Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Dekorativ ikon. Skärmläsarinnehåll

Den här artikeln är till för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office produkter och är en del Office innehållsuppsättningen Hjälpmedel. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

Använd Word med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till eller ändra text i ett dokument. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan fungera med andra skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får också lära dig hur du ändrar teckensnitt, tillämpar formatmallar och använder inbyggda rubrikformat för att förbättra tillgängligheten och användbarheten i dokumentet.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till text i ett dokument

 1. Öppna det Word dokument som du vill lägga till text i. Fokus är på redigeringsområdet i själva dokumentet.

 2. Tryck på piltangenterna tills du hör den plats där du vill lägga till text och börja skriva.

 3. När du är färdig sparar du ändringarna med Ctrl + S. Mer information om ytterligare alternativ för att spara finns i Använda en skärmläsare för att spara ett dokument i Word.

Söka efter och ersätta text

 1. När du redigerar ett Word trycker du på Ctrl+H. Du hör: "Sök och ersätt". Fokus är i textfältet Sök efter.

 2. Skriv ordet eller frasen som du vill söka efter och ersätta.

 3. Tryck på Tabb. Du hör: "Ersätt med." Skriv det ord eller den fras som du vill ersätta den ursprungliga med.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill söka efter och ersätta matchande ord eller fraser en i stället trycker du på Alt+R. Den första förekomsten ersätts i dokumentets brödtext. Upprepa för alla förekomster som du vill ersätta. Om du vill hoppa över att ersätta en instans trycker du på Alt + F för att gå till nästa.

  • Tryck på Alt+A om du vill ersätta alla matchande ord eller fraser i texten. Du hör ett meddelande som anger antalet ersättningar. Stäng aviseringsfönstret genom att trycka på Retur.

Markera text

Du kan snabbt markera all text i dokumentet, eller ett visst stycke i texten.

 • Tryck på Ctrl + A om du vill markera all text.

 • Om du vill markera ett textstycke flyttar du till den text som du vill markera och håller ned Skift. Använd piltangenterna för att flytta markören tills texten är markerad.

Använda rubriker

Rubriker är mycket viktiga för dokumentets tillgänglighet, navigering och användbarhet. Använd de inbyggda rubrikformaten när du skapar rubriker för att se till att rubrikerna fungerar korrekt för hjälpmedel. På så sätt kan skärmläsaren och Word utbyta rätt information för smidig navigering.

Du kan också använda rubrikerna som länkmål för att skapa hyperlänkar i det aktuella dokumentet. Instruktioner finns i Länka till en plats i ett dokument.

 1. Markera den text i dokumentet som du vill göra till en rubrik.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill använda formatet Rubrik 1 trycker du på Ctrl + Alt + 1.

  • Om du vill använda formatet Rubrik 2 trycker du på Ctrl + Alt + 2.

  • Om du vill använda formatet Rubrik 3 trycker du på Ctrl + Alt + 3.

  • Om du vill bläddra efter fler rubrikformat trycker du på Alt + H, L. Tryck på piltangenterna tills du hör det format du vill använda och tryck sedan på Retur för att använda det i dokumentet.

Använda fetstil, kursiv stil och understrykning

Genom att använda teckenformatering kan du göra dokumentet läsbarhet.

 1. Markera den text du vill formatera i dokumentet.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill använda fetstil trycker du på Ctrl + B.

  • Om du vill använda kursivering trycker du på Ctrl + I.

  • Om du vill använda understrykning trycker du på Ctrl + U.

Byta teckensnitt och teckenstorlek

Om du vill göra dokumentet tillgängligt för alla användare kan du byta teckensnitt till ett mer lättläst, eller göra texten större eller mindre.

Ändra till ett annat teckensnitt

 1. Markera den text du vill formatera i dokumentet.

 2. Tryck på Alt+H, F, F. Du hör: "Teckensnitt", följt av det aktuella teckensnittet.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör det teckensnitt du vill använda och tryck sedan på Retur.

  Tips: Om du vill gå direkt till ett teckensnitt du redan har bestämt dig för börjar du skriva namnet på teckensnittet. Skriv till exempel ti för att hitta Times New Roman.

Ändra teckenstorleken

 1. Markera den text i dokumentet som du vill ändra storlek på.

 2. Gör något av följande:

  • Tryck på Ctrl+höger klammerparentes (]) om du vill göra texten 1 punkt större.

  • Tryck på Ctrl+vänster klammerparentes ([) om du vill göra texten 1 punkt mindre.

  • Om du vill göra texten stegvis större enligt storlekarna i knappen Öka teckenstorlek trycker du på Ctrl + Skift + större än -tecknet (>).

