Dekorativ ikon. Skärmläsarinnehåll

Den här artikeln är för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med produkter för Office och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

Många användare tycker att de kan arbeta effektivare genom att använda ett externt OneNote kortkommandon för användare. För användare med rörlighets- eller synnedsättning kan det vara enklare att använda kortkommandon än att använda pekskärmen, och kortkommandona är därmed ett nödvändigt alternativ till att använda musen.

Meddelanden: 

 • Tangentbordsgenvägar i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter i andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett svenskt tangentbord.

 • Ett plustecken (+) på en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter samtidigt.

 • Ett kommatecken (,) i en genväg innebär att du måste trycka på flera tangenter i ordning.

Den här artikeln innehåller kortkommandon för OneNote för Windows skrivbordet.

Obs!: Om du snabbt vill hitta en genväg i den här artikeln kan du använda Sök. Tryck på Ctrl+F och skriv sedan sökorden.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

Om du vill

Trycker du på

Öppna ett nytt OneNote fönster.

Ctrl+M

Skapa en snabbanteckning.

Ctrl+Skift+M

Windows-tangenten + Alt + N

Docka OneNote fönster.

Ctrl+Alt+D

Ångra föregående åtgärd.

Ctrl + Z

Gör om föregående åtgärd, om möjligt.

Ctrl+Y

Markera alla objekt på den aktuella sidan.

Ctrl+A

Tryck på Ctrl+A igen om du vill utöka markeringen.

Klippa ut markeringen.

Ctrl+X

Kopiera markeringen till Urklipp.

Ctrl+C

Klistra in innehållet i Urklipp.

Ctrl+V

Flytta till början av raden.

Home

Flytta till radens slut.

End

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Ta bort ett tecken till vänster.

Backsteg

Ta bort ett tecken till höger.

Delete

Ta bort ett ord åt vänster.

Ctrl+Backsteg

Ta bort ett ord till höger.

Ctrl+Delete

Infoga en radbrytning utan att påbörja ett nytt stycke.

Skift+Retur

Köra stavningskontroll.

F7

Öppna synonymordboken för det markerade ordet.

Skift+F7

Visa snabbmenyn för det fokuserade objektet.

Skift+F10

Utföra den åtgärd som föreslås i informationsfältet när den visas högst upp på en sida.

Ctrl+Skift+W

Spela upp den markerade ljudinspelningen.

Ctrl+Alt+P

Stoppa uppspelning av ljudinspelning.

Ctrl+Alt+S

Hoppa över den aktuella ljudinspelningen bakåt 10 sekunder.

Ctrl+Alt+Y

Hoppa framåt från den aktuella ljudinspelningen 10 sekunder.

Ctrl+Alt+U

Överst på sidan

Formatera anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Markera den markerade texten.

Ctrl+Alt+H

Infoga en hyperlänk.

Ctrl+I

Kopiera den markerade textens formatering(Hämta format).

Ctrl+Skift+C

Klistra in formateringen på den markerade texten(Hämta format).

Ctrl+Skift+V

Öppna en hyperlänk.

Retur när du är på hyperlänktexten

Använda eller ta bort fetstil.

Ctrl+F

Använda eller ta bort textformatering.

Ctrl+K

Använda eller ta bort understrykningsformatering.

Ctrl+U

Använda eller ta bort genomstrykning.

Ctrl+Bindestreck

Använda eller ta bort upphöjd formatering.

Ctrl+Skift+Likhetstecken (=)

Använda eller ta bort nedsänkt formatering.

Ctrl+Likhetstecken (=)

Använda eller ta bort punktlisteformatering.

Ctrl+punkt (.)

Tillämpa eller ta bort numrerad lista.

CTRL + SNEDSTRECK (/)

Tillämpa formatet Rubrik 1 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+1

Tillämpa formatet Rubrik 2 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+2

Tillämpa formatet Rubrik 3 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+3

Tillämpa formatet Rubrik 4 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+4

Tillämpa formatet Rubrik 5 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+5

Tillämpa formatet Rubrik 6 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+6

Ta bort all formatering som tillämpats på den markerade texten. (Använd formatmallen Normal.)

Ctrl+Skift+N

Öka styckeindraget.

Alt+Skift+Högerpil

Tabbtangenten när du är i början av en rad

Minska styckeindraget.

Alt+Skift+Vänsterpil

Skift+Tabb när du är i början av en rad

Vänsterjustera stycket.

Ctrl+L

Högerjustera stycket.

Ctrl+R

Öka teckenstorleken för den markerade texten.

Ctrl+Skift+höger vinkelparentes (>)

Minska teckenstorleken för den markerade texten.

Ctrl+Skift+vänster vinkelparentes (<)

Visa eller dölj linjeringarna på den aktuella sidan.

Ctrl+Skift+R

Överst på sidan

Infoga objekt på en sida

Om du vill

Trycker du på

Infoga ett dokument eller en fil på den aktuella sidan.

Alt+N, F

Infoga ett dokument eller en fil som en utskrift på den aktuella sidan.

Alt+N, O

Visa eller dölja dokumentutskrifter på den aktuella sidan (när dokumentet körs OneNote högkontrastläge).

Alt+Skift+P

Infoga en bild från fil.

Alt+N, P

Infoga en bild från en skanner eller digitalkamera.

Alt+N, S

Infoga ett skärmurklipp

Obs!: Ikonen OneNote måste vara aktiv i Windows meddelandefältet i Aktivitetsfältet.

Windows-tangenten+S

In OneNote 2007 and 2010, Windows logo key+S

Infoga dagens datum.

Alt+Skift+D

Infoga dagens datum och aktuellt klockslag.

Alt+Skift+F

Infoga aktuellt klockslag.

Alt+Skift+T

Infoga en radbrytning.

Skift+Retur

Börja skriva en matematisk ekvation eller konvertera den markerade texten till en matematisk ekvation.

Alt+likhetstecken (=)

Överst på sidan

Arbeta med tabeller

Om du vill

Trycker du på

Skapa en tabell.

Tabb när du har skrivit en ny textrad

Skapa en till kolumn i en tabell med en enda rad.

Tabbtangenten

Skapa en ny rad när du befinner dig i sista cellen i en tabell.

