Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i ett kalkylblad i Excel

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Microsofts Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd Excel med tangentbordet och en skärmläsare för att ordna data i en tabell för snabbare analys. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du skapar en tabell, lägger till rader och kolumner i en tabell och tar bort rader och kolumner från en tabell.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa tabeller i en databas

 1. Markera cellerna i ett kalkylblad som ska ingå i tabellen. Cellerna kan vara tomma eller innehålla data.

 2. Tryck på Ctrl+T (eller Ctrl+L). Dialogrutan Skapa tabell öppnas och du hör: "Skapa tabell."

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Tabellen har rubriker" och gör sedan något av följande:

  Obs!: Tabellrubriker är mycket viktiga för hjälpmedel. Skärmläsare använder informationen i rubrikerna för navigering, och relevanta kolumnrubriker hjälper läsarna att förstå data.

  • Om det markerade cellområdet innehåller data som du vill visa som tabellrubriker trycker du på blanksteg för att markera kryssrutan.

  • Om du vill använda standardnamnen Excel anger (till exempel Kolumn 1, Kolumn 2 och så vidare) ska du inte markera kryssrutan.

   Tips: Du kan alltid ändra standardkolumnnamnen senare genom att markera texten i en kolumnrubrik och skriva det namn du vill använda.

 4. Stäng dialogrutan Skapa tabell och gå tillbaka till kalkylbladet genom att trycka på Tabb tills du hör "OK" och sedan trycka på Retur.

Kortkommandon i tabeller

Här är en praktisk referens för kortkommandon som gäller för tabeller i Excel.

Om du vill

Tryck på

Skapa en tabell i standardformat

Ctrl+T eller Ctrl+L

Skapa en tabell genom att välja ett format på menyn Formatera som tabell

Alt+H, T

Infoga en rad ovanför

Alt+H, I, A

Infoga en kolumn till vänster

Alt+H, I, L

Ta bort en rad eller rader

Alt+H, D, L

Ta bort en kolumn eller kolumner

Alt+H, D, M

Öppna fliken Tabelldesign

Alt+J, T

Skapa eller ta bort tabellrubriker

Alt+J, T, O

Öppna snabbmenyn

Skift+F10 eller Windows Menytangent

Lägga till en rad eller kolumn i en tabell

 1. Navigera till den plats där du vill lägga till en ny rad eller kolumn.

 2. Tryck på Alt+H, I. Menyn Infoga öppnas och du hör: "Infoga celler.".

 3. Gör något av följande:

  • Tryck på A om du vill infoga en rad ovanför.

  • Tryck på B om du vill infoga en rad nedanför. Det här alternativet är bara tillgängligt om du befinner dig på den sista raden i tabellen.

  • Tryck på L om du vill infoga en kolumn till vänster.

  • Tryck på T om du vill infoga en kolumn till höger. Det här alternativet är bara tillgängligt om du är på den sista kolumnen i tabellen.

Ta bort en rad eller kolumn från en tabell

 1. Navigera till den rad eller kolumn som du vill ta bort.

 2. Tryck på Alt+H, D. Menyn Ta bort öppnas och du hör: "Ta bort celler."

 3. Gör något av följande:

  • Tryck på L om du vill ta bort den aktuella raden.

  • Tryck på M om du vill ta bort den aktuella kolumnen.

Se även

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Kortkommandon i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Använd Excel för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att ordna data i en tabell för snabbare analys.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Skapa en tabell

När du har ett kalkylblad med vissa data är det enkelt att omvandla cellerna till en tabell.

 1. Markera de celler i kalkylbladet som du vill ska ingå i tabellen. Om du vill markera celler använder du piltangenterna för att gå till den cell som du vill ska vara det övre vänstra hörnet i tabellen, håller ned Skift och använder sedan nedåt- och högerpilarna för att markera fler rader och kolumner. VoiceOver läser upp området med markerade celler efter varje tangenttryckning, till exempel "A1 till C2, markerad".

