Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda en skärmläsare för att filtrera data i en pivottabell i Excel

Den här artikeln är avsedd för personer som använder ett skärmläsarprogram som Windows Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd Excel med tangentbordet och en skärmläsare för att filtrera data i en pivottabell. Vi har testat den med Skärmläsaren, NVDA och JAWS, men den kan fungera med andra skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Med en pivottabell kan du skapa detaljerade sammanfattningar av stora datamängder. Om du vill filtrera data ännu längre till en mindre del av pivottabellen kan du infoga ett eller flera utsnitt eller använda manuella filter.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Filtrera data med ett utsnitt

 1. Markera en cell i pivottabellen.

 2. Tryck på Alt+J, T, sedan på S och F. Dialogrutan Infoga utsnitt öppnas.

 3. Nu kan du välja de fält du vill använda för filtrering av pivottabellen. Använd nedåt- eller uppåtpilen för att bläddra i fältlistan. Tryck på blanksteg för att välja ett fält för pivottabellen. Excel infogar ett utsnitt för varje markerat fält. Tryck på Retur för att infoga de markerade utsnitten.

 4. Fokus flyttas till det översta utsnittet i kalkylbladet. Om du vill växla till ett annat utsnitt trycker du på Tabb tills du hör det utsnitt du vill använda. Du hör namnet på utsnittet, följt av "Utsnitt".

 5. När fokus är på det högra utsnittet trycker du på Tabb tills du hör "Utsnittsobjekt", följt av namnet på ett utsnittsobjekt. Tryck på nedåtpilen tills du hör det utsnittsobjekt som du vill använda för filtrering och tryck på Retur. Pivottabellen justeras enligt ditt val.

  Utsnittsfilter på ett kalkylblad i Excel.

 6. Om du vill rensa filtret och visa den ofiltrerade pivottabellen går du till utsnittet som du använde för filtrering och trycker sedan på Alt+C.

Filtrera data manuellt

 1. Navigera till den kolumn- eller radrubrik som du vill använda för filtrering i pivottabellen. Du hör till exempel "Kolumnetikett, Inget filter används, listruteknapp".

 2. Tryck på Alt+nedpil för att expandera filtermenyn.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "Manuellt filter, markera alla.". Fokus är på kryssrutan (Markera alla). Tryck på blanksteg för att avmarkera kryssrutan.

 4. Tryck på nedåtpilen för att gå nedåt i listan med tillgängliga filter. Tryck på blanksteg för att välja ett eller flera filter. När du har valt de filter du vill använda trycker du på Retur för att använda filtren. Pivottabellen justeras enligt dina val.

 5. Om du vill ta bort de manuella filtren går du till kolumn- eller radrubriken som används för filtrering. Du hör till exempel "Kolumnetikett, filter används, listruteknapp". Tryck på Alt +nedpil, tryck sedan på Tabb tills du hör "Rensa filter" och tryck på blanksteg. Filtren tas bort och den ofiltrerade pivottabellen visas.

Se även

Använda en skärmläsare för att gruppera eller dela upp data i en pivottabell i Excel

Använda en skärmläsare för att skapa och markera ett diagram i Excel

Kortkommandon i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Nyheter i Microsoft 365

Använd Excel med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att filtrera data i en pivottabell. Med en pivottabell kan du skapa detaljerade sammanfattningar av stora datamängder. Om du vill filtrera data ännu längre till en mindre del av pivottabellen kan du infoga ett eller flera utsnitt eller använda manuella filter.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Filtrera data med ett utsnitt

 1. Placera fokus i valfri cell i pivottabellen.

 2. Tryck på F6 tills du hör namnet på den aktuella menyfliken, tryck på Tabb tills du hör "Analysera pivottabell" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Infoga utsnitt, knapp" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Dialogrutan Infoga utsnitt öppnas.

 4. Nu kan du välja de fält du vill använda för filtrering av pivottabellen. Tryck på Skift+Ctrl+Alt+nedåtpilen för att öppna tabellen med tillgängliga fält. Använd nedåt- eller uppåtpilen för att bläddra bland fälten. Välj ett fält för pivottabellen genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Excel infogar ett utsnitt för varje markering du gör. Tryck på Retur för att infoga de markerade utsnitten.

 5. Fokus flyttas till det översta utsnittet i kalkylbladet. Om du vill växla till ett annat utsnitt trycker du på Tabb tills du hör det utsnitt du vill använda. Du hör "Ange", följt av namnet på utsnittet och "Utsnitt".

 6. När du är på det högra utsnittet trycker du på Tabb tills du hör "Lämnar", följt av namnet på det aktuella utsnittet och namnet på det första utsnittsobjektet. Tryck på nedåtpilen tills du hör det utsnittsobjekt som du vill använda för filtrering och tryck på Retur. Pivottabellen justeras enligt ditt val.