Retur

Obs!: Tryck på Retur igen när du vill avsluta tabellen.

Infoga en rad under den aktuella raden.

Ctrl+Retur i en tabellcell

Skapa ett nytt stycke i samma cell i en tabell.

Alt+Retur

Skapa en kolumn till höger om den aktuella kolumnen i en tabell.

Ctrl+Alt+R

Skapa en kolumn till vänster om den aktuella kolumnen i en tabell.

I OneNote 2010, Ctrl+Alt+E

Skapa en rad ovanför den aktuella raden i en tabell.

Retur när markören är i början av en rad, förutom den första raden

Skapa en ny cell.

Tabb när du är i den sista cellen i tabellen

Ta bort den aktuella tomma raden i en tabell.

Ta bort och sedan Ta bort igen när markören är i början av raden

Överst på sidan

Markera text och objekt

Om du vill göra det här

Trycker du på

Markera alla objekt på den aktuella sidan.

Ctrl+A

Tryck på Ctrl+A igen om du vill utöka markeringen.

Markera till slutet av raden.

Skift+End

Markera hela raden.

Skift+nedåtpil när markören är i början av raden

Gå till sidans rubrik och markera den.

Ctrl+Skift+T

Avbryta markeringen av dispositionen eller sidan.

Esc

Flytta de markerade styckena uppåt.

Alt+Skift+uppåtpil

Flytta markerade stycken nedåt.

Alt+Skift+Nedåtpil

Öka styckeindraget.

Alt+Skift+Vänsterpil

Minska styckeindraget.

Alt+Skift+Högerpil

Markera det aktuella stycket samt dess underordnade stycken.

Ctrl+Skift+Bindestreck

Ta bort den markerade anteckningen eller det markerade objektet.

Delete

Flytta till början av raden.

Home

Flytta till radens slut.

End

Gå till senast visade sida.

Alt+vänsterpil

Gå till nästa sida bland visade sidor.

Alt+högerpil

Överst på sidan

Flagga anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Använda, markera eller ta bort To Do taggen.

Ctrl+1

Använda taggen Viktigt (av/på).

Ctrl+2

Använda taggen Fråga (av/på).

Ctrl+3

Använda taggen Kom ihåg (av/på).

Ctrl+4

Använda taggen Definition (av/på).

Ctrl+5

Använda en egen flagga (av/på).

Ctrl+6

Använda en egen flagga (av/på).

Ctrl+7

Använda en egen flagga (av/på).

Ctrl+8

Använda en egen flagga (av/på).

Ctrl+9

Ta bort alla flaggor från de markerade anteckningarna.

Ctrl+0

Överst på sidan

Använda dispositioner

Om du vill

Trycker du på

Visa nivå 1.

Alt+Skift+1

Utöka till Nivå 2.

Alt+Skift+2

Utöka till nivå 3.

Alt+Skift+3

Utöka till nivå 4.

Alt+Skift+4

Utöka till nivå 5.

Alt+Skift+5

Utöka till Nivå 6.

Alt+Skift+6

Utöka till nivå 7.

Alt+Skift+7

Utöka till nivå 8.

Alt+Skift+8

Utöka till nivå 9.

Alt+Skift+9

Utöka alla nivåer.

Alt+Skift+0

Expandera den markerade rubriken.

Alt+Skift+Likhetstecken (=)

Dölj den markerade rubriken.

Alt+Skift+Bindestreck (-)

Öka indraget med en nivå.

Tabbtangenten

Minska indraget med en nivå.

Skift+Tabb

Utöka en dold disposition.

Alt+Skift+Plustecken

Dölja en utökad disposition.

Alt+Skift+Minustecken (-)

Överst på sidan

Ange språkinställningar

Obs!: Om du vill ändra skrivriktningen för anteckningarna måste du först aktivera ett eller flera språk som skrivs från höger till vänster Microsoft Office i verktyget Språkinställningar.

Om du vill

Trycker du på

Använda inmatningsriktningen vänster till höger.

Ctrl+Vänster skift

Använda inmatningsriktningen höger till vänster.

Ctrl+Höger skift

Öka indraget med en nivå i text som är orienterad från höger till vänster.

Tabbtangenten

Minska indraget med en nivå i text som är orienterad från höger till vänster.

Skift+Tabb

Överst på sidan

Arbeta med sidor

Om du vill

Trycker du på

Aktivera eller inaktivera helsidesvyn.

F11

Öppna ett nytt OneNote fönster.

Ctrl+M

Skapa en snabbanteckning.

Ctrl+Skift+M

Utöka eller dölja flikarna i en sidgrupp.

Ctrl+Skift+Asterisk (*)

Skriva ut den aktuella sidan.

Ctrl+P

Lägga till en ny sida i slutet av det markerade avsnittet.

Ctrl+N

Utöka bredden på sidfliksfältet.

Ctrl+Skift+vänster hakparentes ([)

Minska bredden på sidfliksfältet.

Ctrl+Skift+höger hakparentes (])

Skapa en ny sida på samma nivå nedanför den aktuella sidfliken.

Ctrl+Alt+N

Minska indragsnivån för den aktuella sidflikens etikett.

Ctrl+Alt+vänster hakparentes ([)

Öka indragsnivån för den aktuella sidflikens etikett.

Ctrl+Alt+höger hakparentes (])

Skapa en ny undersida nedanför den aktuella sidan.

Ctrl+Skift+Alt+N

Markera alla objekt.

Ctrl+A

Tryck på Ctrl+A igen om du vill utöka markeringen.

Markera den aktuella sidan.

Ctrl+Skift+A

Om den markerade sidan ingår i en grupp trycker du på Ctrl+A för att markera alla sidor i gruppen.

Flytta den markerade sidfliken uppåt.

Alt+Skift+uppåtpil

Flytta den markerade sidfliken nedåt.

Alt+Skift+Nedåtpil

Flytta till sidans rubrik.

Ctrl+Skift+T

Gå till den första sidan i den synliga uppsättningen flikar.

Alt+Page Up

Gå till den sista sidan i den synliga uppsättningen flikar.

Alt+Page Down

Rulla den aktuella sidan uppåt.

Page Up

Rulla den aktuella sidan nedåt.

