Söka efter och ersätta data i Excel med hjälp av en skärmläsare
Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support eller i Korrigeringar eller lösningar för de senaste Office-problemen.

Använd Excel med tangentbordet och en skärmläsare för att söka efter och ersätta text och tal. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du använder tecken, inklusive jokertecken, för att söka i blad, rader, kolumner eller hela arbetsböcker.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du hittar och ersätter text och tal i Excel, men inte med en skärmläsare? Se Söka efter eller ersätta text och tal i ett kalkylblad.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Söka efter text och tal

 1. Tryck på Ctrl+F för att öppna dialogrutan Sök och ersätt. Fokus flyttas till textrutan Sök efter på fliken Sök.

 2. I textrutan Sök efter skriver du den text eller de tal du vill söka efter. Det finns flera alternativ:

  • Skriv den text eller det tal du vill söka efter.

  • Använd ett jokertecken, till exempel en asterisk (*) eller ett frågetecken(?)i dina sökvillkor:

   • Använd asterisken för att matcha en sträng med tecken. Exempelvis hittar s*d "ledsen" och "startad".

   • Använd frågetecken för att matcha ett enda tecken. Exempelvis hittar s?l "sör" och "sör".

   Tips: Du kan även söka efter asterisker, frågetecken och tilde (~) i kalkylblad genom att ange tecknet tilde innan dem i rutan Sök efter. För att hitta data som innehåller ett frågetecken anger du exempelvis ~? som sökkriteria.

 3. Om du vill definiera fler sökalternativ trycker du på Alt+T. Det finns flera alternativ:

  • Om du vill välja var du vill söka efter text eller tal trycker du på Tabb tills du hör "I". Du hör det markerade sökalternativet ("Blad" eller "Arbetsbok"). Använd upp- och nedpilarna för att gå till det alternativ du vill använda och tryck på Retur för att välja det.

  • Om du vill välja om du vill söka rad för rad eller kolumn trycker du på Tabb tills du hör "Sök". Du hör det markerade sökalternativet ("Efter rader" eller "Efter kolumner"). Använd upp- och nedpilarna för att gå till det alternativ du vill använda och tryck på Retur för att välja det.

  • Om du vill välja om du vill söka i cellformel, värden eller kommentarer trycker du på Tabb tills du hör "Leta i". Du hör det valda sökalternativet ("Formler", "Värden" eller "Kommentarer"). Använd upp- och nedpilarna för att gå till det alternativ du vill använda och tryck på Retur för att välja det.

  • Om du vill söka efter fallkänsliga data trycker du på Tabb tills du hör "Matcha ärende" och trycker sedan på blanksteg för att fylla kryssrutan.

  • Om du vill söka efter celler som innehåller endast de tecken som du skriver i rutan Sök efter trycker du på Tabb tills du hör "Matcha hela cellinnehållet" och trycker sedan på blanksteg för att fylla kryssrutan.

  • Om du vill söka efter text eller tal som också har särskild formatering trycker du på Alt + M för att öppna dialogrutan Sök format. Använd vänster- och högerpilarna för attgå till lämplig flik (Tal, Justering,Teckensnitt,Kantlinje eller Fyllning)och tryck på blanksteg. Välj sedan de format du vill ta med i sökningen. När du har definierat den formatering du vill använda trycker du på Tabb tills du hör "OK" och trycker sedan på Retur.

   Tips: Om du vill hitta celler som matchar ett visst format, kan du ta bort all text och alla tal i rutan Sök efter och sedan välja en cell som innehåller formateringen. Tryck på Alt + M för att öppna dialogrutan Sök format, tryck på Tabb tills du hör "Välj format från cell" och tryck på Retur. Använd piltangenterna i kalkylbladet för att markera cellen som har den formatering du vill söka efter. Tryck på Retur för att lägga till formatet från den valda cellen till sökkriterierna i dialogrutan Sök och ersätt.

 4. Starta sökningen genom att trycka på Tabb tills du hör "Sök nästa" och tryck sedan på Retur. Excel hittar den första matchningshändelsen i sökfältet. Skärmläsaren läser texten i cellen och dess placering.

  Obs!: När du definierar formatering som en del av dina sökvillkor sparas den i dialogrutan Sök och ersätt. Om du söker i kalkylbladet efter data igen och inte hittar de tecken som du vet ska finnas där, kanske du måste ta bort formateringskriterierna från föregående sökning. I dialogrutan Sök och ersätt trycker du på Tabb tills du hör "Format". Om knappen Format inte är tillgänglig trycker du på Alt + T och sedan på Tabb tills du hör "Format". Om du vill ta bort formateringsvillkoren trycker du på nedåtpilen tills du hör "Rensa sökformat" och trycker sedan på Retur.

