Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Microsofts Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

AnvändOneNote med tangentbordet och en skärmläsare för att utföra grundläggande uppgifter, till exempel öppna en anteckningsbok, lägga till sidor och avsnitt och skriva text. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får också lära dig hur du lägger till formatering i text, kontrollerar stavning eller skriver ut sidor.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna OneNote

 1. Öppna OneNote genom att trycka på Windows-tangenten + Skift + N.

Logga in på OneNote

När du har öppnat OneNote kan du behöva logga in.

 1. Gå till menyn Konto genom att trycka på Alt+F, D. Du hör: "Konto."

 2. Om du vill logga in på ditt konto trycker du på S.

 3. Skriv din e-postadress eller telefonnumret och tryck på Retur. Med Skärmläsaren hör du: "Logga in, PIN-kod. Lösenord, redigera text." Med JAWS och NVDA hör du: "Lösenord, redigera. Skriv in text."

 4. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

Öppna en anteckningsbok

 1. Tryck på Ctrl+G i OneNote för att öppna navigeringen i anteckningsboken.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på den anteckningsbok du vill använda och tryck sedan på Retur.

  Tips: Om du vill skapa en ny anteckningsbok trycker du på Skift + Tabb i navigeringen på anteckningsboken tills du hör "Knappen Lägg till anteckningsbok" och trycker sedan på Retur.

Skapa ett avsnitt

 1. Tryck på Ctrl+T i en anteckningsbok för att skapa ett nytt avsnitt. Avsnittet skapas och markören placeras i textfältet för det nya avsnittets namn.

 2. Skriv ett namn för det nya avsnittet och tryck sedan på Retur. Avsnittet namnges och markören flyttas till sidans rubriktextfält.

Lägga till en sida

 1. Om du vill gå till avsnittet där du vill lägga till en ny sida trycker du på Ctrl+Skift+G, trycker på höger- eller vänsterpilen tills du hör namnet på det avsnitt du vill använda och trycker sedan på Retur.

 2. Tryck på Ctrl+N för att lägga till en sida i slutet av avsnittet. En ny sida skapas och markören placeras i sidans rubriktextfält.

 3. Ange en rubrik för den nya sidan.

Lägga till text

 1. Gå till avsnittet där du vill lägga till text.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+G i avsnittet för att öppna sidnavigering.

 3. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör rubriken på den sida du vill använda och tryck sedan på Retur. Fokus flyttas till sidans rubriktextfält.

 4. Tryck på Tabb en gång för att flytta fokus till innehållsområdet. Du hör: ”Innehållsblock.”

 5. Börja skriva för att lägga till text.

Redigera text

Formaterad text innehåller mer information och är ofta enklare att läsa än oformaterad text. Följande uppgifter förklarar hur du kan använda grundläggande textformateringsalternativ i OneNote, hur du korrigerar stavfel i texten och vilka kortkommandon du använder för några grundläggande textredigeringsuppgifter.

Formatera text

 1. Markera den text du vill formatera i OneNote.

 2. Tryck på Alt+H för att flytta fokus till fliken Start . Du hör: "Menyflikar, flikobjektet Start."

 3. Om du vill välja ett formateringsalternativ trycker du på nedpilen en gång och trycker sedan på Tabb för att bläddra bland de tillgängliga alternativen. Om du vill visa en meny trycker du på Alt +nedåtpil. Välj genom att trycka på Blanksteg. Du kan också använda följande kortkommandon för att snabbt formatera texten:

  • Om du vill öka storleken trycker du på Ctrl+Skift+vänster vinkelparentes (<).

  • Om du vill minska storleken trycker du på Ctrl+Skift+höger vinkelparentes (>).

  • Om du vill använda fetstil på texten trycker du på Ctrl+B.

  • Om du vill använda kursiv stil på texten trycker du på Ctrl+I.

  • Om du vill använda understruken text trycker du på Ctrl+U.

  • Tryck på Ctrl+Skift+H om du vill markera texten i gult.

  • Om du vill använda upphöjd formatering trycker du på Ctrl+Skift+likhetstecken ( = ).

  • Om du vill högerjustera texten trycker du på Ctrl+R.

  • Vänsterjustera texten genom att trycka på Ctrl+L.

   Tips: Tryck på Ctrl + Skift + N om du vill ta bort all formatering i en markerad del av texten.

Ångra eller göra om en åtgärd

 • Tryck på Ctrl+Z för att ångra en åtgärd.

 • Tryck på Ctrl+Y för att göra om en åtgärd.

Kopiera och klistra in innehåll

 1. Markera det innehåll du vill kopiera i OneNote.

 2. Tryck på Ctrl+C för att kopiera.

 3. Tryck på Ctrl+V för att klistra in det kopierade innehållet.

Korrigera stavfel och grammatiska fel

 1. I OneNote trycker du på F7 eller Alt+R, S för att öppna fönstret Språkkontroll . Du hör det felstavade eller grammatiskt felaktiga ordet.

  Obs!: Om du vill höra ordet i den ursprungliga meningen trycker du på nedåtpilen tills du hör "Läs den ursprungliga meningen" och trycker sedan på Retur.

 2. Använd upp- och nedpilarna för att bläddra bland förslagen om hur du korrigerar felet. Skärmläsaren läser upp förslagen medan du flyttar runt.

 3. Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ. Ordet korrigeras och fokus flyttas till nästa felstavade eller grammatiskt felaktiga ord, om det finns något.

 4. När stavnings- och grammatikkontrollen har nått slutet av sidan hör du: "Stavningskontrollen är klar." Tryck på Retur. Fönstret Språkkontroll stängs och fokus återgår till sidans innehållsområde.

Skriva ut en sida

 1. Tryck på Ctrl+P på den sida som du vill skriva ut. Dialogrutan Skriv ut öppnas och du hör det aktuella skrivaralternativet.

 2. Om du vill byta skrivare trycker du på piltangenterna tills du hör namnet på den skrivare du vill använda.

  Tips: Om du vill ändra utskriftsinställningarna, till exempel dubbelsidig utskrift eller utskriftslayout eller orientering, trycker du på Alt+R för att öppna dialogrutan Utskriftsinställningar . Tryck på Tabb och piltangenterna för att bläddra bland alternativen och tryck sedan på Retur för att välja alternativet.

