Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Söka efter och ersätta data i Excel med hjälp av en skärmläsare

Den här artikeln är avsedd för personer som använder ett skärmläsarprogram som Windows Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd Excel med tangentbordet och en skärmläsare för att söka efter och ersätta text och tal. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du använder tecken, inklusive jokertecken, för att söka i blad, rader, kolumner eller hela arbetsböcker.

Dekorativ ikon. Behöver du anvisningar om hur du söker efter och ersätter text och tal i Excel, men inte använder en skärmläsare? Se Söka efter eller ersätta text och tal i ett kalkylblad.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Söka efter text och tal

 1. Tryck på Ctrl+F för att öppna dialogrutan Sök och ersätt . Fokus flyttas till textrutan Sök efter på fliken Sök .

 2. Skriv den text eller de tal som du vill söka efter i textrutan Sök efter. Du har flera alternativ:

  • Skriv den text eller det tal du vill söka efter.

  • Använd ett jokertecken, till exempel en asterisk (*) eller ett frågetecken (?), i sökvillkoren:

   • Använd asterisken för att matcha en sträng med tecken. S *d hittar till exempel "ledsen" och "startad".

   • Använd frågetecken för att matcha ett enda tecken. Exempelvis returnerar s?t "lör" och "set".

   Tips: Även om de är jokertecken kan du fortfarande hitta asterisker, frågetecken och tildetecken (~) i kalkylbladsdata genom att föregå dem med ett tildetecken i textrutan Sök efter. För att hitta data som innehåller ett frågetecken anger du exempelvis ~? som sökkriteria.

 3. Om du vill definiera fler sökalternativ trycker du på Alt+T. Du har flera alternativ:

  • Om du vill välja var du vill söka efter text eller tal trycker du på Tabb tills du hör "Inom", följt av det markerade sökalternativet ("Blad" eller "Arbetsbok"). Använd upp- och nedpilarna för att gå till önskat alternativ och tryck på Retur för att välja det.

  • Om du vill välja om du vill söka efter rader eller kolumner trycker du på Tabb tills du hör "Sök", följt av det valda sökalternativet ("Efter rader" eller "Efter kolumner"). Använd upp- och nedpilarna för att gå till önskat alternativ och tryck på Retur för att välja det.

  • Om du vill välja om du vill söka i cellformler, värden eller kommentarer trycker du på Tabb tills du hör "Titta in", följt av det markerade sökalternativet ("Formler", "Värden" eller "Kommentarer"). Använd upp- och nedpilarna för att gå till önskat alternativ och tryck på Retur för att välja det.

  • Om du vill söka efter skiftlägeskänsliga data trycker du på Tabb tills du hör "Matcha gemener/VERSALER" och trycker sedan på blanksteg för att markera kryssrutan.

  • Om du vill söka efter celler som bara innehåller de tecken du skrev i textrutan Sök efter trycker du på Tabb tills du hör "Matcha hela cellinnehållet" och trycker sedan på blanksteg för att markera kryssrutan.

  • Om du vill söka efter text eller tal som också har specifik formatering trycker du på Alt+M för att öppna dialogrutan Sök format. Använd vänster- och högerpilen för att gå till lämplig flik (Tal, Justering, Teckensnitt, Kantlinje eller Fyllning) och tryck på blanksteg. Välj sedan de format du vill ta med i sökningen. När du har definierat den formatering du vill använda trycker du på Tabb tills du hör "OK" och trycker sedan på Retur.

   Tips: Om du vill söka efter celler som bara matchar ett visst format kan du ta bort alla text- eller talvillkor i textrutan Sök efter och sedan markera en cell som innehåller den formateringen. Tryck på Alt+M för att öppna dialogrutan Sök format , tryck på Tabb tills du hör "Välj format från cell" och tryck på Retur. Använd piltangenterna i kalkylbladet för att markera cellen som har den formatering du vill söka efter. Tryck på Retur för att lägga till formatet från den valda cellen till sökkriterierna i dialogrutan Sök och ersätt.