  • Om du vill göra texten stegvis mindre enligt storlekarna i knappen Minska teckenstorlek trycker du på Ctrl+Skift+Mindre än (<).

  • Om du vill välja en viss storlek trycker du på Alt + H, F, S. Du hör den aktuella teckenstorleken. Skriv den teckenstorlek du vill använda och tryck sedan på Retur.

Ändra flera teckensnittsegenskaper samtidigt

Du kan bläddra bland teckensnittsegenskaper och effekter och ändra flera på en gång i dialogrutan Teckensnitt.

 1. Markera den text du vill formatera i dokumentet.

 2. Öppna dialogrutan Teckensnitt genom att trycka på Alt+H, F, N.

 3. Utför en eller flera av följande åtgärder:

  • Så här går du till och ändrar teckensnittsegenskaperna:

   • Teckensnitt, tryck på Alt + F och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör det teckensnitt du vill använda.

   • Teckensnittsformat, tryck på Alt + Y och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör det teckensnittsformat du vill använda.

   • Teckensnittsstorlek, tryck på Alt + S och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör den teckensnittsstorlek du vill använda.

   • Teckenfärg, tryck på Alt + C, tryck på piltangenterna tills du hör den teckenfärg du vill använda och tryck sedan på Retur.

   • Understrykningsformat, tryck på Alt + U, tryck på nedåtpilen tills du hör det understrykningsformat du vill använda och tryck sedan på Retur.

   • Understrykningsfärg, tryck på Alt + I, tryck på piltangenterna tills du hör den understrykningsfärg du vill använda och tryck sedan på Retur.

  • Gå till och välj teckensnittseffekter:

   • Genomstruken, tryck på Alt + K.

   • Dubbelt genomstruken, tryck på Alt + L.

   • Upphöjd, tryck på Alt + P.

   • Nedsänkt, tryck på Alt + B.

   • Kapitäler, tryck på Alt + M.

   • Versaler, tryck på Alt + A.

   • Dold, tryck på Alt + H.

   • Ange som standard, tryck på Alt + D och sedan på Retur.

   • Texteffekter, tryck på Alt + E och sedan på Retur.

   • Fliken Avancerat, tryck på Alt + V.

   • Fliken Teckensnitt, tryck på Alt + N.

 4. Om du vill tillämpa ändringarna trycker du på Tabb tills du hör "OK" och trycker sedan på Retur.

Använda temateckensnitt

Med temateckensnitt ändras teckensnitten i hela dokumentet. De använder ett par teckensnitt som är utformade för att fungera bra tillsammans. Det första teckensnittet används för rubriker och det andra för brödtexten.

Tips: För att säkerställa att temateckensnitt används på rubriker kan du Word använda ett format på rubriktexten. Mer information finns i Använda rubriker.

 1. Tryck på Alt + G, T, F i dokumentet.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör det teckensnitt du vill använda och tryck sedan på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Använda en skärmläsare för att skapa punktlistor och numrerade listor i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att lägga till eller ändra text i ett dokument. Du får också lära dig hur du ändrar teckensnitt, tillämpar formatmallar och använder inbyggda rubrikformat för att förbättra tillgängligheten och användbarheten i dokumentet.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

 • Vi rekommenderar att du läser och redigerar dokument i vyn Utskrifts​​​layout. Det kan hända att VoiceOver inte fungerar tillförlitligt i andra visningslägen.

Inom det här ämnet

Lägga till text i ett dokument

 1. Öppna detWord för Mac dokument där du vill lägga till text. När filen öppnas läser VoiceOver filnamnet. Fokus flyttas till textområdet i dokumentet.

 2. Placera markören där du vill lägga till text och börja skriva.

 3. När du är klar sparar du ändringarna med Kommando+S. Mer information om ytterligare alternativ för att spara finns i Använda en skärmläsare för att spara ett dokument i Word.

Söka efter och ersätta text

 1. När du redigerar Word för Mac dokument trycker du på Skift+Kommando+H. Du hör: "Sök efter dokument, kombinationsruta".

 2. Skriv ordet eller frasen som du vill ersätta. Listan med sökresultat uppdateras medan du skriver.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Ersätt med, kombinationsruta" och skriv sedan ordet eller frasen som du vill ersätta den ursprungliga med.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill ersätta de matchande orden eller fraserna en i stället trycker du på Tabb tills du hör "Knappen Ersätt" och ersätter sedan den första förekomsten genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg. Fokus flyttas till nästa instans. Upprepa det här steget för alla förekomster som du vill ersätta.

