Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word
Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support eller i Korrigeringar eller lösningar för de senaste Office-problemen.

Använd Word med tangentbordet och en skärmläsare för att ändra textjusteringen i dina dokument. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig att snabbt centrera text, justera den mot högermarginalen eller vänstermarginalen eller justera avståndet mellan orden i ett stycke så att vänster och höger kant blir jämna. Du får också lära dig hur du justerar en sida lodrätt.

Hur justeringar beskrivs i Word dokument kan variera beroende på skärmläsaren. Du kan behöva justera inställningarna för utförlighet i skärmläsaren. Om du till exempel vill höra en beskrivning av textjustering i JAWS trycker du på Insert+F. Tryck på Skärmläsaren+0 i Skärmläsaren. Mer information finns i dokumentationen till skärmläsaren.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du justerar text i Word, men använder du inte en skärmläsare? Mer information finns i Vänsterjustera eller högerjustera text, centrera text och justera text på en sida.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Vänsterjustera text

 1. Placera insättningspunkten var som helst i det stycke, dokument eller den tabell som du vill justera.

 2. Tryck på Ctrl+L.

Högerjustera text

 1. Placera insättningspunkten var som helst i det stycke, dokument eller den tabell som du vill justera.

 2. Tryck på Ctrl+R.

Centrera text

 1. Placera insättningspunkten var som helst i det stycke, dokument eller den tabell som du vill justera.

 2. Tryck på Ctrl+E.

Justera text

Obs!: Justerad text kan vara svår att läsa för personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi. Om du vill göra dokumentet så tillgängligt som möjligt bör du välja en annan justering.

 1. Placera insättningspunkten var som helst i det stycke, dokument eller den tabell som du vill justera.

 2. Tryck på Ctrl+J.

Justera en sida lodrätt

Du kan till exempel justera en sida lodrätt om du vill skapa ett försättsbladet. Lodrät justering placerar den markerade texten i förhållande till den övre och nedre marginalen.

 1. Placera insättningspunkten var som helst i den text som du vill justera lodrätt.

 2. Öppna dialogrutan Utskriftsformat genom att trycka på Alt+P, S, P.

 3. Tryck på Skift+Tabb tills du hör den markerade fliken, till exempel "Marginaler, flik".

 4. Tryck på högerpilen tills du hör: "Fliken Layout."

 5. Tryck på Alt+V. Fokus flyttas till listan Alternativ för lodrät justering och du hör det markerade alternativet, till exempel "Över."

 6. Använd nedåt- och uppåtpilarna för att hitta det alternativ du vill ha och tryck på Retur.

 7. Tryck på Retur om du vill använda den vertikala justeringen i dokumentet.

Anpassa styckejustering

Om du vill justera texten för en viss plats kan du snabbt göra styckeindrag från vänster eller höger marginal på sidan. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word.

Justera text med sökfunktionen

Använd textfältet Sök om du vill hitta ett alternativ eller snabbt utföra en åtgärd. Gå till Hitta det du söker med Microsoft Search i Office för mer information om sökfunktionen.

Obs!: Beroende på vilken version av Office du använder kan textfältet Sök högst upp i programfönstret istället kallas för Berätta. De båda har i stort sett samma funktion, men vissa alternativ och sökresultat kan variera.

 1. Markera objektet eller avsnittet i dokumentet, presentationen eller kalkylbladet där du vill utföra en åtgärd. Välj till exempel ett cellområde i ett kalkylblad i Excel.

 2. Tryck på ALT + Q om du vill gå till textfältet Sök.

 3. Skriv sökorden för åtgärden som du vill utföra. Om du vill lägga till en punktlista skriver du till exempel punkter.

 4. Tryck på nedåtpiltangenten för att bläddra igenom sökresultaten.

 5. När du har hittat det resultat du letar efter trycker du på Retur för att välja det och utföra åtgärden.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365

Använd Word för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att ändra textjustering. Du får lära dig att snabbt centrera text, justera den mot högermarginalen eller vänstermarginalen eller justera avståndet mellan orden i ett stycke så att vänster och höger kant blir jämna. Du får också lära dig hur du justerar en sida lodrätt.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du justerar text i Word, men använder du inte en skärmläsare? Mer information finns i Justera text.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Ändra vågrät justering för text

Justeringen avgör utseendet och orienteringen för styckets kanter: vänsterjusterad text, högerjusterad text, centrerad text eller justerad text. Du kan snabbt formatera stycken i dokumentet till önskad justering.

