Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Grundläggande uppgifter i Excel

Excel är ett otroligt kraftfullt verktyg när det handlar om att få ut något meningsfullt ur stora mängder data. Men det fungerar också mycket bra för enkla beräkningar och för att hålla ordning på nästan vilken information som helst. Nyckeln till hela dess potential är rutnätet med celler. Celler kan innehålla tal, text eller formler. Du skriver in data i cellerna och grupperar dem i rader och kolumner. Därmed kan du addera dina data, sortera och filtrera dem, föra in dem i tabeller och skapa snygga diagram. Den här artikeln innehåller grundläggande instruktioner som hjälper dig att komma igång.

Excel-dokument kallas för arbetsböcker. Varje arbetsbok har blad, som kallas kalkylblad. Du kan lägga till så många blad du vill i en arbetsbok, eller du kan skapa en ny arbetsbok om du vill ha dessa data separat.

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Nytt.

 2. Klicka på Tom arbetsbok under Nytt.

  Ny tom arbetsbok

 1. Klicka på en tom cell.

  Till exempel cell A1 på ett nytt blad. Celler refereras till utifrån deras plats på raden och kolumnen i bladet, så cell A1 finns på den första raden i kolumn A.

 2. Skriv text eller ett tal i en cell.

 3. Tryck på Retur eller Tabb för att flytta till nästa cell.

 1. Markera cellen eller cellområdet som du vill lägga till en kantlinje för.

 2. Klicka pilen bredvid Kantlinjer i gruppen Tecken på fliken Start och klicka sedan på det kantlinjeformat du vill använda.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

Mer information finns i Använda eller ta bort cellkantlinjer i ett kalkylblad.

 1. Markera cellen eller området med celler som du vill tillämpa cellsk skuggning på.

 2. Välj pilen bredvid Fyllningsfärg i gruppen Tecken på Bild av knappoch välj sedan den färg du vill använda under Temafärger eller Standardfärger.

Mer information om hur du tillämpar formatering på ett kalkylblad finns i Formatera ett kalkylblad.

När du har skrivit in tal i bladet kanske du vill addera dem. Ett snabbt sätt att göra det är att använda Autosumma.

 1. Markera en cell till höger eller under de tal som du vill lägga till.

 2. Klicka på fliken Start och klicka sedan på Autosumma i gruppen Redigering.

  Autosumma på fliken Start

  Autosumma adderar de angränsande talen och visar resultatet i den markerade cellen.

Mer information finns i Använda Autosumma för att summera tal

Att addera tal är bara en av många saker du kan göra, och Excel kan även räkna på andra sätt. Prova några enkla formler för att addera, subtrahera, multiplicera och dividera talen.

 1. Välj en cell och skriv sedan ett likhetstecken (=).

  Då instruerar du Excel om att den här cellen ska innehålla en formel.

 2. Skriv en kombination av tal och beräkningsoperatorer, till exempel plustecken (+) om du vill addera, minustecken (-) om du vill subtrahera, asterisk (*) om du vill multiplicera eller snedstreck (/) om du vill dividera.

  Skriv till exempel =2+4, =4-2, =2*4 eller =4/2.

 3. Tryck på Retur.

  Det här utför beräkningen.

  Du kan också trycka på Ctrl+Retur om du vill att markören ska stanna i den aktiva cellen.

Mer information finns i Skapa en enkel formel.

Skilj mellan olika typer av tal genom att lägga till ett format, som valuta, procent eller datum.

 1. Markera cellerna med de tal du vill formatera.

 2. Klicka på fliken Start och sedan på pilen i dialogrutan Allmänt.

  Rutan Formatera tal på fliken Start

 3. Välj ett talformat.

  Galleriet Talformat

  Om du inte ser det talformat som du letar efter klickar du på Fler talformat. Mer information hittar du i Tillgängliga talformat.

Ett enkelt sätt att utnyttja styrkan i Excel är att föra in data i en tabell. Då kan du snabbt filtrera och sortera dina data.

 1. Markera data genom att klicka i den första cellen och dra till den sista cellen med data.

  Om du vill använda tangentbordet markerar du data genom att hålla ned Skift medan du trycker ned piltangenterna.

 2. Klicka på knappen Knappen Snabbanalys i det nedre högra hörnet av markeringen.

  Markerade data med knappen Snabbanalys synlig

 3. Klicka på Tabeller, flytta markören till knappen Tabell för att förhandsgranska dina data, och sedan klicka på knappen Tabell.

  Galleriet Snabbanalystabeller

 4. Klicka på pilen Listrutepilen för Filter i tabellrubriken för en kolumn.

 5. Om du vill filtrera dessa data avmarkerar du rutan Markera alla, och markerar sedan de data du vill visa i tabellen.

  Rutan Markera alla i galleriet Sortera och filtrera

 6. Om du vill sortera data klickar du på Sortera A till Ö eller Sortera Ö till A.

  Sorteringskommanfon i galleriet Sortera och filtrera

 7. Klicka på OK.

Mer information finns i Skapa eller ta bort en Excel tabell

Med verktyget Snabbanalys (endast Excel 2016 och Excel 2013 ) kan du snabbt summera talen. Du kanske vill veta summan, genomsnittet eller antalet, och i Excel visas resultatet av beräkningen direkt nedanför eller bredvid talen.

 1. Markera cellerna som innehåller de tal du vill summera eller räkna.

 2. Klicka på knappen Knappen Snabbanalys i det nedre högra hörnet av markeringen.

 3. Klicka på Summor flytta markören över knapparna så visas beräkningsresultatet för talen och klicka sedan på önskad knapp.

