Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda en skärmläsare för att kontrollera den senaste aktiviteten i Microsoft Teams

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Windows Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Om du snabbt vill ta en titt på vad som har hänt sedan ditt senaste besök i Microsoft Teams öppnar du vyn Aktivitet med tangentbordet och en skärmläsare och bläddrar igenom din aktivitetsfeed på ett ögonblick. Vi har testat det med JAWS och NVDA, men det kan fungera med andra skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Hitta aviseringar i aktivitetsfeeden

Alla dina meddelanden visas i aktivitetsfeeden i vyn Aktivitet , så att du alltid har koll på allt. Du får en avisering när någon:

 • @nämner dig

 • @nämner de team eller kanaler du är med i

 • svarar på inlägg som du är en del av

 • svarar på dina meddelanden

 • lägger till en reaktion på dina meddelanden

 1. Öppna aktivitetsfeeden genom att trycka på Ctrl+1. Skärmläsaren meddelar: "Feed är markerad." Fokus är på menyn med listalternativ i listfönstret.

 2. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör: "Aktivitets- och aviseringslista".

 3. Tryck på Tabb för att gå till det första meddelandet i feeden. Du hör avsändarinformation, meddelandeinnehåll och information samt numret och positionen för det valda meddelandet i listan.

 4. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg. Du hör: "Markera som läst" eller "Markera som oläst". Bläddra på menyn genom att trycka på upp- eller nedpil. Välj genom att trycka på Retur. Stäng menyn genom att trycka på Esc.

  Obs!: Menyn Fler alternativ kanske inte är tillgänglig för alla aviseringar, till exempel missade samtal och röstmeddelanden.

 5. Du bläddrar i listan med aviseringar genom att trycka på upp- eller nedpil.

Tips: Om du snabbt vill hitta ett meddelande använder du sökningen högst upp på skärmen. Tryck på Ctrl+E för att gå till Sök.

 • Om du vill hitta en persons aktivitet skriver du /aktivitet i sökfältet och trycker på Retur. Du hör: "Ange namnet på en person." Skriv namnet på en person vars aktivitet du vill hitta och tryck på Retur.

 • Du hittar @mentions genom att skriva /omnämnanden i sökfältet och trycka på Retur.

Filtrera aktivitetsfeeden

Du kan markera de aviseringar som visas i feeden. Du kan till exempel få aviseringar när någon har svarat på ditt meddelande.

 1. Öppna aktivitetsfeeden genom att trycka på Ctrl+1. Skärmläsaren meddelar: "Feed är markerad." Fokus är på menyn med listalternativ i listfönstret.

 2. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör: "Aktivitets- och aviseringslista".

 3. Tryck på Skift+Tabb för att flytta fokus till knappen Filter. Tryck på blanksteg för att öppna filtermenyn.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Fler alternativ, knapp" och tryck på blanksteg för att öppna menyn.

 5. Bläddra på menyn genom att trycka på upp- eller nedpil. Markera genom att trycka på Retur. I feeden visas nu endast aviseringar för det markerade objektet.

 6. Om du vill ta bort filtret trycker du på Tabb tills du hör: "Knappen Stäng filter." Tryck på Retur.

Obs!: Om du väljer att inte ta emot aviseringar om en viss aktivitet får du inte heller banderollaviseringar om den.

Kontrollera din aktivitet

Du hittar de meddelanden du har skickat i Min aktivitet.

 1. Öppna aktivitetsfeeden genom att trycka på Ctrl+1. Skärmläsaren meddelar: "Feed är markerad." Fokus är på menyn med listalternativ i listfönstret.

 2. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör: "Aktivitets- och aviseringslista".

 3. Tryck på Skift+Tabb tills du hör: "Feed, knappmeny". Välj Min aktivitet genom att trycka på nedåtpilen tills du hör "Min aktivitet" och trycka på Retur.

  Listan med skickade meddelanden öppnas i listfönstret. Det senaste meddelandet är markerat och fokus flyttas till konversationen som innehåller meddelandet i innehållsfönstret. Skärmläsaren läser upp meddelandet.

 4. Om du vill gå tillbaka till listan Min aktivitet trycker du på Ctrl+F6 tills du hör "Aktivitet och aviseringar, lista" och trycker sedan på Tabb en gång.

 5. Tryck på nedåtpilen för att gå nedåt i listan med meddelanden. Tryck på Retur för att gå till konversationen som innehåller det markerade meddelandet.

Svara på aviseringar

När du hör en intressant avisering kan du navigera till åtgärden och delta. Om en medarbetare till exempel har @mentioned dig går du till meddelandet med @mention på fliken Inlägg , ser vad det handlar om och svarar på meddelandet.