 3. Tryck på Alt+P för att börja skriva ut. Om du valde en skrivarenhet skrivs papperskopior ut.

 4. Om du valde att skriva ut till en fil öppnas dialogrutan Spara utskrift som . Markören är placerad i fältet Filnamn. Ange ett filnamn för utskriften. Navigera sedan till mappen där du vill spara filen. Tryck på Alt+S för att skriva ut sidan till en fil.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i OneNote

AnvändOneNote för Mac med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att utföra grundläggande uppgifter som att öppna en anteckningsbok, lägga till sidor och avsnitt och skriva text. Du får också lära dig hur du lägger till formatering i texten, kontrollerar stavningen eller skriver ut sidor.

OneNote för Mac har utformats för personer som använder skärmläsare. Det nya utseendet gör navigeringen i anteckningsböcker, avsnitt och på sidor enklare och effektivare.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

ÖppnaOneNote för Mac 

 1. Tryck på Kommando+Skift+A på din Mac för att öppna vyn Program i Finder.

 2. Skriv M för att gå direkt till de program som börjar med ”M”.

 3. Tryck på Tabb tills du hör: "Microsoft,OneNote program".

 4. Öppna OneNote genom att trycka på Kommando+nedåtpil.

 5. Om du behöver logga in anger du din e-postadress eller ditt telefonnummer som du uppmanas att göra och trycker sedan på Retur. Du hör: "Lösenord, redigera text på ett säkert sätt". Skriv sedan lösenordet och tryck på Retur. Du hör: "Knappen Börja använda OneNote ". Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg.

  Obs!: Beroende på vilken kontotyp du använder kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort.

Öppna en anteckningsbok

 1. Tryck på Ctrl + G i OneNote om du vill öppna navigeringen i anteckningsboken.

 2. Om du vill flytta mellan anteckningsböcker trycker du på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att öppna listan med anteckningsböcker. Tryck sedan på Ctrl+Alt+vänster- eller högerpilen för att gå in i listan.

 3. Markera och öppna en anteckningsbok genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  Tips: Skapa en ny anteckningsbok genom att trycka på Ctrl + Kommando + N.

Skapa ett avsnitt

 1. Tryck på Kommando +T i en anteckningsbok för att skapa ett nytt avsnitt. Ett nytt avsnitt läggs till i listan med avsnitt. Fokus är på avsnittets rubriktextfält.

 2. Skriv ett namn på det nya avsnittet och tryck på Retur.

Lägga till en sida

 1. Gå till det avsnitt där du vill lägga till sidan genom att trycka på Ctrl+Skift+G. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör det avsnitt du vill använda och tryck sedan på Retur.

  Obs!: Om avsnittet där du vill lägga till en sida finns i en avsnittsgrupp trycker du på blanksteg för att expandera avsnittsgruppen. Använd sedan upp- eller nedpilen för att gå till det högra avsnittet.

 2. Tryck på Kommando+N för att lägga till en sida. En ny namnlös sida skapas. Fokus flyttas till sidrubrikfältet.

 3. Ange en rubrik för den nya sidan.

 4. Tryck på Retur om du vill börja lägga till innehåll direkt. Fokus flyttas till sidans innehållsområde. Nu kan du lägga till innehåll på sidan.

Lägga till text

 1. Gå till sidan där du vill lägga till text genom att trycka på Ctrl+Kommando+G. Fokus flyttas till listsidorna. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör rubriken på den sida du vill använda.

 2. Om du vill flytta fokus till området för redigerbart innehåll på sidan trycker du på Retur två gånger. Du hör: "Innehållsblock, redigera text".

 3. Börja skriva för att lägga till text.

Redigera text

Formaterad text innehåller mer information och är ofta enklare att läsa än oformaterad text. I följande uppgifter förklaras hur du kan använda grundläggande textformateringsalternativ i OneNote, hur du korrigerar felstavningar i texten och vilka kortkommandon du kan använda för att snabbt formatera texten.

Formatera text

 1. Markera den text du vill formatera i OneNote. Om du vill markera text håller du ned Skift och använder piltangenterna för att flytta markören.

 2. Gå till menyraden genom att trycka på Ctrl + Alt + M.

 3. Tryck på högerpilen tills du hör: "Format."

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör önskat alternativ och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Fokus flyttas tillbaka till innehållsblocket. Du kan också använda följande kortkommandon för att snabbt formatera det markerade textstycket:

  • Om du vill använda fetstil trycker du på Kommando + B.

  • Om du vill använda kursivering trycker du på Kommando + I.

  • Om du vill använda understrykning trycker du på Kommando + U.

  • Om du vill vänsterjustera texten trycker du på Kommando + L.

  • Om du vill högerjustera texten trycker du på Kommando + R.

  • Om du vill ta bort all formatering i det markerade textstycket trycker du på högerpilen i menyraden tills du hör "Redigera" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck på nedpilen tills du hör alternativ ”Rensa all formatering” och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

Ångra eller göra om en åtgärd

 • Tryck på Kommando + Z för att ångra en åtgärd.

 • Tryck på Kommando + Y för att göra om en åtgärd.

Kopiera och klistra in innehåll

 1. Markera det innehåll du vill kopiera i OneNote.

 2. Tryck på Kommando + C för att kopiera.

 3. Tryck på Kommando + V för att klistra in det kopierade innehållet.

Korrigera stavfel

 1. Om du vill kontrollera stavningen på en hel sida trycker du på Skift+Kommando+L för att öppna fönstret Stavning. Fokus flyttas till fönstret och VoiceOver läser upp det första felstavade ordet.

 2. Gör något av följande i fönstret Stavning :

  • Om du vill använda något av stavningsförslagen för att korrigera det felstavade ordet trycker du på Tabb tills du hör "Word-förslag, tabell" och använder sedan upp- eller nedpilen för att bläddra bland stavningsförslagen. Tryck på Tabb en gång när du kommer till ett förslag som du vill använda. Du hör: "Knappen Ändra". Tryck på Ctrl+Alt+blanksteg. Det felstavade ordet korrigeras och fokus flyttas till nästa felstavade ord, om det finns något.

