Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda en skärmläsare för att lägga till steg och ange prioritet för en uppgift i To Do

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Windows Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd To Do med tangentbordet och en skärmläsare för att göra det enklare att utföra uppgifter genom att dela upp dem i flera steg. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får också lära dig hur du markerar uppgifter genom att markera dem som viktiga.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till steg i en uppgift

Gör en uppgift enklare att utföra genom att dela upp den i mindre steg.

 1. I detaljvyn för en uppgift trycker du på Tabb tills du hör: "Lägg till steg".

 2. För varje steg du vill lägga till anger du ett namn för steget och trycker sedan på Retur.

 3. När du är klar med att lägga till steg trycker du på Tabb för att lämna listan med steg.

 4. Stäng detaljvyn genom att trycka på Esc.

Slutföra ett steg

När du är klar med ett steg markerar du det som slutfört.

 1. I detaljvyn för en uppgift trycker du på Tabb tills du hör "Steglista" och namnet på det första ofullständiga steget.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att bläddra till det steg du vill ha.

 3. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Ej slutförd, kryssrutan är inte markerad". Tryck på Retur för att markera steget som slutfört. Ett ljudtips bekräftar att du har slutfört steget.

 4. Stäng detaljvyn genom att trycka på Esc.

Tips: Om du vill markera ett steg som ofullständigt upprepar du stegen ovan tills du hör "Slutförd, kryssruta markerad" och trycker sedan på Retur.

Markera en uppgift som viktig

Om du vill prioritera en aktivitet markerar du den som viktig.

 1. Tryck på Ctrl+1 för att expanderaTo Do sidofältet.

 2. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Listor", följt av namnet på den markerade listan eller filteralternativet.

 3. Tryck på ned- eller uppilen tills du hittar listan som innehåller den uppgift du vill använda och tryck sedan på Retur för att öppna den.

 4. Om du vill gå till innehållet i uppgiftslistan trycker du på Tabb tills du hör "Listalternativ, knapp" och trycker sedan på Tabb en gång till.

 5. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör den uppgift du vill använda.

 6. Tryck på Tabb tills du hör "Markera som viktig" och tryck sedan på Retur.

Tips: Om du vill ta bort en uppgift från listan Viktigt upprepar du stegen ovan.

Visa viktiga uppgifter som en lista

Uppgifter som du har markerat som viktiga läggs till i listan Viktigt . Listan Viktigt ! är en standardlista som redan är konfigurerad när du börjar arbeta med To Do.

 1. Tryck på Ctrl+1 för att expanderaTo Do sidofältet.

 2. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Listor", följt av namnet på den markerade listan eller filteralternativet.

 3. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör: "Viktigt." Tryck på Retur för att öppna listan Viktigt !

 4. Om du vill gå till innehållet i uppgiftslistan trycker du på Tabb tills du hör "Listalternativ, knapp" och trycker sedan på Tabb en gång till.

 5. Använd upp- och nedpilarna för att bläddra bland uppgifterna i listan.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att visa alla uppgifter med ett förfallodatum i listan Planerat i Att göra

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera till To Do

Använd Att göra för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att göra det lättare att utföra uppgifter genom att dela upp dem i flera steg. Du får också lära dig hur du markerar uppgifter genom att markera dem som viktiga.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Lägga till steg i en uppgift

Gör en uppgift enklare att utföra genom att dela upp den i mindre steg.

 1. När du har öppnat detaljvyn för en uppgift trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör: "Lägg till steg, redigera text."

 2. För varje steg du vill lägga till anger du ett namn för steget och trycker sedan på Retur.

 3. När du är klar med att lägga till steg trycker du på Tabb för att avsluta listan med steg.

Slutföra ett steg

När du är klar med ett steg markerar du det som slutfört.

 1. När du har öppnat detaljvyn för en uppgift trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör namnet på det steg du vill markera som slutfört.

 2. Markera steget som slutfört genom att trycka på Skift+Tabb en gång. Du hör: "Knappen Slutför steg". Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg. Ett ljudtips bekräftar att du har slutfört steget.

Tips: Om du vill markera ett steg som ofullständigt upprepar du stegen ovan tills du hör "Steg utan komplettering" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Markera en uppgift som viktig

Om du vill prioritera en aktivitet markerar du den som viktig.

 1. När du har öppnat detaljvyn för en uppgift trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Viktigt, avmarkerad" och trycker sedan på Ctrl + Alt + blanksteg. Du hör: "Markerat."