 1. Öppna aktivitetsfeeden genom att trycka på Ctrl+1. Skärmläsaren meddelar: "Feed är markerad." Fokus är på menyn med listalternativ i listfönstret.

 2. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör: "Aktivitets- och aviseringslista".

 3. Tryck på Tabb en gång för att gå till listan med meddelanden.

 4. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör meddelandet du vill svara på och tryck på Retur. Den relaterade konversationen visas på fliken Inlägg .

 5. Om du vill svara på ett kanalmeddelande trycker du på nedåtpilen tills du hör "Svara, knapp" följt av meddelandets innehåll. Tryck på Retur.

 6. Skriv ditt meddelande. Skicka svaret genom att trycka på Retur.

Anpassa aviseringsinställningarna

Du kan finjustera vilken typ av aviseringar du får i aktivitetsfeeden, i din e-post och i banderollerna.

 1. Var som helst i Microsoft Teams trycker du på Ctrl+kommatecken (,). Dialogrutan Inställningar öppnas.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Fliken Meddelanden" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "Anpassad. Välj vad du får ett meddelande om och hur" och tryck på Tabb.

 4. Tryck på blanksteg för att expandera en nedrullningsbar meny. Bläddra på menyn genom att trycka på upp- eller nedpil. Markera genom att trycka på Retur. Tryck på Tabb för att gå till nästa lista.

 5. Stäng fliken Meddelanden genom att trycka på Esc.

 6. Stäng dialogrutan Inställningar genom att trycka på Esc igen.

Obs!: Om du inte är inloggad i Microsoft Teams får du en e-postavisering om eventuella missade aktiviteter.

Se även

Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att skapa och ändra team i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Om du snabbt vill ta en titt på vad som har hänt sedan ditt senaste besök i Microsoft Teams på Mac öppnar du vyn Aktivitet med tangentbordet och VoiceOver, macOS-skärmläsaren, och bläddrar snabbt igenom din aktivitetsfeed.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Hitta aviseringar i aktivitetsfeeden

Alla dina meddelanden visas i aktivitetsfeeden i vyn Aktivitet , så att du alltid har koll på allt. Du får en avisering när någon:

 • @nämner dig

 • @nämner de team eller kanaler du är med i

 • svarar på inlägg som du är en del av eller inlägg som du följer

 • svarar på dina meddelanden

 • gillar dina meddelanden

 1. Öppna aktivitetsfeeden genom att trycka på Kommando+1 och sedan på Tabb tills du hör "Feed, popup-knapp".

 2. Tryck på Tabb tills du hör det första meddelandet i feeden. Du hör avsändarens namn och aktuella status följt av kanalinformation och meddelandeinnehåll.

 3. Du bläddrar i listan med aviseringar genom att trycka på upp- eller nedpil.

Tips: 

 • Du kan använda Sök för att snabbt hitta @mentions eller någon annans aktivitet. Gå till @mentions genom att trycka på Kommando+E för att gå till sökfältet , skriva /omnämnanden och trycka på Retur. Fokus flyttas till det senaste meddelandet där du nämndes. Svara genom att trycka på R och börja skriva. Om du vill hitta dina andra @mentions går du till din aktivitetsfeed.

 • Om du vill hitta någon annans aktivitet trycker du på Kommando+E, skriver /aktivitet och trycker på Retur. Skriv namnet på den person du letar efter. Sökresultaten visas medan du skriver. Tryck på nedåtpilen för att gå till resultatlistan. Om du vill välja en person trycker du på Retur när du hör personens namn.

Filtrera feeden

Du kan markera de aviseringar som visas i feeden. Du kan till exempel få aviseringar när någon har svarat på ditt meddelande.

 1. Öppna aktivitetsfeeden genom att trycka på Kommando+1 och sedan på Tabb tills du hör "Feed, popup-knapp".

 2. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Filter." Välj genom att trycka på Blanksteg. Fokus ändras till fältet Typ för att filtrera .

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill filtrera efter en textsträng skriver du in den i fältet Typ för att filtrera . Aktivitetsfeeden filtreras automatiskt medan du skriver.

  • Öppna filtermenyn genom att trycka på Tabb tills du hör "Fler alternativ" och tryck på blanksteg. Om du vill flytta i menyn trycker du på vänster- eller högerpilen. VoiceOver läser upp filtren när du bläddrar. Välj genom att trycka på Retur. I feeden visas nu endast aviseringar för det markerade objektet.

 4. Om du vill ta bort filtret och visa alla meddelanden igen trycker du på Tabb i aktivitetsfeeden tills du hör "Knappen Stäng filter" och trycker på blanksteg.