  • Om du vill ersätta alla matchande ord eller fraser trycker du på Tabb tills du hör "Ersätt alla, knapp" och trycker sedan på Ctrl + Alt + blanksteg. Du hör ett meddelande som anger antalet ersättningar som gjorts. Stäng aviseringsfönstret genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Använda rubriker

Rubriker är mycket viktiga för dokumentets tillgänglighet, navigering och användbarhet. Använd de inbyggda rubrikformaten när du skapar rubriker för att se till att rubrikerna fungerar korrekt för hjälpmedel. På så sätt kan skärmläsaren och Word utbyta rätt information för smidig navigering.

Du kan också använda rubrikerna som länkmål för att skapa hyperlänkar i det aktuella dokumentet. Instruktioner finns i avsnittet "Länka till en annan plats i det aktuella dokumentet" i Använda en skärmläsare för att infoga en hyperlänk i Word.

 1. Markera den text i dokumentet som du vill göra till en rubrik.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill använda formatet Rubrik 1 trycker du på Kommando+Alt+1.

  • Om du vill använda formatet Rubrik 2 trycker du på Kommando+Alt+2.

  • Om du vill använda formatet Rubrik 3 trycker du på Kommando+Alt+3.

Använda fetstil, kursiv stil och understrykning

Teckenformatering kan förbättra läsbarheten i dokumentet.

 1. Markera den text du vill formatera i dokumentet.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill använda fetstil trycker du på Ctrl + B.

  • Om du vill använda kursiv stil trycker du på Ctrl + I.

  • Om du vill använda understrykning trycker du på Ctrl + U.

Byta teckensnitt och teckenstorlek

Om du vill göra dokumentet tillgängligt för alla användare kan du byta teckensnitt till ett mer lättläst, eller göra texten större eller mindre.

Ändra till ett annat teckensnitt

 1. Markera den text i dokumentet som du vill ändra.

 2. Tryck på F6 tills du hör den markerade fliken, till exempel "Start, markerad, flik".

 3. Om du vill öppna kombinationsrutan Teckensnitt trycker du på Tabb tills du hör namnet på det aktuella teckensnittet, följt av "Teckensnitt, kombinationsruta". Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl + Alt + blanksteg.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör namnet på det teckensnitt du vill använda och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Om ett teckensnitt har en undermeny med ytterligare alternativ hör du namnet på teckensnittet, följt av "Undermeny". Tryck på högerpilen för att expandera undermenyn, tryck på nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill använda och välj genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  Tips: Om du vill gå direkt till ett teckensnitt du redan har bestämt dig för börjar du skriva namnet på teckensnittet. Skriv till exempel ti för att hitta teckensnittet "Times".

Ändra teckenstorleken

 1. Markera den text i dokumentet som du vill ändra storlek på.

 2. Tryck på F6 tills du hör den markerade fliken, till exempel "Start, markerad, flik".

 3. Om du vill öppna kombinationsrutan Teckenstorlek trycker du på Tabb tills du hör teckenstorleken för det aktuella teckensnittet, följt av "Teckenstorlek, kombinationsruta". Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl + Alt + blanksteg.

 4. Du bläddrar bland alternativen med upp- och nedpil. Om du vill använda den valda teckenstorleken trycker du på Ctrl + Alt + Blanksteg.

Använda temateckensnitt

Med temateckensnitt ändras teckensnitten i hela dokumentet. De använder ett par teckensnitt som är utformade för att fungera bra tillsammans. Det första teckensnittet används för rubriker och det andra för brödtexten.

Tips: Om temateckensnitten ska tillämpas på rubriker måste du använda ett Word på rubriktexten. Mer information finns i Använda rubriker.

 1. Tryck på F6 tills du hör den markerade fliken, till exempel "Start, markerad, flik".

 2. Om du vill öppna kombinationsrutan Teckensnitt trycker du på Tabb tills du hör namnet på det aktuella teckensnittet, följt av "Teckensnitt, kombinationsruta". Du öppnar menyn genom att trycka ned Ctrl + Alt + blanksteg.

 3. Tryck på T. Du hör: ”Temateckensnitt”.

 4. Tryck på nedåtpilen för att bläddra i listan med tillgängliga temateckensnitt. Välj och använd temateckensnittet i dokumentet genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Listan med temateckensnitt är slut när du hör "Senaste teckensnitt" eller "Alla teckensnitt".