 5. Tryck på Retur för att hitta nästa förekomst.

 6. Om du vill avbryta sökningen och stänga dialogrutan trycker du på Esc.

Söka efter och ersätta text och tal

 1. Tryck på Ctrl+H för att öppna dialogrutan Sök och ersätt. Fokus flyttas till textrutan Sök efter på fliken Ersätt.

 2. I textrutan Sök efter skriver du den text eller de tal du vill söka efter och ersätta med något annat. Det finns flera alternativ:

  • Skriv den text eller det tal du vill söka efter.

  • Använd ett jokertecken, till exempel en asterisk (*) eller ett frågetecken(?)i dina sökvillkor:

   • Använd asterisken för att matcha en sträng med tecken. Exempelvis hittar s*d "ledsen" och "startad".

   • Använd frågetecken för att matcha ett enda tecken. Exempelvis hittar s?l "sör" och "sör".

   Tips: Du kan även söka efter asterisker, frågetecken och tilde (~) i kalkylblad genom att ange tecknet tilde innan dem i rutan Sök efter. För att hitta data som innehåller ett frågetecken anger du exempelvis ~? som sökkriteria.

 3. Om du vill definiera fler sökalternativ trycker du på Alt+T. Det finns flera alternativ:

  • Om du vill välja var du vill söka efter text eller tal trycker du på Tabb tills du hör "I". Du hör det markerade sökalternativet ("Blad" eller "Arbetsbok"). Använd upp- och nedpilarna för att gå till det alternativ du vill använda och tryck på Retur för att välja det.

  • Om du vill välja om du vill söka rad för rad eller kolumn trycker du på Tabb tills du hör "Sök". Du hör det markerade sökalternativet ("Efter rader" eller "Efter kolumner"). Använd upp- och nedpilarna för att gå till det alternativ du vill använda och tryck på Retur för att välja det.

  • Om du vill söka efter fallkänsliga data trycker du på Tabb tills du hör "Matcha fall" och trycker sedan på blanksteg för att fylla kryssrutan.

  • Om du vill söka efter celler som innehåller endast de tecken som du skriver i rutan Sök efter trycker du på Tabb tills du hör "Matcha hela cellinnehållet" och trycker sedan på blanksteg för att fylla kryssrutan.

 4. Om du vill definiera vad som ska ersätta den hittade texten eller de hittade talen med trycker du på Tabb tills du hör "Ersätt med". I rutan Ersätt med text skriver du in ersättningstexten eller numren.

 5. Starta sökningen genom att trycka på Tabb tills du hör "Sök nästa" och tryck sedan på Retur. Excel hittar den första förekomsten av texten eller talet som du har angett. Gör något av följande:

  • Om du vill ersätta varje förekomst individuellt trycker du på Skift+Tabb tills du hör: "Ersätt." Tryck på Retur för att ersätta förekomsten. Efter en ersättning flyttas fokus till nästa förekomst.

  • Om du vill söka efter och ersätta alla förekomster trycker du på Skift+Tabb tills du hör "Ersätt alla" och trycker sedan på Retur.

 6. Om du vill avbryta sökningen och stänga dialogrutan trycker du på Esc.

Se även

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Kortkommandon i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Nyheter i Microsoft 365

Använd Excel för Mac med tangentbordet och en skärmläsare, till exempel VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att söka efter och ersätta text och tal. Använd tecken, inklusive jokertecken, för att söka i blad, rader, kolumner eller hela arbetsböcker.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du hittar och ersätter text och tal i Excel, men inte med en skärmläsare? Se Söka efter eller ersätta text och tal i ett kalkylblad.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Söka efter text och tal

 1. Markera cellområdet som du vill söka i. Om du vill söka i hela bladet väljer du en valfri cell.

 2. Tryck på Kommando + F för att komma till rutan Sök i kalkylbladet. Du hör "Sök i kalkylbladet, söktextfält tomt".

 3. Skriv den text eller det tal som du vill hitta.

  Tips: Du kan använda jokertecken – frågetecken (?), asterisk (*) och tilde (~) – i sökvillkoren. Använd frågetecken (?) om du vill söka efter ett enskilt tecken, till exempel hittar s?t "s sat" och "sör". Använd asterisk (*) om du vill söka efter valigt antal tecken, till exempel hittar s*d "ledsen" och "startad". Använd tilde (~) följt av ?, * eller ~ om du vill söka efter frågetecken, asterisker eller andra tildetecken, t.ex. hittar fy91~? "fy91?".