  Tips: Om du snabbt vill markera alla celler som innehåller data trycker du på Kommando+A när du befinner dig i en av cellerna som innehåller data.

 2. Tryck på Kommando+T. Du hör: "Skapa tabell."

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Tabellen har rubriker, avmarkerad kryssruta" och gör sedan något av följande:

  • Om det markerade cellområdet innehåller data som du vill visa som tabellrubriker trycker du på blanksteg för att markera kryssrutan.

  • Om du vill använda standardnamnen Excel anger (till exempel Kolumn 1, Kolumn 2 och så vidare) ska du inte markera kryssrutan. Tryck på blanksteg för att avmarkera alternativet om det är markerat.

  Obs!: Tabellrubriker är mycket viktiga för hjälpmedel. Skärmläsare använder informationen i rubrikerna för navigering, och relevanta kolumnrubriker hjälper läsarna att förstå data.

 4. Stäng dialogrutan Skapa tabell och flytta fokus till kalkylbladet igen genom att trycka på Tabb tills du hör "OK, standard, knapp" och trycka på Retur.

Lägga till en rad eller kolumn i en tabell

 1. Navigera till den plats i tabellen där du vill lägga till en ny rad eller kolumn.

 2. Tryck på F6 tills du hör namnet på den markerade fliken, till exempel "Start, markerad, flik". Om du inte befinner dig på fliken Start trycker du på Ctrl+Alt+vänsterpil tills du hör "Start, flik" och trycker på Ctrl+Alt+Blanksteg för att välja fliken.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Infoga, menyknapp" och tryck sedan på nedåtpilen för att öppna menyn.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill infoga en rad ovanför den aktuella raden trycker du på Tabb tills du hör "Infoga tabellrader ovanför" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  • Om du vill infoga en rad under den aktuella raden trycker du på Tabb tills du hör "Infoga tabellrad nedanför" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Det här alternativet är bara tillgängligt om du befinner dig på den sista raden i tabellen.

  • Om du vill infoga en kolumn till vänster om den aktuella kolumnen trycker du på Tabb tills du hör "Infoga tabellkolumner till vänster" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  • Om du vill infoga en kolumn till höger om den aktuella kolumnen trycker du på Tabb tills du hör "Infoga tabellkolumner till höger" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Det här alternativet är bara tillgängligt om du är på den sista kolumnen i tabellen.

Se även

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Kortkommandon i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Använd Excel för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att infoga och ändra en tabell i din arbetsbok. Gör tabellerna mer tillgängliga genom att lägga till alternativtext i tabellen. Du kan också expandera tabellerna genom att lägga till nya rader och kolumner, eller så kan du visa dina data som ett diagram.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Infoga en tabell

Lägga till en tabell för att presentera data på ett effektivt och systematiskt sätt. Du kan infoga en tabell i ett tomt kalkylblad och fylla i data. Du kan också snabbt skapa en tabell genom att använda data i ditt befintliga cellkluster.

 1. Om du vill flytta till en cell där du vill infoga en tabell drar du ett finger över skärmen tills du hör den cell du vill använda. Om du vill omvandla befintliga data i cellerna till en tabell går du till en av cellerna i cellklustret. Dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Dra ett finger runt det nedre högra hörnet på skärmen tills du hör "Av, fler alternativ, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Du hör "Flikmeny", följt av den markerade fliken, till exempel "Start, markerad". 

 3. Dubbeltryck på skärmen. Flikmenyn öppnas. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Fliken Infoga" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Tabell, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Inte markerad, tabellen har rubriker, kryssruta."

 5. Gör något av följande:

  • Om tabellen innehåller data som du vill visa som tabellrubriker sveper du åt vänster tills du hör: "Inte markerad, Tabellen har rubriker, kryssruta, dubbeltryck för att växla." Dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”Markerad”.

  • Om du vill använda standardnamnen Excel anger (t.ex . Kolumn1, Kolumn2 och så vidare) markerar du inte kryssrutan och fortsätter till nästa steg.

