Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda en skärmläsare för att hantera kontakter i Microsoft Teams

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Microsofts Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd Microsoft Teams med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till kontakter i katalogen, snabbuppringning eller favoriter. Vi har testat det med JAWS och NVDA, men det kan fungera med andra skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du bläddrar i listan med kontakter och tar bort kontakter från katalogen.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en kontakt

Kontakterna från din organisation är redan en del av Microsoft Teams, så du kan enkelt lägga till kontakter i din personliga katalog i vyn Samtal . Du behöver en VoIP för företag licens för att ha vyn Samtal tillgänglig.

 1. Gå till vyn Samtal genom att trycka på Ctrl+5.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Kontakter" och tryck på Retur. Du hör: "Hitta en kontakt."

 3. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen Lägg till kontakt och tryck på Retur.

 4. Börja skriva namnet på kontakten. Sökresultaten uppdateras medan du skriver. Tryck på nedåtpilen tills du hittar rätt kontakt och tryck på Retur två gånger. Kontakten läggs till i din kontaktlista.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. Gå till vyn Samtal genom att trycka på Ctrl+5.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Kontakter" och tryck på Retur. Du hör: "Hitta en kontakt."

 3. Med NVDA trycker du på SL-tangenten + Blanksteg, trycker på B tills du kommer till knappen Lägg till kontakt och trycker sedan på Retur. Med JAWS trycker du på Tabb tills du kommer till knappen Lägg till kontakt och trycker på Retur.

 4. Börja skriva namnet på kontakten. Sökresultaten uppdateras medan du skriver. Tryck på nedåtpilen tills du hittar rätt kontakt och tryck på Retur två gånger. Kontakten läggs till i din kontaktlista.

Lägga till en kontakt i Favoriter

Du kan lägga till dina kontakter i gruppen Favoriter i chattvyn .

 1. Tryck på Ctrl+2 för att gå till chattvyn .

 2. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör: "Chatta". Om du hör "Favoriter" i stället är du redan på höger flik. Gå vidare till steg 4.

 3. Tryck på Skift +Tabb tills du hör "Chatt, knapp" och tryck på Retur för att öppna menyn. Tryck på nedåtpilen tills du hör: "Kontakter". Tryck på Ange för att välja. Fokus flyttas till gruppen Favoriter på fliken Kontakter .

 4. Tryck på blanksteg för att öppna menyn Fler alternativ. Du hör: "Lägg till en kontakt i den här gruppen." Tryck på Ange för att välja.

 5. Tryck på Tabb tills du hör "Skriv ett namn" och börja skriva namnet på kontakten. Sökresultaten uppdateras medan du skriver. Tryck på nedåtpilen tills du hittar rätt kontakt och tryck på Retur.

 6. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen Lägg till och tryck på Retur. Kontakten läggs till i Favoriter.

Lägga till en kontakt i kortnummer

Du kan lägga till dina kontakter för kortnummer i vyn Samtal . Du behöver en VoIP för företag licens för att ha vyn Samtal tillgänglig.

 1. Gå till vyn Samtal genom att trycka på Ctrl+5.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör: "Kontakter" och tryck på Retur. Du hör: "Hitta en kontakt."

 3. Tryck på Tabb två gånger för att nå tabellen med resultat. Tryck på nedåtpilen tills du hittar rätt kontakt.

 4. Tryck på högerpilen tills du hör "Fler alternativ" och tryck på blanksteg. Du hör: "Lägg till i kortnummer." Tryck på Retur för att lägga till kontakten på kortnummernumret.

  Tips: Om du vill lämna menyn Fler alternativ utan att markera något trycker du på Esc.

Bläddra bland dina kontaktlistor

Bläddra i kontaktlistan i vyn Chatt eller Samtal för att snabbt få kontakt med rätt person.

Bläddra bland dina kontakter i chattvyn

I chattvyn kan du bläddra bland till exempel kontakter som du har lagt till i dina favoriter.

 1. Tryck på Ctrl+2 för att gå till chattvyn .

 2. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör: "Fliken Senaste."

 3. Tryck på högerpilen en gång. Du hör: "Fliken Kontakter." Tryck på Ange för att välja.

 4. Tryck på Tabb. Du hör: "Trädvy för kontaktlista, Favoriter". Använd nedåt- och uppåtpilarna för att gå igenom listan med kontakter. Med JAWS kan du behöva trycka på Retur innan du använder nedåt- och uppåtpilarna.

