Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda en skärmläsare för att dela din skärm i Skype för företag

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Windows Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd Skype för företag med ditt tangentbord och skärmläsare, den inbyggda Windows-skärmläsaren, för att dela din skärm med deltagarna i ett möte. Du kan dela hela skärmen (Dela ditt skrivbord) när du vill visa åtgärder i flera program eller endast dela ett program (Dela ett fönster) när du bara behöver visa ett program eller ett antal filer och inte vill att andra ska se något annat på din dator.

För att kunna dela innehåll i ett Skype för företag-möte måste du vara presentatör. Om alternativet inte är tillgängligt kan du be en presentatör att ge dig presentatörsåtkomst.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Kortkommandon finns i Kortkommandon i Skype för företag.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Använda delningsverktygsfältet

När du delar skärmen eller ett program visas ett verktygsfält högst upp på skärmen i Skype för företag med knappar för att styra delningen. I delningsverktygsfältet kan du:

 • Ge kontroll över ditt skrivbord till andra i mötet eller ta tillbaka kontrollen om någon annan har den.

 • Sluta presentera skärmen eller ett program.

 • Fästa verktygsfältet så att det alltid visas.

 1. Flytta tangentbordsfokus till verktygsfältet genom att trycka på Ctrl+Skift+blanksteg.

 2. Gå mellan objekt i verktygsfältet genom att trycka på Tabb. Du hör skärmläsaren läsa upp objektet.

 3. Välj ett alternativ i verktygsfältet genom att trycka på Retur.

 4. Flytta tillbaka fokus till samtals- eller mötesfönstret genom att trycka på Esc.

Dela skärmen eller program

Obs!: För att kunna dela innehåll i ett Skype för företag-möte måste du vara presentatör. Om alternativet inte är tillgängligt kan du be en presentatör att ge dig presentatörsåtkomst.

Tips: När du delar skrivbordet kan alla mötesdeltagare se alla dina program, filer och aviseringar. Stäng eller minimera program som du inte vill att andra ska se innan du visar skrivbordet.

Tips: När du delar ett program ändras din status i Skype för företag till I konferenssamtal. När du delar hela skrivbordet ändras status till Presenterar och du kommer inte att ta emot några snabbmeddelanden eller samtal.

 1. Gå igenom kontrollerna i chatt- eller mötesfönstret genom att trycka på Tabb tills du hör: ”Dela-knapp, dela innehåll”.

 2. Öppna menyn Dela innehåll genom att trycka på blanksteg. Du hör: ”Dela ditt skrivbord”.

 3. Visa hela skrivbordet för alla mötesdeltagare genom att trycka på Retur.

  Meddelanden: 

  • Om du hör ”Skype för företag-fönster, Avbryt-knapp” visas följande avisering: ”Obs! Andra personer kan se allt på den skärm du väljer”.

  • Om du inte vill att den här aviseringen ska visas varje gång du delar skrivbordet trycker du på Tabb tills du hör ”Omarkerad, Visa inte detta igen, kryssruta” och trycker på blanksteg.

  • Börja dela skrivbordet genom att trycka på Tabb tills du hör: ”OK-knapp”.

  Hela ditt skrivbord kan nu ses av alla mötesdeltagare. Fokus flyttas tillbaka till mötesfönstret i Skype för företag.

 4. Om du bara vill visa ett program trycker du på nedpilen på menyn Dela innehåll tills du hör: ”Dela ett fönster”. Tryck sedan på Retur. Då öppnas fönstret Dela ett fönster, där alla aktiva program på datorn visas. Fokus ligger på knappen Avbryt. Du hör: ”Dela ett fönster, fönster, Avbryt-knapp”.

  • Gå till det första tillgängliga programmet som du kan visa genom att trycka på Tabb. Du hör namnet på programmet.

  • Gå mellan de tillgängliga programmen genom att trycka på vänster eller höger pilknapp. När du hör namnet på programmet du vill visa trycker du på blanksteg. Knappen Dela är nu aktiverad. Tryck sedan på Retur. När du gör det delas programmet med alla i samtalet och fokus flyttas tillbaka till mötesfönstret i Skype för företag.

  Tips: När du visar ett enda program visas en svart ruta i det delade programmet om mötesfönstret i Skype för företag ligger ovanpå det. Om du har flera skärmar kan du prova att flytta mötesfönstret till den andra skärmen så att det inte ligger ovanpå programmet du delar.

 5. Sluta dela skärmen genom att trycka på Ctrl+Skift+blanksteg. Fokus flyttas till verktygsfältet högst upp på skärmen. Tryck på Tabb tills du hör ”Sluta dela-knapp” och tryck på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Kortkommandon i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Använd Skype för företag för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att dela din skärm i ett möte. Du kan presentera innehåll från din Mac och framföra ditt budskap på ett effektivt sätt.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Kortkommandon finns i Kortkommandon i Skype för företag.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

 • För att kunna dela innehåll i ett Skype för företag för Mac-möte måste du vara presentatör. Om alternativet är nedtonat kan du be en presentatör att ge dig presentatörsåtkomst.

 • När du delar skärmen kan alla mötesdeltagare se alla dina program, filer och aviseringar. Stäng eller dölj program som du inte vill att andra ska se innan du visar skärmen.

