Använda en skärmläsare för att läsa sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att läsa sidor i OneNote

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln är för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med produkter för Office och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

Använd OneNote skärmläsartangenten och en skärmläsare för att läsa OneNote sidor. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Med en skärmläsare känner du enkelt igen listor och rubriker. Du kan också få beskrivningar av grafik i alternativtext (om tillgängligt).

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Läsa en sida i OneNote

Skärmläsaren läser upp en sida i OneNote, presenterar bilder, listor och listobjekt, tabeller och deras innehåll, rubriker och hyperlänkar.

 1. Om du vill växla till helskärmsläge för enklare navigering trycker du på F11.

 2. Gå till sidan som du vill läsa. Gör sedan något av följande:

  • Om du inte hör följande i Skärmläsaren: "Innehållsblock, redigering" när du öppnar anteckningsboken trycker du på nedpilen tills du hör det. Tryck sedan på SR-tangenten+Ctrl+R. Skärmläsaren börjar läsa kontinuerligt från din aktuella plats. Du kan också trycka på piltangenterna för att flytta till nästa eller föregående rad, till exempel i OneNote rubrik.

  • Med JAWS trycker du på Insert+nedåtpil för att höra hela sidan. Du kan också använda piltangenterna för att navigera till de läsbara elementen ett i taget. Mer information om andra JAWS-läskommandon finns i Läskommandon i JAWS.

 3. Du kan när som helst stoppa den kontinuerliga uppläsningen genom att trycka på Ctrl eller ge ett annat kommando.

Läsa alternativtexten i bilder

Om sidan OneNote innehåller bilder med alternativtext för rubriker och beskrivningar, läser Skärmläsaren upp beskrivningen när du navigerar till bilden med piltangenterna. I kontinuerligt läsläge läser Skärmläsaren upp bildobjektet, men inte rubriken eller beskrivningen. JAWS läser upp endast bildobjekt och rubrik men läser inte alternativtexten.

 1. Navigera till bilden och tryck på Skift+F10. Snabbmenyn öppnas.

 2. Tryck på nedåtpilen i menyn tills du hör: ”Alternativtext.” Tryck sedan på Retur. Du hör: "Alternativtext, egen rubrik, redigerar", följt av rubriktexten.

  I JAWS hör du: "Lämnar menyn, alternativtext", följt av rubriktexten och "Titel, redigera".

 3. Tryck på nedåtpilen för att gå till alternativtextbeskrivningen. Du hör beskrivningstexten.

  I JAWS hör du: "Beskrivning, redigera", följt av beskrivningen.

 4. Stäng fönstret Alternativtext genom att trycka på Tabb tills du hör: "Knappen OK". Tryck sedan på Retur.

Använda genomsökningsläge

Om OneNote inte har stöd för ett kommando i det fokuserade området Skärmläsaren: "Inte en explorbar text". I det här fallet kan du använda Skärmläsarens genomsökningsläge för att navigera och läsa text.

Tryck på SR-knappen + blanksteg för att aktivera genomsökningsläge. Mer information om genomsökningsläget finns i Använda genomsökningsläge.

Justera skärmläsarens utförlighetsnivå

Du kan ändra detaljnivån för textegenskaperna som skärmläsaren läser upp på en OneNote sida.

Du kan välja mellan sex olika nivåer i Skärmläsaren, från att endast höra texten till att få detaljerad information om formatering. Mer information om nivåerna för Skärmläsarens utförlighet finns i Läsa text.

Om du Skärmläsaren utförlighet trycker du på SR-tangenten +V tills du hör den nivå som du vill använda.

Om du vill justera JAWS utförlighet trycker du på SR-knappen+V. Tryck sedan på nedåtpilen för att navigera till utförlighetsinställningarna.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Kortkommandon i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använd OneNote för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att hjälpa dig att läsa sidor. Med en skärmläsare kan du enkelt identifiera listor, hyperlänkar och rubriker. Du kan även få beskrivningar av grafik och bifogade filer i alternativtext upplästa (om tillgängligt).

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Läsa en sida

Skärmläsaren läser upp en sida i OneNote för Mac, presenterar text, bilder och deras alternativa textbeskrivningar (om de visas), tabeller och deras innehåll, listobjekt, rubriker och hyperlänkar. Du hör också om det finns bifogade filer på en sida och deras alternativa textbeskrivningar (om de visas).

 1. Om du vill växla till helskärmsläge för enklare navigering trycker du på F6 tills du hör: ”Knappen Ångra inmatning.” Tryck sedan på Ctrl+Alt+höger- eller vänsterpil tills du hör: ”Knappen Öppna helskärmsläge” och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Avsnitts- och sidfönster döljs.