Bläddra bland dina kontakter i vyn Samtal

På sidan Kontakter i vyn Samtal kan du hitta dina kontakter i en enda lista. Om du har lagt till personer i kortnummer eller favoriter visas de här.

 1. Gå till vyn Samtal genom att trycka på Ctrl+5.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Kontakter" och tryck på Retur. Du hör: "Hitta en kontakt."

 3. Tryck på Tabb två gånger för att nå tabellen med dina kontakter. Använd nedåt- och uppåtpilarna för att gå igenom listan med kontakter.

Ta bort en kontakt

Du kan ta bort kontakter från katalogen i vyn Samtal . Du behöver en VoIP för företag licens för att ha vyn Samtal tillgänglig.

 1. Gå till vyn Samtal genom att trycka på Ctrl+5.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör: "Kontakter" och tryck på Retur. Du hör: "Hitta en kontakt."

 3. Tryck på Tabb två gånger för att nå tabellen med dina kontakter. Använd nedåt- och uppåtpilarna för att gå igenom listan med kontakter tills du hör den kontakt du vill ta bort.

 4. Tryck på högerpilen tills du hör: "Fler alternativ." Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 5. Tryck på nedåtpilen tills du hör: "Ta bort kontakt.". Tryck på Ange för att välja. Du hör: "Bekräfta, knapp". Bekräfta borttagningen genom att trycka på Retur igen.

  Tips: Om du vill lämna menyn Fler alternativ utan att markera något trycker du på Esc.

Se även

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd Microsoft Teams med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att lägga till kontakter i katalogen, snabbuppringning eller favoriter. Du kan också bläddra i listan med kontakter och ta bort kontakter från katalogen.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om kortkommandon finns i Kortkommandon för Microsoft Teams.

 • Du kan enkelt öppna listan med kortkommandon i Microsoft Teams. Tryck på Kommando+E för att gå till sökfältet , skriv /keys och tryck sedan på Retur.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Lägga till en kontakt

Kontakterna från din organisation är redan en del av Microsoft Teams, så du kan enkelt lägga till interna kontakter i din personliga katalog i vyn Samtal . Du kan också lägga till externa kontakter. Du behöver en VoIP för företag licens för att ha vyn Samtal tillgänglig.

 1. Gå till vyn Samtal genom att trycka på Kommando+5. Du kommer till alternativet Kontakter .

 2. Tryck på Tabb tills du hör: "Grupper.".

 3. Tryck på högerpilen en gång. Du hör: "AZ." Tryck på Retur för att välja.

 4. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen Lägg till kontakt och tryck på Retur.

 5. Skriv namnet på kontakten. Sökresultaten uppdateras medan du skriver. Tryck på nedåtpilen för att bläddra bland sökresultaten. Tryck på Retur när du hör den kontakt du vill lägga till. Du hör: "Knappen Lägg till.".

 6. Gör något av följande:

  • Tryck på Retur om du vill lägga till en intern kontakt. Kontakten läggs till i din kontaktlista.

  • Om du vill lägga till en extern kontakt trycker du på Retur. En ny dialogruta öppnas. Tryck på Tabb tills du kommer till textfältet Telefon* . Skriv kontaktens telefonnummer och tryck på Retur.

Lägga till en kontakt i Favoriter

Du kan lägga till kontakter i listan Favoriter i chattvyn .

 1. Gå till chattvyn genom att trycka på Kommando+2.

 2. Tryck på Kommando + F6 tills du hör: "Senaste." Du väljer genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg.

 3. Tryck på högerpilen en gång. Du hör: "Kontakter.". Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Favoriter, expanderad listruta" och tryck på blanksteg.

 5. Du hör: "Lägg till en kontakt i den här gruppen." Tryck på Retur för att välja.

 6. Skriv namnet på kontakten. Sökresultaten uppdateras medan du skriver. Tryck på nedåtpilen för att bläddra bland sökresultaten. Tryck på Retur när du hör den kontakt du vill lägga till i Favoriter.

 7. Tryck på Tabb tills du hör "Lägg till, knapp" och tryck sedan på Retur.

Lägga till en kontakt i kortnummer

Du kan lägga till kontakter för kortnummer i vyn Samtal . Du behöver en VoIP för företag licens för att ha vyn Samtal tillgänglig.