 1. Markera de stycken du vill justera i dokumentet.

  Tips: Om du vill markera ett textstycke håller du ned Skift och flyttar markören med hjälp av piltangenterna.

 2. Om du vill formatera ett stycke trycker du på Alt+Kommando+M. Dialogrutan Stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd.

 3. Navigera till menyn Justering genom att trycka på Ctrl+Alt+höger piltangent tills du hör den aktuella justeringen, följt av "Justering". Du expanderar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M. Du bläddrar till ett alternativ i menyn Justering genom att trycka på Ctrl+Alt+upp- eller nedpil. Du hör alternativen när du flyttar runt.

  Välj ett alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  Obs!: Justerad text kan vara svår att läsa för personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi. Om du vill göra dokumentet så tillgängligt som möjligt bör du välja en annan justering.

 4. Tryck på Retur för att återgå till dokumentet.

Justera en sida lodrätt

Du kan till exempel justera en sida lodrätt om du vill skapa ett försättsbladet. Lodrät justering placerar den markerade texten i förhållande till den övre och nedre marginalen.

 1. Placera insättningspunkten var som helst i den text som du vill justera lodrätt.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+M. Fokus flyttas till Apple-menyraden. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör "Format" och tryck på blanksteg.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+nedpil tills du hör "Dokument" och tryck sedan på blanksteg. Du hör: "Marginaler, flik".

 4. Tryck på Ctrl+Alt+högerpilen en gång. Du hör: "Fliken Layout." Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 5. Tryck på Tabb tills du hör den aktuella justeringen, följt av "Lodrät justering". Fokus är nu på menyn lodrät justering.

 6. Du öppnar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg och hittar det alternativ du vill ha med hjälp av nedåt- och uppåtpilarna. Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 7. Tryck på Retur om du vill använda den vertikala justeringen i dokumentet.

Anpassa styckeindrag

Om du vill justera texten för en viss plats kan du snabbt göra styckeindrag från vänster eller höger marginal på sidan. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365

Använd Word för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att ändra textjustering. Du får lära dig hur du snabbt centrerar text, justerar den mot högermarginalen eller vänstermarginalen eller justerar avståndet mellan orden i ett stycke så att vänster och höger kant blir jämna. Om du vill justera en sida lodrätt, till exempel för att skapa ett försättsnummer, växlar du till den fullständiga skrivbordsversionen av Word.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Vi rekommenderar att du läser och redigerar dokument i vyn Utskriftslayout. Det kan hända att VoiceOver inte fungerar tillförlitligt i andra visningslägen.

I det här avsnittet

Ändra vågrät justering för text

Justeringen avgör utseendet och orienteringen för styckets kanter: vänsterjusterad text, högerjusterad text, centrerad text eller justerad text. Du kan snabbt formatera stycken i dokumentet för att använda den justering du vill ha.

 1. När du redigerar dokumentet drar du med fingret runt skrivområdet tills VoiceOver läser upp en rad i stycket där du vill ändra justeringen. Dubbeltryck på skärmen för att flytta markören dit.

 2. Svep åt höger tills du hör "Visa menyfliksområdet, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Fliken Start öppnas.

 3. Gör något av följande på fliken Start:

  • Om du vill justera texten åt vänster sveper du åt höger tills du hör "Vänsterjustera, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill högerjustera texten sveper du åt höger tills du hör "Högerjustera, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill centrera texten sveper du åt höger tills du hör "Centrera text, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill marginaljustera texten sveper du åt höger tills du hör "Marginaljustera text, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

   Obs!: VoiceOver meddelar den valda justeringen som "Markerad" när du navigerar till den.

   Obs!: Justerad text kan vara svår att läsa för personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi. Om du vill göra dokumentet så tillgängligt som möjligt bör du välja en annan justering.

 4. Om du vill stänga menyfliksområdet och växla till tangentbordet sveper du åt vänster tills du hör "Dölj menyfliksområdet, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

Anpassa styckeindrag

Om du vill justera texten för en viss plats kan du snabbt göra styckeindrag från vänster eller höger marginal på sidan. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365

Använd Word för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att ändra textjustering. Du får lära dig hur du snabbt centrerar text, justerar den mot högermarginalen eller vänstermarginalen eller justerar avståndet mellan orden i ett stycke så att vänster och höger kant blir jämna. Om du vill justera en sida lodrätt, till exempel för att skapa ett försättsnummer, växlar du till den fullständiga skrivbordsversionen av Word.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Ändra vågrät justering för text

Justeringen avgör utseendet och orienteringen för styckets kanter: vänsterjusterad text, högerjusterad text, centrerad text eller justerad text. Du kan snabbt formatera stycken i dokumentet för att använda den justering du vill ha.