  • Om du vill hoppa över det ord som läses upp och gå vidare till nästa trycker du på Tabb tills du hör "Ignorera, knapp" och trycker på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  • Om du vill lägga till den upplästa texten i ordlistan så att OneNote inte identifierar ordet som ett fel i framtiden trycker du på Tabb tills du hör "Lägg till, knapp" och trycker på Ctrl+Alt+blanksteg.

 3. När kontrollen är klar meddelar VoiceOver: "Stavningskontrollen är klar." Stäng fönstret Stavning och fortsätt skriva anteckningarna genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Skriva ut en sida

 1. Tryck på Kommando + P på den sida som du vill skriva ut.  Dialogrutan Skriv ut öppnas.

 2. Om du vill ändra den valda skrivaren trycker du på Ctrl+Alt+höger- eller vänsterpil tills du hör namnet på den aktuella skrivaren. Tryck sedan på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör den skrivare du vill använda och välj genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 3. Om du vill ange hur många kopior som ska skrivas ut trycker du på Ctrl+Alt+höger- eller vänsterpilen tills du hör det valda antalet kopior och anger sedan önskat antal.

 4. Om du vill ändra utskriftsinställningarna, till exempel dubbelsidig utskrift, trycker du på Tabb tills du hör "Visa information" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Navigera bland alternativen genom att trycka på Tabb tills du hör det alternativ du vill använda. Du väljer genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Gör något av följande om du vill skriva ut:

  • Om du vill skriva ut papperskopior och välja en skrivare trycker du på Tabb tills du hör "Skriv ut, standardknapp" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  • Om du vill skriva ut till en PDF-fil trycker du på Tabb tills du hör "PDF-menyknapp" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Spara som PDF" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. En dialogruta öppnas. Fokus är på filnamnstextfältet. Namnge filen och navigera sedan till mappen där du vill spara filen. Spara genom att trycka på Kommando + S.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i OneNote

AnvändOneNote för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att utföra grundläggande uppgifter som att lägga till sidor och avsnitt, skriva text och korrigera stavfel.

OneNote för iOS är utformad för personer som använder skärmläsare. Det nya utseendet gör navigeringen i anteckningsböcker, avsnitt och på sidor enklare och effektivare.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

ÖppnaOneNote för iOS

 1. Svep åt vänster eller höger med fingret på telefonens startskärm tills du hör: "OneNote "

 2. Öppna appen genom att dubbeltrycka på skärmen. Du kommer till vyn Anteckningsböcker där anteckningsböckerna visas.

  Obs!: Om du behöver logga in på OneNote anger du dina autentiseringsuppgifter när du uppmanas att göra det.

 3. Nu kan du öppna en anteckningsbok. Anvisningar om hur du öppnar en anteckningsbok i OneNote för iOS finns i Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote.

Lägga till en sida

Lägg till en ny oformaterad sida eller en sida med en lista för att börja skapa innehåll i anteckningsboken.

Lägga till en oformaterad sida

 1. Gör något av följande:

  • I avsnittet där du vill lägga till en ny sida trycker du längst ned på skärmen med fyra fingrar, sveper åt vänster tills du hör "Ny sida, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  • Om du redan redigerar en sida och vill skapa en till trycker du högst upp på skärmen med fyra fingrar. Du hör: "Tillbaka till sidlistan." Dubbeltryck på skärmen. Tryck längst ned på skärmen med fyra fingrar, svep åt vänster tills du hör "Ny sida, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Du hör: "Namnlös sida.". Fokus är på sidans rubriktextfält.

 2. Skriv en sidrubrik med hjälp av skärmtangentbordet.

 3. När du är klar trycker du längst ned på skärmen med fyra fingrar, sveper åt vänster tills du hör "Retur" och dubbeltrycker på skärmen. Fokus flyttas till sidans arbetsyta.

Lägga till en sida med en lista

 1. Gör något av följande:

  • I avsnittet där du vill lägga till en ny sida trycker du längst ned på skärmen med fyra fingrar, sveper åt vänster tills du hör "Ny sida med lista, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  • Om du redan redigerar en sida och vill skapa en till trycker du högst upp på skärmen med fyra fingrar. Du hör: "Tillbaka till sidlistan." Dubbeltryck på skärmen. Tryck längst ned på skärmen med fyra fingrar, svep åt vänster tills du hör "Ny sida med lista, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Du hör: "Textfält.". Fokus är på textfältet för det första listobjektet.

 2. Skriv text för listobjektet med hjälp av skärmtangentbordet.

 3. Om du vill lägga till ett nytt listobjekt trycker du längst ned på skärmen med fyra fingrar, sveper åt vänster tills du hör "Retur" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Skriv texten för listobjektet. Upprepa det här steget för alla listobjekt som du vill lägga till.

 4. Om du vill lägga till en rubrik på den nya sidan trycker du högst upp på skärmen med fyra fingrar, sveper åt höger tills du hör "Namnlös lista, rubrik" och dubbeltrycker på skärmen. Skriv rubriken med hjälp av skärmtangentbordet. Tryck längst ned på skärmen med fyra fingrar, svep åt vänster tills du hör "Klart" och dubbeltryck på skärmen.

Skapa ett avsnitt

Om du vill ordna innehållet eller skapa ett nytt anteckningsblock i anteckningsboken skapar du ett nytt avsnitt.

 1. I listan Avsnitt i anteckningsboken trycker du högst upp på skärmen med fyra fingrar, sveper åt höger tills du hör "Knappen Nytt avsnitt" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Fokus flyttas till avsnittets rubriktextfält.

 2. Skriv namnet på det nya avsnittet med hjälp av skärmtangentbordet.

 3. När du är klar trycker du längst ned på skärmen med fyra fingrar, sveper åt vänster tills du hör "Klart" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Lägga till och redigera text

Skriv text eller använd förutsägande text för att snabbt skriva anteckningar eller göra ändringar i texten.

 1. Öppna sidan där du vill lägga till eller redigera text.

 2. Svep åt vänster eller höger på sidan tills du hör: "Innehållsblock, textfält". Dubbeltryck på skärmen.

 3. Skriv eller redigera text med hjälp av skärmtangentbordet.

 4. När du är klar trycker du längst ned på skärmen med fyra fingrar, sveper åt vänster tills du hör "Retur" och dubbeltrycker på skärmen.