Page Down

Rulla till den aktuella sidans start.

Ctrl+Home

Rulla till den aktuella sidans slut.

Ctrl+End

Gå till nästa stycke.

Ctrl+Nedåtpil

Gå till föregående stycke.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta markören uppåt på den aktuella sidan eller expandera sidan uppåt.

Ctrl+Alt+Uppil

Flytta markören nedåt på den aktuella sidan eller expandera sidan nedåt.

Ctrl+Alt+Nedpil

Flytta markören åt vänster på den aktuella sidan eller expandera sidan åt vänster.

Ctrl+Alt+Vänsterpil

Flytta markören åt höger på den aktuella sidan eller expandera sidan åt höger.

Ctrl+Alt+Högerpil

Gå till nästa anteckningsbehållare.

Alt+nedpil

Gå till början av raden.

Home

Gå till slutet av raden.

End

Gå till föregående sida besökte.

Alt+vänsterpil

Gå till nästa sida som besökts, om möjligt.

Alt+högerpil

Zooma in.

Alt+Ctrl+plustecken (på det numeriska tangentbordet)

Alt+Ctrl+Skift+Plustecken (+)

Zooma ut.

Alt+Ctrl+Minustecken (på det numeriska tangentbordet)

Alt+Ctrl+Skift+Bindestreck (-)

Synkronisera anteckningsboken.

Obs!: Medan OneNote körs sparas anteckningarna automatiskt när du ändrar dem. Du behöver inte spara anteckningarna manuellt.

Ctrl+S

Överst på sidan

Arbeta med anteckningsböcker och avsnitt

Om du vill

Trycker du på

Öppna OneNote.

Windows+Skift+N

Öppna en anteckningsbok.

Ctrl+O

Öppna ett avsnitt.

Ctrl+Alt+Skift+O

Skicka till OneNote verktyg.

Windows-tangenten+ N

Skapa ett nytt avsnitt.

Ctrl+T

Flytta till nästa avsnitt.

Ctrl+Tabb

Flytta till föregående avsnitt.

Ctrl+Skift+Tabb

Gå till nästa sida i avsnittet.

Ctrl+Page Down

Gå till föregående sida i avsnittet.

Ctrl+Page Up

Gå till den första sidan i avsnittet.

Alt+Home

Gå till den sista sidan i avsnittet.

Alt+End

Gå till den första sidan i den synliga uppsättningen flikar.

Alt+Page Up

Gå till den sista sidan i den synliga uppsättningen flikar.

Alt+Page Down

Flytta eller kopiera den aktuella sidan.

Ctrl+Alt+M

Flytta fokus till den aktuella sidans flik.

Ctrl+Alt+G

Markera den aktuella sidfliken.

Ctrl+Skift+A

Flytta fokus till det aktuella avsnittets flik.

Ctrl+Skift+G

Flytta aktuellt avsnitt.

Ctrl+Skift+G och sedan Skift+F10, M

Växla till en annan anteckningsbok i navigeringsfältet.

Ctrl+G, använd ned- eller uppilen för att välja en anteckningsbok och tryck sedan på Retur

Överst på sidan

Söka bland anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Gå till sökrutan för att söka i alla anteckningsböcker.

Ctrl+E

Vid sökning i alla anteckningsböcker, förhandsgranska nästa resultat.

Nedpil

Vid sökning i alla anteckningsböcker, gå till det markerade resultatet och stäng sökningen.

Retur

Ändra sökningens omfattning.

Ctrl+E, Tabb, Blanksteg

Öppna fönstret Sökresultat.

Alt+O efter genomförd sökning

Söka på den aktuella sidan.

Ctrl+B

Vid sökning på den aktuella sidan, flytta till nästa resultat.

Retur

F3

Vid sökning på den aktuella sidan, flytta till föregående resultat.

Skift+F3

Stäng sökningen och gå tillbaka till sidan.

Esc

Överst på sidan

Dela anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Skicka markerade sidor i ett e-postmeddelande.

Ctrl+Skift+E

Skapa en IOutlook från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+1

Skapa en I morgonOutlook uppgift från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+2

Skapa en denOutlook veckan från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+3

Skapa en nästa veckaOutlook uppgiften från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+4

Skapa en inget datumOutlook från den markerade anteckningen.

Ctrl+Skift+5

Öppna den markerade Outlook uppgiften.

Ctrl+Skift+I

Markera den markerade Outlook uppgiften som slutförd.

Ctrl+Skift+9

Ta bort den markerade Outlook uppgiften.

Ctrl+Skift+0

Synkronisera ändringar i den aktuella delade anteckningsboken.

Skift+F9

Synkronisera ändringar i alla delade anteckningsböcker.

F9

Markera den aktuella sidan som Oläst.

Ctrl+Q

Överst på sidan

Skydda anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Låsa alla lösenordsskyddade avsnitt.

Ctrl+Alt+L

Överst på sidan

Se även

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Den här artikeln innehåller kortkommandon för OneNote för Windows 10.

Meddelanden: 

 • Om du är bekant med kortkommandon på din Windows fungerar de flesta av samma tangentkombinationer också OneNote för Windows 10 tangentbordsgenvägar. Kortkommandona som visas i den här artikeln gäller specifikt OneNote för Windows 10 appen.

 • Om du snabbt vill hitta en genväg i den här artikeln kan du använda Sök. Tryck på Ctrl+F och skriv sedan sökorden.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

I den här tabellen ingår de vanligaste kortkommandona i OneNote för Windows 10.

Om du vill

Trycker du på

Placera fokus på det aktuella avsnittet.

Ctrl+Skift+G

Öppna snabbmenyn.

Skift+F10

Lägga till en ny sida i slutet av det markerade avsnittet.

Ctrl+N

Öppna en anteckningsbok.

Ctrl+O

Växla till en annan anteckningsbok i navigeringsfältet.

Ctrl+G, tryck sedan på nedåt- eller uppåtpilen för att välja en annan anteckningsbok och tryck på Retur.

Skapa ett nytt avsnitt.

Ctrl+T

Skapa en ny sida på samma nivå nedanför den aktuella sidfliken.

Ctrl+Alt+N

Skapa en ny undersida nedanför den aktuella sidan.