Se även

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att lägga till eller ändra text i ett dokument. Du får också lära dig hur du ändrar teckensnitt, använder formatmallar och använder rubriker för att förbättra textflödet.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Vi rekommenderar att du läser och redigerar dokument i vyn Utskriftslayout. Det kan hända att VoiceOver inte fungerar tillförlitligt i andra visningslägen.

Inom det här ämnet

Lägga till text i ett dokument

 1. Öppna detWord för iOS dokument som du vill lägga till text i.

 2. Om du vill lägga till text i dokumentet sveper du åt höger tills du hör den sida du vill använda, följt av "Innehåll". Dubbeltryck på skärmen. Skärmtangentbordet öppnas.

 3. Skriv med hjälp av skärmtangentbordet. När du är färdig och vill stänga tangentbordet sveper du åt vänster tills du hör "Dölj tangentbord" och dubbeltrycker på skärmen. Anvisningar om hur du sparar ditt arbete finns i Använda en skärmläsare för att spara ett dokument i Word.

Kontrollera VoiceOver-rotorinställningarna för att lägga till text 

Om du inte kan komma åt redigeringsområdet eller öppna skärmtangentbordet kontrollerar du inställningarna för VoiceOver-rotorn.

 1. Gå till startskärmen på telefonen där du har ikonen Inställningar. Dra ett finger nedåt på skärmen tills du hör "Inställningar" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Hjälpmedel, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "VoiceOver, På, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Rotor, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör det alternativ du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen för att välja det. Upprepa det här steget för alla alternativ du vill välja. Se till att åtminstone alternativet Textmarkering är markerat.

Söka efter och ersätta text

 1. När du redigerarWord för iOS dokument trycker du högst upp på skärmen med fyra fingrar, sveper åt vänster eller höger tills du hör "Sök, knapp" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: "Sök, textfält, redigerar". Skärmtangentbordet öppnas.

 2. Använd skärmtangentbordet för att skriva ordet eller frasen som du vill söka efter och ersätta. VoiceOver meddelar antalet matchningar.

 3. Tryck nära den övre delen av skärmen med fyra fingrar. Du hör: "Sökalternativ, knapp". Dubbeltryck på skärmen. Menyn Alternativ öppnas.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill söka efter och ersätta matchande ord eller fraser en i stället sveper du åt höger tills du hör "Sök och ersätt" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill ersätta alla matchande ord eller fraser i texten sveper du åt höger tills du hör "Sök och ersätt alla" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 5. Svep åt vänster tills du hör "Klar, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Fokus återgår till sökfönstret.

 6. Svep åt höger tills du hör "Ersätt, textfält" och dubbeltryck på skärmen. Skriv ordet eller frasen som du vill ersätta den ursprungliga med med hjälp av skärmtangentbordet.

 7. Tryck nära den övre delen av skärmen med fyra fingrar, svep åt höger tills du hör "Ersätt, knapp" eller "Ersätt alla, knapp" beroende på vad du har välja i steg 4. Dubbeltryck sedan på skärmen. Om du har valt att ersätta orden eller fraserna en i Word, flyttas Word till nästa förekomst och fokus är kvar på knappen Ersätt. Dubbeltryck på skärmen för att ersätta de instanser du vill använda.

 8. Om du vill stänga textfältet Sök använder du två fingrar för att svepa med en Z-gest på skärmen. Du hör: "Lämnar sökningen."

Markera text

Du kan markera text i dokumentet om du vill redigera eller formatera den.

 1. Navigera till den text du vill markera om du vill markera ett textstycke.

 2. I VoiceOver-rotorn väljer du Redigera, sveper uppåt eller nedåt tills du hör "Välj". Texten markeras.

 3. Om du vill utöka markeringen drar du isär två fingrar på skärmen. VoiceOver läser upp markeringen medan du flyttar fingrarna.

Använda rubriker

Rubriker är mycket viktiga för dokumentets tillgänglighet, navigering och användbarhet. Använd de inbyggda rubrikformaten när du skapar rubriker för att se till att rubrikerna fungerar korrekt för hjälpmedel. På så sätt kan skärmläsaren och Word utbyta rätt information för smidig navigering.

 1. Markera den text i dokumentet som du vill göra till en rubrik.

 2. Tryck nära den övre delen av skärmen med fyra fingrar, svep åt höger tills du hör "Visa menyfliksområdet" och dubbeltryck på skärmen. Du hör den aktuella fliken.

 3. Dubbeltryck på skärmen, svep åt vänster tills du hör "Fliken Start" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Format, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Menyn Format öppnas.

 5. Svep åt höger tills du hör det rubrikformat du vill använda, till exempel "Rubrik två", och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus återgår till fliken Start.