Formatera text

Du kan använda de grundläggande textformateringsalternativen i menyraden för snabbåtgärder om du vill göra texten lättare att läsa. Du kan till exempel lägga till punktlistor och ordnade listor och använda fetstil, kursiv stil eller understrykning.

 1. Gå till innehållsblocket där du vill redigera text och dubbeltryck på skärmen. Innehållsblocket är nu markerat och skärmtangentbordet med menyraden snabbåtgärder visas.

 2. Svep åt höger tills du hör det formateringsalternativ du vill välja, till exempel "Knappen Fet". Dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Skriv den formaterade texten eller listobjekten efter behov.

Ändra standardteckensnittet eller teckenstorleken

 1. Navigera till listan Anteckningsböcker enligt anvisningarna i Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote.

 2. Svep åt vänster tills du hör ditt användarnamn följt av "Öppna kontoinställningarna" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Knappen Inställningar" och dubbeltryck på skärmen. Menyn Inställningar öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör "Knappen Redigera och visa" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Gör något eller båda av följande:

  • Om du vill ändra standardteckensnitt sveper du åt höger tills du hör "Standardteckensnitt" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Svep åt höger eller vänster tills du hittar det teckensnitt du vill använda och dubbeltryck på skärmen. Svep åt vänster tills du hör "Redigera och visa, knappen Bakåt" och dubbeltryck på skärmen.

  • Om du vill ändra standardteckenstorlek sveper du åt höger tills du hör "Standardstorlek" och sveper sedan uppåt eller nedåt för att ändra storleken med en punkt. Upprepa det här steget tills du har nått önskad storlek.

 6. Om du vill avsluta inställningarna för Redigera & Visa trycker du högst upp på skärmen med fyra fingrar. Du hör: "Inställningar, Bakåt, knapp". Dubbeltryck på skärmen. Fokus återgår till huvudmenyn Inställningar .

 7. Stäng menyn Inställningar genom att trycka högst upp på skärmen med fyra fingrar. Du hör: "Knappen Stäng". Dubbeltryck på skärmen. Fokus återgår till listvyn Anteckningsböcker .

Korrigera stavfel

Du kan snabbt upptäcka och korrigera stavfel i OneNote och se till att sidorna är redo att delas med andra. Aktivera stavningskontrollen och hör skärmläsaren påpeka stavfel medan du skriver eller läser innehållsblock.

Aktivera stavningskontrollen

 1. Navigera till listan Anteckningsböcker enligt anvisningarna i Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote.

 2. Svep åt vänster tills du hör ditt användarnamn följt av "Öppna kontoinställningarna" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Knappen Inställningar" och dubbeltryck på skärmen. Menyn Inställningar öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör "Knappen Redigera och visa" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör: "Kontrollera stavning, växlingsknapp, inaktiverad." Om du hör "Kontrollera stavning, växlingsknapp, på" är stavningskontrollen redan på och du kan gå vidare till nästa steg. Om du vill aktivera stavningskontrollen dubbeltrycker du på skärmen.

 6. Om du vill avsluta inställningarna för Redigera & Visa trycker du högst upp på skärmen med fyra fingrar. Du hör: "Inställningar, Bakåt, knapp". Dubbeltryck på skärmen. Fokus återgår till huvudmenyn Inställningar .

 7. Stäng menyn Inställningar genom att trycka högst upp på skärmen med fyra fingrar. Du hör: "Knappen Stäng". Dubbeltryck på skärmen. Fokus återgår till listvyn Anteckningsböcker .

Hitta och åtgärda stavfel

 1. När du skriver läser stavningskontrollen upp stavfel som "Felstavat".

  Tips: Du kan också vrida VoiceOver-rotorn till Ord och svepa nedåt i innehållsblocket för att hitta stavfel.

 2. Dubbelklicka på skärmen med två fingrar. Snabbmenyn öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör "Välj menyalternativ" och dubbeltryck på skärmen med ett finger. Det felstavade ordet är nu markerat.

 4. Svep åt höger tills du hör "Visa fler objekt" och dubbeltryck sedan på skärmen med ett finger.

 5. Svep åt vänster tills du hör "Ersätt ellips" och dubbeltryck på skärmen med ett finger. En lista med korrigeringsförslag öppnas.

 6. Svep åt vänster eller höger i listan med förslag tills du hör den korrigering som du vill använda. Dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Stäng snabbmenyn genom att svepa skärmen fram och tillbaka med två fingrar.

Kopiera och klistra in innehåll

Om du behöver flytta ett textstycke eller en bild till en annan plats kan du kopiera texten eller bilden och klistra in den någon annanstans.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill kopiera och klistra in text går du till det innehållsblock du vill använda och dubbeltrycker på skärmen med två fingrar. En snabbmeny öppnas. Om du vill markera texten sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Markera" eller "Markera alla" och dubbeltrycker på skärmen med ett finger.

  • Om du vill kopiera och klistra in en bild går du till det innehållsblock du vill använda och sveper åt vänster eller höger tills du hör VoiceOver läsa upp bilden. Dubbelklicka på skärmen med två fingrar. En snabbmeny öppnas.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Kopiera" och dubbeltryck på skärmen med ett finger.

 3. Gå till den plats där du vill klistra in det kopierade innehållet och dubbeltryck på skärmen med två fingrar.

 4. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Klistra in" och dubbeltryck på skärmen med ett finger.

  Tips: Stäng snabbmenyn genom att svepa skärmen fram och tillbaka med två fingrar.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i OneNote

AnvändOneNote för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att utföra grundläggande uppgifter, till exempel öppna en anteckningsbok, lägga till sidor och avsnitt och skriva text.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

ÖppnaOneNote för Android

 1. Gå till startskärmen på telefonen där appen OneNote för Android finns.

 2. Svep åt höger tills du hör "OneNote " och dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Ange din e-post, telefon eller Skype-namn, redigeringsruta”. Öppna appen genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Använd skärmtangentbordet för att skriva e-postadressen för kontot du vill använda. När du är klar sveper du nedåt och sedan åt vänster för att stänga skärmtangentbordet.

 4. Svep åt höger tills du hör "Knappen Nästa" och dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Ansluter.”

 5. Svep åt höger tills du hör ”Lösenord, redigeringsruta” eller ”Lösenord, ange lösenord”, beroende på ditt konto, och dubbeltryck på skärmen.