 4. Starta sökningen genom att trycka på Tabb tills du hör "Sök nästa" och tryck sedan på Retur. Excel hittar den första matchande förekomsten i sökområdet. Skärmläsaren läser upp texten i cellen och dess plats.

  Obs!: När du definierar formatering som en del av sökvillkoren sparas den i dialogrutan Sök och ersätt . Om du söker i kalkylbladet efter data igen och inte hittar de tecken som du vet finns där kan du behöva ta bort formateringskriterierna från föregående sökning. I dialogrutan Sök och ersätt trycker du på Tabb tills du hör: "Format." Om knappen Format inte är tillgänglig trycker du på Alt + T och sedan på Tabb tills du hör: "Format." Om du vill ta bort formateringskriterierna trycker du på nedåtpilen tills du hör "Rensa sökformat" och trycker sedan på Retur.

 5. Tryck på Retur för att hitta nästa förekomst.

 6. Om du vill avbryta sökningen och stänga dialogrutan trycker du på Esc.

Söka efter och ersätta text och tal

 1. Tryck på Ctrl+H för att öppna dialogrutan Sök och ersätt . Fokus flyttas till textrutan Sök efter på fliken Ersätt .

 2. I textrutan Sök efter skriver du texten eller talen som du vill söka efter och ersätta med något annat. Du har flera alternativ:

  • Skriv den text eller det tal du vill söka efter.

  • Använd ett jokertecken, till exempel en asterisk (*) eller ett frågetecken (?), i sökvillkoren:

   • Använd asterisken för att matcha en sträng med tecken. S *d hittar till exempel "ledsen" och "startad".

   • Använd frågetecken för att matcha ett enda tecken. Exempelvis returnerar s?t "lör" och "set".

   Tips: Även om de är jokertecken kan du fortfarande hitta asterisker, frågetecken och tildetecken (~) i kalkylbladsdata genom att föregå dem med ett tildetecken i textrutan Sök efter. För att hitta data som innehåller ett frågetecken anger du exempelvis ~? som sökkriteria.

 3. Om du vill definiera fler sökalternativ trycker du på Alt+T. Du har flera alternativ:

  • Om du vill välja var du vill söka efter text eller tal trycker du på Tabb tills du hör "Inom", följt av det markerade sökalternativet ("Blad" eller "Arbetsbok"). Använd upp- och nedpilarna för att gå till önskat alternativ och tryck på Retur för att välja det.

  • Om du vill välja om du vill söka efter rader eller kolumner trycker du på Tabb tills du hör "Sök", följt av det valda sökalternativet ("Efter rader" eller "Efter kolumner"). Använd upp- och nedpilarna för att gå till önskat alternativ och tryck på Retur för att välja det.

  • Om du vill söka efter skiftlägeskänsliga data trycker du på Tabb tills du hör "Matcha gemener/VERSALER" och trycker sedan på blanksteg för att markera kryssrutan.

  • Om du vill söka efter celler som bara innehåller de tecken du skrev i textrutan Sök efter trycker du på Tabb tills du hör "Matcha hela cellinnehållet" och trycker sedan på blanksteg för att markera kryssrutan.

 4. Om du vill definiera vad du vill ersätta den hittade texten eller talen med trycker du på Tabb tills du hör: "Ersätt med." Skriv ersättningstexten eller ersättningsnumren i rutan Ersätt med .

 5. Starta sökningen genom att trycka på Tabb tills du hör "Sök nästa" och tryck sedan på Retur. Excel hittar den första förekomsten av texten eller talet som du har angett. Gör något av följande:

  • Om du vill ersätta varje förekomst individuellt trycker du på Skift+Tabb tills du hör: "Ersätt". Tryck på Retur för att ersätta förekomsten. Efter bytet flyttas fokus till nästa förekomst.

  • Om du vill söka efter och ersätta alla förekomster trycker du på Skift + Tabb tills du hör "Ersätt alla" och trycker sedan på Retur.