 1. Gå till vyn Samtal genom att trycka på Kommando+5. Du kommer till alternativet Kontakter .

 2. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen Lägg till kontakt .

 3. Skriv namnet på kontakten. Sökresultaten uppdateras medan du skriver. Tryck på nedåtpilen för att bläddra bland sökresultaten. När du hör kontakten du vill lägga till i kortnummer trycker du på Retur.

Bläddra bland dina kontaktlistor

Bläddra i kontaktlistan i vyn Chatt eller Samtal för att snabbt få kontakt med rätt person.

Bläddra bland dina kontakter i chattvyn

I chattvyn kan du bläddra bland till exempel kontakter som du har lagt till i dina favoriter eller dina kontakter från Skype för företag.

 1. Gå till chattvyn genom att trycka på Kommando+2.

 2. Tryck på Kommando + F6 tills du hör: "Senaste." Tryck på högerpilen en gång. Du hör: "Kontakter.". Tryck på Retur för att välja.

 3. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Favoriter". Använd upp- och nedpilarna för att bläddra i listan med kontakter.

Bläddra bland dina kontakter i vyn Samtal

På sidan Grupper i vyn Samtal hittar du dina kontakter ordnade i grupper. Om du har lagt till personer i kortnummer eller favoriter visas de här. På az-sidan hittar du de kontakter som du har lagt till i katalogen.

 1. Gå till vyn Samtal genom att trycka på Kommando+5. Du kommer till alternativet Kontakter .

 2. Tryck på Tabb tills du hör: "Grupper.".

 3. Gör något av följande:

  • Bläddra i listan på sidan Grupper genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Använd Tabb och piltangenterna för att bläddra i listan.

  • Bläddra i listan på AZ-sidan genom att trycka på högerpilen en gång och sedan på Retur. Använd Tabb och uppåt- och nedåtpilarna för att bläddra i listan med kontakter.

Ta bort en kontakt

Du kan ta bort kontakter från katalogen i vyn Samtal . Du behöver en VoIP för företag licens för att ha vyn Samtal tillgänglig.

 1. Gå till vyn Samtal genom att trycka på Kommando+5. Du kommer till alternativet Kontakter .

 2. Tryck på Tabb tills du hör: "Grupper.".

 3. Tryck på högerpilen en gång. Du hör: "AZ." Tryck på Retur för att välja.

 4. Tryck på Tabb tills du hör: "Knappen Lägg till kontakt."

 5. Tryck på Tabb en gång. Du hamnar i kontaktlistan.

 6. Tryck på nedåtpilen tills du hör den kontakt du vill ta bort.

 7. Tryck på högerpilen tills du hör: "Fler alternativ." Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 8. Tryck på nedpilen en gång. Du hör: "Ta bort kontakt". Tryck på Retur för att välja.

 9. Dialogrutan Bekräfta borttagning öppnas. Tryck på Tabb tills du hör "Bekräfta, knapp" och tryck sedan på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd Microsoft Teams i webbläsaren med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till kontakter i katalogen, snabbuppringning eller favoriter. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du bläddrar i listan med kontakter och tar bort kontakter från katalogen.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en kontakt

Kontakterna från din organisation är redan en del av Microsoft Teams, så du kan enkelt lägga till interna kontakter i din personliga katalog i vyn Samtal . Du kan också lägga till externa kontakter. Du behöver en VoIP för företag licens för att ha vyn Samtal tillgänglig.

 1. Gå till vyn Samtal genom att trycka på Ctrl+Skift+5.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Kontakter" och tryck på Retur. Du hör: "Hitta en kontakt."

 3. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen Lägg till kontakt och tryck på Retur.

 4. Gör något av följande:

  • Om du lägger till en intern kontakt börjar du skriva namnet på kontakten. Sökresultaten uppdateras medan du skriver. Använd nedåt- och uppåtpilarna för att hitta rätt resultat och tryck på Retur två gånger. Kontakten läggs till i din kontaktlista.

  • Om du lägger till en extern kontakt skriver du det fullständiga namnet på kontakten och trycker på Retur två gånger. En ny dialogruta öppnas. Tryck på Tabb tills du kommer till textfältet Telefon* . Skriv kontaktens telefonnummer, tryck på Tabb tills du kommer till knappen Lägg till och tryck på Retur.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. Gå till vyn Samtal genom att trycka på Ctrl+Skift+5.