 6. Skriv lösenordet med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar sveper du nedåt och sedan åt vänster för att stänga skärmtangentbordet.

 7. Svep åt höger tills du hör "Knappen Logga in" och dubbeltryck på skärmen.

  Meddelanden: 

  • Om du hör "Tillåt OneNote att komma åt dina kontakter" sveper du åt höger tills du hör "Knappen Tillåt" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du hör "komma igång" dubbeltrycker du på skärmen.

  • Om du hör "En plats för alla anteckningar" sveper du åt höger tills du hör "Jag förstår, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

 8. När du hör "Knappen Navigera uppåt" är inloggningen klar. Du kommer till fliken Start . OneNote öppnar en lista över dina senaste sidor. Om du vill öppna en nyligen använd sida sveper du åt höger tills du hör rubriken på den sida du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Öppna en anteckningsbok

 1. På fliken Start drar du med fingret runt det nedre högra hörnet av skärmen tills du hör "Fliken Anteckningsböcker" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Fliken Anteckningsböcker öppnas med dina senaste anteckningsböcker.

 2. Gör något av följande:

  • Bläddra i listan med dina senaste anteckningsböcker genom att svepa åt vänster tills du hör namnet på den anteckningsbok du vill använda och sedan dubbeltrycka på skärmen för att öppna den.

  • Om den anteckningsbok du vill använda inte finns med i listan över de senaste anteckningsböckerna sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Fler anteckningsböcker" och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt höger tills du hör namnet på anteckningsboken och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Anteckningsbokens huvudvy öppnas med en lista över avsnitten i anteckningsboken.

 3. Om du vill öppna ett avsnitt sveper du åt höger tills du hör namnet på avsnittet och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Skapa ett avsnitt

Ordna dina anteckningsböcker genom att dela upp dem i avsnitt.

 1. Svep åt höger eller vänster i anteckningsbokens huvudvy tills du hör "Nytt avsnitt" och dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Skapa ett nytt avsnitt, avsnittsnamn, redigeringsruta".

 2. Dubbeltryck på skärmen och skriv ett namn för det nya avsnittet med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar sveper du nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 3. Svep åt höger tills du hör "Knappen Skapa" och dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Avsnittet har skapats, OneNote." Det nya avsnittet läggs till som det sista avsnittet i anteckningsboken. Den har en namnlös sida. Fokus återgår till anteckningsbokens huvudvy.

Lägga till en sida

Lägg till fler sidor i ett avsnitt i stället för att göra den första sidan riktigt lång.

 1. Svep åt höger eller vänster i anteckningsbokens huvudvy tills du hör namnet på avsnittet där du vill lägga till en sida och dubbeltryck sedan på skärmen. Det markerade avsnittet öppnas med en lista över avsnittssidorna.

 2. Svep åt höger tills du hör "Ta en ny anteckning, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Du hör: ”Ny sida har lagts till”.

 3. Om du vill ge den nya sidan en rubrik sveper du åt höger tills du hör "Sidrubrik" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Använd skärmtangentbordet för att skriva text på sidan. När du är klar sveper du nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 4. Börja skapa innehåll för den nya sidan. Instruktioner finns i Lägga till text på en sida.

Lägga till text på en sida

 1. Navigera och öppna sidan där du vill lägga till text.

 2. Svep åt höger tills du hör "OneNote sida", följt av sidans rubrik.

 3. Dubbeltryck på skärmen. Du hör "Innehållsblock", följt av numret på innehållsblocket och "Disposition".

 4. Använd skärmtangentbordet för att skriva text på sidan. När du är klar sveper du nedåt och sedan åt vänster för att stänga tangentbordet.

 5. Gå tillbaka till listan med avsnittssidor genom att svepa åt vänster tills du hör "Navigera uppåt, knapp" och dubbeltrycka på skärmen. Om du vill återgå till vyn för anteckningsböcker dubbeltrycker på skärmen igen.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i OneNote

Använd OneNote för Windows 10 med tangentbordet och en skärmläsare för att utföra grundläggande uppgifter, till exempel öppna en anteckningsbok, lägga till sidor och avsnitt och skriva text. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får också lära dig hur du lägger till formatering i text, kontrollerar stavning eller skriver ut sidor.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

ÖppnaOneNote för Windows 10

 1. Kontrollera att du är inloggad på ditt Microsoft-konto på enheten.

 2. Tryck på Windows-tangenten, skriv OneNote för Windows 10 och tryck sedan på Retur.

Öppna en anteckningsbok

 1. Tryck på Ctrl+G i OneNote för att öppna navigeringen i anteckningsboken.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på den anteckningsbok du vill använda och tryck sedan på Retur.

  Tips: Om du vill skapa en ny anteckningsbok trycker du på Tabb i navigeringen i anteckningsboken tills du hör "Lägg till anteckningsbok" och trycker sedan på Retur.

Skapa ett avsnitt

 1. Öppna anteckningsboken där du vill skapa ett nytt avsnitt.

 2. Tryck på Ctrl+T för att skapa ett nytt avsnitt. Avsnittet skapas. Fokus är på det nya avsnittets namnfält. Du hör: "Avsnittsnamn, textruta".

 3. Skriv ett namn för avsnittet och tryck sedan på Retur. Avsnittet namnges och fokus är på det nya avsnittet.

Lägga till en sida

 1. Gå till avsnittet där du vill lägga till en sida genom att trycka på Ctrl+Skift+G och sedan på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på det avsnitt du vill använda.

 2. Tryck på Ctrl + N för att lägga till en sida i slutet av avsnittet. En ny namnlös sida skapas. Fokus flyttas till sidans rubriktextfält.

 3. Skriv en sidrubrik och tryck sedan på Retur. Sidan namnges och fokus flyttas till sidans innehållsområde.

Lägga till text

 1. Gå till avsnittet där du vill lägga till text.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+G i avsnittet för att öppna sidnavigering.

 3. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör rubriken på den sida du vill använda och tryck sedan på Retur. Fokus flyttas till sidans rubriktextfält.