  Galleriet Snabbanalyssummor

Villkorsstyrd formatering och miniatyrdiagram kan framhäva de viktigaste data och visa trender i data. Använd verktyget Snabbanalys (endast i Excel 2016 och Excel 2013 ) för en förhandsgranskning i direktsändning.

 1. Markera de data du vill undersöka närmare.

 2. Klicka på knappen knappbild i det nedre högra hörnet av markeringen.

 3. Titta på alternativen på flikarna Formatering och Minityrdiagram och se hur de påverkar dina data.

  Galleriet Snabbanalysformatering

  Välj till exempel en färgskala i galleriet Formatering om du vill differentiera mellan höga, medelhöga och låga temperaturer.

  Data med en färgskala som villkorsstyrd formatering

 4. När du hittar något som du är nöjd med klickar du på det alternativet.

Läs mer om att analysera trender i data med hjälp av miniatyrdiagram.

Verktyget Snabbanalys (endast Excel 2016 och Excel 2013 ) rekommenderar rätt diagram för dina data och ger dig en visuell presentation med bara några få klick.

 1. Markera cellerna som innehåller de data du vill visa i ett diagram.

 2. Klicka på knappen knappbild i det nedre högra hörnet av markeringen.

 3. Klicka på fliken Diagram, flytta markören över de rekommenderade diagrammen och se vilket som passar bäst för dina data, och klicka sedan på det du vill ha.

  Galleriet Snabbanalysdiagram

  Obs!: Olika diagram visas i det här galleriet beroende på vad som rekommenderas för dina data.

Läs mer om andra sätt att skapa diagram.

Så här sorterar du snabbt dina data

 1. Markera ett dataområde, till exempel A1:L5 (flera rader och kolumner) eller C1:C80 (en enda kolumn). Området kan omfatta rubriker som du har skapat för att identifiera kolumner eller rader.

 2. Markera en enskild cell i den kolumn som du vill sortera.

 3. Klicka A till Ö-kommando i Excel som sorterar A till Ö eller minst till störst siffra sortera i stigande ordning (A till Ö eller minst till störst).

 4. Klicka Ö till A-kommando i Excel som sorterar Ö till A eller störst till minst siffra sortera i fallande ordning (Ö till A eller störst till minst).

Sortera efter specifika villkor

 1. Markera en cell någonstans i det område som du vill sortera.

 2. Välj Sortera i gruppen Sortera och & påflikenData.

 3. Dialogrutan Sortera öppnas.

 4. I listan Sortera efter markerar du den första kolumnen du vill sortera efter.

 5. I listan Sortera efter markerar du antingen Värden, Cellfärg, Teckenfärg eller Cellikon.

 6. I listan Ordning markerar du i vilken ordning du vill sortera – alfabetisk eller numerisk sortering i stigande eller fallande ordning (alltså A till Ö eller Ö till A för text eller minst till högst eller högst till lägst för siffror).

  Mer information om hur du sorterar data finns i Sortera data i ett område eller en tabell.

 1. Markera de data som du vill filtrera.

 2. På fliken Data tittar du i gruppen Sortera och filtrera och klickar på Filter.

  Gruppen Sortera och filtrera på fliken Data

 3. Klicka på pilen Listrutepilen för Filter i kolumnrubriken för att visa en lista där du kan göra filterval.

 4. Om du vill filtrera efter värden avmarkerar du kryssrutan (Markera alla) i listan. Markeringarna tas då bort från alla kryssrutor. Markera endast de värden som du vill visa och klicka på OK för att se resultatet.

Mer information om hur du filtrerar data finns i Filtrera data i ett område eller en tabell.

 1. Klicka på knappen Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst eller tryck på Ctrl+S.

  Knappen Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst

  Om du har sparat arbetet tidigare är du klar.

 2. Om det är första gången du sparar filen ska du:

  1. Under Spara som väljer du var du vill spara arbetsboken och bläddrar till en mapp.

  2. Ange ett namn på arbetsboken i rutan Filnamn.

  3. Klicka på Spara.

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Spara, eller så trycker du på Ctrl+P.

 2. Förhandsgranska sidorna genom att klicka på pilarna Nästa sida och Föregående sida.

  Knapparna Nästa och Föregående i förhandsgranskningsfönstret

  I förhandsgranskningsfönstret visas sidorna i svartvitt eller i färg, beroende på skrivarinställningarna.

  Om du inte gillar hur sidorna kommer att skrivas ut kan du ändra sidmarginalerna eller lägga till sidbrytningar.

 3. Klicka på Skriv ut.

 1. till fliken Arkiv,välj Alternativ och välj sedan kategorin Tillägg.

 2. Längst ned i Excel alternativ kontrollerar du att Excel tillägg är markerat i rutan Hantera och klickar sedan på .

 3. Markera kryssrutorna för de tillägg som du vill använda i dialogrutan Tillägg och klicka sedan på OK.

  Om Excel ett meddelande om att det inte går att köra det här tillägget och du uppmanas att installera det klickar du på Ja för att installera tilläggen.

Mer information om hur du använder tillägg finns i Lägga till eller ta bort tillägg.

Excel du använda inbyggda mallar, använda egna anpassade mallar och söka efter olika mallar på Office.com. Office.com finns ett brett utbud av populära Excel mallar, bland annat budgetar.

Mer information om hur du hittar och tillämpar mallar finns i Ladda ned kostnadsfria, färdiga mallar.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×