 6. Stäng menyfliksområdet genom att svepa åt vänster tills du hör "Dölj menyfliksområdet" och dubbeltrycka på skärmen.

Använda fetstil, kursiv stil och understrykning

Teckenformatering kan förbättra läsbarheten i dokumentet.

 1. Markera den text du vill formatera i dokumentet.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill använda fetstil sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Fetstil, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill använda kursiv stil sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Kursiv, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill använda understrykning sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Understrykning, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

Byta teckensnitt och teckenstorlek

Om du vill göra dokumentet tillgängligt för alla användare kan du byta teckensnitt till ett mer lättläst, eller göra texten större eller mindre.

Ändra till ett annat teckensnitt

 1. Markera den text du vill formatera i dokumentet.

 2. Tryck nära den övre delen av skärmen med fyra fingrar, svep åt höger tills du hör "Visa menyfliksområdet" och dubbeltryck på skärmen. Du hör den aktuella fliken.

 3. Dubbeltryck på skärmen, svep åt vänster tills du hör "Fliken Start" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Teckensnitt", följt av det aktuella teckensnittet och teckenstorleken, och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Teckensnitt öppnas.

 5. Svep åt vänster eller höger tills du hör det teckensnitt du vill använda. VoiceOver läser upp teckensnitten medan du flyttar runt. Dubbeltryck på skärmen för att välja ett teckensnitt. Menyn Teckensnitt stängs och fokus flyttas till fliken Start.

Ändra teckenstorlek

 1. Markera den text du vill formatera i dokumentet.

 2. Tryck nära den övre delen av skärmen med fyra fingrar, svep åt höger tills du hör "Visa menyfliksområdet" och dubbeltryck på skärmen. Du hör den aktuella fliken.

 3. Dubbeltryck på skärmen, svep åt vänster tills du hör "Fliken Start" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Teckensnitt", följt av det aktuella teckensnittet och teckenstorleken, och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Teckensnitt öppnas.

 5. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Storlek" följt av aktuell teckenstorlek.

 6. Om du vill ändra teckenstorleken gör du något av följande:

  • Om du vill öka teckenstorleken sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Plus, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen för att öka storleken med 1 punkt.

  • Om du vill minska teckenstorleken sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Minus, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen för att minska storleken med 1 punkt.

 7. Stäng menyn Teckensnitt och dölj menyfliksområdet genom att svepa åt vänster tills du hör "Dölj menyfliksområdet" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

Använda temateckensnitt

Med temateckensnitt ändras teckensnitten i hela dokumentet. De använder ett par teckensnitt som är utformade för att fungera bra tillsammans. Det första teckensnittet används för rubriker och det andra för brödtexten.

Tips: Om temateckensnitten ska tillämpas på rubriker måste du använda ett Word på rubriktexten. Mer information finns i Använda rubriker.

 1. Tryck nära den övre delen av skärmen med fyra fingrar, svep åt höger tills du hör "Visa menyfliksområdet" och dubbeltryck på skärmen. Du hör den aktuella fliken.

 2. Dubbeltryck på skärmen, svep åt vänster tills du hör "Fliken Start" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Teckensnitt", följt av det aktuella teckensnittet och teckenstorleken, och dubbeltryck sedan på skärmen. Menyn Teckensnitt öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör: "Temateckensnitt, rubrik". Svep åt höger för att lyssna på tillgängliga temateckensnitt. VoiceOver läser upp temateckensnitten medan du flyttar runt. Dubbeltryck på skärmen för att välja ett temateckensnitt.

  Listan med temateckensnitt är slut när du hör: "Nyligen använda teckensnitt, rubrik". Om du inte har de senaste teckensnitten är listan över temateckensnitt slut när du hör" "Office kompatibla teckensnitt".

Se även

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

I Word för Android kan du använda TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, till att lägga till och ändra text i ett dokument. Du får också lära dig hur du ändrar teckensnitt, använder formatmallar och använder rubriker för att förbättra textflödet och tillgängligheten.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Lägga till text i ett dokument

 1. Öppna det Word för Android dokument som du vill lägga till text i. Fokus är på brödtexten i dokumentet.

 2. Dubbeltryck på skärmen och skriv sedan texten med hjälp av skärmtangentbordet.

 3. När du är klar sveper du nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet. Anvisningar om hur du sparar ditt arbete finns i Använda en skärmläsare för att spara ett dokument i Word.

Söka efter och ersätta text

 1. När du redigerar Word för Android dokument drar du med fingret över skärmens överkant tills du hör "Sök, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "Sök, tre punkt, redigeringsruta". Skärmtangentbordet visas längst ned på skärmen.