Ctrl+Alt+Skift+N

Aktivera eller inaktivera helsidesvyn.

F11

Placera fokus på den aktuella sidans flik.

Ctrl+Alt+G

Flytta eller kopiera den aktuella sidan.

Ctrl+Alt+M

Markera den aktuella sidan.

Ctrl+Skift+A

Gå till och markera sidrubriken.

Ctrl+Skift+T

Öppna en sökruta för att söka i alla öppna anteckningsböcker.

Ctrl+E

Överst på sidan

Navigera i OneNote för Windows 10 enbart med tangentbordet

I tabellen nedan hittar du kortkommandon för att navigera i OneNote för Windows 10.

Om du vill

Trycker du på

Gå mellan flikfältet, navigeringsfönstret och sidarbetsytan.

F6

Gå till menyfliksområdet från en flik.

Nedpil

Flytta mellan flikarna i menyfliksområdet eller mellan alternativen i ett menyfliksområde.

Vänster- eller högerpil

Utföra det markerade kommandot i menyfliksområdet.

Retur

Flytta mellan objekten på huvudmenyraden.

Tabb eller Skift+Tabb

Öppna menyfliksområdet.

Alt

Öppna fliken Start i menyfliksområdet.

Alt+W

Öppna fliken Infoga i menyfliksområdet.

Alt+N

Öppna fliken Rita i menyfliksområdet.

Alt + D

Öppna menyfliken Visa.

Alt+Ö

Överst på sidan

Skriva och redigera anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Öppna ett nytt OneNote fönster.

Ctrl+M

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Markera alla objekt på den aktuella sidan.

Ctrl+A

Tryck på Ctrl+A igen om du vill utöka markeringen.

Klippa ut den markerade texten eller objektet till Urklipp.

Ctrl+X

Kopiera markeringen till Urklipp.

Ctrl+C

Klistra in innehållet i Urklipp.

Ctrl+V

Flytta till början av raden.

Home

Flytta till radens slut.

End

Flytta ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Ta bort ett tecken till vänster.

Backsteg

Ta bort ett tecken till höger.

Delete

Ta bort ett ord åt vänster.

Ctrl+Backsteg

Ta bort ett ord till höger.

Ctrl+Delete

Infoga en radbrytning utan att påbörja ett nytt stycke.

Skift+Retur

Öppna snabbmenyn för det objekt som är i fokus.

Skift+F10

Menytangenten

Utföra den åtgärd som föreslås i informationsfältet, om den visas högst upp på en sida.

Ctrl+Skift+W

Infoga författarens namn och tidsstämpeln senast ändrad.

Ctrl+Skift+M

Överst på sidan

Formatera anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Markera den markerade texten.

Ctrl + Skift + H

Ctrl+Alt+H

Infoga en hyperlänk.

Ctrl+I

Kopiera den markerade textens formatering(Hämta format).

Ctrl+Skift+C

Klistra in formateringen på den markerade texten(Hämta format).

Ctrl+Skift+V

Öppna en hyperlänk.

Retur när du är på hyperlänktexten

Använda eller ta bort fetstil.

Ctrl+F

Använda eller ta bort textformatering.

Ctrl+K

Använda eller ta bort understrykningsformatering.

Ctrl+U

Använda eller ta bort genomstrykning.

Ctrl+Bindestreck

Använda eller ta bort upphöjd formatering.

Ctrl+Skift+Likhetstecken (=)

Använda eller ta bort nedsänkt formatering.

Ctrl+Likhetstecken (=)

Använda eller ta bort punktlisteformatering.

Ctrl+punkt (.)

Tillämpa eller ta bort numrerad lista.

CTRL + SNEDSTRECK (/)

Tillämpa formatet Rubrik 1 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+1

Tillämpa formatet Rubrik 2 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+2

Tillämpa formatet Rubrik 3 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+3

Tillämpa formatet Rubrik 4 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+4

Tillämpa formatet Rubrik 5 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+5

Tillämpa formatet Rubrik 6 på den aktuella anteckningen.

Ctrl+Alt+6

Ta bort all formatering som tillämpats på den markerade texten. (Använd formatmallen Normal.)

Ctrl+Skift+N

Öka styckeindraget.

Alt+Skift+Högerpil

Tabbtangenten när du är i början av en rad

Minska styckeindraget.

Alt+Skift+Vänsterpil

Skift+Tabb när du är i början av en rad

Högerjustera det markerade stycket.

Ctrl+R

Vänsterjustera det markerade stycket.

Ctrl+L

Öka teckenstorleken för den markerade texten.

Ctrl+Skift+höger vinkelparentes (>)

Minska teckenstorleken för den markerade texten.

Ctrl+Skift+vänster vinkelparentes (<)

Visa eller dölj linjeringarna på den aktuella sidan.

Ctrl+Skift+R

Överst på sidan

Lägga till objekt på en sida

Om du vill

Trycker du på

Kopiera ett skärmurklipp till Urklipp (kräver Windows 10 Creators Update).

Windows-tangenten+S

Infoga dagens datum.

Alt+Skift+D

Infoga dagens datum och aktuellt klockslag.

Alt+Skift+F

Infoga aktuellt klockslag.

Alt+Skift+T

Infoga en radbrytning.

Skift+Retur

Börja skriva en matematisk ekvation eller konvertera den markerade texten till en matematisk ekvation.

Alt+likhetstecken (=)

Överst på sidan

Arbeta med tabeller

Om du vill

Trycker du på

Skapa en tabell.

Tabb när du har skrivit en ny textrad

Skapa en till kolumn i en tabell med en enda rad.

Tabbtangenten

Skapa en ny rad när du befinner dig i sista cellen i en tabell.

Retur

Obs!: Tryck på Retur igen när du vill avsluta tabellen.

Infoga en rad under den aktuella raden.

Ctrl+Retur i en tabellcell

Skapa ett nytt stycke i samma cell i en tabell.

Alt+Retur

Skapa en kolumn till höger om den aktuella kolumnen i en tabell.

Ctrl+Alt+R

Skapa en rad ovanför den aktuella raden i en tabell.

Retur när markören är i början av en rad, förutom den första raden

Skapa en ny cell.