  Obs!: Tabellrubriker är mycket viktiga för hjälpmedel. Skärmläsare använder informationen i rubrikerna för navigering, och relevanta kolumnrubriker hjälper läsarna att förstå data.

 6. Om du vill sluta använda kryssrutan tryck var som helst på skärmen med två fingrar.

  Tabellen läggs nu till i kalkylbladet.

Lägga till en alternativtext i en tabell

Om du vill göra tabeller i Excel tillgängliga för en större målgrupp lägger du till en kort och beskrivande alternativtext i den.

 1. Dra ett finger över skärmen i kalkylbladet tills du hör "Ange tabell", följt av tabell- och cellinformation, och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus kan vara var som helst i tabellen.

 2. Dra ett finger runt det nedre högra hörnet på skärmen tills du hör "Av, fler alternativ, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Du hör "Flikmeny", följt av den markerade fliken, till exempel "Start, markerad".

 3. Dubbeltryck på skärmen. Flikmenyn öppnas. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Fliken Tabell" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Alternativtext, meny" och dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Alternativtext."

 5. Svep åt höger tills du hör: "Redigeringsruta för, beskriv objektet för någon som är blind". Dubbeltryck sedan på skärmen. 

 6. Använd skärmtangentbordet för att skriva en kort alternativtext för tabellen. Stäng tangentbordet genom att svepa nedåt och sedan åt vänster.

 7. Gå tillbaka till menyn Tabell genom att svepa nedåt och sedan åt vänster.

Lägga till en rad eller kolumn i en tabell

Du kan enkelt expandera tabellen genom att lägga till fler rader eller kolumner i den.

 1. Dra ett finger över skärmen i kalkylbladet tills du hör "Ange tabell" följt av tabell- och cellinformation.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör platsen där du vill lägga till en ny rad eller kolumn och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Dra ett finger runt det nedre högra hörnet på skärmen tills du hör "Av, fler alternativ, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Du hör "Flikmeny", följt av den markerade fliken, till exempel "Start, markerad".

 4. Dubbeltryck på skärmen. Flikmenyn öppnas. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Fliken Tabell" och dubbeltryck på skärmen.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill infoga en rad ovanför den aktuella platsen sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Infoga ovanför, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  • Om du vill infoga en rad under den aktuella platsen sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Infoga nedanför, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  • Om du vill infoga en kolumn till vänster om den aktuella platsen sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Infoga vänster, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  • Om du vill infoga en kolumn till höger om den aktuella platsen sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Infoga höger, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Ta bort en rad eller kolumn från en tabell

Du kan snabbt ta bort onödiga rader eller kolumner från tabellen.

 1. Dra ett finger över skärmen i kalkylbladet tills du hör "Ange tabell" följt av tabell- och cellinformation.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör den rad eller kolumn som du vill ta bort.

 3. Dra ett finger runt det nedre högra hörnet på skärmen tills du hör "Av, fler alternativ, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Du hör "Flikmeny", följt av den markerade fliken, till exempel "Start, markerad".

 4. Dubbeltryck på skärmen. Flikmenyn öppnas. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Fliken Tabell" och dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "Ta bort rader, knapp" eller "Ta bort kolumner, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Tillämpa formatering på tabellen

Du kan välja ett fördefinierat format för tabellen.

 1. Dra ett finger över skärmen i kalkylbladet tills du hör "Ange tabell" följt av tabell- och cellinformation.

 2. Dra ett finger runt det nedre högra hörnet på skärmen tills du hör "Av, fler alternativ, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Du hör "Flikmeny", följt av den markerade fliken, till exempel "Start, markerad".

 3. Dubbeltryck på skärmen. Flikmenyn öppnas. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Fliken Tabell" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Tabellformat, meny" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: “Tabellformat.”

 5. Svep åt höger eller vänster tills du hör ett format som du vill använda. Formatmallarna är ordnade i tre kategorier: Ljus, Mellan och Mörk. Dubbeltryck på skärmen för att välja format. 

Visa data i ett diagram

Du kan visa data i tabellen i diagramformat.