 6. Om du vill avbryta sökningen och stänga dialogrutan trycker du på Esc.

Se även

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Kortkommandon i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Nyheter i Microsoft 365

Använd Excel för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att söka efter och ersätta text och tal. Använd tecken, inklusive jokertecken, för att söka i blad, rader, kolumner eller hela arbetsböcker.

Dekorativ ikon. Behöver du anvisningar om hur du söker efter och ersätter text och tal i Excel, men inte använder en skärmläsare? Se Söka efter eller ersätta text och tal i ett kalkylblad.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Söka efter text och tal

 1. Markera cellområdet där du vill söka. Om du vill söka i hela bladet placerar du fokus i valfri cell.

 2. Tryck på Kommando+F. Fokus flyttas till söktextfältet i menyfliksområdet. Du hör: "Sök i blad, sök i textfält, tom".

 3. Skriv den text eller det tal som du vill söka efter

  Tips: Du kan använda jokertecken som frågetecken (?), asterisk (*) och tilde (~) i sökvillkoren. Använd frågetecken (?) för att hitta ett enskilt tecken, till exempel hittar s?t "lör" och "set". Använd asterisken (*) för att hitta valfritt antal tecken, till exempel hittar s*d "sad" och "started". Använd tilde (~) följt av ett frågetecken (?), asterisk (*) eller tilde (~) för att hitta frågetecken, asterisker eller tildetecken, till exempel hittar fy91~? "fy91 ?".

 4. Nu kan du ange det område du vill söka i. Instruktioner finns i Söka efter ett blad eller en hel arbetsbok, Sök efter rader eller kolumner, Sök bara efter specifika typer av information, Sök efter skiftlägeskänsligt innehåll eller Sök efter exakta matchningar.

 5. Tryck på Retur. Excel för Mac söker efter och markerar den första cellen i markeringsområdet vars innehåll matchar texten.

 6. Tryck på Retur igen för att hitta nästa instans av objektet som du söker efter.

Tips: Tryck på Esc om du vill avbryta en pågående sökning.

Söka i ett blad eller en hel arbetsbok

 1. I söktextfältet trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg. Sökmenyn öppnas.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Sök i blad" eller "Sök i arbetsbok" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Söka radvis eller kolumnvis

 1. I söktextfältet trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg. Sökmenyn öppnas.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Avancerad sökning, ellips" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Dialogrutan Sök & Ersätt öppnas.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "Sök, popup-knapp". Tryck på nedåtpilen tills du hör "Efter rader" eller "Efter kolumner" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Sök nästa, knapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Söka efter enbart vissa typer av information

 1. I söktextfältet trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg. Sökmenyn öppnas.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Avancerad sökning, ellips" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Dialogrutan Sök & Ersätt öppnas.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "Titta i, popup-knapp". Tryck på nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill använda, till exempel "Formler" eller "Värden", och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Sök nästa, knapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Söka efter skiftlägeskänsligt innehåll

 1. I söktextfältet trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg. Sökmenyn öppnas.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Avancerad sökning, ellips" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Dialogrutan Sök & Ersätt öppnas.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Matcha gemener/VERSALER, avmarkerad, kryssruta" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Sök nästa, knapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Söka efter enbart exakta matchningar

 1. I söktextfältet trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg. Sökmenyn öppnas.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Avancerad sökning, ellips" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Dialogrutan Sök & Ersätt öppnas.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Endast söka efter hela celler, avmarkerad, kryssruta" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Sök nästa, knapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Ersätta text och tal

 1. Markera cellområdet där du vill söka. Om du vill söka i hela bladet placerar du fokus i valfri cell.

 2. Tryck på Kommando+F. Fokus flyttas till söktextfältet i menyfliksområdet. Du hör: "Sök i blad, sök i textfält, tom".

 3. Skriv den text eller det tal som du vill söka efter.

  Tips: Du kan använda jokertecken som frågetecken (?), asterisk (*) och tilde (~) i sökvillkoren. Använd frågetecken (?) för att hitta ett enskilt tecken, till exempel hittar s?t "lör" och "set". Använd asterisken (*) för att hitta valfritt antal tecken, till exempel hittar s*d "sad" och "started". Använd tilde (~) följt av ett frågetecken (?), asterisk (*) eller tilde (~) för att hitta frågetecken, asterisker eller tildetecken, till exempel hittar fy91~? "fy91 ?".

