Hjälpmedelsverktyg för Microsoft Teams

Microsoft Teams är en app för meddelanden och samarbete som gör att alla i organisationen kan delta i konversationen och arbeta tillsammans. Den här sidan innehåller en översikt över de många hjälpmedelsfunktioner som ser till att alla användare får bästa möjliga upplevelse.

Arbeta mer effektivt med kortkommandon

Kortkommandon för Microsoft Teams 

Kortkommandon för Microsoft Teams för ditt privata liv

AnvändMicrosoft Teams mer inkluderande

Hjälpmedelstips för inkluderande Microsoft Teams-möten och livehändelser

Gör möten, samtal och meddelanden i Microsoft Teams tillgängliga för personer med funktionshinder 

5 tips för att använda Teams när du är döv eller har nedsatt hörsel

Rekommendationer för att konfigurera och köra ett Teams-möte eller Live-händelse för döva och hörselskadade

Gör dinaMicrosoft Teams möten och livehändelser tillgängliga

Dra nytta av hjälpmedelsfunktionerna i Microsoft Teams för en bättre mötes- eller livehändelseupplevelse 

Gör innehållet tillgängligt för alla med Tillgänglighetskontroll

Använda PowerPoint Live för att göra presentationer mer tillgängliga för åhörarna

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i chattmeddelanden i Gör innehållet tillgängligt för alla med tillgänglighetskontrollen

Ändra bakgrunden för ett Teams-möte

Minska bakgrundsljudet i Teams-möten

Lägga till någon, till exempel en kollega eller tolk, i ett samtal

Spela in ett möte i Teams

Använda bildtexter och transkriptioner 

Använda bildtexter i realtid i ett Teams-möte

Använda CART-undertexter i ett Microsoft Teams-möte (människogenererade undertexter) 

Visa livetranskription i ett Teams-möte 

Använda Intelligenta högtalare i Teams för att identifiera deltagare i rummet i mötestranskription 

Dölja din identitet i mötesundertexter och avskrifter 

Redigera transkriptionen av en mötesinspelning i Teams

Använda texttelefon (TTY)

AnvändaMicrosoft Teams med en skärmläsare

Stöd för skärmläsare för Microsoft Teams 

Stöd för skärmläsare för Teams för ditt privata liv

Snabbstartsguide: Använda Microsoft Teams med en skärmläsare 

Använda Microsoft Teams med en skärmläsare: Vanliga frågor och svar 

Styra Microsoft Teams med rösten

Använda Cortana röstassistans i Teams 

Använda Cortana i Microsoft Teams-Rum

Använda röstinmatning för att prata i stället för att skriva på datorn

Ringa Teams-samtal med Apple CarPlay

Anpassa vyn 

Anpassa mötesvyn 

Justera vyn i ett Teams-möte

Lyfta fram någons video i ett Teams-möte

Använd Avancerad läsare i Microsoft Teams för att anpassa läs- och visningsupplevelsen efter olika visuella och kognitiva behov.

Inställningar: Mörkt, ljust och högkontrasttema

Zooma in och ut i Teams

Öppna en chatt i Teams 

Minska distraktioner och hitta fokus

Hantera meddelanden i Teams

Anpassa kanalmeddelanden i Teams

Begränsa distraktioner med stör ej-läget

Starta och fästa chattar

Dölja, ta fram, stänga av eller fästa en chatt i Teams

Stänga av aviseringar under ett möte i Teams

Visa, dölja eller fästa ett team eller en kanal i Teams

Sök efter meddelanden med mer i Teams

Välj hur du vill delta

Välj hur du ansluter till ett möte i Teams 

Räcka upp handen i ett Teams-möte

Stänga av och slå på mikrofonen i Teams

Uttryck dig i Teams-möten med livereaktioner

Minimera kommunikationsbarriärer med språköversättning i chatt

Snabbreferens

Nyheter i Microsoft Teams

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×