Använda en skärmläsare för att delta i en PowerPoint Live-session i Microsoft Teams

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Microsofts Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd PowerPoint Live i Microsoft Teams med tangentbordet och en skärmläsare för att delta i och engagera dig i ett möte. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men du kan troligtvis använda dem även med andra skärmläsare, förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Du lär dig hur du kontrollerar vad som ligger före eller refererar till föregående bilder i en presentation. Du lär dig också hur du växlar till en högkontrastvy och skickar emojireaktioner live till presentatören.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lär dig PowerPoint Live i Microsoft Teams layout

PowerPoint Live i Microsoft Teams är en helt ny fjärrpresentation och mötesupplevelse. Du kan använda de omfattande presentationsfunktionerna i PowerPoint och de smidiga samarbetsfunktionerna i Microsoft Teams. 

Du kan också dra nytta av den förbättrade sekretessen och använda hjälpmedelstekniker utan att behöva be presentatören för att göra något åt det.

I ett Microsoft Teams möte visas den aktuella bilden i huvudinnehållsområdet i mitten av skärmen. Under bilden hittar du det PowerPoint Live verktygsfältet som innehåller följande knappar:

 • Bildnavigeringsknapparna till vänster för att flytta framåt eller bakåt i presentationen

 • Knappen Synkronisera till presentatör för att återgå till bilden som presentatören för närvarande visar. Den här knappen är tillgänglig när du har navigerat bort från presentatörens aktuella bild.

 • Knappen för att växla från bildspelsvyn till rutnätsvyn

 • Knappen Fler åtgärder för att visa ytterligare alternativ

Mer information om Microsoft Teams layout i allmänhet finns i Lära dig layouten i Microsoft Teams med en skärmläsare.

Öppna och stäng PowerPoint Live i Microsoft Teams 

Det enda du behöver göra för att öppna PowerPoint Live i Microsoft Teams är att ansluta till ett Microsoft Teams möte där presentatören använder PowerPoint Live. Sedan blir kontrollerna för PowerPoint Live tillgängliga i Microsoft Teams mötesvyn automatiskt. När du lämnar mötet stängs även PowerPoint Live-presentationen när Microsoft Teams stängs.

Mer information om hur du ansluter till eller lämnar ett Microsoft Teams möte finns i Använda en skärmläsare för att ansluta till ett möte i Microsoft Teams.

Ändra till högkontrastvy

 1. I det Microsoft Teams möte där presentatören använder PowerPoint Livetrycker du på Tabb eller Skift+Tabb tills du hör "Fler åtgärder" och trycker på Retur.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Visa bilder i högkontrast" och tryck på Retur.

Läsa bildinnehåll

Skärmläsaren läser automatiskt upp bildnumret och rubriken när du navigerar genom bilderna. Följ de här stegen om du vill höra det fullständiga bildinnehållet: 

 1. I det Microsoft Teams möte där presentatören använder PowerPoint Livetrycker du på Tabb eller Skift+Tabb tills du hör bildrubriken, följt av "Aktuellt bildfönster" och numret på den aktuella bilden. Fokus är nu på bildinnehållet i presentationen.

 2. Med Skärmläsaren aktiverar du snabbnavigeringsläget. Växla till den virtuella webbläsaren med JAWS och NVDA.

 3. Om du vill läsa innehållet i bilden trycker du på nedåtpilen flera gånger. Skärmläsaren läser upp innehållet och formateringen på bilden.

Flytta till föregående eller nästa bild

Du kan gå vidare till kommande bilder eller gå tillbaka till föregående bilder utan att behöva be presentatören att navigera till bilderna åt dig. Du kan bläddra bland bilderna i din egen takt och det påverkar inte presentationen alls.

 1. Gör något av följande i det Microsoft Teams möte där presentatören använder PowerPoint Live:

  • Om du vill gå till nästa bild i presentationen trycker du på Tabb eller Skift+Tabb tills du hör "Navigera framåt" och trycker på Retur.

  • Om du vill gå till föregående bild trycker du på Tabb eller Skift+Tabb tills du hör "Navigera framåt" och trycker på Retur.

  • Om du vill flytta till bilden som presentatören presenterar för närvarande trycker du på Tabb eller Skift +Tabb tills du hör "Live, synkronisera med presentatör" och trycker på Retur.

Reagera med emojier

 1. I det Microsoft Teams mötet trycker du på Tabb eller Skift+Tabb tills du hör: "Möteskontroller."

 2. Tryck på vänster, höger, uppåt- eller nedåtpil tills du hör "Reagera eller räck upp handen" och tryck på Retur.

 3. Tryck på vänster, höger, uppåt- eller nedåtpil tills du hör den emoji du vill reagera med.

 4. Tryck på Retur för att skicka din reaktion.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och presentera samtidigt med PowerPoint Live i Microsoft Teams

Dra nytta av hjälpmedelsfunktionerna i Microsoft Teams för att få en bättre upplevelse av möten eller livehändelser

Hjälpmedelsverktyg för Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett möte i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Tangentbordsgenvägar för Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd PowerPoint Live i Microsoft Teams med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att delta i och engagera dig i ett möte.