 4. Öppna sökmenyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Ersätt, punkter" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Dialogrutan Sök & Ersätt öppnas.

 6. Tryck på Tabb tills du hör "Sök efter" och skriv sedan sökordet.

 7. Tryck på Tabb tills du hör "Ersätt med" och skriv sedan den text eller de tal som du vill ersätta sökordet med. Om du vill ersätta sökordet med ingenting ska du inte skriva något.

 8. Nu kan du ange området för det du vill söka och ersätta. Instruktioner finns i Söka och ersätta ett blad eller en hel arbetsbok, Sök och ersätt med rader eller kolumner, Sök och ersätt skiftlägeskänsligt innehåll eller Sök efter och ersätt endast exakta matchningar.

 9. Gör något av följande:

  • Om du bara vill ersätta nästa förekomst trycker du på Tabb tills du hör "Knappen Ersätt" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  • Om du vill ersätta alla förekomster av texten du sökte efter trycker du på Tabb tills du hör "Knappen Ersätt alla" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Söka efter och ersätta ett blad eller en hel arbetsbok

 1. I dialogrutan Sök & Ersätt trycker du på Ctrl+Alt+vänsterpil eller Ctrl+Alt+högerpil tills du hör: "Popup-knappen Inom."

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Blad" eller "Arbetsbok" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Sök och ersätt med rader eller kolumner

 1. I dialogrutan Sök & Ersätt trycker du på Ctrl+Alt+vänsterpil eller Ctrl+Alt+högerpil tills du hör: "Popup-knappen Sök".

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Radvis" eller "Efter kolumner" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Söka efter och ersätta skiftlägeskänsligt innehåll

 1. I dialogrutan Sök & Ersätt trycker du på Ctrl+Alt+vänsterpil eller Ctrl+Alt+högerpil tills du hör: "Matcha gemener/VERSALER, avmarkerad, kryssruta" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Sök efter och ersätt endast exakta matchningar

 1. I dialogrutan Sök & Ersätt trycker du på Ctrl+Alt+vänsterpil eller Ctrl+Alt+högerpil tills du hör "Sök endast hela celler, avmarkerad, kryssruta" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Använda en skärmläsare för att skriva ut en Excel-arbetsbok

Kortkommandon i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Nyheter i Microsoft 365

Använd Excel för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att söka efter och ersätta text eller tal i ett kalkylblad.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Söka efter text och tal

Om kalkylbladet innehåller fler än några rader och kolumner kan du snabbt söka efter den cell du vill redigera för att snabbt flytta fokus till rätt cell.

 1. Tryck högst upp på skärmen med fyra fingrar i kalkylbladet. Svep åt höger tills du hör "Sök, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Sökfältet visas och fokus flyttas till söktextfältet. Om du tidigare har sökt efter något läser VoiceOver upp sökordet du använde senast.

 2. Skriv sökordet med hjälp av skärmtangentbordet. Det kan vara text eller tal. Du hör antalet matchningar medan du skriver. När du har skrivit klart trycker du nära skärmens överkant med fyra fingrar flera gånger tills du hör: "Sökalternativ".

 3. Om du vill flytta fokus till en cell som innehåller en sökmatchning i kalkylbladet sveper du åt höger tills du hör "Nästa sökresultat" eller "Föregående sökresultat" och dubbeltrycker på skärmen. VoiceOver läser upp cellens innehåll och koordinater. Om du vill gå till nästa eller föregående sökresultat dubbeltrycker du på skärmen.

 4. Om det behövs rensar du innehållet i söktextfältet genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör "Sök" följt av antalet matchningar och den aktuella söktermen och sedan dubbeltrycka på skärmen. Dra ett finger över skärmens överkant tills du hör "Radera text" och dubbeltryck sedan på skärmen. Om du vill påbörja en ny sökning upprepar du steg 2 och 3.