 4. Tryck på Tabb en gång för att flytta fokus till innehållsområdet. Du hör: ”Innehållsblock.”

 5. Börja skriva för att lägga till text.

Redigera text

Formaterad text innehåller mer information och är ofta enklare att läsa än oformaterad text. I följande uppgifter förklaras hur du kan använda grundläggande textformateringsalternativ i OneNote för Windows 10 och vilka kortkommandon som ska användas för vissa grundläggande textredigeringsuppgifter.

Formatera text

 1. Tryck och håll ned Skift och använd piltangenterna för att markera den text du vill formatera.

 2. Tryck på Alt+H för att flytta fokus till fliken Start . Du hör: "Menyfliksområdet, flikobjektet Start."

 3. Om du vill välja ett formateringsalternativ trycker du på nedpilen en gång och använder sedan höger- eller vänsterpilen för att bläddra bland de tillgängliga alternativen. Tryck på blanksteg om du vill visa ett alternativ eller markera det. Du kan också använda följande kortkommandon för att snabbt formatera texten:

  • Om du vill öka storleken trycker du på Ctrl+Skift+vänster vinkelparentes (<).

  • Om du vill minska storleken trycker du på Ctrl+Skift+höger vinkelparentes (>).

  • Om du vill använda fetstil på texten trycker du på Ctrl+B.

  • Om du vill använda kursiv text trycker du på Ctrl+I.

  • Om du vill använda understruken text trycker du på Ctrl+U.

  • Tryck på Ctrl+Skift+H om du vill markera texten i gult.

  • Om du vill använda upphöjd formatering trycker du på Ctrl+Skift+likhetstecken ( = ).

  • Om du vill högerjustera texten trycker du på Ctrl+R.

  • Vänsterjustera texten genom att trycka på Ctrl+L.

Tips: Tryck på Ctrl + Skift + N om du vill ta bort all formatering i en markerad del av texten.

Ångra och göra om en åtgärd

 • Tryck på Ctrl+Z för att ångra en åtgärd.

 • Tryck på Ctrl+Y för att göra om en åtgärd.

Kopiera och klistra in innehåll

 1. Markera det innehåll du vill kopiera i OneNote.

 2. Tryck på Ctrl+C för att kopiera.

 3. Tryck på Ctrl+V för att klistra in det kopierade innehållet.

Korrigera stavfel

 1. Gå till sidan där du vill kontrollera stavfel.

 2. I OneNote trycker du på F6 tills du hör rubriken på sidan och innehållsblocket i fokus.

 3. Gå till början av det aktuella innehållsblocket genom att trycka på uppåtpilen tills du hör: "Början av innehållsblocket". Om du vill gå till ett annat innehållsblock trycker du på Alt+upp- eller nedpil tills du kommer till det innehållsblock du vill använda.

 4. Om du vill läsa texten ett ord i taget gör du något av följande:

  • Tryck på SL-tangenten + L med Skärmläsaren.

  • Med JAWS trycker du på SL-tangenten + Högerpil.

  • Tryck på Ctrl + Högerpil med NVDA.

  När du kommer till ett felstavat ord hör du "Felstavat", följt av ordet.

 5. Om du vill visa stavningsförslagen för det felstavade ordet trycker du på Skift+F10 eller Windows-menytangenten.

  • Med Skärmläsaren hör du "Språkkontroll", följt av det första förslaget.

  • Med JAWS hör du "Meny", följt av det första förslaget.

  • Med NVDA hör du "Popup-fönster, språkkontrolllista", följt av det första förslaget.

 6. Om du vill bläddra bland förslagen använder du uppåt- och nedåtpilarna och trycker på Retur för att välja det du vill använda.

  Tips: Om du vill lägga till ordet i ordlistan väljer du "Lägg till i ordlista". Om du vill att stavningen inte ska ändras den här gången väljer du "Ignorera".

 7. Om du vill gå till nästa stavfel upprepar du steg 4 tills du hör: "Felstavat".

Skriva ut en sida

Du kan skriva ut en sida till papper eller till en fil. Vilka alternativ som är tillgängliga i dialogrutan Skriv ut beror på vilka utskrifter som är markerade.

 1. Gå till den sida du vill skriva ut och tryck sedan på Ctrl+P.

 2. Dialogrutan Skriv ut öppnas och du hör det aktuella skrivaralternativet. Om du vill ändra skrivaren eller utskriften använder du uppåt- eller nedåtpilen.

 3. Om du vill ändra utskriftsorienteringen trycker du på Tabb tills du hör "Orientering" och använder sedan upp- eller nedpilen för att välja önskad orientering.

 4. Börja skriva ut genom att trycka på Tabb tills du hör "Skriv ut, knapp" och sedan trycka på blanksteg. Om du valde en skrivarenhet skrivs sidan ut.

 5. Om du valde att skriva ut till en fil öppnas dialogrutan Spara utskrift som . Fokus är på textfältet Filnamn. Namnge filen och navigera sedan till mappen där du vill spara filen. Tryck på Alt+S för att spara.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i OneNote

Använd OneNote för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa, öppna, redigera och formatera OneNote anteckningsböcker som du har skapat på en molnserver med någon av dina enheter. Vi har testat det med Skärmläsaren iMicrosoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

OneNote för webben är särskilt utformat för personer som använder skärmläsare. Det nya utseendet gör navigeringen i anteckningsböcker, avsnitt och på sidor enklare och effektivare.

Om din organisation eller skola har enMicrosoft 365 plan eller SharePoint webbplats börjar du använda OneNote för webben genom att skapa eller dela anteckningsböcker i bibliotek på din webbplats.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • Om du använderOneNote för webben med Skärmläsaren stänger du av snabbnavigeringsläget. Tryck på SL-tangenten + Blanksteg för att aktivera och inaktivera snabbnavigeringsläget.

 • När du använder OneNote för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom OneNote för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte OneNote för webben.

I det här avsnittet

ÖppnaOneNote för webben

UtforskaOneNote för webben, ta med dig dina anteckningar var du än är och logga dessa fantastiska nya idéer så fort du har dem.

Obs!: Beroende på vilken kontotyp du använder kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort.

 1. Gå till onenote.com i webbläsaren.

 2. På inloggningssidan trycker du på Tabb tills du hör "Logga in" och trycker på Retur.

 3. Om du vill signera gör du något av följande:

  • Logga in med ditt Microsoft-konto genom att trycka på Alt+A.