 4. Tryck på Retur. Excel för Mac söker efter och markerar den första cellen i markeringsområdet vars innehåll matchar texten.

 5. Tryck på Retur igen för att söka efter nästa förekomst av objektet som du söker efter.

Tips: Om du vill avbryta en pågående sökning trycker du på Esc.

Ytterligare sökalternativ:

Om du vill

Tryck på

Söka i ett blad eller en hel arbetsbok

I textrutan Sök i kalkylbladet trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg. Menyn Sök öppnas. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Sök i blad" eller "Sök i arbetsboken" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

Söka radvis eller kolumnvis

I textrutan Sök i kalkylbladet trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg. Menyn Sök öppnas. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Avancerad sökning, ellips" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg. Fönstret Sök öppnas.

Tryck på Ctrl+Alt+nedpil tills du hör "Sök" och tryck på Ctrl+Alt+högerpil. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör "Efter rader" eller "Efter kolumner". Välj ett lämpligt alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör "Sök nästa, standard, knapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

Söka efter enbart vissa typer av information

I textrutan Sök i kalkylbladet trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg. Menyn Sök öppnas. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Avancerad sökning, ellips" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg. Fönstret Sök öppnas.

Tryck på Ctrl+Alt+nedpil tills du hör "Leta i" och tryck sedan på Ctrl+Alt+nedpil. Du hör: "Värden, Leta i, popup-knapp". Tryck på nedåtpilen för att hitta det alternativ du vill ha, Formler, Värden eller Kommentarer. När du hör det alternativ du vill ha väljer du det genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör "Sök nästa, standard, knapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

Söka efter skiftlägeskänsligt innehåll

I fönstret Sök trycker du på Ctrl+Alt+vänster piltangent eller Ctrl+Alt+höger piltangent tills du hör "Matcha skiftfall, avmarkerad, kryssruta" och markerar den sedan genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör "Sök nästa, standard, knapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

Söka efter enbart exakta matchningar

I fönstret Sök trycker du på Ctrl+Alt+vänster piltangent eller Ctrl+Alt+höger piltangent tills du hör "Sök endast hela celler, avmarkerad, kryssruta" och markerar den sedan genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör "Sök nästa, standard, knapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

Ersätta text och tal

 1. Markera cellområdet som du vill söka i. Om du vill söka i hela bladet väljer du en valfri cell.

 2. Tryck på Kommando + F för att komma till rutan Sök i kalkylbladet. Du hör "Sök i kalkylbladet, söktextfält tomt".

 3. Skriv den text eller det tal som du vill hitta.

  Tips: Du kan använda jokertecken – frågetecken (?), asterisk (*) och tilde (~) – i sökvillkoren. Använd frågetecken (?) om du vill söka efter ett enskilt tecken, till exempel hittar s?t "s sat" och "sör". Använd asterisk (*) om du vill söka efter valigt antal tecken, till exempel hittar s*d "ledsen" och "startad". Använd tilde (~) följt av ?, * eller ~ om du vill söka efter frågetecken, asterisker eller andra tildetecken, t.ex. hittar fy91~? "fy91?".

 4. Öppna menyn Sök genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Ersätt..." och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Fönstret Ersätt öppnas.

 6. Gå till textrutan Ersätt med genom att trycka på Ctrl+Alt+nedpil tills du hör "Ersätt med, redigera text".

 7. Om du vill ersätta tecknen i rutan Sök efter med ingenting lämnar du rutan Ersätt med tom. Annars skriver du den text som du vill ska visas i stället.

 8. Tryck på Ctrl +Alt + höger piltangent för att gå till knapparna och välj den du vill använda genom att trycka på Ctrl + Alt + blanksteg:

  • Ersätt Om du bara vill ersätta nästa förekomst.

  • Ersätt alla Om du vill ersätta alla förekomster av texten som du sökte efter.

  • Stäng Avbryta sök och ersätt-åtgärden.

  • Sök nästa Om du vill söka efter och ersätta nästa förekomst och behålla fönstret Ersätt öppet.

   Tips: Du kan avbryta en pågående sökning genom att trycka på Esc.

