Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Microsofts Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Allmän hjälp finns på Microsoft Support home eller Korrigeringar eller lösningar för de senaste office-problemen.

Använd Word med tangentbordet och en skärmläsare för att ändra textjusteringen i dina dokument. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du snabbt centrerar text, justerar den mot höger- eller vänstermarginalen eller justerar avståndet mellan ord i ett stycke så att vänster och höger kant blir jämna. Du får också lära dig hur du justerar en sida lodrätt.

Hur justering beskrivs i Word dokument kan variera beroende på skärmläsaren. Du kan behöva justera utförlighetsinställningarna för skärmläsaren. Om du till exempel vill höra en beskrivning av textjustering i JAWS trycker du på Insert+F. Tryck på Skärmläsartangenten+0 i Skärmläsaren. Mer information finns i dokumentationen till skärmläsaren.

Dekorativ ikon. Behöver du instruktioner för hur du justerar text i Word, men inte använder en skärmläsare? Se Justera text åt vänster eller höger, centrera text eller marginaljustera text på en sida.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Vänsterjustera text

 1. Placera insättningspunkten någonstans i det stycke, dokument eller den tabell som du vill justera.

 2. Tryck på Ctrl+L.

Högerjustera text

 1. Placera insättningspunkten någonstans i det stycke, dokument eller den tabell som du vill justera.

 2. Tryck på Ctrl+R.

Centrera text

 1. Placera insättningspunkten någonstans i det stycke, dokument eller den tabell som du vill justera.

 2. Tryck på Ctrl+E.

Justera text

Obs!: Marginaljusterad text kan vara svår att läsa för personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi. Om du vill göra dokumentet så tillgängligt som möjligt bör du välja en annan justering.

 1. Placera insättningspunkten någonstans i det stycke, dokument eller den tabell som du vill justera.

 2. Tryck på Ctrl+J.

Justera en sida lodrätt

Du kan till exempel justera en sida lodrätt för att skapa ett försättsblad. Lodrät justering placerar den markerade texten i förhållande till de övre och nedre marginalerna.

 1. Placera insättningspunkten var som helst i texten som du vill justera lodrätt.

 2. Öppna dialogrutan Utskriftsformat genom att trycka på Alt+P, S, P.

 3. Tryck på Skift+Tabb tills du hör den markerade fliken, till exempel "Fliken Marginaler".

 4. Tryck på högerpilen tills du hör: "Fliken Layout."

 5. Tryck på Alt+V. Fokus flyttas till listan Lodräta justeringsalternativ och du hör det markerade alternativet, till exempel "Överkant".

 6. Använd nedåt- och uppåtpilarna för att hitta det alternativ du vill använda och tryck på Retur.

 7. Tryck på Retur för att tillämpa den lodräta justeringen på dokumentet.

Anpassa styckejustering

Om du vill justera texten för en viss plats kan du snabbt göra styckeindrag från vänster eller höger marginal på sidan. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word.

Justera text med sökfunktionen

Använd textfältet Sök om du vill hitta ett alternativ eller snabbt utföra en åtgärd. Mer information om sökfunktionen finns i Hitta det du söker med Microsoft Search.

Obs!: Beroende på vilken version av Office du använder kan textfältet Sök högst upp i programfönstret istället kallas för Berätta. De båda har i stort sett samma funktion, men vissa alternativ och sökresultat kan variera.

 1. Markera objektet eller avsnittet i dokumentet, presentationen eller kalkylbladet där du vill utföra en åtgärd.

 2. Tryck på ALT + Q om du vill gå till textfältet Sök.

 3. Skriv sökorden för åtgärden som du vill utföra. Om du vill lägga till en punktlista skriver du till exempel punkter.

 4. Tryck på nedåtpiltangenten för att bläddra igenom sökresultaten.

 5. När du har hittat det resultat du letar efter trycker du på Retur för att välja det och utföra åtgärden.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365: Viktig information om aktuell kanal

Använd Word för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att ändra textjusteringen. Du får lära dig hur du snabbt centrerar text, justerar den mot höger- eller vänstermarginalen eller justerar avståndet mellan ord i ett stycke så att vänster och höger kant blir jämna. Du får också lära dig hur du justerar en sida lodrätt.

Dekorativ ikon. Behöver du instruktioner för hur du justerar text i Word, men inte använder en skärmläsare? Se Justera eller marginaljustera text.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Ändra vågrät justering för text

Justeringen avgör utseendet och orienteringen för styckets kanter: vänsterjusterad text, högerjusterad text, centrerad text eller justerad text. Du kan snabbt formatera stycken i dokumentet till önskad justering.