Kontrollera din aktivitet

Du hittar de meddelanden du har skickat i Min aktivitet.

 1. Öppna vyn Aktivitet genom att trycka på Kommando+1 och sedan trycka på Tabb tills du hör "Feed, popup-knapp".

 2. Välj Min aktivitet genom att trycka på Retur, trycka på nedåtpilen en gång och sedan på Retur igen.

  Listan med skickade meddelanden öppnas i listfönstret. Det senaste meddelandet är markerat och fokus flyttas till konversationen som innehåller meddelandet i innehållsfönstret. Skärmläsaren läser upp meddelandet.

 3. Gå tillbaka till listan Min aktivitet genom att trycka på Esc och sedan på Skift+Tabb tills du kommer till meddelandet i listfönstret.

 4. Tryck på nedåtpilen för att gå nedåt i listan med meddelanden. Tryck på Retur för att gå till konversationen som innehåller det markerade meddelandet.

Svara på aviseringar

När du hör en intressant avisering kan du navigera till åtgärden och delta. Om en medarbetare till exempel har @mentioned dig går du till meddelandet med @mention på fliken Inlägg , ser vad det handlar om och svarar på meddelandet.

 1. Öppna aktivitetsfeeden genom att trycka på Kommando+1 och sedan på Tabb tills du hör "Feed, popup-knapp".

 2. Tryck på Tabb tills du hör det första meddelandet i feeden. Tryck sedan på nedåtpilen tills du hör meddelandet du vill svara på och tryck på Retur. Fokus flyttas till meddelandet i den relaterade konversationen på fliken Inlägg .

 3. Om du vill svara på meddelandet i en kanal trycker du på R. Skriv meddelandet och tryck på Retur för att skicka.

Anpassa aviseringsinställningarna

Du kan finjustera vilken typ av aviseringar du får i aktivitetsfeeden, din e-post och banderollerna.

 1. Tryck på Kommando+komma (,) var som helst i Microsoft Teams. Menyn Inställningar öppnas.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Fliken Meddelanden" och tryck på Retur.

 3. Navigera i menyn genom att trycka på Tabb.

 4. Tryck på blanksteg om du vill visa en lista med alternativ. Du navigerar i listan genom att trycka på upp- eller nedpilen. Välj genom att trycka på Retur.

 5. Om du vill stänga menyn Inställningar trycker du på Esc.

  Tips: Du kan aktivera e-postaviseringar för att ta emot e-postmeddelanden om missade aktiviteter när du inte är inloggad på Microsoft Teams.

  Obs!: Om du väljer att inte ta emot aviseringar om en viss aktivitet får du inte heller popup-meddelanden om dem.

Se även

Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att skapa och ändra team i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Om du snabbt vill ta en titt på vad som har hänt sedan ditt senaste besök i Microsoft Teams på Internet öppnar du vyn Aktivitet med tangentbordet och en skärmläsare och bläddrar igenom din aktivitetsfeed på ett ögonblick. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Hitta aviseringar i aktivitetsfeeden

Alla dina meddelanden visas i aktivitetsfeeden i vyn Aktivitet , så att du alltid har koll på allt. Du får en avisering när någon:

 • @nämner dig

 • @nämner de team eller kanaler du är med i

 • svarar på inlägg som du är en del av

 • svarar på dina meddelanden

 • lägga till en reaktion på dina meddelanden

 1. Öppna aktivitetsfeeden genom att trycka på Ctrl+Skift+1. Skärmläsaren meddelar: "Feed är markerad." Fokus är på menyn med listalternativ i listfönstret.

 2. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör: "Aktivitets- och aviseringslista". 

 3. Tryck på Tabb för att gå till det första meddelandet i feeden. Du hör avsändarinformation, meddelandeinnehåll och information samt numret och positionen för det valda meddelandet i listan.

 4. Öppna menyn Fler alternativ genom att trycka på blanksteg. Du hör "Markera som läst" eller "Markera som oläst". Bläddra på menyn genom att trycka på upp- eller nedpil. Välj genom att trycka på Retur. Stäng menyn genom att trycka på Esc.

 5. Du bläddrar i listan med aviseringar genom att trycka på upp- eller nedpil.

Tips: 

 • Om du snabbt vill hitta omnämnanden om dig själv trycker du på Ctrl+E för att gå till sökningen högst upp på skärmen. Skriv /omnämnanden och tryck sedan på Retur. De aktiviteter där du har nämnts visas i listfönstret.