 5. Stäng sökfältet genom att skrubba skärmen med två fingrar (flytta två fingrar fram och tillbaka tre gånger snabbt).

Ersätta text och tal

 1. Tryck högst upp på skärmen med fyra fingrar i kalkylbladet. Svep åt höger tills du hör "Sök, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Sökfältet visas och fokus flyttas till söktextfältet .

 2. Svep till vänster en gång. Du hör: "Sökalternativ, knapp". Öppna menyn Alternativ genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Sök och ersätt" eller "Sök och ersätt alla", beroende på vad du vill göra, och dubbeltryck sedan på skärmen. VoiceOver läser upp det aktiva alternativet som "Markerat".

 4. Svep åt vänster tills du hör "Klart, knapp" och dubbeltryck på skärmen för att stänga menyn Alternativ . Fokus återgår till söktextfältet .

 5. Skriv sökordet med hjälp av skärmtangentbordet. Det kan vara text eller tal. Du hör antalet matchningar medan du skriver.

 6. Tryck nära den övre delen av skärmen med fyra fingrar flera gånger tills du hör: "Sökalternativ.". Svep åt höger tills du hör "Ersätt, textfält" eller "Ersätt alla, textfält", beroende på vilket alternativ som valdes i steg 3, och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Skriv texten eller talen som du vill ersätta sökordet med med hjälp av skärmtangentbordet.

 8. Gör något av följande beroende på vilket alternativ du valde i steg 3: 

  • Om du bara vill ersätta den markerade matchningen med den nya texten eller siffrorna trycker du nära skärmens överkant med fyra fingrar flera gånger tills du hör "Sökalternativ", sveper åt höger eller vänster tills du hör "Nästa sökresultat" eller "Föregående sökresultat" och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt höger tills du hör "Knappen Ersätt" och dubbeltryck på skärmen. Om du vill gå till och ersätta nästa eller föregående matchande objekt dubbeltrycker du på skärmen.

  • Om du vill ersätta alla matchningar med den nya texten eller siffrorna sveper du åt höger tills du hör "Knappen Ersätt alla" och dubbeltrycker på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Använda en skärmläsare för att skriva ut en Excel-arbetsbok

Kortkommandon i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Nyheter i Microsoft 365

Använd Excel för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att söka efter och ersätta text eller tal i ett kalkylblad.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Söka efter text och tal

Om kalkylbladet innehåller fler än några rader och kolumner kan du snabbt söka efter den cell du vill redigera för att snabbt flytta fokus till rätt cell.

 1. Dra med fingret överst på skärmen i kalkylbladet tills du hör "Sök, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Sökfältet visas och fokus flyttas till textfältet Sök . Om du tidigare har sökt efter något läser TalkBack upp sökordet du använde senast.

 2. Skriv sökordet med hjälp av skärmtangentbordet. Det kan vara text eller tal. Du hör antalet matchande celler medan du skriver. När du har skrivit klart sveper du nedåt och sedan åt vänster för att stänga skärmtangentbordet.

 3. Om du vill flytta fokus till en cell som innehåller en sökmatchning i kalkylbladet sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Sök nästa, knapp" eller "Sök föregående, knapp" och dubbeltrycker på skärmen. TalkBack läser upp cellens innehåll och koordinater. Om du vill gå till nästa eller föregående matchande objekt dubbeltrycker du på skärmen.

 4. Om det behövs rensar du innehållet i textfältet Sök genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör "Knappen Rensa" och dubbeltrycka på skärmen. Om du vill påbörja en ny sökning upprepar du steg 2 och 3.

 5. Stäng sökfältet genom att dra med fingret överst på skärmen när skärmtangentbordet är stängt tills du hör "Knappen Sök" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Ersätta text och tal

 1. Dra med fingret överst på skärmen i kalkylbladet tills du hör "Sök, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Sökfältet visas och fokus flyttas till textfältet Sök .

 2. Svep till vänster en gång. Du hör: "Knappen Sök efter inställningar.". Dubbeltryck på skärmen för att öppna menyn Sök efter inställningar .