 2. Gå till den sida som du vill läsa enligt anvisningarna i Arbeta med anteckningsböckeroch avsnitt och gör något av följande på sidan:

  • Om du vill läsa hela sidan från den aktuella platsen trycker du på Ctrl+Alt+A.

  • Om du vill läsa nästa rad eller objekt trycker du på Ctrl+Alt+nedåtpil.

  • Om du vill läsa föregående rad eller objekt trycker du på Ctrl+Alt+nedåtpil.

  • Om du vill läsa nästa ord trycker du på Ctrl+Alt+högerpil.

  • Om du vill läsa föregående ord trycker du på Ctrl+Alt+vänsterpil.

   Tips: Om du vill läsa allt som visas i fönstret, till exempel alla element och behållare, trycker du på Ctrl+Alt+Skift+W.

 3. Du kan när som helst stoppa den kontinuerliga uppläsningen genom att trycka på Ctrl eller ge ett annat kommando.

Justera skärmläsarens utförlighetsnivå

Du kan ändra detaljnivån för textegenskaperna som skärmläsaren läser upp på en OneNote för Mac-sida. Du kan välja mellan tre olika nivåer i VoiceOver, från att endast höra texten till att få detaljerad information om formatering.

Om du vill justera utförlighetsnivån för VoiceOver trycker du på Ctrl+Alt+V. Du hör: ”Justera utförlighetsnivån för tal.” Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör den utförlighetsnivå som du vill använda. Välj ett alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

En beskrivning av utförlighetsnivåerna finns i Anpassa VoiceOver.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Kortkommandon i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använd OneNote för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att läsa OneNote sidor. Med en skärmläsare känner du enkelt igen listor och rubriker. Du kan också få beskrivningar av grafik i alternativtext (om tillgängligt).

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Läsa en sida

Skärmläsaren läser upp en sida i OneNote för iOS, och presenterar bilder och länkar.

 1. Gå till sidan som du vill läsa. Svep sedan åt höger tills du hör ”Sidrubriken” följt av en rubriktext.

 2. Svep nedåt med två fingrar för att börja läsa hela sidan från och med rubriken.

 3. Avsluta uppläsningen när som helst genom att trycka en gång med två fingrar.

Läsa alternativtexten i bilder

Om OneNote för iOS-sidan innehåller bilder med alternativ text, rubriker eller beskrivningar, läser VoiceOver upp rubriken och beskrivningen och säger ”bild” när det förekommer en bild i läsläget.

Se även

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använd OneNote för Android Android, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att läsa OneNote sidor. Med en skärmläsare känner du enkelt igen listor och rubriker. Du kan också få beskrivningar av grafik i alternativtext (om tillgängligt).

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Se till att slår på TalkBack innan du startar OneNote för Android.

I det här avsnittet

Läsa en sida

Skärmläsaren läser upp en sida i OneNote för Android och presenterar bilder och länkar.

 1. Gå till den sida som du vill läsa och svep åt höger tills du hör: ”Sidrubrik, <namn>, redigeringsruta”. Svep sedan åt höger tills du hör sidans datum.

 2. Om du vill läsa allt innehåll på en sida sveper du åt höger. TalkBack börjar läsa texten eller länkarna på sidan.

  • Om du vill läsa bilder sveper du åt höger. TalkBack läser upp dem som ”<alternativtext>, bild”, om alternativtext är tillgängligt eller ”<filnamn>, bild” om alternativtext inte är tillgängligt.

  • Om du vill avsluta uppläsningen trycker du med ett finger på skärmen.

Läsa alternativtexten i bilder

Om OneNote för Android-sidan innehåller bilder med alternativ text, rubriker eller beskrivningar, läser TalkBack upp rubriken och beskrivningen följt av ”bild” när det förekommer en bild i läsläget.

Se även

Använda en skärmläsare för att ordna anteckningsböcker, avsnitt och sidor i OneNote

Använda en skärmläsare för att infoga innehåll i anteckningsböcker i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Använd OneNote för Windows 10 skärmläsartangenten och en skärmläsare för att läsa OneNote sidor. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Med en skärmläsare känner du enkelt igen listor och rubriker i OneNote. Du får också lära dig hur du kontrollerar beskrivningar av grafik i alternativtext (om tillgängligt).

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Läsa en sida

Skärmläsaren läser upp en sida i OneNote för Windows 10, presenterar bilder, listor och rubriker.

Obs!: Om du inte loggade ut från OneNote för Windows 10 senaste gången du använde det öppnas programmet utan att du behöver logga in.