  • Om du vill logga in med ditt arbets- eller skolkonto trycker du på Alt+N.

 4. Skriv ditt användarnamn och tryck på Retur.

 5. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur. 

Öppna en anteckningsbok

Du kan snabbt öppna de senast använda anteckningsböckerna om du vill fortsätta arbeta där du slutade. Du kan också utforska och öppna privata och delade anteckningsböcker.

 1. Om du vill öppna en anteckningsbok gör du något av följande:

  • Öppna och logga in på OneNote för webben. Du hamnar i vyn Anteckningsböcker som visar dina senaste anteckningsböcker. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör namnet på anteckningsboken som du vill öppna och tryck sedan på Retur.

  • Om du redan arbetar med en anteckningsbok och vill öppna en annan anteckningsbok trycker du på Ctrl+F6 tills du hör "Använd den här panelen för att välja anteckningsböcker, avsnitt och sidor" och trycker sedan på Retur. Du hör namnet på den anteckningsbok som för närvarande är i fokus. Tryck på nedåtpilen tills du hör den anteckningsbok du vill använda och tryck sedan på Retur.

Skapa en ny anteckningsbok

 1. Om du vill skapa en ny anteckningsbok gör du något av följande:

  • Öppna och logga in på OneNote för webben. Du hamnar i vyn Anteckningsböcker som visar dina senaste anteckningsböcker. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Ny anteckningsbok" och tryck sedan på Retur.

  • Om du redan arbetar med en anteckningsbok och vill skapa en trycker du på Ctrl+F6 tills du hör "Använd den här panelen för att välja anteckningsböcker, avsnitt och sidor" och trycker sedan på Retur. Tryck på Tabb tills du hör "Lägg till anteckningsbok" och tryck sedan på Retur.

Öppna en anteckningsbok i den fullständiga versionen av OneNote

Den fullständiga skrivbordsversionen av OneNote ger dig många fler alternativ när du arbetar med dina filer. Det är enkelt att öppna den fullständiga versionen från OneNote för webben.

Obs!: Om du har både den fullständiga skrivbordsversionen avOneNote och OneNote för Windows 10 installerad på enheten kontrollerar du att den fullständiga skrivbordsversionen är vald som standardapp. Instruktioner finns i Kontrollera och ändra standardappen för OneNote.

 1. IOneNote för webben öppnar du den anteckningsbok som du vill använda i den fullständiga skrivbordsversionen av OneNote.

 2. Gör något av följande:

  • Tryck på Ctrl+F6 tills du hör den markerade menyfliken, till exempel "Flikobjektet Start", och tryck sedan på Tabb tills du hör "Menyn Läge" och tryck på Retur. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Öppna i skrivbordsappen" och tryck på Retur.

  • Tryck på F11 för att växla till helskärmsläge. Tryck på Alt + Windows-tangenten, Z, M och sedan T.

 3. Dialogrutan Den här webbplatsen försöker öppna OneNote meddelande öppnas. Tryck på Tabb tills du hör "Öppna" och tryck sedan på Retur.

 4. Om du uppmanas att logga in trycker du på Tabb tills du hör "Ja" och trycker sedan på Retur. Skriv din e-postadress eller ditt telefonnummer och tryck på Retur. Du hör: "Logga in, PIN-kod. Lösenord, redigera text." Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

  Obs!: Beroende på vilken kontotyp du använder kan inloggningsstegen vara lite annorlunda. Du kan till exempel behöva använda en PIN-kod eller ett smartkort.

Anteckningsboken öppnas i OneNote.

Kontrollera och ändra standardappen för OneNote

 1. Tryck på Windows-tangenten + I på datorn för att öppna menyn Inställningar .

 2. Tryck på Tabb en gång, tryck på nedåtpilen tills du hör "Appar" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Appar och funktioner", tryck på nedåtpilen tills du hör "Standardappar" och tryck sedan på Retur.

 4. Tryck på Tabb tills du hör: "Ange standardvärden för program."

 5. Skriv OneNote, tryck på Tabb en gång och gör sedan något av följande:

  • Om du hör "Ange standardvärden för program, OneNote " trycker du på Retur.

  • Om du hör "Ange standardvärden för program, OneNote för Windows 10 " trycker du på nedåtpilen tills du hör "OneNote " och trycker sedan på Retur.

 6. Tryck på Tabb tills du hör "Punkt ett" och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör "OneNote " följt av standardappen och "URLOneNote protokoll".

 7. Gör något av följande:

  • Om standardappen ärOneNote är allt klart och du kan återgå tillOneNote för webben.

  • Om standardappen ärOneNote för Windows 10 trycker du på Retur. Du hör: "Hur vill du öppna det här?" Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör "OneNote " och tryck sedan på Retur.

Visa hela menyfliksområdet

IOneNote för webben visas det förenklade menyfliksområdet som standard. Du kan växla till det klassiska, fullständiga menyfliksområdet för att komma åt fler alternativ.

 1. IOneNote för webben trycker du på Alt + Windows-tangenten, Z, R och sedan C.

Skapa ett avsnitt

Om du vill ordna innehållet eller skapa ett nytt stycke med anteckningar i anteckningsboken, kan skapa du ett nytt avsnitt.

 1. Om du vill skapa ett nytt avsnitt gör du något av följande:

  • Om du använder det förenklade menyfliksområdet trycker du på Ctrl+F6 tills du hör "Använd den här panelen för att välja anteckningsböcker, avsnitt och sidor" och trycker sedan på Retur. Tryck sedan på Tabb tills du hör "Lägg till ett nytt avsnitt" och tryck på Retur.

  • Om du använder det fullständiga menyfliksområdet trycker du på Alt + Windows-tangenten, N, S. Du hör: "Avsnittsnamn.".

 2. Skriv ett namn för det nya avsnittet och tryck sedan på Retur. Avsnittet namnges och fokus flyttas till den nya sidrubriken. Du hör: "Sidrubrik, redigeringsområde, rubrik".

Lägga till en sida

Om du vill skriva ned dina nya idéer eller anteckningar lägger du till en ny sida för dem.