Tabb när du är i den sista cellen i tabellen

Ta bort den aktuella tomma raden i en tabell.

Ta bort och sedan Ta bort igen när markören är i början av raden

Överst på sidan

Markera anteckningar och objekt

Om du vill

Trycker du på

Markera alla objekt på den aktuella sidan.

Ctrl+A

Tryck på Ctrl+A igen om du vill utöka markeringen.

Markera till slutet av raden.

Skift+End

Gå till och markera sidrubriken.

Ctrl+Skift+T

Ta bort dispositionen eller sidmarkeringen.

Esc

Flytta aktuella eller markerade stycken uppåt.

Alt+Skift+uppåtpil

Flytta aktuella eller markerade stycken nedåt.

Alt+Skift+Nedåtpil

Öka styckeindraget.

Alt+Skift+Högerpil

Minska styckeindraget.

Alt+Skift+Vänsterpil

Markera det aktuella stycket samt dess underordnade stycken.

Ctrl+Skift+Bindestreck

Ta bort den markerade anteckningen eller det markerade objektet.

Delete

Flytta till början av raden.

Home

Flytta till radens slut.

End

Gå till föregående sida besökt.

Alt+vänsterpil

Gå till nästa sida som besökts, om möjligt.

Alt+högerpil

Skapa en ny ljudinspelning.

Ctrl+Alt+A

Spela upp den markerade ljudinspelningen.

Ctrl+Alt+P

Stoppa uppspelning av ljudinspelning.

Ctrl+Alt+S

Hoppa över den aktuella ljudinspelningen bakåt 10 sekunder.

Ctrl+Alt+Y

Hoppa över den aktuella ljudinspelningen bakåt 5 minuter.

Ctrl+Alt+T

Hoppa framåt från den aktuella ljudinspelningen 10 sekunder.

Ctrl+Alt+U

Hoppa framåt i den aktuella ljudinspelningen 5 minuter.

Ctrl+Alt+I

Överst på sidan

Flagga anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Använda, markera eller ta bort To Do taggen.

Ctrl+1

Använda taggen Viktigt (av/på).

Ctrl+2

Använda taggen Fråga (av/på).

Ctrl+3

Använda taggen Kom ihåg (av/på).

Ctrl+4

Använda taggen Definition (av/på).

Ctrl+5

Använda eller ta bort markeringstaggen.

Ctrl+6

Använda eller ta bort kontakttaggen.

Ctrl+7

Använda taggen Adress (av/på).

Ctrl+8

Använda eller ta bort Telefon-taggen Tal.

Ctrl+9

Ta bort alla flaggor från de markerade anteckningarna.

Ctrl+0

Överst på sidan

Använda dispositioner

Om du vill

Trycker du på

Visa nivå 1.

Alt+Skift+1

Utöka till Nivå 2.

Alt+Skift+2

Utöka till nivå 3.

Alt+Skift+3

Utöka till nivå 4.

Alt+Skift+4

Utöka till nivå 5.

Alt+Skift+5

Utöka till Nivå 6.

Alt+Skift+6

Utöka till nivå 7.

Alt+Skift+7

Utöka till nivå 8.

Alt+Skift+8

Utöka till nivå 9.

Alt+Skift+9

Utöka alla nivåer.

Alt+Skift+0

Öka indraget med en nivå.

Tabbtangenten

Minska indraget med en nivå.

Skift+Tabb

Utöka en dold disposition.

Alt+Skift+Plustecken

Dölja en utökad disposition.

Alt+Skift+Minustecken

Överst på sidan

Ange språkinställningar

Obs!: Om du vill ändra skrivriktningen för anteckningarna måste du först aktivera ett eller flera språk som skrivs från höger till vänster Microsoft Office i verktyget Språkinställningar.

Om du vill

Trycker du på

Ange skrivriktningen vänster till höger.

Ctrl+Vänster skift

Ange skrivriktningen höger till vänster.

Ctrl+Höger skift

Öka indraget med en nivå i text som är orienterad från höger till vänster.

Tabbtangenten

Minska indraget med en nivå i text som är orienterad från höger till vänster.

Skift+Tabb

Överst på sidan

Arbeta med sidor

Om du vill

Trycker du på

Aktivera eller inaktivera helsidesvyn.

F11

Öppna ett nytt OneNote fönster.

Ctrl+M

Utöka eller dölja flikarna i en sidgrupp.

Ctrl+Skift+Asterisk (*)

Växla vyn Tillgänglighetskontroll.

Ctrl+Skift+F

Skriva ut den aktuella sidan.

Ctrl+P

Lägga till en ny sida i slutet av det markerade avsnittet.

Ctrl+N

Utöka bredden på sidfliksfältet.

Ctrl+Skift+vänster hakparentes ([)

Minska bredden på sidfliksfältet.

Ctrl+Skift+höger hakparentes (])

Skapa en ny sida på samma nivå, under den aktuella sidfliken.

Ctrl+Alt+N

Skapa en ny undersida nedanför den aktuella sidan.

Ctrl+Alt+Skift+N

Markera alla objekt.

Ctrl+A

Tryck på Ctrl+A igen om du vill utöka markeringen.

Markera den aktuella sidan.

Ctrl+Alt+G

Flytta den markerade sidfliken uppåt.

Alt+Skift+uppåtpil

Flytta den markerade sidfliken nedåt.

Alt+Skift+Nedåtpil

Flytta markören till sidans rubrik.

Ctrl+Skift+T

Rulla den aktuella sidan uppåt.

Page Up

Rulla den aktuella sidan nedåt.

Page Down

Rulla till den aktuella sidans start.

Ctrl+Home

Rulla till den aktuella sidans slut.

Ctrl+End

Gå till nästa stycke.

Ctrl+Nedåtpil

Gå till föregående stycke.

Ctrl+Uppåtpil

Gå till nästa anteckningsbehållare.

Alt+nedpil

Gå till början av raden.

Home

Gå till slutet av raden.

End

Gå tillbaka till den senast besökta sidan.

Alt+vänsterpil

Gå till nästa sida som besökts.

Alt+högerpil

Zooma in.

Ctrl+Alt+Plustecken (på det numeriska tangentbordet)

Ctrl+Alt+Skift+Plustecken (+)

Zooma ut.