 3. Svep åt vänster tills du hör "Avmarkerad, Sök och ersätt alla, alternativknapp" eller "Avmarkerad, Sök och ersätt, alternativknapp" beroende på vad du vill göra och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt vänster tills du hör "Knappen Stäng" och dubbeltryck på skärmen för att stänga menyn Sök efter inställningar . Fokus flyttar textfältet Sök .

 5. Skriv sökordet med hjälp av skärmtangentbordet. Det kan vara text eller tal. Du hör antalet matchningar medan du skriver. När du har skrivit klart sveper du nedåt och sedan åt vänster för att stänga skärmtangentbordet.

 6. Svep åt höger tills du hör "Ersätt, tre punkter, redigeringsruta" och dubbeltryck på skärmen.

 7. Skriv texten eller talen som du vill ersätta sökordet med med hjälp av skärmtangentbordet. När du har skrivit klart sveper du nedåt och sedan åt vänster för att stänga skärmtangentbordet.

 8. Gör något av följande beroende på vilket alternativ du valde i steg 3:

  • Om du bara vill ersätta den markerade matchningen med den nya texten eller siffrorna sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Knappen Sök nästa" eller "Knappen Sök föregående" och dubbeltrycker på skärmen. Svep sedan åt höger tills du hör "Knappen Ersätt" och dubbeltryck på skärmen. Om du vill gå till och ersätta nästa matchande objekt dubbeltrycker du på skärmen.

  • Om du vill ersätta alla matchningar med den nya texten eller siffrorna sveper du åt höger tills du hör "Knappen Ersätt alla" och dubbeltrycker på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Använda en skärmläsare för att lägga till kommentarer i ett Excel-kalkylblad

Kortkommandon i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Nyheter i Microsoft 365

Använd Excel på webben med tangentbordet och en skärmläsare för att söka efter och ersätta text och tal. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA i Microsoft Edge, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får också lära dig hur du använder jokertecken och sökalternativ i dina sökningar.

Dekorativ ikon. Behöver du anvisningar om hur du söker efter och ersätter text och tal i Excel, men inte använder en skärmläsare? Se Söka efter eller ersätta text och tal i ett kalkylblad.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläget för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Microsoft 365 för webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • När du använder Excel på webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Excel på webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Excel på webben.

I det här avsnittet

Söka efter text och tal

 1. Markera cellområdet som du vill söka i. Om du vill söka i hela bladet väljer du en valfri cell.

 2. Med Skärmläsaren eller NVDA trycker du på Ctrl+F för att öppna dialogrutan Sök . Fokus flyttas till textrutan Sök efter. Med JAWS måste du i stället trycka på Ctrl+H för att öppna dialogrutan Sök och ersätt .

 3. Skriv den text eller de tal som du vill söka efter. Du kan också använda följande alternativ:

  • Använd asteriskens jokertecken för att hitta valfri teckensträng. Exempelvis hittar s*l ”stol” och ”sabel”.

  • Använd jokertecknet för frågetecken för att hitta ett enskilt tecken. Exempelvis hittar s?l ”säl” och ”sal”.

  Tips: Även om de är jokertecken kan du fortfarande hitta asterisker, frågetecken och tildetecken (~) i kalkylbladsdata genom att föregå dem med ett tildetecken i textrutan Sök efter. För att hitta data som innehåller ett frågetecken anger du exempelvis ~? som sökkriteria.

  Obs!: Det går inte att söka efter dubbla blanksteg i Excel på webben.

 4. Om du vill fokusera sökningen med olika alternativ trycker du på Tabb tills du hör: "Skicka, sökalternativ, knapp". Tryck på blanksteg för att expandera listan med sökalternativ. De tillgängliga alternativen beskrivs i följande steg.

 5. Om du vill söka efter text eller tal i ett kalkylblad eller i hela arbetsboken trycker du på Tabb en gång för att nå kombinationsrutan Inom . Du hör det markerade sökalternativet ("Markering", "Blad" eller "Arbetsbok"). Tryck på blanksteg, använd uppåt- och nedåtpilarna för att hitta det alternativ du vill använda och tryck på Retur för att välja det.

