Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda en skärmläsare för att skapa eller följa en kanal i Microsoft Teams

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Windows Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd Microsoft Teams med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa nya kanaler för ett team, följa kanaler och @mention personer. Vi har testat det med JAWS och NVDA, men det kan fungera med andra skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en ny kanal

Skapa nya kanaler för att styra diskussioner kring olika teman, underfunktioner eller uppgifter till egna kanaler.

 1. I Microsoft Teams trycker du på Ctrl+3 för att komma åt Teams-vyn .

 2. Du hör: "Team och kanaler, lista". Navigera till det team där du vill lägga till en kanal med upp- och nedpilarna.

 3. Tryck på blanksteg för att öppna menyn Fler alternativ .

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Lägg till kanal" och tryck på Retur. Dialogrutan Skapa en kanal öppnas.

 5. Skriv kanalnamnet och tryck på Tabb en gång.

 6. Skriv en valfri gruppbeskrivning.

 7. Tryck på Tabb tills du hör "Lägg till" och tryck på Retur för att skapa kanalen. Fokus flyttas till den nya kanalen i innehållsfönstret.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. I Microsoft Teams trycker du på Ctrl+3 för att komma åt Teams-vyn .

 2. Du hör: "Team och kanaler, lista". Navigera till det team där du vill lägga till en kanal med upp- och nedpilarna.

 3. Tryck på blanksteg för att öppna menyn Fler alternativ .

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Lägg till kanal" och tryck på Retur. Dialogrutan Skapa en kanal öppnas.

 5. Skriv kanalnamnet och tryck på Tabb en gång.

 6. Skriv en valfri gruppbeskrivning.

 7. Tryck på SL-tangenten + Blanksteg med NVDA. Tryck på B tills du kommer till knappen Lägg till och tryck på Retur för att skapa kanalen. Med JAWS trycker du på Tabb tills du kommer till knappen Lägg till och trycker på Retur för att skapa kanalen.

  Fokus flyttas till den nya kanalen i innehållsfönstret.

Följa en kanal

Om du följer en kanal kan du få och styra meddelanden från den kanalen.

 1. I Microsoft Teams trycker du på Ctrl+3 för att komma åt Teams-vyn .

 2. Du hör: "Team och kanaler, lista". Navigera till den kanal du vill följa med upp- och nedpilarna.

 3. Tryck på blanksteg för att öppna menyn Fler alternativ .

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Följ den här kanalen" och tryck på Retur.

@mention personer

När du vill vara säker på att ett meddelande visas av en viss person kan du använda @mention för att få meddelandet att visas i deras aktivitetsfeed.

 1. När du skriver ett meddelande i Microsoft Teams skriver du @ -tecknet följt av namnet på personen, till exempel @mary donald.

  Tips: Du kan också @mention en kanal i ditt team.

 2. Om skärmläsaren bara läser upp en matchande användare trycker du på Retur för att välja den. Om det finns flera matchande användare läser skärmläsaren upp antalet matchningar. Bläddra i listan med användare genom att trycka på nedåt- eller uppåtpilen och sedan på Retur för att välja en användare. @mention läggs till i meddelandet. När du skickar meddelandet visas det i deras aktivitetsfeed.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa och ändra team i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd Microsoft Teams på Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att skapa nya kanaler för ett team, följa kanaler och @mention personer.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Skapa en ny kanal

Skapa nya kanaler för att styra diskussioner kring olika teman, underfunktioner eller uppgifter till egna kanaler.

 1. I Microsoft Teams trycker du på Kommando+3 för att gå till Teams-vyn .

 2. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen för att navigera i listan med team. Tryck på blanksteg när du hör teamet som du vill lägga till en kanal för.

 3. Menyn Fler alternativ öppnas. Tryck på nedåtpilen tills du kommer till alternativet Lägg till kanal och tryck på Retur.

 4. Dialogrutan Skapa en kanal öppnas. Fokus är i fältet Kanalnamn . Skriv ett namn för kanalen.

 5. Om du vill lägga till en beskrivning för kanalen trycker du på Tabb en gång för att gå till fältet Beskrivning och skriver beskrivningen.

 6. Tryck på Tabb tills du kommer till fältet Sekretess . Som standard är kanalen tillgänglig för alla teammedlemmar. Om du vill ange kanalen som privat trycker du på nedåtpilen tills du hör alternativet Privat och trycker på Retur.

 7. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen Lägg till eller Nästa och tryck på Retur.

  Om du väljer att skapa en kanal som är tillgänglig för alla teammedlemmar skapas kanalen nu och fokus är i skrivrutan på fliken Inlägg i kanalen. Om du väljer att ange kanalen som privat fortsätter du med följande steg för att lägga till medlemmar i kanalen.

 8. Skriv namnet på den person du vill lägga till i kanalen och tryck på Retur. Tryck på Tabb en gång och tryck sedan på Retur för att lägga till.