 1. Markera de stycken du vill justera i dokumentet.

  Tips: Om du vill markera ett textstycke håller du ned Skift och flyttar markören med hjälp av piltangenterna.

 2. Om du vill formatera ett stycke trycker du på Alt+Kommando+M. Dialogrutan Stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd .

 3. Gå till menyn Justering genom att trycka på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör den aktuella justeringen, följt av "Justering". Du expanderar menyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M. Bläddra till ett alternativ på menyn Justering genom att trycka på Ctrl+Alt+upp- eller nedpil. Du hör alternativen när du flyttar runt.

  Välj ett alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  Obs!: Marginaljusterad text kan vara svår att läsa för personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi. Om du vill göra dokumentet så tillgängligt som möjligt bör du välja en annan justering.

 4. Tryck på Retur för att återgå till dokumentet.

Justera en sida lodrätt

Du kan till exempel justera en sida lodrätt för att skapa ett försättsblad. Lodrät justering placerar den markerade texten i förhållande till de övre och nedre marginalerna.

 1. Placera insättningspunkten var som helst i texten som du vill justera lodrätt.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+M. Fokus flyttas till Apple-menyraden. Tryck på Tabb tills du hör "Format" och tryck på blanksteg.

 3. Tryck på Ctrl+Alt+nedpil tills du hör "Dokument" och tryck på blanksteg. Du hör: "Marginaler, flik."

 4. Tryck på Ctrl+Alt+Högerpil en gång. Du hör: "Fliken Layout." Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 5. Tryck på Tabb tills du hör den aktuella justeringen, följt av "Lodrät justering". Fokus är nu på den lodräta justeringsmenyn.

 6. Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att öppna menyn och använd nedåt- och uppåtpilarna för att hitta det alternativ du vill använda. Tryck sedan på blanksteg för att välja.

 7. Tryck på Retur för att tillämpa den lodräta justeringen på dokumentet.

Anpassa styckeindrag

Om du vill justera texten för en viss plats kan du snabbt göra styckeindrag från vänster eller höger marginal på sidan. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365: Viktig information om aktuell kanal

Använd Word för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att ändra textjusteringen. Du lär dig hur du snabbt centrerar text, justerar den mot höger- eller vänstermarginalen eller justerar den för att justera avståndet mellan ord i ett stycke så att vänster och höger kant blir jämna. Om du till exempel vill justera en sida lodrätt för att skapa ett försättsblad växlar du till den fullständiga skrivbordsversionen av Word.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Vi rekommenderar att du läser och redigerar dokument i vyn Utskriftslayout. VoiceOver kanske inte fungerar på ett tillförlitligt sätt i andra visningslägen.

I det här avsnittet

Ändra vågrät justering för text

Justeringen avgör utseendet och orienteringen för styckets kanter: vänsterjusterad text, högerjusterad text, centrerad text eller justerad text. Du kan snabbt formatera stycken i dokumentet med den justering du vill ha.

 1. När du redigerar dokumentet drar du med fingret i skrivområdet tills VoiceOver läser upp en rad i stycket där du vill ändra justeringen. Dubbeltryck på skärmen för att flytta markören dit.

 2. Svep åt höger tills du hör "Visa menyfliksområdet, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Fliken Start öppnas.

 3. Gör något av följande på fliken Start :

  • Om du vill justera texten åt vänster sveper du åt höger tills du hör "Vänsterjustera, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill justera texten åt höger sveper du åt höger tills du hör "Högerjustera, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill centrera texten sveper du åt höger tills du hör "Centrera text, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Justera texten genom att svepa åt höger tills du hör "Justera text, knapp" och dubbeltrycka på skärmen.

   Obs!: VoiceOver läser upp den markerade justeringen som "Markerad" när du navigerar till den.

   Obs!: Marginaljusterad text kan vara svår att läsa för personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi. Om du vill göra dokumentet så tillgängligt som möjligt bör du välja en annan justering.

 4. Om du vill stänga menyfliksområdet och växla till tangentbordet sveper du åt vänster tills du hör "Dölj menyfliksområdet, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

Anpassa styckeindrag

Om du vill justera texten för en viss plats kan du snabbt göra styckeindrag från vänster eller höger marginal på sidan. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365: Viktig information om aktuell kanal

Använd Word för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att ändra textjusteringen. Du lär dig hur du snabbt centrerar text, justerar den mot höger- eller vänstermarginalen eller justerar den för att justera avståndet mellan ord i ett stycke så att vänster och höger kant blir jämna. Om du till exempel vill justera en sida lodrätt för att skapa ett försättsblad växlar du till den fullständiga skrivbordsversionen av Word.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Ändra vågrät justering för text

Justeringen avgör utseendet och orienteringen för styckets kanter: vänsterjusterad text, högerjusterad text, centrerad text eller justerad text. Du kan snabbt formatera stycken i dokumentet med den justering du vill ha.