Du lär dig hur du kontrollerar vad som ligger före eller refererar till föregående bilder i en presentation. Du lär dig också hur du växlar till en högkontrastvy och skickar emojireaktioner live till presentatören.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Lär dig PowerPoint Live i Microsoft Teams layout

PowerPoint Live i Microsoft Teams är en helt ny fjärrpresentation och mötesupplevelse. Du kan använda de omfattande presentationsfunktionerna i PowerPoint och de smidiga samarbetsfunktionerna i Microsoft Teams. 

Du kan också dra nytta av den förbättrade sekretessen och använda hjälpmedelstekniker utan att behöva be presentatören för att göra något åt det.

I ett Microsoft Teams möte visas den aktuella bilden i huvudinnehållsområdet i mitten av skärmen. Under bilden hittar du det PowerPoint Live verktygsfältet som innehåller följande knappar:

 • Bildnavigeringsknapparna till vänster för att flytta framåt eller bakåt i presentationen

 • Knappen Synkronisera till presentatör för att återgå till bilden som presentatören för närvarande visar. Den här knappen är tillgänglig när du har navigerat bort från presentatörens aktuella bild.

 • Knappen för att växla från fokusvyn till rutnätsvyn

 • Knappen Fler åtgärder för att visa ytterligare alternativ

Mer information om Microsoft Teams layout i allmänhet finns i Lära dig layouten i Microsoft Teams med en skärmläsare.

Öppna och stäng PowerPoint Live i Microsoft Teams 

Det enda du behöver göra för att öppna PowerPoint Live i Microsoft Teams är att ansluta till ett Microsoft Teams möte där presentatören använder PowerPoint Live. Sedan blir kontrollerna för PowerPoint Live tillgängliga i Microsoft Teams mötesvyn automatiskt. När du lämnar mötet stängs även PowerPoint Live-presentationen när Microsoft Teams stängs.

Mer information om hur du ansluter till eller lämnar ett Microsoft Teams möte finns i Använda en skärmläsare för att ansluta till ett möte i Microsoft Teams.

Ändra till högkontrastvy

 1. Tryck på Ctrl+Alt+Högerpil eller Tabb tills du hör "Knappen Fler åtgärder" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör "Visa bilder i högkontrast" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Läsa bildinnehåll

VoiceOver läser automatiskt upp bildnumret och rubriken när du navigerar genom bilderna. Följ de här stegen om du vill höra det fullständiga bildinnehållet:

 1. Tryck på Tabb tills du hör: "Aktuellt bildfönster, presentation." Fokus är nu på bildinnehållet i presentationen.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+Högerpil för att navigera igenom och lyssna på bildinnehållet. Du hör "Slutet på aktuell bild, fönster" när du har nått slutet av bilden.

Flytta till föregående eller nästa bild

Du kan gå vidare till kommande bilder eller gå tillbaka till föregående bilder utan att behöva be presentatören att navigera till bilderna åt dig. Du kan bläddra bland bilderna i din egen takt och det påverkar inte presentationen alls. 

 1. Gör något av följande i det Microsoft Teams möte där presentatören använder PowerPoint Live:

  • Om du vill gå till nästa bild i presentationen trycker du på Ctrl+Alt+Högerpil eller tabbtangenten tills du hör "Navigera framåt" och trycker på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  • Om du vill gå till föregående bild trycker du på Tabb tills du hör "Navigera tillbaka" och trycker på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  • Om du vill flytta till bilden som presentatören presenterar för närvarande trycker du på Tabb tills du hör "Live, synkronisera till presentatör" och trycker på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Reagera med emojier

 1. I det Microsoft Teams mötet trycker du på Skift + Tabb tills du hör: "Anger verktygsfältet.".

 2. Tryck på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör "Reagera eller räck upp handen" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Visa bilder i högkontrast" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+högerpilen tills du hör den emoji du vill reagera med.