 2. Med JAWS och NVDA trycker du på nedåtpilen tills du hör: "Kontakter" och trycker på Retur. Du hör: "Hitta en kontakt."

  Med Skärmläsaren trycker du på B tills du hör: "Kontakter" och trycker på Retur. Du hör: "Hitta en kontakt."

 3. Tryck på SL-tangenten + Blanksteg, tryck på B tills du kommer till knappen Lägg till kontakt och tryck på Retur.

 4. Gör något av följande:

  • Om du lägger till en intern kontakt börjar du skriva namnet på kontakten. Sökresultaten uppdateras medan du skriver. Använd nedåt- och uppåtpilarna för att hitta rätt resultat och tryck på Retur två gånger. Kontakten läggs till i din kontaktlista.

   Tips: Om du inte kan bläddra bland resultaten med nedåt- och uppåtpilarna trycker du på SL-tangenten + Blanksteg och försöker igen.

  • Om du lägger till en extern kontakt skriver du det fullständiga namnet på kontakten och trycker på Retur två gånger. En ny dialogruta öppnas. Tryck på Tabb tills du kommer till textfältet Telefon* . Skriv kontaktens telefonnummer, tryck på SL-tangenten + Blanksteg, tryck på B tills du kommer till knappen Lägg till och tryck på Retur.

Lägga till en kontakt i Favoriter

Du kan lägga till kontakter i listan Favoriter i chattvyn .

 1. Gå till chattvyn genom att trycka på Ctrl+Skift+2.

 2. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör: "Chatta". Om du hör "Favoriter" i stället är du redan på höger flik. Gå vidare till steg 4.

 3. Tryck på Skift +Tabb tills du hör "Chatt, knapp" och tryck på Retur för att öppna menyn. Tryck på nedåtpilen tills du hör: "Kontakter". Tryck på Ange för att välja. Fokus flyttas till gruppen Favoriter på fliken Kontakter .

 4. Tryck på blanksteg för att öppna menyn Fler alternativ. Du hör: "Lägg till en kontakt i den här gruppen." Tryck på Ange för att välja.

 5. Tryck på Tabb tills du hör "Skriv ett namn" och börja skriva namnet på kontakten. Sökresultaten uppdateras medan du skriver. Använd nedåt- och uppåtpilarna för att hitta rätt resultat och tryck på Retur.

  Tips: Om du inte kan bläddra bland resultaten med nedåt- och uppåtpilarna trycker du på SL-tangenten + Blanksteg för att växla navigeringsläge och försöker igen.

 6. Tryck på Tabb tills du hör "Lägg till, knapp" och tryck sedan på Retur. Kontakten läggs till i Favoriter.

Lägga till en kontakt i kortnummer

Du kan lägga till kontakter för kortnummer i vyn Samtal . Du behöver en VoIP för företag licens för att ha vyn Samtal tillgänglig.

 1. Gå till vyn Samtal genom att trycka på Ctrl+Skift+5. Du kommer till sidan Kortnummer .

 2. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen Lägg till kortnummer och tryck på Retur.

 3. Börja skriva kontaktens namn eller telefonnummer. Sökresultaten uppdateras medan du skriver. Använd nedåt- och uppåtpilarna för att hitta rätt resultat och tryck på Retur två gånger. Kontakten läggs till i ditt kortnummer.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. Gå till vyn Samtal genom att trycka på Ctrl+Skift+5. Du kommer till sidan Kortnummer .

 2. Tryck på B tills du kommer till knappen Lägg till kortnummer och tryck på Retur. Med NVDA kan du behöva trycka på SL-tangenten + Blanksteg först.

 3. Börja skriva kontaktens namn eller telefonnummer. Sökresultaten uppdateras medan du skriver. Använd nedåt- och uppåtpilarna för att hitta rätt resultat och tryck på Retur två gånger. Kontakten läggs till i ditt kortnummer.

  Tips: Om du inte kan bläddra bland resultaten med nedåt- och uppåtpilarna trycker du på SL-tangenten + Blanksteg och försöker igen.

Bläddra bland dina kontaktlistor

Bläddra i kontaktlistan i vyn Chatt eller Samtal för att snabbt få kontakt med rätt person.