 9. Om du vill lägga till fler personer trycker du på Skift + Tabb en gång för att gå tillbaka till namnfältet, skriver namnet på en annan person och trycker på Retur. Tryck på Tabb en gång och tryck sedan på Retur igen.

 10. När du är klar med att lägga till personer trycker du på Tabb tills du kommer till knappen Klar och trycker på Retur.

Följa en kanal

Om du följer en kanal kan du få och styra meddelanden från den kanalen.

 1. I Microsoft Teams trycker du på Kommando+3 för att gå till Teams-vyn .

 2. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen för att navigera i listan över team och kanaler.

 3. Tryck på blanksteg när du hör den kanal du vill följa. Om du inte hör den kanal du vill använda kan den vara kapslad i ett team. Om du vill öppna en kapslad lista trycker du på Retur när fokus är på teamet.

  Tips: Du kan också söka efter en kanal. Gå till sökfältet genom att trycka på Kommando+E. Skriv /goto, tryck på Retur och skriv namnet på den kanal du vill följa. Tryck på nedåtpilen för att navigera i listan med resultat och tryck på Retur för att välja. Tryck på Tabb flera gånger tills du kommer till kanalen i listfönstret och tryck sedan på blanksteg.

 4. Menyn Fler alternativ öppnas. Tryck på nedåtpilen tills du kommer till alternativet Följ den här kanalen och välj genom att trycka på Retur.

@mention personer

När du vill vara säker på att ett meddelande visas av en viss person kan du använda @mention för att få meddelandet att visas i deras aktivitetsfeed.

 1. När du skriver ett meddelande i Microsoft Teams skriver du @ -tecknet följt av namnet på personen, till exempel @mary donald.

  Tips: Du kan också @mention en kanal i ditt team.

 2. Om VoiceOver bara meddelar en matchande användare trycker du på Retur för att välja. Om det finns flera matchande användare trycker du på ned- eller uppilen för att navigera i listan med användare och trycker på Retur när du hör den användare du vill använda. @mention läggs till i meddelandet. När du skickar meddelandet visas det i deras aktivitetsfeed.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa och ändra team i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd Microsoft Teams på Internet med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa nya kanaler för ett team, följa kanaler och @mention personer. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en ny kanal

Skapa nya kanaler för att styra diskussioner kring olika teman, underfunktioner eller uppgifter till egna kanaler.

 1. I Microsoft Teams trycker du på Ctrl+Skift+3 för att komma åt Teams-vyn .

 2. Du hör: "Team och kanaler, lista". Navigera till det team där du vill lägga till en kanal med upp- och nedpilarna.

 3. Tryck på blanksteg för att öppna menyn Fler alternativ .

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Lägg till kanal" och tryck på Retur. Dialogrutan Skapa en kanal öppnas.

 5. Skriv kanalnamnet och tryck på Tabb en gång.

 6. Ange en valfri kanalbeskrivning.

 7. Tryck på Tabb tills du hör "Lägg till" och tryck på Retur för att skapa kanalen.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. I Microsoft Teams trycker du på Ctrl+Skift+3 för att komma åt Teams-vyn .

 2. Du hör: "Team och kanaler, lista". Navigera till det team där du vill lägga till en kanal med upp- och nedpilarna.

 3. Tryck på blanksteg för att öppna menyn Fler alternativ .

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Lägg till kanal" och tryck på Retur. Dialogrutan Skapa en kanal öppnas.

 5. Skriv kanalnamnet och tryck på Tabb en gång.

 6. Ange en valfri kanalbeskrivning.

 7. Med Skärmläsaren och NVDA trycker du på SL-tangenten + Blanksteg, trycker på B tills du kommer till knappen Lägg till och trycker på Retur för att skapa kanalen. Med JAWS trycker du på Tabb tills du kommer till knappen Lägg till och trycker på Retur för att skapa kanalen.

Följa en kanal

Om du följer en kanal kan du få och styra meddelanden från den kanalen.

 1. I Microsoft Teams trycker du på Ctrl+Skift+3 för att komma åt Teams-vyn .

 2. Du hör: "Team och kanaler, lista". Navigera till den kanal som du vill följa med upp- och nedpilarna.

 3. Tryck på blanksteg för att öppna menyn Fler alternativ .

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Följ den här kanalen" och tryck på Retur.

@mention personer

När du vill vara säker på att ett meddelande visas av en viss person kan du använda @mention för att få meddelandet att visas i deras aktivitetsfeed.

 1. När du skriver ett meddelande i Microsoft Teams skriver du @ -tecknet följt av namnet på personen, till exempel @mary donald.

  Tips: Du kan också @mention en kanal i ditt team.

 2. Om skärmläsaren bara läser upp en matchande användare trycker du på Retur för att välja den. Om det finns flera matchande användare läser skärmläsaren upp antalet matchningar. Bläddra i listan med användare genom att trycka på nedåt- eller uppåtpilen och sedan på Retur för att välja en användare. @mention läggs till i meddelandet. När du skickar meddelandet visas det i deras aktivitetsfeed.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa och ändra team i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×