 2. Skriv ordet eller frasen som du vill ersätta med hjälp av skärmtangentbordet. TalkBack meddelar antalet matchande instanser medan du skriver. Svep nedåt och sedan åt vänster för att stänga skärmtangentbordet. 

 3. Svep åt höger tills du hör "Skicka, knapp" och dubbeltryck på skärmen. TalkBack meddelar vilken matchande instans som är markerad och markerad i brödtexten.

 4. Svep åt vänster tills du hör "Knappen Sök efter fältinställningar" och dubbeltryck på skärmen. Menyn Sök efter inställningar öppnas längst ned på skärmen. Du hör: "Inte markerad, ersätt, kryssruta".

 5. Dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till textfältet Ersätt och skärmtangentbordet visas längst ned på skärmen.

 6. Använd skärmtangentbordet för att skriva ordet eller frasen som du vill ersätta det ursprungliga ordet med. Stäng skärmtangentbordet genom att svepa nedåt och sedan åt vänster.

 7. Gör något av följande:

  • Om du vill ersätta de matchande förekomsterna en och en sveper du åt höger tills du hör "Knappen Ersätt" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Upprepa det här steget för alla instanser som du vill ersätta en med en.

  • Om du vill ersätta alla matchande sökresultat på en gång sveper du åt höger tills du hör "Ersätt alla, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen. TalkBack meddelar antalet ersättningar.

 8. Om du vill avsluta Sök-fältet och återgå till dokumentet sveper du åt vänster tills du hör "Knappen Stäng sökfält" och dubbeltrycker på skärmen.

Markera text

Du kan markera ett visst stycke text eller all text i dokumentet.

Markera ett stycke text.

 1. Navigera till den text du vill markera om du vill markera ett textstycke.

 2. Dubbeltryck och håll på skärmen för att markera objektet i fokus. TalkBack meddelar det markerade objektet.

 3. Om du vill utöka markeringen drar du isär två fingrar på skärmen.

Markera all text

 1. Om du vill markera all text i dokumentet gör du något av följande beroende på android-versionen av telefonen:

  • Svep uppåt och sedan åt höger med Android 9.1 eller nyare. Du hör: "TalkBack-menyn". Svep åt höger tills du hör "Åtgärder" och dubbeltryck på skärmen. Fokus är på alternativet Snabbmeny på Start. Dubbeltryck på skärmen. Svep åt höger tills du hör "Markera allt" och dubbeltryck på skärmen.

  • Om du har en Android-version som är äldre än 9.1 dubbeltrycker du och håller ned på skärmen. Svep åt vänster tills du hör "Markera allt" och dubbeltryck på skärmen.

Använda rubriker

Rubriker är mycket viktiga för dokumentets tillgänglighet, navigering och användbarhet. Använd de inbyggda rubrikformaten när du skapar rubriker för att se till att rubrikerna fungerar korrekt för hjälpmedel. På så sätt kan skärmläsaren och Word utbyta rätt information för smidig navigering.

 1. Markera den text i dokumentet som du vill göra till en rubrik.

 2. Dra med ett finger runt överdelen av skärmen tills du hör "Fler alternativ, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Du hör namnet på den aktuella fliken.

 3. Dubbeltryck på skärmen, svep åt vänster tills du hör "Fliken Start" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Format, meny" och dubbeltryck på skärmen. Menyn Format öppnas.

 5. Svep åt höger tills du hör den rubrik du vill använda och dubbeltryck på skärmen. Fokus återgår till fliken Start.

Använda fetstil, kursiv stil och understrykning

Teckenformatering kan förbättra läsbarheten i dokumentet.

 1. Markera den text du vill formatera i dokumentet.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill använda fetstil sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Inte markerad, Fetstil, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill använda kursiv stil sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Ej markerad, Kursiv, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill använda understrykning sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Ej markerad, Understruken, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

Byta teckensnitt och teckenstorlek

Om du vill göra dokumentet tillgängligt för alla användare kan du byta teckensnitt till ett mer lättläst, eller göra texten större eller mindre.

Ändra till ett annat teckensnitt

 1. Markera den text du vill formatera i dokumentet.

 2. Dra med ett finger runt överdelen av skärmen tills du hör "Fler alternativ, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Du hör namnet på den aktuella fliken.

 3. Dubbeltryck på skärmen, svep åt vänster tills du hör "Fliken Start" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Teckensnitt, kombinationsruta" följt av det aktuella teckensnittet och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt vänster eller höger tills du hör det teckensnitt du vill använda och dubbeltryck på skärmen.