 1. Gå till avsnittet där du vill lägga till en ny sida genom att trycka på Ctrl+F6 tills du hör: "Använd den här panelen för att välja anteckningsböcker, avsnitt och sidor". Tryck på Tabb tills du hör "Avsnittslista", följt av namnet på det avsnitt som för närvarande är i fokus. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på avsnittet där du vill lägga till en ny sida och tryck sedan på Retur.

 2. Gör något av följande i det markerade avsnittet:

  • Om du använder det förenklade menyfliksområdet trycker du på Tabb tills du hör "Lägg till en ny sida" och trycker på Retur.

  • Om du använder det fullständiga menyfliksområdet trycker du på Alt + Windows-tangenten, N, N. En ny namnlös sida skapas och fokus flyttas till sidans rubrikfält.

 3. Ange en rubrik för den nya sidan.

Lägga till text

När du utforskar sidor läser skärmläsare upp rubriken som "Sidrubrik" och innehållsområdet under rubriken som "Arbetsyta".

 1. Gå till sidan där du vill lägga till text genom att trycka på Ctrl+F6 tills du hör: "Använd den här panelen för att välja anteckningsböcker, avsnitt och sidor". Tryck på Tabb tills du hör "Sidlista", följt av namnet på den sida som för närvarande är i fokus. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på sidan du vill använda och tryck sedan på Retur.

 2. Fokus flyttas till sidans rubrikfält och du hör "Sidrubrik", följt av rubriken och "Redigeringsområde". Om du vill flytta fokus till arbetsytan trycker du på Tabb en gång.

 3. Börja skriva anteckningarna om du vill lägga till text.

Redigera och formatera text

Om du vill göra texten lättare att läsa kan du använda grundläggande textformateringsalternativ i OneNote för webben med tangentbordet eller i menyfliksområdet.

 1. Om du vill markera text håller du ned Skift och trycker på piltangenterna för att flytta markören tills du har markerat den text du vill formatera.

 2. Om du vill flytta fokus till menyfliksområdet Start gör du något av följande:

  • Om du använder det förenklade menyfliksområdet trycker du på Ctrl+F6 tills du hör "Flikobjektet Start" och trycker sedan på Retur.

  • Om du använder hela menyfliksområdet trycker du på F11 för att växla till helskärmsläge och trycker sedan på Alt + Windows-tangenten, H.

 3. Tryck på Tabb en gång för att flytta fokus till menyfliksområdet Start . Om du vill bläddra bland formateringsalternativen i menyfliksområdet använder du tabbtangenten och vänster- och högerpilen. Skärmläsaren läser upp alternativen medan du flyttar runt. Du kan till exempel ändra teckensnitt, teckenfärg eller lägga till förformaterade format i texten. Om du vill visa alternativ med undermenyer trycker du på Alt+nedåtpil. Tryck på Retur om du vill välja ett alternativ.

  Du kan också snabbt använda ett formateringsalternativ genom att använda följande kortkommandon:

  • Om du vill använda fetstil trycker du på Ctrl+B.

  • Om du vill använda kursivering trycker du på Ctrl + I.

  • Om du vill använda understrykning trycker du på Ctrl+U.

  • Om du vill skapa en punktlista trycker du på Ctrl+punkt (.).

  • Om du vill skapa en numrerad lista trycker du på Ctrl+Snedstreck (/) eller Ctrl+Skift+O.

  • Om du vill vänsterjustera texten trycker du på Ctrl+L.

  • Om du vill högerjustera texten trycker du på Ctrl+R.

  • Om du vill öka text indrag trycker du på Alt+Skift+högerpil.

  • Om du vill minska text indrag trycker du på Alt+Skift+vänsterpil.

Ångra eller göra om en åtgärd

Du kan enkelt ångra eller göra om en åtgärd, formatering eller ett ord du skrivit nyligen med hjälp av tangentbordet.

 • Tryck på Ctrl+Z för att ångra en åtgärd.

 • Tryck på Ctrl+Y för att göra om en åtgärd.

Kopiera och klistra in innehåll

Om du behöver flytta en del av texten till en annan plats kan du kopiera texten och klistra in den någon annanstans.

 1. Om du vill markera text håller du ned Skift och trycker på piltangenterna för att flytta markören tills du har markerat den text du vill formatera.

 2. Tryck på Ctrl+C för att kopiera markeringen.

 3. Tryck på Ctrl+V för att klistra in det kopierade innehållet.

Kontrollera stavning

Du kan snabbt upptäcka och rätta stavfel, och se till att dina sidor är klara att delas med andra.

 1. Tryck på Alt+F7 eller F7 på en OneNote sida. Det felstavade ordet markeras i texten. Fokus flyttas till en snabbmeny med förslag på korrekt stavning.

 2. Tryck på Tabb för att gå igenom förslagen. Tryck på Retur när du hör ett förslag som du vill använda. Om du inte vill ändra den aktuella stavningen trycker du på Tabb tills du hör "Ignorera en gång" och trycker sedan på Retur.

 3. Tryck på Alt+F7 eller F7 för att gå till nästa felstavade ord. När du hör ett meddelande om att kontrollen är slutförd hittades inga fler misstag.

Skriva ut en sida

Om du vill ha en papperskopia av en sidan kan du skriva ut den. Du kan också skriva ut en sida till en fil och spara filen på din enhet.

 1. Tryck på Ctrl+P på den sida som du vill skriva ut. Dialogrutan Skriv ut öppnas med fokus på förhandsgranskningen.

 2. Om du vill ändra den valda skrivaren trycker du på Tabb tills du hör "Skrivare", följt av det aktuella skrivarnamnet. Tryck sedan på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på skrivaren du vill använda.

 3. Om du vill välja hur många kopior som ska skrivas ut trycker du på Tabb tills du hör "Kopior" och anger sedan önskat antal kopior.

 4. Om du vill ändra sidorienteringen till Stående eller Liggande trycker du på Tabb tills du hör "Layout", följt av den aktuella orienteringen. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör det alternativ du vill använda.

 5. Börja skriva ut genom att trycka på Tabb tills du hör "Skriv ut, knapp" och sedan trycka på Retur. Om du valde en skrivarenhet skrivs sidan ut.

 6. Om du valde att skriva ut till en fil öppnas dialogrutan Spara utskrift som . Markören finns i fältet Filnamn . Namnge filen och navigera sedan till mappen där du vill spara filen. Tryck på Alt+S för att spara.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i OneNote

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×