Relaterade ämnen
×
Rader och kolumner
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Rader och kolumner

Lägga till eller ta bort rader och kolumner

Infoga och ta bort rader och kolumner för att ordna kalkylbladet på ett bättre sätt.

Din webbläsare har inte stöd för video.

Obs!: Antalet kolumner och rader är begränsat i Microsoft Excel. Ett kalkylblad kan som mest vara 16 384 kolumner brett och 1 048 576 rader högt.

Infoga eller ta bort en kolumn

  1. Markera en cell i kolumnen och gå sedan till Start > infoga > Infoga kalkylbladskolumner eller Ta bort kalkylbladskolumner.

  2. Eller högerklicka överst i kolumnen och välj sedanInfoga eller Ta bort

Infoga eller ta bort en rad

  1. Markera en cell i raden och gå sedan till Start > infoga > infoga kalkylbladsrader eller Ta bort kalkylbladsrader.

  2. Eller högerklicka på den markerade raden och välj sedan Infoga eller Ta bort.

Alternativen för formatering

När du markerar en rad eller kolumn som har formaterats, överförs formateringen till en ny rad eller kolumn som du infogar. Om du inte vill att formateringen ska användas kan du välja Infoga alternativ när du har infogat och välja bland alternativen på följande sätt:

Bild av knappen Infoga alternativ som visas när du infogar rader eller kolumner.

Om knappen Infoga alternativ inte visas går du till Fil > alternativ > Avancerad > i gruppen Klippa ut, kopiera och klistra in, kontrollera alternativetVisa alternativ-knappar.

Infoga rader

Om du vill infoga en enstaka rad: Högerklicka på hela raden ovanför den rad där du vill infoga den nya raden och välj Infoga rader.

Om du vill infoga flera rader: Välj samma antal rader över vilka du vill lägga till nya. Högerklicka på det markerade området och välj sedan Infoga rader.

Infoga kolumner

Om du vill infoga en enstaka kolumn: Högerklicka på hela kolumnen till höger om där du vill lägga till den nya kolumnen och välj Infoga kolumner.

Om du vill infoga flera kolumner: Välj lika många kolumner till höger om där du vill lägga till nya. Högerklicka på det markerade området och välj sedan Infoga kolumner.

Ta bort celler, rader och kolumner

Om du inte behöver några av dina befintliga celler, rader eller kolumner gör du så här för att ta bort dem:

  1. Markera de celler, rader eller kolumner som du vill ta bort.

  2. Högerklicka och välj sedan lämpligt borttagningsalternativ, t. ex. Ta bort celler och flytta uppåt, Ta bort celler och flytta till vänsterTa bort raderTa bort kolumner

Om du tar bort rader eller kolumner flyttas övriga rader eller kolumner automatiskt uppåt eller åt vänster.

Tips: Om du ändrar dig direkt efter att du tagit bort en cell, rad eller kolumn trycker du bara CTRL+Z för att återställa den.

Infoga celler

Om du vill infoga en enstaka cell:

  1. Högerklicka på cellen över vilken du vill infoga en ny cell.

  2. Välj Infogaoch välj sedan Celler och flytta ned.

När du vill markera flera celler:

  1. Välj samma antal celler över vilka du vill lägga till nya.

  2. Högerklicka på det markerade området och välj sedan Infoga> Celler och flytta ned.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Se även

Grundläggande uppgifter i Excel

Översikt över formler i Excel

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×