Ytterligare alternativ för ersättning:

Om du vill

Tryck på

Söka i och ersätta ett blad eller en hel arbetsbok

I fönstret Ersätt trycker du på Ctrl+Alt+vänster piltangent eller Ctrl+Alt+höger piltangent tills du hör "Inom popup-knapp" och trycker sedan på Ctrl+Alt+blanksteg. En meny öppnas. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör "Blad" eller "Arbetsbok" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

Söka och ersätta rader eller kolumner

I fönstret Ersätt trycker du på Ctrl+Alt+vänster piltangent eller Ctrl+Alt+höger piltangent tills du hör "Sök, popup-knapp" och trycker sedan på Ctrl+Alt+blanksteg. En meny öppnas. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör "Efter rader" eller "Efter kolumner" och välj sedan alternativet genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Söka och ersätta det ärendekänsliga innehållet

I fönstret Ersätt trycker du på Ctrl+Alt+vänster piltangent eller Ctrl+Alt+höger piltangent tills du hör "Matcha skiftfall, avmarkerad, kryssruta" och markerar den sedan genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Söka efter enbart exakta matchningar

I fönstret Ersätt trycker du på Ctrl+Alt+vänster piltangent eller Ctrl+Alt+höger piltangent tills du hör "Sök endast hela celler, avmarkerad, kryssruta" och markerar den sedan genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att skriva ut en Excel-arbetsbok

Kortkommandon i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Nyheter i Microsoft 365

Använd Excel för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att söka efter och ersätta text och tal i ett kalkylblad.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Söka efter text och tal

Om kalkylbladet innehåller fler än ett fåtal rader och kolumner använder du knappen Sök för att snabbt flytta fokus till höger cell.

 1. Dra med fingret i det övre högra hörnet på skärmen i kalkylbladet tills du hör "Sök, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Om du tidigare har sökt efter något läser VoiceOver upp sökordet du använde senast.

 2. Skriv sökordet med hjälp av skärmtangentbordet. Det kan vara text eller tal. Du hör antalet matchningar när du slutar skriva.

 3. Dra med fingret runt nedre högra hörnet på skärmen tills du hör "Sök" och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus flyttas till den första cellen som matchar din sökterm och VoiceOver läser upp innehållet i cellen.

 4. Om du vill gå till nästa eller föregående matchning drar du med fingret längst upp till höger på skärmen tills du hör "Nästa sökresultat" eller "Föregående sökresultat, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Ersätta text och tal

 1. Dra med fingret i det övre högra hörnet på skärmen i kalkylbladet tills du hör "Sök, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep till vänster en gång. Du hör: "Sökalternativ, knapp". Öppna menyn Alternativ genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Sök och ersätt" eller "Sök och ersätt alla", beroende på vad du vill göra, och dubbeltryck sedan på skärmen. Det aktiva alternativet föregås av "Markerat".

 4. Svep åt vänster tills du hör "Klar, knapp" och dubbeltryck på skärmen för att stänga dialogrutan Alternativ.

 5. Dra med fingret runt den övre delen av skärmen tills du hör "Sök, textfält" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Skriv sökordet med hjälp av skärmtangentbordet. Det kan vara text eller tal. Du hör antalet matchningar när du slutar skriva.

 7. Dra med fingret runt den övre delen av skärmen tills du hör "Ersätt, textfält" eller "Ersätt alla, textfält", beroende på vad du vill göra, och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Det här fältet är direkt under sökfältet.

 8. Skriv den text eller de tal som du vill ersätta sökordet med.

 9. Dra med fingret vid skärmens övre högra hörn tills du hör "Knappen Ersätt" eller "Knappen Ersätt alla" beroende på vad du vill göra. Dubbeltryck sedan på skärmen för att ersätta den markerade matchningen eller alla matchningar med den nya texten eller siffrorna.

Se även

Kortkommandon i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Nyheter i Microsoft 365

Använd Excel för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att söka efter och ersätta text och tal i ett kalkylblad.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Söka efter text och tal

Om kalkylbladet innehåller fler än ett fåtal rader och kolumner kan du snabbt flytta fokus till höger cell genom att söka efter den cell du vill redigera.

 1. Dra med fingret längst upp på skärmen i kalkylbladet tills du hör "Knappen Sök" och dubbeltryck sedan på skärmen. Sökfältet visas och fokus flyttas till textfältet Sök. Om du tidigare har sökt efter något läser TalkBack upp sökordet du använde senast.

