chatt, vilket placerar den högst upp i listan med chattar där du enkelt kan komma åt den.

 1. I listan med chattar använder du uppåt- och nedåtpilarna för att gå till den chatt som du vill fästa eller ta bort.

 2. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg eller Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill fästa en chatt trycker du på nedåtpilen tills du hör "Fäst" och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill ta bort en chatt trycker du på nedåtpilen tills du hör "Ta bort" och trycker sedan på Retur.

Få en avisering när en kontakt är tillgänglig

 1. När fokus är i listan med chattar trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör: "Chatt, dold, har popup-fönster."

 2. Tryck på Retur för att öppna menyn, tryck på nedåtpilen tills du hör "Kontakter" och tryck sedan på Retur. Kontaktlistan öppnas.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hittar den kontakt som du vill få ett meddelande om.

 4. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg eller Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Meddela när det är tillgängligt" och tryck sedan på Retur.

  Skärmläsaren meddelar dig när den valda kontakten blir tillgänglig i Microsoft Teams på Internet.

  Obs!: Om du vill sluta ta emot meddelanden trycker du på nedåtpilen på menyn Fler alternativ tills du hör "Stäng av meddelanden" och trycker sedan på Retur.

Inaktivera eller aktivera en chatt

Du kan stänga av ljudet för en chatt om du vill sluta ta emot meddelanden. Slå på ljudet för chatten om du vill börja ta emot meddelanden igen.

 1. När fokus är i chattlistan använder du uppåt- och nedåtpilarna för att gå till den chatt som du vill stänga av eller slå på ljudet för.

 2. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg eller Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill stänga av ljudet för en chatt trycker du på nedåtpilen tills du hör "Stäng av ljud" och trycker sedan på Retur.

  • Om du vill slå på ljudet för en tidigare avstängd chatt trycker du på nedåtpilen tills du hör "Slå på ljud" och trycker sedan på Retur.

Filtrera dina chattar

Du kan filtrera meddelandena i chattvyn efter namnet på en person om du bara vill visa gruppchatt, möten eller privata chattar där det namnet inträffar. Du kan också filtrera listan så att endast olästa eller avstängda chattar eller chattar som skickas under möten visas.

 1. Tryck på Ctrl+Skift+F i chattvyn . Du hör: "Filter."

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill filtrera chattar efter namn skriver du namnet.

  • Om du bara vill visa olästa eller avstängda chattar som skickats under möten trycker du på Tabb tills du hör "Fler alternativ", trycker på Retur för att öppna den nedrullningsbara menyn, trycker på nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill använda och trycker sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb tills du kommer till den filtrerade listan med chattar och tryck sedan på nedåt- eller uppåtpilen för att bläddra i listan.

 4. Om du vill rensa filtret trycker du på Skift+ Tabb tills du hör "Stäng filter" och trycker sedan på Retur.

Inaktivera förhandsgranskningar av meddelanden

Om du vill ge dig ännu mer sekretess kan du inaktivera förhandsgranskningar av meddelanden på skrivbordet förMicrosoft Teams. Förhandsgranskning av meddelanden är aktiverat som standard.

 1. Öppna fönstret Inställningar genom att trycka på Ctrl+Skift+kommatecken (,). Du hör: "Menyalternativet Inställningar." Tryck på Retur. Fönstret Inställningar öppnas med fokus på fliken Allmänt .

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Fliken Meddelanden" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "Visa förhandsgranskning av meddelande, kryssruta markerad.".

 4. Om du vill inaktivera förhandsgranskningen av meddelandet med Skärmläsaren trycker du på Caps Lock+Retur. Tryck på blanksteg med NVDA eller JAWS.

 5. Stäng dialogrutan Inställningar genom att trycka på Esc.

Markera chattar som brådskande

Särskilt viktiga privata chattmeddelanden kan markeras som brådskande. Brådskande meddelanden skickar en avisering till mottagaren varannan minut under en period av tjugo minuter.

 1. När fokus är i meddelanderutan trycker du på Tabb en gång. Du hör: "Åtgärder för ett nytt meddelandeverktygsfält".

 2. Tryck på höger eller vänster piltangent tills du hör "Ange leveransalternativ, knapp" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Markera meddelandet som brådskande" och tryck sedan på Retur för att markera meddelandet som brådskande.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. När fokus är i meddelanderutan trycker du på Tabb en gång. Du hör: "Åtgärder för ett nytt meddelandeverktygsfält".

 2. Tryck på B eller Skift+B tills du hör "Ange leveransalternativ, knapp" och tryck sedan på Alt+Retur.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Markera meddelandet som brådskande" och tryck sedan på Retur för att markera meddelandet som brådskande.

Ändra avstånd i chattmeddelanden 

Beroende på bildskärmens storlek och visningsinställning kanske du vill ändra hur mycket avstånd som visas i chattmeddelanden.

Oavsett om du vill optimera för att läsa mer text på en gång eller läsa mindre text på en bekvämare nivå kan du anpassa chatttätheten efter dina behov. Som standard är chattdensitet inställd på bekvämt läge, men om du vill ha mer av chatten synlig och en bredare ruta där du skriver meddelanden kan du ändra detta i appinställningarna. 

 1. Öppna fönstret Inställningar genom att trycka på Ctrl+Skift+kommatecken (,). Du hör: "Menyalternativet Inställningar." Tryck på Retur. Fönstret Inställningar öppnas med fokus på fliken Allmänt .

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör den valda chattdensiteten, "Bekväm" eller "Kompakt".

 3. Om du vill ändra den aktuella densiteten trycker du på höger- eller vänsterpilen tills du hör det alternativ du vill använda och trycker sedan på Retur för att välja det.

 4. Stäng fönstret Inställningar genom att trycka på Esc.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. Öppna fönstret Inställningar genom att trycka på Ctrl+Skift+kommatecken (,). Du hör: "Menyalternativet Inställningar." Tryck på Retur. Fönstret Inställningar öppnas med fokus på fliken Allmänt .

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör den valda chattdensiteten, "Bekväm" eller "Kompakt".

 3. Om du vill ändra den aktuella densiteten trycker du på upp- eller nedpilen tills du hör det alternativ du vill använda och trycker sedan på Retur för att välja det.

 4. Stäng fönstret Inställningar genom att trycka på Esc.

Se även

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att kontrollera den senaste aktiviteten i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Video: Starta chattar och ringa samtal

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×