 1. Dra ett finger över skärmen i kalkylbladet tills du hör "Ange tabell" följt av tabell- och cellinformation.

 2. Dra ett finger runt det nedre högra hörnet på skärmen tills du hör "Av, fler alternativ, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Du hör "Flikmeny", följt av den markerade fliken, till exempel "Start, markerad".

 3. Dubbeltryck på skärmen. Flikmenyn öppnas. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Fliken Infoga" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt vänster eller höger tills du hör: "Diagram-menyn". Dubbeltryck på skärmen. Du hör: “Diagram.”

 5. Svep åt vänster eller höger tills du hör den diagramtyp du vill välja, till exempel "Cirkel, meny". Dubbeltryck på skärmen. Du hör namnet på den markerade diagramtypen, till exempel "Cirkel". Listan med diagramtyper öppnas.

 6. Svep åt höger eller vänster i listan med diagramtyper för att bläddra igenom listan. Du hör namnen på listobjekten, till exempel "3D-cirkeldiagram, listobjekt". Dubbeltryck på skärmen för att välja diagramtyp.

  Diagrammet skapas i kalkylbladet.

Se även

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Kortkommandon i Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Använd Excel på webben med tangentbordet och en skärmläsare för att ordna data i en tabell för snabbare analys. Vi har testat det med Skärmläsaren i Microsoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Med tabeller kan du enkelt filtrera data och beräkna summor.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläget för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Microsoft 365 för webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • När du använder Excel på webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Excel på webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Excel på webben.

 • När du använder Excel på webben med en skärmläsare växlar du till helskärmsläge. Tryck på F11 för att aktivera och inaktivera helskärmsläget.

I det här avsnittet

Skapa tabeller i en databas

 1. I Excel på webben markerar du de celler som du vill ska ingå i tabellen. Cellerna kan vara tomma eller innehålla data.

 2. Tryck på Ctrl+L för att öppna dialogrutan Skapa tabell. Du hör: "Skapa tabell."

 3. Tryck på Skift+Tabb tills du hör "Tabellen har rubriker, kryssruta avmarkerad" och gör sedan något av följande:

  • Om det markerade cellområdet innehåller data som du vill visa som tabellrubriker trycker du på blanksteg för att markera kryssrutan Tabellen har rubriker .

  • Om du vill använda standardnamnen Excel anger (t.ex . Kolumn1, Kolumn2 och så vidare) markerar du inte kryssrutan och fortsätter till nästa steg.

  Obs!: Tabellrubriker är mycket viktiga för hjälpmedel. Skärmläsare använder informationen i rubrikerna för navigering, och relevanta kolumnrubriker hjälper läsarna att förstå data.

 4. Tryck på TABB-tangenten tills du hör ”OK, knapp” och tryck sedan på Retur.

 5. Nu kan du ange dina data i tabellen. Om du vill ange eller ersätta data i en cell går du till den cell du vill använda och skriver texten, talet eller formeln.

  Tips: Mer information om hur du lägger till eller redigerar data finns i Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel.

Lägga till en rad eller kolumn i en tabell

 1. Navigera till raden ovanför vilken du vill lägga till en ny rad eller till den kolumn till vänster om vilken du vill lägga till en ny kolumn.

 2. Tryck på Alt + Windows-tangenten, H och sedan I. Menyn Infoga öppnas och du hör: "Infoga kopierade celler".

 3. Gör något av följande:

  • Tryck på A om du vill infoga en rad ovanför.

  • Tryck på L om du vill infoga en kolumn till vänster.

Ta bort en rad eller kolumn från en tabell

 1. Navigera till den rad eller kolumn som du vill ta bort.

 2. Tryck på Alt + Windows-tangenten, H och sedan D. Menyn Ta bort öppnas och du hör: "Ta bort kalkylbladsrader."

 3. Gör något av följande:

  • Tryck på L om du vill ta bort den aktuella raden.

  • Tryck på M om du vill ta bort den aktuella kolumnen.

Se även

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Söka efter och ersätta data i Excel med hjälp av en skärmläsare

Kortkommandon i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×