Ctrl+Alt+Minustecken (på det numeriska tangentbordet)

Ctrl+Alt+Skift+Bindestreck (-)

Synkronisera anteckningsboken.

Obs!: Medan OneNote körs sparas anteckningarna automatiskt när du ändrar dem. Du behöver inte spara anteckningarna manuellt.

Ctrl+S

Överst på sidan

Arbeta med anteckningsböcker och avsnitt

Om du vill

Trycker du på

Öppna en anteckningsbok.

Ctrl+O

Skapa ett nytt avsnitt.

Ctrl+T

Flytta till nästa avsnitt.

Ctrl+Tabb

Flytta till föregående avsnitt.

Ctrl+Skift+Tabb

Gå till nästa sida i avsnittet.

Ctrl+Page Down

Gå till föregående sida i avsnittet.

Ctrl+Page Up

Gå till den första sidan i avsnittet.

Alt+Home

Gå till den sista sidan i avsnittet.

Alt+End

Flytta eller kopiera den aktuella sidan.

Ctrl+Alt+M

Flytta fokus till den aktuella sidans flik.

Ctrl+Alt+G

Flytta fokus till det aktuella avsnittets flik.

Ctrl+Skift+G

Växla till en annan anteckningsbok i navigeringsfältet.

Ctrl+G, tryck sedan på nedåt- eller uppåtpilen för att välja en annan anteckningsbok och tryck på Retur.

Öppna snabbmenyn för det aktuella avsnittet.

Ctrl+Skift+G, Skift+F10

Överst på sidan

Söka i anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Öppna en sökruta för att söka i alla öppna anteckningsböcker.

Ctrl+E eller Ctrl+F

Vid sökning i alla anteckningsböcker, förhandsgranska nästa resultat.

Nedpil

Vid sökning i alla anteckningsböcker, gå till det markerade resultatet.

Retur

Ändra sökningens omfattning.

Ctrl+E, Tabb, Tabb, Nedåtpil

Stäng sökningen och gå tillbaka till sidan.

Esc

Överst på sidan

Dela anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Öppna fönstret Dela.

Ctrl + Skift + E

Synkronisera den aktuella anteckningsboken.

Ctrl+S

Skift+F9

Synkronisera alla anteckningsböcker.

F9

Markera den aktuella sidan som läst eller oläst.

Ctrl+Q

Överst på sidan

Skydda anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Låsa alla lösenordsskyddade avsnitt.

Ctrl+Alt+L

Överst på sidan

Se även

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Den här artikeln innehåller kortkommandon för OneNote för Mac.

Meddelanden: 

 • Inställningarna i vissa versioner av macOS och vissa verktygsprogram kan vara i konflikt med kortkommandon och funktionstangenter i Office för Mac. Information om hur du ändrar tangenttilldelningen för ett kortkommando finns i Mac-hjälpen för din version av macOS, verktygsprogrammet eller i Kortkommandokonflikter.

 • Om du inte hittar ett kortkommando här som passar dina behov kan du skapa ett eget kortkommando. Instruktioner finns i Skapa ett eget kortkommando för Office för Mac.

 • Många kortkommandon där du använder Ctrl-tangenten på Windows tangentbord fungerar också med Ctrl-tangenten i OneNote för Mac. Men alla gör det inte.

 • Om du snabbt vill hitta en genväg i den här artikeln kan du använda Sök. Tryck på Kommando+F och skriv sedan sökorden.

För att få bästa upplevelsen med att använda tangentbordet med menyfliksområdet kan du aktivera tangentbordet för att komma åt alla kontroller.

 1. Öppna Systeminställningar genom atttrycka KOMMANDO+Blanksteg, ange systeminställningar ochtrycka på Retur.

 2. Gå till Tangentbordslayout Inställningar, skriv tangentbord och tryck på Retur.

 3. På fliken Kortkommandon trycker du på Ctrl+F7 för att ändra inställningen Fullständig tangentbordsåtkomst från Textrutor och listor tillAlla kontroller.

I det här avsnittet

Vanliga kortkommandon

I den här tabellen visas de vanligaste kortkommandona i OneNote för Mac.

Om du vill

Trycker du på

Skapa en ny sida.

KOMMANDO+N

Ångra föregående åtgärd.

KOMMANDO+Z

Gör om föregående åtgärd, om möjligt.

KOMMANDO+Y

Klippa ut det markerade innehållet till Urklipp.

KOMMANDO+X

Kopiera det markerade innehållet till Urklipp.

KOMMANDO+C

Klistra in innehållet i Urklipp.

KOMMANDO+V

Öppna en anteckningsbok.

KOMMANDO+O

Gå till helskärmsläge.

KOMMANDO+Ctrl+F

Stäng den aktuella anteckningsboken.

KOMMANDO+Skift+W

Synkronisera den här anteckningsboken.

KOMMANDO+S

Synkronisera alla anteckningsböcker.

KOMMANDO+Skift+S

Markera alla objekt på den aktuella sidan.

KOMMANDO+A

Om du vill utöka markeringen trycker du på KOMMANDO+A igen.

Markera sidrubriken.

KOMMANDO+Skift+T

Öka styckeindraget.

Tabbtangenten när du är i slutet av en rad

KOMMANDO+höger hakparentes (])

Minska styckeindraget.

Skift+Tabb när du är i slutet av en rad

KOMMANDO+vänster hakparentes ([)

Zooma in.

KOMMANDO+plustecken (+)

Zooma ut.

KOMMANDO+Minustecken (-)

Återställa förstoringsgraden.

KOMMANDO+0

Dölja en utökad disposition.

Ctrl+Skift+Plustecken (+)

Utöka en dold disposition.

Ctrl+Skift+Minustecken (-)

Öppna den markerade länken.

Skift+Retur

Kopiera den markerade formateringen.

KOMMANDO+Alt+C

Klistra in den kopierade formateringen.

KOMMANDO+Alt+V

Söka efter text på sidan.

KOMMANDO+F

Söka efter text i alla öppna anteckningsböcker.

KOMMANDO+Alt+F

Börja diktamen.