  Pivottabell utsnitt i Excel för Mac.

 7. Om du vill rensa filtret och visa den ofiltrerade pivottabellen går du till utsnittet du använde för filtrering, trycker på Tabb tills du hör "Rensa filter" och trycker sedan på Retur.

Filtrera data manuellt

 1. Navigera till den kolumn- eller radrubrik som du vill använda för filtrering i pivottabellen.

 2. Tryck på Alt+nedpil för att expandera filtermenyn. Du hör värdet i sidhuvudet, följt av "Fönster". En meny med tillgängliga sorterings- och filteralternativ öppnas.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "Ange tabell, markera alla". Fokus är på kryssrutan (Markera alla). Tryck på blanksteg för att avmarkera kryssrutan.

 4. Tryck på nedåtpilen för att gå nedåt i listan med tillgängliga filter. Tryck på blanksteg för att välja ett eller flera filter. När du har valt de filter du vill använda trycker du på Esc för att stänga menyn. Pivottabellen justeras enligt dina val.

 5. Om du vill ta bort de manuella filtren går du till kolumn- eller radrubriken som du använde för filtrering. Tryck på Alt+nedpil och tryck sedan på Tabb tills du hör "Lämnar tabellen, Rensa filter, knapp" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Filtren tas bort och den ofiltrerade pivottabellen visas. Tryck på Esc för att stänga menyn.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa en pivottabell eller ett pivotdiagram i Excel

Använda en skärmläsare för att skriva ut en Excel-arbetsbok

Kortkommandon i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Nyheter i Microsoft 365

Använd Excel på webben med tangentbordet och en skärmläsare för att filtrera data i en pivottabell. Vi har testat det med Skärmläsaren i Microsoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, en du kan troligtvis använda dem även med andra skärmläsare och webbläsare, förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Med en pivottabell kan du skapa detaljerade sammanfattningar av stora datamängder. Om du vill filtrera data ännu mer till en mindre del av pivottabellen kan du använda utsnitten som du skapade i den fullständiga skrivbordsversionen av Excel eller använda manuella filter.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläget för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Microsoft 365 för webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • När du använder Excel på webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Excel på webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Excel på webben.

I det här avsnittet

Filtrera data med ett utsnitt

Använd den fullständiga skrivbordsversionen av Excel för att infoga utsnitten som du vill använda i pivottabellen. Du kan inte skapa nya utsnitt iExcel på webben. Anvisningar om hur du infogar utsnitt finns i Använda en skärmläsare för att filtrera data i en pivottabell i Excel.

 1. IExcel på webben trycker du på F11 för att växla till helskärmsläge.

 2. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör namnet på ett utsnitt. Om du vill växla till ett annat utsnitt trycker du på Tabb tills du hör det utsnitt du vill använda. Du hör namnet på utsnittet, följt av "Utsnitt".

 3. När fokus är på det högra utsnittet trycker du på Tabb tills du hör "Utsnittsobjekt", följt av namnet på ett utsnittsobjekt. Tryck på nedåt- eller högerpilen tills du hör utsnittsobjektet som du vill använda för filtrering och tryck på Retur. Pivottabellen justeras enligt ditt val.

  Utsnittsfilter på ett kalkylblad i Excel.

 4. Om du vill rensa filtret och visa den ofiltrerade pivottabellen går du till utsnittet som du använde för filtrering. Du hör namnet på utsnittet, följt av "Utsnitt, knappen Rensa filter". Tryck på Blanksteg.

Filtrera data manuellt

 1. Navigera till den kolumn- eller radrubrik som du vill använda för filtrering i pivottabellen. Du hör till exempel "Kolumnetikett, Inget filter används, Listrutan Har en listruta för sortering och filter".

 2. Tryck på Alt+nedpil för att expandera filtermenyn.

 3. Tryck på uppilen tills du hör "Filter" och tryck på Retur. Dialogrutan Filter öppnas.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Markera alla, Kryssruta markerad" och tryck på blanksteg för att avmarkera kryssrutan.

 5. Tryck på nedåtpilen för att gå nedåt i listan med tillgängliga filter. Tryck på blanksteg för att välja ett eller flera filter. När du har valt de filter du vill använda trycker du på Retur för att använda filtren. Pivottabellen justeras enligt dina val.

 6. Om du vill ta bort de manuella filtren går du till kolumn- eller radrubriken som används för filtrering. Du hör till exempel "Kolumnetikett, Filter används, Listrutan Har en listruta för sortering och filter". Tryck på Alt +nedpil, tryck sedan på Tabb tills du hör "Rensa filter" och tryck på blanksteg. Filtren tas bort och den ofiltrerade pivottabellen visas.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa en pivottabell eller ett pivotdiagram i Excel

Använda en skärmläsare för att lägga till, ta bort eller ordna fält i en pivottabell i Excel

Kortkommandon i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Nyheter i Microsoft 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×