Bläddra bland dina kontakter i chattvyn

I chattvyn kan du bläddra bland till exempel kontakter som du har lagt till i dina favoriter.

 1. Gå till chattvyn genom att trycka på Ctrl+Skift+2.

 2. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör: "Chattlista" (med Skärmläsaren) eller "Fliken Senaste, markerad" (med JAWS och NVDA).

 3. Tryck på högerpilen en gång. Du hör: "Kontakter.". Tryck på Ange för att välja.

 4. Tryck på Tabb tills du hör: "Favoriter". Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att gå igenom listan med kontakter.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. Gå till chattvyn genom att trycka på Ctrl+Skift+2.

 2. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör: "Chattlista" (med Skärmläsaren) eller "Flikkontroll, fliken Senaste markerad" (med NVDA).

 3. Tryck på högerpilen en gång. Du hör: "Kontakter.". Tryck på Ange för att välja.

 4. Med Skärmläsaren trycker du på Tabb tills du hör: "Favoriter" och trycker sedan på uppåt- eller nedåtpilen för att gå igenom listan med kontakter.

  Med NVDA trycker du på Tabb en gång och trycker sedan på uppåt- eller nedåtpilen för att gå igenom listan med kontakter.

Bläddra bland dina kontakter i vyn Samtal

På sidan Grupper i vyn Samtal kan du hitta dina kontakter i en enda lista. Om du har lagt till personer i kortnummer eller favoriter visas de här.

 1. Gå till vyn Samtal genom att trycka på Ctrl+Skift+5.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör: "Kontakter" och tryck på Retur. Du hör: "Hitta en kontakt."

 3. Tryck på Tabb tills du kommer till tabellen. Använd nedåt- och uppåtpilarna för att gå igenom listan med kontakter.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. Gå till vyn Samtal genom att trycka på Ctrl+Skift+5.

 2. Med JAWS och NVDA trycker du på nedåtpilen tills du hör: "Kontakter" och trycker på Retur. Du hör: "Hitta en kontakt."

  Med Skärmläsaren trycker du på B tills du hör: "Kontakter" och trycker på Retur. Du hör: "Hitta en kontakt."

 3. Tryck på Tabb tills du kommer till tabellen. Använd nedåt- och uppåtpilarna för att gå igenom listan med kontakter.

Ta bort en kontakt

Du kan ta bort kontakter från katalogen i vyn Samtal . Du behöver en VoIP för företag licens för att ha vyn Samtal tillgänglig.

 1. Gå till vyn Samtal genom att trycka på Ctrl+Skift+5.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör: "Kontakter" och tryck på Retur. Du hör: "Hitta en kontakt."

 3. Tryck på Tabb tills du kommer till tabellen. Använd nedåt- och uppåtpilarna för att gå igenom listan med kontakter tills du hör den kontakt du vill ta bort.

 4. Tryck på högerpilen tills du hör "Fler alternativ" och tryck på blanksteg.

 5. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Ta bort kontakt" och tryck på Retur.

 6. Dialogrutan Bekräfta borttagning öppnas. Tryck på Tabb tills du hör "Bekräfta, knapp" och tryck sedan på Retur.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. Gå till vyn Samtal genom att trycka på Ctrl+Skift+5.

 2. Med JAWS och NVDA trycker du på nedåtpilen tills du hör: "Kontakter" och trycker på Retur. Du hör: "Hitta en kontakt."

  Med Skärmläsaren trycker du på B tills du hör: "Kontakter" och trycker på Retur. Du hör: "Hitta en kontakt."

 3. Tryck på Tabb tills du kommer till tabellen. Använd nedåt- och uppåtpilarna för att gå igenom listan med kontakter tills du hör den kontakt du vill ta bort.

  Tips: Om du med NVDA eller Skärmläsaren inte kan bläddra bland resultaten med nedåt- och uppåtpilarna trycker du på SL-tangenten+Blanksteg och försöker igen.

 4. Tryck på högerpilen tills du hör "Fler alternativ" och tryck på blanksteg.

 5. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Ta bort kontakt" och tryck på Retur.

 6. Dialogrutan Bekräfta borttagning öppnas. Tryck på Retur för att ta bort kontakten.

Se även

Använda en skärmläsare för att söka efter en konversation, person eller fil i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×