Fn, Fn

Överst på sidan

Navigera på sidor

Om du vill

Trycker du på

Flytta ett ord åt vänster.

Alt+vänsterpil

Flytta ett ord åt höger.

Alt+högerpil

Flytta till radens början.

KOMMANDO+Vänsterpil

Flytta till slutet av raden.

KOMMANDO+Högerpil

Flytta ett stycke uppåt.

KOMMANDO+uppåtpil

Alt+uppil

Flytta ett stycke nedåt.

KOMMANDO+nedåtpil

Alt+nedpil

Rulla den aktuella sidan uppåt.

Page Up

Rulla den aktuella sidan nedåt.

Page Down

Gå till början av den aktuella sidan.

Kommando+ uppil

Gå till slutet av den aktuella sidan.

Kommando+nedpil

Flytta markören uppåt på den aktuella sidan eller expandera sidan uppåt.

KOMMANDO+Alt+uppåtpil

Flytta markören nedåt på den aktuella sidan eller expandera sidan nedåt.

KOMMANDO+Alt+nedåtpil

Flytta markören åt vänster på den aktuella sidan eller expandera sidan åt vänster.

KOMMANDO+Alt+vänsterpil

Flytta markören åt höger på den aktuella sidan eller expandera sidan åt höger.

KOMMANDO+Alt+högerpil

Överst på sidan

Redigera text och grafik

Om du vill

Trycker du på

Klippa ut det markerade innehållet till Urklipp.

KOMMANDO+X

Kopiera det markerade innehållet till Urklipp.

KOMMANDO+C

Klistra in innehållet i Urklipp.

KOMMANDO+V

Kopiera den markerade formateringen.

KOMMANDO+Alt+C

Klistra in den kopierade formateringen.

KOMMANDO+Alt+V

Börja skapa en punktlista.

Asterisk (*), blanksteg

Obs!: Om du vill infoga en punkt i texten trycker du på Alt+8

Börja skapa en numrerad lista.

Skriv 1. och tryck på blanksteg

KOMMANDO+Snedstreck (/)

Flytta upp (dra in) det markerade listobjektet.

KOMMANDO+höger hakparentes (])

Sänk (dra ut) det markerade listobjektet.

KOMMANDO+vänster hakparentes ([)

Visa text som upphöjd text.

KOMMANDO+Skift+Alt+likhetstecken (=)

Visa text som nedsänkt text.

KOMMANDO+Alt+likhetstecken (=)

Infoga en radbrytning.

Skift+Retur

Infoga dagens datum.

KOMMANDO+D

Infoga dagens datum och aktuellt klockslag.

KOMMANDO+Skift+D

Infoga ekvationer (eller konvertera den markerade texten till en matematisk ekvation).

Kontroll + likhetstecken (=)

Sök efter den markerade texten med hjälp av åtgärdsfönstret Smart sökning.

KOMMANDO+Ctrl+Alt+L

Infoga emoji.

KOMMANDO+Ctrl+Blanksteg

Ta bort tecknet till vänster om markören.

Ta bort

Ta bort tecknet till höger om markören.

Fn+Delete

Ta bort ordet till vänster om markören.

Alt+Delete

Ta bort ordet till höger om markören.

Fn + Alt + Delete

Alt+Del

Flytta markerade stycken uppåt.

KOMMANDO+Skift+Uppåtpil

Flytta markerade stycken nedåt.

KOMMANDO+Skift+nedåtpil

Minska styckeindraget.

KOMMANDO+Skift+Vänsterpil

Flytta den markerade bilden eller objektet uppåt.

KOMMANDO+Alt+uppåtpil

Flytta den markerade bilden eller objektet nedåt.

KOMMANDO+Alt+nedåtpil

Överst på sidan

Arbeta med tabeller

Om du vill

Trycker du på

Skapa en tabell.

Tabb när du har skrivit en ny textrad

Skapa en till kolumn i en tabell med en enda rad.

Tabbtangenten

Skapa en annan tabellrad.

Returnera när i slutet av cellen i en tabell.

Obs!: Tryck på Retur igen när du vill avsluta tabellen.

Skapa en tabellkolumn till höger om den aktuella kolumnen.

KOMMANDO+Alt+R

Skapa en tabellkolumn till vänster om den aktuella kolumnen.

KOMMANDO+Alt+E

Skapa en tabellrad nedanför den aktuella raden.

KOMMANDO+Retur

Skapa ett nytt stycke i samma cell.

Alt+Retur

Överst på sidan

Arbeta med anteckningsböcker och avsnitt

Om du vill

Trycker du på

Växla mellan olika avsnitt i en anteckningsbok.

KOMMANDO+Skift+inledande kparentes ({) eller avslutande kparentes (})

Växla mellan olika sidor i ett avsnitt.

 1. Börja med markören på en sida.

 2. Tryck KOMMANDO+Ctrl+G för att flytta fokus till sidlistan.

 3. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att välja föregående eller nästa sida i avsnittet, eller tryck KOMMANDO+Page Up eller Page Down.

Öppna andra anteckningsböcker eller skapa nya.

KOMMANDO+O

Visa en lista över öppna anteckningsböcker.

Kontroll+G

Skapa en ny anteckningsbokssida.

KOMMANDO+N

Öppna OneNote för appen.

KOMMANDO+komma (,)

Flytta sidan till en annan plats.

KOMMANDO+Skift+M

Kopiera sidan till en annan plats.

KOMMANDO+Skift+C

Flytta eller kopiera sidan igen till det senast markerade avsnittet.

KOMMANDO+Alt+T

Gå till helskärmsvisning.

KOMMANDO+Ctrl+F

Synkronisera den här anteckningsboken.

KOMMANDO+S

Synkronisera alla anteckningsböcker.

KOMMANDO+Skift+S

Flytta tangentbordsfokus till sidlistan.

KOMMANDO+Ctrl+G

Flytta tangentbordsfokus till avsnittslistan.

Kontroll+Skift+G

Överst på sidan

Se även

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Den här artikeln innehåller kortkommandon för OneNote för webben.

Meddelanden: 

 • Om du snabbt vill hitta en genväg i den här artikeln kan du använda Sök. Tryck på Ctrl+F och skriv sedan sökorden.