 1. När du redigerar dokumentet drar du med fingret i skrivområdet tills TalkBack läser upp en rad i stycket där du vill ändra justeringen. Dubbeltryck på skärmen för att flytta markören dit.

 2. Svep åt höger tills du hör "Avmarkerad, Fler alternativ, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Fliken Start öppnas.

 3. Gör något av följande på fliken Start :

  • Om du vill justera texten åt vänster sveper du åt höger tills du hör "Vänsterjustera, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill justera texten åt höger sveper du åt höger tills du hör "Högerjustera, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill centrera texten sveper du åt höger tills du hör "Centrera, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Justera texten genom att svepa åt höger tills du hör "Marginaljustera, växla" och dubbeltrycka på skärmen.

  Obs!: TalkBack läser upp den valda justeringen som "Ticked" när du navigerar till den.

  Obs!: Marginaljusterad text kan vara svår att läsa för personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi. Om du vill göra dokumentet så tillgängligt som möjligt bör du välja en annan justering.

 4. Om du vill stänga menyfliksområdet och växla till tangentbordet sveper du åt vänster tills du hör "Markerad, Fler alternativ, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

Anpassa styckeindrag

Om du vill justera texten för en viss plats kan du snabbt göra styckeindrag från vänster eller höger marginal på sidan. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365: Viktig information om aktuell kanal

Använd Word för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att ändra vågrät textjustering i dina dokument. Vi har testat det med Skärmläsaren i Microsoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, en du kan troligtvis använda dem även med andra skärmläsare och webbläsare, förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du snabbt centrerar text, justerar den mot höger- eller vänstermarginalen eller justerar avståndet mellan ord i ett stycke så att vänster och höger kant blir jämna. Om du till exempel vill justera en sida lodrätt för att skapa ett försättsblad växlar du till den fullständiga skrivbordsversionen av Word.

Dekorativ ikon. Behöver du instruktioner för hur du justerar text i Word, men inte använder en skärmläsare? Se Justera text åt vänster eller höger, centrera text eller marginaljustera text på en sida.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläget för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Microsoft 365 för webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • När du använder Word för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl+O (öppna) i webbläsaren, inte i Word för webben.

I det här avsnittet

Ändra textjustering

 1. Placera insättningspunkten någonstans i det stycke, dokument eller den tabell som du vill justera.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill vänsterjustera texten trycker du på Ctrl+L.

  • Om du vill högerjustera texten trycker du på Ctrl+R.

  • Om du vill centrera texten trycker du på Ctrl+E.

Justera text

Obs!: Justerad text kan vara mycket svår för personer med lässvårigheter, till exempel dyslexi. Om du vill göra dokumentet så tillgängligt som möjligt bör du välja en annan justering.

 1. Placera insättningspunkten någonstans i det stycke som du vill marginaljustera.

 2. Tryck på Ctrl+J för att justera texten så att vänster och höger kant blir jämna.

Anpassa styckejustering

Om du vill justera texten för en viss plats kan du snabbt göra styckeindrag från vänster eller höger marginal på sidan. Mer information finns i Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word.

Justera text med sökfunktionen

Använd textfältet Sök om du vill hitta ett alternativ eller snabbt utföra en åtgärd. Mer information om sökfunktionen finns i Hitta det du söker med Microsoft Search.

Obs!: Beroende på vilken version av Office du använder kan textfältet Sök högst upp i programfönstret istället kallas för Berätta. De båda har i stort sett samma funktion, men vissa alternativ och sökresultat kan variera.

 1. Markera objektet eller avsnittet i dokumentet, presentationen eller kalkylbladet där du vill utföra en åtgärd.

 2. Tryck på ALT + Q om du vill gå till textfältet Sök.

 3. Skriv sökorden för åtgärden som du vill utföra. Om du vill lägga till en punktlista skriver du till exempel punkter.

 4. Tryck på nedåtpiltangenten för att bläddra igenom sökresultaten.

 5. När du har hittat det resultat du letar efter trycker du på Retur för att välja det och utföra åtgärden.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365: Viktig information om aktuell kanal

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×