 2. Skriv sökordet med hjälp av skärmtangentbordet. Det kan vara text eller tal. Du hör antalet matchande celler medan du skriver. När du har skrivit klart sveper du nedåt och sedan åt vänster för att stänga skärmtangentbordet.

 3. Om du vill flytta fokus till cellen som innehåller en sökmatchning i kalkylbladet sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Knappen Sök nästa" eller "knappen Sök föregående" och dubbeltrycker på skärmen. TalkBack läser upp cellens innehåll och koordinater.

 4. Om du vill gå till nästa eller föregående matchande objekt drar du med fingret längst upp på skärmen tills du hör sökordet, följt av "Redigeringsruta, Sök". Svep sedan åt höger tills du hör "Knappen Sök nästa" eller "knappen Sök föregående" och dubbeltryck på skärmen. Upprepa det här steget tills du har hittat cellen du letar efter.

 5. Om det behövs rensar du innehållet i textfältet Sök genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör "Knappen Rensa" och dubbeltrycker på skärmen. Om du vill starta en ny sökning upprepar du stegen från 2 till 4.

 6. Stäng sökfältet när skärmtangentbordet är stängt genom att dra med fingret längst upp på skärmen tills du hör "Sök, knapp" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

Ersätta text och tal

 1. Dra med fingret längst upp på skärmen i kalkylbladet tills du hör "Knappen Sök" och dubbeltryck sedan på skärmen. Sökfältet visas och fokus flyttas till textfältet Sök.

 2. Svep till vänster en gång. Du hör: "Knappen Sök efter inställningar". Öppna menyn Sök efter Inställningar genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Svep åt vänster tills du hör "Ej markerad, Sök och ersätt alla, alternativknapp" eller "Ej markerad, Sök och ersätt, alternativknapp", beroende på vad du vill göra och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt vänster tills du hör "Knappen Stäng" och dubbeltryck på skärmen för att stänga Inställningar menyn. Fokus flyttar textfältet Sök.

 5. Skriv sökordet med hjälp av skärmtangentbordet. Det kan vara text eller tal. Du hör antalet matchningar medan du skriver. När du har skrivit klart sveper du nedåt och sedan åt vänster för att stänga skärmtangentbordet.

 6. Svep åt höger tills du hör "Ersätt, tre punkter, redigeringsruta" och dubbeltryck på skärmen.

 7. Skriv den text eller de tal som du vill ersätta sökordet med. När du har skrivit klart sveper du nedåt och sedan åt vänster för att stänga skärmtangentbordet.

 8. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Sök nästa, knapp" eller "Knappen Sök föregående" och dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till cellen som innehåller en sökmatchning i kalkylbladet. TalkBack läser upp cellens innehåll och koordinater.

 9. Gör något av följande beroende på vad du valde i steg 3:

  • Om du bara vill ersätta den markerade matchningen med den nya texten eller siffrorna sveper du åt höger tills du hör "Knappen Ersätt" och dubbeltrycker på skärmen. Dubbeltryck på skärmen för att gå till och ersätta nästa matchande objekt.

  • Om du vill ersätta alla matchningar med den nya texten eller siffrorna sveper du åt höger tills du hör "Ersätt alla, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Använda en skärmläsare för att lägga till kommentarer i ett Excel-kalkylblad

Kortkommandon i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Nyheter i Microsoft 365

Använd Excel på webben med tangentbordet och en skärmläsare för att söka efter och ersätta text och tal. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du använder tecken, inklusive jokertecken, för att söka i blad, rader, kolumner eller hela arbetsböcker.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du hittar och ersätter text och tal i Excel, men inte med en skärmläsare? Se Söka efter eller ersätta text och tal i ett kalkylblad.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläget för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Excel på webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Excel på webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Excel på webben.

I det här avsnittet

Söka efter text och tal

 1. Markera cellområdet som du vill söka i. Om du vill söka i hela bladet väljer du en valfri cell.

 2. Tryck på Ctrl+F för att öppna dialogrutan Sök. Fokus flyttas till textrutan Sök efter och du hör: "Dialogrutan Sök, fokuserar på att hitta vad".

 3. Skriv den text eller siffra du vill söka efter i rutan Sök efter. Det finns flera alternativ:

  • Skriv den text eller det tal du vill söka efter.

  • Använda ett jokertecken, som en asterisk (*) eller ett frågetecken (?) i dina sökkriterier.

   • Använd asterisken för att matcha en sträng med tecken. Exempelvis hittar s*d "ledsen" och "startad".