 • När du använder OneNote för webben rekommenderar vi att du Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom OneNote för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte för OneNote för webben.

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläget för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

I det här avsnittet

Navigera i menyfliksområdet och fönster i läsvyn

Om du vill

Trycker du på

Hoppa från navigering i anteckningsboken till webbläsarfält.

Skift+F6

Flytta mellan kommandon i menyfliksområdet.

Tabbtangenten

Utföra det markerade kommandot i menyfliksområdet.

Retur

Rulla uppåt eller nedåt på en sida.

Page Up eller Page Down

Bläddra framåt i anteckningsboken (i Internet Explorer).

Ctrl+Page Down

Bläddra bakåt i anteckningsboken (i Internet Explorer).

Ctrl+Page Up

Gå till den första sidan i ett avsnitt.

Alt+Page Up

Gå till den sista sidan i ett avsnitt.

Alt+Page Down

Visa det markerade avsnittet.

Retur när du är i avsnittet

Överst på sidan

Navigera i menyfliksområdet och fönster i redigeringsvyn

Om du vill

Trycker du på

Öppna en specifik sida.

Ctrl+F6 tills du kommer till sidlistan och tryck sedan på Tabb för att fokusera på olika sidor. Tryck på Retur för att välja en sida.

Aktivera en annan flik i menyfliksområdet.

Ctrl+F6 tills du kommer till menyfliksområdet, tryck sedan på Tabb för att flytta mellan flikarna i menyfliksområdet och tryck på Retur för att välja.

Flytta mellan kommandon i menyfliksområdet.

Tabb när du är i ett menyfliksområde

Aktivera det markerade kommandot i menyfliksområdet.

Retur

Bläddra framåt i anteckningsboken i Internet Explorer.

Ctrl+Page Down

Bläddra bakåt i anteckningsboken i Internet Explorer.

Ctrl+Page Up

Gå till den första sidan i ett avsnitt.

Alt+Page Up

Gå till den sista sidan i ett avsnitt.

Alt+Page Down

Flytta den aktuella sidan uppåt eller nedåt.

Alt+Skift+Uppåt

Nedpil

Överst på sidan

Navigera på sidor

Om du vill

Trycker du på

Flytta markören från rubrikområdet till sidans brödtext.

Tabbtangenten

Retur

Flytta markören ett ord åt höger.

Ctrl+Högerpil

Flytta markören ett ord åt vänster.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta markören uppåt ett stycke.

Ctrl+Uppåtpil

Flytta markören nedåt ett stycke.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta markören till början av raden.

Home

Flytta markören till slutet av raden.

End

Flytta markören till början av sidans brödtext.

Ctrl+Home

Flytta markören till slutet av sidan.

Ctrl+End

Flytta markören till rubrikområdet.

Page Up eller Ctrl+A, Ctrl+A, Tabb tills rubriken är markerad

Överst på sidan

Markera text och grafik

Om du vill

Trycker du på

Markera text.

Skift+piltangenter

Markera ordet till höger.

Ctrl+Skift+Högerpil

Markera ordet till vänster.

Ctrl+Skift+Vänsterpil

Markera från nuvarande position till början av stycket.

Skift+Home

Markera från den aktuella positionen till slutet av stycket.

Skift+End

Markera från aktuell position till början av dispositionen.

Skift+Ctrl+Home

Markera från aktuell position till slutet av dispositionen.

Skift+Ctrl+End

Utöka markeringen.

Ctrl+A för att utöka markeringen till hela stycket, dispositionen och sidan.

Överst på sidan

Redigera innehåll

Om du vill

Trycker du på

Klippa ut det markerade innehållet till Urklipp.

Ctrl+X

Kopiera det markerade innehållet till Urklipp.

Ctrl+C

Klistra in innehållet i Urklipp.

Ctrl+V

Infoga en hyperlänk.

Ctrl+I

Ångra föregående åtgärd.

Ctrl + Z

Gör om föregående åtgärd, om möjligt.

Ctrl+Y

Flytta till nästa felstavade ord.

Alt+F7

Skapa en ny disposition.

Ctrl+Skift+F

Flytta från en disposition till en annan.

Ctrl+A, Ctrl+A, Tabb

Synkronisera anteckningsboken.

Obs!: Medan OneNote för webben körs sparas anteckningarna automatiskt när du ändrar dem. Du behöver inte spara anteckningarna manuellt.

Ctrl+S

Överst på sidan

Arbeta med tabeller

Om du vill

Trycker du på

Skapa en ny cell.

Tabb när du är i den sista cellen i tabellen

Infoga en rad under den aktuella raden.

Ctrl+Retur i en tabellcell

Obs!: När en cell, kolumn eller rad är markerad tillämpas en justering på innehållet i de markerade cellerna. När en tabell är markerad tillämpas justeringen på tabellen men den påverkar inte justeringen i cellerna.

Överst på sidan

Formatera text

Om du vill

Trycker du på

Använda fetstil.

Ctrl+F

Använda textformatering.

Ctrl+K

Använda understrykningsformatering.

Ctrl+U

Skapa en punktlista.

Ctrl+punkt (.)

Skapa en numrerad lista.

CTRL + SNEDSTRECK (/)

Ctrl+Skift+O

Vänsterjustera stycket.

Ctrl+L

Högerjustera stycket.

Ctrl+R

Centrera stycket.

Ctrl+E

Öka styckeindraget.

Alt+Skift+Högerpil

Minska styckeindraget.

Alt+Skift+Vänsterpil

Överst på sidan

Flagga anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Använda, markera eller ta bort To Do taggen.

Ctrl+1

Använda taggen Viktigt (av/på).

Ctrl+2

Använda taggen Fråga (av/på).

Ctrl+3

Använda taggen Kom ihåg (av/på).

Ctrl+4

Använda taggen Definition (av/på).

Ctrl+5

Använda eller ta bort markeringstaggen.

Ctrl+6

Använda eller ta bort kontakttaggen.

Ctrl+7

Använda taggen Adress (av/på).

Ctrl+8

Använda eller ta bort Telefon-taggen Tal.

Ctrl+9

Ta bort alla flaggor från de markerade anteckningarna.

Ctrl+0

Överst på sidan

Se även

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×