Ändra teckenstorleken

 1. Markera den text du vill formatera i dokumentet.

 2. Dra med ett finger runt överdelen av skärmen tills du hör "Fler alternativ, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Du hör namnet på den aktuella fliken.

 3. Dubbeltryck på skärmen, svep åt vänster tills du hör "Fliken Start" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Teckenstorlek kombinationsruta" följt av den aktuella teckenstorleken och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt vänster eller höger tills du hör den teckenstorlek du vill använda och dubbeltryck på skärmen.

Använda temateckensnitt

Med temateckensnitt ändras teckensnitten i hela dokumentet. De använder ett par teckensnitt som är utformade för att fungera bra tillsammans. Det första teckensnittet används för rubriker och det andra för brödtexten.

Tips: Om temateckensnitten ska tillämpas på rubriker måste du använda ett Word på rubriktexten. Mer information finns i Använda rubriker.

 1. Dra med ett finger runt överdelen av skärmen tills du hör "Fler alternativ, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Du hör namnet på den aktuella fliken.

 2. Dubbeltryck på skärmen, svep åt vänster tills du hör "Fliken Start" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Teckensnitt, kombinationsruta" följt av det aktuella teckensnittet och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt vänster eller höger tills du hör: ”Temateckensnitt”. Svep åt höger för att bläddra bland tillgängliga temateckensnitt. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

  Listan med temateckensnitt är slut när du hör "Nyligen använda teckensnitt" eller "Alla teckensnitt".

Se även

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för webben med en skärmläsare och tangentbordet för att lägga till eller ändra text i ett dokument. Vi har testat det med Skärmläsaren iMicrosoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga hjälpmedelsstandarder och -tekniker. Du får också lära dig hur du ändrar teckensnitt, använder formatmallar och använder rubriker för att förbättra textflödet.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläget för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Word för webben med en skärmläsare växlar du till helskärmsläget. Tryck på F11 för att aktivera eller inaktivera helskärmsläget.

 • När du använder Word för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl+O (öppna) i webbläsaren, inte i Word för webben.

I det här avsnittet

Lägga till text i ett dokument

 1. Öppna det Word för webben dokument som du vill lägga till text i. När dokumentet öppnas är fokus på redigeringsområdet i dokumentets brödtext.

 2. Tryck på piltangenterna tills du hör den plats där du vill lägga till text och börja skriva. Ändringarna sparas automatiskt.

Söka efter och ersätta text

 1. Tryck på Ctrl+F när du Word för webben ett dokument i ett dokument. Fönstret Sök öppnas. Fokus är i söktextfältet.

  I äldre JAWS-versioner trycker du på Ctrl+ H för att söka efter och ersätta text.

 2. Tryck på Skift+Tabb tills du hör "Menyn Fler åtgärder" och tryck på Retur. Tryck en gång på Uppilen. Du hör: "Ersätt." Tryck på Ange för att välja. Fokus återgår till söktextfältet.

 3. Skriv ordet eller frasen som du vill ersätta. Sökresultatlistan uppdateras medan du skriver.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Ersätt med" och skriv sedan ordet eller frasen som du vill ersätta den ursprungliga texten med.

 5. Om du vill bläddra i listan med sökresultat trycker du på Tabb tills du hör "Föregående resultat" eller "Nästa resultat" och trycker på Retur. Skärmläsaren läser upp förekomsterna medan du flyttar runt i listan.

 6. Gör något av följande:

  • Om du vill ersätta ett sökresultat i taget trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Ersätt" och trycker sedan på Retur. Gå till nästa instans och upprepa det här steget om det behövs.

  • Om du vill ersätta alla förekomster trycker du på Tabb tills du hör "Ersätt alla" och trycker sedan på Retur.

Markera text

Du kan snabbt markera all text i dokumentet, eller ett visst stycke i texten.

 • Tryck på Ctrl + A om du vill markera all text.

 • Om du vill markera ett textstycke flyttar du till den text som du vill markera och håller ned Skift. Använd piltangenterna för att flytta markören tills texten är markerad.

Använda rubriker

Rubriker är mycket viktiga för dokumentets tillgänglighet, navigering och användbarhet. Använd de inbyggda rubrikformaten när du skapar rubriker för att se till att rubrikerna fungerar korrekt för hjälpmedel. På så sätt kan skärmläsaren och Word utbyta rätt information för smidig navigering.

 1. Markera den text i dokumentet som du vill göra till en rubrik.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill använda formatet Rubrik 1 trycker du på Ctrl + Alt + 1.

  • Om du vill använda formatet Rubrik 2 trycker du på Ctrl + Alt + 2.