Tips: Om du vill ta bort en uppgift från listan Viktigt trycker du på Tabb eller Skift +Tabb när du har öppnat detaljvyn för uppgiften tills du hör "Viktigt, markerad" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Visa viktiga uppgifter som en lista

Uppgifter som du har markerat som viktiga läggs till i listan Viktigt . Listan Viktigt ! är en standardlista som redan är konfigurerad när du börjar arbeta med To Do.

 1. Tryck på Tabb tills du hör: "Ange listtabell."

 2. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att öppna listtabellen. Du hör: "I listtabell."

 3. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör: "Viktigt, smart lista." Innehållet i uppgiftslistan visas automatiskt i huvudinnehållsområdet.

 4. Om du vill flytta fokus till innehållet i uppgiftslistan trycker du på Tabb tills du hör: "Ange uppgiftstabell."

 5. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att öppna uppgiftstabellen. Du hör: "I uppgiftstabellen."

 6. Använd upp- och nedpilarna för att bläddra bland uppgifterna i listan.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att visa alla uppgifter med ett förfallodatum i listan Planerat i Att göra

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera till To Do

Använd Att göra för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att göra uppgifter enklare att uppnå genom att dela upp dem i flera steg. Du får också lära dig hur du markerar uppgifter genom att markera dem som viktiga.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Lägga till steg i en uppgift

Gör en uppgift enklare att utföra genom att dela upp den i mindre steg.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Lägg till steg" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. För varje steg du vill lägga till använder du skärmtangentbordet för att ange ett namn för steget, sveper åt höger tills du hör "Retur" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 3. När du är klar med att lägga till steg sveper du åt vänster tills du avslutar skärmtangentbordet.

Slutföra ett steg

När du är klar med ett steg markerar du det som slutfört.

 1. Svep åt höger eller vänster i detaljvyn för en uppgift tills du hör "Ej slutförd" och namnet på det steg du vill slutföra.

 2. Dubbeltryck på skärmen för att markera steget som slutfört.

Tips: Om du vill markera ett steg som ofullständigt upprepar du stegen ovan tills du hör "Slutförd" och namnet på steget och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Markera en uppgift som viktig

Om du vill prioritera en aktivitet markerar du den som viktig.

I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Normal uppgift" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Tips: Om du vill ta bort en uppgift från listan Viktigt sveper du åt höger eller vänster i uppgiftens detaljvy tills du hör "Viktig uppgift" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Visa viktiga uppgifter som en lista

Uppgifter som du har markerat som viktiga läggs till i listan Viktigt . Listan Viktigt ! är en standardlista som redan är konfigurerad när du börjar arbeta med To Do.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Sidofält" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör: "Viktigt." Öppna listan genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Svep åt höger och vänster för att bläddra bland uppgifterna i listan.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att visa alla uppgifter med ett förfallodatum i listan Planerat i Att göra

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera till To Do

Använd Att göra för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att göra uppgifter enklare att uppnå genom att dela upp dem i flera steg. Du får också lära dig hur du markerar uppgifter genom att markera dem som viktiga.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Lägga till steg i en uppgift

Gör en uppgift enklare att utföra genom att dela upp den i mindre steg.

 1. I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Lägg till steg" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Ange ett namn för steget och svep sedan nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 3. Om du vill lägga till ytterligare ett steg sveper du åt höger tills du hör "Nästa steg" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Upprepa att du anger ett stegnamn och stänger tangentbordet tills du har lagt till alla steg du vill ha.

Slutföra ett steg

När du är klar med ett steg markerar du det som slutfört.

 1. Svep åt höger eller vänster i detaljvyn för en uppgift tills du hör "Ej slutförd" och namnet på det steg du vill slutföra.

 2. Dubbeltryck på skärmen för att markera steget som slutfört.

  Ett ljudtips bekräftar att du har slutfört steget.

Tips: Om du vill markera ett steg som ofullständigt upprepar du stegen ovan tills du hör "Slutförd" och namnet på steget och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Markera en uppgift som viktig

Om du vill prioritera en aktivitet markerar du den som viktig.