 1. När du redigerar dokumentet drar du runt fingret i skrivområdet tills TalkBack läser upp en rad i stycket där du vill ändra justeringen. Dubbeltryck på skärmen för att flytta markören dit.

 2. Svep åt höger tills du hör "Avmarkerad, Fler alternativ, växel" och dubbeltryck på skärmen. Fliken Start öppnas.

 3. Gör något av följande på fliken Start:

  • Om du vill justera texten åt vänster sveper du åt höger tills du hör "Vänsterjustera, växla" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill högerjustera texten sveper du åt höger tills du hör "Högerjustera, växla" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill centrera texten sveper du åt höger tills du hör "Centrera, växla" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill marginaljustera texten sveper du åt höger tills du hör "Marginaljustera, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

  Obs!: TalkBack meddelar den valda justeringen som "Kryssad" när du navigerar till den.

  Obs!: Justerad text kan vara svår att läsa för personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi. Om du vill göra dokumentet så tillgängligt som möjligt bör du välja en annan justering.

 4. Om du vill stänga menyfliksområdet och växla till tangentbordet sveper du åt vänster tills du hör "Kryssad, Fler alternativ, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

Anpassa styckeindrag

Om du vill justera texten för en viss plats kan du snabbt göra styckeindrag från vänster eller höger marginal på sidan. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365

Använd Word för webben text med tangentbordet och en skärmläsare för att ändra den vågräta textjusteringen i dina dokument. Vi har testat det med Skärmläsaren i Microsoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga hjälpmedelsstandarder och -tekniker. Du får lära dig att snabbt centrera text, justera den mot högermarginalen eller vänstermarginalen eller justera avståndet mellan orden i ett stycke så att vänster och höger kant blir jämna. Om du vill justera en sida lodrätt, till exempel för att skapa ett försättsnummer, växlar du till den fullständiga skrivbordsversionen av Word.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du justerar text i Word, men använder du inte en skärmläsare? Mer information finns i Vänsterjustera eller högerjustera text, centrera text och justera text på en sida.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläget för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Word för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl+O (öppna) i webbläsaren, inte i Word för webben.

I det här avsnittet

Ändra textjustering

 1. Placera insättningspunkten var som helst i det stycke, dokument eller den tabell som du vill justera.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill vänsterjustera texten trycker du på Ctrl+L.

  • Om du vill högerjustera texten trycker du på Ctrl+R.

  • Centrera texten genom att trycka på Ctrl+E.

Justera text

Obs!: Justerad text kan vara mycket svår för personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi. Om du vill göra dokumentet så tillgängligt som möjligt bör du välja en annan justering.

 1. Placera insättningspunkten var som helst i det stycke som du vill marginaljustera.

 2. Justera texten så att vänster och höger kant blir jämna genom att trycka på Ctrl+J.

Anpassa styckejustering

Om du vill justera texten för en viss plats kan du snabbt göra styckeindrag från vänster eller höger marginal på sidan. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word.

Justera text med sökfunktionen

Använd textfältet Sök om du vill hitta ett alternativ eller snabbt utföra en åtgärd. Gå till Hitta det du söker med Microsoft Search i Office för mer information om sökfunktionen.

Obs!: Beroende på vilken version av Office du använder kan textfältet Sök högst upp i programfönstret istället kallas för Berätta. De båda har i stort sett samma funktion, men vissa alternativ och sökresultat kan variera.

 1. Markera objektet eller avsnittet i dokumentet, presentationen eller kalkylbladet där du vill utföra en åtgärd. Välj till exempel ett cellområde i ett kalkylblad i Excel.

 2. Tryck på ALT + Q om du vill gå till textfältet Sök.

 3. Skriv sökorden för åtgärden som du vill utföra. Om du vill lägga till en punktlista skriver du till exempel punkter.

 4. Tryck på nedåtpiltangenten för att bläddra igenom sökresultaten.

 5. När du har hittat det resultat du letar efter trycker du på Retur för att välja det och utföra åtgärden.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×