 1. Gå till sidan som du vill läsa. Gör sedan något av följande:

  • Om du inte hör följande i Skärmläsaren: "Innehållsblock, redigering" när du öppnar anteckningsboken trycker du på nedpilen tills du hör det. Tryck sedan på SR-tangenten+Ctrl+R. Skärmläsaren börjar läsa kontinuerligt från din aktuella plats. Du kan också trycka på ned- eller uppilen för att flytta till nästa eller föregående rad.

   Obs!: Om OneNote för Windows 10 inte har stöd för ett kommando i det fokuserade området säger Skärmläsaren: "Inte en sökbar text". I det här fallet kan du använda Skärmläsarens genomsökningsläge för att navigera och läsa text. Tryck på SR-knappen + blanksteg för att aktivera genomsökningsläge.

  • Med JAWS trycker du på SR-tangenten +nedåtpilen för att höra hela sidan. Du kan också använda piltangenterna för att navigera till de läsbara elementen ett i taget. Mer information om andra JAWS-läskommandon finns i Läskommandon i JAWS.

 2. Du kan när som helst stoppa den kontinuerliga uppläsningen genom att trycka på Ctrl eller ge ett annat kommando.

Läsa alternativtexten i bilder

Om OneNote för Windows 10-sidan har bilder med alternativtext för rubriker och beskrivningar, läser Skärmläsaren upp rubriken och beskrivningen när du navigerar till bilden med piltangenterna eller när du använder kontinuerligt läsläge.

JAWS läser rubriken och beskrivningen när du navigerar till bilden, men hoppar över bilder i kontinuerligt läsläge.

Justera skärmläsarens utförlighetsnivå

Du kan ändra detaljnivån för textegenskaperna som skärmläsaren läser upp på en OneNote för Windows 10-sida.

Du kan välja mellan sex olika nivåer i Skärmläsaren, från att endast höra texten till att få detaljerad information om formatering. Mer information om nivåerna för Skärmläsarens utförlighet finns i Läsa text.

Om du Skärmläsaren utförlighet trycker du på SR-tangenten +V tills du hör den nivå som du vill använda.

Om du vill justera JAWS utförlighet trycker du på SR-knappen+V. Tryck sedan på nedpilen tills du hör: "Användarens utförlighet" följt av den aktuella nivån, och tryck på blanksteg tills du hör den nivå som du vill använda. Tryck på Retur för att stänga menyn Snabbinställningar.

Se även

Använda en skärmläsare för att dela och samarbeta i anteckningsböcker i OneNote

Kortkommandon i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Använd OneNote för webben med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att läsa OneNote för webben sidor. Med en skärmläsare känner du enkelt igen listor och rubriker. Du kan också få beskrivningar av grafik i alternativtext (om tillgängligt).

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder OneNote för webben rekommenderar vi att du Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom OneNote för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte för OneNote för webben.

I det här avsnittet

Läsa en sida

Skärmläsaren läser upp en sida i en OneNote för webben, presenterar bilder, listor och rubriker.

 1. Gå till sidan som du vill läsa. När du öppnar en sida hör du namnet på anteckningsboken, följt av ”Redigeringsområde, redigering, huvudområde, rubrik”. Det innebär att skärmläsaren fokuserar på rubrikområdet.

 2. Tryck på Tabb för att gå till det första innehållsblocket. Skärmläsaren läser den första textraden.

 3. Tryck på SR-tangenten+Ctrl+R för Skärmläsaren börja läsa från din aktuella plats. Du kan också trycka på nedåt- eller uppåtpilen för att flytta till nästa eller föregående rad.

 4. Du kan när som helst stoppa den kontinuerliga uppläsningen genom att trycka på Ctrl eller ge ett annat kommando.

Läsa alternativtexten i bilder

Om OneNote för webben-sidan har bilder med alternativtext för beskrivningar, läser Skärmläsaren upp beskrivningen och säger "Bild" när du navigerar till bilden med piltangenterna eller när du använder kontinuerligt läsläge.

Obs!: I OneNote och OneNote för Windows 10 lägga till två typer av alternativtext för en bild: en rubrik och en beskrivning. I OneNote för webben är all alternativtext som du lägger till alltid en beskrivning. Skärmläsaren inte kan läsa alternativa textrubriker i OneNote för webben.

Läsa listor och rubriker

Om OneNote för webben-sidan innehåller punktlistor, numrerade listor eller rubriker Skärmläsaren listan eller rubriknivån när du navigerar till ett listobjekt eller en rubrik med piltangenterna. Den läser även upp rubriker i kontinuerligt läsläge.

Se även

Zooma in och ut i anteckningar OneNote för webben

Kortkommandon i OneNote

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med OneNote

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

×