   • Använd frågetecken för att matcha ett enda tecken. Exempelvis hittar s?l "sör" och "sör".

   Tips: Du kan även söka efter asterisker, frågetecken och tilde (~) i kalkylblad genom att ange tecknet tilde innan dem i rutan Sök efter. För att hitta data som innehåller ett frågetecken anger du exempelvis ~? som sökkriteria.

   Obs!: Det går inte att söka efter dubbla blanksteg i Excel på webben.

 4. Om du vill söka efter text eller tal i ett kalkylblad eller i hela arbetsboken trycker du på Tabb en gång för att gå till kombinationsrutan I. Du hör det valda sökalternativet ("Markering", "Blad" eller "Arbetsbok"). Tryck på blanksteg och använd sedan upp- eller nedpilen tills du hör det alternativ du vill använda. Välj genom att trycka på Blanksteg.

 5. Om du vill söka efter fallkänsliga data trycker du på Tabb tills du hör "Avmarkerad, Matcha fall" och trycker sedan på blanksteg för att välja den.

 6. Om du vill söka efter celler som innehåller endast de tecken som du skriver i rutan Sök efter trycker du på Tabb tills du hör "Avmarkerad, matcha hela cellinnehållet" och trycker sedan på blanksteg för att markera.

  Tips: 

  • Om du vill söka efter text eller tal som också har särskild formatering måste du använda Excel datorprogrammet. Om du vill öppna appen i visningsläge flyttar du fokus från kalkylbladet genom att trycka på Ctrl+F6 tills du hör ditt kontonamn. Tryck på Tabb tills du hör "Redigera arbetsbok" och tryck sedan på blanksteg. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Redigera i Excel" och tryck sedan på blanksteg.

  • Mer information om hur du söker efter ett specifikt format i Excel-skrivbordsprogrammet finns i Använda en skärmläsare för att söka efter och ersätta data i Excel.

 7. Om du vill ändra sökriktningen uppåt trycker du på Tabb tills du hör "Alternativknappen Markerad nedåt" och trycker sedan på uppåtpilen. Du hör: "Alternativknappen inte markerad uppåt." Välj genom att trycka på Blanksteg.

 8. Starta sökningen genom att trycka på Tabb tills du hör "Sök nästa" och sedan trycka på blanksteg. Excel söker efter den första matchningen i sökområdet. Skärmläsaren läser texten i cellen och dess placering.

 9. Tryck på blanksteg om du vill söka efter nästa förekomst. Om du vill avbryta sökningen eller stänga dialogrutan trycker du på Esc.

Söka efter och ersätta text och tal

Om du vill söka efter och ersätta text eller tal Excel på webben kontrollerar du att du är i redigeringsläge. Du kan avgöra om du är i redigeringsläge baserat på alternativen på Arkiv-menyn.

Obs!: Om du vill växla till redigeringsläget flyttar du fokus från kalkylbladet genom att trycka på Ctrl+F6 tills du hör ditt kontonamn, trycker på Tabb tills du hör "Redigera arbetsbok" och trycker sedan på blanksteg. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Redigera i webbläsare" och tryck sedan på blanksteg.

 1. Markera cellområdet som du vill söka i. Om du vill söka i hela bladet väljer du en valfri cell.

 2. Tryck på Ctrl+H för att öppna dialogrutan Sök och ersätt. Fokus flyttas till textrutan Sök efter.

 3. I textrutan Sök efter skriver du den text eller de tal du vill söka efter och ersätta.

 4. Gå till textrutan Ersätt med genom att trycka på Tabb tills du hör: "Ersätt med." Skriv den nya texten eller de nya siffrorna.

 5. Tryck på Tabb tills du hör "Sök nästa". Tryck på blanksteg för att hitta den första förekomsten av texten eller talet som du har angett. Gör något av följande:

  • Om du vill ersätta varje förekomst individuellt trycker du på Tabb en gång. Du hör: "Ersätt." Tryck sedan på blanksteg för att ersätta den första förekomsten och sök efter nästa. Efter en ersättning flyttas fokus till nästa förekomst.

  • Om du vill söka efter och ersätta alla förekomster trycker du på Tabb tills du hör "Ersätt alla" och trycker sedan på blanksteg.

 6. Om du vill avbryta sökningen eller stänga dialogrutan trycker du på Esc.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i ett kalkylblad i Excel

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Kortkommandon i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Nyheter i Microsoft 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×