 • Om du snabbt vill ta reda på alla de senaste aktiviteterna för en viss person trycker du på Ctrl+E för att gå till sökområdet högst upp på skärmen. Skriv /activity, tryck på Retur och börja skriva namnet på personen. Listan med sökresultat uppdateras medan du skriver. Tryck på nedåtpilen för att bläddra i listan tills du hör önskat resultat och tryck sedan på Retur. Den valda personens aktiviteter visas i innehållsfönstret.

Filtrera aktivitetsfeeden

Du kan markera de aviseringar som visas i feeden. Du kan till exempel få aviseringar när någon har svarat på ditt meddelande.

 1. Öppna aktivitetsfeeden genom att trycka på Ctrl+Skift+1. Skärmläsaren meddelar: "Feed är markerad." Fokus är på menyn med listalternativ i listfönstret.

 2. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör: "Aktivitets- och aviseringslista".

 3. Tryck på Skift+Tabb tills du hör: "Knappen Filtrera". Tryck på blanksteg för att öppna filtermenyn.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Fler alternativ, knapp" och tryck på blanksteg för att öppna menyn. Bläddra på menyn genom att trycka på upp- eller nedpil. Markera genom att trycka på Retur. I feeden visas nu endast aviseringar för det markerade objektet.

 5. Bläddra på menyn genom att trycka på upp- eller nedpil. Markera genom att trycka på Retur. I feeden visas nu endast aviseringar för det markerade objektet.

 6. Om du vill ta bort filtret trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör: "Knappen Stäng filter." Tryck på Retur.

Obs!: Om du väljer att inte ta emot aviseringar om en viss aktivitet får du inte heller banderollaviseringar om den.

Kontrollera din aktivitet

Du hittar de meddelanden du har skickat i Min aktivitet.

 1. Öppna aktivitetsfeeden genom att trycka på Ctrl+Skift+1. Skärmläsaren meddelar: "Feed är markerad." Fokus är på menyn med listalternativ i listfönstret.

 2. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör: "Aktivitets- och aviseringslista".

 3. Tryck på Skift+Tabb tills du hör: "Feed, knappmeny". Välj Min aktivitet genom att trycka på nedåtpilen tills du hör "Min aktivitet" och trycka på Retur.

  Listan med skickade meddelanden öppnas i listfönstret. Det senaste meddelandet är markerat och fokus flyttas till konversationen som innehåller meddelandet i innehållsfönstret. Skärmläsaren läser upp meddelandet.

 4. Om du vill gå tillbaka till listan Min aktivitet trycker du på Ctrl+Skift+F6 tills du hör "Listan Aktivitet och meddelanden" och trycker sedan på Tabb en gång.

 5. Tryck på nedåtpilen för att gå nedåt i listan med meddelanden. Tryck på Retur för att gå till konversationen som innehåller det markerade meddelandet.

Svara på aviseringar

När du hör en intressant avisering kan du navigera till åtgärden och delta. Om en medarbetare till exempel har @mentioned dig går du till meddelandet med @mention på fliken Inlägg , ser vad det handlar om och svarar på meddelandet.

 1. Öppna aktivitetsfeeden genom att trycka på Ctrl+Skift+1. Du hör: "Feed-menyn.". Skärmläsaren meddelar: "Feed är markerad." Fokus är på menyn med listalternativ i listfönstret.

 2. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör: "Aktivitets- och aviseringslista".

 3. Tryck på Tabb en gång för att gå till listan med meddelanden.

 4. Tryck på upp- eller nedpil tills du hör den avisering du vill svara på och tryck sedan på Retur. Den relaterade konversationen visas på fliken Inlägg .

 5. Om du vill svara på ett kanalmeddelande trycker du på nedåtpilen tills du hör "Svara, knapp" följt av meddelandets innehåll. Tryck på Retur.

 6. Skriv ditt meddelande. Skicka svaret genom att trycka på Retur.

Anpassa aviseringsinställningarna

Du kan finjustera vilken typ av aviseringar du får i aktivitetsfeeden, i din e-post och i banderollerna.

 1. Var som helst i Microsoft Teams på Internet trycker du på Ctrl+Skift+kommatecken (,). Dialogrutan Inställningar öppnas.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Fliken Meddelanden" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "Anpassad. Välj vad du får ett meddelande om och hur" och tryck på Tabb.

 4. Tryck på blanksteg för att expandera en nedrullningsbar meny. Du bläddrar i listan genom att trycka på upp- eller nedpil. Välj med Retur. Tryck på Tabb för att gå vidare till nästa lista.

 5. Stäng fliken Meddelanden genom att trycka på Esc.

 6. Stäng dialogrutan Inställningar genom att trycka på Esc igen.

Obs!: Om du inte är inloggad i Microsoft Teams på Internet får du en e-postavisering om eventuella missade aktiviteter.

Se även

Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att skapa och ändra team i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×