 4. Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg för att skicka din reaktion.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och presentera samtidigt med PowerPoint Live i Microsoft Teams

Dra nytta av hjälpmedelsfunktionerna i Microsoft Teams för att få en bättre upplevelse av möten eller livehändelser

Hjälpmedelsverktyg för Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett möte i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Tangentbordsgenvägar för Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd PowerPoint Live i Microsoft Teams med tangentbordet och en skärmläsare för att delta i och engagera dig i ett möte. Vi har testat det med Skärmläsaren i Microsoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, en du kan troligtvis använda dem även med andra skärmläsare och webbläsare, förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Du lär dig hur du kontrollerar vad som ligger före eller refererar till föregående bilder i en presentation. Du lär dig också hur du växlar till en högkontrastvy och skickar emojireaktioner live till presentatören.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lär dig PowerPoint Live i Microsoft Teams layout

PowerPoint Live i Microsoft Teams är en helt ny fjärrpresentation och mötesupplevelse. Du kan använda de omfattande presentationsfunktionerna i PowerPoint och de smidiga samarbetsfunktionerna i Microsoft Teams. 

Du kan också dra nytta av den förbättrade sekretessen och använda hjälpmedelstekniker utan att behöva be presentatören för att göra något åt det.

I ett Microsoft Teams möte visas den aktuella bilden i huvudinnehållsområdet i mitten av skärmen. Under bilden hittar du det PowerPoint Live verktygsfältet som innehåller följande knappar:

 • Bildnavigeringsknapparna till vänster för att flytta framåt eller bakåt i presentationen

 • Knappen Synkronisera till presentatör för att återgå till bilden som presentatören för närvarande visar. Den här knappen är tillgänglig när du har navigerat bort från presentatörens aktuella bild.

 • Knappen för att växla från fokusvyn till rutnätsvyn

 • Knappen Fler åtgärder för att visa ytterligare alternativ

Mer information om Microsoft Teams layout i allmänhet finns i Lära dig layouten i Microsoft Teams med en skärmläsare.

Öppna och stäng PowerPoint Live i Microsoft Teams 

Det enda du behöver göra för att öppna PowerPoint Live i Microsoft Teams är att ansluta till ett Microsoft Teams möte där presentatören använder PowerPoint Live. Sedan blir kontrollerna för PowerPoint Live tillgängliga i Microsoft Teams mötesvyn automatiskt. När du lämnar mötet stängs även PowerPoint Live-presentationen när Microsoft Teams stängs.

Mer information om hur du ansluter till eller lämnar ett Microsoft Teams möte finns i Använda en skärmläsare för att ansluta till ett möte i Microsoft Teams.

Ändra till högkontrastvy

 1. I det Microsoft Teams möte där presentatören använder PowerPoint Livetrycker du på Tabb eller Skift+Tabb tills du hör "Fler åtgärder" och trycker på Retur.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Visa bilder i högkontrast" och tryck på Retur.

Läsa bildinnehåll 

Skärmläsaren läser automatiskt upp bildnumret och rubriken när du navigerar genom bilderna. Följ de här stegen om du vill höra det fullständiga bildinnehållet:

 1. I det Microsoft Teams möte där presentatören använder PowerPoint Livetrycker du på Tabb eller Skift+Tabb tills du hör "Aktuellt bildfönster, grupp" följt av numret på den aktuella bilden. Fokus är nu på bildinnehållet i presentationen.

 2. Med Skärmläsaren aktiverar du snabbnavigeringsläget. Växla till den virtuella webbläsaren med JAWS och NVDA.

 3. Om du vill läsa innehållet i bilden trycker du på nedåtpilen flera gånger. Skärmläsaren läser upp innehållet och formateringen på bilden.

Flytta till föregående eller nästa bild

Du kan gå vidare till kommande bilder eller gå tillbaka till föregående bilder utan att behöva be presentatören att navigera till bilderna åt dig. Du kan bläddra bland bilderna i din egen takt och det påverkar inte presentationen alls.

 1. Gör något av följande i det Microsoft Teams möte där presentatören använder PowerPoint Live:

  • Om du vill gå till nästa bild i presentationen trycker du på Tabb eller Skift+Tabb tills du hör "Navigera framåt" och trycker på Retur.

  • Om du vill gå till föregående bild trycker du på Tabb eller Skift+Tabb tills du hör "Navigera framåt" och trycker på Retur.

  • Om du vill flytta till bilden som presentatören presenterar för närvarande trycker du på Tabb eller Skift +Tabb tills du hör "Live, synkronisera med presentatör" och trycker på Retur.

Reagera med emojier

 1. I det Microsoft Teams mötet trycker du på Tabb eller Skift+Tabb tills du hör: "Möteskontroller."

 2. Tryck på vänster, höger, uppåt- eller nedåtpil tills du hör "Reagera eller räck upp handen" och tryck på Retur.

 3. Tryck på vänster, höger, uppåt- eller nedåtpil tills du hör den emoji du vill reagera med.

 4. Tryck på Retur för att skicka din reaktion.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och presentera samtidigt med PowerPoint Live i Microsoft Teams

Hjälpmedelsverktyg för Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att ansluta till ett möte i Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Tangentbordsgenvägar för Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×