I detaljvyn för en uppgift sveper du åt höger eller vänster tills du hör "Normal uppgift" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Tips: Om du vill ta bort en uppgift från listan Viktigt sveper du åt höger eller vänster i uppgiftens detaljvy tills du hör "Viktig uppgift" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Visa viktiga uppgifter som en lista

Uppgifter som du har markerat som viktiga läggs till i listan Viktigt . Listan Viktigt ! är en standardlista som redan är konfigurerad när du börjar arbeta med To Do.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör "Sidofält" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör: "Viktigt." Öppna listan genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Svep åt höger och vänster för att bläddra bland uppgifterna i listan.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att visa alla uppgifter med ett förfallodatum i listan Planerat i Att göra

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera till To Do

Använd Att göra för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att göra det enklare att utföra uppgifter genom att dela upp dem i flera steg. Vi har testat det med Skärmläsaren i Microsoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, men det kan fungera med andra skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får också lära dig hur du markerar uppgifter genom att markera dem som viktiga.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • När du använder Att göra för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Att göra för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) gäller till exempel för webbläsaren – inte Att göra för webben.

I det här avsnittet

Lägga till steg i en uppgift

Gör en uppgift enklare att utföra genom att dela upp den i mindre steg.

 1. När du har öppnat detaljvyn för en uppgift trycker du på Tabb tills du hör "Markera uppgift som viktig" och trycker sedan på nedpilen en gång.

 2. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Lägg till steg, knapp". Tryck på Enter.

 3. För varje steg du vill lägga till anger du ett namn för steget och trycker sedan på Retur.

 4. När du är klar med att lägga till steg kan du lämna listan med steg genom att trycka på Tabb en gång.

Slutföra ett steg

När du är klar med ett steg markerar du det som slutfört.

 1. När du har öppnat detaljvyn för en uppgift trycker du på Tabb tills du hör namnet på det första steget. Om det inte är det steg du vill slutföra med Skärmläsaren trycker du på SL-tangenten + högerpilen tills du hör det steg du vill ha. Tryck på nedåtpilen med JAWS eller NVDA.

 2. Tryck på SL-tangenten + Högerpil en gång med Skärmläsaren. Du hör: "Markera som slutförd, kryssruta, avmarkerad". Med JAWS eller NVDA trycker du på högerpilen en gång. Du hör: "Markera som slutförd, kryssruta, inte markerad".

 3. Tryck på blanksteg för att markera steget som slutfört. Ett ljudtips bekräftar att du har slutfört steget.

Tips: Om du vill markera ett steg som ofullständigt upprepar du stegen ovan tills du hör "Markera som slutförd, kryssruta, markerad" och trycker sedan på blanksteg.

Markera en uppgift som viktig

Om du vill prioritera en aktivitet markerar du den som viktig.

 1. Tryck på Tabb tills du hör namnet på en lista och tryck sedan på SL-tangenten + höger- eller vänsterpil med Skärmläsaren för att bläddra bland listorna tills du hör namnet på listan som innehåller den uppgift du vill använda. Med JAWS eller NVDA trycker du på nedåt- eller uppåtpilen.

 2. Tryck på Retur för att öppna listan. Fokus flyttas till textfältet Lägg till en uppgift.

 3. Tryck på Tabb tills du hör namnet på en uppgift och tryck sedan på SL-tangenten + höger- eller vänsterpil med Skärmläsaren för att bläddra i listan tills du hittar den uppgift du vill använda. Med JAWS eller NVDA trycker du på nedåt- eller uppåtpilen.

 4. Med Skärmläsaren trycker du på SL-tangenten + Högerpil tills du hör: "Markera uppgift som viktig.". Med JAWS eller NVDA trycker du på Tabb tills du hör: "Markera uppgift som viktig.".

 5. Tryck på blanksteg för att markera uppgiften som viktig.

Tips: Om du vill ta bort en uppgift från listan Viktigt upprepar du stegen ovan tills du hör "Ta bort prioritet" och trycker sedan på blanksteg.

Visa viktiga uppgifter som en lista

Uppgifter som du har markerat som viktiga läggs till i listan Viktigt . Listan Viktigt ! är en standardlista som redan är konfigurerad när du börjar arbeta med To Do.

 1. Tryck på Tabb tills du hör namnet på en lista och tryck sedan på SL-tangenten + höger- eller vänsterpil med Skärmläsaren för att bläddra bland listorna tills du hör: "Viktigt.". Med JAWS eller NVDA trycker du på nedåt- eller uppåtpilen.

 2. Tryck på Retur för att öppna listan. Fokus flyttas till textinmatningsfältet Lägg till en uppgift.

 3. Om du vill gå till innehållet i uppgiftslistan trycker du på Tabb tills du hör namnet på en uppgift i listan.

 4. Med Skärmläsaren trycker du på SL-tangenten + höger- eller vänsterpilen för att bläddra bland uppgifterna i listan. Med JAWS eller NVDA trycker du på nedåt- eller uppåtpilen.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att visa alla uppgifter med ett förfallodatum i listan Planerat i Att göra

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera till To Do

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×