 6. Om du vill ändra sökriktningen trycker du på Tabb tills du kommer till kombinationsrutan Riktning . Du hör den markerade sökriktningen ("Uppåt" eller "Nedåt"). Tryck på blanksteg, använd uppåt- och nedåtpilarna för att hitta det alternativ du vill använda och tryck på Retur för att välja det.

 7. Om du vill söka efter skiftlägeskänsliga data trycker du på Tabb tills du hör "Matcha gemener/VERSALER, kryssruta, avmarkerad" och trycker på blanksteg för att välja.

 8. Om du vill söka efter celler som bara innehåller de tecken du skrev i textrutan Sök efter trycker du på Tabb tills du hör "Matcha hela cellinnehållet, kryssruta, avmarkerad" och trycker på blanksteg för att markera.

  Tips: Om du vill söka efter text eller tal som också har specifik formatering måste du använda Excel skrivbordsappen. Om du vill öppna arbetsboken i skrivbordsprogrammet med Skärmläsaren eller NVDA trycker du på Alt, Z, M och sedan på O. Med JAWS trycker du på Alt + Windows-tangenten, Z, M och sedan på O. Mer information om hur du söker efter ett visst format i Excel skrivbordsprogram finns i Använda en skärmläsare för att söka efter och ersätta data i Excel.

 9. Starta sökningen genom att trycka på Tabb tills du hör "Sök nästa" och tryck på blanksteg. Excel hittar den första matchande förekomsten i sökområdet. Skärmläsaren läser upp texten eller talen i cellen och dess plats.

 10. Du hittar nästa förekomst genom att trycka på Tabb och sedan på Skift+Tabb. Du hör: "Sök nästa". Tryck på Blanksteg. Tryck på Esc om du vill avbryta sökningen eller stänga dialogrutan.

Söka efter och ersätta text och tal

Om du vill söka efter och ersätta text eller tal i Excel på webben kontrollerar du att du är i redigeringsläge . Om du vill kontrollera detta med Skärmläsaren eller NVDA trycker du på Alt, Z, M. Med JAWS trycker du på Alt + Windows-tangenten, Z, M. Om du hör "Redigering" är du redan i redigeringsläge . Tryck på Esc för att stänga menyn. Om du hör "Visa" trycker du på E för att växla till redigeringsläge .

 1. Markera cellområdet som du vill söka i. Om du vill söka i hela bladet väljer du en valfri cell.

 2. Tryck på Ctrl+H för att öppna dialogrutan Sök och ersätt . Fokus flyttas till textrutan Sök efter.

 3. I textrutan Sök efter skriver du texten eller talen som du vill söka efter och ersätta.

 4. Tryck på Tabb en gång för att flytta fokus till textrutan Ersätt med . Skriv ersättningstexten eller ersättningsnumren.

 5. Tryck på Tabb tills du hör: "Sök nästa". Tryck på blanksteg för att hitta den första förekomsten av texten eller talen som du har angett. Gör något av följande:

  • Om du vill ersätta varje förekomst individuellt trycker du på Tabb tills du hör: "Ersätt.". Tryck sedan på blanksteg för att ersätta den första förekomsten. Efter bytet flyttas fokus till nästa förekomst.

  • Om du vill söka efter och ersätta alla förekomster trycker du på Tabb tills du hör "Ersätt alla" och trycker på blanksteg.

  Obs!: Du kan också använda alla sökalternativ som beskrivs under Sök efter text eller tal. Alternativet Matcha hela cellinnehåll kan till exempel vara användbart för att undvika att ersätta något du inte menade med det.

 6. Tryck på Esc om du vill avbryta sökningen eller stänga dialogrutan.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att infoga en tabell i ett kalkylblad i Excel

Använda en skärmläsare för att sortera eller filtrera en tabell i Excel

Kortkommandon i Excel

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Excel

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Excel

Nyheter i Microsoft 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×