  • Om du vill använda formatet Rubrik 3 trycker du på Ctrl + Alt + 3.

  • Om du vill bläddra efter fler rubrikformat trycker du på Alt + Windows-tangenten och sedan på H och L. Tryck på Tabb tills du hör det format du vill använda och tryck sedan på Retur för att välja det.

Använda fetstil, kursiv stil och understrykning

Teckenformatering kan förbättra läsbarheten i dokumentet.

 1. Markera den text du vill formatera i dokumentet.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill använda fetstil trycker du på Ctrl + B.

  • Om du vill använda kursivering trycker du på Ctrl + I.

  • Om du vill använda understrykning trycker du på Ctrl + U.

Byta teckensnitt och teckenstorlek

Om du vill göra dokumentet tillgängligt för alla användare kan du byta teckensnitt till ett mer lättläst, eller göra texten större eller mindre.

Ändra till ett annat teckensnitt

 1. Markera den text du vill formatera i dokumentet.

 2. Tryck på Alt Windows-tangenten och sedan på H, F och F. Du hör: "Teckensnittsnamn."

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör det teckensnitt du vill använda och tryck sedan på Retur.

  Tips: Om du vill gå direkt till ett teckensnitt du redan har bestämt dig för börjar du skriva namnet på teckensnittet. Skriv till exempel ti för att hitta Times New Roman.

Ändra teckenstorleken

 1. Markera den text i dokumentet som du vill ändra storlek på.

 2. Gör något av följande:

  • Tryck på Ctrl+höger klammerparentes (]) om du vill göra texten 1 punkt större.

  • Tryck på Ctrl+vänster klammerparentes ([) om du vill göra texten 1 punkt mindre.

  • Om du vill göra texten stegvis större enligt storlekarna i knappen Öka teckenstorlek trycker du på Ctrl + Skift + större än -tecknet (>).

  • Om du vill göra texten stegvis mindre enligt storlekarna i knappen Minska teckenstorlek trycker du på Ctrl+Skift+Mindre än (<).

  • Om du vill välja en viss teckenstorlek trycker du på Alt Windows+H, F och S. Du hör: "Teckenstorlek". Skriv den teckenstorlek du vill använda och tryck sedan på Retur.

Ändra flera teckensnittsegenskaper

Du kan bläddra mellan olika teckensnittsegenskaper och ändra dem med hjälp av alternativen i gruppen Teckensnitt på fliken Start.

 1. Markera den text du vill formatera i dokumentet.

 2. Gå till fliken Start genom att trycka på Alt+Windows-tangenten+H.

 3. Gör något av följande:

  • För att gå till och ändra:

   • Teckensnitt, tryck på F, F och sedan på nedåtpilen tills du hör det teckensnitt du vill använda. Tryck sedan på Retur.

   • Teckensnittsformat, tryck på F och sedan på Y. Tryck på Tabb, använd uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det teckensnittsformat du vill använda och tryck sedan på Retur.

   • Teckenstorlek, tryck på F och sedan på S, tryck på nedåtpilen tills du hör den teckenstorlek du vill använda och tryck sedan på Retur.

   • Teckenfärg, tryck på F och sedan på C. Tryck på Tabb tills du hör den teckenfärg du vill använda och tryck sedan på Retur.

   • Markeringsfärg för text, tryck på I. Tryck på Tabb tills du hör den markeringsfärg du vill använda och tryck sedan på Retur.

  • För att gå till och välja:

   • Genomstruken, tryck på 4.

   • Upphöjd, tryck på 6.

   • Nedsänkt, tryck på 5.

Använda temateckensnitt

Med temateckensnitt ändras teckensnitten i hela dokumentet. De använder ett par teckensnitt som är utformade för att fungera bra tillsammans. Det första teckensnittet används för rubriker och det andra för brödtexten.

Tips: Om temateckensnitten ska tillämpas på rubriker måste du använda ett Word på rubriktexten. Mer information finns i Använda rubriker.

 1. Tryck på Alt +Windows+H, F och F i dokumentet. Du hör: "Teckensnittsnamn."

 2. Tryck på Alt+ nedpil för att expandera menyn Teckensnitt.

 3. Tryck på uppåtpilen tills du hör namnet på ett teckensnitt, följt av antingen "Rubriker" eller "Brödtext", och tryck sedan på Retur för att välja det.

  Tips: Inte alla teckensnitt är temateckensnitt. Temateckensnitten finns vanligtvis högst upp på menyn.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Kortkommandon i Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Teknisk support för kunder med funktionsnedsättning

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×