Dela din skärm

Obs!: Medan du presenterar ändras din status i Skype för företag för Mac till ”I konferenssamtal” och du kommer inte att ta emot några snabbmeddelanden eller samtal utanför onlinemötet.

 1. Anslut till onlinemötet och tryck på Ctrl+Kommando+S på tangentbordet. Du hör: ”Dela skärm, fönster, systemdialogruta. Du står nu på ett textelement”.

 2. När du presenterar kan du göra följande:

  • Växla till helskärmsläge genom att trycka på Ctrl+Alt+M, W. Tryck sedan på nedpil tills du hör ”Använd helskärmsläge” och tryck på blanksteg. Du hör: ”Använd helskärmsläge med Skype för företag”. Gå tillbaka till normalt skärmläge genom att trycka på Esc.

  • Dölj ett aktivt fönster genom att trycka på Kommando+H.

  • Återställ ett dolt fönster genom att trycka på Kommando+Tabb tills du hör appnamnet.

  • Öppna Dock genom att trycka på Ctrl+Alt+D. Du hör: ”Dock, <aktuellt fokus på Dock>”.

  • Stäng ett aktivt fönster genom att trycka på Kommando+W.

 3. Sluta dela genom att trycka på Ctrl+Kommando+S. Du hör: ”Sluta dela”.

Se även

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Kortkommandon i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Du kan använda VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att dela din skärm i Skype för företag.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

 • Platserna och objekten i användargränssnittet kan variera när du öppnar Skype för företag på din enhet. Innehållet och gränssnittselementen som beskrivs i det här avsnittet är exempel på en del av innehållet och elementen som du kan se.

Dela din skärm

 1. Anslut till ett möte.

  Tips: Mer information om hur du ansluter till ett onlinemöte finns i Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag.

  Obs!: Se till att du är presentatör för mötet. Om du har organiserat mötet är du presentatör från början.

 2. På mötesskärmen sveper du åt höger tills du hör ”Fler alternativ” och dubbeltrycker sedan på skärmen. Menyn Mer öppnas. Du hör ”Mer”.

 3. Presentera genom att svepa åt höger tills du hör ”Presentera, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen. Du hör: ”Bläddra”. Leta därefter reda på presentationsfilen som du vill dela genom att dubbeltrycka på skärmen. Menyn Bläddra öppnas.

 4. Svep åt höger eller vänster tills du hör namnet på platsen som innehåller den fil du vill presentera. När du bläddrar läser VoiceOver upp namnen på platserna. Välj genom att dubbeltrycka på skärmen.

 5. Bläddra bland filerna eller mapparna på en plats genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör namnet på det objekt du vill presentera. Välj ett objekt genom att dubbeltrycka på skärmen. När du har valt en fil startar presentationen automatiskt för alla mötesdeltagarna.

  Obs!: När du delar en PowerPoint-presentation delar du nästa bild genom att svepa åt höger tills du hör ”Nästa bild, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 6. När du är klar med presentationen slutar du dela din skärm genom att svepa åt höger tills du hör ”Fler alternativ, knapp” och sedan dubbeltrycka på skärmen. Menyn Mer öppnas. Svep åt höger tills du hör ”Stoppa presentation, knapp” och dubbeltryck på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett onlinemöte i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Använd TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att dela en PowerPoint-presentation under ett Skype för företag för Android-möte. Det går inte att dela hela skärmen eller innehållet i andra program.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

 1. Öppna Skype för företag för Android och logga in om det behövs.

  Tips: Om du inte loggade ut från Skype för företag för Android senast du använde det öppnas appen utan att du blir ombedd att logga in. Inloggningshjälp finns i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag.

 2. Anslut till mötet.

  Se till att du är presentatör för mötet. Om du har organiserat mötet är du presentatör från början.

 3. Börja dela PowerPoint-presentationen genom att svepa åt höger på mötesskärmen tills du hör ”Fler alternativ, knapp” och dubbeltrycka på skärmen.

 4. En meny öppnas med Presentera PowerPoint som det första alternativet. Välj alternativet genom att svepa åt höger och dubbeltrycka på skärmen.

 5. Vyn Platser öppnas. Bläddra bland alternativen genom att svepa åt höger. När fokus är på presentationens plats dubbeltrycker du på skärmen.

 6. Bläddra bland mappar eller filer på platsen genom att svepa åt höger. Öppna en mapp genom att dubbeltrycka på skärmen.

 7. När fokus är på presentationen börjar du dela genom att dubbeltrycka. Du hör: ”Börja presentera”. Svep åt höger tills du hör ”OK, knapp” och dubbeltryck på skärmen. Presentationen öppnas och alla mötesdeltagarna kan se den.

  Obs!: Du kan dela en PowerPoint-presentation i ett Skype för företag för Android-möte, men inte i ett ljudsamtal, ett videosamtal eller en chattsession.

Se även

Använda en skärmläsare för att ringa och ta emot samtal i Skype för företag

Använda en skärmläsare för att hantera kontakter i Skype för företag

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Skype för företag

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig navigera i Skype för företag med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×